Landis doet Detron aanzoek PZC Stena in etalage door einde tax free Voorstel inspraak benoeming commissarissen financiën en economie Technologieconcerns streven samen naar toppositie Europa amsterdamse effectenbeurs damrak wall street stijgers dalers dinsdag 18 april 2000 Telefonica haakt af op Britse markt LONDEN - Het Spaanse telecomconcern Telefoni ca trekt zich terug uit de miljardendans om de vijf felbegeerde licenties voor mobiele telefonie in Groot-Brittannië. Voor de vergunningen, die net werken toestaan voor zeer snel data- en videover- keer via de zaktelefoon, zijn nu nog zes bedrijven in de race. Eerder haakten al zes an dere telecomconcerns af. De grootste winnaar na ruim een maand bieden, is de Britse regering. De zes overgebleven bedrijven hebben in totaal ruim 21 miljard pond (ƒ78 mil jard) over voor de meuwe licenties. Analisten had den vooraf gerekend op een opbrengst van acht tien miljard gulden. Vorige week begon in Ne derland de procedure voor licentieverstrekking voor de zogenoemde 'derde ge neratie mobiele telefonie' De verwachting is dat die ook vele miljarden voor de staatskas gaan opleveren. Telecombedrijven zijn in het algemeen bereid fors te investeren in de nieuwe activiteiten, ondanks de nog onbekende opbreng sten in de nabije toe komst. De overgebleven bedrij ven voor de Britse licen ties zijn 's werelds grootste mobiele-tele- comconcern Vodafone Airtouch, 0ne20ne (ei gendom van Deutsche Te lekom), British Telecom, Orange, het Brits-Ameri kaanse kabelbedrijf NTL en het Canadese TIW. AFP/Bridge van onze redactie economie AMSTERDAM - Technologie concern Landis heeft interesse in de overname van telecombe- drijf Detron in Gorinchem. De tron is bereid in Landis op te gaan. Beide bedrijven verklaar den gistermiddag snel definitie ve overeenstemming te kunnen bereiken. De overname moet in juni rond zijn. De hoogte van het bod van Lan dis is nog niet bekend. Het tech nologieconcern noemt pas een prijs als het de boeken van De tron heeft doorgenomen. Voor lopig geldt dat voor 1,6 aandeel Detron één aandeel Landis zal worden betaald. Dat komt op dit moment neer op een totaal bedrag van circa ƒ709 miljoen. Landis verwacht - onder het voorbehoud van onvoorziene omstandigheden - dat de over name van Detron leidt tot een verdere stijging van de winst per aandeel. Beide bedrijven voor zien geen nadelige consequen ties voor de werkgelegenheid als gevolg van de overname. Door de overname ontstaat een onderneming met vierduizend werknemers. De nieuwe combi natie was in 1999 goed voor een omzet van ruim 1,8 miljard, waarvan 1,4 miljard door Landis werd gedraaid. Bij el kaar opgeteld komt de netto winst over 1999 uit op 41 mil joen. Strategie Landis wil de grootste ICT- dienstverlener in Europa wor den. In die strategie past de overname van Detron. De nieu we onderneming is straks naar eigen zeggen al de 'grootste spe ler in de Benelux'. Als belang rijkste concurrent in Europa geldt automatiseerder Getro- nics. Zowel Landis als Detron is actief in detachering en dienst verlening voor de telecommuni catie. Landis houdt zich vooral bezig met data-, spraak- en vi- deonetwerktechnologiën voor bedrijven. Detron is voor Lan dis vooral ook aantrekkelijk omdat het actief is op het texxein van openbare netwerken, zowel voor vaste als mobiele commu nicatie. Voor beide concerns was verdere groei steeds het uit gangspunt, waarbij vooral Lan dis zich 'hongerig' toonde bij het overnemen van bedrijven. Ook Detron keek voortdurend om zich heen. „Maar wij stonden ook open voor gesprekken met anderen. Dit soort stappen zijn nodig om onze Europese ambi ties te realiseren", aldus finan- cieel-directeur E. Nagtzaam van Detron. Volgens Nagtzaam zijn de gesprekken tussen Lan dis en Detron pas vrij recent op gang gekomen. Het kostte maar een paar weken om tot elkaar te komen, aldus Nagtzaam. Dat kon snel, omdat er 'niet zozeer sprake is van overlappingen maar meer