VIP's verkopen zich in BB-huis radio en televisie 11 Vijf dagen zendtijd voor promotie vandaag zondag radio zondag Een week na de ramp bij SBS 6 Kerkdienst vanuit Middelburg Samenvatting Songfestival te zien Nike trekt explosieve reclame terug Vriend Madonna opgepakt televisie zondag zaterdag 20 mei 2000 door Monique Brandt en Rflrrit de Lange ALMERE - Emile Ratelband vond het lachen, gieren, brullen, soms met het mes op tafel. „Het «•as bizar, vervreemdend, maar vooral een interessant experi ment", aldus Ad Visser. Christi nevan der Horst had een van de leukste weken van haar leven, terwijl columnist/ presentator Theo van Gogh het allemaal buitengewoon saai vond. Vijf dagen verbleven zij samen met Monique Sluyter, actrice, model en schilderes, oud-wielrenner Johan van der Velde en opko mend zangeres Antje Monteiro in het Big Brother-huis. Hun ervaringen zijn vanaf mor gen, maandag, een week lang dagelijks te zien. Niet recht streeks, want de opnames zijn twee weken geleden al gemaakt. Dit is niet het enige verschil met de originele Big Brother-serie: de gasten krijgen achtduizend BUITENHOF In Buitenhof zijn te gast de bur gemeesters van de vier steden waarin EURO 2000 wordt ge houden, namelijk Amsterdam, Arnhem, Eindhoven en Rotter dam. Nederland 3,12.07 uur PENGUIN The Pebble and the Penguin (1995) is een tekenfilm van Don Bluth en Gary Goldman over tweepinguns die proberen hun weg naar huis te vinden. Met stemmen van Martin Short en Tim Curry. RTL 4,13.50 uur FEMALE Een gescheiden man plaatst uit eenzaamheid een contactadver tentie in de thriller Lethal white female Dying to ove you) van Robert Iscove uit 1993. Hij denkt dat hij eindelijk de vrouw van zijn dromen heeft gevon den, totdat hij ontdekt dat ze een donkere zij de heeft. Met Tim Matheson, Tracy Pollan en Lee Garlington. SBS 6,13.45 uur PLANTAGE In De plantage de bekendma king van en een gesprek met de winnaar van de Poëzieprijs. Verder geeft standup-comedian Kamagurka een voorproefje op zijn optreden in het Concertge bouw, eind deze maand. Nederland 3,17.00 uur REMAINS Anthony Hopkins en Emma Thompson, beiden genomineerd voor een Oscar, acteren meesle pend in The Remains of the Day (1993), een schitterend drama van James Ivory, naar de gelijk namige roman van Kazuo Ishi- guro die bekroond werd met de Booker-prijs. Een vroeger but ler denkt tijdens een reis door Engeland terug aan de jaren dat hij in dienst was van een aristo craat James Fox) die met de Na zi's sympathiseerde. Net 5,20.30 uur DENVER Grandioos acteerwerk van met name Andy Garcia is te bewone- ren in Things to Do in Denver When You're Dead (1995), een sterke misdaadfilm van Gary Fleder over een ex-crimineel die door zijn voormalig werkgever Christopher Walken) wordt ge dwongen een klus op te knappen die hem flink in de puree helpt. Ook met William Forsythe, Treat Williams, Fairuza Balk en Steve Buscemi. Veronica, 21.35 uur LOVE Endless Love (1981) is een ro mantisch drama van Franco Zeffirelli over tioee verliefde tie ners (Brook Shields en Martin Hewitt) die stuiten op weer stand van haar ouders, maar el kaar uiteindelijk toch krijgen. Fox, 22.00 uur gulden per persoon voor hun verblijf, er zijn geen nominaties en er wordt niemand voortijdig naar huis gestuurd. Na de eerste korte serie volgen de komende weken nog drie VIP-woongroepen. Veel sterren zagen de voordelen van zo'n weekje in de etalage. Volgens programmamaker Pe ter Biemans, programmacoör dinator van Veronica ontpopte Christine van der Horst zich als een monument van een vrouw en bleek Ratelband een verzor gende keukenprins. Theo van Gogh is in de eerste reeks be wust toegevoegd als stoorzen der. Van Gogh kwam speciaal naar Almere om het fenomeen Emile Ratelband een paar dagen lang van dichtbij mee te maken. „Hij is me erg