Valse start Zeeuwse tennissers i re?C.Jeelanil De Groene vrijwel zeker van titel Zeelandia mist promotie Dubbelslag amazone Polderman Zij kan weer alles doen Gelijkspel De Schelde uitslagen NederlandseV]/ Hartstichting Onderzoek redt levens Giro 300 van onze sportredactie VLISSINGEN - Het Zeeuwse wedstrijdtennis maakt moeilij ke tijden door. Hoofdoorzaak zijn de te smalle selecties en een te geringe instroom van jeugd spelers. De start van de landelij ke competitie legde deze man co's weer eens bloot, want van de drie topteams die in actie kwamen, wist alleen De Schelde een punt binnen te halen. Harold Schipper, die aan een veel tijd en moeite vergende co meback van 't Halve Maantje werkt, sloeg de spijker op z'n kop: „Het wordt tijd dat we gaan samenwerken in plaats van elkaar beconcurreren. Clubs die alles in eigen hand willen houden en tegelijkertijd willen presteren, hebben in Zee land geen toekomst meer." Virgil Greeve ontbrak bij De Schelde in de uitwedstrijd tegen Hattem. Jurjen Mooibroek was zijn vervanger, terwijl veterane Anneloes Schothorst de door het vertrek van Marjolein Meu- lenberg opengevallen plaats in nam. Mooibroek en Mare Felius zorg den voor evenwicht in de tus senstand na de singles, want de beide vrouwenpartijen gingen verloren. Felius scoorde samen met Jurjen Mooibroek en daar na in combinatie met Jeantien van den Dries ook de overige punten: 4-4. Driesetters Souburg verloor in Heemstede met 7-1 van de reserves van Merlenstede. Van de vier drie setters viel er slechts één in het voordeel van de bezoekers uit. Het overkwam Luciënne van de Broek, die tegen Saskia Schuur man prima begon, maar haar kansen verspeelde door te veel dubbelfouten te slaan. Samen met Emerence van Wingen red de Kim Dijkstra daarna via een extra reeks de eer. Ronald van de Broek speelde in de dubbels tot tweemaal toe een beslissende serie, maar bij hem sloeg de ba lans steeds naar de verkeerde kant door. In de vierde klasse boekten MLTC, 't Halve Maantje en De Schelde 2 overwinningen. MLTC versloeg de eerste selec tie van De Zoom. Twan Milder en Anouk van Straaten zorgden voor een ruggensteunt je in het enkelspel. De dubbels Rianne Verdonck/Corine Davidse, Ver- donck/Milder en Davidse/Rem- co Maandag hielpen de thuis club nipt over de streep: 5-3. :t Halve Maantje speelde tegen het Tilburgse Lacoste alleen driesetters. Harold Schipper, Joost Oranje en Helen van Hartingsveldt in de singles en de mixed-combinaties Van Har- tingsveldt/Schipper en Marjan Ganseman/Oranje brachten de Goesenaren in veilige haven: 5-3. In VlissingenversloegDe Schel de 2 Haagse Beemd eveneens met het kleinst mogelijke ver schil. Tom Felius, Esther Ven- drik en de koppels Annemarie van Schaik/Tinta van Wely, Van Wely/Duncan Blackman en Vendrik/Felius waren succes vol. Een gelijkspel (4-4) was het resultaat van de confrontatie tussen Animo en Halsteren. De enige nederlaag op dit niveau moesten de reserves van MLTC incasseren tegen Prinsenbeek. Thijs Slagboom in het enkelspel en met Jantien Bruynzeel in het dubbelspel haalden de punten binnen: 6-2. Een niveau lager kwam Zierik- zee voortreffelijk uit de start blokken via een 4-2-overwin- ning op Oudenbosch. Johnny