Bloemstukje van vijf miljoen Plasser gaat Amerikanen te ver PZC PZCÜ zeeland zuider El buren bezoektijden ziekenhuizen lezers schrijven Bekeuringen VI agenda b 19 ZEELAND HELPT I£m C A M B O D J A Steun het Kinderfonds! scheepvaartberichten doorWout Bareman GENT - De grootste bloemenmand ter wereld hangt in Gent. Wekenlang zijn tientallen mensen bezig geweest met de bouw van het gevaarte op het Braun- plein in het hartje van de stad. Woens dagavond wordt de mand onthuld door minister Vera Dua van Leefmilieu en Landbouw en gouverneur Herman Bal thazar van Oost-Vlaanderen. Als de gerechtsdeurwaarder de afme tingen gecontroleerd heeft, kan de kan- ging basket worden bijgeschreven in het Guiness Book of Records. Het waanzinnige plan ontstond aan de toog in één van de Gentse cafés. De Oost-Vlaamse bloemist Jos De Tïoyer uit Zomergem stond er pinten te pak ken met wat kameraden. Na een bezoek aan Engeland, een jaar of vier geleden, introduceerde Jos de hangende bloe menmand in het Gentse. De mandjes fleurden de gevel van tientallen win kels op en later ook meer dan honderd palen, die in opdracht van het stadsbe stuur her en der in de stad waren ge plaatst. Die avond hadden Jos en zijn maten het over bloemenmandjes. En toen ze huis waarts keerden had het plan vaste vorm aangenomen: in 2000 zou Gent worden getrakteerd op de grootste bloemen mand ter wereld. De naam was aan de bar geboren: Gent Hangt! Het trotse record van de fuchsiakwe kers uit Neerpelt (een mand met een diameter van nauwelijks acht meter) zou worden gedegradeerd tot 'klein bier'. De Gentse mand zou een diameter krijgen van tien meter en op zeventien meter hoogte worden opgehangen aan een staalconstructie. In totaal zou het gevaarte 140 ton wegen, inclusief 32.000 bloeiende perkplanten in 2 50 0 0 kilo aarde. Onder de mand moest een plantsoen komen met nog eens 13.000 planten in een bloementapijt. En zo geschiedde. Wekenlang waren specialisten bezig met de bouw van de mand en de staalconstructie. Woens dagavond wordt de mand onthuld. De Troyer neemt geweldige financiële risico's met z'n stunt. Hij investeerde een kleine vijf miljoen gulden in het project. De bezoekers, die een trap van honderd treden moeten beklimmen om de bloemen- en plantenzee op zeven tien meter hoogte te kunnen aanschou wen (voor mensen, die slecht ter been zijn, is er een lift), dienen een tientje neer te tellen. En verder doet een groot aantal sponsors een duit in het zakje. De bloemenmand is tot oktober te be zichtigen. De komende twee weken vormt de recordmand de hoofdattractie van de vijfjaarlijkse Gentse Floraliën. Jos De Troyer zelf heeft alle vertrouwen in een goede afloop. ,Hier zal nog jaren over worden gesproken", verzekert hij. Een stalen constructie draagt de record-bloemenmand, die een diameter heeft van tien meter en is gevuld met 32.000 bloeien de planten. foto Charles Strijd door Wout Bareman Wie in Antwerpen de muren van de kathedraal bewatert, ontkomt ternauwernood aan een fikse lijfstraf. Maar.hét symbool van België is wel een ondeugend plassend ventje, dat sinds jaar en dag horden toeristen naar Brus sel lokt. Nu eens in het uniformpje van de j ubile- rende scouting, dan weer in Tiroler le- derhose - op ieder moment van de dag heeft het ventje hoge nood. Schaamte loos besproeit hij het plaveisel en nie mand die er om maalt. Manneken Pis mag dan één symbool