Valse start Zeeuwse tennissers Zwemmers Zeelandia grijpen naast promotie De Groene vrijwel zeker van titel Zij kan weer alles doen De Kroo wint in Westkapelle Gelijkspel De Schelde ,o?SCoV Nederlandsex!/ Hartstichting Onderzoek redt levens Giro 300 Van Vossen selecteert 15 spelers uitslagen agenda van onze sportredactie VLISSINGEN - Het Zeeuwse wedstrijdtennis maakt moeilij ke tijden door. Hoofdoorzaak zijn de te smalle selecties en een te geringe instroom van jeugd spelers. De start van de landelij ke competitie legde deze man co's weer eens bloot, want van de drie topteams die in actie kwamen, wist alleen De Schelde een punt binnen te halen. Harold Schipper, die aan een veel tijd en moeite vergende co meback van 't Halve Maantje werkt, sloeg de spijker op z'n kop: „Het wordt tijd dat we gaan samenwerken in plaats van elkaar beconcurreren. Clubs die alles in eigen hand willen houden en tegelijkertijd willen presteren, hebben in Zee land geen toekomst meer." Virgil Greeve ontbrak bij De Schelde in de uitwedstrijd tegen Hattem. Jurjen Mooibroek was zijn vervanger, terwijl veterane Anneloes Schothorst de door het vertrek van Marjolein Meu- lenberg opengevallen plaats in nam. Mooibroek en Mare Felius zorg den voor evenwicht in de tus senstand na de singles, want de beide vrouwenpartijen gingen verloren. Felius scoorde samen met Jurjen Mooibroek en daar na in combinatie met Jeantien van den Dries ook de overige punten: 4-4. Driesetters Souburg verloor in Heemstede met 7-1 van de reserves van Merlenstede. Van de vier drie setters viel er slechts één in het voordeel van de bezoekers uit. Het overkwam Luciënne van de Broek, die tegen Saskia Schuur man prima begon, maar haar kansen verspeelde door te veel dubbelfouten te slaan. Samen met Emerence van Wingen red de Kim Dijkstra daarna via een extra reeks de eer. Ronald van de Broek speelde in de dubbels tot tweemaal toe een beslissende serie, maar bij hem sloeg de ba lans steeds naar de verkeerde kant door. In de vierde klasse boekten MLTC, 't Halve Maantje en De Schelde 2 overwinningen. MLTC versloeg de eerste selec tie van De Zoom. Twan Milder en Anouk van Straaten zorgden voor een ruggensteunt je in het enkelspel. De dubbels Rianne Verdonck/Corine Davidse, Ver- donck/Milder en Davidse/Rem- co Maandag hielpen de thuis club nipt over de streep: 5-3. 't Halve Maantje speelde tegen het Tilburgse Lacoste alleen driesetters. Harold Schipper, Joost Oranje en Helen van Hartingsveldt in de singles en de mixed-combinaties Van Har- tingsveldt/Schipper en Marjan Ganseman/Oranje brachten de Goesenaren in veilige haven: 5-3. In Vlissingen versloeg De Schel de 2 Haagse Beemd eveneens met het kleinst mogelijke ver schil. Tom Felius, Esther Ven- drik en de koppels Annemarie van Schaik/Tinta van Wely, Van Wely /Duncan Blackman en Vendrik/Felius waren succes vol. Een gelijkspel (4-4) was het resultaat van de confrontatie tussen Animo en Halsteren. De enige nederlaag op dit niveau moesten de reserves van MLTC incasseren tegen Prinsenbeek. Thijs Slagboom in het enkelspel en met Jantien Bruynzeel in het dubbelspel haalden de punten binnen: 6-2. Een niveau lager