Nog geen Middelburgs college De paardenbenen zijn schoon, dus de lente kan beginnen Scouts peddelen over Herengracht PZC Schouwen volgt Terneuzen na in aanpak dealers Veere trekt geld uit voor renovatie sportaccommodatie zeeland maandag 27 maart 2000 Onderhandelingen over nieuwe coalitie gaan vanavond verder doorCris Sohier MIDDELBURG - Scouting groep Berdenis van Berlekom uit Middelburg opende zater dag 25 maart haar deuren voor het publiek. In het kader van Nationale Scouting Dag de den in het hele land honderden andere groepen hetzelfde. De Middelburgse scouts kun nen best een aantal extra leden gebruiken, vertelt Ad Jansen, die betrokken was bij de orga nisatie van de dag. Deze natio nale dag was dan ook een mooie gelegenheid om eens te laten zien wat scouting te bie den heeft en te proberen een aantal nieuwe leden voor de groep binnen te halen In het verenigingsgebouw aan de Zuidsingel konden belang stellenden zaterdagmiddag, samen met enkele leden, van een homp deeg op een lange stok boven een kampvuur een stokbroodje bakken. Iets verderop, in en om de He rengracht, waren de meer avontuurlijke activiteiten te beleven. Hier kon je proberen de gracht over te steken per kano of per kabelbaan, en dan het liefst zonder daarbij een nat pak te halen. De kabelbaan leverde nog wel een enkele natte voet op, maar die was in het lente zonnetje ook zo weer opge droogd. Ongeveer dertig kinderen tus sen de acht en vijftien jaar kwamen een kijkje nemen bij de scouts. „Een heel redelijke belangstelling", meent Jan sen. „Het is wel eens minder geweest in voorgaande jaren. Maar het is altijd weer af wachten hoeveel van deze kin deren ook daadwerkelijk besluiten lid te worden.Bege leider Jeffrey van Gils vult aan: „Als het er nu heel veel zijn. zullen we wel weer op zoek moeten naar een paar lei ders, want daarvan kunnen we er ook best een paar extra ge bruiken." Tijdens de viering van de Nationale Scouting Dag in Middelburg konden aspirant-leden per kano of kabelbaan proberen de gracht over te steken zonder een nat pak te halen. foto Lex de Meester Bromfietser schept skeelertje OOST-SOUBURG - Een negenjarige jongen uit Oost-Sou burg is zaterdag frontaal aangereden door een onbekende bromfietser. De jongen reed op zijn skeelers over het Koop mansvoetpad in de richting van de Diezestraat. Uit tegen overgestelde richting kwamen twee brommers aangereden, hoewel het pad sinds enkele maanden verboden is voor brom fietsers. Eén van de bromfietsers reed op het linker gedeelte van het fietspad, reed tegen de jongen aan en ging er vervol gens van door. De jongen kwam ten val en liep een schaaf wond aan de borst op. Ook raakte zijn jas beschadigd. Gestald motorjacht gestript ARNEMUIDEN - Van een motorjacht dat in Arnemuiden in de winterstalling stond, is voor enkele duizenden guldens aan onderdelen gestolen. De startmotor, motordrive, brandstof- pomp en marifoon werden weggehaald. De diefstal is ge pleegd tussen 1 februari en 25 maart. Vandalen beschadigen auto's SLUISKIL - In de Schoutstraat in Sluiskil is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto vernield. De eigenaresse van het voertuig hoorde omstreeks twee uur een harde klap. Toen ze ging kijken zag ze dat de achterruit van haar auto was inge- slagen. Daarnaast zat er een deuk in de voorbumper. De scha de bedraagt rond de duizend gulden. Ook in Terneuzen is die nacht de achterruit van een auto ingeslagen. Tevens was er een deuk in de achterklep geschopt. De wagen stond gepar keerd aan de Baandijk. De 24-jarige eigenaresse heeft aangif te gedaan. Rijkswaterstaat opent kantoor TERNEUZEN - Het nieuwe kantoor van