Kleur brengt oorlog dichterbij PZC radio en televisie 11 RTL 4 komt met driedelige documentaire Colour of War radio vandaag televisie dinsdag 18 april 2000 Hoor Monique Brandt LONDEN - Vijftien jaar lang verzamelt de Britse filmarchi varis Adrian Wood kleurenma- leriaal over de Tweede Wereld oorlog. Daartoe spit hij over de hele wereld in archieven. In middels omvat zijn collectie meer dan zeshonderd uur kleu renfilm. Het merendeel is nooit eerder te zien geweest. Donderdag brengt RTL 4 het eerste deel van de indrukwek kende, driedelige documentaire Colour of War, samengesteld uit het door Wood verzamelde ma teriaal. De archivaris duikelde het ma teriaal onder meer op in Was hington, Berlijn, Moskou, Lon den en bij privé-personen. De film bestaat uit even schokken de als ontroerende filmbeelden van zowel het dagelijks leven tijdens de oorlog als militaire operaties. Een Japanse kleuter in shock; spookstad Berlijn na de bom- RADIO 1 |AM747KHZ. 402m FM 104.4MHz Eikheel uur en om 6.30,7.30,8.30,12.30, 13.30,17.30,18.30 uur en 16.30 uur NOS Radio BeursnieuwsNieuws NOS: 6.06 Ochtendjournaal KRO: 9.04 De KRO op Radio-1. NOS: 12.07 Middag- lournaal. KRO. 13.33 De KRO op Radio-1. 17.07 Avondjournaal. BNN: 19.04 ChatRadio. 20.04 BNN United. AVRO: 21.04 Het Radiocafé. NOS: 22.04 Langs de lijn. 23.07 Met het oog op mor den. VPRO: 0.04-6.00 VPRO's Nacht- laven, met om. 0.04 Double play; 2.02 Muziek terwijl u slaapt; 5.02-6.00 Senza parole RADIO 2 FM87.9 MHz Eikheel uur nieuws VARA: 6.04 Ontbijtradio. TROS: 9.04 Gouden uren. KRO: 12.04 Tijd voor twee met Frits Spits. NCRV: 14.04 Maat in de middag. AVRO: 16.04 Thuis op twee. EO: 19.04 De gouden greep. KRO: 20.04 The ater van het sentiment. EO: 23.04-0.00 Take it easy RADIO 3 FM95,0 MHz Eikheel uur nieuws KRO: 6.04 Evers staat op. AVRO: 9.04 Ar beidsvitaminen. VARA: 12.04 Denk aan Henk. 14.04 Rob Stenders. BNN/TROS: 16.04ruuddewild.nl. NPS: 18.04 Kort en Kliin 20.04 Isabelle. VPRO: 22.04 Het Lek. Radio 3: 1.02 Kicken voor je kiezen AVRO/KRO: 4.02-6.00 Pyjama FM RADIO 4 FM99.8 MHz Om 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00. 16.30, 17.30, 18.00, 20.00, 0.00, 1,00 en 6.00 uur Nieuws KRO: 7.05 Vroeg op 4. TROS: 9.04 Muziek roor miljoenen. Radio 4: 10.30 Ochtend- concert. Mozarteum Orkest Salzburg. AVRO: 12.02 Toppers van nu. TROS: 13.07 Vissi d'arte. De alt Kathleen Ferrier 15). Radio 4:14.02 Middagconcert. Göte- torg Symfonie Orkest met piano NPS: ca. 15.39 NPS Thema: Het lijdensverhaal van Christus. AVRO/NCRV: 16.34 A4. VPRO: 18.30 De Nederlanden. EO: 19.00 Documentaire: Le concert spirituel. EO: 20.02 Avondconcert. Residentie Orkest met fluit. KRO: 23.00 Muziek van nu. NPS: 0.02 Vincent na middernacht. Radio 4: 1.02 Programma-overzicht Euroclassic notturno. 1.05-7.00 Euroclassic notturpo RADIO 5 AM 1008 KHz, 298 m 7.30 uur en elk heel uur t/m 18.00, 21.00, 22.00 en 0.00 uur Nieuws VPRO: 6.02 De gezamenlijke zenders Peazens Moddergat. TELEAC/NOT: 7.05 Pyjamapret. NOS: 7.15 Sportief. EO: 7.32 Piek 5. NPS/VPRO/VARA/HUMAN: 8.05 Wereldnet. IKON: 8.54 Snippers. VPRO: 9.02-16.02 De VPRO-ochtend van 5, met om: 9.02 Landgenoten; 9.53 Vrije geluiden; 10.02 De Open Plek Een discus sie-omgeving voor de omgevingsdis cussie; 11.02 Café De Wetenschap; 12.05 Debat op 5; 13.05 De Radio 5-documen- taire; 13.45 Muziek met een verhaal; 14.02 Vreemde verhalen. RVU: 16.02 Spiegels. NPS: 17.05 Radio UIT. PP: 17.50 GroenLinks. BNN: 18.02 BNN Jacuzzi. NPS: 19.00 Nieuws en actualiteiten in het Turks. 19.45 Nieuws en actualiteiten in het Marokkaans en Berbers. 20.30 Nieuws en actualiteiten in het Chinees, TELEAC/NOT: 21.02 Digame, een reiswij- zerSpanje. 21.30 Financieel Economisch Magazine: De weekstaat. VPRO: 22.02- 0.00 De avonden OMROEP ZEELAND FM101,9MHz/97,8MHz/87,6MHz Nieuws: Zie Radio 1 7.03 Omroep Zeeland nieuws. 