JI WIE KAN HET ZES KEER PER WEEK? bezorgers (sters) Ovezande SF' T6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 18 APRIL 2000 Wij zijn blij met de ge boorte van onze zoon TOMAS BEREND We noemen hem Tomas. Tomas is geboren op 15 april 2000. Victor en Nardi van Oosterom-Krabben Krabstraat 8, 4501 ZAZierikzee Beretrots zijn wij met ge boorte van onze dochter MICHELLE ELMIRA 16 april 2000. )ohan en Carianne de Pan-Noordhoek Van de Plasschestraat 17 4444 AG "s-Heer Abtskerke Tel.: f0115) 51 22 52 Blij en dankbaar zijn wij met de geboorte van onze zoon BART 15 april 2000. )an en Mirjam Joziasse lan Campertstraat 18 4561 DE Westkapelle FAMILIE BERICHTEN Wij werden de gelukkige grootouders van THUS JOHANNES FRITS I. W. M. Rietbergen Th. M. Rietbergen-van der Steenstraeten 16 april 2000. Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van het overlijden van GERARD DE HOND zoon van onze collega Wij wensen Ben. Florien. Lauran en verdere fami lie veel sierkte toe met dit verlies. De collega's van Rijkswaterstaat, dienstkring Noord- en Midden-Zeeland Veel te snel, Veel te onverwacht. Voor altijd in ons hart. Verslagen zijn wij door het plotseling verlies van ons vrolijke maatje GERARD DE HOND We wensen Lauran en zijn ouders veel sterkte toe met dit grote verlies. In onze gedachten voor altijd bij ons. Je maatjes Piet. Carla. Frank, Dirk, Hidde. Michel, Rikky, John. Sjaak, Dennis, Eddie. Claudia. Sandra. Klaas. André. Yolande. Chantal, Laurens. Martijn, Wille ke. Paul. Susanne, Sander. Nanda, Marco, Patricia Martine. Dymphie, Christa. Rodé, Rebecca, Mirél la. Niels. Silvan, René. lerina, Debbie, Nicole, Bas Elly, Marina Nooit meer lachen met jou, De dagen leger zonder jou. Onze gedachten blijven bij jou GERARD We zullen je missen. We wensen zijn ouders, broer en verdere familie veel sterkte. lordy. Lotte, Petra. Niels, Marieke, lohanne, Debby, Stephanie, Merijn. Batine Lieve GERARD Zo jong, Zoveel plannen, We snappen het niet, Waarom Gerard, onze "shota". We zullen je lach missen. Onze tussenuurtjes samen zullen we nooit verge ten. Voor altijd in onze gedachten, Gerard, we missen je! Veel liefs. Josianne en Elvira Met ongeloof en veel verdriet hebben wij vernomen dat door een noodlottig ongeval is weggenomen GERARD DE HOND We wensen de familie veel sterkte toe! Discocafé La Plaza-de Kelder Waarom nou jij, we kunnen het niet begrijpen, het doet zo 'n pijn, de lege plek die achterblijft. Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van ons trouwe maatje en broer van één van onze medewerkers GERARD DE HOND Wij wensen Lauran, Florien en Bert heel veel sterk te toe met dit grote verlies. Café Matisse en medewerkers Goes GERARD, Kleine vent, groot gemis 5 Havo, Sint Willibrordcollege Wij wensen de ouders en Lauran heel veel sterkte toe. Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno men van het plotseling overlijden van GERARD De familie en vrienden van Gerard wensen wij veel sterkte toe. Namens eigenaar en personeel Shoarma Tel Aviv te Goes Hij ging zijn weg met blijdschap De kerkenraad en de gemeente van de Gerefor meerde Kerk Sint Laurens hebben met gevoelens van respect en medeleven kennisgenomen van het .overlijden van hun emeritus-predikant M. V. J. DE CRAENE Als kerkenraad en gemeente herdenken we met dankbaarheid de periode 1965-1986, waarin Ds. De Craene als herder en leraar in onze gemeente gewerkt