kwam Zierik- zee voortreffelijk uit de start blokken via een 4-2-overwin ning op Oudenbosch. Johnny Quaak versloeg Jeroen Melse, Peter Godrie had meer in huis dan Jeroen van Hoofstadt, ter wijl Johnny Otte en Camiel Fol- mer in de dubbels ook bijdroe gen aan het totaalresultaat. Luctor-spits Erik de Groene (links) kan de overwinning in het Zeeuws topscorersklassement nauwelijks meer ontgaan. foto Willem Mïeras van orize sportredactie VLISSINGEN - Met uitzonde ring van de spelers van Kloe- tinge en Hoek in de hoofdklas se B van het zaterdagvoetbal en die van de vijfde klasse van het zondagvoetbal, zit de re guliere competitie erop voor de Zeeuwse voetballers die in aanmerking komen voor het Zeeuwse topscorersklasse ment. De overwinning gaat zo goed als zeker naar Luctor'88- spits Erik de Groene, die zon dag zijn eindtotaal dankzij twee treffers tegen Aarden burg op dertig bracht. Zijn voorsprong op nummer twee Patrick Ketting ver grootte hij daarmee tot vier treffers. Het gat met Middel burger Evert Eikenhout is acht doelpunten, terwijl Domini que Verlinde van Sluiskil en Wilfred van den Dries van Pa trijzen ieder negen doelpunten achterstand hebben. De eerste vijf op de ranglijst kunnen nog altijd voorbij worden gestoken door bijvoorbeeld Marnix Schieman van Philippine (twintig doelpunten met nog één wedstrijd te spelen) of Ar jan Human. De spits vanKloe- tinge scoorde inmiddels al ne gentien keer en heeft nog drie wedstrijden tegen veelal laag geklasseerde ploegen voor de boeg. De Groene kwam dit seizoen tot een prachtig gemiddelde van bijna twee treffers per wedstrijd, want door een schorsing na een rode kaart miste hij vier wedstrijden. Luctor'88 maakte dit seizoen 58 doelpunten, dus De Groene nam meer dan de helft daarvan voor zijn rekening. Nummer twee Patrick Ketting kan dat nog net niet zeggen. Van de 58 WHS-doelpunten nam hij er 26 voor zijn reke ning. De overige achtervolgers scoorden ook minder dan vijf tig procent van het eindtotaal van hun ploeg. Zeeuwse topscorerslijst: 1. Erik de Groene (Luctor'88) 30 doelpunten2. Patrick Ketting (WHS) 26; 3. Evert Eikenhout (Middelburg) 22; 4. Dominique Verlinde (Sluiskil) en Wilfred van den Dries (Patrijzen) 21; 6. Jacob van de Berge (Bruse Boys) en Mar nix Schieman (Philippine) beiden 20; 8. Arjan Human (Kloetinge) 19; 9. Peter van Mourik Brouwersha ven18; 10. Esad Osmanovski (Breskens) 17; 11. Frans Hagen beek (Rillandia), Robbie Vermast (Biervliet) en Marc Maes (Corn Boys) allen 16; 14. Adri van Hane- gem (Terneuzen), Jimmy Pinas GPC), Bud Aschman (Rillandia), Arjan Koopmans (Rillandia), Joep Frusch (Axel) en Werner Bisschop (Steen) allen 15; 20. Peter Willem- se (Bruse Boys) en Jaap den Doel- der (AZW) beiden 14; 22. Luc van Waes (IJzendijke), Arno Wouters (Vogelwaarde), Pascal Delforge (Clinge), Peter Drumont (Clinge), Harro Hazelaar (Oostkapelle), Gerben Steijaert (AZW), Simon Smits (Lewedorpse Boys) en Ed win van Damme (Kapelle) allen 13; 30. Mike But (Terneuzen), Bart Felius (GPC), Pascal We- dage (Biervliet), Anco van der Lin de (DFS), Carlo Blommaert (HVV'24), Johan Tuin (IJzendijke) en Mark Roose (Middelburg) allen 12; 38. Wilfred