Quaak versloeg Jeroen Melse, Peter Godrie had meer in huis dan Jeroen van Hoofstadt, ter wijl Johnny Otte en Camiel Fol- mer in de dubbels ook bijdroe gen aan het totaalresultaat. Luctor-spits Erik de Groene (links) kan de overwinning in het Zeeuws topscorersklassement nauwelijks meer ontgaan. foto Willem Mieras van onze sportredactie VLISSINGEN - Met uitzonde ring van de spelers van Kloe- tinge en Hoek in de hoofdklas se B van het zaterdagvoetbal en die van de vijfde klasse van het zondagvoetbal, zit de re guliere competitie erop voor de Zeeuwse voetballers die in aanmerking komen voor het Zeeuwse topscorersklasse ment. De overwinning gaat zo goed als zeker naar Luctor'88- spits Erik de Groene, die zon dag zijn eindtotaal dankzij twee treffers tegen Aarden- buig op dertig bracht. Zijn voorsprong op nummer twee Patrick Ketting ver grootte hij daarmee tot vier treffers. Het gat met Middel burger Evert Eikenhout is acht doelpunten, terwijl Domini que Verlinde van Sluiskil en Wilfred van den Dries van Pa trijzen ieder negen doelpunten achterstand hebben. De eerste vijf op de ranglijst kunnen nog altijd voorbij worden gestoken door bijvoorbeeld Marnix Schieman van Philippine (twintig doelpunten met nog één wedstrijd te spelen) of Ar jan Human. De spits van Kloe- tinge scoorde inmiddels al ne gentien keer en heeft nog drie wedstrijden tegen veelal laag geklasseerde ploegen voor de boeg. De Groene kwam dit seizoen tot een prachtig gemiddelde van bijna twee treffers per wedstrijd, want door een schorsing na een rode kaart miste hij vier wedstrijden. Luctor'88 maakte dit seizoen 58 doelpunten, dus De Groene nam meer dan de helft daarvan voor zijn rekening. Nummer twee Patrick Ketting kan dat nog net niet zeggen. Van de 58 WHS-doelpunten nam hij er 26 voor zijn reke ning. De overige achtervolgers scoorden ook minder dan vijf tig procent van het eindtotaal van hun ploeg. Zeeuwse topscorerslijst: 1. Erik de Groene (Luctor'88) 30 doelpunten; 2. Patrick Ketting (WHS) 26; 3. Evert Eikenhout (Middelburg) 22; 4. Dominique Vertinde (Sluiskil) en Wilfred van den Dries Patrijzen21: 6. Jacob van de Berge (Bruse Boys) en Mar nix Schieman (Philippine) beiden 20; 8. Arjan Human Kloetinge19; 9. Peter van Mop-rik (Brouwersha ven) 18; 10. Esad Osmanovski (Breskens) 17; 11. Frans Hagen beek (Rillandïa). Robbie Vermast (Biervliet) en Marc Maes (Com Boys) allen 16; 14. Adri van Hane- gem (Terneuzen), Jimmy Pinas (GPC), Bud Aschman (Rillandia), Arjan Koopmans (Rillandia), Joep Frusch (Axel) en Werner Bisschop (Steen) allen 15; 20. Peter Willem- se (Bruse Boys) en Jaap den Doel- der (AZVV) beiden 14; 22. Luc van Waes (IJzendijke), Arno Wauters (Vogelwaarde), Pascal Delforge (Clinge), Peter Drumont (Clinge), Harro Hazelaar (Oostkapelle), Gerben Steijaert (AZW), Simon Smits (Lewedorpse Boys) en Ed win pan Damme (Kapelle) allen 13; 30. Mike But (Terneuzen), Bart Felius (GPC), Pascal We- dage (Biervliet), Anco van der Lin de (DFS), Carlo Blommaert (HVV'24), Johan Tuin (IJzendijke) en Mark Roose (Middelburg) allen 12; 3S. Wilfred Schipper (Oostka pelle), Dennis Rietjens (HW24), Lionel Lord (Vliss.), Johan Schot (Thol. Boys), Edwin Moens (Ril landia), Jacco