meegevallen. Ik heb erg gelachen met hem en Ad Vis ser. Monique Sluyter probeerde de zaak nog op te lichten, maar dat vond ik wel charmant." Sommige medebewoners von den de naar Sluyters eigen zeg gen „spontane promotiestunts" irritant. Zo babbelde ze er lustig op los over haar Internet-site en een naaktreportage in Playboy. „Maar ik heb ook de mens ach ter die projecten getoond," zegt De deelnemers van de eerste week: (vlnr) Ad Visser, Monique Sluyter, Theo van Gogh, Christine van der Horst, Johan van der Velde, Emile Ratelband en Antje Monteiro. foto Ton Kastermans de blonde onderneemster stel lig. „Ik was wel verrast dat ze zo korzelig reageerden, want ie dereen heeft zijn commerciële activiteiten." Schilderen Het mooiste moment beleefde schilderes Sluyter op de derde dag: toen kreeg zij haarverf. „Ik ben toen lekker de keukenkast jes en de keukentafel gaan be schilderen. Zelfs Emile ont dooide na een paar dagen en toen maakte de eeuwige strop das plaats voor een korte broek. En hij heeft steeds heerlijk brood gebakken." De voormalige bakker geeft ronduit toe dat hij wel wat pu bliciteit kon gebruiken rond zijn nieuwste boek, hoe een partner te vinden én te houden. Net zoals Ad Visser zijn cd 'Ka- masutra, train your brain for better sex' regelmatig ter sprake bracht. „Theo en Emile zijn natuurlijk afgrijselijke kerels, maar ik heb leuke momenten met hen ge had," zegt zangeres Antje Monteiro gekscherend. „Ze hebben Christine en mij zelfs ontbijt op bed gebracht! „Het Niets, tot kunst verheven, toont de essentie van het leven," declameert Ad Visser, die enigs zins lyrisch terugkijkt op zijn verblijf. Hij miste de privacy en moest wennen aan het onge merkt verglijden van de tijd. „Je weet niet hoe laat het is, en je zit in een groep met mensen die een totaal ander levensritme heb ben. Dat brengt je behoorlijkuit balans." Of Big Brother VIPS spannende televisie oplevert? Visser: „Geen idee. Ik zou het niet graag mon teren. Er is vreselijk veel ge beurd. Als ons verblijf drie da gen langer had geduurd, was de zaak wel ontspoord." GPD Maandag, Veronica 20.30 uur RADIO 1 AM747KHz, 402m FM104,4MHz Elk heel uur en om 6.30,7.30,8.30,12.30, 13.30,17.30 en 18.30Nieuws IKON: 7.07 De andere wereld van zon dagmorgen. VARA: 8.10 Vroege vogels. VPRO: 10.04 O.V.T. NOS: 12.07 Radio 1- Middagjournaal. 14.04 Langs de lijn. 20.04 Wegwezen. 21.04 Radio online. NOS: 22.04 't Hek van de dam. 23.07 Met het oog op morgen. NCRV: 0.04 Volg spot. 1.02 Nachtlicht. 4.02-6.00 Nacht licht op weg naar daglicht RADIO 3 FM95,0 MHz Elkheel uur r Radio3: 6.04 EKDOM! VARA: 10.04 Zon- dagskint. TROS: 12.04 Interactieve Cyber Top 50. BNN: 16.04 Kanonne! NCRV: 18.04. BuZz. EO: 20.04 X-lon. 22,04 X-Alt 0.02 N-Joy. AVRO/KRO: 1.02 Pyjama FM. Radio 3:3.02-6.00 Ekdom in de nacht NPS: 16.30 Diskotabel. KRO: 18.04 Zin in muziek. AVRO: 19.00 Jacco's keus. TROS: 20.02 Muziek interaktief. KRO: 22.00 Laudate. VPRO: 23.00 Jazz op vier. NPS: 0 02 Vincent na middernacht. Radio 4: 1.02 Programma-overzicht Euroclas sic notturno. 1,05-7.00 Euroclassic not- turno RADIO 2 FM87,9 MHz Elk heel uur nieuws NPS: 6.04 Dag zondag 9 04 De sandwich. AVRO: 10.04 Mezzo. NPS: 11.04 De sand wich. KRO: 12.04 Adres onbekend. AVRO: 14.04 Het Steenen Tijdperk. 16.04 Weekendcafé. VARA: 18.04 De bovenste plank. 19.04 Uitgelicht. KRO: 20.04Coun try time. AVRO: 21.04 Toppers van toen. NPS: 22.04 Podium. 23.04-0 00 The Bands RADIO 4 FM99.8 MHz RADIO 5 AM 1008 KHz, 298 m Schepper Co ZvK: 17.02 Kerkdienst vanuit de Christelijke Gereformeerde Gasthuiskerk in Middelburg. IKON: 17.58 Wilde Ganzen. 18.02 De andere wereld van zondagavond, met Bonnefooi en De eigen zinnigheid EO: 20.02 De muzikale fruitmand. 20.45 Ik zou wel eens willen weten. 21.10 Populaire orgelbespeling. 