Morres stevent af op degradatie BC Vlissingen derde Doek valt voor korfballers Swift Vrouwen SAR naar de tweede divisie Volleyballers kansloos tegen derde keus Vrevok uitslagen Meisjesteam SAR kampioen door Peter van Kouteren HULST - Het was zeker geen gok, maar kwam voort uit de vi sie van trainer Guido de Beule. De volleyballers van Morres- /Hulst traden in de eerste ont moeting van de nacompetitie zonder vijf spelers aan, die afge lopen seizoen tot de vaste selec tie behoorden. De Beule gaf de voorkeur aan jongens uit de tweede ploeg. Die sterk gewij zigde formatie ging in een onge lijke strijd tegen de derde keus van Vrevok kansloos ten onder: 0-3. Daarmee lijkt het doek in de tweede divisie definitief ge vallen. Morres/Hulst legde in iets min der dan vijf kwartier het loodje en kon eigenlijk geen vuist ma ken tegen een derdedivisionist, die er veel aan gelegen is om naar de tweede divisie te pro moveren. Als dat lukt, dan is Vrevok in de eredivisie en de eerste en tweede divisie verte genwoordigd. Zo ver is het nog niet, omdat zo wel Morres/Hulst als Vrevok deze week nog tegen Vollido spelen. De winnaar van de na- competitie speelt volgend sei zoen in de tweede divisie. Guido de Beule: ,,Maar er zijn zoveel ploegen die worden terugge trokken, dat je ook als tweede nog wel eens in de tweede divisie zou kimnen worden ingedeeld." De trainer rekent daar niet op en moet zich afvragen of zijn for matie in de samenstelling van zaterdag in de tweede divisie thuishoort. De Beule nam drie weken geleden een rigoureuze beslissing. Spelverdeler Michiel Louwerse speelt volgend sei zoen bij Mikro Electro in Roo sendaal, Harry Gielen gaat naar Delta in Delft en op de inbreng van Harry van Putte, Quinten van de Vrie en Jan-Piet Wijger- gans moet volgend seizoen evenmin worden gerekend. Achter de naam van Erwin Lambert staat nog een vraagte ken. De Beüle: „Ik hoop dat hij blijft, maar reken er eerlijk ge- VLISSINGEN - Het meisjes team van SAJR/Keukenvisie is kampioen geworden in het lan delijk A De beslissende wed strijd tegen HTC werd met 6-4 gewonnen. Ook het jongens team van 't Zand pakte de titel. 't Zand bekroonde zijn sterke tweede seizoenshelft met de ti tel in het landelijkB. Deploegis onder leiding van coach Vincent Bliek steeds meer een hecht team geworden en dat toonde zich in de resultaten. De 5-5 tegen Vice Versa, be haald via overwinningen van Arjan Jonkman (2x) en Arvid Schoningh (2 x) en het dubbel spel was voldoende voor de titel. Middelburg-Zuid speelde even eens gelijk en werd tweede. Ste fan de Groot bleef ongeslagen, Thomas Groenewoud en Chris- tiaan Steenbeek wonnen een maal. Het succesverhaal van de meis jes van SAR/Keukenvisie ver toont veel geliljkenis met dat van het huidige vrouwenteam: beide teams rijgen kampioen schappen aaneen. Liselotte Fassaert en de tweeling Audrey en Lacey Koole grepen vorig jaar in hun debuutseizoen me teen de titel in het landelijk B. Dit seizoen is het opnieuw raak en wordt de titel in het landelijk A, de hoogste meisjesklasse ook gepakt Ken speler van Morres/Hulst zet een aanval op. foto Charles Strijd zegd niet op." Uit de tweede ploeg - die afgelopen seizoen in de promotieklasse speelde - werden Niek Schut, Joost van Damme, Peter-Paul de Gucht en Koen Koudstaal als toekomsti ge spelers van de hoofdmacht aangewezen. De nieuwelingen konden tegen Vrevok meteen aan de bak. „Als je erin wilt blij ven, dan moet je dat met deze jongens doen. Tenslotte moet je ook volgend seizoen met deze jongens spelen", verklaarde De Beule zijn besluit." Gespannen Het