Strenger toezicht op pendelbussen Korpsen vrezen voetbalgeweld Arbeidsvoorziening kampt met tekorten Aantal hypotheken sterk verminderd Raad dringt aan op verbetering kwaliteit van de Kustwacht Staatssecretaris Faber koopt zieke kudde voor onderzoek binnenland donderdag 17 augustus 2000 Arrestaties in zaak-Vinkei Cessna-dief geeft levensteken Trio vast voor brand Enschede Zoeken Utrechtse zonder resultaat Bedrijfsongeluk eist twee levens tfl Kd/MlA. /li ir-oois ej&n, /zojcJXZ }{couLt IA, ook- KO ■irojn. tóijn/ bw L1, GALL& GALL Roma moeten Utrecht voor de middag verlaten Riooltelefoon Debat over betaalde politie-inzet laait op Trapezewerk VINKEL - De politie heeft opnieuw twee verdachten aange houden in verband met de dood van een inwoner van het Bra bantse plaatsje Vinkei. Het gaat om een 35-jarige man en een 34-jarige vrouw uit Oss. Eerder al hield de politie drie mannen uit die plaats aan. Het slachtoffer, de 50-jarige Christ van der Loop, overleed maandag nadat hij op een terras bij een café in zijn woon plaats door meerdere mensen in elkaar was geslagen en ge schopt. ANP LEEUWARDEN - De man die maandag een Cessna-vlieg- tuigje op Ameland heeft gestolen, zou vanuit Denemarken via een collect call zijn oom in Amsterdam hebben willen berei ken. Volgens de kustwacht heeft de oom het telefoontje gewei gerd. De kustwacht vermoedde dinsdag nog dat de 45-jarige dief met de Cessna in zee was gestort. De kustwacht in IJmuiden stelde gisteren dat man in Dene marken relaties schijnt te hebben en de taal spreekt. „Ook schijnen zijn vliegenierscapaciteiten niet tegen te vallen", verklaarde een woordvoerder van de kustwacht Hoe, waar en wanneer de man is geland is niet bekend. ANP ENSCHEDE - De politie in Enschede heeft twee mannen en een vrouw uit die plaats aangehouden wegens diefstal en brandstichting in een opslagruimte voor hulpgoederen voor slachtoffers van de vuurwerkramp. Een 33-jarige man en een 45-jarige vrouw waren op 7 augustus samen op dievenpad ge gaan toen zij bi] de opslag een 20-jarige man en een vrouw van dezelfde leeftijd tegenkwamen. De duo's besloten hun krach ten te bundelen. De vrouwen gingen op de uitkijk staan en de mannen probeerden via het dak naar binnen te komen. De opslag vatte vlam toen een van de verdachten per ongeluk een brandende lap naar binnen liet vallen. De 45-jarige vrouw gaat vrijuit. Haar aandeel is volgens de politie zeer klein. ANP UTRECHT - Ondanks tien tips en grootschalig onderzoek is het sinds zondag vermiste elfjarige Utrechtse meisje Saman- tha Duric nog niet gevonden. Uit buurtonderzoek is gebleken dat het meisje op de bewuste zondagavond tussen zeven en elf uur diverse keren is gezien. Sindsdien ontbreekt elk spoor Volgens de politie ging het meisje zondagavond naar buiten om te spelen. Toen zij niet thuiskwam, besloot haar moeder maandag aan het eind van de ochtend de vermissing bi] de po litie te melden. Die begon direct een buurtonderzoek. De politie houdt rekening met een misdri] f en heeft vijftien re chercheurs op de zaak gezet. ANP ROTTERDAM - Twee werklieden zijn gisterochtend in Rot terdam in de poot van een booreiland gevallen en omgeko men. Zij plaatsten trapladders in de poot van een olieplat form bij de werf van Verolme in de Botlek. Daarbij hingen ze in een bakje op tien tot vijftien meter boven het wateropper vlak Omstreeks kwart voor tien raakte het bakje door nog on bekende oorzaak los en stortte naar beneden. Vijf meter onder water kwamen ze tot stilstand op een plateau. Waarschijnlijk waren de mannen op slag dood. Het eerste slachtoffer kon pas tegen half elf worden geborgen, het tweede