heeft in de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus. Als gemeente bidden we zijn echtgenote, kinderen en kleinkind Gods troost en nabijheid toe. Sint Laurens, 16 april 2000. Namens kerkenraad en gemeente, Ds. P. H. Zaadstra, preses D. Sakko, scriba Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN S. M. OVERTOOM Badhuisstraat 37 - 4381 LN Vlissingen Telefoon 0118 - 413417 - 412772 Rouwcentrum. Van Dishoeckstraat 620 De Gereformeerde Kerk van Baarland heeft met verdriet kennisgenomen van het overlijden van haar vroegere predikant DS. M. V. J. DE CRAENE Hij was van 1961 tot 1965 aan onze gemeente ver bonden. Wij zijn dankbaar voor de wijze waarop hij zich heeft ingezet voor de gemeente. Bosselaar. preses J. Koolsie-de Dreu, scriba H. V. Oostende, predikant Baarland, april 2000. Een vrouw met een karakter van goud. Een maatje die echt van je houdt. Een moeder altijd op het juiste moment. Een oma waar je trots op bent. «■Br* Een schoonmoeder zonder klagen. Zonder vragen. Eens komt de dag dat je haar moet laten gaan je verstand zegt dat 't goed is maar in je ogen blinkt een traan. Met grote verslagenheid, maar met goede herinne ringen voor alles wat zij voor ons is geweest, delen wij u mede dat na een ongelijke strijd is heenge gaan mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoe der, oma, dochter en schoondochter LENIE FIERET echtgenote van Gijs Beeldens 22 december 1942 17 april 2000 Axel: Gijs Beeldens Axel: Anja en Ad win Tom Axel: Marian en Martin Terneuzen: Sonja en Angelo Nikki Axel: Fieret Axel: C. J. Beeldens C. D. Beeldens-Heijnsdijk Familie Fieret Familie Beeldens Pironstraat 15, 4571 VJ Axel De herdenkingsdienst wordt gehouden op vrijdag 21 april om 10.50 uur in de Nederlands Hervorm de Kerk, Koestraat 2, Axel. Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvin den in crematorium "Terneuzen", Bellamystraat 28c te Terneuzen. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in het crematorium. Geen bezoek aan huis. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Tot ons groot verdriet moeten wij afscheid nemen van onze dochter, zus, schoonzus en tante LENIE FIERET-BEELDENS Moedig, vriendelijk en behulpzaam voor iedereen. Zo zullen we jou altijd herinneren. Spui: Moeder t, Vader Terneuzen: Dick, Emmy Gertjan - Lianne Marty - Marie-Jean Spui: Gijs, Toos Johnny Michael-Heidy Ronny-Saskia Angelo-Anneth Axek: Janny t, Charlie Alexander-Mariska-Sharon Jurgen Axel: Trijn, lack Guillaume-Wendy-Geralda Miranda-Amira Robert Terneuzen: Elly Eindelijk bevrijd uit haar cocon danst Lenie zich nu zingend een weg naar haar nieuwe land Goede reis LENIE BEELDENS-FIERET Terneuzen Terneuzen 22 december 1942 17 april 2000 Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar dat haar een verder lijden is bespaard gebleven, is onze lieve schoondochter, schoonzus en tante op reis ge gaan. We kunnen ons niet voorstellen om zonder Lenie's sympathieke persoonlijkheid, waardigheid, humor en onvoorwaardelijke liefde verder te moeten. Ze heeft voor haar gezondheid gevochten als een leeuw, samen met onze zoon en broer Gijs. Lenie was een kanjer en zonder klagen heeft ze haar ziekte gedragen. Voor ons was je dè Koningin! Onze belofte aan jou blijft staan, we zullen Gijs en de kinderen tot steun zijn voor nu en de toekomst. Axel, Pa en Ma Beeldens. Schoonzusjes, zwagers Nichtjes en neven Vaarwel m 'n