de Jonge (Noad'67), Richard de Jonge (WHS), Tom Nieuwelink (Axel), Danny Vlas- senrood (Koewacht) en Edioin Leonhart (Dauwendaele) allen 11. Atletiek door Lucien Roelandt KAPELLE - In de in handicap verreden klassen Z1 en Z2 van de dressuurwedstrijden van de Br- aanjenhoek uit Kapelle regende het winstpunten. De prestatie van Carola Paauwe met Lorenzo was in de eerste proef zelfs goed voor twee bonuspun- ten. De achttienjarige amazone uit Yerseke stuurde de Wolfgang-zoon naar de uitstekende score van 198 punten, zes punten meer dan Janine Polderman met de Matador-dochter Latamanda. De revanche van Janine Polderman liet niet lang op zich wachten. Zij stuurde de zwarte merrie in de tweede proef naar 188 punten en bleef daarmee Carola Paauwe een punt voor. In de klasse M2 gin gen alle erelinten vergezeld van een winstpuntD e eerste proef werd gewonnen door de Zuid-Hol landse Bianca Gorter met Kokki voor de Wol- phaartsdij kse Inger van Boven met FigaroWïlle- ke Adriaanse met Invictus, van Braanjenhoek, toonde zich in de tweede proef met 162 punten de beste. In de klasse Ml was Marga Hermes met Marnix oppermachtig. Danielle van Zanten uit Goes toonde zich met Ta- litha Fantasia met een score van 167 punten in beide proeven van de klasse B de sterkste. Lies- beth Ruisaard reed met de getalenteerde McCloud in de klasse L naar 170 punten. Daarmee onder streepte de amazone uit Hoedekenskerke de uit zonderlijke talenten van de Armstrong-nazaat. Advertentie Nicole van Z. werd geboren met een ernstige hartafwijking. Vijfen dertig jaar geleden was daar nog niets aan te doen. Gelukkig kunnen we de meeste aangeboren hartproblemen tegenwoordig goed behandelen. Nicole kan daardoor alles doen wat haar leeftijdgenootjes ook kunnen. Dit is te danken aan de enorme vooruitgang in de medische weten schap waarvoor de Nederlandse Hartstichting zich al 35 jaar inzet. Natuurlijk is het altijd goed nieuws als een hartpatiëntje is genezen. Maar we zouden nog veel liever zien dat we hartproblemen kunnen voorkómen. Om die reden wil de Nederlandse Hartstichting meer onderzoek laten doen naar erfelijke aanleg voor hart- en vaatziekten. Want daar ligt de sleutel. Hoe eerder we die vinden, hoe meer levens er gered kunnen worden. Geef daarom in de Nationale Hartweek voor onderzoek naar erfelijk heid en hart- en vaatziekten. Via de collectebus of door overschrijving op giro 300. vrienden van de hartstichting keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding Ryan Verplanke won in Venlo namens Scheldestroom de 50 meter vlinderslag en werd derde op de 100 meter. foto Charles Strijd Luctor beste Zeeuwse zwemploeg in tweede afdeling van onze sportredactie VLISSINGEN - De laatste ron de in de tweede afdeling van de districtscompetitie zwemmen leverde nogal wat verschuivin gen in de rangschikking op. Zo leek Zeelandia op promotie af te stevenen, maar in het zicht van de haven werd de ploeg uit Rei- merswaal toch nog verslagen door het Middelburgse Luctor. In Kapelle wilden de Middel burgers er nog wel even tegen aan. De Bevelanders stond op de vijfde plaats en Luctor op de zesde. Alle ploegen stonden echter zo dicht bij elkaar dat nog van alles mogelijk