Rijkswaterstaat aan de Buitenhaven in Terneuzen wordt donderdag 27 april offici eel geopend. De officiële openingshandeling wordt verricht door de Terneuzense burgemeester R. Barbé. Daarna kan het ultramoderne gebouw worden bezichtigd. Inbraken in recreatiewoningen WEMELDINGE - In twee recreatiewoningen aan de Binnen dijk in Wemeldinge is ingebroken. De inbraken werden vrijdag en zaterdag gemeld. Eén van de twee inbraken is ver moedelijk tussen donderdag en vrijdagavond gepleegd. De toegang tot de woning werd geforceerd, waarna twee televi sies, een stereoinstallatie en een stofzuiger werden meegeno men. Ook bij de andere woning is de deur opengebroken. Hier wordt echter niets vermist. Joyriding met heftrucks KAPELLE - Tot nu toe onbekende daders hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag met twee heftrucks over een be- drijfsperceel gereden aan de Dijkwelsestraat in Kapelle. Daarbij zijn goederen en machines beschadigd geraakt. Het schadebedrag is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe de daders zich toegang tot het bedrijfsterrein hebben weten te verschaffen. Met de heftrucks zijn verschillende pallets aan gereden, waarbij ook de daarop liggende goederen werden vernield. Richtingaanwijzers gestolen VROUWENPOLDER - Een onbekende heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de richtingaanwijzers en verstralers van een auto in Vrouwenpolder gestolen. De Volkswagen GTI stond geparkeerd aan de Hopman de Rijklaan. door Miriam van der Schot MIDDELBURG - De gemeente Middelburg heeft nog geen nieuw college van B en W. Het overleg om te komen tot een an dere coalitie is zaterdag ge schorst tot maandagavond. De beoogde wethouders R. Vis ser (AOV-Unie 55+) en L. M. Luitwieler (RPF/GPV) spraken met de wethouders P. M. Bruinooge (CDA) en J. C. van Dijk-Sturm (WD) en de fractievoorzitters van de vier partijen over de te .vormen coa litie. Het overleg begon om half tien. „Gezien het tijdstip, het week einde en het feit dat dit een zaak is waar men meestal minstens twee weken de tijd voor nodig heeft, hebben we om één uur 's Huis provincies in Brussel open BRUSSEL- Eurocommissaris F. Bolkestein zal donderdag 30 maart het 'Huis van de Neder landse Provincies' in Brussel officieel openen. Het pand biedt een onderkomen aan alle provinciale lobbyisten, vertegenwoordigers van het In- ter Provinciaal Overleg (IPO) en een hoofdstedelijke lobbyist. Verschillende Nederlandse re gio's waren al met een vertegen woordiger in Brussel aanwezig, met de bedoeling de belangen van hun gebied bij het Europees Parlement en de Europese Com missie beter te kunnen beharti gen. Met het oog op meer effici ency en synergie zijn deze vertegenwoordigers in één on derkomen gehuisvest. Het pand is gevestigd aan de Aduatukers- straat. Namens de Zuid Neder landse provincies (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) werken daar Dorine van Buren en Karin Jacobs. I Jeugdtheater 1 OOST-SOUBURG - Kinderthe ater Grutteprut speelt vrijdag 31 maart De Gouden Gloed en het Grote Gevaar op de Kinder club in de Rehobothstraat 9 in Souburg. Het stuk is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. I De aanvang is om 19.30 uur. middags besloten de vergade ring te schorsen", zei WD-frac- tievoorzitter P.AH. de Visser. Volgens hem was het gesprek constructief en verliep het abso luut niet moeizaam. Of er al ge sproken is over de portefeuille verdeling, wilde hij nog niet zeggen. Luitwieler gaf toe dat de zeker heid over een baan, als hij over twee jaar geen wethouder meer zou zijn, een rol heeft gespeeld bij de schorsing. Over twee jaar is de huidige zittingsperiode af