van België zijn, bier is ontegenzeggelijk het andere. Dus bedachten slimme za kenlieden een combinatie van de twee. Brouwerij Lef eb vre bracht een Brussels witbier op de markt, voorzien van een etiket met de beeltenis van het Manne ken. Een prachtpromotie was het. Im mers, wat is er leuker dan terug thuis, mijmerend over die Europa-tour, nog even na te genieten met een goed glas Belgisch witbier in de hand. De vraag groeide gestaag. Vorig jaar werden 20.000 pallets met 'het bier van het Manneken' richting Amerika ver scheept. Een succesverhaal. Tot de con troleurs in de staten Ohio, Georgië en North Carolina het etiket van het wit bier afkeurden. Manneken Pis in volle glorie op een bierfles, dat riep maar vreemde associaties op. Ja, reageerde de brouwer geërgerd, wij brouwen nu eenmaal witbier en geen bruin bier. De brouwerij heeft inmiddels beroep aan getekend tegen het verkoopverbod. Het is overigens niet voor het eerst dat een Belgisch bier in Amerika tot ver ontwaardiging leidt. Jaren geleden werd ook de import van het biermerk Verboden Vrucht stopgezet. Op het eti ket staan immers Adam en Eva afge beeld. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 -.voorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. "Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen lel. (0118) 425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe,zaen zo 14.00-16.30uur afd IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19,00 uur Oosterschelde ziekenhuizen Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.00- 15.00 en 18.30-20.00 uur Hartbewaking (afd. H)dag. 11.00- 11.30,14.00-14.30 en 19.00- 19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NPZierikzee tel. (0111)430000 dag. 15.00-16.00 en 18.30- 19.45 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel.(0113)267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa. din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PATerneuzen lel (0115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6,4501 AJ Oostburg tel.(0117)459000 dag. 14.00-15.00 en 18,30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirks land tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur I Brugge Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas SintLucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur(m.u.v. ICen hartbewaking) Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel. (0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur l Rotterdam Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) Sophia Kinderziekenhuis Dr. Molewaterplein 60 3015 GD Rotterdam tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskun- de: dag. 11.00-12.00 en 18.00- 20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur Dr. Daniël den Hoed Kliniek Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur internet: http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Postbus 18 4380 AA Vlissingen De Provinciale Zeeuwse Cou rant - waarin opgenomen de Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Cou rant, Vrije Stemmen en de Zie- rikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, datzich niet bindt aan levensbeschou welijke en politieke opvattin gen, stromingen of partijen. De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen. Men wil Zeeland veiliger maken door iedereen die maar een paar kilometer te hard rijdt, te be keuren. Lees