vernieuwde Morres/Hulst werd tegen de ploeg uitNieuwe- gein gewogen en te licht bevon den. De erg gespannen spelende thuisploeg keek in de eerste set in een mum van tijd tegen een 0- 9-achterstand aan en begon pas te draaien, toen routinier Erwin Lambert binnen de lijnen kwam. Lambert bracht vooral passend meer rust. Maar tegen een opponent die teerde op au tomatismen waren de Zeeuwen kansloos. Het leidde tot een ingecalcu leerde nederlaag. Morres/Hulst nam na verlies in de eerste set (7-15) in het tweede bedrijf wel iswaar een 3-1-voorsprong, maar werd daarna afgetroefd door een trefzekere tegenstan der. Met veel'lengte in de gelederen waren de bezoekers heer en meester. Dat leidde tot twee nieuwe en ruime setzeges: 5-15 en 7-15. van onze sportredactie VLISSINGEN - Het vrouwen team van SAR/Keukenvisie is kampioen geworden in de der de divisie. De mannen van SAR/'t Laantje grepen in de laatste seizoenswedstrijd als nog naast de titel. Voor de mannen van SAR/'t Laantje waren de druiven heel erg zuur zaterdag. Via een 2-2- tussenstand werd Valkens- waard weliswaar met 8-2 te ruggewezen, maar concurrent Moret Salamanders won met 9-1 van Wanzl/Belcrum en kwam daarmee op gelijke hoogte met de ploeg van Wim 't Hooft en de broers Verdurmen. Het onderling resultaat was ongunstig voor SAR/'t Laantje en daardoor viel het doek. SAR zal overigens wel een tweede divisie plaats aanvragen. Middelburg-Zuid eindigde op de verwachte tweede plaats, kort achter het ongenaakbare Steeds Hoger/TSB. De 8-2- overwinning op FVT/Visser kon niets meer aan de posities veranderen. Lennard Roden burg bleef ongeslagen, Alex Krappen en Hugo Hoste won nen tweemaal. Arnemuiden behaalde in Leid- schendam een 5-5-gelijkspel tegen VW Arnemuiden trad voor de negende maal dit sei zoen aan met een invaller. Door deze personele problemen de gradeert de ploeg, maar door de finaleplaats in de afdelings- -kampioensklasse heeft de ploeg toch nog een achterdeur tje om in het landelijk te kun nen blijven uitkomen. 't Zand 3 en SAR '72 2 zijn bei de gedegradeerd uit een andere vierde divisie-poule. Beide teams kwamen niet verder dan een 8-2-verlies zaterdag. Het vrouwenteam van SAR- /Keukenvisie greep de titel in de derde divisie. Vorig seizoen degradeerde de jonge ploeg nog uit deze klasse, maar kreeg een herkansing. Die grepen Kimberly 't Hooft, Stefanie Fassaert en Lindsey Boerdam en super-reserve Naomi Schelfhout met beide handen. Docos kwam nog angstwek kend dichtbij, maar SAR be hield uiteindelijk een punt voorsprong voor de titel. Vol gend seizoen zullen de vrou wen ongetwijfeld eeuwige con current 't Zand treffen, dat dan ook in de tweede divisie uit komt. Middelburg-Zuid is gedegra deerd uit. de derde divisie. Franca Houterman, Simone Visser en Nicole van Tilborg bleken vooral niet constant ge noeg om zich te kunnen hand haven. Bij een ruime overwin ning en puntverlies van de concurrentie had het allemaal nog gekund, maar door de 2-8- nederlaag tegen JCV eindigt het seizoen in mineur. Ingrid Heijens won een partij, en ook het dubbel werd gewonnen. De reserves van Middelburg- -Zuid eindigden als laatste in de vierde divisie, maar degra datie uit de vierde divisie is niet mogelijk. Zaterdag werd ver rassend gewonnen van de kam pioen TOGB. Een hoofdrol was weggelegd voor Patricia Man- ni, die haar drie partijen won en haar seizoenscore daarmee verviervoudigde. door Jan Roovers VLISSINGEN - Het zat er al een tijdje aan te komen en zaterdag was het dan zover: na de 16-9- nederlaag bij TOP Sassenheim degradeert de korfbalploeg van Swift uit