8.02 Om roep Zeeland nieuws in het kort. 8.05 Nieuws uit binnen- en buitenland. 8.31 Omroep Zeeland nieuws. 9.02 Muziek door de week. 10.02 Kanaalstraat 64. 11.02 'n Uurtje Bert. 12.05 Omroep Zee land nieuws. 13.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 13.05 Nieuws uit bin nen- en buitenland. 13.31 Klantenservi ce. 14.03 Muziek in bedrijf. 16.03 De raad van Bert.17.03 Omroep Zeeland nieuws. 17.38 Zegt u 't maar. 18.02 Omroep Zee land nieuws in het kort. 18.05-18.30 Nieuws uit binnen- en buitenland bardementen; totaal verwarde gevangenen in het zojuist be vrijde concentratiekamp Bu- chenwald; spelende Duitse jon getjes. Ingesproken De beelden worden toegelicht aan de hand van fragmenten uit brieven en dagboeken. De Ne derlandse versie is ingesproken door acteurs als Linda van Dijck, Thorn Hoffman, Reneé Fokker, Gijs Scholten van Aschat, Hajo Bruins en Roeland Fernhout. „Het is een bijzondere reeks", zegt Stewart Binns, hoofd van de documentaireafdeling van TWI. „Veel mensen, vooral jon geren, kennen de oorlog alleen als een aaneenschakeling van zwart-wit beelden. Juist de kleur brengt deze oorlog dich terbij, het gaat meer leven voor mensen. Het gat van zestig jaar lijkt te verdwijnen." De makers kozen vooreen chro nologische volgorde en het ge bruik van ooggetuigenversla gen: dagboeken en brieven. Binns: „Uit al het filmmateri aal, zowel propaganda- als amateurfilms, kozen we de pak- kendste beelden. Onze re searchers moesten daar oogge tuigenverslagen bij zoeken. We hebben bijvoorbeeld beelden van strijd in de Pacific, waar Amerikaanse soldaten de lijken van Japanners beroven van wa pens en insignes. En inderdaad vonden we dagboeken waarin wordt geschreven over de schending van de Japanse do den." ,,Het was erg opwindend om de juiste teksten terug te vinden", aldus Binns. „Zo zit in het laat ste deel een fantastisch film fragment van een zwarte don derwolk die oprijst boven een massieve kolonne van Russische gevangenen die in de richting van die wolk lopen. De wolk wordt opgelicht door de zon, al les is bruin en stoffig, het zijn ongelooflijk prachtige beelden. We vonden daarbij het dagboek van een Duitse officier die dat zelfde beeld beschrijft. Die dag boeken zijn erg sterk. In die tijd schreven mensen nog brieven en deden echt hun best er iets moois van te maken." Vertellen Het eerste deel van de serie loopt van de opkomst van het fascis me in 1935 tot de aanval op Pearl Harbor in 1941, in het tweede deel woi-dt de periode tot D-Day in juni 1944 belicht, de laatste aflevering handelt over de jaren 1944-1945. Binns: „Onze taak is het vertel len van verhalen, niet het. uit dragen van een boodschap. Maar ik hoop wel dat het men sen aan het denken zet doordat de oorlog via deze documentai res zo dichtbij komt." GPD RTL 4, donderdag 22.00 uur Fragment uit de documentaire Colour of War. STORE Jerry Lewis is weer een sul als Winkelbediende die verliefd wordt op de dochter van de baas in de komedie Who's Minding the Store? (1963) van Frank Ta- shlin. SBS 6,14.40 uur IMAGE The image (1990) is een drama van Peter Werner over een tv- presentator die zichzelf en zijn misdaadprogramma aan de kaak stelt wanneer een werkne mer van het bedrijf dat hij ten schande maakte zelfmoord pleegt. Met Albert Finney, John Mahony en Brad Pitt. RTL 5,20.30 uur AMERICA Een tienermeisje ontdekt dat haar zwarte moeder (Whoopie Goldberg) gebruik heeft ge maakt van een spermadonor in de komedie Made in America (1993) van Richard Benjamin. Haar biologische vader blijkt tot haar grote schrik een blanke autohandelaar (Ted. Danson) te zijn. Ook met Will Smith. SBS 6,20.30 uur INNOCENT An Innocent Man (1989) is een onderhoudende thriller van Pe ter Yates over corrupte agenten