21.35 De bijbel open. 22 02 Bijbel van daag. 22.20 Songs of praise 22.40 Casca de. 23.15-0.00 Zondagavonduur Om 7.00,9.00, 10.00, 13.00, 14.00,18.00, 20.00,0.00,1.00 en 6.00 uur Nieuws NCRV: 7.02 Vroeg op vier. VPRO: 8.30 Oren wassen. TROS: 9.04 Pezzi sacri. AVRO: 10.04 Caroline. 11.00 Het zondag ochtendconcert. Groot Omroepkoor met gitaar. Aansl.: 'n Uurtje opera 13.02 Klassiekenzo. Radio4:14.04 Middagcon cert. Radio Symfonie Orkest met cello. Elk heel uur t/m 20.00, 22.00 en 0.00 uur Nieuws EO. 6.02 Praise op zondag. 7.30 Licht op jongerenkoren. 8.05 Groot nieuws. 8.59 EO Metterdaad. NCRV: 9.02 Woord op zondag. 9.30 Te Deum Laudamus. IKON' 10.02 Verhalen vooraf. 10.10 Kerkdienst. 10.58 Wilde Ganzen. RKK/KRO: 11.02 Eu charistieviering. 12.05 Het klooster, IKON: 13.02 De andere wereld van zon dagmiddag. OHM: 15.02 Hindoes en christenen in dialoog. NCRV: 16.02 OMROEP ZEELAND FM101,9MHz/97,8MHz/87,6MHz Nieuws: Zie Radio 1 8.02 Veelstromenland. 9.02 Muziek op zondag. 10.02 De tijdmachine. 11.05 't Is Brakman klassiek. 12.02 Zeeuwse ge slachten. 13.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 13.05 Nieuws uit binnen- en buitenland. 13.31 Non-stop Zeeland. 14 03 Omroep Zeeland sport. 17.02 Om roep Zeeland nieuws. 17.15-18.00 Om roep Zeeland sport HILVERSUM - SBS 6 besteedt vanavond, zaterdag, in een speciale uitzending uitgebreid aandacht aan de grote vuur werkramp die Enschede een week geleden trof. In de uitzen ding Een week na de ramp worden alle aspecten van de tragi sche gebeurtenis belicht. Verslaggevers praten over hun bevindingen en interviewen de bewoners van de wijk die hun huis en haard hebben verloren. Ook is er aandacht voor die mensen die nog steeds op zoek zijn naar familie. Zij praten over de hel waardoor ze de afgelopen week zijn gegaan. Daarnaast spreekt SBS 6 met bewoners die elkaar weer hebben gevonden in de rokende puinhopen. Naast de verslaggevers ter plaatse wordt in een studio in En schede door de presentatoren Roderick Veelo, Cilly Dartell en Bernard Hammelburg gesproken met direct betrokkenen van de ramp zoals bewoners, hulpverleners, deskundigen en poli tici. In de studio in Amsterdam zitten Leo de Later en Milika Peterzon die met deskundigen en betrokkenen praten. GPD Zaterdag, SBS 6,20.50 uur HILVERSUM - Ds G.J.H. Vogel van de Christelijke Gerefor meerde Gasthuiskerk in Middelburg spreekt in de kerkdienst die zondag wordt uitgezonden in de Zendtijd voor Kerken op Radio 5Hij stelt de vraag aan de orde waarom Jezus de aarde heeft verlaten bij de Hemelvaart en hij Zijn kinderen alleen liet. Piet Feij begeleidt de samenzang. Hij bespeelt het orgel uit 1780. Zondag, radio 5,17.02 uur HILVERSUM - De NOS zendt op tweede pinksterdag, maan dag 12 juni, alsnog een samenvatting van het Eurovisie Song festival uit. Op 13 mei werd de rechtstreekse uitzending afge broken vanwege de vuurwerkramp in Enschede. De NOS heeft nu besloten het Songfestival in verkorte vorm uitte zenden. Datgebeurtop 12 juni van 13.50 tot 15.40uurop Nederland 2. In de samenvatting zijn alle liedjes te zien en te horen. Ook is een gedeelte van de jurering te zien en wordt de finale met het winnende liedje, Fly on the wings of love van de Deense Olsen Brothers, uitgezonden. Willem van Beusekom heeft de samenvatting voorzien van nieuw commentaar. GPD HILVERSUM - Het sportkledingbedrijf Nike Benelux heeft een reclamespotje, een advertentie over het EK en een poster teruggetrokken omdat de inhoud ervan in verband kan wor den gebracht met de vuurwerkramp in Enschede. Het spotje is al sinds begin deze week van de tv. De advertentie en de bijbe horende posters zijn vernietigd. In het tv-spotje was te zien hoe een aantal spelers van het Ne derlands elftal een gebouw bestormt om een bal de veroveren. Wanneer dat is gelukt worden de spelers door trainer Louis van Gaal