dit voorval en hui ver. Afgelopen zaterdag 15-4 omstreeks 18.00 uur ter hoogte van de Vlaketunnel rijd ik op de A5 8 en zie een Duitse automobi list in een jeep in mijn spiegel aankomen, knipperend met al zijn lichten dat bij er langs wil. Toen hij voorbij reed, bleef hij links rijden om een andere auto die honderd meter voor mij reed in te halen. Op dat moment haalt de auto die voor mij zit een auto in waardoor de Duitse jeep het nodig vond om met z'n drie- en naast elkaar over de A58 te rijden en de middelste auto naar de rechtste auto te drukken. Op dat moment slaat de schrik in heel je lijf en dankzij de twee 'rechtse' automobilisten kon een ongeluk worden voorko men. Nadat ik dit a-sociale gedrag had gemeld aan de meld kamer en de Duitse automobi list werd aangehouden door motoragenten kon de overtre der in overleg met de officier van justitie zonder bekeuring zijn weg vervolgen, want het was zijn woord tegen het mijne. Als er meer getuigen waren ge weest dan kon men overgaan tot een bekeuring. Als ik moest kie zen als officier van justitie om Zeeland verkeersveiliger te ma ken, dan zou ik adviseren om el ke dag over de A58 te rijden met een camera. Dan kan j e geld ver dienen wat in de ogen van de burger een terechte bekeuring op kan leveren. G. A van den Berg Groenewoud 3 Vlissingen Monarchie VI Een paar weken geleden heeft De Graaf, leider van D66, zijn gedachten laten gaan over de positie en de macht van het staatshoofd. Naar aanleiding daarvan meent Z. Roelse in de PZC (Lezers Schrijven, 12-4) dat de bedoeling die De Graaf had: een discussie op gang bren gen over de koningin, haar plaats en functioneren tot mis lukken gedoemd is, gezien het vrijwel gesloten front van mo narchisten in ons land. Dat zijn opmerking niet terecht is, be wijst wel de grote aandacht in krant, radio en televisie. Ken ners van het staatsrecht, journalisten, schrijvers van in gezonden stukken geven onver bloemd hun mening. Dat zijn ontboezeming niet meegeno men kan worden in de discussie die De Graaf voor ogen staat, is duidelijk voor iedereen die het gesprek graag wil voeren. Be halve de eerder genoemde, dooi de feiten weersproken opmer king, zijn er ook nog onbewezen verdachtmakingen aan het adres van de politieke partijen. Tenslotte is er dan een, waar schijnlijk als grappig bedoelde 'geschiedenis' van het koning schap in het algemeen. Wie ech ter over dit onderwerp ironisch wil schrijven, zal er blijk van moeten geven te weten hoe die ingewikkelde geschiedenis in elkaar zit. Bij deze krijgt van mij Z. Roelse de raad een leerboek Vader landse Geschiedenis te lezen, zoals dat in het middelbaar on derwijs gebruikt wordt. Deelne men aan het gesprek: ja zeker. Maar dan met kennis van zaken en niet met boutades. A P. Cornet Jasmijnstraat 1 Goes Monarchie VII Even een correctie op het relaas van een blijkbaar slecht geïn formeerde schrijver over het ontstaan van onze monarchie: de Oi-anjes deden hun intrede in onze vaderlandse geschiedenis ten tijde van Willem I van Oran je Nassau. Zijn zoons Maurits en Willem Frederik versloegen de Spanjaarden en bevrijdden daarmee het Nederlandse volk van wrede overheersing. Dat is al een heel ander verhaal dan die roofridder-story van dhr. Rouw (PZC, Lezers Schrijven, 12-4). Ook door de Fransen werd ons land bezet en in 1813 werd de toenmalige Willem V (inmiddels koning van Enge land) verzocht