de overgangsklasse. In de eerste klasse zag Fortis na 13 - 13 tegen ODO Maasland de ti- telkansen sterk afnemen. TOP en Togo wonnen wel. Togo deed daarmee goede zaken omdat de ploeg in de degradatiezone van 3A over drie ploegen heen gaat. Tjoba-Avanti 15-16: Een slech te beurt van Tjoba. De ploeg deed te weinig met de vele sco ringskansen. „En de waarschu wing dat Avanti gemakkelijk scoort uit vrije ballen kwam ook niet aan", moest coach Han Ver- beke constateren. Na 7-4 werd gerust bij 10-9. Na depauze vul de Tjoba de opdrachten nog al tijd niet goed uit en hield irrita tie over de arbitrale beslissin gen de bezoekers in de wed strijd. Na 15-14 hielpen twee 'vrije ballen' Avanti aan de overwinning én aan lijfsbe houd. Scores Tjoba: Marcel de Dreu 4, As- trid Koole, Wilfred van de Meer 3, Anita Valstar, Esther van Boven, Anita Dorprigter, Eric van Zon, Mark de Schipper 1. TOPS-Swiftl6-9:Vanhetacht- tal dat Swift in het veld bracht moet niet iedereen hebben ge loofd in lijfsbehoud. Daarnaast was het ook aanvallend weer het oude liedje: wel veel kansen, maar daar te weinig uit scoren. En dus liep Swift al gauw achter zijn tegenstander aan: 9-5 ach ter bij de rust. Niet iedereen ging er in het tweede part echt voor en dat werd met 16-9 en de degradatie afgestraft.. Scores Swift: Sjoerd Sanderse 3, Pascal Castenmiller 2, Rob Sander se, Bert Jeras, Ivo de Hond, Leo Lan- gebeeke 1. Eerste klasse Fortis-ODO M 1.3-13: Coach Pe ter Crucq van Fortis kon zijn te leurstelling niet wegstoppen. Alleszins begrijpelijk, een kwartier voor tijd stond zijn ploeg bij 12-8 op winst. Na'een wedstrijd waarin beide ploegen de druk om niet te mogen verlie zen vertaalden in veel gemiste scoringskansen leek Fortis bij 12-8 de punten in de knip te hebben. „Maar in plaats van de partij rustig uit te spelen sloeg na 12-9 de angst toe en viel het aanvallend helemaal stil", had Crucq gezien. ODO profiteerde enslootbij 13-13 aan. „En als ze in de laatste minuut de straf- worp hadden benut, hadden we zelfs met lege handen gestaan", besefte Crucq nog te hebben ge mazzeld. Scores Fortis: Wander Koole 5, Cha- im Koole 4, Ruth Hoogwerf, Esther Kasse, Joeri van de Broeke, Robin Wisse I. Tweede klasse TOP A-Ventura Sport 12-11: TOP had aan twee demarrages genoeg om de tegenstander neer te halen. De eerste werd meteen na het startsein ingezet en lever de 6-1 op. Na die goede opening vervolgde TOP wat te gemakke lijk, waardoor "Ventura Sport bij 8-7 weer in de wedstrijd zat. De tweede demarrage direct na de pauze zette 12-8 op het score bord. Het tegenoffensief van de bezoekers strandde op 12-11. Scores TOP: Leon Kloet, Ad Beze- mer 5, Mirjam Kloet, Paul Bezemer 1. Derde klasse Stormvogels-Togo 9-11: Door de overwinning verlaat Togo de laatste pl aats in de derde klasse A en weet op slag drie ploegen onder zich. Stormvogels, allang veilig, hoefde weliswaar niet zo erg, maar kon ook niet omdat de tegenstander van begin tot eind het initiatief had (0-2, 7-10 kort voor tijd). „We leden snel bal verlies en waren aanvallend weinig effectief", verklaarde Jaap-Jan Ritsema de nederlaag. „We hebben ons al weken op de ze wedstrijd voorbereid. We haalden wel te weinig rende ment uit het vele balbezit, maar waren verdedigend bij de les en pakten ook de rebounds", zag Ko Crucq zijn ploeg als verdien de winnaar. Scores Stormvogels: Linda Lieven- se, Jan enAndré Theune 2, Michelle Wisse, Marianne Verhuist, Mark Passenier 1. Scores Togo: Edwin Machielse 4, Jo- hanneke Vleugel, Erik Koorstra, Dick Krijger 2, Roel Schipper 1 Hoogste dagscore voor Van