gelopen en de kans bestaat dat hij zijn wethoudersstoel dan moet afstaan en 'op straat' staat. Luitwieler zei dat hij tij dens het overleg geprobeerd heeft garanties daartegen te krijgen. „Daar hebben we niet over gesproken. Maar natuur lijk heb ik zelf wel nagedacht over dat risico. Ik wil me inzet ten voor de gemeenschap, maar dat hoeft niet ten koste te gaan van alles." De 'linkse RPFer voegde daar aan toe dat hij geen twijfels heeft over een baan als wethou der. Spar Bij de voortzetting van het over leg maandag, zal ook burge meester L.H.B. Spar van der Hoek aanwezig zijn. Dan wordt wellicht ook duidelijk wat er met zijn portefeuilles gaat ge beuren. Formateur en CDA- fractievoorzitter S. Buisman maakte donderdag bekend een aantal portefeuilles van Spar te willen afnemen. WD en CDA vinden dat de burgemeester on voldoende presteert. Daarom willen ze zijn portefeuilles eco nomische zaken, communicatie en stadsgewestelijke samen werking bij een andere wethou der onderbrengen. De gemeente Middelburg is ge noodzaakt zich te buigen over een nieuw dagelijks bestuur omdat de coalitie VVD, CDA en PvdA vorige week uiteen viel. De twee PvdA-wethouders dienden vorige week hun ont slag in nadat de christen-demo craten hadden geëist dat één van de twee wethouders zou op stappen. Zij vonden dat de soci aal-democraten geen recht had den op twee wethouders toen twee van de vier PvdA-raadsle- den (H. Akdag en P. Kraan) op stapten. door Miriam van der Schot DOMBURG - Het clubgebouw en kleedaccommodatie op sportpark Duinhelm in Oostka- pelle moeten gerenoveerd en vernieuwd worden. Om de ge bouwen weer aan de huidige ei sen te laten voldoen, wil het col- I lege van B en W van de gemeente 1 Veere ruim negen ton uittrek ken. De kleedaccommodatie en het clubgebouw zijn gebouwd in 1972. Het complex bestond toen uit vier kleedkamers. Zes jaar daarna werd het clubgebouw uitgebreid. Maar dat was nog niet voldoende. Wegens ruimte gebrek zijn er later nog twee tij delijke kleedruimtes bij ge- L plaatst. Uit een kwaliteitsbeoordeling door het NOCNSF bleek dat de kleedaccommodatie, de twee tijdelijke kleedkamers en het clubgebouw helemaal niet meer aan de eisen en nonnen voldoen. REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Voorstad 22 Postbus 31 i 4460 AA GOES Tel: (0113) 273000 Fax:(0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: R. Bosboom I. Huibers A.M. van der Jagt E. Soesman te Vlissingen: A.A. van der Sluis (chef) N.F.C. Berkelder E.L. Ramakers M.J. van der Schot A. van Westen K.L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 i e-mail: redactie@pzc.nl Internet http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Daarnaast is geconstateerd dat een totaal van zes kleedkamers onvoldoende is. Het sportpark wordt gebruikt door voetbalvereniging Oostka- pelle. De vereniging telt meer dan driehonderd leden verdeeld over zeventien teams. Volgens de richtlijnen is daarvoor een kleedaccommodatie met acht kleedkamers nodig. Aanvankelijk wilde het college de vier kleedkamers laten reno veren en vier andere kleedka mers nieuw laten bouwen. De voetbalvereniging had ge waagd om acht nieuwe kleed ruimten. Toen duidelijk werd dat renoveren duurder uitviel dan nieuwbouw, heeft het colle ge het verzoek overgenomen. De raadscommissies zullen over twee weken een advies uitbren gen over het beschikbaar stellen van 908.000 gulden voor de bouw. Gewonden bij frontale botsing KOUDEKERKE - Een 48-jari- ge vrouw uit Vlissingen en een 42-jarige man uit de gemeente Veere zijn zaterdagavond na een auto-ongeluk in Koudekerke naar het ziekenhuis in Vlissin gen vervoerd. Het ongeval