om naar Neder land terug te keren en hij deed dat in de functie van stadhou der: geen promotie dus, maar zo u wilt: eerder een degradatie. Zijn nazaten gingen door als ko ningen, Willem I, II, en III, waarmee de Oranjelijn uitstierf in de mannelijke lijn maar door respectievelijk de koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatiïx door de wil van het Nederlandse volk verkozen in vrouwelijke lijn is voorgezet. En vraag maar aan Troelstra (nou!). Te over zijn de gelegenheden waarop ons koningshuis door onze ko ninginnen het land en volk op waardige wijze hebben verte genwoordigd. Het waren geen domme, achterlijke Nederlan ders die hun tranen niet konden en wilden bedwingen toen zij hun koningin weer terugzagen! Maar wat u, de schrijver van Monarchie I, mankeert is onder vinding en onderwaardering voor de gigantische taak van een vorstin. En wat die spruit jeslucht betref die u schijnt te ruiken rond het koningshuis: ge zult Uw eigen luier i-uiken, want die bent U nog niet ontgroeid. A J. van Pesch Hogezoom 42 Haamstede Hobby Vorig jaar werd de Voetbalbond teruggefloten door een gerech telijke uitspraak toen scheids rechters het niet eens waren over het bepalen van een leef tijdsgrens voor het leiden van wedstrijden. Deze uitspraak heeft mij uiter mate verbaasd. De betreffende arbiters waren vanzelfsprekend opgelucht, want naast hun re guliere baan was dit een stuk van hun leven, een ware hobby, hetgeen begrijpelijk is. Een be kende voetbalbobo heeft eens gezegd, dat voetbal oorlog is, en wekelijks is ook te zien, dat in binnen- en buitenland de emo ties hoog oplopen, met soms heel nare gevolgen. Een hobby is een liefhebberij, en de Voetbalbond heeft toen haar verantwoorde lijkheid genomen. Er zijn toch ontegenzeglijk risico's aan ver bonden. De bond stelt uiteinde lijk scheidsrechters aan om een bepaalde wedstrijd te leiden. Uit krantenberichten (PZC, 10- 4) blijkt, dat ook bij de amateurs de nonnen vervagen, en wordt het dan zo langzamerhand niet eens tijd, dat voor deze hobbyis ten leeftijdsgrenzen worden vastgesteld? Het is toch niet te aanvaarden, dat tijdens het uitoefenen van deze hobby, waar bepaalde spanningen kunnen optreden, grenzen worden overschreden. Het menselijk lichaam heeft ook grenzen, die vanwege de hobby wel eens over het hoofd worden gezien. J. J. van Esch Canadastraat 30 Breskens Stier Het nieuws over een Russische torero bleek kennelijk voor de redactie van de PZC van dien aard te zijndat het de voorpagi na haalde van de woensdaguit- gave (12-4). Ik denk dat enig protest op zijn plaats is. Stieren- vechten is mijns inziens geen geschikt onderwerp voor een vermakelijk stukje op een voor pagina. We weten gelukkig allemaal, dat het een van de ernstigste vormen van dierenmishande ling is, die we nog uit de Middel eeuwen hebben overgeërfd. Er is immers geen sprake van een gelijkwaardige strijd: bij de stier zijn met zandzakken de nieren kapotgeslagen, de ogen met bijtende stoffen ingedrup- peld (zodat ze de Rus niet kun nen zien) en de horens al half afgezaagd. Voorts worden de dieren dagen in het pikdonker gehouden om daarna in de arena opeens in het felle zonlicht ge plaatst te worden. De opmer king in het artikel, dat het hart van de Rlis bij levende stieren ligt, is in ieder geval helemaal misplaatst. Toen Gadaffi onlangs voor het eerst weer op een vergadering van wereldleiders