Assche VLISSINGEN - Turner Antho ny van Assche heeft gisteren bij de open jongensdag in Rotter dam zijn titel van vorig jaar met succes verdedigd. De elfjarige inwoner van Sas van Gent behaalde de eerste plaats en had ook nog eens de hoogste dagscore met een pun tentotaal van 56.3. Van Assche komt 2 en 3 juni in Zeewolde uit op het Nederlands kampioen schap waar hij als eerste is ge plaatst. Nanon Doeland van BC Vlissingen bestookt de basket van Gunco. foto Lex de Meeste van onze sportredactie VLISSINGEN - De vrouwen van BC Vlissin gen zijn ondanks een kleine nederlaag tegen Gunco op de derde plaats geëindigd in de de gradatiepoule van de eerste divisie. BC Vlissingen opende verrassend goed tegen Gunco. De ploeg moest het stellen zonder de vaste centers Yolanda Joosse en Femke ten Ha ken. Dit gemis werd goed opgevangen, vooral door Nanon Doeland, die samen met Tirza Pentury haar team naar een geringe voor sprong bij rust schoot. Daarna verkleinde Gunco de verdediging waardoor Vhssingenhet spel van de eerst helft niet kon voortzetten en werd gedwongen terug te vallen op afstand schoten. Hiermee had de ploeg veel moeite en zag de voorsprong veranderen in een kleine achterstand. In de slotminuten drong Vlissin gen niet meer aan, omdat een verlieswedstrijd met minder dan vijftien punten verschil geen invloed meer zou hebben op de eindklassering. Scores BC Vlissingen: Nanon Doeland 23, Tirza Pen tury 8, Nicoline Craste 8, Diana Janse 4, Immie Patti- Icawa 2 en Quintana Pattinama 2. Motorsport Biljarttitel voor Van de Steen van onze sportredactie OOST-SOUBURG - De 16-jari- ge Martien van de Steen van bil jartvereniging Het Blauwe Dorp uit Eindhoven is in Oost- Souburg Nederlands Kampioen hoofdklasse Iibre jeugd gewor den. In de laatste wedstrijd ver loor hij overigens wel van Johan Kruimer uit Almere: 127-180. In de aanloop naar de finale bleef Van de Steen en had hij eën straatlengte voorsprong qua moyenne opgebouwd. Kruimer, die al tegen een nederlaag was opgelopen, kon door de over winning in de slotseance hoog uit nog gelijk komen in punten. Dat gebeurde ook, maar het moyenne van verliezer Van de Steen bezorgde de Eindhove- naar de nationale titel. „Een te rechte kampioen, met Johan Kruimer was hij in dit kampi oenschap een klasse apart", zei wedstrijdleider Sjaak Walhout bij de huldiging. Het jubileumnummer van de vereniging 't Raedthuys (25-ja- rig bestaan) kreeg zondag een redelijke belangstelling. Van de - senioren wel te verstaan, de op komst van de krap twintig jeugdspelers die Zeeland telt was minimaal. V eteranenrecord voor Jos Geluk ZIERIKZEE - Het mannenteam van Delta Sport is bij vetera- nenwedstrijden in Zierikzee op de negende plaats geeïndigd. Er kwamen 55 teams uit Zuid-Hol land, Brabant en Zeeland in ac tie. Het vrouwenteam van de Zeeuwse club eindigde op de zesde plaats. Bij de mannen was Johan van Koeveringe van Delta Sport goed voor vierde plaatsen op de 100 en 400 meter. Op de 800 me ter was René Baartse met een derde plaats de beste Delta Sporter. Kees Reinhoud (vijfde) en Joop Lasseur (elfde) waren op respectievelijk de 1500 en 5000 meter de beste Zeeuwen. Jos Geluk werd derde bij het verspringen. Bij het speerwer pen gooide Geluk met een af stand van ruim 42 meter een nieuw Zeeuws veteranen-re cord. Bij de Zweedse estafette eindigde Delta Sport als twee de. Ze scoorden 4067 punten, goed voor de negende plaats. De vrouwen deden het iets beter dan hun mannelijke collega's. Mede door een eerste plaats van Hermien Roggeband op de 100 meter en haar tweede plaats bij het verspringen, eindigde het team met 2641 punten als zesde. Hengelo. Open NK wegraces. Suzuki GSX R 600: 1. Van Kleef 11 ronden in 20.18,872,2. Pietjouw op 1,185,3. Winkel 7,944, 4. Wilson 13,218, 5. Slabbekoorn 17,075, 6. Minnen 17,654. 