tien minuten later. Pogingen tot reanimatie waren vruchteloos. De slachtoffers, een 27-jarige man uit Nieuwlande en een 28- jarige man uit Veghel, waren in dienst van een onderaanne mer van Verolme. ANP van onze redactie economie de Tweede Kamer enkele maan den geleden weten dat de onder- ZOETERMEER - Arbeidsvoor- zoeken naar de manier waarop ziening kampt over het eerste de ESF-gelden de afgelopen ja kwartaal van dit jaar met een ren zijn besteed, tot in 2001 du- exploitatietekort van 73 mil- ren. joen gulden. Het tekort wordt, Arbeidsvoorziening kampt al aldus een woordvoerder, ver- langer met financiële tekorten oorzaakt door het uitblijven van en interne problemen. Zo moet subsidies van het Europees So- de organisatie regelmatig de be- ciaal Fonds (ESF). groting en prognoses bijstellen. omdat er minder wordt gepres De Europese Commissie besloot teerd dan verwacht, vorig jaar een deel van de uitbe talingen van het fonds stop te ROC Terneuzen zetten nadat onregelmatighe- Eind vorig jaar nog draaide Ar den waren geconstateerd in de beidsvoorziening de geldkraan boekhouding van Arbeidsvoor- dicht voor zo'n 25 werkloos- ziening. Deze organisatie coör- heidsprojecten van Regionaal dineert in Nederland de uitvoe- Opleiding Centrum (ROC) Wes- ring van de ESF-projecten. De terschelde in Terneuzen. Voort projecten hebben tot doel lang- aan kwamen de Europese geld- durig werklozen aan een baan te stromen alleen nog maar toe aan helpen. Bij één project werd de 25 grootste gemeenten van fraude geconstateerd. Nederland Daar hoorde geen Volgens een woordvoerder van enkele Zeeuwse gemeente bij, Arbeidsvoorziening moet de or- waardoor de vijfhonderd deel- ganisatie nu rondkomen met nemers en vijftig begeleiders uit 125 miljoen gulden minder dan Zeeuws-Vlaanderen op straat was verwacht De organisatie zouden komen te staan. De pro had erop gerekend via het ESF jecten werden tijdelijk gered 250 miljoen gulden aan subsi- door eenmalige financiële mjec- dies te krijgen Ze wil zo snel ties van het provinciebestuur en mogelijk duidelijkheid van het de gezamenlijke Zeeuws ministerie van Sociale Zaken en Vlaamse gemeenten. Het voort- Werkgelegenheid over de vraag bestaan van deze projecten voor wanneer het geld wordt uitge- het jaar 2001 is echter nog keerd steeds onzeker. Het lijkt niet waarschijnlijk dat Volgens de woordvoerder staat dat op korte termijn gebeurt, het exploitatietekort over het Minister Vermeend van Sociale eerste kwartaal van dit jaar hier Zaken en Werkgelegenheid liet los van. (Advertentie) Cantadou Verse roomkaas in de smaken peper/mix, kruiden, mierikswortel of ui/sjalot. Bakje 125 gram van 3 79 voor KqnMar VIEUX I GALL GALL Henkes longe Jenever au 9 -i 99 JAW-023.5660555 w| ZOETERMEER - Als circusartiesten geven hoogwerkers, staande op elektriciteits kabels van een hoogspanningsmast in Zoetermeer, hun instructies door aan een colle ga op de begane grond, vijftig meter onder hen. Vanwege de aanleg van de HSL-lijn moet één van de hoogspanningsmasten zo'n tien meter verhoogd worden, zodat ook de kabels van de buurmasten hoger gespannen moeten worden. foto Ton Borsboom/ANP van onze redactie binnenland BUNNIK - De controle op het naleven van de rij- en rusttijden van pendeldienstchauffeurs wordt versterkt. Een onafhan kelijke stichting gaat in op dracht van de werkgeversorga nisatie KNV Busvervoer en de vakbonden controleren of chauffeurs van touringcars zich aan de betreffende CAO-bepa- lingen houden. Dit hebben bonden en werkge vers gisteren met elkaar afge sproken. Aanleiding voor het overleg was het ongeluk met een Nederlandse bus bij het