die een blunder verdoezelen, waardoor een onschuldige (Tom Selleck) achter de tralies be landt. Als hij vrijkomt, zint hij op wraak. Veronica, 20.30 uur DEAD POETS Robin Williams is grandioos in zijn serieuze rol als docent lite ratuur aan een strenge kost school in Dead Poets Society (1989), een prachtig drama van Peter Weir. Zijn onconventionele lesmetho den halen hem de kritiek van zijn meerderen op de hals, maar zijn leerlingen lopen met hem weg. Ook met Robert Sean Leo nard en Ethan Hawke. RTL 4,21.00 uur ILLEGAL Een geschorste politieman (Dan Gauthier) ontmoet een dame (Stacey Dash) die hem vertelt haar rijke man te hebben ver moord in de erotische thriller Il legal Blue (1995) van Stu Segall. Veronica, 22.35 uur JÉSUS Jésus de Montréal (1989) is een sterk drama van Denys Arcand over een acteur (Lothaire Blu- teau) die de rol van zijn leven krijgt in een passiespel. Hij krijgt echter stevige kritiek te verwerken omdat hij de bijbel nogal vrij interpreteert. Nederland 1,23.03 uur TMF Award trekt 160.000 kijkers RIJSWIJK - In totaal hebben 160.000 mensen zaterdag de uit zending van de TMF Awards bekeken. Op de top keken er 200.000 mensen naar de uitreiking van de prijzen. De uitzen ding duurde van 18.00 tot 23.00 uur. Het totale marktaandeel van TMF zaterdagavond was 3 procent. „En dat is veel", zegt de NOS Kijk- en Luisteronderzoek. „Normaal heeft TMF een marktaandeel van onder de één procent." ANP Acteurs willen geld voor herhaling AMSTERDAM - Acteurs en actrices uit Nederlandse series willen naast him honorarium een vergoeding voor herhalin gen, verkoop aan het buitenland of van cd's en video's. Sterren uit series als GTST, Baantjer, Onderweg naar Morgen en In de Vlaamsche Pot hebben een intentieverklaring van de vak bond FNV Kiem ondertekend. Daarbij zijn ongeveer 1200 van de bijna 4000 acteurs in Nederland aangesloten. ANP Protestborden Radio 538 AMSTERDAM - Radio 538 heeft langs snelwegen in de rand stad illegaal borden opgehangen waarop de commerciële zen der adverteert voor de programma's van Jeroen van Inkel en Edwin Evers. Rijkswaterstaat zal de borden „zo spoedig mo gelijk" verwijderen. Aankondigingen als „Jeroen v. Inkel 101,2" zijn aangebracht onder de borden die automobilisten attenderen op de frequenties van radio 1 en de regionale zen der. Radio 538 heeft al twee jaar geleden gevraagd borden te mogen ophangen, omdat „verkeersinformatie een substanti eel deel" uitmaakt van de spitsprogramma's. Een jaar geleden wees Rijkswaterstaat de aanvraag af omdat de dienst alle huidige borden wil weghalen. ANP Jantje Smit bekogeld met eieren WIJK BIJ DUURSTEDE - Het Volendamse volkszangertje Jantje Smit is zaterdag op de Markt in Wijk bij Duurstede met eieren bekogeld, tijdens televisieopnamen van het RTL 4- programma Het Staatslot op Lokatie. Jantje Smit zelf merkte niets van het voorval, aldus zijn management. Op aanwijzing van de organisatie werden de eiergooiers door de politie aan gesproken en weggestuurd. Het is onduidelijk waarom ze met de eieren gooiden. Niet alleen het publiek ergerde zich aan de handelwijze van de eiergooiers, maar ook presentator Chiel van Praag, die het programma aan elkaar praatte. GPD Doe Maar stijgt naar eerste plaats ROTTERDAM - De nieuwe cd Klaar van de popgroep Doe Maar is binnen drie dagen in de Mega Top 100 naar de eerste plaats gestegen. Volgens platenmaatschappij V2 evenaart het popviertal hiermee het succes dat Marco Borsato met zijn laatste cd Luid en Duidelijk boekte. Sinds de cd vanaf donderdagmiddag te verkrijgen is, loopt de verkoop als een trein. Platenmaatschappij V2 leverde in to taal 240.000 Doe Maar cd's aan de detailhandelaren uit. Daarna werden nog eens 25.000 exemplaren bijbesteld. Vol gens de platenmaatschappij kan de cd nu al rekenen op