van aanvullingen'. De Raad van Bestuur van Lan dis, onder voorzitterschap van P. Kuiken, blijft na de overname ongewijzigd. Welke rol topman en grootaandeelhouder G. Ban ken van Detron bij de nieuwe onderneming gaat spelen, is nog onduidelijk. ANP De Discovery van Stena Line onderhoudt een supersnelle verbinding tussen Hoek van Holland en Engeland. foto Marcel Antonisse/ANP van onze redactie economie STOCKHOLM - De Zweedse rederij Ste na Line is te koop. Dat heeft directeur Sten Olssen gisteren verklaard. Door de afschaffing van belastingvrije verkoop in de Europese Unie heeft het bedrijf in 1999 grote verliezen geboekt. De rederij, die onder andere vaart op de route tussen Hoek van Holland en Har wich, staat open voor een overname. Serieus „Het moet wel een serieuze koper zijn, die hetbedrijf niet in stukken hakt", aldus de topman. Stena Line behoort tot de groot ste veerdienstmaatschappijen ter wereld. In 1999 vei*voerde de rederij 10,4 miljoen passagiers over twaalf verbindingen in Scandinavië, Duitsland, Polen en de Brit se eilanden. Het verlies over het afgelopen jaar bedroeg 496 miljoen Zweedse kroon 131 miljoen) bij een omzet van 7 miljard kroon 1,9 miljard). DPA door Lianne Sleutjes DEN HAAG - Werknemers en aandeelhouders van een groot bedrijf dienen een aantal leden van de raad van commissarissen te benoemen. Om dit te regelen hebben de Tweede-Kamerfrac ties van D66 en GroenLinks een wetsontwerp in de maak. De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur van een onderneming. Nu be noemt de raad zelf zijn leden. Volgens D66 en GroenLinks leidt dit gemakkelijk tot benoe mingen uit een klein kringetje van kandidaten die elkaar ken nen en elkaar de baantjes toe schuiven. De onafhankelijkheid van de raad ten opzichte van het bestuur is volgens de fracties zodoende niet vanzelfsprekend. Het bestuur speelt immers een grote rol bij de invulling van vrijkomende commissariaten, aldus GroenLinks enD66. Beide partijen willen dat een derde van het aantal commissarissen wordt benoemd door de algeme ne vergadering van aandeel houders, een derde door de on dernemingsraad en een derde door de commissarissen zelf. Als de ondernemingsraad en de aandeelhoudei'svergadering die getalsverhouding willen veran deren, moet dat mogelijk zijn. Wil een van de twee partijen geen commissarissen benoe men, dan kan de raad die zelf benoemen, zo stellen D66 en GroenLinks voor. Euro lager tegenover dollar AMSTERDAM - De euro is gisteren op de Europese valut markten gedaald ten opzichte van de dollar. De koers stoi aan het eind van de handel op 0,9565 dollar vergeleken m een slotkoers van 0,9595 vrijdag. De euro verloor, net als de dollar, ten opzichte van de yen.I koers van de euro tegenover de Japanse munt daalde fors va 100,85 yen vrijdag tot 99,45 yen aan het eind van de handel Analisten wijten de koersval aan de vergadering van de G. afgelopen weekend. In de slotverklaring repten de zevt grootste industrielanden met geen woord over eventuo maatregelen om de hoge koers van de yen en de lage koers v; de euro aan te pakken. Handelaren ruilden hierop massa hun euro's en dollars in voor yens. ANP/Bridge Vedior koopt Acsys VS De fracties hebben hun voor stellen naar belanghebbenden gestuurd zoals vakbonden, werkgevers en de Vereniging van Effecten Bezitters voor op- of aanmerkingen. Daarna ma ken D66 en GroenLinks hun de finitieve wetsvoorstel. Het CNV heeft gisteren al laten weten het voorstel te steunen. GPD AMSTERDAM - Uitzendbedrijf Vedior neemt zijn Amet kaanse vakgenoot Acsys over. Hiermee verdubbelt Vedior h aantal vestigingeninNoord-Amerika tot tachtig. Acsys isg specialiseerd in bemiddeling van boekhouders, financie personeel en IT'ers. De Nederlandse uitzender voegt Acsys toe aan Vediors spec alistische groep Select. Hiermee krijgt de afdeling er veen kantoren bij in 22 grote steden van de Verenigde Staten. Ac? is genoteerd aan de American Stock Exchange. Vorig