was, haalde hij in zijn redevoering aan, dat men in veel Westerse landen nog zou menen, dat in de vroegere kolonies alleen maar 'wilden' leefden. Daarna wees hij er fijn tjes op, dat een objectief per soon, denkend aan het martelen en doden van stieren in een aan tal 'beschaafde' landen eerder het tegenovergestelde zou ver moeden. Dr. J. Goudswaard Vogelstraat 34 Middelburg Luisteren naar vroege vogels GOES - Zaterdag 29 april ver zorgt afdeling De Bevelanden van het IVN een Vroeg-uit-de- veren-excursie. Mensen die graag vroeg op staan en die van fluitende vogels hou den, krijgen tijdens een wande ling over de Goudplaat op Noord-Beveland uitleg over de zang van de verschillende vo gels. Om vijf uur 's ochtends wordt er verzameld op de car poolplaats bij het Katseveer. In formatie: 0113-232302. dinsdag 18 april 2000 EVENEMENTEN MIDDELBURG - Stadsschouwburg, 20.00 uur: Tweeling, toneel gebaseerd op de roman De Tweeling van Tessa de Loo; Zeeuwse Bibliotheek, 20.00 uur: Zeeland tusen bevrijding en wederopbouw, le zing door Jan Zwemer; RITTHEM-FortRammekens, 13.00-17.00 uur: Bezichtiging Fort (t/m 31/10); TERNEUZEN - Grote Kerk, 20.00 uur: Concert Kamerkoor Smol'niy St. Peters burg; I STREEKACTIVITEITEN j BERGEN OPZOOM - Grote Markt, Thalia- plein, Sint Josephplein, Binnenstad, 14.00-01.00 uur: Voorjaarskermis; GOES - Jan Ligthart, 13.30-16.30 uur: Jo keren; 19.30-22.30 uur: Klaverjassen; Buitenterrein Hollandsche Hoeve, 19.00- 21.00 uur: Zomercompetitie van Club Jeu de Boules Le Bastion en gelegenheid tot kennismaken; Grote Kerk, 13.30 uur: Carillonbespeling door Sjoerd Tamminga; Stichting Oosterscheldeziekenhuizen, 20.00 uur: Voorlichtingsbijeenkomst voor schildklierpatiënten; KAPELLE - De Vroone, 13.30 uur: Biljar ten en kaarten voor ouderen; 14.00 uur: Welfarewerk; 20.00 uur, Exclusief Mode gala; KRABBENDIJKE - 't Aerum Uus, 19.30 uur. Bingo voor volwassenen; KRUININGEN - Ons Dorpshuis. 13.00 uur: Biljarten en/of kaarten voor WAO'ers 50-plus of ouderen vanaf 57 jaar; SINT-ANNALAND - De Gouden Leeuw, 20.00 uur: Bijeenkomst Plattelandsvrou wen, lezing over bijen; SINT-MAARTENSDIJK - Gemeentehuis, 19.30 uur: Vergadering commissie ge meentelijke ontwikkeling; WEMELDINGE - Het Nieuwe Anker, 13.00-17.00 uur: Kaarten en biljarten; Hotel Smits, 20.00 uur: Klaverjassen; YERSEKE - Het Trefpunt, 14.00 uur: Bin go; FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, 20.00 uur: Double Jeopardy; Mission to Mars; Cinemactueel, 16.15 uur: The Beach.Toy Story 2; Stuart Little; 20.00 uun Sleepy hollow; American pie; GOES -'t Beest, 20.30 uur:Twentyfourse- ven; HULST - De Koning van Engeland, 20.00 uur: American beauty; Mission to Mars; The green mile; Sleepy hollow; The beach; MIDDELBURG - Cinema, 20.30 uur: La Reine Margot; VLISSINGEN - Cine City, 13.45 uur: Krui meltje; 13.45 en 16.15 uur: Stuart Little; Cider house rules; Toy Story 2; 13.45, 16.15 en 19.30 uur: Mission to Mars; 13.45 en 19.00 uur: American pie; 16.15 uur: Anna the king; 16.15, 19.30 en 22.00 uur: American beauty; 13.45, 16.15,19.00 en 21.45 uur: Sleepy hollow; 19.30 uur: The sixth sense; 19.30 en22.00 ur: The beach; 21.00 ur: The green mile; 21.45 uur: The hurricane; The bone col lector; I TENTOONSTELLINGEN BERGEN OPZOOM - Interium, 9.00-17.00 uur: Johan van Vlaenderen (naaktschil- derijen) en Juul Kortekaas (beelden in lood en arduin) t/m 30/4; Het