Oranje worstelt en komt boven B#* ..4 - l<r JF Frank Rijkaard: met zo'n uitslag kun je thuiskomen Deense bondscoach prijst Schmeichel Kv'._ f fp - - BySS i 9 Spelersrapport Cruijff kritisch over middenveld Nederlands elftal EK-cijfers Nederlands elftal brandt in tweede helft los tegen Denemarken Van der Sar wil geen risico lopen tjoorYpe Minkema ROTTERDAM - Na de mislukte openingswedstrijd moest het nu gebeuren. En het gebeurde. Om dat de coach terugkeerde van zijn dwalingen, omdat de voet ballers beseften dat er meer no dig was voor een Europese titel in eigen huis dan een spelletje kaarten. Na de tweede wed strijd zijn de kaarten al ge schud. Het Nederlands elftal is - door de 3-0-zege op Denemar ken - zeker van de kwartfinales. Dat is de vreemde, bizarre op telsom van twee wedstrijden met twee totaal verschillende Kluivert evenaart Van Basten ROTTERDAM - Patrick Klui vert heeft met zijn doelpunt te gen Denemarken het doelpun- tentotaal van zijn jeugdidool Marco van Basten in het Neder lands elftal geëvenaard. De spits maakte in zijn 42e inter land zijn 24e doelpunt. Van Basten had voor datzelfde aantal 58 wedstrijden nodig. Kluivert staat op de eeuwige topschutterslijst van Oranje nu op de zevende plaats. De toptien van topschutters van Oranje: 1. Dennis Bergkamp 37 goals, 76 interlands, 2. Faas Wilkes 35,38,3. Abe Lenstra 33, 47,4. Johan Cruijff 33,48,5.Bep Bakhuys 28,23. 6. Kick Smit 26, 29,7. Patrick Kluivert 24, 42, 8. Marco van Basten 24,58,9. Leen Ven te 19,21,10. Mannes Franc ken 17,22 ANP gezichten. De laatste groeps wedstrijd, tegen de Fransen, is woensdag alleen nog van belang voor de verdere route. Bij winst blijft het Nederlands elftal in Nederland, als er een tweede plaats uitrolt, gaat de bus naar Brugge, België. De spelers van Oranje leverden hun kaarten in, de coach zijn systeem. Het Nederlands elftal was - na een valse start - klaar voor een nieuw begin. En alles leek wel nieuw aan Oranje. Ed gar Davids had zelfs zijn bril af gezet. Zijn tanden had de kleine piranha nog wel. Oranje had nieuwe bedoelin gen. Een normaal strijdplan, passie, inzet. Het lag allemaal op de mat van de Kuip. De De nen wilden een fysiek gevecht en Oranje nam de handschoen op. Maar vorm kun je je niet voornemen. Dat is er, of dat is er niet. En Oranje is op het eigen feestje nog niet 'top'. In de eerste helft was het nog een worsteling. Logisch. Er is twij fel na zo'n slechte start, na zo'n vreemde week. Het was de ma nier waarop Davids werd uitge speeld, op de achterlijn van Oranje. Bisgaard rende zo maar langs de kleine Davids. En gaf een voorzet wad?uit Nielsen bij na scoorde. Het was de manier waarop Davids kort voor rust tegenstander Gravesen hele maal kwijt was en toeschouwer was bij de effectvolle inzet, die op de lat terechtkwam. In nor male doen zou dat Davids nooit zijn overkomen. Maar de mid denvelder van Juventus is niet in grote vorm. Geen enkele spe ler van Oranje komt daarbij al in de buurt. De vorm is echter wel groeiende. Dat is bemoedi gend, meer niet. Spitsenduo Elders op het veld werd hard ge werkt. Maar zelden brachten de voeten passes en acties van flu weel, van klasse. Het waren voe ten van eelt en blaren, van werklust. Zelfs het bejubelde spitsenduo Bergkamp-Kluivert moest het hebben van hard wer ken. Daar ligt - zoals bekend - niet bepaald de kwaliteit van het fijnbesnaarde duo. Maar het nieuwe elan was in ie der geval genoeg voor de ope ningstreffer. Edgar Davids ging het gevecht aan met Allan Niel sen. De twee kropen over de van onze sportredactie ROTTERDAM - Bo Johansson, de Deense bondscoach, prees na afloop van Denemarken-Ne- derland, zijn keeper Peter Schmeichel de hemel in. Er zijn weinig trainers die hun doel man na een ruime nederlaag schouderklop geven, maar Jo hansson had er alle reden toe. ,.We hebben geluk dat we met Schmeichel een keeper van we reldklasse in huis hebben. Als ik hem niet had gehad, zou Dene marken door Nederland zijn af geslacht. Dan was de nederlaag nog veel groter uitgevallen," mopperde Johansson. De Denen waren totaal uitge rangeerd, maakten in de kleed kamer de indruk dat ze door een locomotief waren aangereden. Kracht Johansson: „In de tweede helft werden we verpletterd door Ne derland. Het laatste halfuur konden mijn spelers niet meer op hun benen staan. De fysieke kracht en de snelheid van het Nederlands elftal was voor ie dereen te veel om nog bij te be nen. Als de kracht ontbreekt, kun je niet meer nadenken. Dan grond, grepen elkaar vast. Plots veerde Davids op, sprong over zijn tegenstander heen en bracht de bal door het midden bij Bergkamp. De combinatie met Kluivert was kruimelig, maar uiteindelijk wel effectief. Via Schmeichel, de Deense doelman, kwam de bal weer bij de spits van Oranje: 1-0. Donderpreek Frank Rijkaard had donderdag met zijn donderpreek meerweg- gegooid dan zijn filosofie. Ook het gekunstelde systeem met twee schaduwspitsen, drie mid denvelders kort bij elkaar, werd een propje in de prullenbak. Oranje keerde terug naar de ba sis. Met twee spitsen en twee 'snelle buitenkanten' op het midden veld; dat ritme voelde ver trouwd in de benen. Rijkaard greep terug op het 4-4-2-sys- teem. Kluivert als diepe spits, Bergkamp erachter, linkspoot Zenden rechts, O vermars, die een hekel heeft aan de rechter kant, links, Cocu en Davids er tussen. Konterman verving de geblesseerde Stam. Het slacht offer van deze draai van 180 graden: Clarence Seedorf zat op de bank. Oranje speelde al eerder met de twee kleine, snelle buitenspe lers op deze posities. Tegen Ar gentinië, op 31 maart. Het werd toen 1-1. Nu het er na twee jaar vriendschappelijk voetbal ein delijk om gaat, werden de twee buitenspelers echt beproefd. Er was inzet, geen vorm. Zenden liep in de fuik op zijn oneigenlij ke plaats - hij speelde eerder linksback, linkermiddenvelder en linkerspits. Gele kaart Nederland had in de eerste helft nog grote moeite de baas te wor den op het veld. De Denen, fy siek ijzersterk, duwden het Ne derlands elftal telkens terug als er iets aanvallends werd onder nomen. En Oranje miste het raf finement dat de Fransen eerder wel hadden. De wereldkampi oen won met 3-0 van deze tegenr stander. De beide backs van Oranje - Van Bronckhorst en Reiziger - hadden binnen tien minuten al een gele kaart. Kluiverts goal brak de ban. Voor de spits zelf en voor Oranje. Een wissel hielp het Nederlands elf tal verder. Overmars werd uit het veld gehaald, Ronald de Boer kwam. Zenden vertrok naar de linkerkant. Het was geen toeval dat deze twee teken den voor de tweede treffer. Zen den als aangever met de voorzet Ronald de