Schipper (Oostka pelle), Dennis Rieljens (HW24), Lionel Lord (Vliss.), Johan Schot (Thol. Boys), Edwin Moens (Ril landia), Jacco de Jonge (Noad'67), Richard de Jonge (WHS), Tom Nieuwelink (Axel), Danny Vlas- senrood (Koewacht) en Edwin Leonhart (Dauwendaele) allen 11. van onze sportredactie VLISSINGEN - De laatste ron de in de tweede afdeling van de districtscompetitie zwemmen leverde nogal wat verschuivin gen in de rangschikking op. Zo leek Zeelandia op promotie af te stevenen, maar in het zicht van de haven werd de ploeg uit Rei- merswaal toch nog verslagen door het Middelburgse Luctor. In Kapelle wilden de Middel burgers er nog wel even tegen aan. De Bevelanders stond op de vijfde plaats en Luctor op de zesde. Alle ploegen stonden echter zo dicht bij elkaar dat nog van alles mogelijk was. Luctor deed het prima en klopte De Bevelanders met groot ver schil en ging de ploeg uit Kapel le in de rangschikking voorbij. Maar door het zwakke presteren van Zeelandia ging Luctor die ploeg eveneens voorbij en is nu het best geklasseerde Zeeuwse team. Vooral de prestaties van Karin Reekers en Marlies Boe- lee leverden de Middelburgers heel wat winstpunten op. hl Terneuzen kreeg Zeelandia goede tegenstand van De Bruin vis, Scheldestroom B en De Braakman. De Bruinvis hand haafde zich in de tweede afde ling. De Braakman, dat uitkomt in de derde afdeling van het dis trict, miste de promotie. De Ganze versloeg in Goes in de laatste ronde van de eerste af de- Advertentie Nicole van Z. werd geboren met een ernstige hartafwijking. Vijfen dertig jaar geleden was daar nog niets aan te doen. Gelukkig kunnen we de meeste aangeboren hartproblemen tegenwoordig goed behandelen. Nicole kan daardoor alles doen wat haar leeftijdgenootjes ook kunnen. Dit is te danken aan de enorme vooruitgang in de medische weten schap waarvoor de Nederlandse Hartstichting zich al 35 jaar inzet. Natuurlijk is het altijd goed nieuws als een hartpatiëntje is genezen. Maar we zouden nog veel liever zien dat we hartproblemen kunnen voorkómen. Om die reden wil de Nederlandse Hartstichting meer onderzoek laten doen naar erfelijke aanleg voor hart- en vaatziekten. Want daar ligt de sleutel. Hoe eerder we die vinden, hoe meer levens er gered kunnen worden. Geef daarom in de Nationale Hartweek voor onderzoek naar erfelijk heid en hart- en vaatziekten. Via de collectebus of door overschrijving op giro 300. vrienden van de hartstichting ling in de districtscompetitie de B-ploeg van De Stormvogel uit Vlissingen en Hieronymus uit Roosendaal. Hieronymus is daardoor gedegradeerd. Storm vogel B is mede afhankelijk van de resultaten van enkele Bra bantse clubs. De Ganze, dat in zijn sterkst mogelijke samenstelling aan de start verscheen, heeft zo goed als zeker het eersteklasserschap veiliggesteld. De jonge B-ploeg van De Stormvogel moet nog even wachten op de definitieve uitslag. De Vlissingse reserves hadden maar 50 seconden meer nodig dan de Goesenaren en dat is hoopgevend. Rob Kluwen was weer een klas se apart. Hij won de 200 meter wisselslag en was het snelst op de 50 meter vrije slag. Bij de Vlissingse ploeg viel het goede MIDDELBURG - Tijdens de vierde ronde van de Peter van Vossen Soccer X-perience voet- baldagen, die gisteravond bij de Middelburgse voetbalclub FC Dauwendaele gehouden werd, zijn vijftien jeugdige spelers ge selecteerd voor de finaleronde. Het zijn Jaap Leuvelink, Bas Koel, Jurriaan Peterson, Victor Baars, Eddy de Looff en doel man Bennie de Looff (allen Mid delburg), Remco Felius, Jaïr To- masoa, Alfaro Pentury (allen Jong Ambon), André Kooijman (Zeelandia), Sil van Aalst, Geert Hopmans en doelman Robert Groenenberg (allen Dau wendaele), Michael van der Schoor (Nieuwland) en Jesper Poortvliet (Amemuiden). De volgende voetbaldag is don derdag in Zierikzee. zwemmen op van Cynthia Potin en Yair Klazen. De zwemploe gen van De Stormvogel, Schel destroom en Koewacht konden tijdens de strijd om de KNZB- beker in Almelo geen hoofdrol vertolken. Scheldestroom werd elfde met 570,97 seconden, Stormvogel zestiende in 580,60 seconden en Koewacht twintig ste in 588,37. De beker werd ge wonnen door de Roermondse zwemvereniging. Namens Scheldestroom kwa men Ryan Verplanke en Ellen van de Velde in actie. Zij kwa men op de persoonlijke num mers goed voor de dag. Verplan ke won de 50 meter vlinderslag eri werd derde op de 100 meter, beide afstanden in een NK-li- miet. Ellen van de Velde tikte op de 50 meter schoolslag als twee de aan en werd vierde op de 100 meter met tijden onder de NK- limieten. Jeugdrecord Het kwartet van Stormvogel (Kaj Scholt, Sander van de Berg, Charles Potin en Rob Ver meulen) zwom op de wisselslag estafette een Zeeuws jeugdre cord (2.01,28). Jarbas in den Bosch van Koewacht zwom op de vlinderslag een NK-limiet. Ryan Verplanke foto Charles Strijd keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding door Lucien Roelandt WESTKAPELLE - Martin de Kroo toonde zich in Westkapelle oppermachtig tijdens de springwed- strijd van De Vroonruiters in het klassieke B-par- Sandy den Exter toonde zich in de piste van Ma nege De Zandbooi in de beslissende rit van de klasse M/Z met Lute de snelste, maar ze maakte eenspringfout. Haar vader hield met Hardy Hood (eerste) en Veersedam's Kyria (tweede) het straf blad blank. In de klasse B stuurde Martin de Kroo Nibero in grootse stijl naar de overwinning. Tweede werd Martin de Kroo, derde Willy Provoost. Sandy Breel verraste in de klasse L door in de barrage de gedoodverfde favorieten Sandy den Exter en Martin de Kroo achter zich te laten. Kür op muziek In de manege van Stal de Kroo in Nieuwland kwam een groot aantal deelnemers in de ring voor een kür op muziek. In groep 1 was Sandra van der Hoofd de beste met Loelap. Nadat de muziek in groep 2 was verstomd, bleek Marjolein Puype met Offem Artemis zowel technisch als artistiek de beste prestatie te hebben neergezet. Zij bleef de Kloetingse Mara Klaver met Quick Star bijna een vol punt voor. Atletiek Marathon van Rotterdam. Zeeuwse re sultaten: Hennie Franke (Dynamica) 2.37.54, Wim Vos (Dyn.) 2,37.58, Marius Besuyen (Dyn) 2.52.30, Marco Geldof (Dyn) 2.56.02, Bart de Koster (Dyn) 2.56.31, Wilco de Schipper (Dyn) 3.10.14, Hank Philippa (Dyn) 3.11.29, Henk Ba- rentsen (Dyn) 3.13.50, Wim Besuyen (Dyn) 3.13.56, Wim