met een helikopter opgehaald. Daarop explodeert het gebouw. Volgens Nike kan de reclamecampagne in En schede als krenkend worden opgevat. GPD LONDEN - De Britse filmregisseur Guy Ritchie is gearres teerd, nadat hij voor het Londense huis waar hij woont met zijn vriendin, de Amerikaanse popster Madonna, een man te lijf was gegaan. De 31-jarige Ritchie is op borgtocht vrijgela ten, na in staat van beschuldiging te zijn gesteld wegens ge weldpleging met lichamelijk letsel als gevolg. Volgens Press Association troffen Ritchie eh Madonna na een avondje uit een man aan voor hun huis in de wijk Kensington. Het was onduidelijk waarom Ritchie de man te lijf ging. Het 20-jarige slachtoffer raakte lichtgewond. AP NEDERLAND-1 07.00 KRO Kindertijd 08.04 AKN Al les Kits extra 09.01 KRO Spirit 09.30 De wandeling 10.00 Eucha ristieviering 11.00 IKON Kerk dienst voor doven en slechthoren den 11.48 Kerkplein 11.58 Wilde Ganzen 12.00 NMO De heilige ko ran 12.05 NMO-special 12.30 OHM Het Magazine met daarin actuele gebeurtenissen 13.00 OMROP FRYSLAN Programma over de ge schiedenis van de zuivelcoöpera- ties in Friesland 13.30 NOS Tekst tv 15.27 NCRV Water - elke druppel telt 15.51 Heilig vuur 16.15 Minia tuur, Colet van der Ven 16.20 Mens, Renate Dorrestein 16.41 C-majeur, muziek 17.31 IKON Zo'n dag, jongerenma gazine 17.56 AVRO Kookgek op reis 18.21 Beeldenstorm, kunst 18.33 Close-up: De spoorlijn door de hel: Het ware verhaal van de film The bridge on the Ri ver Kwai 19.28 Get the picture, quiz 20.00 NOS Journaal 20.16 KRO Netwerk, actualiteiten 20.51 Tien voortaal, taalstrijd 21.41 AVRO Tusen kunst en kitsch 22.36 RKK/KRO Kruispunt, achter gronden 23.16 KRO Dangerfield, politiese rie 00.11 RKK/KRO Nachtgedachten- /Dante 00.15-02.11 KRO Netwerk, herha ling NEDERLAND-2 I NEDERLAND-3 Anthony Hopkins en Emma Thompson in The remains of the day. 07.00 NOS Tekst tv 10.00 EO Ne- derlandzingtopzondag 10.38 Met terdaad 11.03 TELEAC/NOT Keer punten: beslissende momenten uit de wereldgeschiedenis 11.30 Tuinieren met de natuur 12.00 NOS Journaal 12.08 Studio sport 17.27 SOCUTERA Prins Bernard Cultuurfonds 17.30 TELEAC/NOT Wie het weet mag het zeggen, quiz 18.00 NOS Journaal 18.05 TELEAC/NOT Digame (een reiswijzer Spanje) 18.30 Knoop Muziekfestival, mu ziek 19.00 NOS Studio sport 20.00 Journaal 20.15 TROS De week van de pan da: Amazone report 21.00 BNN De zondagavond van BNN: 21.00 Space-Bar, 21.30 EROS met Eddy &Zoey 22.00 TROS Postcode Loterij Friends 23.00 NOS Journaal 23.05 TELEAC/NOT Mysteries van verdwenen beschavingen 23.55-07.00 NOS Journaal en Stu dio sport 09.00 VPRO Villa Achterwerk: 09.00 De dikke kat 09.07 Verhalen van de boze heks 09.20 Archibald the Koala 09.45 Ik ben boos 10.00 Wat nou?! 10.15 Gek op de weg 10.40 Superland 11.00 Reiziger in muziek 12.00 NOS Journaal 12.07 Buitenhof 13.02 NPS Monteverdi-cyclus: L'lncoronazione di Poppea 16.30 Passaat: Wereldmuziek op zondagmiddag 17.00 VPRO De Plantage, kunst programma" 18.00 Villa Achterwerk, kinderma gazine 18.15 NPS Sesamstraat 18.35 Van gewest tot gewest, re gionaal magazine 19.00 VPRO De Daltons, jeugdse rie 19.25 Lola da Musica, popmuziek 20.10 NPS/VPRO Andere tijden, geschiedenis 20,45 VPRO Eureka Street, serie 21.45 Lopende zaken, magazine 22.30 Jiskefet, satire 23.05 Van de schoonheid en de troost, Tatyana Tolstaya 00.35-00.38 Dode dichters alma nak, poëzie I RTL4 07.00 Telekids Cartoons 08.35 Zor- ro 09.00-12.00 Natuur op 4: 09.00 Jacques Cousteau 09.55 Mensen en dieren 10.30 Survival school 11.30 World of wildlife 12.05 Sli ders 12.55 S Club 7 in Miami 13.25 Thunderstone 13.50 The pebble and the penquin, tekenfilm 15.05 Soul man, serie 15.30 Thuis op internet 16.00 Muziek op 4: Cher live in con cert from Las Vegas 17.00 Koken met sterren 18.00 Nieuws 18.10 Bij Ron of André, spel 