125cc: 1. Van Leeuwen Honda 10 ronden in 19.18,587, 2. De Haan Honda 0,299, 3. Timmer 8,664,4, Mols EGA Honda 10,961,5. Bos man Honda 11,096.250cc: 1Filart Honda 10 ronden in 17.54,378, 2. Van de Lage- maat Aprilia 2,378, 3. Litjens Honda 5,720, 4. Hoogeveen Yamaha 12,743, 5. De Vries Honda 21,396. SS 600: 1. Han son (Zwe) Yamaha 10 ronden in 18.05,050, 2. Veneman Yamaha 9,717, 3. Bosma Yamaha 18,397. Zijspan: 1. Ver- weijmeren/Kruip LCR Suzuki 10 ronden in 19.26,734, 2. Geleijnse/Homan Honda 3,419, 3. Talens/Kappert Suzuki 21,302, 4. Lukens/Van Lith LCR Suzuki 31,197, 5. Van de Meijdenberg/Buijserd LCR 42,678. Deurne. Open NK motorcross. 125cc, eerste manche: 1. Langston (ZAf) KTM, 2. Strik KTM, 3. Breugelmans (Bel) Yama ha, 4. De Reuver Suzuki, 5. Van den Berg KTM, 6. Ramon (Bel) Kawasaki. Tweede manche: 1. Langston, 2. Breugelmans, 3. De Reuver, 4. Ramon, 5. Gundersen (Noo KTM, 6. Van den Berg. Stand: 1. Langs ton 108,2. Strik 93,3. Breugelmans 87,4. Laurense KTM 82, 5. Gundersen 72, 6. Van den Berg 71.250/500cc, eerste man che: 1. Van Rees Kawasaki, 2. Robins Ya maha, 3. Vromans Yamaha, 4. Giesbers Suzuki, 5. Van Klinken KTM, 6. Pol Kawa saki. Tweede manche: 1. Van Rees, 2. Vromans, 3. Van Drunen Husqvarna, 4. Van Klinken, 5. Pol, 6. Hartman KTM. Stand: 1. Van Rees 103, 2. Giesbers 97,3. Vromans 94, 4. Van Drunen 71, 5. Van Wessel 70,6. Robins 65, Viertakt, eerste manche: 1. Barth KTM, 2. Koning KTM, 3. Davids KTM, 4. Van Dijck (Bel) Husqvarna, 5, Boekhorst Husqvar na, 6. Van Dijk Yamaha; 2e manche: 1. Koning, 2. Van Dijck, 3. Barth, 4. Van Dijk, 5. Davids, 6. Van Hoof Yamaha. Stand: 1. Barth 109,2. Boekhorst 96,3. Van Dijck,4. Davids, 5. van Dijk, 6. Van Loon (Bel) Ya maha. Vlissingen. Senioren 250cc+ eerste man che: 1 Kees den Hollander, Aagtekerke, 2 Richard Leeuwesteijn Vlissingen, 3 Erik van der Wekken Zierikzee, 4 Wim Antho- nisse, Wuustwezel (B), 5 Willen-Jaap Janse Oost-Souburg. Tweede manche: 1 Den Hollander, 2 Leeuwesteijn, 3 van der Wekken, 4 Anthonissen, 5 Klaas Hoogland Delft. Senioren 125cc eerste manche: 1 Anco Korteweg Willemstad, 2 Freddie Blaas Oostkapelle, 3 Aswin van Damme Zuiddorpe, 4 Joris van Strien Dirksland, 5 Tim Govaert Wetteren (B); Tweede manche: 1 Blaas, 2 Korteweg, 3 van Damme, 4 van Strien, 5Arjo Verhage Aagtekerke. 125/250cc junioren eerste manche: 1 Karin Goetheer Lewedorp, 2 Pascal van de Brom Zevenbergen, 3 Hui- brecht Wouters Westkapelle, 4 Ruud van de Kerkhof Bergen op Zoom, 5 Bas Doornhem Herkingen 8 Rob van Dis Grijpskerke (1e 125cc). Tweede manche: 1 Goetheer, 2 v.d. Kerkhof, 3 Frank Doo rnen Standaarbuiten, 4 Wouters, 5 v.d. Brom. 85cc eerste manche: 1 Nicky Huis- zoon Vlissingen, 2 Jurgen den Engels man Middelburg, 3 Adriaan de Visset Westkapelle, 4 Maarten Govaert Wette ren (B), 5 Ramon Koole Nieuw- en St. Joosland; Tweede manche: 1 Huiszoon, 2 De Visser, 3 Den Engelsman, 4 Govaert, 5 Koole. Miniklasse eerste manche: 1 Steven Ovaa Oost-Souburg, 2 Dimitri Schnitler Kerkwerve, 3 Justin van Aert Krabbendijke, 4 Wesley Leijnse Middel burg, 5 Stefan Hage Borssele; Tweede manche: 1 Ovaa, 2 Schnitler, 3 Hage, 4 Leijnse, 5 Jeffrey van Kempen Oost-Souburg. Veteranen eerste man che: 1 Erik PeetersTielen (B), 2 Ad Geldof Oostkapelle, 3 Rien van de Wekken Oos terhout, 4 Stanislos Willems Deurne, 5 Ferdy Dingemanse Putte; Tweede man