Linskens (Dyn) 3.16.30, Hans Corbijn (Dyn) 3.22.23, Adri Koole (Dyn) 3.23.20, Rob Schoenmaker (Zoutelande) 3.36.33, Sjaak Koole (Hein- kenszand) 3.38.32, Jan Bostelaar (Dyn) 3.39.00, Lein Lievense (Dyn) 3.43.00, Kees Vreeke (Heinkenszand) 3.46.45, Kees de Kok (Wolphaartsdijk) 3.57.40, Lou Raas (Heinkenszand) 4.04.12, Wil lem Koppejan (Zoutelande) 4.12.22, Bram Dingemanse (Zoutelande) 4.22.42, Benny Traas (Heinkenszand) 5.01.10. Autosport Valkenswaard. Comp 2CV-cross Stand na twee wedstr: 1. Patrick Gillich (Uden) 174 punten, 2. Pascal de Regt en Ard van de Wiel (Bladel) 144, 4. Peter Reimers- waal (Deurne) 121, 5. Jos Krijger 114, 9. Ard-Jan Logmans 87, 10. Michel Cors- tanje 84,12. Martein Risseeuw 98. Paardensport Kapelle. Dressuur RV De Braanjenhoek. Paarden kl Z1/Z2: 1. Carola Paauwe/Lo- renzo (Z-Bev.) 198,2. Janine Polderman- /Latamanda (Weelr.) 192. Kl M2:1. Bian- ca Gorter/Kokki (Duinr.) 166,2. Inger van Boven/Figora (Weelr.) 161. KIM1:1. Mar- ga Hermes/Marnix (Weelr.) 163, 2. Eve lyn Catsburgh/Winter's Ituparos (Grevel) 158. Kl L: 1. Marcel Bosch/Orfèvre (W-Br. Ruiters) 167,2. Liesbeth Ruisaard/Mc Cl oud (Z-Bev.) 159. Kl B: 1 Daniélle van Zanten/Talitha Fantasia (Weelr.) 167, 2. Judith van Biemen/Palester (Braanj.) 166. Tweede proef. Kl Z1/Z2: 1. Janine Pol- derman/Latamanda 189, 2. Carola Paau- we/Lorenzo 188. Kl M2: 1. Willeke Adri- aanse/lnvictus (Braanj.) 162, 2. Hilde Aarts/Cosmos (Z-Bev.) 159. Kl Ml: 1. Marga Hermes/Marnix 162, 2. Maddy Hugense/Koen (Allround) 156. Kl L: 1. Liesbeth Ruisaard/Mc Cloud 170,2. Mar cel Bosch/Orfèvre 168. Kl B: 1. Daniélle van Zanten/Talitha Fantasia 167, 2. Ju dith van Biemen/Palester 163. Lucky Day: 2-3-6-14-15-20-22-24-38-41- 42-46-57-61-65-68-76-78-79-80. Tennis Landelijke comp., mixedteams. Derde kl: Hattem-De Schelde 4-4: M. van Gel- der-J. van de Dries 6-1 6-1, Y. Pop-A. Schothorst 6-4 6-0, S. deGroot-J. Mooi broek 3-61-6,0, de Groot-M. Felius 1-6 6-1 5-7, Van Gelder/Nijhof-Van de Dries/Schothorst 6-2 7-6, Siemelink/De Groot-Mooibroek/Felius 1-6 5-7, Pop- /De Groot-Schothorst/Mooibroek 6-1 6-1, Nijhof/Siemelink-Van de Dries/Feli- us 4-6 5-7. Merlenhove 2-Souburg 7-1: S. Schuurman-L. van de Broek 3-6 6-0 6-3, H. Y. Schoonen-K. Dijkstra 6-3 6-2, G. van Solinge-R. van de Broek 6-1 6-2, P Wever-R. Barten 7-5 6-2, Schuur- man/Schoonen-Van Wingen/Dijkstra 5-7 6-1 2-6, Van Solinge/Thoolen-Van de Broek/Barten 6-1 3-6 6-4, Schuur man/Wever-Van de Broek/Barten 6-3 6-3, Schoonen/Thoolen-Van Wingen- /Van de Broek 6-3 3-6 6-3. Vierde kl: 't Halve Maantje-Lacoste 5-3: M. Ganseman-C. van Duynhoven 3-6 6-3 4-6, H. van Hartingsveldt-L. Fijtsma 2-6 6-4 6-4, H. Schipper-D. Spoormans 4-6 6-3 7-6, J. Oranje-M. van de Voort 6-4 4-6 7-6, Ganseman/Van Hartings- veldt-Van Duynhoven/Fijtsma 6-4 4-6 6-7, Schipper/Oranje-Spoormans/Van de Voort 6-4 3-6 3-6, Van Hartingsveldt- /Schipper-Van Duynhoven/Spoormans 6-46-7 6-2, Ganseman/Oranje-Fijtsma- /Van de Voort 6-4 4-6 6-2. Prinsenbeek- MLTC 2 6-2: Klerkx-Blankenburgh 6-0 6-0, Ouwerkerk-Bruynzeel 6-1 6-0, Car- dinaal-Roose 6-0 6-1, Weterings-Slag- boom 6-4 0-6 3-6, Ouwerkerk/Haxel- mans-Blankenburgh/Bruynzeel6-47-5, Cardinaal/Weterings-Roose/Slagboom 6-2 6-2, Klerkx/Weterings-Blanken- burgh/Roose 6-2 6-1, Haxelmans/Cardi- naal-Bruynzeel/Slagboom 6-7 6-4 4-6. Animo-Halsteren 4-4, MLTC-De Zoom 5- 3: T. Milder-M. den Ouden 6-2 6-3, D. van Hoof-R. van de Klif 6-7 1-6, A. van Straaten-A. 