19.00 Style beauty, magazine 19.30 Nieuws 20.00 The people's vets, reporta ges 20.30 Van koninklijke huize, ma gazine 21.00 De 8 plagen van Rob Kamp- hues 22.00 De Clown, actieserie 23.00 Een kwestie van kiezen 23.40 Nieuws 23.55 Viva Oranje, spel 00.10-01.00 The West Wing, serie RTL5 09.00 Hour of power 10.10 Animal rescue 10.30 Careerclub 11.00 Bu siness class 12.00 Formule 1 Euro pa 16.00 Tennis: ATP Masters - Ham burg 18.30 Vis tv, hengelsport 19.00 Hier aarde 19.10 5 in het land, nieuws 19.35 Landgenoten 19.45 ATP Tennis show 20,10 The Drew Carey show 20.40 Seriemoordenaars, reporta ges 21.40 Belastingparadijzen 22.10 Sport aan tafel, discussie 23.00 De gouden koets 23.30 Formule 1 Europa 00.00 Tennis: ATP Masters - Ham burg 00.30-01.30 Business class SBS6 ~~l 07.00 Kids club 07.00 Kinderen zijn de baas! 08.00 Disney feest 09.00 All dogs go to heaven 09.25 Safari 09.45 World sport special 10.15 Sport: 2e ronde nacompetitie 11.10 World of soccer 11.40 Ameri ca's funniest home videos 12.05 Father Dowling 12.55 Hiller and Diller 13.20 National Enquirer 13.45 Lethal white female, film 15.20 Start op zes 15.45 Studienieuws op 6 16.15 Vakantie-tv 16.50 Tuinieren wonen met kij kers 17.30 Voorbeschouwing 18.00 Finale Amstelcup: NEC - Ro- da JC 19.50 Nabeschouwing 20.30 Klussen met kijkers 21.25 Peter R. de Vries, misdaad verslaggever 22.30 Hart van Nederland 22.55 Reportage 00.10 Poltergeist: The Legacy, thrillerserie 01.00 National Enquirer 01.30-07.00 Nieuws I VERONICA 09.00 Radbreker 10.00 Spelevisie 11.00 Yes or no 12.00 Radbreker 13.00 Spelevisie 14.15 Top 5 15.15 Het laatste oor 15.55 De Digile re volutie 16.25 TV Woonmagazine 17.10 Motor tv Net5,20.30 uur 17.45 De heilige koe, autopro gramma 18.20 Beverly Hills 90210, serie 19.15 Hyperion Bay, serie 20.05 Nikita, actieserie 21.00 Friends, comedy 21.35 Things to do in Denver when you' re dead, thriller 23.40-00.19 Het laatste oor, ge sprekken l OMROEP ZEELAND 9.00Tekst-tv 18.00 Het beste van de regio 18.30-18.54 Stip horizon Elk uur herhalingen DELTA TV 06.00 The best of Delta tv 06.24 Tekst tv, evenementen l BELGIË NED-1 VRT 10.00 Eucharistieviering 11.00 De zevende dag 12.30 Half uur natuur 13.00 Journaal 13.30 Due South 14.25 Wielrennen 16.45 Dad's army, comedy 17.15 Vlaanderen vakantieland 18.00 Journaal 18.10 Wondere wereld, reporta ges 19.00 Journaal 19.25 Sportweekend 19.55 Schone schijn, comedy 20.25 De quizmaster, quiz 21.15 Baantjer, politieserie 22.05 Michael Hayes, serie 22.55 Journaal 23.15 Mad about you, comedy 23.35-09.00 Journaal BELGIË NED-2 VRT KETNET 09.00 Samson Gert 10.00 Wizzy Woppy 10.10 Disney festival 10.45 Mijn naam is 11.10 Papyrus 11.35 The crash zone 12.00 Daar is de deur! 12.25 Teen angel 12.45 Disney festival 13.15 Ultratop CANVAS 14.00 Sportpaleis KETNET 18.00TikTak 18.05 Musti 18.10 Al lemaal beestjes 18.15 Tripties! 18.40 Disney festival 19.00 KET Co 19.05 Extreme ghostbusters 19.27 KET Co 19.30 Smart guy 19.53 KET Co CANVAS 20.00 Journaal 20.30 Panorama, reportages 21.15 OverLeven, De slijtageslag 21.55 Spraakmakers, interviews 22.30 Het programma Pro-Erts 22.55 Het programma Igu 23.30 Het programma orthodoxe kerk 23.45 One foot in the grave, serie 00.15-02.00 Journaal, doorlopend l CARTOON 06.00 Tiny toons 06.30 Droopy Drip- pie 06.45 Bob de bouwer 07.00 Thomas de stoomlocomotief 07.15 Kleine mon sters 07.30 Tom Jerry 08.00 Dexter's Laboratory 08.30 Johnny Bravo 09.00 Ed, Edd 'n Eddy 09.30 De Powerpuff girls 10.00 Courage, het bange hondje 10.301 am Weasel 11.00 Cow Chicken 11.30 Paling en Ko 12.00 Taz-Mania 12.30 Animaniacs 13.00 Flying Rhino Junior High 13.30 The mask 14.00 Boomerang 16.00 Scooby doo 16.30 Courage het bange hondje 17.00 Looney Tunes 18.00 Zeep 18.00 De Flintstones 18.30 The Addams family 19.00 De Jetsons 