j haalde het bedrijf een omzet van 168 miljoen dollar. ANP Beveiliging trekt enorm aan VOORBURG - Beveiligingsbedrijven hebben hun omzet i vier jaar met de helft zien stijgen tot 1,4 miljard in 199 Steeds meer van deze bedrijven doen ook rechercheklusse De omzet hiervan steeg in 1998 met veertien procent ten o; zichte van 1997. Naast beveiliging en recherchewerk hebben deze bedrijvi steeds vaker een alarmcentrale, blijkt uit cijfers van het CB In 1998 haalden de Nederlandse beveiligers twintig proci meer omzet uit deze nieuwe handel. De groeiende branche heeft in vier jaar het aantal banen ra bijna de helft zien stijgen. Werkten in 1994 nog dertiendu zend mensen in de beveiliging, in 1998 waren dit er negentiei duizend. ANP Andere roeren voor Boeing 737 z b WASHINGTON - Een commissie van de Amerikaanse lucht] vaartdienst (FAA) heeft aanbevolen veranderingen aanfc brengen in de roeren van de Boeing 737, het meest gebruiki passagiersvliegtuig ter wereld. k De FAA-adviesraad werkt voorts aan aanbevelingen voor hk beter trainen van de bemanning om met eventuele problemek rond de roeren om te gaan. Ook wil de raad dat de roeren vaki, worden geïnspecteerd. k De problemen zijn volgens de raad niet zo ernstig dat metecL moet worden opgetreden. Aanleiding voor het instellen vak de adviesraad zijn twee ongelukken met 737's, die weide,, veroorzaakt door roerproblemen. AP ABN Amro zwijgt vanwege WOL AMSTERDAM - Het debacle rond de beursgang van WorlT Online (WOL) raakt nu ook de agendavoering van ABN Amrai De bank stelt een toelichting op haar jaarverslag uit, omdil zij veel vragen verwacht over de geflopte beursgang va» World Online. ABN Amro was hierbij een van de begeleiden®' banken. De bank mag nu nog niets zeggen over de toenemen de kritiek op de beursgang en de claims die dreigen. Tot dertij dagen na de beursintroductie moeten begeleidende banken het zwijgen toe doen. De 'stilteperiode' duurt tot 22 april, k Daarom verschuift ABN Amro de toelichting op de cijfers vat 19 naar 26 april. ANP. t a: laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g: bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I: gedaan-bieden exdiv.; p; put; A: adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv. AEX-index ABN Amro Holding Aegon Ahold Akzo Nobel ASM Lithography Baan Company Corns Group DSM Elsevier Fortis (NL) Getronics Hagemeyer Heineken ING groep c. Kon. Olie KPN Numicoc. Philips TNT Post Gr Unilever c. UPC Vendex KBB c VNU Wolters-KIuwerc Midkap-index Asrverz.c. Buhrmann Cap Gemini SA CMG CSM eert. Endemol h. Hunt.Douglas IHC Caland INT.Müller KLM Laurus Libertel Moolen. Van der NBM-Amstell. Nedlloyd Nutreco Hold Oce Ordina beheer Randstad hold. Stork Vediorc. VersaTel Volk Wess st. c. Vopak Wessanen c. 23.00 86,90 26,35 47.70 34.98 37,83 10,73 29,95 63,20 86,60 20,27 57.55 60,70 59,91 108,40 40,99 40,72 24,22 53,15 41,60 17,80 54,50 26,01 55,00 26,75 214.50 68,40 18,90 129,55 25,35 44,75 20,40 22,05 11,80 20.45 48,10 d 13,15 22,25 40.25 14.55 38,20 40,10 14,50 11,25 40,50 15,95 26,75 10,25 d 22.53 83.70 25,65 46.92 36,00 10,45 29,75 64,30 83,00 20,16 57,65 59.07 59.24 107,90 40.13 39,81 24.14 51.90 38.25 17,05 54,50 25,65 54,15 26,35 d 202,00 61,85 18,75 124,95 25,00 43,35 20,00 21,15 11,70 19,95 46,00 13,00 22.00 40.50 1440 36.90 39.75 14.05 10,85 37,25 15,45 26,50 10,05 Overige aandelen Aalbertslnd. ABN Amro pref a ABN Amro pref.c. ABN Amro dii/OO Accell Group AFC Ajax Alanheri Alpinvest AND Intern Publ. AOT Arcadis Arnh.MijAkzo Arnh. Mij Akzo Asd.Rubber ASM Intern. Astra Informatica Arag Group eert. Athlon Groep AIR Holdings AIR Holdings pr.a. Avalix AXA Stenman Ind. Axxicon Group Ballast Nedam c. BAM Groep Batenburg Beheer Begemann Groep Begaclaim Belindo BE Semicond.lnd. Beter Bed Bever Holding Blue Fox Enterpr. Blydenst.