bijna drie keer platina. ANP Mick Jagger maakt filmkomedie LONDEN - Mick Jagger gaat een film opnemen over zijn ei gen leven. De Rolling Stones-zanger heeft zelf het script ge schreven. Hij vond zijn levensgeschiedenis blijkbaar zo grap pig dat hij er een komedie van gemaakt heeft. Jagger wil voor de film Swap acteur Ewan McGregor (Trainspotting) vragen voor de hoofdrol. Komend najaar starten de opnames van de ze film over „de risico's en valkuilen van een leven aan de top van de rock-'n-rollwereld". ANP NEDERLAND-1 07.00 NOS Journaal 07.05 AVRO NL Net 07.30 NOS Journaal 07.38 KRO Ontbijt-tv 09.00 NOS Jour naal 09.08 AVRO Nederland in be weging 09.26 De Nationale Soap Acteerwedstrijd 10.06 Tussen kunst en kitsch 10.56 NCRV Doku- ment: De ontdekking van Klooster buren 11.41 AVRO Get the picture 12.06 NCRV Man bijt hond 12.30 PP RPF 12.34 KRO Kindertijd 13.09 NOS Tekst tv 16.00 Journaal 16.05 AVRO NL Net, regiomagazi ne 16.30 RKK/KRO Zo ken ik iemand, docudrama 16.59 AKN Alles Kits, kinderseries 17.53 AVRO TopPop non stop, mu ziek 18.11 NCRV 7th heaven, serie 18.58 Man bijt hond 19.28 KRO Get the picture, quiz 20.00 NOS Journaal 20.30 AVRO Netwerk, actualitei ten 21.06 Opsporing verzocht 2L36 IKON Het andere gezicht, portretten 22.00 Geel, praatprogramma 22.24 Wilde Ganzen 22.33 NCRV Heilig vuur 23.03 Jesus de Montréal, speelfilm 00.57-01.55 AVRO Netwerk, her halingen l NEDERLAND-2 07.00 NOS Tekst tv 09.00 TELEAC- NOT Rekenverhalen 09,30 Vak- kenwijzer 7/8 09.50 Songmachine 10.00 Teletubbies 10.30 OMROP FRYSLAN 100 jier FryslSn 11.00 TELEAC/NOT Junge Leute 12.00 NOS Journaal 12.05 EO Agrarisch journaal 12.25 TROS Lunch-tv 12.57 EO Agrarisch journaal 13.15 Het elfde uur 14.00 NOS Het Vra genuurtje 15.00 TROS Sesjun 15.30 EO/TROS/TELEAC/NOT Xie- je op 2 16.37 EO Het kleine huis op de prai rie, serie 17.29 TROS/EO/NOS 2 Vandaag 18.55 PP RPF 19.00 TROS Rappatongo, spel 19.30 Radar, consumentenzaken 20.10 NOS Champions League, Barcelona-Chelsea 22.38 Champions League, samen vattingen 23.42 SOCUTERA Nederlandse Hartstichting 23.45 NOS Journaal 23.55-07.00 Journaal en Sport journaal 1 NEDERLAND-3 07.00, 08.00 en 09.00 NOS Jour naal met gebarentolk 11.00 De plantage 12.00 NOS Journaal 12.08 Lingo 12.27 Barend Witte- man 12.52 NOS Sportjournaal 13.00 Journaal 13.05 NPS/VARA MiddagEditie 13.34 Urbania, een stadstriptiek 14.00 Lopende zaken 14.35 Ouwe jongens 15.31 Oh oh Den Haag 16.00 NOS Journaal 16.08 VARA Hearbreak high, serie 16.57 Honk!,jeugdmagazine 17.22 NPS Hoogtepunten Pinkpop '98/'99 17.33 Moesha, comedy 18.00 VPRO Villa Achterwerk 18.15 NPS Sesamstraat 18.30 NOS Jeugdjournaal 18.43 NPS Het Klokhuis 19.02 VARA Lingo, spel 19.25 Barend Witteman 19.54 VPRO Waskracht!, magazi ne 20.21 Noorderlicht, documentaire 20.50 VARA Per seconde wijzer 21.18 VARA/NPS Zembla, Risi- co@internet.nl. 22.00 NOS Journaal 22.15 Sportjournaal 22.34 VARA/NPS Nova, actualitei ten 23.03 NOS Den Haag vandaag 23.25-00.20 RVU Vergezicht, do cumentaire I RTL4 07.00 Nieuws 07.10 Calimero 07.20 Mummies alive 07.30 Nieuws 07.40 Mummies alive 08.00 Nieuws 08.10The bold the beau tiful 08.30 Nieuws 08.35 As the world turns 09.00 Nieuws 09.10 As the world turns 09.30 Goede tijden, slechte tijden 10.00 Koffietijd! 