che: 1 Peeters, 2 v.d. Wekken, 3 Geldof, 4 Oscar v. d. Mierden, 5 Willems. Paardensport Rugby Schaken Tafeltennis Tennis Triatlon Venray. Open NK duatlon, lange afstand 15 km lopen, 62 km fietsen, 7,5 km lopen Mannen: 1. Van Steelant (Bel) 2.45.11, 2. Bernard (Zwi) 2.47.26, 3. Maas (Ned) 2.48.13 (Nederlands kampioen). Vrou wen: 1. Soeder (Dui) 3.04.17, 2. Fuchs (Zwi) 3.05.21, 3. Peterkova (Tsj) 3.06,28, 8. Tinga (Ned) 3.13.56 (Nederlands kam pioen). Veldkorfbal Ov.kl. A: Tjoba-Avanti 15-16, TOP S-Swift 16-9, KCC-Koag 10-7,Or.Wit-Dalto 17-17. Stand: Dalto 12-20, Oranje Wit 11-19, TOP S 12-16, Tjoba 12-12, KCC 11-10, Avanti 12-9, Koag 11 -4, Swift 11-2 (degr.). 1G; Fortis-ODO M 13-13, Nieuwerkerk Kinderdijk 10-14, Ondo G-Merwede 10- 11, Excelsior D-Tempo 14-10. Stand: Kin derdijk 12-19, Fortis 12-17, Excelsior D 11-16, ODO M 12-15, Nieuwerkerk 12-13, Merwede 11-16, Tempo 12-6, Ondo G 12- 2. 2G: Vitesse-Maassluis 11-6, Olympia S-Vios W8-11, IJsselvogels-Albatros 13- 11TOP A-Vent.Sport 12-11. Stand: Alba tros 12-19, Vitesse 12-18, IJsselvogels 12-18, Maassluis 11-16, TOP A 12-12, Vios W12-7, Vent. Sport 12-4, Olympia S 11-0 (degr.). 3A: Stormvogels-Togo 9-11. Stand: Korbis 11-22, Sagitta 12-17, Stormvogels 12-12, NIO 12-10, Togo 12- 8, Good Luck 12-7, Gemini 12-6, Or.Zwart 12-6. 3B: RWA 11-22, Voltreffers 11-15, Or.Nassau 11-12, DVS'69 10-11, Seolto 11-11, ACKC 10-6, Luctor 11-6, Ondo M 11-3. 4B: All Ready-Scheldevogels 12-8. Stand: All Ready 10-18, DSO 10-17, Scheldevogels 9-10, Atlas 9-9, Kieviten 9- 7, Olympia W 9-3, Zaamslag 10-2. R1G: Snel 2-Swift 2. Volleybal Den Bosch. Vrouwen, bekerfinale: VC Weert - Pollux 3-2 (25-20 25-21 21-25 22- 25 15-4). Volleybal Den Bosch. Finale beker. Mannen: Piet Zoomers/Dynamo - Geove RZG/Vrevok 3-1 (30-28 25-20 17-25 25-23). Mannen, promotie/degradatiewedstrij den om een plaats in de tweede divisie: Morres/Hulst-Vrevok 3 0-3. Om een plaats in de promotieklasse: Savok- Odulphus31-2, Odulphus3-DeZebra's2 0-2, De Zebra's 2-Savok 2-0. Aanvullings wedstrijd derde divisie: Schovocomca- Goirle 2-1, Goirle-Rowi 2-0, Rowi-Scho- vocomca 0-2. Vrouwen, aanvullings wedstrijden om een plaats in de derde divisie: Rowido-SSS 1-2, SSS-Dyna- mo'70 2-1, Dynamo'70-Rowido 0-2. Om een plaats in de tweede klasse: Ardito 2- AKS 2 1-2, AKS 2-SDC 1-2, SDC-Ardito 2 2-1. Waterpolo Hannover. Mannen, Olympisch kwalifi catietoernooi. Groep A: Frankrijk - Grie kenland 8-3 (1-1 0-1 3-0 4-1), Roememié- Oezbekistan 15-6 (3-2 4-1 4-1 4-2), Frank rijk - Roemenië 3-4 (1-2 0-1 2-0 0-1), Grie kenland - Oezbekistan 18-5(3-2 4-1 4-1 4- 2). Stand: 1. Roemenië 2-4, 2. Grieken land 2-2, 3. Frankrijk 2-2, 4. Oezbekistan 2-0. Groep B: Nederland - Brazilië 12-6 (3- 1 2-2 3-1 4-2), Nederland - Joegoslavië 5- 10 (1-1 0-3 1-3 3-3), Joegoslavië - Slove nië 13-4 (4-3 3-0 3-0 3-1Slovenië - Brazi lië 10-11 (1-3 2-2 5-4 2-2). Stand: 1. Joego slavië 2-4, 2. Nederland 2-2, 3. Brazilië 2- 2,4. Slovenië 2-0. Groep C: Rusland - Cu ba 9-7 (4-1 2-3 0-2 3-1), Polen - Rusland 5- 14 (0-4 1-31-4 3-3). Stand: 1. Rusland 2-4, 2. Cuba 1-0, 3. Polen 1-0. Groep D: Cana da - Colombia 8-2 (0-0 3-0 2-2 3-0), Duits land - Slowakije 7-9 (3-3 2-3 2-2 0-1), Ca nada - Slowakije 6-16 (1-4 1-4 2-6 2-2), Colombia - Duitsland 5-22 1 -4 0-6 2-6 2-6 Stand: 1. Slowakije 2-4, 2. Duitsland 2- 2,3. Canada 2-2,4. Colombia 2-0. Beker: Schelde-HZ PC 2-1 Wielrennen La Baule. CSIO. Grote Prijs van de stad La Baule, na twee barrages: 1. Pomel (Fra) Thor des Chaines 0 (0-0-0), 2. Caumont (Fra) Baladine du Mesnil 4 (0-0-4), 3. Na vet (Fra) Atout d'lsigny 