Franse Valence begin deze maand, waarbij vier passagiers omkwa men. Volgens FNV Bondgenoten dur ven de chauffeurs vaak niet aan jgorRixt Albertsma PN HAAG - Het aantal afge zien hypotheken daalt fors, vijf miljard gulden minder knmdezelfde periode in 1999. wral het aantal oversluitin- Pop woningen daalde sterk in maanden april, mei en juni, «lijkt uit cijfers van het Cen- S^au voor de Statistiek Daarnaast werden er ook Onderwoningen verkocht. - r maanden liep het 'fj nieuwe hypotheken J terug. In april, mei en juni ionan rwerden er in totaal i -1 nunder woninghypothe- ~®het kadaster ïngeschre- Uai is een daling van 29 *m} ten opzichte van dezel f- «Prnode vorig jaar. De terug- P \an het aantal nieuwe hy- P-eken begon al in de laatste rf?en van 1999. De laatste zich zo'n daling voor- *as in 1995. -ffwtste oorzaak voor deda- Jv mmder woningbezit- nun hypotheek oversluiten. 1 ens°ort verzadiging op- de bel te trekken. De FNV opent dan ook een meldpunt waar zij hun verhaal kunnen doen over misstanden. Daarnaast gaan FNV Bondgenoten en de CNV Bedrijvenbond zelf controleren. Hiervoor roepen zij de hulp van hun collega's in Spanje in. „Zij moeten kijken of de chauffeurs in Spanje ook echt die rust ne men waar zij recht op hebben", zegt een woordvoerster van de FNV. Bonden en werkgevers sluiten niet uit dat de prijs van een bus kaartje door de maatregelen (Advertentie) GALL GALL getreden", aldus Rietzschel van het CBS. „Alle hypotheken die daarvoor in aanmerking kwa men zijn inmiddels overgeslo- ten." Ook zou de daling volgens het CBS te maken kunnen heb ben met het nieuwe belasting stelsel dat in 2001 ingaat. De afgelopen jaren namen steeds meer mensen een nieuwe hogere lening op hun huis. Door de gestegen woningprijzen door een lagere hypotheekrente was dat voor veel huiseigenaren aantrekkelijk. De overwaarde van het huis werd omgezet in een nieuwe lening. Het aantal oversluitingen daalde in het tweede kwartaal met bijna vijf tig procent ten opzichte van de zelfde periode vorig jaar. Het totale bedrag aan woning hypotheken was in het tweede kwartaal lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Gedurende de drie maanden werd voor 38 miljard gulden aan woninghy potheken ingeschreven. Vorig jaar was dat nog 43,2 miljard gulden. De hypothecaire schuld pér woning is gemiddeld 205.000 gulden. GPD De Kuyper GALL GALL omhoog gaat. De sociale part ners hebben verder afgesproken dat er een onderzoek komt naar arbeidsomstandigheden van de pendelaars. Speciale aandacht is er voor de slaapcabine. In de rij- en rusttijden van de CAO staat dat een chauffeur twaalf uur voor vertrek van de pendeldienst niet mag rijden, verder moet hij tussen heen- en terugreis elf uur rusten en mag hij 24 uur na de pendelreis niet werken. Volgens FNV Bondgenoten wordt er al jaren de hand gelicht met deze bepalingen. Zomoeten veel chauffeurs in de tijd tussen aankomst en vertrek hun bus schoonmaken. Ook rijden ze langer dan is toegestaan. ANP van onze redactie binnenland DEN HAAG - Zoek- en red dingsacties langs de Nederland se kust moeten beter worden uitgevoerd. De Nederlandse Kustwacht dient betrokkenen aanvullende opleidingen te ge ven. Dat stelt de Raad voor de Trans portveiligheid naar aanleiding van een ongeval met een recrea- tievaartuig op de Waddenzee op 27 juli 1999. Daarbij kwamen twee van de drie opvarenden - een 51-jarige man uit Hoog- karspel en een vijfjarig jongetje uit Amsterdam - om het leven. De drie waren op de bewuste dag 's ochtends uitgevaren. Doordat een stop ontbrak, maakte het bootje steeds meer water en sloeg het 's middags uiteindelijk om. De reddings