11.00 Puzzeltijd 12.00 China Beach 12.50 Snorkels 13.30 Falcon Crest 14.20 The Oprah Winfrey show 15.10 As the world turns 16.00 Nieuws 16.05 Catherine 17.00 Nieuws 17.05 RTL Live, nieuwsshow 18.00 Nieuws 18.30 The bold the beautiful 18.55 Lucky letters, spel 19.30 Nieuws 20.00 Goede tijden, slechte tijden 20.30 Kees Co, comedy 21.00 Dead poets society, film 23.25 Nieuws 23.45 Land's End, misdaadserie 00.35-01.30 Catherine RTL5 06.40, 07.10, 07.40 en 08,10 Busi ness update 07.00, 07.30 en 08.00 Nieuws 09.00 Spitsuur 10.00 Spe- levisie 11.00 Puzzeltijd 12.00 Spits uur 13.30 Spelevisie 14.30 Top 5 15.30 Woordzoeker 16.30 Koken met sterren 17.30 Empty nest, comedy 18.00 Real stories of the Highway Patrol, reportages 18.25 Judge Judy 18.50 Hier aarde 19.00 5 in het land, nieuws 19.25 Landgenoten 19.35 Business update, magazine 20.00 Tennis: ATP Masters - Monte Carlo 20.25 Nieuws update 20.30 The image, speelfilm 22.15 Skybound, documentaire 22.50 Career club, magazine 23.25 5 in het land, nieuws 23.50 Hier aarde 00.00 Tennis: ATP Masters - Monte Carlo 00.25 The Oprah Winfrey show 01.15 Nachtprogramma SBS6 17.00 The A-T earn, actieserie 17.55 Jerry Springer 18.45 De BUS, reallife 19.30 Het Nieuws 19.55 Explosief 20.30 Made in America, film 22.30 Hart van Nederland 23.00 Adult television,erotiek 23.30 De BUS 00.10 Jerry Springer, talkshow 00.55 Tour of duty, oorlogserie 01.45-02.40 Silk stalkings, serie VERONICA 15.45 Onderweg naar morgen 16.15 Melrose Place 17.00 Hercu les 17.50 De regenjas 18.25 Growing pains, comedy 18.55 Geld voor je leven 19.30 Onderweg naar morgen 20.00 Friends, serie 20.30 An innocent man, film 22.35 Illegal in blue, thriller 00.15-00.57 The outer limits, serie 1 OMROEP ZEELAND 09.00 Tekst-tv. 18.00 NOS Journaal 18.15 Omroep Zeeland nieuws 18.34 Pop en zo 18.44 Uit de tijd 18.57-18.59 Toeren Elk uur herhalingen 1 DELTA TV 06.00 Internet en zo: Site van de dag: Webwatch 06.01 Oh wat mooi: de mooiste plekjes in Zeeland: Sluiskil- Oost 06.06 JobNet: Konmar Goes: Bak ker 06.11 Internet en zo: Thema van de week: Musea 06.12 ClubNet: Badminton Combi natie Zeeland 06.24 Tekst Tv, evenementen Elk half uur herhaling BELGIË NED-1 VRT 10.00 Donna opTV 1 12.35 Blokken 13.00 Journaal 13.30 Hart tegen hard 13.50 Journaal 16.50 De dingen des levens, soap 17.35 Buren, soap 18.00 Journaal 18.10 Ticket, toeristisch magazine 18.30 Blokken, spel 19.00 Journaal 19.40 Man bijt hond 20.05 Thuis, serie 20.35 Met andere woorden 21.10 Koppen, actualiteiten 21.55 De laatste show, talkshow 22.35 Man bijt hond 22.58 KENO-uitslagen 23.00 Journaal 23.20 Seinfeld, comedy 23.42-09.00 Herhaling journaal BELGIË NED-2 VRT KETNET 09.00 Wizzy Woppy 09.05 Disney festival 09.35 Otje 10.00 Carland Cross 16.00 Disney festival 16.30 Samson soap 16.55 Samson juke box 17.00 Tik Tak 17.05 Wizzy Woppy 17.10 Liegebeest 17.25 Al lemaal beestjes 17.30 Otje 18.00 Mijn gedacht! 18.05 De grote boze wolf show 18.20 Mijn gedacht! 18.25 Viavia 18.40 Mijn gedacht! 18.45 Hey Arnold 18.55 Ket Co 19.00 Blake and Mortimer 19.25 Op stap met dinosauriërs CANVAS 20.00 Journaal 20.20 TerZake, nieuws, sport 20.40 Voetbal, Champions League 23.20 Jonathan Creek, serie 00.10-02.00 Herhaling TerZake CARTOON NETWORK 6.00 Tiny Toons 6.30 Tom Jerry kids 7.00 Flying rhino junior high 7,30 John ny Bravo 7.45 I am Weasel 8.00 Coura ge, het bange hondje 8.25 Looney Tu nes 8.45 Monster tails 9.00 Droopy master detective 9.30 Scooby Doo 10.00 Top Cat 10.30 Beertje Paddington 10.55 Thomas de stoomlocomotief 11.00 Bob de bouwer 11.15 Kleine monsters 11.30 Sylvester Tweety 12.00 Cow Chic ken 12.30 Dexter's laboratory 13.00 Ani- maniacs 13.30Taz-Mania 14.002stupid dogs 14.30 Dumb dumber 15.00 Cap tain Planet 15.30 Jonny Quest 16.00The mask 16.30 De Powerpuff girls 17.00 Ed, Edd n Eddy 17.30 Paling en Ko 18.00 Tom Jerry 18.30 Looney Tunes 19.00 De Flintstones 19.30 The Addams fami ly 20.00 De Jetsons 20.30 Johnny Bravo 21.00 Dexter's laboratory 21.30 I am Weasel 22.00 Courage, het bange hond je 22.30 Cow Chicken 23.00 Jonny Quest 23.30 Dumb dumber 00.00 Top Cat 00.30 Help... It's the hair bear bunch 1.00 Josie The Pussiecats 1.30 Motor- mouse Autocat 1.45 Lippy the lion 2.00 Fat dog Mendoza 2.30 Magic roun dabout 3.00 De Tidings 3.30 Tabaluga 4.00 The Fruitties 4.30 Blinky Bill 5.00 Magic