was. Luctor deed het prima en klopte De Bevelanders met groot ver schil en ging de ploeg uit Kapel le in de rangschikking voorbij. Maar door het zwakke presteren van Zeelandia ging Luctor die ploeg eveneens voorbi j en is nu het best geklasseerde Zeeuwse team. Vooral de prestaties van Karin Reekers en Marlies Boelee le verden de Middelburgers heel wat winstpunten op. In Terneuzen kreeg Zeelandia goede tegenstand van De Bruin vis, Scheldestroom B en De Braakman. De Bruinvis hand haafde zich in de tweede afde ling. De Braakman, dat uitkomt in de derde afdeling van het dis trict, miste de promotie. De Ganze De Ganze versloeg in Goes in de laatste ronde van de eerste afde ling in de districtscompetitie de B-ploeg van De Stormvogel uit Vlissingen en Hieronymus uit Roosendaal. Hieronymus is daardoor gedegradeerd. Storm vogel B is mede afhankelijk van de resultaten van enkele Bra bantse clubs. De Ganze, dat in zijn sterkst mogelijke samenstelling aan de start verscheen, heeft zo goed als zeker het eersteklasserschap veiliggesteld. De jonge B-ploeg van De Stormvogel moet nog even wachten op de definitieve uitslag. De Vlissingse resexves hadden maar 50 seconden meer nodig dan de Goesenaren en dat is hoopgevend. Rob Kluwen was weer een klas se apart. Hij won de 200 meter wisselslag en was het snelst op de 50 meter vrije slag. Bij de Vlissingse ploeg viel het goede zwemmen op van Cynthia Potin Marathon van Rotterdam. Zeeuws- Vlaamse resultaten: Ronnie van de Ac ker (Nieuw Namen) 2.48, Rudy Neve (SintJansteen) 3.01, Valentino van Over- nieeren (Sluiskil) 3.11, Harby van Hauten (Sint Jansteen) 3.11, Rinus Rijngoudt (Terneuzen) 3.13, Herman Kuyer (Ter neuzen) 3.24, Chris Verhage (Zaamslag) 3.27, Piet de Zeeuw (Terneuzen) 3.30, Adrie de Regt (Hoek) 3.30, Cees van Hou- welingen (Terneuzen) 3.38, Nico de Groot (Terneuzen) 3.47, Marcel Rutten (Kloosterzande) 3.50, Eric Kersten (Phili- pinne) 3.50, Wim van Haaren (Terneu zen) 3.52, Ben Hamelink (Terneuzen) 3.54, Joop Muil (Terneuzen) 3.55, Ebe Blaauw (Terneuzen) 3.55, Johan Hinne- man (Terneuzen) 3.57, Jan Bareman (Terneuzen) 3.58, Adri Manhave (Bier vliet) 4.03, Theo Epskamp (Philippine) 4.10, Koert van Akker (Philippine) 4.17, Robert van de Pijl (Terneuzen) 4.19, Sjaak Luyten (Axel) 4.24, Job de Ruyter (Philippine) 4.30, Peter Blondeel (Ter neuzen) 4.38, Adrie Kamphuis (Terneu zen) 4.54. 10 km: Carlos Verbuyt (IJzendijke) 48 mi nuten, Bea Hinneman (Terneuzen) 55, Andre Maas (Terneuzen) 55, Peter Mu- laert (Biervliet) 56, Chris Mulaert (Bier vliet) 56, Rudy de Kort (Vogelwaarde) 1.00, Wilfried de Kort (Axel) 1.00, Freddy Hamelink (Vogelwaarde) 1.03, Henk Martens (Biervliet) 1.06. Boston. Marathon. Mannen: 1. Lagat (Ken) 2.09.47, 2. Abera (Eth) 2.09.47, 3. Tanui (Ken) 2.09.50, 4. Osoro (Ken) 2.10.29.5. Busienei (Ken) 2.11.26,6. Kag- we (Ken) 2.12.26, 7. Nkete (ZAf) 2.12.30, 8. Chebet (Ken) 2.12.39, 9. Ruto (Ken) 2.13.26, 10. Guerra (Ecu) 2.14.18. Vrou wen: 1. Ndereba (Ken) 2.26.11, 2. Bogas- jeva (Kaz) 2.26.27, 3. Roba (Eth) 2.26.27, 4. Catuna (Roe) 2.29.46,5. Kiplagat (Ken) 2.30.12.6. Dongmei (Chn) 2.30.18,7. Fer- rara (Ita) 2.30.20,8. Yingjie (Chn) 2.31.22, 9. Tenorio (Ecu) 2.31.49,10. Meyer (ZAf) 