brigade kwam pas in actie toen de ongeruste familie 's avonds om half twaalf het Kustwacht centrum in IJmuiden inlichtte. De volgende ochtend vonden redders het drietal. De organisatie en coördinatie van de reddingsactie deugden volgens de Raad destijds niet. Zo verzuimden de hulpdiensten tijdig een Orionvliegtuig van de marine, een SAR-helikopter en UTRECHT - De vijf Roma-ge- zinnen die sinds 3 augustus een woonwagencent rum hebben in gericht aan de Koningsweg in Utrecht, moeten die gemeente vandaag voor 12 uur 's middags hebben verlaten. Daartoe hebben burgemeester Brouwer en wethouder Haitsma (Volkshuisvesting) gisteren be sloten. De gemeente Utrecht zegt geen plek te hebben voor de gezinnen die eerder dit jaar wegtrokken uit Driebergen. Die gemeente had de families zes ton gegeven om elders een locatie te zoeken. Na een zwerftocht kwamen de Roma in Utrechtde stad die hen ook in 1982 opving. De gemeente laat zich niet uit over de vraag waar de Roma heen moeten. „Onze verant woordelijkheid houdt op bij de gemeentegrens", zegt een woordvoerster De Utrechtse WD-fractie vindt dat de zigeu ners teruggestuurd moeten worden naar Driebergen, dat volgens de liberalen een 'schan dalig' beleid heeft gevoerd door hen betalen voor hun vertrek De wachtlijst voor woonwagens in Utrecht telt zo'n zestig na men. De Roma krijgen geen voorrang. Als de caravans en hun bewo ners vandaag niet vertrekken zal de gemeente de wagens met takelwagens verwijderen. De Roma zijn niet van plan zomaar weg te gaan. Maar hoewel de boosheid groot is, zullen zij geen verzet bieden, zegt familieoud ste W, Nicolic. GPD een politieboot in het gebied tussen Breezanddijk, Den Oever en Den Helder in te zetten. De Kustwacht trok volgens de Raad de coördinatie en inzet van middelen onvoldoende naar zich toe. Volgens de organisatie zijn de medewerkers van de Kustwacht onvoldoende ge traind in het geven van leiding in noodsituaties. De Raad vindt dat in de zoge noemde onzekerheidsfase alle middelen moet worden ingezet die beschikbaar en noodzake lijk zijn. Ook moeten in vliegtui gen en boten infraroodcamera's aanwezig zijn, zodat 's nachts zoeken wordt vereenvoudigd. De specifieke omstandigheden in de Waddenzee vereisen mis schien andere vaartuigen dan die de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) nu gebruikt. ANP/GPD AMSTERDAM - De grond ligt al vol kabels, dus wijken KPN en de gemeente Amsterdam uit naar het riool. Op 25 september leggen ze bij wijze van proef 5,5 kilometer glasvezelkabel door Amsterdamse rioolbuizen. De gemeente stelt haar buizen ter beschikking en KPN betaalt een miljoen voor de aanleg van de kabel. Als de proef slaagt, kan KPN veel geld besparen Door de groei van het telecom municatieverkeer, is er in Am sterdam een grote vraag naar nieuwe kabelnetten. De ge meente schrikt er echter voor te rug om overal graafwerkzaam heden uit te laten voeren. ANP „natAG - De twee grootste LbonfenACPcnNPBvrc- - a dat de korpsen tijdens het - «óme voetbalseizoen. (Int Sfe JpgeD van start gaat, vaker in )0~- JC|jemoeten komen. ley ibL-j jy^ns de voorbereiding op de Éoetitie moest de politie al "A shaaldehjk uitrukken om feilde supporters uit elkaar ■Jlen.ookbij wedstrijden die |e! als risicovol te boek ston- «f*j ffemoeten opnieuw de discus- gaangaan of clubs moeten be- 5:ö voor die massale inzet". ff. voorzitter J. Vogel van de 0> Het op de been brengen jj,extra politie kost de maat- p.'K- diappij een vermogen. Moeten 1 fe öibsbetalen, dan zullen ze bo st e* henzelf alles doen om de in- rea a zo beperkt mogelijk te hou- C£~ bhtiebond NPB is principieel e.r.. gen het