4 (0-4), 4. Mona- han-Prudent (VSt) Belladona 4 (4-0), 5. Robert (Fra) Auleto 4 (4-0), 8. Voorn (Ned) Lando 6,25 (0-6,25). Derby: 1, Guillon (Fra) Banboula du Thot 0 punten, 2. Na vet (Fra) Alligator Fontaine 4,3. Freimul- ler (Zwi) Tell the Difference 4, 4. Fuchs (Zwi) Mondial III 4, 5. Fah (Zwi) Volcelest 4,6. Raymakers (Ned) Copaco Duna 4,9. Voorn Pegon's May Eve 8. Badminton. Internationale military. Eindstand: 1. King (GBr) Star Appeal 37,8, 2. Law (GBr) Shear H20 46,8, 3. Po well (GBr) Flintstone50,4,4. Staples (Aus Master Monarch 55,2,5. Todd (NZe) Ey- espy II 59,2. Rotterdam. NK, eerste ronde: Van Wely - Grooten 1-0, Piket - Fritz SSS (computer) 1/2-1/2, De Vreugt - Reinderman 1/2-1/2, Nijboer-Tiviakov0-1, Van der Wiel - Bos boom 1/2-1/2, Van den Doel - Van der Sterren 0-1. Stand: 1. Van Wely, Tivïak- ov, Van der Sterren 1 punt, 4. Piket, Fritz SSS, De Vreugt, Reinderman, Van der Wiel, Bosboom 1/2, Grooten, Nijboer, Van den Doel 0. Tilburg. Mannen, kampioenschap: t Zand - FVT Visser 4-1. Van de Berg - De Boer 9-21 17-21Yu - Smajic 21-12 21-14, Pastoors - Wijers 21-23 21-19 21-16, Pas- toors/Yu - De Boer/Wijers 11-21 21-1621- 12, Yu-De Boer 21-19 15-21 21-16. Orlando. Mannen. Halve finales: Massu (Chl/6) - Delgado (Par) 6-4 6-4, Gonzalez (Chi) - Rodriguez (Arg) 6-0 3-6 7-5. Dub belspel, kwartfinale: Paes/Siemerink (In dia/Ned) - Woodbridge/Woodforde (Aus 7-6 6-2. Halve finale: Paes/Siemerink - Coetzee/Haygarth (ZAf) 5-7 6-3 6-2. München. Halve finales: Squillari (Arg/7) - Mirnyi (WRu) 6-2 6-4, Haas (Dui/3) - Enq- vist (Zwe/1) 7-6 1-6 6-4. Finale: Squillari - Haas 6-4 6-4. Palma de Mallorca. Halve finales: Safin (Rus/4) - Blanco (Spa) 6-2 6-2, Tillström (Zwe) - Puerta (Arg/6) 3-6 7-5 6-1. Finale: Safin - Tillström 6-46-3. Dubbelspel,fina le: Llodra/Nargiso (Fra/lta) - Vicente/Mar tin (Spa) 7-6 7-6. Rome. Masters Series, kwalificatie. Eer ste ronde: Van Lottum (Ned) - Voinea (Roe/12) 6-4 6-3. Hamburg. Vrouwen. Halve finales: Hin gis (Zwi/1) - Huber (Dui/7) 6-3 6-2, San- chez-Vicario (Spa/4) - Coetzer (ZAf/8) 6-3 6-4. Finale: Hingis - Sanchez-Vicario 6-3 6-3. Dubbelspel, finale: Koernikova/Zvereva (Rus/WRu) - Arendt- /Bollegraf (VSt/Ned) 6-7 6-2 6-4. Bol. Halve finales: Mauresmo (Fra/3) - Le- on-Garcia (Spa) 6-4 7-5, Pisnik (Slv) - Sa- chez-Lorenzo (Spa) 7-5 6-4. Finale: Pisnik - Mauresmo 7-6 7-6. Wernigerode. Vredeskoers. Tweede etappe. Wolfsburg - Wernigerode: 1. Wojtas (Pol) 166,8 km in 4.07.30,2. Peter sen (Den), 3. Bertolini (Ita), 4. Przydziel (Pol), 5. Lunghi (Ita), 6. Van de Meulenhof (Ned), 43. Schmitz 0.13, 57. Jeurissen, 83. Van Velzen, 98. Van Schalen 8.09, 112. Lowik 11.27, 114. Reinerink, 122. Koerts 15.58. Derde etappe, Wernigero de - Halle: 1. Hondo (Dui) 130 km in 3.02.03, 2. Hieckmann (Dui) 0.04, 3. Schreck (Dui) 0.06,4. Wadecki (Pol) 0.09, 5. Lochowski (Dui) 01.0,6. Ryszewski (Pol 28. Schmitz 3.32,36. Jeurissen, 50. Van de Meulenhof, 97. Van Schalen 30.11, 110. Koerts, 111. Reinerink. Vierde etap pe, individuele tijdrit, Halle - Leipzig: 1. Wesemann (Dui) 37 km in 49.28,2. Beloh- vosiks (Let) 0.51,3. Wadecki 1.09,4. Liese (Dui) 1.34,5. Bodrogi (Hon) 1.40,6. Hoste (Bel) 2.02. Algemeen klassement: 1. Wa decki 12.02.20, 2. Przydial (Pol) 1.50, 3. Hondo 2.09, 4. Wesemann 2.13, 5. Lo chowski 4.21,6. Hieckmann 3.50. Ronde van Romandië: 1. Noe (Ita) 163,9 km in 4.35.35, 2. Francesco Casagrande (Ita) 0.08,3. Simoni (Ita) 0.12,4. Belli (Ita), 5. Dufaux (Zwi), 6. Savoldelli (Ita), 7. Ton- kov (Rus), 8. Sgambelluri (Ita) 0.17, 9. Gotti (Ita), 10. Rumsas (Lit). Vijfde etap pe: 