's Gravendijk 3-6 6-4 6-3, R. Verdonck-M. Jansen 7-6 1-6 4-6, Mil der/Maandag-Van de Klif/Huismans 6-2 1-6 3-6, Verdonck/Davidse-'s Graven- dijk/Jansen 6-3 6-4, Van Straaten/Mil- der-'s Gravendijk/Den Ouden 6-3 6-1, Davidse/Maandag-Jansen/Huismans 7-5 7-6. De Schelde 2-Haagse Beemd 5- 3: T. van Wely-L. van lersel 4-6 4-6, E. Vendrik-S. Daelman 7-6 5-7 6-1, D. Blackman-A. Bosman Jansen 1-61 -6, T. Felius-W. Stregels 6-3 6-7 6-1, Van Schaik/Van Wely-Engbers/Van lersel 3-6 6-3 7-5, Blackman/Felius-Balden/Bosman Jan sen 7-6 3-6 0-6, Van Wely/Blackma- n-Engbers/Balden 3-6 6-1 6-2, Vendrik- /Felius-Daelman/Stregels 6-3 4-6 6-2. Mannenteams. Eerste kl: Animo-Vre- denburch 2-4, tweede kl: Zierikzee-Ou- denbosch 4-2.. Jongens, landelijk. Eerste kl: Teco-Ka- pelle 1-5: Geert Konings - Menno Kole 2-6 6-3 4-6, Jaap Konings - Remco Paauwe 0-6 1-6, Dick Janssen - Emiel Gideonse 6-4 4-6 5-7, Mare Boonen - Thomas Smits 1-61-6, Konings/Boonen - Kole/Paauwe 2-6 0-6, Konings/Jans- sen - Gideonse/Smits 4-6 6-3 7-6. Voetbal Vrouwen, derde kl: Capelle-GJS 2-1, Meeuwen-Peursum 4-3, Woudrichem- SSC2-1. Meeuwen 18-50 Capelle 18-25 Peursum 18-39 Nieuwdorp 18-22 GJS 18-32 Zeel Sport 17-16 Kerkwijk 18-28 Everstein 17-14 Woudrich. 18-28 SSC 18- 3 Kerkwijk 1 punt in mindering Vierde kl: Veere-SKNWK 8-0, Bevelan- ders-Dauwendaele 4-2, Patrijzen-Smer- diek 1-2, Meeuwen 2-Nieuwland 8-2. Smerdiek kampioen. Smerdiek 22-63 DFS 21-26 Kloetinge 2 21-57 Beveland. 22-21 Meeuwen 2 22-49 ZSC 21-19 Patrijzen 22-48 Oostkapel. 2 21-14 Veere 22-35 SKNWK 22-10 Dauwend. 22-29 Nieuwland 22-10 Bevelanders en Oostkapelle 1 punt in mindering. Vijfde kl: Noad-Zeeland Sport 2 0-7, Zeel Sport 2-Wemeldinge 6-2. Zeel Sport 2 18-51 Zeelandia 18-18 Wemeld. 18-38 Kloetinge 3 18-11 SVD 18-28 Noad'67 17- 6 Meeuwen 3 17-27 Zeelandia 1 punt in mindering. A-jun. Derde dïv C: DFC-Baronie 2-2, Hal- steren-Longa 1-4, TSC-Sarto 2-0, Ter- neuzen-RCS 1-4, Papendr-Leonidas 2-1, Barendrecht-Voab 3-0. DFC degr. Voab 22-47 Longa 21-33 Barendrecht 22-44 TSC 22-25 Leonidas 22-38 Baronie 22-25 Halsteren 21-36 Papendr. 22-25 RCS 22-36 DFC 22-19 Sarto 22-35 Terneuzen 22-10 B-jun. Derde div D: RCS-Terneuzen 2-2, OSC'45-Wilhelmina 2-2. Rest uitgesteld. RBC 21-41 Terneuzen 22-29 Baronie 21-41 WSC 21-28 Voab 20-38 RCS 22-28 Wilhelmina 22-35 HVCH 21-25 Middelburg 20-30 Longa 21-23 ASWH 21-30 OSC'45 22-9 Paramaribo. WK-kwal Concacaf-zone: Suriname - Cuba 0-0. Eerste wedstrijd: 0- 1Cuba naar derde ronde. Bridgetown. WK-kwal Concacaf-zone: Barbados - Aruba 4-0 (1-0). Aantal toe schouwers: 3500. Eerste wedstrijd: 3-1. Barbados naar derde ronde. Eerste div: Eindhoven - ADO Den Haag 1-2. Premiere Zaman Sport 3-3; Domburj VCG Bloemist Wisse 3-5, Prem. Zanii Sport-Domburg 3-1; Bloemist Wissff£ WIK 3-2; Bloemist Wisse-Prem. Zamszo Sport 2-4; WIK-Domburg 7-2. Eindst.'jjj Prem. Zaman Sport (Zeeuws-VI.) 7,; Bloemist