19.30 Ed, Edd 'n Eddy 20.00 Cow Chicken 20.30 Jonny Quest 21.00 The mask 21.30 De Powerpuff girls 22.00 Looney Tunes 22.30 Tom Jerry 23.00 Toonheadz 00.00 Top Cat 00 30 Help... It's the hair bear bunch 01.00 Josie The Pussiecats 01.30 Mo- tormouse Autocat 01.45 Lippy the lion 02.00 Fat dog Mendoza 02.30 Magic roundabout 03.00 De Tidings 03.30 Ta- baluga 04 00 The Fruitties 04.30 Blinky Bill 05.00 Magic roundabout 05.30 Ta- baluga KINDERNET 07.00 Vergeten speelgoed 07.10 Alfred J. Kwak 07.35 Bassie Adriaan 08.05 Silver Brumby 08.30 Ernst Bobbie 08.45 Smurfen back in time 09.10 Lights... camera... 09.35 Patrol 03 10.00 Yolanda 10.30 Nanook 10.55 Schatei- land 11.20 Superworm Jim 11.45 Felix de kat NET 5 15.00 Webster 15.30 The Tom show 15.55 Steve Harvey show 16.20 Early edition 17.10 High incident 18.05 Mar ried with children 18.35 Will Grace 19.00 Buffy the vampire slayer 19.55 The nanny 20.30 The remains of the day, film (1993) 23.00 Lotto weekend miljonairs 23.50 Kelder co 00.20 Will Grace 00.40- 01.30 High incident FOX8 06.20 Bobby's world 06.40 Oliver Twist 07.05 Tante Soesa Sassefras 09.05 Marvel mania 11.20 Kippenvel 12.10Ee- rie Indiana 12.35 Breaker high 12.55 Ninja turtles the next mutation 13.20 Beetleborgs metallix 13.40 Power ran gers in space 14.05 Game planets 14.30 It's your call! I! 15.40 Fox kids superhe ros 17,15 Fox kids hang out! 17.40 Se cret files of the spy dogs 18.00 Wings 18 30 Jo Brand's commercial break down 19 00 The Simpsons 19.30 Futu rama 20,00 Dawson's creek 21.00 The crow 22.00 Endless love, film (1981) 00.10 NFL Europe 01.10 Homeshopping FRANKRIJK-2 Seigneur 11.00Messe 11.50 Midi moins sept 12.05 DMA (Dimanche Midi, Amar 13.00 Nieuws 13.30 Rapport du loto 13.35 Vivement Dimanche 15.35 Em- menez-moi... Zanzibar 16.35 Aventures des mers du Sud 17.25 Jag 18.20 Franc jeu 18.25 Stade 2 19.25 Vivement Di manche prochain 20.00 Nieuws 20.50 Western,film (1997) van Manuel Poirier metSergi Lópe 23.10 Les documents du dimanche 00.20 Nieuws 00.45 Dieu. Quelles families 1 01.35 Savoirplus san té 02.30 Le troisième pöle 02.55 Urti 03.10Thé ou café 04.00 Amis pour la vie 04.50 Stade 2 1 TV5 06.00 Nieuws 06.15 Nieuwsoverzicht 07.00 The ou café 08.00 Canadees nieuws 08.30 Les Zaps 09.00 TV5 infos 09.05 Les mondes fantastiques 09.30 Va savoir 10.00 Nieuws 10.15 Jeunes mar- ins reporters 10.30 Les carnets du bour- lingueur 11.00 TV5 infos 11.05 Génies en herbe 11.30 'D' design 12.00 TV5 In fos 12.05 Grands gourmands 12.30 Frans nieuws 13.00 TV5 infos 13.05 DMA (Dimanche Midi Amar) 14.00 Nieuws 14.15 La carte auxtrésors 16.00 Nieuws 16.15TV5questions 16.30Télé- cinéma 17.00 TV5 infos 17.05 Kiosque 18.00 Nieuws 18.15 Vivement diman che 20.00 Belgisch nieuws 20.30 Frans nieuws 21.00 TV5 infos 21 05 Faut pas rêver 22.00 Nieuws 22.15 Ouriga, tv- film 23.45 Images de pub 00.00 Zwitsers nieuws 00.30 Frans nieuws 01.00 TV5 infos 01.05 Ouriga 03.00 TV5 infos 03.05 Outremers 04.00 Canadees nieuws 04.30 Nieuwsoverzicht 05.00 TV5 infos 05.05 TV5 questions 05.20 Nieuwsover zicht ARTE 19.00 Maestro 19.45 Arte info 20.15 Bob et Margaret 20.40-01.20 Klaus Kinski: 20.40 Ennemies intimes, 22.15 Fitzcar- raldo, film (1982) van Werner Herzog, 00.50 Je ne suis pas un acteur 01.20Me tropolis 02.20-02,43 Flowergirl, film DUITSLAND-1 DUITSLAND-2 06.15 Anime ton week-end 07.00 Thé ou café 08.00 Rencontres XV 08.20 Ex pression directe F.S U. 08.30 Les voix bouddhistes 08.45 Connaïtre l'lslam 09.15 Emission Israelite 09.30 Foi et tra ditions des chrétiens orientaux 10.00 Présence protestante 10.30 Jour du Fleider wieder blüht, film (1953) van Hans deppe met Romy en Magda Schneider 17.00 Heute 17.10 ZDF SPORTreportage 18.15 ML Mona Lisa Aansl.: NLK-Tagesmillion 19.00 Heute 19.10 Berlin direkt 19.30 lm Kónigreich der Löwen 20.15 