-Will. Boskalis Westm. Brill, Kon.c. Brocacef Hold.c. Brunei Intern BucoNV Burgman-Heybr. Kon TenCate Calve Delft Cap Gemini Chicago bridge Claimindo Copaco Crown v.Geld.c. CSS Holding De Drie Electr. Delft Inslrum. Detron Devote De Vries Robbé DICO Intern. DNC Nederl.Comp. DOCdata Dordtse Petr Dorp Despec Dra ka Holding Econosto. Kon. EMBA EMIS Erilcs Holding 20,45 83.55 2.38 e 24.00 9.00 e 8.30 14.00 e 10.00A 22,60 2.01 16,00 A 1,78 31,50 6,05 10,50 16,60 30.00A 51.75A 5,90 e 16.45 e 16,30 21.90 53,00 76,00 e 30,25 e 8,65 2,38 60,50 A 17,85 31,45 13,70 26,45 6,75 19.30 14,60 A 12.10A 10.10A 32,00 A 865,00 36.90 49.50 A 114,50 16,60 A 63,00 A 4,37 f 13,50 f 30,00 f 7,90 8.15 e 13.00 f 10,00 e 1,78 29.15 f 5,90 10,15 e 16,25 32.00 f 54.00 A 6,00 16,20 e 15,55 21,60 f 51,50 77,00 f 30,50 8,50 f 2,27 13,30 24,95 6,70 A 19,00 14,15 12,10 9,45 A 34,00 f 865.00 A 35.90 43.70 f 90,10 16.60 A 4.25 f 13,45 A 13,45/ 1.00 10,25 54,00 12.10 e 64.95 f 7,60 f 60,00 A 4,05 10.60 9,85 54.00 12.40 f 64.20 f 7,25 60,00 A 42.00 41,65 EVC Intern. Exact Holding Fornix Biosciences Fox Kids Europe Frans Maas eert. Free Record Shop Fugro cert, Gamma Holding Gamma pref. Gelderse Papier Geveke Gouda Vuurvast Grolsch eert. Grontmij eert. GTI-Holding H AL Trust B HAL Trust Unit Heijmans Heineken Hold, a Helvoet Hold. Hes Beheer c. HIM Fumess Hoek Loos H8G Holl.Chem.lnt. Holl. Colours Hoop Effectenb. Huhtamaki v Leer ICT Autom. UN Liric Nasdaq Kuhne+Heitz Kas- Associatie Kempen 8r Co Kon.KNP BT c.pr. KPN Qwest Krasnapolsky Landis group Lanschot, Van LCI Computer Gr M.Enim OB eert Macintosh Retail Management Share Magnus Hold. Maxwell Pelr.H Mc Gregor Fashion Melle, Vannrc Moeara Enïm Multihouse Naeff Nagron NBM-Amstdiv'OO NBM-Amst.pr.conv Ned.Part.Mij Ned.Springst.Fabr. Nedcon Groep Nedschroef H. Kon. Neways Electr. NPM Nyloplast OPG eert. Petroplus Int Pharmmg Group PinkRoccade Polynorm Porc Fles Reesink RoodTesthouse Roto Smeets Samas Gr. Scala Business Schuitema 22,05 e 21,70 17,50 15.95 21.40A 21.10 30,30 28.25 54,55 54.40 35.50 e 34.35 e 3.00A 3.00A 23.50 f 22,70 19,20 e 30,00 21,70 f 19,20 19,25 f 2,65 15,45 f 36,20 13,90 f 4,75 60.85A 9.00 f 34,50 49,00 54,40 13.30 e 19.00 29,50 f 20,40 d 19,10 f 19.10A 2,50 15,25 f 35,80 12,00 4,75 A 46,30 54,45 13,00 16,25 A 16,25 f 11,35 45,50 e 3,20 e 50,20 72,50 49,30 42,85 18,00 11,20 43,80 3,20 A 46,70 71,50 45,20 f 42,30 17,10 109,20A 109.10 A 32,55 31,00 4,09 3,85 f 6,95 f 6.80 f 215.00A 215,00 A 8,40 8.40 f 28,25 28,00 f 2030,00 A2120,00 A 9.00 f 8,00 f 565,00 565,00 A 23,50 f 23,05 13,50 57,50 22,50 a 23,30 e 16,90 f 12,70 10,30 57,50 11,25 7,80 A 25,50 11,85 21,00 e 13.20 f 55,00 A 20,90 23,00 16,50 12,80 e 9,90 e 7,90 e 25,00 11,75 21.00A ou.ou 62.50 60,50 A 59,00 A 28.95 28,50 A 13,85 13,45 6,85 f 6,30 e 2425,00 A 2425,00 A Schuttersveld Seagull Simac Techniek Sligro Beheer Smit Intern. Smit T rafo c. SNT TAS Groep Telegraaf De Textiel Twente Toolex Intern. Tulip Computers Twentsche Kabel Unique Int. Unit 4 Via Net.Works Vilenzo Vredestein Wegener NV Wewelercert. World On Line NMAX Airspray Antonov Plc Cardio Contr C/Tac DPA Hitt InnoConcepts KSI Intern NedGraphics Prolion Ring Rosa Pr Sopheon Plc Tie Holding UCC Groep 16,00 15,50 f 28,20 26,25 f 7,05 6,60 f 29,20 f 27,50 22,00 A 6,25 e 34.00 2.70 29.15 f 22,55 e 6,50 A 34,50 2,84 29.00 17,75 f 19,00 f 10,25 e 17,50 f 13,00 e 17,10 6,00 10.25 e 14.50 f 6,55 22,00 f 7,90 f 28,70 23,00 e 3,94 14,00 e 15,80 f 22,70 15,90 19,00 f 9,55 I 17,05 13,10 e 16,55 16,80 1.00 f 5,60 9,70 I 14.40A 6,30 e 21,50 f 7,60 f 27,50 e 21,80 3,94 A 14,40 f 15,20 21,00 f Beleggingsinstellingen ABN A A.in F ABN A America F. ABN A Asian T.F. ABN A Euro F. ABN A Europa F. ABN A Far E. F. ABN A Global F. ABN A GI.Inf.Soc.F. ABN A GI.Life Soc.F. ABN A Nederland F. ABNARat.lnv.F ABN A S.Cos Eu.F. ABN A Groen F. ABN A L.Gr.F. ABN AObl.Grf. ABN A rent.div ABN AGI.Pr Sec, ABNAPr.Sec.Am. ABNAPr.Sec.Eur. ABN APr.Sec.F.E. ABN ASmCoNeth. F. ABN AValr.Liq.F ABN AValr Obl.F. Aegon Aandelenf Aegon Spaarplus AEX Index F. AldollarBF Alrenta Amvabel Asian Cap.F. A3N Aandelenf. AXAAand.Int. AXA Aand.Ned. 60,40 59,4! 