2.32.09. Autosport Valkenswaard. Competitie 2CV-cross. Stand na twee wedstrijden: 1. Patrick Gillich (Uden) 174 punten, 2. Pascal de Regt en Ard van de Wiel (Bladel) 144, 4. Peter Reimerswaal (Deurne) 121, 5. Jos Krijger 114, 9. Ard-Jan Logmans 87, 10. Michel Corstanje 84, 12. Martein Ris- Biljarten Sheffield. WK snooker. Eerste ronde (best-of-19 frames): O'Brien (Ier) - Small (Sch) 10-8, Williams (Wal/3) - Read (Eng) 10-4, Gray (Eng) - O'Sullivan (Eng) 10-9, Dale (Wal) - Ebdon (Eng) 10-6. Bridge Lentedrive BC Axel: 1. Mevr. Zaman/dhr. Herrebout 62,12%, 2. Mevr. Willems/dhr. Geertse 59,94, 3. HH. Ambrosini/Hame- link 58,81, 4. Mevr. Colsen/dhr. Essel- brugge, ds. Van Bunderen/Meijer en hh. Bisschop/De Maagt 58,49,7. Ds. Koek/Pel 58,27, 8. Mevr. Quist/dhr. Jansma 54,42. Deelname 30 paren. Dammen Hengelo. NK. Tweede ronde: Meijer - Oudshoorn 1-1, Hans Jansen - Scholma 2-0, Van Ballegooijen - Heusdens 0-2, Drent - Dolfing 0-2, Gérard Jansen - Stok- kel 1-1, Van den Akker - Kemperman 1-1, Clerc - Van Leeuwen 1-1. Stand: 1. Heus dens 4 punten, 2. Van den Akker, Van Bal legooijen, Clerc, Dolfing, Hans en Gérard Jansen, Kemperman, Van Leeuwen, Meijer, Oudshoorn, Stokkel 2,13. Drent, Scholma 1. Sportprijsvragen Lotto 15. Eerste prijs: geen winnaar; tweede prijs: geen winnaar; derde prijs: 31 winnaars, elk. f. 1000,00; vierde prijs: 67 winnaars, elk f. 250,00; vijfde prijs: 1496 winnaars, elk f. 25,00; zesde prijs; 2383 winnaars, elk f. 10,00; zevende prijs: 31.405 winnaars, elk f. 5,00. Cijferspel. Zes cijfers goed: geen win naar; vijf cijfers goed: 2 winnaars, bruto f. 10.000,00; vier cijfers goed: 29 winnaars, elk f. 1000,00; drie cijfers goed: 326 win naars, elk f. 100,00; twee cijfers goed: 3056 winnaars, elkf. 10,00. Toto-13. Eerste prijs: vier winnaars, bru to elk f. 2917,20; tweede prijs: 114 win naars, elk f. 68,20; derde prijs: 1245 win naars, elkf. 15,60. Lucky Day:2-3-6-14-15-20-22-24-38 -41-42-46-57-61-65-68-76-78-79- 80. (onder voorbehoud) Tennis en Yair Klazen. De zwemploe gen van De Stormvogel, Schel destroom en Koewacht konden tijdens de strijd om de KNZB- beker in Almelo geen hoofdrol vertolken. Scheldestroom werd elfde met 570,97 seconden, Stormvogel zestiende in 580,60 seconden en Koewacht twintig ste in 588,37. De beker werd ge wonnen door de Roermondse zwemvereniging. Namens Scheldestroom kwa men Ryan Verplanke en Ellen van de Velde in actie. Zij kwa men op de persoonlijke num mers goed voor de dag. Verplan ke won de 50 meter vlinderslag en werd derde op de 100 meter, beide afstanden in een NK-li- miet. Ellen van de Velde tikte op de 50 meter schoolslag als twee de aan en wei'd vierde op de 100 meter met tijden onder de NK- limieten. Jeugdrecord Het kwartet van Stormvogel (Kaj Scholt, Sander van de Berg, Chaxies Potin en Rob Ver meulen) zwom op de wisselslag estafette een Zeeuws jeugdre cord (2.01,28). Jarbas in den Bosch van Koewacht zwom op de vlinderslag een NK-limiet. Vlissingen. Landelijke competitie, afde ling mixedteams. Derde klasse: Hattem - De Schelde 4-4, Merlenhove 2 - Souburg 7-1,. Vierde klasse: 't Halve Maantje - Lacoste 5-3,Prinsenbeek - MLTC 2 6-2,Animo - Halsteren 4-4: M. Verberkmoes-G. van De