gebeurde in de Middelburgsestraat. De auto mobiliste uit Vlissingen reed richting Middelburg maar zat op de verkeerde weghelft. Eén autobestuurder uit tegengestel de richting wist haar te ontwij ken. Daarna botste de vrouw fron taal tegen de bestuurder van een Veerse bedrijfsauto. Een 33-ja- rige automobilist uit de ge meente Veere reed achter zijn plaatsgenoot maar kon niet meer op tijd tot stilstand komen. De eerste twee auto's zijn totaal vernield. De derde had schade aan de voorkant. Gymzaal onder water gezet VLISSINGEN - De directeur van een basisschool in Vlissin gen ontdekte zondag dat de gymzaal van zijn school onder water stond. Onbekenden heb ben eerder dit weekeinde de brandkraan opengedraaid. Hoe groot de waterschade is, is nog niet bekend. Met de eerste Walcherse strao zijn voor de Zeeuwse Ringrijders Vereniging de festiviteiten in het kader van het jubileumjaar begon nen. foto Lex de Meester door Cris Sohier DISHOEK - Op de Walcherse stranden viel zaterdag een on gebruikelijk tafereel te be wonderen. Tientallen paarden en hun berijders hadden zich verzameld voor het stroariën. Deze tocht was op Walcheren nog nooit eerder gehouden, zegt Piet Jan Reijnierse na mens de Zeeuwse Ringrijders Vereniging (ZRV). „Op Schouwen is het stroariën al heel lang traditie. Oor spronkelijk werd de tocht vooral gelopen als begroeting van de lente", legt Reijnierse uit. „De boerentrekpaarden ston den de hele winter op stal en als ze dan voor het eerst buiten kwamen, was er het stroariën. Om even lekker de stalbenen te strekken en ze te wassen in het zoute water. Daarom lopen de paarden bij zo'n rit niet alleen over het strand maar zoeken ze regelmatig het water op, bij voorbeeld om de paalhoofden te passeren. Bovendien geloof de men vroeger dat het stroa riën hielp de kwade stalgees- ten te verjagen." Op Schouwen-Duiveland mag de tocht dan ieder jaar gehou den worden, voor Walcheren was het nieuw. De ZRV heeft dit evenement georganiseerd omdat ze graag iets bijzonders wilde doen om het vijftigjarig bestaan van de vereniging te vieren. „Vandaag begroeten we dus niet alleen de lente, maar houden we ook de eerste feestelijke activiteit van dit jubileumjaar Na het stroariën volgen er nog meer evenemen ten", zegt Reijnierse, voorzit tervan de jubileumcommissie. De tocht leidde van Westka- pelle over acht kilometer strand naar Dishoek toe. Reij nierse is uitermate tevreden over het verloop van het eve nement. Er liepen 7 4 fraai ver sierde paarden mee, waarvan ongeveer de helft Zeeuwse trekpaarden en de rest warm- bloedpaarden. „Dat is een hele mooie op komst. Ik heb al van verschil lende deelnemers gehoord dat de sfeer onderweg goed was. Er deden zich geen problemen voor. We hadden heel veel aan dacht besteed aan de veilig heid, maar dat is gelukkig overbodig gebleken.'' Een kleine domper: tijdens de aankomst bij Kaapduin zijn er niet zo veel belangstellenden. „Dat is wel een beetje jammer, maar dat kan ook komen om dat we een half uurtje eerder zijn aangekomen dan gepland. Tijdens de tussenstop Zoute- lande was het weer wel druk." Op het laatste stukje strand mogen sommige van de paar den, die de hele tocht vooral stapvoets hebben afgelegd, nog even draven. Daarna is het weer tij d om naar huis te gaan De benen zijn schoon, de lente kan beginnen. Feestjaar Voor de ringrijvereniging is het feestjaar begonnen. Het volgende evenement dat geor ganiseerd wordt ter gelegen heid van de vijftigste verjaar dag is al binnenkort. Vrijdag 31 maart wordt er in de Imkerij Poppendamme een tentoon stelling geopend, waar aan de hand van voorwerpen, foto's en prijzen een beeld wordt ge schetst