124.50 119,01 65.45 60,71 31,90 30,8! 138,50 135,8i 54.40 61,7! 163.25 155,9! 71,40 66,8' 33,20 31,5i 207,20 204,01 65,10 62.91 77,50 71,1! 40,50 f 41,2! 92,20 92,2i 117,80 117,81 70,95 70,9! 37,30 f 36,4i 44,20 43,4i 37,20 36,31 24,70 24.41 76,65 70,61 24,40 24.41 25,85 25,91 31,35 57,01 2,25 A 2.2! 685,00 670,01 45,90 45,0! 172,85 172,8! 9,65 A 9.6! 80,50 e 77,01 92,65 90,51 93,65 A 87,11 123,50 A 118,3! AXA Portfolio AXA Kap Ren. AXAObl.Euro Beurshave Daehan Korea Tr Delta Lloyd Dlr Delta Lloyd Donau Delta Lloyd Inv. Delta Lloyd Jade Delta Lloyd Mix Delta Lloyd Rent Dim Vastgoed Ducatus EMF Rentefonds Eng-Holl.8el.T1 Eng-Holl.Bel.Tr. Eur.Ass. Trust Europe City Est. Euro Dutch Eq.F. Finles Topr.Gr.F. Fortis Amerika F Fortis Azie F. Fortis Europa F. Fortis Japan F. Fortis Obam Fortis Obl.Div.F. Fortis Obl.Gr.F Fortis RentoNetlA Fortis RentoNet5A Fortis RenloNetlOA Fortis Wereld Mix F. Fortis Wereld Aandf. Friesland Aand.F. Generale B.Prefll Gim Dutch Eq.Fund Gim Global Fund Gim Real Est Eq F. Guld Rente Fonds Holl.Eur. Fund Holl. Obl.Fonds Holl. Pac. Fund Holl. Sel Fonds Holland Fund HoogeH Aand.F. HoogeH.Opt.F.Ned ING Click Eur ING Cont.CI.F.Am ING Cont CI.F.Eur ING Com.Tech.F. ING Dutch F. ING Em.E.E.F. ING Euro Obl F. ING Euro Sm.Cap ING Europe F ING Geldm.F. ING Glob.F. ING Internet! ING rr-Fund ING Japan Fund ING MidDutch F. ING Nth America F. ING Oblig.F. ING Onr.Aandf. ING Qual.of Life ING Rentegr.F ING Spaard.F. ING V.Oost. F INGInt.OblirenteF. Insinger Emerg Insinger Euro Opt. Insinger Euro Sel. Insinger Global Insinger RentSelect Interef.Jap.Aand. 72.10A 70.25A 66,90 A 66,85 A 44,35 A 44,30 A 10,50 9,50 e 4.75 A 4,75 A 40.25A 39,50 e 23,70 20,35 25,25 57,95 35,35 10,55 57.00 45,55 47,25 28.00 59,00 35,45 1030 57,60 45,55 3,30 b 9,50 b 15,00 f 14,00 f 14,60 A 14,60 e 29,00 28,15 35,30 A 35,25 28,25 e 27,00 46.45 44,00 37,20 f 36,50 f 37,50 e 35,55 137,20 50,80 21,60 23,93 25,05 25.65 128,50 50,70 21,60 23,98 24,95 25,55 40,50 47,45 e 60,00 A 38,45 47,45 e 59,00 A 56,10 A 53,50 A 48,00 A 48.00A 38,10 A 38,10 98,50 e 94,50 A 63,60 A 63,90 A 92,00 A 86,00 f 95.20 94,20 A 117,00 e 115,00 A 27,90 26.50 26,75 26,00 26,75 30,65 91,80 26,60 27,00 47,40 30,10 30,56 80,30 92,60 132,50A 126,1 24,35 23,10 26.35 25.70 26,55 25,70 26.55 29,30 89,95 24,60 27,25 f 45,60 f 28,30 f 30.56 75,70 83,00 44,70 32,50 83.55 46.06 42,70 35.20 86,15 350,00 37,40 28,10 14,40 e 27,90 18,95 45,00 f 31,00 83,80 46,07 35,65 50,30 39,90 32.80 78,90 349,35 37,40 26,00 f Optiebeurs apr 22,50 apr 23,00 jul 22,50 jul 25,00 okt 22,68 okt 22,50 okt 22,68 apr 85,00 apr 640,00 apr 650,00 apr 660,00 apr 670,00 apr 580,00 apr 600,00 apr 610,00 apr 620,00 apr 630,00 apr 640,00 mei 600.00 mei 640,00 jul 800.00 o04 800.00 apr 27,50 jul 27,50 jul 45,00 1487 2131 2573 1360 2454 1712 1441 1835 1261 3428 2378 2263 1085 1500 2332 1178 1.95 2,10 2,50 b 17,25 10,50 5,80 2,65 0,50 0,80 1.30 1,80 2,80 5,50 7,60 19,00 146,00 fc 149,00 1,20 2,70 2,60 1,70 3,20 i 4,05 6,00 10,00 11,50 25,50 164,00 z 164,95 1.90 2,90 3,10 5,00 60,00 55.00 57,50 57,50 50,00 90,00 60,00 55,00 60,00 45,37 45,00 40,00 42,50 40,00 45,00 37,50 40,00 42,50 40.00 50,00 65,00 1401 2072 1364 815 16,50 Interef Jap.Warr. Interef.Rentegr Interef.Rentegrll Investa part. IS Himal.Fund Jap Convertible.F. Japan Fund Labouch.GlobA.F- Labouch Liq.F.c Lanschot Eur.Eq.F.V, Lanschot GI.Eq.f. Leveraged Cap Liquirent Mondibel Nat.Res.Fund Nieuwe Steen Inv. Ohra Aand.F. Ohra Care F. Ohra Internet F. Ohra Multimedia F. Ohra Obl.Df. Ohra Obl.Grf Ohra Onr.G.F. Ohra Spaardivf Ohra Totaal F. Optimix Techn. F. Orange Deeln F. Orange Euro.N.CosF Orange Euro Midc.F. Orange EuroSmcF Orange Fund Orange Global Pr. Orange Largecap F. Orange Midcap F. Pacific Rim C.F. Pan Glob Conv F. Postb.Aandelenf. Postb.Amerikaf. Postb.Beleggf. Postb.Com. Techn.f. Postb.Euro Aandf. Postb.Euro cont