roundabout I KINDERNET 07.00 Boes 07.10 Pocket dragons 07.25 Smurfen 07.55 Boegie woegie 08.05 En chanted lands 08.20 Starstreet 08.30 Zoocup 08.35 Zoolympics 08.40 My litt le pony 08.55 Dirk Peter 09.00 Jella- bies 09.10 Brandweerman Sam 09.20 James de kat 09.30 Bananen in pyjamas 09.35 Brum 09.45 Frootie tooties 09.50 Kippets 10.00 Jellabies 10.10 Brand weerman Sam 10.20 James de kat 10.30 Bananen in pyjamas 10.35 Brum 10.45 Frootie tooties 10.50 Kippets I NET 5 14.30 Webster 14.55 Bosom buddies 15.25 21 Jump Street 16.15 Disney feest 16 45 Malcolm Eddie 17.15 Beverly Hills 9021018.05 Star Trek: The next ge neration 19.00 Het Nieuws 19.25 Reela- me reclame 20.00 The nanny 20.30 Ally McBeal 21.25 Family law 22.20 Kelder co 22.50 Oog in oog 23.25 Game on 00.00 The nanny 00.25 Het Nieuws FOX8 06.30 Tante Soesa Sassefras 07.25 Wacky wake up 09.20 Fox kids mara thon 11.15 Tante Soesa Sassefras 13.55 Fox kids crazy cartoons 15.50 Dennis the menace 16.15 Jim Button 16.45 Pokémon 17.10 Mystic knights of Tir Na Nog 17.35 Sweet Valley High 18.00Tarzan 18.30The Simpsons 19.00 Goudkust 19.30 Splits! 20.00 Seinfeld 20.30 Vrienden voor het leven 21.00 Oh grow up 21.30 Fox forum 22.30 Cream 23.30 David Letterman 00.30 Acapulco H.E.A.T 01.30 Homeshopping FRANKRIJK-2 05.30 La chance aux chansons 06.30 07.00 Popeye 07.10 Kinderen zijn de baas! 08.15 Hartvan Nederland 08.40 Goudkust 09.10 Matlock 10.00 De BUS 10.45 Ricki Lake 11.30 The young and the restless 12.15 Start op zes 12.45 Studie- nieuws op 6 13.10 Vakantie-tv 13.45 De BUS 14.40 Who's minding the store, filmkomedie 16.15 Silk stalkings, actieserie Télématin 08.35 Loving 09.00 The Bold and the Beautiful 09.30 La planète de Donkey Kong 10.55 Nieuws voordoven en slechthorenden 11.00 Motus 11.40 Les Zamours 12.20 Pyramide 13.00 Nieuws 13.50 Inspector Morse 15.45 La chance aux chansons 16.55 Deschiffres et des lettres 17.30 Nash Bridges 18.20 Face caméra 18.45 Friends 19.15 Qui est Qui 20.00 Nieuws 20.50 La trilogie Marseillaise - Fanny, tv-film van Nicolas Ribowski 22.35 La vie a léndroit 00.25 Nieuws 00.50 Futur antérieur 02.00 Mezzo linfo 02.15 Les documents du di- manche 03.10 Urti 03.40 24 Heures din- fo 04.00 Tonnerre de Zeus 04.25 Heimat TVS 06.30 Télématin 08.00 Canadees nieuws 08.30 Découverte 09.00 TV5 in fos 09.05 Zig zag café 10.00 Frans nieuws 10.15Nomsde Dieu 11.00 Claire Lamarche 12.00 TV5 infos 12.05 100% questions 12.30 Frans nieuws 13.00TV5 infos 13.05 Les grandes énigmes de la science 14.00 Nieuws 14.15 Un frère. speelfilm (1997) van Sylvie Verheyde 16.00 Nieuws 16.15 TV5 questions 16.30 Taxi pour l'Amérique 17.00 TV5 infos 17.05 Pyramide 17.30 Questions pour un Champion 18-00 Nieuws 18.15 Un frère, speelfilm (1997) 20.00 Zwit sers nieuws 20.30 Frans nieuws 21.00 TV5 Infos 21 05 Temps présent 22.00 Nieuws 22.15 Julie Lescaut 00.00 Bel gisch nieuws 00.30 Frans nieuws 01.00 TV5 infos 01.05 Julie Lescaut 03.00 TV5 infos 03.05 Courant dart 03.30 Alice 04.00 Canadees nieuws 04.30 Nieuws l ARTE 19.00 Archimède 19.45 Arte info 20.15 Deux femmes sur un ring 20.45 Floren ce Gipsy Tour 21.35 Hommage aux Snes: Gloire aux anes 23.45 Au hasard Balthazar, drama (1966) van Robert Bresson met Anne Wiazemsky 01.20- 02.45 Hombres complicados, komedie (1997) van Dominique Deruddere met DirkRoofthooft, Josse de Pauwen Hilde Van Mieghem DUITSLAND-1 DUITSLAND-2 Heute nacht 23.45 Gesucht wird Ricki Forster II tv-film 1990) van Wolf Gremm (2 en slot) 01.15 The history channel - Geschichte erleben: Hitier - Der Verbre- cher 02.05 Neues das Magazin 02.35 Streit um Drei 03.25 Heute nacht 03.40 Volle Kanne, Susanne 04.35 Strassenfe- ger 05.00 Hallo Deutschland RTL TVJ 06.00 Punkt 6 06.30 Guten Morgen Deutschland 07.00 Punkt 7 07.30 Reich und Schön 07.55 Unter uns 08.25 