Gruiter 6-7 1-6, R. van Kessel-B. de hoog 2-6 3-6, S. Maenhout-S. Hunter 6-4 6-1, S. de Witte-E. Sonke 6-2 6-1, R. van Kessel/G.J. Louweret-G. van de Gruiter/B. de Hoog 3-6 3-6, S. Maen- hout/S. de Witte-S. Hunter/E. Sonke 6-2 6-4, S. Maenhout/M. Verberkmoes-S. Hunter/G. van de Gruiter 6-3 7-5, S. de Witte/G.J. Louweret-E. Sonke/B. de Hoog 5-7 3-6, MLTC - De Zoom 5-3,De Schelde 2 - Haagse Beemd 5-3. Afdeling mannenteams. Eerste klasse: Animo - Vredenburch 2-4: G. Feliks- dal-S. de Lange 0-6 2-6, J. Verstraete- n-R. Verbeet 0-6 1-6, F. Versluys-R. Ur- dam 6-3 6-4, P. de Haan-N. Nieswaag 2-6 5-7, G. Feliksdal/F. Versluys-S. de Lange/R. Blomsma 3-6 2-1 w.o. G. Felik sdal/F. Versluys, J. Verstraeten/P. de Haan-R. Urdam/N. Nieswaag 6-2 4-6 5-7. Tweede klasse: Zierikzee - Oudenbosch 4-2. Monte Carlo. Masters Series, mannen, 6,5 miljoen gulden. Eerste ronde: Wayne Ferreira (ZAf) - Philippoussis (Aus/14) 6-4 7-5, Ruud(Noo)-Vinciguerra (Zwe)4-67- 5 6-1, Dosedel (Tsj) - Rusedski (GBr/10) 6- 4 6-7 6-1, Santoro (Fra) - Stanoytsjev (Bul 6-4 6-2, Novak(Tsj) - Federer (Zwi) 6-1 2- 67-5, Escude (Fra) - Huet (Fra) 4-6 6-1 6-2, Sargsian (Arm) - El Aynaoui (Mar/11) 7-6 4-2 opgave El Aynaoui, Pioline (Fra/8) - Larsson (Zwe) 6-2 6-2, Santoro (Fra) - Sta- noitsjev (Bul) 6-4 6-2. Boedapest. Vrouwen, 200.000 gulden. Eerste ronde: Habsudova (Tsj/3) - Co- cheteux (Fra) 6-3 6-3, Barabansjikova (WRu) - Kleinova (Tsj/5) 6-2 6-7 6-4, Na- cuk (Joe) - Wartusch (Oos/8) 5*7 6-3 6-3, Molik (Aus) - Kandarr (Dui) 7-6 5-7 6-2, Lo renzo (Spa) - Vento (Ven) 6-4 7-5. Voetbal Meeuwen Peursum GJS Kerkwijk Woudrich. 18-25 18-22 17-16 17-14 18- 3 Vrouwen, derde klasse: Capelle-GJS 2- 1Meeuwen-Peursum 4-3, Woudrïchem- SSC 2-1. 18-50 Capelle 18-39 Nieuwdorp 18-32 Zeel Sport 18-28 Everstein 18-28 SSC Kerkwijk 1 punt in mindering Vierde klasse: Veere-SKNWK 8-0, Beve- landers-Dauwendaele 4-2, Patrijzen- Smerdiek 1-2, Meeuwen 2-Nieuwland 8- 2. Smerdiek kampioen. Smerdiek 22-63 DFS 21-26 Kloetinge 2 21-57 Beveland. 22-21 Meeuwen 2 22-49 ZSC 21-19 Patrijzen 22-48 Oostkapel. 2 21-14 Veere 22-35 SKNWK 22-10 Dauwend. 22-29 Nieuwland 22-10 Bevelanders en Oostkapelle 1 punt in mindering. Vijfde klasse: Noad-Zeeland Sport 2 0-7, Zeel Sport 2-Wemeldinge 6-2. Zeel Sport 2 18-51 Zeelandia Wemeld. 18-38 Kloetinge 3 SVD 18-28 Noad'67 Meeuwen 3 17-27 Zeelandia 1 punt in mindering. A-junioren. Derde divisie C: DFC-Baronii 2-2, Halsteren-Longa 1-4, TSC-Sarto 2 Terneuzen-RCS 1-4, Papendrecht-Leoni' das 2-1, Barendrecht-Voab 3-0. DFCde- gradeert. Voab 22-47 Longa 21-33 Barendrecht 22-44 TSC 22-25 Leonidas 22-38 Baronie 22-25 Halsteren 21-36 Papendr. 22-25 RCS 22-36 DFC 22-19 Sarto 22-35 Terneuzen 22-lo B-junioren. Derde divisie D: RCS-Terneu- zen 2-2, OSC'45-Wilhelmina 2-2. Rest uit gesteld. RBC 21-41 Terneuzen 22-25; Baronie 21-41 WSC 21-28 Voab 20-38 RCS 22-25 Wilhelmina 22-35 HVCH 21-25 Middelburg 20-30 Longa 21-2' ASWH 21-30 OSC'45 22-S Paramaribo. WK-kwalificatie Concacaf. zone: Suriname - Cuba 0-0. Eerste wed strijd: 0-1. Cuba naar derde ronde. Bridgetown. WK-kwalificatie Concacaf zone: Barbados - Aruba 4-0 (1-0). Aam? toeschouwers: 3500. Eerste wedstrijd 3. 