clfd Postb Easy Blue belf. Postb.Fin.Wereldf. Postb Internet! Postb.IT fonds Postb Ned.fonds Postb.Nettorente! Postb.Nik.Cont.CI.F. Postb.Obl.f Postb.Opk.Landen F. Postb. Pharmacie F. Postb. Vastgoed! Postb.Verm.gr.! Postb.Wereldm.f. Preferent F. Rentalent RG Aand-Mixfund RG Amerika F. RG Divirente F.A RG Dutch Midc. F. RG Duurz Aand.F. RG Emer.Mark.F RG Euroland Aand! RG Europe F. RG Europ.Midcap F. RG Eur.Obl.Div F. RG Florente F. RG High Yield OblF. RG Hollands Bezit RG Hypotheek! RG Nettorente F. RG Pacific F RG Young Dynam. F. RG Zelfs.Health RG Zelfs.Austr. RG Zelfs.Duitsl. RG Zelfs.Hongk. RG Zelfs.IT F RG Zelfs.Japan RG Zelfs.Maleisie RG Zelfs.Nederl. RG Zelfs.Sing. RG Zelfs.Telecom F. RG Zelfs. UK RG Zelfs. USA RG Zelfs.Zwits. Robeco Rodamco Asia Rodamco Cont Eur Rodamco North Am. Rodamco Ret.Ned. Rodamco Utd Kingd Rolinco Rollnco cum.p Rorento Royal MixF. Royal Plus F. Royal Top F. Sarakreek Hold. Schrod.Eur.Pr.F Sec Co.US Reality SNSEuroA3nd.F. SNS Euro Mix F. SNS Guldensdiv.f. SNS Nederl-Aandf. SNS Obligatiedividf. SNS Obligatiegroeif 36,70 33,60 47,00 47,00 10,10 10,10 135,50 A 134,00 A 25,15 24,60 43,50 39,40 16.50 15,00 52.10A 51.30A 45,55 45,55 31.90 30.50 65,30 60,80 170,75 f 163,50 e 27.36 A 27,36 A 51,75 51.20 45,70 44,40 14,50 f 14,45 e 34,10 32,50 24,50 35,50 41,00 36,65 23,90 30,40 43,30 57,00 24,75 19,20 23,75 37,65 e 9,50 23,05 33,25 f 38,30 35,90 23,90 29,30 40,75 f 57,00 A 22,75 18,65 23.15 36,50 9,20 11,20 37,80 A 35,50 83,00 79,00 d 28,60 A 26,90 f 40,55 37,75 d 60,50 30,70 26,60 e 28,20 27,30 e 43,05 91.50 56,10 24,65 26.45 27.80 22,80 25,05 25,00 33,10 37,75 48,00 20,05 65,30 66,75 23,15 105,00 77,75 64,35 f 60,75 f 70,40 67,05 f 207,10 f 195.75 83,50 77,85 22.65 22.65 69,65 69,60 25,30 25,25 143,30 e 138.50 f 47,85 f 47,80 55,10 55,10 99,45 92,90 f 20,65 19,20 60,00 f 58,65 63,55 59,95 110,00 f 105,00 62,10 56,80 136,40 f 124,35 70,85 58,55 28,65 26.40 26,10 25,50 e 38,30 86,00 A 53,50 Z 24,60 25,75 28,25 20,65 23,75 e 24,55 33,05 35,40 47,50 20,05 62,35 62,95 f 23,15 97,85 73,15 f 19,00 90,65 42,20 91,40 89,65 135,40 19,55 17,80 e 86.45 40,00 f 85,00 82,05 126,10 167,00 A 161,85 10.85 10.75 e 34,65 34.65 e 36,35 f 36,30 f 50,75 f 50,50 f 34,95 f 35,00 f 137,50 131,25 45,40 A 45,00 f 69,80 69,35 6,35 6,20 5,00 5,05 6,95 6,70 3,00 f 3.00A 17,00 f 16,75 15,90 e 15,85 e 39,00 36,60 31,10 30,25 23,50 23.50 78,00 75,80 25,65 25,65 31.70 31,65 SNS Wereld Aand.F. TG Oliehaven TG Petroleumhaven TG Rente Groei! Trans Eur.Fund Transpac F. Uni-lnvest VastNed Off/lnd VastNed Retail VHSOnr. Mij VIB NV Wereldhave NV Wereldhave O/N WP Stewart H 28,20 26,80 51,00 A 50,30 26,00 f 25,80 A 21,90 e 208,55 198,90 341,00 316,90 12,80 f 12 80 f 31,90 f 31,80 f 41,90 f 41,50 e 16,10 f 15,70 26,50 26,30 e 44,70 44,70 1,75 A 1,75 A 1144,00 1132.10A Asas-fondsen Alb. Fisher Alcatel Alsthom Amer. Expres AT&T Amprovest Cap. Amprovest Inc. Atlantic Rich! Bell Atlantic Bell South Bethlehem Steel Boeing Comp. CBS Corp. CDL Hotels Int. Chevron Corp. Coastal Corp. Colgate-Palm. Comp. Ben. Par.Bfr Comp. Task Gr Dow Chemical DresdnerBank Du Pont First Mexico Inc. Fluor Corp. Ford Motor Fortune Brands Gen. Electric Gen. Motors Goodyear Hitachi Yen IBM Int.Paper Makita Corp.Yen Matsushita E! MIHusd Mitsub.Electric Mitsui Yen Mobil Corp. Morgan J.P. NEC Corp Yen Occidental Co PepsiCo Perkins Foods Stg Philip Morris Phillips Petr Polaroid Corp Reed Int. Stg Ricoh Comp Sara Lee Corp. St Gobin Ffr Sanyo Elec. Yen SBC Communie. Schlumberger Scott Newc. Sears Roebuck Sec Cap US R Sekisui H. Yen TDK Toshiba Corp. Union Pacific Unisys USX Marathon Venator Group 220,00 A 205,00 A 142,00A 134,75 A 52,05 A 48,15 A 65,00 65,00 A 70,00 A 70,00 A 82,00 A 80.00 A 63,00 A 60,80 A 49,50 A 4,90 5,00 A 37.00 A 36,00 A 54,00 A 52,85 A 3,00 A 86.90 A 85.65 A 48,00 A 48,00 A 56,00 A 55.50 A 26.15A 8,50 A 9,00 A 115,25 A 107,05 A 47,50 A 41,00 59,00 A 58,40 13.50A 33,00 A 31,00 A 53,00 