jongen Na een leven vol liefde en zorg, voor allen die hem dierbaar waren, is op 75-jarige leeftijd overleden mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa HENDRIK GERARDUS VAN OVEREEM echtgenoot van Debora Cornelia Oele Terneuzen: D. C. van Overeem-Oele Terneuzen: Maddy de Mui-van Overeem Martien de Mul Esmeralda Terneuzen: Leen van Overeem Terneuzen: Henk van Overeem Coby van Overeem-Luteijn Vlijmen: Linda van Ooijen-van Overeem John van Ooijen 16 april 2000. Bachlaan 128, 4556 GE Terneuzen De rouwdienst, waarvoor u bent uitgenodigd, wordt gehouden donderdag 20 april om 10.50 uur in de Opstandingskerk, Bellamystraat 74, Terneu zen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Zuiderbegraafplaats, Bellamystraat 28b te Terneu zen. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de Opstandingskerk. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. EB IS NIET VEEL VOQB NODIG DM VLUCHTELING te houden JE RAS DF GELOOF IS AL &EKQEG-- Verdrietig delen wij u mede dat toch nog onver wacht is overleden onze zwager en oom HENK VAN OVEREEM Marie van Es-Oele en kinderen Paul en Roos Oele-Steyaert Mario Leen Oele en Edward Terneuzen. 16 april 2000. In dankbare herinnering HENK - Ome HENK Jij hebt mijn kinderen veel liefde gegeven en stond altijd voor ze klaar. In het bijzonder na het overlijden van Jan, mijn man. lij was er altijd als ze je nodig hadden. Wij zullen je allen erg missen. Dit als laatste groet. Marie van Es-Oele Frans en Lenie Leen en Anneke Jan en Ellie Paul Miek en Peter Nel Eric Rob en Anouska Mare en Ellen Inge en Robert Egbert en Angelique Menno en Rian achterneven en -nichten Terneuzen, 16 april 2000. Verdrietig delen wij mede dat op 14 april 2000 te Capelle a/d IJssel is overleden onze lieve zwager en oom PIETER BAX echtgenoot van Alie Jobse in de leeftijd van 76 jaar. Hoofddorp: Corrie de Waardt-Jobse Bert de Waardt Vlissingen: ]o de Wolf-|obse Wïm de Wolf Zoutelande: (aap lobse Bep Jobse-Feeleus Oostkapelle: Rogier Jobse Jeanne Jobse-Geschiere Brighton USA: Adriaan Jobse Sophie Jobse-Vilker 's-Hertogenbosch: Rie Lewerissa-Jobse Ruud Lewerissa Vlissingen: Lein Jobse Marieke Jobse-Verbree Losser: Janny Jobse-Asbreuk Lutwich Asbreuk Neven en nichten Met droefheid geven wij u kennis van het overlij den van mijn lieve man, onze vader en opa JACOBUS VAN 'T VEER echtgenoot van Jacomina Joziasse in de leeftijd van 77 jaar. Oudelande: J. van 't Veer-Joziasse Heinkenszand: Maarten en Jorien Carolien en Bert Marjo 17 april 2000. Vanderbijlparkstraat 214456 AC Oudelande De begrafenis zal D.V. plaatshebben zaterdag 22 april omstreeks 12.00 uur op de Algemene Be graafplaats te Oudelande. Indien u de begrafenis wenst bij te wonen, nodigen wij u uit om 11.00 uur aanwezig te zijq in het Rouwcentrum Van der Hooft, Bosseweide 2 te 's-Gravenpolder. Na afloop van de begrafenis is er in het Rouwcen trum te 's-Gravenpolder gelegenheid tot condole ren. Liever geen bezoek aan huis. Geen bloemen. Heden overleed onze zwager en oom JACOBUS VAN 'T VEER echtgenoot van Jacomina Joziasse 's-Gravenpolder: P. C. Joziasse M. Joziasse-Deurloo 's-Gravenpolder: M. Joziasse Oosterland: C. Joziasse J. Joziasse-van den Dorpel Neven en nichten 17 april 2000. Verdrietig geven wij kennis van het toch nog plot seling overlijden van mijn lieve man, onze dierbare vader en opa JOHANNES BERNARDUS ABRAHAM BIONDINA in de leeftijd van 