van het ringrijden in heden en verleden. Daar wordt het jubileumjaar ook officieel geopend. door Piet Kleemans ZEERIKZEE - Koffieshops zijn al jaren taboe op Schouwen- Duiveland. Door het implemen teren van de landelijke 'Wet Damocles' wil het Schouwse college van burgemeester en wethouders nu ook de bevoegd heid om 'drugspanden' te slui ten als daar géén klachten van omwonenden over zijn. De Wet Damocles werd in het voorjaar van 1999 van kracht. Onder leiding van de Terneu zense burgemeester R. Barbé werd door een Zeeuwse werk groep een regionaal concept ontwikkeld. De wet geeft burgemeesters de bevoegdheid om bijvoorbeeld koffieshops te sluiten als ze zich niet houden aan degedoogvoor- waarden. Zo mogen ze geen reclame ma ken, geen grote handelsvoorra den in huis hebben, geen hard drugs verkopen en geen soft drugs aan minderjarigen verko pen. Ook gewone cafés waar drugs verhandeld worden of panden van waaruit gedeald wordt kunnen op basis van deze wet zonder pardon gesloten worden op last van de burgemeester. Vóór Damocles moest er uitdrukkelijk sprake zijn van overlast, wilde een gemeente een koffieshop, café of drugs pand kunnen sluiten. Bestuur lijk optreden werd daardoor vaak belemmerd, vonden de au toriteiten. Viktor In het verlengde van de Wet. Damocles ligt de Wet Viktor, die woningbouwvereniging of an dere verhuurders van woningen verplicht om huurders die zich schuldig maken aan dealen uit het huurhuis te zetten. Blijft de verhuurder in gebreke dan kan de gemeente bestuursdwang uitoefenen. Dat gaat zelfs zover dat de gemeente een drugspand voor de duur van één jaar kan verzegelen. Volgens schattingen van het Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD) lopen op Schouwen-Duiveland zo'n 1400 softdrugsgebruikers rond. Uit cijfers van de Lande lijke Stichting Ouders van Drugsverslaafden blijkt dat vooral het aantal jonge drugs gebruikers op het eiland de laat ste jaren, ondanks het strenge anti-drugsbeleid op Schouwen, fors is toegenomen. De meningen over het drugsbe leid van de gemeente Schou wen-Duiveland zijn verdeeld. Koffieshopeigenaar G. Aarden, uitbater van shops in Wissingen en Goes, spreekt van struisvo gelpolitiek. Hij zegt in zijn kof fieshops regelmatig Schouwse blowers te begroeten en vindt de veronderstelling dat door het niet toelaten van koffieshops het voor gebruikers een stuk moeilijker maakt om aan hun genotmiddelen te komen naïef. De fracties GroenLinks en D66 vinden het Schouwse beleid te streng. Zij vinden dat alleen met legale verkooppunten van drugs een slag toe te brengen is aan illegale drugshandel. De Stichting Jeugd Schouwen- Duiveland daarentegen kan zich wel vinden in het gemeen tebeleid. Stremming weg over kering Oosterschelde VLISSINGEN - De weg over de Oosterscheldekering is woens dag 29 maart afgesloten van 14 tot 14.20 uur. In die tijd wordt met een mobiele kraan een por taal voor de windwaarschu- wingsborden verwijderd. Hulp verleningsdiensten kunnen wel passeren en lijndienstbussen kunnen hun gewone schema volgen zonder hinder te onder vinden van de stremming. Het wegverkeer kan eventueel om rijden via de Zeelandbrug. Drankrijders betrapt in Middelburg MIDDELBURG - Vijf personen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in Middelburg be keurd tijdens een alcoholcon trole in onder meer de Koestraat en aan de Koepel. Vier mensen kregen een rijver bod en één van hen kreeg tevens den dagvaarding mee. In de Lange Delft werd een 21-jarige man beboet voor openbare dronkenschap. De man was zwaar onder invloed van alco hol en viel andere mensen lastig.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 9