Traumstart 21.45 Heu te 22.00 April Hailer Show 22.25 Lukas 22.55 Die Sopranos 23.45 Praxis extra: Der Wettlauf um das mensliche Erbgut 00.15 Heute 00.20 Hanussen, filmdrama (1988) met Klaus Maria Brandauer 02.10 Du bistMusik03.40 Volle Kanne, Susan- ne 04.35 Strassenfeger 05.00 Blickpunkt RTL TV 05.30 Tekenfilmseries 09.15 Formule I 10.15 Beverly Hills 90210 11.05 The A- Team 13.00 Formule I 17.15 Exclusiv - Weekend' Live vom Nürnburgring 18.45 RTL aktuell Weekend 19.10 Notruf 20.15 Meine grüne Freiheit - Ein Früh- ling in Irland, filmdrama (1999) 22.10 SPIEGELTV 23.00 Hochzeitsfieber-Tor- ten, Tranen und Traüme 23.55 Schluss mit lustig - Wir kampfen für Siel 00.30 Prime Time - Spatausgabe 00.45 Das A- Team 02.30 Barbel Schafer 03.25 Hans Meiser 04.20 Birte Karalus 05.20 SPIE GELTV ENGELAND-1 08.00 Wildlife on one 08.30 Teletubbies 09.10 Match of the day 10.00 Breakfast with Frost 11.00 The heaven and earth show 12.00 Ever decreasing circles 12.30 Countryfile 13.00 On the record 14.00 Cartoon 14.10 EastEnders 15.30 The slipper and the rose, musical (1976) vanBryan Forbes met Richard Cham berlain en Gemma Craven 17.45 Mas- terchef 2000 18.15 Nieuws 18.40 Songs of praise 19.15 Last of the summer wine 19.45 Antiques roadshow 20.30 Holiday favourites 21.00 Harbour lights 21.50 Nieuws 22.00 Hearts and bones 22.50 Jack Dee's happy hour 23.20 Tito's story 00.25 A prayer in the <dark, filmdrama (1997) vanJerry Ciccoritti met Lynda Carter en Colin Ferguson 01.50 The sky at night 02.10-07.00 BBC News 24 05.30 Teletubbies 06.00 Philipps Tier- stunde 07.00 Abenteuer in den Weiden 07.20 Die Abenteuer von Paddington Bar 07.30 Pumuckl TV 08.30 Sesam- strasse 09 00 Tigerenten Club 10.25 Kopfball 11.00 Tagesschau 11.03 Sim- salaGrimm 11.30 Die.Sendung mit der Maus 12.00 Presseclub 12.45 Ta gesschau 13 15 Weltreisen 13.45 Bilder- buch Deutschland 14,30 Abnehmen in Essen 15.00 Tagesschau 15.05 Ludwig auf Freiersfüssen, komedie (1969) van Frans Seitz met Hansi Kraus 16.25 Schottland: Highlands Islands 17.00 Tagesschau 17.03 Ratgeber: Recht 17.30 Revolution am Rande Roms 18.00 Tagesschau 18.05 Aufgepasst - Gefahrl 18.08 Sportschau 18.39 Ein gutes Los für alle 18.40 Lindenstrasse 19.10 Welt- spiegel 19.50 Sportschau-Telegramm 20.00 Tagesschau 20.15 Tatort 21.40 Sabine Christiansen 22.40 TTT-Special Cannes 2000 23.25 Tagesthemen 23.45 The pillow book, film (1996) van Peter Greenaway met Vivian Wu 01.45 Ta gesschau 01.55 Der schwarze Fluch, thriller (1994) van Otto W. Retzer met Julia Kent en James Brolin T03..25 Pres seclub 04.10 Die schönsten Bahnstrec- ken Europas 04.50 Weltspiegel ENGELAND-2 CNBC/NGC 07.35 Tabaluga tivi 09.05 Teddy und An nie-Die vergessenen Freunde 09.15Zur Zeit 09.30 Eucharastieviering 10.15 Lö- wenzahn Aansl. Löwenzahn - Von der Idee zur Sendung Aansl.: Löwenzahn 11.30 Halb 12 12.00 Das Sonntagskon- zert 12 45 Heute 12.47 Blickpunkt 13.15 Damals Aansl.' Anders Fernsehen 3sat 13.30 Planet e 13.55 Du bist Musik, mu sical (1956) van Paul Martin met Cathe rine Valente 15.25 Wenn der weisse 07.00 Europe this week 07.30 Asia this week 08.00 Randy Morrison 08.30 Cot tonwood christian centre 09.00 Hour of power 10,00 Far eastern economic re view 10,30 Wall street journal 11.00 US squawk box weekend edition 11.30 Asia this week 12,00 Tussen de bavianen 12.30 De tapir van Costa Rica 13.00 Oog in oog met walvissen 14.00 Wolven van de zee 15.00 Haaiendokters 16.00 De katbeer, pandas kleine neefje 17.00 Ei land van de reuzenberen 18 00 Wolven van de zee 19.00 Piranha! 