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 09.00 Mary Ty ler Moore 09.30 Golden Girls 10.00 Die Nanny 10.30 Sabrina 11.30 Familien duell 12.00 Punkt 12 - Das RTL-Mittags- journal 13.00 Die Oliver Geissen Show 14.00 Birte Karalus 15.00 Barbel Schafer 16.00 Hans Meiser 17.00 Die Nanny 17.30 Unter uns 18.00 Guten Abend RTL 18.30 Exclusiv - Das Star-Magazin 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv - Das Magazin 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 Medicopter 117 - Jedes Leben zahlt 21.15 lm Namen des Gesetzes 22.15 Quincy 23.15 Magnum 00.10 Nachtjournal 00.40 Golden Girls 01.10 Mary Tyler Moore 01.35 Die Liebe muss verrückt sein' 02.00 Barbel Schafer 02.50 Nachtjournal 03.20 Hans Meiser 04.10 Birte Karalus 05.10 Explosiv - Weekend CNN ENGELAND-1 05.30 ZDF-Morgenmagazin 09.00 Heute 09.05 Praxis Bülowbogen 10.00 Heute 10.03 Brisant 10.20 Mit Himbeergeist geht alles besser, film (1960) van Georg Marischka 12.00 Heute mittag 12.15 ARD-Buffet 13.00 ZDF-Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.03 WunschBox 15 00 Tagesschau um drei 15.15 Aben- teuer Wildnis 16.00 Fliege - Die Talk- show 17.00 Tagesschau um fünf 17.15 Brisant 17.43 ARD vor acht 20.00 Ta gesschau 20.15 Julia - Eine ungewóhn- liche Frau 21.05 Pfeifer 21.35 Loriot 22.00 Plusminus 22.30 Tagesthemen 23.00 Boulevard Bio 00-00 Fast wie Zuhause 00.25 Nachtmagazin 00.45 Two weeks in another town, filmdrama (1962) van Vincente Minnelli met Kirk Douglas 02.30 Nachtmagazin 02.50 Fliege - Die Talkshow 03.50 Die schöns- ten Bahnstrecken Europas 04.00 ARD- Ratgeber: Geld 04.30 Weltreisen: Mein Prag 05.00 Plusminus 07.00 BBC Breakfast news 10.00 Kilroy Aansl: Nieuws 11.00 City hospital Aan- sl: Nieuws 12.00 Bargain hunt 12.30 House invaders Aansl: Nieuws 13.00 Wipeout 13.30 Doctors 14.00 Nieuws 14.45 Neighbours 15.10 Through the keyhole 15.40 Snooker 16.30 Tweenies 16.50 Pablo the little red fox 16.55 The silver brumby 17.20 Home farm twins 17.35 G force 18.00 Newsround 18.10 Trading places 18.35 Neighbours 19.00 Nieuws 20.00 Holiday on a shoestring 20.30 EastEnders 21.00 Airport 21.30 DlY SOS 22.00 Nieuws 22.30 Liberal De mocrat Party 22.35 Silent witness 00.10 Easter tales 00.25 Film 2000 00.55 Pas sover - A taste of freedom 01.20 Victim of rage, filmdrama (1994) van Armand Mastroianni met Jaclyn Smith02.55 BBC News 24 ENGELAND-2 Robert Sean Leonard in Dead poets society. RTL 4,21.00 uur 05.30 ZDF-Morgenmagazin 09.00 Heute 09.05 Voile Kanne, Susanne 10.00 Heu te 10.03 Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der Bergdoktor 11.35 Geniessen auf gut deutsch 12.00 Heute mittag 12.15 Dreh- scheibe Deutschland Aansl: Presse- schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin 14.00 Gesundheitl 14.15 Discovery - Die Welt entdecken 15.00 Heute 15.10 Streit um Drei 16.00 Heute-in Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leute heute 18.00 Am liebsten Mariene 18.53 NKL-Tagesmillion 19.00 Heute 19.25 Hotel Elfie 20.15 Wie wür- den Sie entscheiden? 21.00 Frontal 21.45Heute-journal22.15Glutunterder Asche - Zwischen Himmel und Erde 23.00 Die ZDF-dokumentation 23.30 CNBC/NGC 06.00, 07.00, 08.00 en 09.00 This mor ning 06.30, 07.30 en 08.30 World busi ness this morning 09.30 World sport 10.00 Larry King live 11.30 World sport 12.30 Biz Asia 13.15 Asian edition 13.30 Science technology week 14.15 Asian edition 14.30 World report 15.30 Show biz today 16.30 World sport 17.30 World beat 18.00 Larry King live 19.45 Ameri can edition 20.30 World business today 21.30 Q A 22.00 World news Europe 22.30 Insight 23.00 News update Aansl: World business today 23.30 World sport 00.00 WorldView 00.30 Moneyli- ne newshour 01.30 Asian edition 01.45 Asia business this morning 02.00 This morning Asia 02.30 Q A 