1. Cipollini (Ita) 117,8 km in 4.01.44,2. Vainsteins (Let), 3. Markus Zberg Zwi), 4. Braika (Den), 5. Oesov (WRu), 6. Piccoli (Ita), 7.Tosatto(lta),8. Boscardin (Zwi), 9. Guidi (Ita), 10. Blijlevens (Ned). Eindklas sement: 1. Savoldelli 21.01.41, 2. Beloki (Spa) 0.12, 3. Dufaux 0.27,4. Noe 0.37, 5. McRae (VSt) 1.02, 6. Simoni (Ita) 1.25,7. Rubiera (Spa) 1.31,8. Meier (Zwi) 1.37,9. Rumsas (Lit) 1.38,10. Belli. Vierdaagse van Duinkerken. Vijfde etap pe: 1. Rodriguez (VSt) 4.20.12,2. Plancka- ert (Bel), 3. Rittsel (Zwe) 0.03, 4. Contrini (Ita) 0.05,5. Stanstod (Zwe) 0.07,6. Detil- loux (Bel). Zesde etappe, tijdrit Grande- Synthe: 1. Casey (VSt) 11,3 km 13.41.00 (50,426 km/u), 2. Boardman (GBr) 0,23 seconden, 3. Jemison (VSt) 0.05, 4. Ritt sel (Zwe) 0.09, 5. Contrini (Ita) 0.11,6. Fi- not (Fra) 0.14,7. Leipheirner (VSt) 0.19,8. Pinotti (Ita) 0.20,9. Durand (Fra) 0.20,10. Balciunas (Lit) 0.21. Zevende etappe: 1. Kirsipuu (Est) 117,1 km in 2.15.48,2. Hunt (GBr), 3. O'Grady (Aus), 4. McEwen (Aus 5. Casper (Fra), 6. Vasseur (Fra), 7. Ro driguez (VSt), 8. O'Bee (VSt), 9. Auger (Fra), 10. Raimondi (Ita). Eindklasse ment: 1Rittsel 20.52.07,2. Kasputis 0.24, 3. Hunter (ZAf) 1.06,4. Moreau (Fra) 1.10, 5. Backstedt (Zwe) 113,6. Stanstod (Den) 1.23, 7. Barthe (Fra) 1.25, 8. Tsjmil (Bel) 1.26,9. Casey 1.27,10. Rodriguez. Rijssen. Ronde van Overijssel, topcom- petitie: 1. Boom (Enter) 200 km in 4.43.49, 2. Bouten (Blerick) 0.09, 3. Vlijm (Hoorn), 4. Mikli (Est), 5. Buurstede (St. Willebrord), 6. Ter Schure (Rheeze), 7. Rutte (Haarlemmerliede), 8. Stobbelaar (Monster), 9. Patry (Bel), 10. De Jong. Zwanenburg. Ronde van de Haarlem mermeer, clubcompetitie: 1. Lust (War- menhuizen) 160 km in 3.18.10,2. Dagelet (Groningen), 3. Godert de Leeuw (Erme- lo), 4. Van Drimmelen (Utrecht), 5. Schu- rer (Bakkeveen). Wervershoof. Westfriese wielertwee- daagse, vrouwen. Proloog: 1, Van Moor- sel (Rotterdam) 3,1 kilometer in 4.13, 2. Van Scheppingen (Uithoorn) 0.07,3. Van der Zee (Wageningen) 0.10. Tweede etappe: 1. Van Alebeek (Rijswijk), 2. Van Moorsel 0.02,3. Van Kuyk (Breda). Eind klassement: 1. Van Moorsel, 2. Van Scheppingen, 3. Van der Zee. Wervershoof. Theo Koomen Plaquette, neo-amateurs: 1Mouris (Nes a/d Amstel 150 km in 3.24.01, 2. Van Gulik (Rotter dam), 3. Van der Reep (Lisse), 4. Schilder (Zwaagdijk), 5. Albershof (Gouda). St. Wendel. Wereldbeker mountainbike, cross country. Mannen: 1. Dupouey (Fra) (Fra) 49,9 km in 2.14.57, 2. Van Dooren (Ned) 0.22, 3. Martinez (Fra) 0.33,4. Wa- bel (Zwi) 1.07,5. Frischknecht (Zwi) 1.10, 6. Paulissen (Bel) 2.05, 10. Tolhoek 3.01, 30. Brentjens 7.15, 46. Bakker 11.05, 69. Peters 16.43. Stand WB: 1. Dupouey 591, 2. Van Dooren 540,3. Martinez500. Vrou wen: 1Blatter (Zwi) 35,9 km in 1.57.28,2. Dunlap (VSt) 0.08, 3. Fullana (Spa) 0.11, 4. Grigson (Aus) 0.58, 5. Pezzo (Ita) 0.59, 6. Daucourt(Zwi) 1.27,7. Vink (Ned) 1.56, 19. Dorland 6.44. Stand WB: 1. Dunlap 750,2. Grigson 700,3. Blatter 515,6. Dor land 405,16. Vink 257. Rieux-Minrvois. Ronde van de Aude. Vrouwen. Tweede etappe, eerste deel: 1Loewenguth (Fra) 43,4 km in 1.39.212. Stiajkina (Oek) 1.02,3. Kupfernagel (Dui) 1.50, 4. Van de Vijver (Bel) 1.51, 5. Feld- hahn (Aus), 9. Melchers (Ned) 3.39. Tweede etappe, tweede deel: 1Teuten- berg (Dui) 66 km in 1.53.04, 2. Melchers, 3. Kupfernagel 0.04,4. Van de Vijver 2,34, 5. Stiajkina 3.33,10. Van Melis (Ned) 9.53. Algemeen klassement: 1. Kupfernagel 7.08.13,2. Loewenguth 1.52,3. Melchers 2.02, 4. Van de Vijver 2.55, 5. Stiajkina 2.57.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 18