19.30 Nzou: De olifant die denkt dat ze een buffel is 20.00 Orkés van het fjord 20.30 Walvis jagers 21.00 Baai van de reuzen 22.00 Een wereld met dolfijnen 23.00 Duiken met de grote walvissen 00.00 Spook van de oceaan 01.00 Orkés van het fjord 01.30 Walvisjagers 02.00 Baai van de reuzen 03.00 Een wereld met dolfijnen 04.00 Duiken met de grote walvissen 05.00 Spook van de oceaan 1 CNN 06.30 CNNdotCOM 07.30 World busi ness this week 08.30 Inside Europe 09.30 World sport 10.30 World beat 11.30 World sport 12.30 Hotspots 13.30 Diplomatic license 14.00 News update 14.30 World report 15.30 Inside Africa 16.30 World sport 17.30 This week in the NBA 18.00 Late edition 19.30 Business unusual 20.30 Inside Europe 21.30 The artclub 22.30 CNNdotCOM 23.30 World sport 00.00 WorldView 00.30 Style 01.00 WorldView 01.30 Science Tech nology week 02.00 WorldView 02 30 Asian edition 02.45 Asia business this morning 03.00 CNN Time 04.30 The artclub 05.30 This week in the NBA I MUSIC FACTORY 06.00 CyberChoice 10.00 Morning Call 12.00 The Movie Factory 12.30 Deja Vu 15.00 Top 4018.00 Post op zondag 20.00 Top 2000 00.00 The pitch 01.00 Cyber Choice MTVEUROPE 00.00 So 90's weekend 06.00 Kickstart 09.30 Bytesize 11.00 So 90's weekend 16.00 Say what 17.00 Data videos 18.00 News weekend edition 18.30 Stylissimo 19.00 So 90's 21.00 MTV live 22.00 Amour 01.00 Sunday night music mix MUZZIK 07.00 Open university 09.15 SalutSerge 09.30 Potsworth and co 09 50 Dennis the menace 10.15The genie from down under 10.45 Ocean odyssey 11.10 Histe- ria 11.35 The journey of Allen Strange 12.00 Michael Owen's soccer skills 12.30 Farscape 13.15 The O zone 13.35 The fresh prince of Bel Air 14.00 Regio nale programma's 14.30 Sunday grandstand 19.15 The money program me 19.45 Star Trek: Voyager 20.30 Art zone: Review 21.10 Art zone: Tate mo dern 22.00 Have I got news for you 22.30 Notthe nine óclock news 22.55 Rumble in the Bronx, actiefilm (1996) van Stan ley Tong met Jackie Chan 00.25 Club bed to death, filmdrama (1996) van Yo- lande Zauberman met Elodie Boucjez en Béatrice Dalle 01.55 The outer limits 03.00-07.00 BBC learning zone 06.35 Teacher don't teach me nonsen se. The music of Fela Kuti 07.30 Musi- que emotion 09.00 Zlika 09.35 Yehudi Menuhin Vi'ktoria Postnikova in Le ningrad (2) 10.35 Beethoven - opera Bastille. Sonate nr. 3 in C groot opus 2 nr. 3 11.10 Beethoven - opera Bastille 11.30 Le journal de Muzzik. Versie 99/2000 12.00 Jazz in mijn nachten 12.30 Mahler: Symfonie nr. 1 14.05 Nice jazzfestival '99 15.35 Mozart: Die Ent- führung aus dem Serail 18.00 Beetho ven - opera Bastille 19.00 Zlika 19.35 Beethoven - opera Bastille 19.55 Hilliard Ensemble: Requiem voor 4 stemmen 20.30 Beethoven - opera Bastille 21.00 Lo'jo 22.00 Abdel Halim Hafez 23.00 Zli ka 23.30 Beethoven - opera Bastille 00.05 Nachttv EUROSPORT 08.30 Mountainbike 09.00 Gilette dream team 09.30 Superbike 10.00 Su persport 10,30 Formula 3000 12.00 Su perbike 13.00 Supersport 14.00 Tennis 16.00 Wielrennen 17.00 SportsCentre 17.04 Superbike 18.00 Zwemmen 19.15 SportsCentre 19.19 Nascar 20.30 SportsCentre 20.34 Judo 21.30 Boksen 23.00 SportsCentre 23.15 Superbike 00.15 Wielrennen 01.15 SportsCentre I DISCOVERY CHANNEL 09.00 Nick's quest: Orinoco crocodiles 09.30The quest: Dodging disaster 10.00 Chasers of Tornado Alley 11.00 Science times: Two minute warning 12.00 Dri ving passions 12.30 Car country: Cars of passion 13.00 T-rex exposed 14.00 Searching for lost worlds: Dragon hun ters 15.00 Rogues gallery: Benjamin 'Bugsy' Siegel 16.00 Weapons of war: Leibstandarte - Hitler's bodyguard 17-00 Ripcord - The story of parachutes 18.00 Crocodile hunter: Dinosaurs down under 18.30 Vets on the wildside 19.00 Jurassica: The land that time for got 20.00 Lost treasures of the ancient world: Stonehenge 21.00 Ancient in ventions: War and conflict 22.00 Anci ent inventions: City life 23.00 Ancient in ventions: Sex and love 00.00 A sense of disaster 01.00 Best of British: Aston Martin 02.00 Lonely Planet: West India

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 11