03.00 Larry King live 04.30 Newsroom 05.15 Ameri can edition 05.30 Moneyline I MUSIC FACTORY 6.00 CyberChoice 7.00 Morning zoo 9.00 CyberChoice 12.00 The bassment 14.00 The groove 15.00 P.M 16.30 The Movie Factory 17.00 D-Day 19.00 De Dag Top 5 20.00 Bridget On Air 21.00 The groove 22.00 TMF Live 23.00 TMF Late 00.00 The DJ's 1.30 CyberChoice MTV EUROPE 5.00 Non stop hits 12.00 Data videos 13.00 Bytesize 15.00 Total request 16.00 Say what? 17.00 Select MTV 18.00 MTV: New 19.00 Bytesize 20.00 Top selection 21.00 Making the video - No Doubt 21.30 Bytesize 00.00 Alternative nation 2.00 Night videos MUZZIK 07.00 Open University 08.00 Teletub bies 08.25 Yogis space race 08.45 Goober and the ghost chasers 09.10 Blue Peter 09.35 Ace ventura: Pet detec tive lO.OOGoosebumps 10.25The really wild show - Greatest hits 10.50 The big knights 11.00 Little bear 11.25Tweenies 11.45 Rupert the bear 11.55 Bump 12.00 Asterix conquers America, tekenfilm (1994) van Gerhard Hahn 13.15 Turning points 13.30 Working lunch 14.00 Snooker 15.40 Westminster 16.20 Nieuws 16.30 Snooker 19.00 Due south 19.45 Snooker 20.30 Home ground 21.00 The antiques show 21.30 S«ooker 23.30 Newsnight Aansl: local authority election 00.20 Even further abroad with Jonathan Meades 00.50 Trade scerets 01.00 Despatch box 01.30-07.00 BBC Learning zone 6.20 Riders to the sea 7.05 Musique emotion 9.00 Jonge vertolkers. April 2000 9.35 Bruckner: Symfonie nr. 8. Uit gevoerd olv Sergiu Celibidache 11.30 Jazz 625. The Oscar Peterson Trio 1964) 12.00 Jazz at the Smithsonian. Mel Le wis The jazz orchestre 13.00 Le jour nal de Muzzik. Versie 99/2000 13.35 Da vid Oistrakh, kunstenaar van het volk? B. Monsaiggeon 15.00 Tarare van Anto nio Salieri. J. C. Malgoire 18.15 Mid night classics 19.00 Jonge vertolkers 19.35 Een nacht in de carboneria. Fla menco-festival Mount de Marsan 1999 20.05 Rokiah Traore in concert 21.00 Russische nacht met Selji Ozawa 22.40 Jonge vertolkers. April 2000 23.15 Pakeezah 1.15 Onderweg met Calvin Russell 2.10 Nachttv EUROSPORT 7.00 Europe today 8.00 CNBC Europe squawk box 10.00 Market watch 12.00 Raketmannen 13.00 Wegbereiders 14.00 Antarctica.org 15.00 Pluk de dag 16.00 Afrikaanse odyssee 17.00 De gro te Indische spoorlijn 18.00 De spookri- vier 19.00 Wild visioen 20.00 In het witte Hus 21.00 Yukonna 21.30 Huis onder de zee 22.00 Verboden riten: Mensenoffers 23.00 Explorer's journal: Laatste van de levende fossielen 00.00 De grote Indi sche spoorlijn 1.00 Wild visioen 2.00 In het Witte Huis 3.00 Yukonna 3.30 Huis onder de zee 4.00 Verboden riten: Men senoffers 5.00 Laatste van de levende fossielen 08.30 Snowboarden 09.30 Eurogoals 11.00 Snooker 14.00 Formula 15.00 Hockey 16.30 Sumoworstelen 17.30 Youth only zone 19.00 Dream team 19.30 Touring car 20.30 Snooker 22.00 Boksen 23.00 AdNatura 00.00 Marathon I DISCOVERY CHANNEL 09.00 Jurassica: Rats 09.30 Wildlife SOS 10.00 Outback adventures III 10.30 Nick's quest: Gorilla 11.00 Untamed Af rica: Simba's death 12.00 Disaster: Total collapse 12.30 Ghosthunters: The pos session 13.00 The car show IV 13.30 Flightline 14.00Thefall of Saigon 115.00 Rex Hunt's fishing adventures 15.30 Bush Tucker man: Stories of survival 16.00 Rex Hunt's fishing adventures: South west rocks II 16.30 Discovery to day 17.00 Searching for lost worlds: Dragon hunters 18.00 Hitler's hench men: Speer - The architect 19,00 Red chapters: The murder of Sergei Kirov 19.30 Discovery today 20.00 Runaway trains II 21.00 Rescue international: High altitude 22.00 Raging planet: Lightning 23.00 War and civilisation: Blood and iron 00.00 Quest for he lost ci vilisation: Forgotten knowledge 01.00 Beyond 2000 01.30 Discovery today 02.00 Searching for lostworlds: Dragon hunters

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 11