Boer als afmaker bij de tweede paal. En toen was er geen houden meer aan. Oranje waande zich even een kampi- oensploeg. Zeker door de derde treffer, van Zenden. Zelfs in de slotfase, toen Schönberg een strafschop miste. Een kampioen heeft toch altijd het geluk mee? Al zal geen Nederlander dat na het duel met Tsjechië hebben durven zeggen, fluisteren of zelfs maar dromen. GPD verdwijnt alle creativiteit en het voetbal uit de ploeg." De Denen willen eigenlijk al naar huis, maar moeten in hun laatste partij tegen de Tsjechen nog een keer aan de bak. „Het is moeilijk om de spelers op te la den voor de derde wedstrijd. Maar we willen op een goede manier van dit EK vertrekken. Tsjechië zit bovendien in onze WK-kwalificatiegroep." Favorieten Johansson tipt Nederland sa men met Frankrijk voor de Eu ropese titel. „Ik wist voor dit toernooi al dat we in een groep terecht waren gekomen met de twee absolute favorieten voor het EK. Wij zijn nooit in beeld geweest voor goud. Ik heb het sterkste elftal neergezet, maar dat was niet goed genoeg om Frankrijk en Nederland af te stoppen." Het Deense voetbal is volgens de coach nog niet afgegleden. „We kunnen niet op elk toernooi schitteren. We hebben nu niet kunnen verrassen, maar in de toekomst zal dat wel weer ge beuren. Er komt weer jeugd aan, ons land is niet groot, maar het zal altijd talent blijven produ ceren." GPD Edgar Davids (links) in duel met Allan Nielsen. foto DamirSagolj/RTR De Deense doelman Peter Schmeichel is aangeslagen na weer een doelpunt van Oranje. foto Fred Ernst/RTR door Marcel van der Kraan ROTTERDAM - In de kleed kamer van Oranje deelde Frank Rijkaard stevige klap pen uit. Op de schouders van zijn spelers welteverstaan. De jonge bondscoach glom voor het eerst van trots. In de twee jaar dat hij vriendschappelij ke potjes speelde met Oranje kon hij nooit hoog van de toren blazen. In de eerste wedstrijd van het EK haperde zijn ploeg. Maar gisteravond, in een kolkende, door het legioen opnieuw oranje geverfde Kuip, kwam zijn Nederlands elftal einde lijk op gang. „Ik heb de jon gens allemaal een ongelooflijk compliment gemaakt. Of ze aan mijn verwachtingen heb ben voldaan? Natuurlijk. Als je in de rust nog geen goal hebt gemaakt, een moeilijke eerste helft hebt gespeeld en je ein digt met een 3-0-overwinning, dan kan je zeggen dat je ploeg het goed heeft gedaan." Op dit niveau, het Europees kampioenschap met zestien sterke voetbalnaties, kim je met zo'n uitslag thuiskomen, vindt Rijkaard. „Er zijn onge twijfeld mensen die praten over de zwakte van de tegen stander, maar dit Deense elftal was gewoon een sterke ploeg. Dat bewezen de Denen in de eerste helft, toen ze het ons heel moeilijk maakten." Nederland verviel tot Rijk aards afgrijzen in het eerste bedrijf in een oude fout. Het speelde de bal matig rond, leed veel balverlies en zocht de zij kanten niet op. Juist daar, had de coach zijn spelers in de voorbije dagen duidelijk ge maakt, lagen de kansen voor Nederland. Rijkaard kwam Frank Rijkaard was gisteravond complimenteus voor 'zijn' Ne derlands elftal. met Zenden en Overmars op de vleugels verrassend tevoor schijn. „Maar dan moeten we wel zorgen dat de bal naar de zijkant gaat. De Denen zetten heel slim een mannetje op Frank de Boer, waardoor de opbouw werd verstoord. Toen