Markiezenhof, 11.00-17.00 uur. '150 jaar in en uit de mode'modeprenten en kostuums (t/m 27/8); BIERVLIET - Galerie Art House, 9.00- 12.00 uur: Versierde paaseieren (t/m 29/4); BURGH-HAAMSTEDE - De Burghse Schoole, 13.30-16.00 uur 'Meer dan een eeuw leren lezen' (t/m okt.); De Bewaerschole, 13.30-16.30 uur: Greetje van den Akker, schilderijen en AALSMEERGRACHT17 380 wnw Madei ra nrSan Juan, ADMIRALENGRACHT16 1140 zw Isla Rapa nr Balboa, ALDEBA- RAN 17 te Kristinehamn, ALEXANDER- GRACHT17 vn Shangjiagang nrKinuura, ANKERGRACHT 17 400 nw Kaapstad, APL INDONESIA 16 145 nnw Medan, APOLLOGRACHT 17 475 wnw Azoren nr Southampton, AQUARIUS 16 te Aveiro, ARION 17 450zo Washington nr Baltimo re, ARKLOW STAR 17 te Newross, ARU BA 16 pas Heerhugowaard nr Bremerha ven, ASSI SCAN LINK 17 te Bremen, ATLASGRACHT 17 te Darrow, BALTIC ERIN 17 te Drogheda, BARENT ZANEN 17 1620 no Barbados nrTrinidad, BASTI- AAN BROERE 17 thvTainaro nrHuelva, BORNRIF 17 20 nw Vlieland nr St Malo, BROUWERSGRACHT 17 600 z Reykjavik nr Quebec, CAPRICORN 17 330 nw Fïnis- terre nr Camden, CASPIC17 te Porto Ves- me, CLARISSA 17 pas Kopenhagen nr Finland, CLAUDIA 17 60 nw Rauma nr Oulu, CLEARWATER 17 100 nw Texel nr Tees, COMTESSE 17 rede Casablanca, CORAL ACROPORA 17 330 z Bermuda nr Bermuda, CORAL ACTINIA 17 thv Ska- gen nr Kalundborg, CORAL ANTIL- LARUM 16 te Cobh, CORAL ISIS 17 100 wzw Nuevitas nr Punta Cardon, CORAL MILLEPORA 17 te Porvoo, CORAL OBE- LIA 16 te Stenungsund, CORAL RIGIDA 16 pas Okinawa nr Kaohsiung, CORAL RUBRUM 17 ta rede Kaohsiung, CORMO EXPRESS 16 60 n Tahiti nr Manzanillo, DANIEL'18 verw te Cape Barbas, DELF- BORG 17 te Bayonne, DIAMONDE 17 te Milazzo, DINTELBORG 16 85 zw Esbjerg nr Kantvik, DISCOVERY BAY 16 250 nw Coquimbo nr Wilmington, DOCK EX- PRESS-20 16 1600 nnw Honolulu, DO- NAU 17 pas Oland nr Kiel, DUTCH ENGI NEER 16 te Rotterdam, DUTCH FAITH 18 te Rouen, DUTCH MATE 17 passFiriister- re nr Barry, DUTCH PROGRESS 17 25 o Lowestoft nrTees, DUTCH SPIRIT 17 te Rotterdam, DYGGVE 17 te Kaskoe, EDI- SONGRACHT 18 verw te Adelaide, EEMSDIEP 17 pas Gotland nr Napoli, EEMSGRACHT17 200 nw Lima nr Pana ma, EEMSHORN 17 35 zw DovernrGan- dia, EMMAPLEIN 17 teEl Ferrol, ENGELI- NA BROERE 17 te Terneuzen, E U ROG RACHT17 720 w Kp Verdische Eil nr Rauma, FAIRLIFT 17 180 z Hiroshima nr Yokohama, FAIRLOAD 17 pas Sri Lanka nr Suez, FAST SUS 16te Droghe da, FLINTERBORG 17 80 nnw Uusldkau- punki nr Vejle, FLINTEREEMS 17 pasSk- agen nr Bornholm, FLINTERLAND17 pas Sicilië nr Rotterdam, FLINTERMAAS 16 te Hull, FLINTERMAR 17 te Le Treport, FLINTERZIJL 17 te San Ciprian, GAAST- BORG 17 te Fowey, GEULBORG 17 15zw Oland nr Koping, GEULDIEP 171 a bij Fi- guera da Foz, GOOTEBORG17 pas Kieler Kanaal, GOUWEBORG 16 50 w Middel burg nr Kokkola, GRACHTBORG 17 te Tornio, HANSA BREMEN 17 20 n Cher bourg nr Antwerpen, HAPPY RIVER 171 a Venetie, HEEMSKERCK 16 270 z Monro via, HEEMSKERKGRACHT 17 20 n Cher bourg nr IJmuiden, HEERESTRAAT 16 vn Tyne nr Rotterdam, HESTER 16 te Ber wick, ICE STAR 17 te Odda, IJSSELDIEP 15 te Piombino, ISABEL 17 te Ronnskar, IVER EXACT 16 80 zw Corinto nr Punta Arenas, IVER EXAMPLE 16 70 o Charles ton nrNew York, IVER EXCEL16vn Lime- tree Bay nr Guayanilla, JAN VAN GENT 17 rede Aveiro, JO ASK 17 te Antwerpen, JO BIRK 16 120 zw Mangalore, JO CEDAR 16 1120 wSan Francisco nrPana- ma, JO LIND 17 380 zw'Cochin nr Para- dip, JO LONN 16 