betalen voor politie- i lii 2et Kan de openbare orde liet worden gegarandeerd, dan errj „^en we maar stoppen met tballen", aldus NPB-voor- erH. van Duijn. peHaad van Hoofdcommissa- feen sprak zich vorige maand ,|uit tegen betaalde inzet bij k oetbalwedstrijden )e onafhankelijkheid van de «i? oiitie mag niet in het geding amen en daar veranderen de Egste rellen niets aan, zegt icordvoerder M. van der Lin- lamamens de hoofdcommissa- zomerperiode te weinig politie op de been kon worden gebracht om de als moeilijk bekend staande Amsterdamse suppor ters in bedwang te houden. „Dat had FC Groningen ook zelf kun nen verzinnen", aldus de ACP- voorzitter Vogel. Wessel Weezenberg van de Ne derlandse Federatie van Be taald Voetbal Organisaties (FBO) vindt niet dat voetbal clubs te weinig doen om ongere geldheden te voorkomen. Zo wordt er volgens hem alles aan gedaan om raddraaiers uit sta dions te weren. „Maar politieinzet blijft nood zakelijk. In en rond de stadions moet immers de orde worden ge handhaafd en de politie is de enige die dat mag doen. Daar kimnen we toch niet voor gaan betalen, want we móeten wel met de politie in zee. Bovendien: als je aan betalen begint, waar ligt dan de grens? Bij allerlei evenementen heb je immers te maken met ordevraagstukken." NPB-voorzitter Van Duijn is het daarmee eens. „Het mag niet zo zijn dat de politie alleen komt als je ervoor betaalt." GPD van onze redactie binnenland DEN HAAG - Het ministerie van Landbouw heeft alle 184 koeien van een boer in Zelhem gekocht. Staatssecretaris Fa ber (Landbouw) heeft hiertoe besloten om de dieren te kun nen onderzoeken. De koeien lijden aan vermin derde weerstand en versnelde slijtage, de zogeheten slijter ziekte. De oorzaak van de mysterieuze ziekte is onbe kend. Het is vrij uniek dat het ministerie een complete groep koeien koopt, erkent een woordvoerster. Van de 184 koeien blijven er voorlopig twintig in leven. Zij zijn gestald bij het onder zoeksinstituut ID-Lelystad. Vijf dieren worden voor on derzoek gedood bij de Ge zondheidsdienst voor Dieren. Ook bij de Faculteit Dierge neeskunde te Utrecht worden vijf koeien pathologisch on derzocht. De andere koeien zijn gedood op een slachtplaats. Van de runderen zijn bloed- en weef selmonsters genomen. Het mi nisterie verwacht de onder zoeksresultaten over drie maanden te kunnen presente ren. Door de slijterziekte mocht de betrokken boer Roozegaarde sinds december vorig jaar geen melk en vlees verkopen. Zijn boerderij is de enige in het land waar de overheid de ziekte officieel heeft vastge steld. Volgens sommige boeren en politici heerst de slijtersziekte ook op andere landbouwbedrijven. Melk veehouders zouden ziektege vallen verzwijgen uit vrees voor verkoopverboden. Volgens de betrokken boer heeft het onderzoek weinig zin meer. „De dieren zijn het afgelopen half jaar niet ge voerd voor het geven van melk, maar om ze in leven te houden. Hun mineralenba- lans is daardoor in de war"al dus Roozegaarde. De boer claimt enkele miljoe nen guldens van het ministe rie van Landbouw wegens ge derfde inkomsten en extra kosten. Roozegaarde koopt voorlopig geen nieuwe koeien. Hij wil van het ministerie eerst zeker heid dat hij de melk mag ver kopen. ANP jiateurclub p verscheidene plaatsen in ei aien- en buitenland raakten ©pollers de afgelopen maan- Kidaags met elkaar. Dinsdag- rond liep een bekerwedstrijd ussen amateurclub WHC uit 'ezepenFC Zwolle uit de hand. C Groningen wilde deze zomer efenen tegen Ajax. Uiteinde- ijs besloot burgemeester Wal- jage van Groningen dat er in de (Advertentie)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 3