A 52,00 A 27,00 A 27,00 A 147,00 140,00 86,00 A 82.00 A 29,50 A 28.00 A 400.00 A 112,50 A 108.00A 37,30 A 35.00 A 42.80 A 40,80 A 1100,00 A1000,00A 360.00A 53,00 A 50,00A 300,00 A 300,00 A 95.00A 131,00A 124,00A 800,00 A 21.00A 21.00A 36,00 A 35,00 1,40 A 21,40 A 20,20 A 48,30 A 49,00 A 21.80A 20.25A 5,50 A 900,00 A 17.55A 17,40 e 148,00 A 140.00 A 550.00 A 500.00 A 45,25 A 43,00A 73,85 A 68,70 A 4,35 A 37.50A 36,60 A 15,90 e 15,85 e 1100,00A1000,00A 7000,00 A 600,00 A 42,80 A 41,05 A 24,00 A 21,50 A 24,85 A 24,00 A 11.40A 13,00 Staatsleningen 107: NL 80-00 97. NL 90-00 9 NL 90I-II-00 9 NL 90III-00 9 NL90IV-00 9NL91I-II-01 87. NL 90-00 8'/. NL 9011-00 8'/. NL 91-01 87< NL92-07 87. NL 91-01 87: NL 91-06 87.NL92I-02 87.NL92II-02 87* NL92-07I-II 87> NL 92-07I-II 77. NL 95-05 77: NL 93-23 77: NL 95-10 77. NL 94-04 7 NL 93-03 7 NL 95-05 67- NL 95-05 67 NL 93-03 100,65 102,97 100,35 100,94 102,29 103,37 100,15 101,29 105,65 119,15 103.64 116,80 106,27 107,14 116,75 117,40 111,25 122,90 115,70 108.65 105,55 108.25 107,35 104,55 102,97 100.34 100.93 102,28 103,38 100,10 101,27 105,72 119,25 103.66 117,00 106.35 107,22 116,85 117,50 111,40 122.80 115.80 108.81 105.67 108,40 107,50 104,70 6 NL 96-06 57. NL 94-04 57. NL96-02 57. NL 97-07 57: NL98-28 57= NL 00-10 5 /.NL 98-08 37. NL 99-09 3 NL 99-02 Beursindexen A'dam AEX-index A'dam Midkap index CBS koersindex Euro top 100-index DAX Nikkei FTSE-index Wall Street 104,10 102,75 102,35 102,85 97,50 100.60 99,40 88,40 97,36 102,44 102,95 97,40 100,70 99.60 88.50 97,46 650,54 637,87 634,35 614,39 916,80 896,70 3691,12 3638,23 7214,83 7187,14 20434,68 19008,64 6178,10 5994,60 10307,32 10582,00 Bankpapier Van 17 april (17.00 uur) tot 18 april (tot 17.00) hanteert het GWK de volgende ad- vieskoersen (kosten verkoop 2.25pct/aan- koop 1.75pct) voor het inwisselen resp. aankopen van buitenlands geld: amenkaanse dlr 2,2705 2,3105 antiliaanse gulden 1,2320 1,3170 australische dlr belgischefrk(IOO) canadese dlr Cyprus pond deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond estlands kroon finse mark (100) franse frank (100) grieksedr. (100) hongkong dlr (100) hong.forint(IOO) ierse pond israel shekel ital.lire (10.000) japanse yen (10.000) marokdirh(IOO) nieuw zeeland dlr noorse kroon (100) oost.schill. (100) poolse zloty Portugese esc (100) slow, koruna (100) spaanse pes (100) Isjech. koruna (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand Zweedse kr. (100) ïfrk(100) 1,3320 5,46290 5,46290 1,5120 1,5650 3,7100 3,9000 29,04 29,91 112,674 112,674 3,6070 3,6850 11,0000 15,0000 37,0637 37,0637 33,5953 33,5953 0,5700 0,7100 27,90 30,40 0,7400 0.9300 2,798135 2,798135 0,53 0.63 11,3812 11,3812 220,80 221,60 21,00 1.0. Wisselkoersen Op 17 apr 12.00 uur golden bij GWK de volgende wisselkoersen: 14/04 17/04 antlll.gulden austr.dollar belg .frank (100) deense kroon 100) duitse mark (100) engelse pond franse frank (100) griekse dr. (100) hongk.dollardOO) ierse pond ital.lire (10.000) jap.yen (10.000) nwzeel.dollar noorse kroon (100) oost.schill. (100) Portugese esc. (100) Singapore dollar spaanse pes (100) z.-afr. rand (100) zweedse kr. (100) zwits.frankdOO) 2,3050 2,2930 1,2950 1,2880 1,3770 1,3620 5,46285 5,46285 1,5670 1,5490 29,5900 29,5900 112,6740 112,6740 3,6550 3,6460 33,5953 33,5953 0,6580 0,6570 29,6000 29,4000 2,7981 2,7981 11.3812 11.3812 217,7000 221.2000 1,1470 1.1380 27,0300 26,8800 16,0150 16,0150 1,0992 1,0992 1,3480 1,3440 1,32445 1,32445 35,1000 34,6000 26,5500 26,4600 140,0000 140,4000 2,20371 2,20371 17 apr 637,87 -12,67 17 apr 5,21 -0,00 17 apr 2,3020 -0,0080 17 apr 10502.51 +276,74 nent op staatsleningen pi s in guldens perio AMSTERDAM - Handela ren op de Amsterdamse ef fectenbeurs herademden gisteren na het hectische be gin van de handel, 's Och tends daalden de koersen flink. „Maar het viel alle maal mee", constateerde een handelaar laconiek. Maar hij voegde er snel aan toe dat 'aan deze roerige