52 nw Christmas Isl nr Kwinana, JUMBO 18 verw te Hamburg, KATJA 17 40 n Kreta nrMersin, KEIZERS- BORG 17 500 nw Almere nr Grangp- mouth, KEIZERSGRACHT 17 vn Wil mington nr Mostaganem, KETELDIJK17 teTampa, KIELGRACHT17 200z Havana nr Altamira, KLIPPER STREAM 17 500 zzw Kp Verd Eil nr Setubal, KONINGS- BORG 17 45 w IJmuiden nr Ravenna, KROONBORG 17 60 no La Corunna nr Workington, LAURIERGRACHT 17 280 o Port Moresby nr Brisbane, LELIE- gemengde technieken (t/m 22/4); DOMBURG - Museum Marie Tak van Poortvliet, 13.00-17.00 uun Agnes van Gelder, schilderijen en aquarellen. Leen Quist, porseleinen unica (t/m 14/6); GOES - Museum voor Zuid- en Noord- Beveland, 10.00-17.00 uur: Goudkust Ge schilderd, hedendaagse kunst uit Ghana (l/m 3/6); GRIJPSKERKE - Boerderijgalerie 'De Os- senberg', 14.00-17.00 uur: Els van Baar- le, textiele kunstvormen, André Kappert, schilderijen en Cees Mulder, sieraden; Imkerij Poppendamme, 10.00-17.00 uur: Huisslacht op Walcheren en 50 jaar Zeeuwse Ringrijders Vereniging; HULST - Art Colour, 10.00-17.30 uur: Ma ria van Nieuwerburgh, aquarellen); Oudheidkundig Museum De Vier Am bachten, 14.00-17.00 uur: Voormalige gemeente Clinge, oude klederdrachten, een klompenmakerij en heringerichte vestingkamer (t/m 29/10); KAPELLE - Gemeentehuis, 8.30-12.00 en 13.00-16.00 uur: Christina Kloosterman, olieverf- en aquarelschilderijen (t/m 4/5); KLOOSTERZANDE - Bibliotheek, 14.00- 17.00 uur: Prive-verzameling over het vorstenhuis (t/m 30/4); MIDDELBURG - Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Afsluiting Zandkreek, selectie van veertigtal foto's (t/m 29/4); De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17.00 uur: Folkert de Jong, The lllemau- zar (t/m 14/5); De Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Karin van Dam, 'Floating, Collapsible Cities and Rising Coils' (t/m 14/5); OOSTKAPELLE - Toeristisch Centrum Oranjezon. 10.00-16.00 uur: Pit Trap- Kamps, schilderijen in olieverftechniek (t/m 27/4); OUDDORP - Bezoerkerscentrum De Gre- velingen, 10.00-17.00 uur: Wim Weeda, foto's van Canada (t/m 27/4); RENESSE - De Blikvanger, 10.00-12.00 uur: Van Melle 100 jaar en Versierde eie ren (t/m 24/4); SLUIS - Raadskelder, 14.00-17.00 uur: Paul Kwisthout (schilderijen) en Armien Visser (etsen en schilderijen) t/m 30/4): SINT-ANNALAND - Streekmuseum De Meestoof, 13.45-16.45 uur: Chris Lanooy, 'Tussen twee vuren' (t/m okt.); TERNEUZEN - Bibliotheek, 10.00-17.00 uur: 'Wij sterverlingen', werk van 25 foto grafen (t/m 21/4); VEERE - De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur: Pastels van Onno Boerwinkel (t/m 4/6) en Zeeuwse streekdracht en hand werktechnieken (t/m 29/10); Galerie d'Oude Lantaarn, 11.00-17.00 uur: Wisselexposities van hedendaagse beeldende kunstenaars (t/m sept.); Grote Kerk, 10.00-17.00 uur: Werken van Pierre Deloeul, Bart Drost en Kees van Gilst (t/m 21/6); VLISSINGEN -Stedelijk Museum, 10.00- 17.00 uur: Gerard Jacobs en zijn Jacobs- jes (t/m 14/5); IJZENDIJKE - Streekmuseum, 13.00- 17.00 uur: Krijn Doolaard, aquarellen en fam. Luteijn, aardewerken (t/m 29/4); ZIERIKZEE - Stadhuis, 9.00-16.00 uur: Werk Armeense kunstschilder Safian (t/m 6/6). HULPCENTRA Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel. 0118 467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12.00 uur) Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0118 628800. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). GRACHT 17 te Kashima, LEMMER GRACHT 17 te Veracruz, LIBRA 18 verw te Norkoeping, LINDENGRACHT 16 185 ono Madeira nr Raahe, LISANNE 16 te Port au Prince, LOOTSGRACHT 17 360 wzw Adelaide nr Bunbury, LYS ROVER 17 pas Dover nr Gunness, MAGDALENA 17 1990 ono Algiers, MARGARETHA GREEN 17 te Bilbao, MARIA GREEN 17 65 nw Tunis nr Pto Marghera, MARKBORG 16 te Kotka, MAROC 17 15 z Isla de For- mentera nr Casablanca, MARROW STAR 17 te Bourgas, MATHILDE 17 te Amster dam, MAVERIC 16 te Tenerife, MENNA 17 te Lowestoft. MERCOSUL URUGUAY 16 vn Fortaleza nr Manaus. MICHIGAN- BORG 17 360 nw Azores nr Kokkola, MIGHTY SERVANT-1 16 450 n Rio Ama- zonas, MISSISSIPPIBORG 17 235 wzw Land's End nr Philadelphia, MOEZEL- BORG 16 vn Savannah nr Uddevalla, MORELOS 17 te Houston, MUNTEBORG 17 rede Sevatopol, NEDLL COLOMBO 17 te Durban, NEDLL HONGKONG 16250zo Shanghai nr Kaohsiung, NES 17 50 zw Cartagena nr Tarragona, NORDANHAV 19 verw te Port Hawkesbury, NORDIC LINK 17 16 w Vlieland. NOVAFRIESIA17 te Scheveningen, NOVA ZEELANDIA 17 1000 nw Auckland nr Napier, OLIVIER 20 verw te Heroya, P&O NEDLL AUCKLAND 17 300 zo Vladivostok nr Los Angeles, P &0 NEDLL BRISBANE 17 vn Brisbane nr Sydney, P&O NEDLL BUENOS AIRES 17 te Rio Grande, P&O NEDLL HOUSTON 16 300 no Belem nr Pt of Spain, P&O NEDLL VERACRUZ 16 350 nw Paramaribo nr Rio de Janeiro, PALMGRACHT 17 35 zw Monrovia nr Abidjan, PAUWGRACHT 17 te IJmuiden, PIJLGRACHT 17 te Leixoes, PIONEER 17 te Fowey, PLUTO 17 vn Rek- efjord nrHamburg, PRINSENGRACHT 17 35oTaipei nrFuqing, REITDIEP 16te Rot terdam, RUBYN 70 w Aveiro nr Vlore, SCHELDEDIEP 17 rede Casablanca, SCHIEBORG 17 pas Travemuende, SCHIPPERSGRACHT 16 450 w Philadel phia nr Philadelphia, SEA BALTICA 18 verw te Helsinki, SEA SPIDER 17 9 no Rostock, SILMARIL 16 50 w Porto nr Duinkerken, SIMOON 17 te Cantarell Oil field, SINGELGRACHT 17 te Rauma, SMITWIJS ROTTERDAM 17 830 w Sa- bang nr Singapore, SNOEKGRACHT 16 500 zzw Nw Caledonie nr Tauranga, SNOW STAR 20 verw te Randers. STEL LA LYRA 17 te Galway, STELLA WEGA16 op Seine nr Petit Couronne, STELLANO- VA 17 150 ozo Natal nr Richardsbay, SU PER SERVANT-3 16 750 nno Paramaribo nrPalma, SUPER SERVANT-4 16 160 ozo Gibraltar nr St Thomas, SWEDER 17 thv C Sao Vicente nr Albany, THARSIS 17 vn Duisburg nr Dortmund, THEODORA 16 vn Leixoes nr Lissabon, THOMAS DE GAUWDIEF 17 pas Str Gibraltar nr Delf zijl, TORNE 17 pas Gotland nr Jacobstaa, TROUT 16 pas Den Helder nr Rafnes, UNITED GLORY 17 te Mongstad, UNI TED GRACE 18 verw te Slagen, VIS COUNT 17 t a Hull, VLIELAND 17 25 nw Texel nr Dusseldorf, VLISTBORG 16 te Casablanca, WESTERDAM 16 9 nw Pta Maternillos nr Oranjestad, ZEUS 17 10 zwVisby nr Alicante. De volgende rubriek verschijnt vrijdag. STREMMINGEN ZEELANDBRUG De Zeelandbrug zal een aantal nachten van middernacht tot vijf uur in de ochtend voor alle ver keer gestremd zijn. Het verkeer wordt omgeleid via de weg over de stormvloedke ring in de Oosterschelde. De nachtelijke stremmingen zijn: woensdag 26/donderdag 27 april donderdag 27/vrijdag 28 april vrijdag 28/zaterdag 29 april (Advertentie) Ook in het jaar 2000! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN, Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 Telefax: 0118-623119 Bank: ING 65.07.90.782 (met steun van de Stichting Ir&L Helpt)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 29