1. Barbados naar derde ronde. Eerste divisie: Eindhoven - ADO De- Haag 1-2. Wielrennen Ronde van Nedersaksen. Zevende etap. pe, Duderstadt - Peine: 1. Rodriguej (VSt) 156,3 km in 3.38.51,2. Pollack (Dui), 3. Kryger (Den), 4. Zaradny (Pol), 5. Hegei (Tsj), 6. Poitschke (Dui). Algemeen klas sement: 1. Schmidt (Dui) 30.26.36, 2, Grabsch (Dui) 0.29, 3. Rodriguez 0.31,4 Pollack 0.41, 5. Holtestol 0.52, 6. Diep 1.12. Zwemmen 18-18 18-11 17- 6 Districtscompetitie, eerste afdeling. Eindstand: 1. De Ganze 4242,00, 2. Stormvogel B 4299,03, 3. Hieronymus 4602,11. Resultaten Zeeuwen in Goes. Mannen 4x50 meter wisselslag estafette 82 el:2 Ganze 2.16,46,3. Stormvogel B 2.227,33 50 meter vlinderslag 88 el: Yair Klazen (STV) 38,75,3. Julius Meijer (GAN) 54,12 200 meter vrije slag 86 el: 1.Benjamin Lauffer (GAN) 2.31,08,2.Rick Visser(S"W 2.52,26,3. Stefan Best (GAN). 100 metei wisselslag 84 el: 2. Mark Lockefeir (GANj 1.14,61, 3. Paul van de Berg (STV/ 1.14,81. 100 meter rugslag 82 el: 1. Je roen Castel (STV) 1.10,80, 2. Maarten Buijs (GAN) 1.14,93. 200 meter wisselslag all in: 1. Rob Klu wen (GAN) 2.24,29, 3. Jeroen Dellebeke (STV) 2.38,58.100 meter vrije slag 88 el: 1. Yair Klazen (STV) 1.17,49, 2. Jacob Poot (GAN) 1.23,04.50 meter schoolslag 86 el: 1. Stefan Best 40,56, 2. Benjamin' Lauffer 41,20. 200 meter rugslag 84 el: 2. Paul van de Berg 2.45,09, 3. Mark Lockefeir 2,45,11. 100 meter vrije slag 82 el: 1. Jeroen Ver meulen (GAN) 58,30, 3. maarten Buijs 1.02,34. 50 meter vrije slag all in: 1. Rob Kluwen 26,30,2. Jaap Bovendorp (GANl 26,68, 3. Jeroen Dellebeke 28,00. 4x50 meter vrije slag estafette 86 el: 1Storm vogel 2.43,03. Vrouwen. 4x50 meter vrije slag estafette 84 el: 1. De Game 2.13,90, 2. Stormvogel 2.14,54.50 meter vlinderslag 88 el: 1. Linda van de Weele (GAN) 43,06,2. Chynthia Meerman (STV) 45,15, 3. Manon Knuist (STV) 45,71. 200 meter vrije slag 86 el: 1. Elke Roovers (GAN) 2.34,94,2. Jeanette van de Dorpe' (STV) 2.49,89, 3. Rianne Schutte (STV) 2.50,79. 100 meter wisselslag 84 el: 1. Cynthia Potin (STV) 1.20,89, 2. Aletta Blok (GAN) 1.25,71, 3. Madelein Rijk (GAN) 1.29,41.100meter rugslag 82 el: 1. Jeanette van de Dorpel 1.24,60, 2. Eveli en Ferket (GAN) 1.24,91, 3. Linda van de Weele 1.26,46. 200 meter wisselslag all in: Cynthia Potin 2.57,06,3. Ilona van Dommelen 3.03,21. 100 meter vrije slag 88 el: 1. Linda van de I Weele 1.23,16,2. Antoinette Schijf (GAN) 1.24,73,3. Naomi Drost (GAN) 1.25,88.50 meter schoolslag 86 el: 1. Jeanette van de Dorpel 43,40, 2. Elke Roovers 43,89.' 200 meter rugslag 84 el: 1Rianne Schut te 2.56,70, 2. Lydia de Groot (STV)j 2.56,77,3. Aletta Blok (GAN) 3.11,46. lOOj meter vrije slag 82 el: 1. Elke Rooversj 1.08,92, 2. Jessica Geldof (STV) 1.13.36. 50 meter vrije slag all in: 2. Cynthia Potin' 33,26, 3. Marieke Bal (GAN) 34,46. 8x50 meter vrije slag estafette mix: de Ganze 4.11.28.2. Stormvogel 4.23,87. Tweede afdeling van district Zuid. Eind stand Terneuzen: 1. Zeelandia 2830,67, 2. Bruinvis 3096,67, 3. Scheldestroom B 3234,64. Kapelle: 1Luctor 2666,10,2. Be velanders 2777,00 3. Onderdak 3284,22 Samengestelde resultaten van de wed-1 strijden in de tweede afdeling van de districtscompetitie in Terneuzen en Ka pelle. Mannen, 4x50 meter wisselslag estafet te 82 el: 1. Onderdak 2.11,08 2. Luctor 2.12.89.3. Bevelanders 2.15,72.50 meter vlinderslag 88 el: 1. Jonas de Maet(BRU) 42,24, 2. Toby Aarnoutse (BEV) 44,13, 3. Dennis Bonman (BEV) 44.90. 