hanteerden wij de lange bal en daarmee speelden we ze hele maal in de kaart." Patrick Kluivert won veel duels, maar kon in z'n eentje tegen de fysiek sterke Scandi- foto Marcel Antonisse/ANP naviërs weinig uitrichten. Rijkaard: „Er was geen aan sluiting en geen agressiviteit om hem heen." Het fluitcon cert halverwege van het pu bliek deed de technische staf van Oranje en de spelers zeer. Toch vond Rijkaard dat zijn spelers niet tekortschoten in beleving. Daar had hij in de dagen voorafgaand aan het duel met de Denen over ge klaagd. „In de eerste helft zag ik dat het daarmee wel goed zat. Aan de inzet en instelling van de spelers lag het echt niet. Ik wist ook dat we vroeg of laat de wedstrijd naar ons toe zou den trekken." De verleiding is groot om te denken dat Oranje nu zijn ide ale formatie heeft gevonden. Maar Rijkaard ging daarin niet mee. „Sorry, maar dan blijf ik toch echt een beetje vaag. Er is gewoon geen ideaal elftal op te noemen. Neem het geval Ronald de Boer. Die zou ik best willen opstellen, maar we weten allemaal zijn ge schiedenis. Hij heeft nog geen hele wedstrijd in de benen en dus moet ik hem op deze ma nier brengen. Als invaller deed hij het uitstekend. Hij heeft zijn rol perfect ingekleed." Vuil werk Dat Dennis Bergkamp het ein de niet haalde en door Rijkaard naar de kant werd geroepen, had niets met onte vredenheid over het spel van de Arsenal-aanvaller te ma ken. Rijkaard dacht aan de na bije toekomst. „De wedstrijd was gelopen, we hadden de overwinning op zak. Dennis was in mijn ogen weer de man van wie echt dreiging uitging en die voor gevaar zorgde bij de Denen." De liezen van Bergkamp blij ven kwetsbaar. Nu hij voor het eerst in jaren topfit is, wil de coach dat zo houden. Op kri tieke momenten zal Neder land het juist van zijn toppers moeten hebben. Daarom speelt Rijkaard ook met de ge dachte om niet alle spelers die nu geel te pakken hebben te gen Frankrijk op te stellen. Nog een keer geel, zou ze de kwartfinale kosten. Rijkaard: „Het kan een goede reden zijn om spelers te sparen." GPD Edwin van der Sar: 7 - Op veroorzaken strafschop na foutloos, net als tegen Tsje chië. Had het geluk dat Schönberg de bal naast mik te. Heeft van alle keepers op Euro 2000 die twee duels af werkten, als enigë nog de 'nul' achter zijn naam. Effect dijbeenblessure nog ondui delijk. Sander Westerveld: - Speel de te kort om een beoordeling te geven. Michael Reiziger: 6 - Had zijn handen vol aan Ajacied Jes- per Gronkjaer. Snelheid ge noeg, zoals bij de assist op Boudewijn Zenden, maar de rust en visie ontbraken. Bert Konterman: 7 - Glasgow Rangers-trainer Dick Advo caat heeft met Bert Konter man de juiste keuze gemaakt. Bleef tegen clubgenoot Jon- Dahl Tomasson simpel over eind, was ijzersterk in de lucht en toonde de spirit die bondscoach Frank Rijkaard zo graag ziet. Frank de Boer: 6 - Echte cap tain. Leidde de defensie, maar de fluwelen pass naar het spitsenkoppel ontbrak. Giovanni van Bronckhorst: 6 - Moest zich na vlotte gele kaart, zijn tweede in het nog jonge EK, noodgedwongen inhouden. Heeft in Schot land leren knokken. Phillip Cocu: 5 - Worstelt in rol naast Davids. Is door Rijkaard overal geposteerd maar kan draai op midden veld maar moeilijk vinden. Boudewijn Zenden: 5 - Tegen de opa van de Denen, de bijna 3 7 -j arige J an Heintzehad de linksbenige Zenden in de rechterzone niets te vertel len. Pas na de wissel Over mars - Ronald de Boer fleur de Zenden op, met assist op Ronald de Boer als bewijs. Edgar Davids: 5 - De pitbull is zijn tanden kwijt, de aan jager oogt dodelijk ver moeid. Illustratief voor Da vids' vermoeide benen: in de eerste helft hijgde hij secon- denlang uit, in de tweede helft maaide hij in kansrijke positie kinderlijk over de bal. De benen van Davids zijn loodzwaar. Mare Overmars: 5 - Speedy Gonzalez heeft nog wel de snelheid, maar niet de klasse en het ritme van voor zijn blessure. Dennis Bergkamp: 7 - De 'King of Highbuiy' was nog geen 'Koning van de Kuip', maar het optreden van de spits van Arsenal kan hem nog op de troon brengen. Patrick Kluivert: 6 - Schud de frustraties van Oranje en hemzelf met eerste goal van zich af. Mist nog wel eens aanvoer, maar kan nog steeds schutter van Euro 2000 worden. Ronald de Boer: 7 - Bekroon de sterke invalbeurt met be vrijdende tweede treffer. Rijkaard lijkt tegen Frank rijk met meer om Ronald de Boer heen te kunnen. Aron Winter: 6 - Kon in een kwartiertje nauwelijks wor den beoordeeld, maar 'kreeg' van Rijkaard als vervanger van Bergkamp zijn 82e inter land cadeau. Winter heeft er nog één nodig om het record van Ruud Krol te evenaren. Beoordeling Marlc Caldenho- ven/GPD ROTTERDAM - Edwin van der Sar heeft gisteren uit voorzorg de wedstrijd tegen Denemarken gelaten voor wat ze was. De doelman werd in de slotminuut met een spierblessure in zijn lin ker dijbeen gewisseld voor San- der Westerveld. Van der Sar knalde in de tach tigste minuut tegen Ebbe Sand op. De botsing leverde Dene marken een strafschop op - die werd gemist door Michael Schönberg - en Van der Sar een spierblessure. „Ik voelde me teen een steek in m'n dijbeen. Ik dacht eerst: die vijf minuten red ik wel, maar je moet geen risico's nemen." Van der Sar verwacht woensdag tegen Frankrijk ge woon weer te spelen. „Ik zie geen reden me zorgen te ma ken." GPD van onze sportredactie ROTTERDAM - Johan Cruijff is nog niet onder de indruk van het Nederlands elftal. Hij waar schuwt dat de 3-0 zege op Dene marken het publiek en de spelers zand in de ogen kan strooien. „Ik ben niet tevreden, ik denk dat de spelers dat ook niet kunnen zijn. Verdedigend zit het wel snor bij Oranje, de aanval is ook niet slecht, maar het middenveld is het kwetsbare onderdeel van de ploeg", zegt Cruijff. Hij vindt dat er op dit niveau on gelooflijke fouten worden ge maakt door de middenvelders en vindt het onthutsend dat Oranje tegen de Denen de grip op het middenveld volledig kwijt was. „Cocu hoort de vrije man voor de verdediging te zijn maar hij liep naast Bergkamp voorin of hij stond op een totaal andere positie." Cruijff denkt dat Nederland in de tweede helft veel meer gas had moeten geven en een vierde goal had moeten scoren. „Dan was Nederland met een gelijk spel tegen Frankrijk al groeps winnaar geweest. Nu moet het elftal aan de bak tegen de Fran sen." De Denen speelden volgens Cruijff 'zelfmoord voetbal', maar hij zei er meteen bij dat dat niet anders kon. Ze moesten Schorsing voor Van Bronckhorst ROTTERDAM - Giovanni van Bronckhorst mist de derde en laatste poulewedstrijd van Oranje tegen Frankrijk, woens dag in de Arena in Amsterdam. De