pe riode voorlopig geen einde komt'. De omzetten waren gisteren goed. „Er kwamen heel wat mandjes voorbij", aldus de commissionair. Koopjesja gers probeerden van de on rust te profiteren. Volgens een van zijn collega's zullen de komende tijd nog meer fondsen worden afgeslacht. „Ik kan me voorstellen dat aandelen als KPN, UPC en Philips nog lager komen staan." Opvallende stijger ASM Lithography. Een ha uur voor slot noteerde hi fonds een stijging van ruii zeven procent. De wini werd echter snel ingelopei Het aandeel sloot met ee winst van 1,9 procent op 3 euro. Een reden voor de po pulariteit voor ASML lig niet voor het grijpen. „Lor den en Parijs hingen ooks aan de telefoon om te vrage wat er aan de hand is. weten het gewoon niet' zegt een handelaar. De Midkap deed het giste ren iets minder goed da: grote broer AEX. De inde verloor 3,15 procent (19,9i punten) op 614,39 punten ANP 23.40 1,1930 27,33 16,015 26,18 16,015 47.0000 57,0000 1,0992 1,0992 4,9400 5,3400 1,3245 1,3245 5,8700 6,1700 0,000295 0,000545 0,3060 0,3780 25,76 26,99 140,20 140.60 Goud en zilver Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur: Goud onbewerkt 20.380-21.380, vorige 20.290- 21 290, bewerkt 22.980 laten, vorige 22.890 laten, zilver onbewerkt 345-415, vorige 345-415, bewerkt 460 laten, vorige 460 laten. NEW YORK - Wall Street hervond gisteren de weg omhoog. De belangrijkste graadmeter Dow Jones steeg met 2,70 procent tot 10.582 punten, een winst van 277 punten. De techno- logiebeurs Nasdaq steeg nog een stuk harder met 6,55 procent op 3538 punten, een winst van 217 punten. Afgelopen vrijdag daalden de koersen nog met een fer me schok. De Dow Jonesin- dex zakte 5,6 procent en Nasdaq viel zelfs 9,7 pro cent omlaag. De koersen zwabberden gisteren be hoorlijk. De vaart kwam er pas in het laatste uur goed in. Ondanks het herstel zijn er volgens bankanalisten nog altijd veel bedrijven in de technologiesfeer te hoog ge prijsd. Dat was goed terug te zien bij de immer verliesge vende 'dot.com' onderne mingen. Zo leverde Priceli ne.com 11 procent in op ruim 52 dollar. De elektronische boekhan del Barnesandnoble.con was goed voor een dalinj van bijna 4,5 procent o; ruim 8 dollar. Dat fond kwam begin vorig jaar tegei een introductieprijs van II dollar op de beurs. Bij de technologiefondsei lieten vooral de grote onder nemingen als Cisco, Intel ei Oracle een opleving zien Intel was met een stijgini van 11,5 procent op 123 dol lar zeer gewild. Dat gold ooï voor routerreus Cisco, dal bijna 17 procent hoger slool op 66,5 dollar. Van de 'oude economie' was Procter Gamble gewild. De prodra cent van onder meer luiers en frisdrank noteerde eet slotkoers van 69 dollar, eer plus van 9,5 procent. De euro moest ten opzichte van de dollar iets prijsgevei en sloot op 0,9521. In Ara- sterdam noteerde de eun tegen het einde van de hara del 0,9595 dollar. De koen van de dollar tegenover df gulden wasƒ2,3135.In Am sterdam sloot de dollar o{ ƒ2,2955. Detron AIR Holdings Buco NV Moeara Enim AIR Holdings pr.a. PinkRoccade ASM Lithography Sopheon Plc Dorp Despec ABN A Groen F. Getronics Avalix Postb.Obl.f. Batenburg Beheer Nyloplast 22,50 26, 30,00 32,1 32,00 34,' 2030,002120, 51,75 54, 60,60 62,! 34,98 36,1 14,00 14,. 12,10 12,. 40.50 41.; 63,20 64,: 5,90 6, 27,80 28, 76,00 77,( 7,80 1516,22 ,00 6,67 ,00 6,25 ,00 4,43 ,00 4,35 ,50 3,14 ,00 2,92 ,40 2,86 ,40 2,48 ,25 1,85 ,30 1,74 ,00 1,69 ,25 1,62 ,00 1,32 ,90 1,28 Cap Gemini Delta Lloyd Donau Helvoet Hold Multihouse Postb.Internet! Devote Via Net Works ING Internet! Delta Lloyd Jade CMG Beurshave Postb.Opk L F Jap.Convertible.F. EVC Intern. Japan Fund 114,50 90,1021,3 23,70 20,3514,1' 13,90 12,0013,6 9,00 8,0011,1 43,05 38,3011,0: 55,00 49,0010,9 17,75 15,9010,4! 92,60 83,0010,3' 28,00 25,25 9,8: 68,40 61,85 9,5! 10,50 9,50 9,5! 22,80 20,65 9,4! 43,50 39,40 9.4! 13,80 12,50 9,41 16,50 15,00 9,0!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 8