25 meter vlinderslag 88 el: 1. Florian Boekhorst (BRA) 20,75. 100 meter vrije slag 86 el: 1. Koen Huisen (BEV) 1.08,37,2. Jeroen Van Gastel (OND 1.09,42. 8, 3. Stefan Nieuwenhuize (ZEEL) 1.18,16. 100 meter wisselslag 84 el: 1. Roel Dellaert (BRU) 1.13,04,2. Koen Lindenberg (ZEEL) 1.14,47,3. Dennis van Antwerpen (OND) 1 .,15,35. Ties van Bru inesse (ZVS) 118,14.50 meter rugslag 82 el: 1. Robbert Dellaert (BRU) 32.39, 2.. Evert Schiettekatte (OND) 33,11,3. Koen Bins (BEV) 33.42. 200 meter wisselslag all in: 1. Youri Vaes (OND) 2.32,67, 2. Tim Roeb (BRU) 2.34,12, 3. Gert-Jan Ram- ondt (BRU) 2.35,78.100 meter wisselslag all in: 1. Micha Burm (BRA) 1.14,57. 50 meter vrije slag 88 el: 1. Jonas de Maet 35,23, 2. Jorg Portegies (LUC) 35,86, 3 Dennis Boonman (BEV) 35,98. 50 meter schoolslag 86 el: 1. Jeroen van Gastel 42.39.2. Koen Huisen (BEV) 42,39,3. Car lo de Milliano (BRA) 43,00. 100 meter rugslag 84 el: 1. Roel Dellaert 1.12,50, 2. Jouri Vaes 1.14..93, 3. Marcel Hendrik- sen(BEV) 1.16,16.100 meter vrije slag 82 el: 1. Arjen Polderman (LUC) 59,90, 2. Evert Schiettekatte 1.00,79, Robbert Del laert 1.02,20. 50 meter vrije slag all in: 1. Tim Roeb 26,32, 2. Richard van Oosten (ZEEL) 26,83, 3. Frans Vermeulen (LUC), 27,83, 4x50 meter vrije slag estafette 86 el: 1. Bevelanders 2.15,61, 2. Luctor 2.21,21, Zeelandia 2.36,08. Vrouwen. 4x50 meter vrije slag estafette 84 el: 1. Luctor 2.11,02, 2. Zeelandia 2.17,56, 3 Bevelanders 2.18,96. 50 me ter vlinderslag 88 el: 1. Naomi Smits (BRU) 40,71, 2. Liselotte de Koek (BRU) 41.43, 3. Louren Thenu (LUC) 43,91. 25 meter vlinderslag 88 el: 1. Valesca Taze- laar (BRA) 19,45.100 meter vrije slag 86 el: 1. Karin Jobse (LUC) 1.11,49, Zoë Braai (ZEEL) 1.11.95, 3. Fernanda de Ja ger (BEV) 1.13,51. 100 meter wisselslag 84 el: 1. Karin Reekers (LUC) 1.18,00, 2. Marlies Boelee (LUC) 1.21,39, 3. Carola Minnaard (ZEEL) 1.23,71. 50 meter rug slag 82 el: 1. Inge van Bruinessen (ZVS) 37.44, 2. Deborah Robberegt (OND) 38.25.3. Caroline van de Borgt 39,33.200 meter wisselslag all in: 1. Thérèse de Munck (ZEEL) 2.47,91, 2. Jacqueline Stoel (ZEEL) 2.52,40,3. Evelyn Verplanke (ZVS) 2.52,82. 100 meter wisselslag all in: 1. Liesbeth Beevers (BRA) 1.23,16. 50 meter vrije slag 88 el: 1. Naomi Smits 34,68, 2. Mar- loes de Milliano (BRA) 34.86, 3. Claudia Terpstra (OND) 35,47. 50 meter school slag 86 el: 1. Zoë Braai 41,79, 2. Leonie van de Berg 44,60, 3. Marileen Portegies (LUC) 45,64, 100 meter rugslag 84 el: 1. Karin Reekers 1.20,36, 2. Marjan van de Ende (BEV) 1.24,77, 3, Mirjam Jansen (BRA) 1.25,24.100 meter vrije slag 82 el: 1. Elze Eertink(BEV) 1.11,89,2. Karin Job- se 1.11,99, Ilona Baijings (BRU) 1.12,43, 3. Carola Minnaard (ZEEL)1.15,84. 50 meter vrije slag all in: 1. Jessica Dellaert (BRU) 30,53, 2. Thérèse de Munck 31,82, 3. Jacqueline Stoel 31.18. 8x50 meter vrije slag estafette mix: 1Luctor 4.10,02, 2. Bevelanders 4.14,63, 3. Zeelandia 4.17,71.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 42