linksback van het Neder lands elftal kreeg gisteren al na vier minuten de gele kaart. Van Bronckhorst torpedeerde de Deen Morten Bisgaard. De be keuring betekende de tweede berisping voor Van Bronckhorst tijdens Euro 2000. Ook in het openingsduel met Tsjechië was hij tegen een gele kaart aangelo pen. Twee gele kaarten bij het EK betekenen automatisch een schorsing van één wedstrijd. Na de wedstrijd tegen Denemarken van gisteravond staan bij het Nederlands elftal Michael Rei ziger, Bert Konterman en Frank de Boer en Edwin van der Sar op scherp. GPD wel, anders hadden ze geen kans om nog door te komen. Als ze in de eerste helft een van hun kan sen hadden benut, was het voor Nederland heel moeilijk gewor den. Dan had Nederland echt aan de bak gemoeten." GPD H GROEPD Rotterdam: Denemarken - Nederland 0-3 (0-0). 57. Kluivert 0-1,66. Ronald de Boer 0-2,77. Zenden 0-3. Scheidsrechter: Mei er (Zwi). Gele kaart: Van Bronckhorst, Reiziger, Konterman, Van der Sar (Ne derland), Allan Nielsen (Denemarken). Bijzonderheid: Schjonberg mist in de 80e minuut strafschop. Aantal toeschou wers: 50.000, Denemarken: Schmeichel; Colding, Hen riksen, Schjonberg (83. Helveg) en Heint ze; Bisgaard, Allan Nielsen (60. Tofting), Gravesen (67. Brian Nielsen) en Gronk jaer; Tomasson en Sand. Nederland: Van der Sar (89. Westerveld); Reiziger, Frank de Boer, Konterman en Van Bronckhorst, Zenden, Cocu, Davids en Overmars (61. Ronald de Boer); Berg kamp (75. Winter) en Kluivert. Brugge. Tsjechië - Frankrijk 1-2 (1-1). 8. Henry 1 -0,35. Poborsky 1 -160. Djorkaeff 1-2. Scheidsrechter: Poll (Eng). Gele kaart: Gabriel, Nemec, Jankolovski (Tsje chië) en Thuram (Frankrijk). Aantal toe schouwers: Tsjechië: Srnicek; Repka, Rada en Ga briel (46. Fukal); Poborsky, Bejbl (59. Lok- venc), Rosicky (62. Jankulovski), Nemec en Nedved; Kolleren Smicer. Frankrijk: Barthez; Thuram, Blanc, Desailly en Lizarazu, Vieira, Deschamps, Zidane en Petit (46. Djorkaeff); Anelka (55. Dugarry) en Henry (90. Wiltord). Frankrijk 2 2 0 0 6 5-1 Nederland 2 2 0 0 6 4-0 Tsjechië 2 0 0 2 0 1-3 Denemarken 2 0 0 2 0 0-6 Programma: woensdag 21 juni: Frankrijk - Nederland (Amsterdam), Denemarken - Tsjechië (Luik). ■H Topscorers 1. Zahovic (Slv), Milosevic (Joe), Henry (Fra) 2, 4. Frank de Boer (Ned), Patrick Kluivert (Ned), Ronald de Boer (Ned), Boudewijn Zenden (Ned), Goor (Bel), Emile Mpenza (Bel), Mjallby (Zwe), In- zaghi (Ita), Fiore(lta), Conté (lta),Totti (Ita Okan Buruk (Tur), Blanc (Fra), Djorkaeff (Fra), Wiltord (Fra), Moldovan (Roe), Scholl (Dui), Scholes (Eng), McMana- man (Eng), Figo (Por), Joao Pinto (Por), Nuno Gomes (Por), Iversen (Noo), Pavlin (Slv), Drulovic(Joe), Poborsky (Tsj) 1. Kaarten Rode kaart: Patrik Andersson (Zwe/2x geel), Latal (Tsj), Mihajlovic (Joe/2x geel Gele kaart: Van Bronckhorst (Ned) 2, Ni- lis (Bel), Verheyen (Bel), Van Kerckhoven (Bel), Wilmots (Bel), Nedved (Tsj), Ga briel (Tsj), Nemec (Tsj), Jankolovski (Tsj), Poborsky (Tsj), Repka (Tsj), Schjonberg (Den), Hagi (Roe), llie (Roe), Ince (Eng), Baia (Por), Etxebarria (Spa), Salgado (Spa), Bergdolmo (Noo), Milanic (Slv), Conté (Ita), Zambrotta (Ita), Suat (Tur), Mjallby (Zwe), Thuram (Fra), Frank de Boer, Reiziger. Konterman, Van der Sar (Ned), Nielsen (Den).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 21