Wisse (Beveland) 6, 3. VY (Schouwen) 4, Domburg (Walcheren] Zeeuwse beker: Schelde/Leugenboon Smile Services 2-3; Emergo-Het Vee huis 2-1; Smile Services-Emergo 3-1; H" - Veerhuis-Schelde/Leugenboom 6-1; Hi Veerhuis-Smile Services 0-5; Scheldi /Leugenboom-Emergo 3-5, Eindst.: Smile Services (Zeeuws-VI) 9,2. Emerg (Walch) 6, 3. Het Veerhuis (Bevel)l Schelde/Leugenboom (Zeeuws-VI) 0, Zwemmen Districtscomp, eerste afd. Eindst: 1, Dl Ganze 4242,00,2. Stormvogel B 4299,0; 3. Hieronymus 4602,11. lt Goes. Mannen. 4x50 m wissel est. 82a)l 2. Ganze 2.16,46, 3. Stormvogel 2.227,33. 50 m vlinder 88 el: Yair Klazt (STV) 38,75,3. Julius Meijer (GAN) 54,1; 200m vrij86el: I.Benjamin Lauffer(GA' 10 2.31,08, 2.Rick Visser (STV) 2.52.26, Stefan Best (GAN). 100 m wissel 84 el: Mark Lockefeir(GAN) 1.14,61,3. Paulv« de Berg (STV) 1.14,81.100 m rug 82 el:' Jeroen Castel (STV) 1.10,80, 2. Maarte Buijs (GAN) 1.14,93. 200 m wissel all ir d 1. Rob Kluwen (GAN) 2.24,29, 3. Jeroe Dellebeke (STV) 2.38,58.100 m vrij 88e 1. Yair Klazen (STV) 1.17,49, 2. Jaco[ Poot (GAN) 1.23,04.50 m school 86 el: Stefan Best 40,56, 2. Benjamin Lauffefl; 41,20.200 m rug 84 el: 2. Paul van de Ber 2.45,09, 3. Mark Lockefeir 2.45,11. lOOrf vrij 82 el: 1. Jeroen Vermeulen (GAK"* 58,30, 3. Maarten Buijs 1.02,34. 50 m all in: 1. Rob Kluwen 26,30, 2. Jaap vendorp (GAN) 26,68,3. Jeroen Dellebe J ke 28,00. 4x50 m vrij est. 86 el: 1. Storn vogel 2.43,03. Vrouwen. 4x50 m vrij et B 84 el: 1. De Ganze 2.13,90,2. Stormvogi o 2.14,54. 50 m vlinder 88 el: 1. Linda va de Weele (GAN) 43,06,2. Chynthia Mee man (STV) 45,15, 3. Manon Knuist (ST\ fl 45,71. 200 m vrij 86 el: 1. Elke RoovetÈ (GAN) 2.34,94, 2. Jeanette van de Dorpi (STV) 2.49,89, 3. Rianne Schutte (STV 2.50,79.100 m wissel 84 el: 1. Cynthia Pc tin (STV) 1.20,89, 2. Aletta Blok (GAK 1.25,71, 3, Madelein Rijk (GAN) 1.29,41 100 m rug 82 el: 1Jeanette van de DorpcL 1.24,60, 2. Evelien Ferket (GAN) 1.24,91 3. Linda van de Weele 1.26,46.200 m wii sel all in: Cynthia Potin 2.57,06, 3. Hon 11 van Dommelen 3.03,21.100 m vrij 88eji| 1. Linda van de Weele 1.23,16, 2. Anto t nette Schijf (GAN) 1.24,73, 3. Naoc' Drost (GAN) 1.25,88.50 m school 86 el: Jeanette van de Dorpel 43,40, 2. Eli- Roovers 43,89.200 m rug 84 el: 1. Riann Schutte 2.56,70,2. Lydia de Groot (STV 2.56,77, 3. Aletta Blok (GAN) 3.11,46.10 m vrij 82 el: 1. Elke Roovers 1.08,92, Jessica Geldof (STV) 1.13,36.50 m vrij a in: 2. Cynthia Potin 33,26, 3. Marieke B4B (GAN) 34,46.8x50 m vrij est. mix: de Gar ze 4.11,28, 2. Stormvogel 4.23,87. Tweede afd. Eindst. Terneuzen: 1, Zee landia 2830,67, 2. Bruinvis 3096,67, Scheldestroom B 3234,64. Kapelle: Luctor 2666,10, 2. Bevelanders 2777,0 t 3. Onderdak 3284,22. Tweede afd. van de distr.comp. Ternei zen en Kapelle. Mannen, 4x50 m wiss^ est. 82 el: 1Onderdak 2.11,082. Luctof' 2.12,89, 3. Bevelanders 2.15,72. 50 vlinder 88 el: 1. Jonas de Maet (BRUy 42,24, 2. Toby Aarnoutse (BEV) 44,13,2 Dennis Bonman (BEV) 44.90. 25 m vlinl der 88 el: 1. Florian Boekhorst (BRAI0 20,75. 100 m vrij 86 el: 1. Koen Huiseil (BEV) 1.08,37, 3. Stefan Nieuwenhuizar (ZEEL) 1.18,16.100 m wissel 84 el: 1. Roe f Dellaert (BRU) 1.13,04, 2. Koen Linden1 berg (ZEEL) 1.14,47. Ties van Bruiness! (ZVS) 1.18,14. 