84 jaar. Middelburg: C. Biondina-Dorleijn Krimpen a.d. IJssel: Koos en Ko Buxtehude: Elly en Ali Middelburg: Jan en Lia Kamperland: Ben en Joke Bergen op Zoom: Aart en Karin Göttingen: Karima en Niels Hamburg: Alain Goes: Esther en Joep Breda: Rosali en Job Kamperland: Carolien Middelburg, 15 april 2000. Correspondentieadres: Veerweg 18a, 4493 AS Kamperland De begrafenis heeft inmiddels in familiekring plaatsgevonden. Heden overleed mijn zwager en onze oom JOOST WESTERBEKE in de leeftijd van 85 jaar. P. Houmes-Verhage en kinderen Westkapelle, 15 april 2000. Uitvaartverzorging jDE GROOT-DE KAM g DAG EN NACHT BEREIKBAAR f m Eigen rouwvervoer in jS binnen- en buitenland WtSf Gratis informatiepakket ggt en wilsbeschikking Rouwcentrum in Middelburg en Vlissingen INFORMATIECENTRUM begrafenissen en crematies VEERSEWEG 36TEL.0118 -612868 Herinner mij in de stralende zon Herinner mij hoe ik was, toen ik nog alles kon. Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat plotseling is overleden onze lieve zorgzame vader, groot- en overgrootvader GERARD TRAAS sinds 18 februari 1983 weduwnaar van Jacoba Wal rave op de leeftijd van bijna 86 jaar. Chris Traas Matty Traas-van den Berge Marjon en Dick, Naomi, Hanna Gert-Jan Ad en Irmgard Christiaan Jan Traas Tilly Traas-Vioen Milena Rilland, 17 april 2000. Correspondentieadres: Adr. Butijnweg 2, 4411 BX Rilland De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 20 april om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Ril land. Indien u de begrafenis wilt bijwonen verwachten wij u om uiterlijk 10.50 uur in "Ons Uus", Bathse- weg 2 te Rilland. Na de begrafenis is er in "Ons Uus" gelegenheid tot condoleren. Mocht u door omstandigheden geen rouwbrief ont vangen hebben, wilt u dan deze advertentie als zo danig beschouwen. Ons bereikte het droevige bericht van het overlij den van mevrouw P. A. H. VAN DER VALK-ZEIJLER Wij denken met waardering terug aan de periode dat mevrouw Van der Valk als lid van de cliënten raad in ons midden was. Wij wensen de familie de kracht toe om dit verlies te verwerken. Stichting COZ cliëntenraad Zorgcentrum 'De Wieken' Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het over lijden van ons oud-bestuurs- en erelid NEL VAN DER VALK-ZEIJLER Wij zullen haar missen. De Zierikzeese Bridgeclub Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Heden, 17 april 2000, is het aardse leven van onze geliefde moeder, grootmoeder en overgrootmoeder GEERTRUIDA DE SCHIPPER weduwe van Jacobus Burger in haar 88-ste levensjaar voltooid. Goes: A. van Dalen-Burger D. van Dalen Goes: J. Burger J. Burger-Wisse Velp: L. Muis-Burger E. J. Muis Heemskerk: M. Burger J. I-I. Burger-Bos Wemeldinge: L. Burger C. J. Burger-Dieleman Kleinkinderen Achterkleinkinderen Correspondentieadres: Oostsingel 122, 4461 KG Goes Onze moeder is overgebracht naar het Uitvaartcen trum "Goes", Zuidvlietstraat 37 te Goes. Aldaar geen bezoek. De dienst van Woord en Gebed zal worden gehou den donderdag 20 april om 14.00'uur in de wan- delkerk van de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes. Aansluitend vindt om 15.00 uur de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats te Goes. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de be grafenis in de aula op de begraafplaats. Bedroefd maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, is overleden onze zuster, schoon zuster en tante, mevrouw G. BURGER-DE SCHIPPER Namens de familie De Vrieze-de Schipper Bedroefd, maar vol fijne herinneringen en dank baar dat hij zo lang bij ons was, geven wij u kennis dat na een kortstondige ziekte, zacht en kalm is overleden onze lieve zorgzame vader en opa LEENDERT BAL sinds 3 september 1980 weduwnaar van Janna Hanzen in de ouderdom van 90 jaar. Bruinisse: G. Bal A. Bal-Bal M. J. Kastelein-Bal J. Kastelein J. W. Bal J. Bal-Huyzers KJein- en achterkleinkinderen 16 april 2000. Kon. Julianastraat 33, 4511 BW Bruinisse De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden D.V. donderdag 20 april om 13.30 uur in het Ned. Herv. verenigingsgebouw, Deestraat 5 te Bruinisse, waarna de begrafenis zal plaatshebben op de algemene begraafplaats te Brui nisse, omstreeks 14.30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het verenigingsgebouw. Zijn stoel is leeg, zijn stem is stil... Wie hem gekend heeft weet wat dat zeggen wil. Wij zijn verdrietig dat onze lieve opa LEENDERT BAL er niet meer is. Leonard en Hanneke Jelle, Charlotte, Denise Jaco en Lenie Robin, Richelle Jessica Leon William 16 april 2000. Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen, na een liefdevolle verzorging in het Verpleeghuis Cornelia Stichting, onze tante Bets MAATJE ELISABETH VAN DER HARST sinds 22 april 1978 weduwe van onze schoonvader en opa J. J. de Keijzer eerder weduwe van I. van Eek op de leeftijd van 97 jaar. Krabbendijke: J. J. C. de Keijzer E. de Keijzer-v. d. Vreede Kloetinge: Fam. P. Kriekaart-de Keijzer Zonnemaire: Fam. J. de Keijzer-Pannekoek Yerseke: Fam. P. Steketee-de Keijzer P. J. de Keijzer en C. Romeijn Schuddebeurs: Fam. C. de Keijzer-Kristalijn Zierikzee. 17 april 2000. Correspondentieadres: P. Kriekaart, Ravensteinlaan 62, 4481 CL Kloetinge De begrafenis, waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden D.V. vrijdag 21 april om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Middelburg, Westelij ke Oude Havendijk 3. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte op bovenge noemde begraafplaats. Geen bloemen. OVERIGE FAMILIEBERICHTEN overleden: Maria Felicita Lense 80 jaar. Hulst begrafenis 18 april te Hulst Cornelia Wilhelmina Gelderblom 85 jaar, Terneuzen crematie 19 april in Terneuzen Bertha Mathilda Maria van den Bergen 88 jaar. Hulst begrafenis 19 april in Boschkapelle Kinderkamer Gezocht Wilt u uw advertentie faxen? Dat kan iedere dag, elke minuut op: fax 0118-470100 Het dagelijks bestuur van hef waterschap Zeeuws- Vlaanderen maakt bekend dat het kantoor van het waterschap, gevestigd Kennedylaan 1 te Terneuzen gesloten zal zijn op: vrijdag 21 april (Goede Vrijdag) maandag 24 april (Pasen) Wij verzoeken u hiermee rekening te houden. Terneuzen, 1 8 april 2000 Het dagelijks bestuur voornoemd, W. J. de Graaf, dijkgraaf mr. J. Y. Dekker, secretaris Waterschap^ Zeeuws - Vlaanderen Postbus 88, 4530 AB Terneuzen Bezoekadres: Kennedylaan 1Terneuzen Telefoon 0115 - 641000, Fax 0115 - 641200 GEZOCHT: PACBLADBEZORCERS M/V ZONDER NIEUWE HELDEN IS DE KRANT NERGENS Wij zoeken met spoed voor de bezorging van de PZC Sollicitaties kunt u richten aan: PZC Postbus 18 4380 AA Vlissingen. Bellen gaat nog sneller! 0118-484000 Of onze rayoninspecteur, de heer R. J. de Nooijer, tel. 0118-462606 (na 18.00 uur) KOM WERKEN BIJ DE PZC

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 16