50 m rug 82 el: 1. Robbei Dellaert (BRU) 32.39,3. Koen Bins (BEV 33.42. 200 m wissel all in: 2. Tim Roel (BRU) 2.34,12, 3. Gert-Jan Ramond (BRU) 2,35,78.100 m wissel all in: 1. Mi cha Burm (BRA) 114,57.50 m vrij 88el: Jonas de Maet 35,23, 2. Jorg Portegiei (LUC) 35,86, 3. Dennis Boonman (BEV 35,98. 50 m school 86 el: 1. Jeroen val Gastel 42,39,2. Koen Huisen (BEV) 42,3e 3. Carlo de Milliano (BRA) 43,00. 100 it rug 84 el: 1. Roel Dellaert 1.12,50,3. Mar cel Hendriksen (BEV) 1.16,16.100 m vri 82 el: 1. Arjen Polderman (LUC) 59,9c Robbert Dellaert 1.02,20. 50 m vrij all in 0 1Tim Roeb 26,32,2. Richard van Ooste: (ZEEL) 26,83, 3. Frans Vermeulen (LUC 27,83. 4x50 m vrij est. 86 el: 1Bevelan ders 2.15,61,2. Luctor 2.21,21, Zeelandii 2.36,08. Vrouwen. 4x50 m vrij est. 84 el: 1Lucto 2.11,02,2. Zeelandia 2.17,56,3Bevelan ders2.18,96.50mvlinder88el: 1. Naom Smits (BRU) 40,71, 2. Liselotte de Koel (BRU) 41,43, 3. Louren Thenu (LUC 43,9125 m vlinder 88 el: 1Valesca T aze laar (BRA) 19,45.100 m vrij 86 el: 1. Karir Jobse (LUC) 1.11,49, Zoë Braai (ZEEL 1.11.95, 3. Fernanda de Jager (BEV 1.13,51. 100 m wissel 84 el: 1. Karir Reekers (LUC) 1.18,00,2. Marlies Boeier (LUC) 1.21,39,3. Carola Minnaard (ZEEL 1.23,71. 50 m rug 82 el: 1. Inge van Bru J inessen (ZVS) 37,44, 3. Caroline van dei Borgt 39,33.200 m wissel all in: 1Thérè se de Munck (ZEEL) 2.47,91, 2. Jacqueli ne Stoel (ZEEL) 2.52,40, 3. Evelyn Ver planke (ZVS) 2.52,82.100 m wissel all 1. Liesbeth Beevers (BRA) 1.23,16. 50 m vrij 88 el: 1. Naomi Smits 34,68, 2. Mar- loes de Milliano (BRA) 34.86.50 m school 86 el: 1. Zoë Braai 41,79,2. Leonie van de Berg 44,60, 3. Marileen Portegies (LUCI 45,64. 100 m rug 84 el: 1. Karin Reekerel 1.20,36, 2. Marjan van de Ende (BEVI 1.24,77, 3. Mirjam Jansen (BRA) 1.25,24, 100 m vrij 82 el: 1. Elze Eertink (BEVI 1.11,89,2. Karin Jobse 1.11,99, Nona Baij- ings (BRU) 1.12,43, 3. Carola Minnaard (ZEEL)1.15,84. 50 m vrij all in: 1. Jessica Dellaert (BRU) 30,53, 2. Thérèse de Munck 31,82, 3. Jacqueline Stoel 31.18- 8x50 m vrij est. mix: 1. Luctor 4.10,02,1 Bevelanders 4.14,63, 3. Zeelandia 4.17,71. dinsdag— Biljarten Driebandentoernooi Colijnsplaat 402. Derde ronde. Locatie: Café Juliana, Co lijnsplaat. Aanvang: 19.00 uur. Micha-toernooi. Finales. Locatie: Snack bar Micha, Wemeldinge. Aanvang: 19.: uur. Voetbal ZONDAGVOETBAL Zesde klas A: Schoondijke-Ria, SDO- Groede, Renesse-Kwadendamme, Ro- bur-Terhole. Zaalvoetbal Terneuzen. ZK. Poule regiokamp.: WIK- Brons powerlifters De Rooy en Marijs op NK Masters ALKMAAR - Bij het Neder lands kampioenschap powerlif- ten voor Masters (40 tot 50 jaar) in Alkmaar zijn Patrick de Rooj' en Will Marijs van sportschool Be Fit uit Middelburg op de der de plaats geëindigd. Vooral de prestatie van De Rooy was opmerkelijk, omdat hij de buteerde in een powerliftwed- strijd. In de klasse tot 100 kilo kwam hij tot 180 kilo (kniebui- gen), 160 kilo (bankdrukken) en 215 kilo (deadliften). Will Ma rijs kwam in de klasse tot en met lio kilo tot 210,190 en 240 kilo,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 20