Grieken lid Schengen-club Paus besluit Israëlreis met interreligieuze pelgrimage PZC Reuzenstadion Kingdome in Seattle opgeblazen Mugabe weigert eind te maken aan invasie landerijen blanken Trimble slaat aanval op leiderschap van Unionisten-partij af buitenland maandag 27 maart 2000 Rellen bij begrafenis in New York Felle kritiek op onschendbaar verklaren Pinochet Paspoortcontrole verdwijnt voor inwoners van EU-landen Doorbraak blijft uit op top tussen Clinton en Assad Veteranen herdenken bevrijding Hue van onze redactie buitenland SANTIAGO - Het verlenen van nieuwe onschendbaarheid door het Chileense Congres aan ex-dictator Pinochet is in het licht van de voorgewende plannen om hein rechtvaardig te berechten in Chili gewoon een vorm van kuiperij. Dat ver- 'I klaarde gisteren de voorzitster van het Europese Parlement, Nicole Fontaine. Onderzoek politie naar sabotage bij Sellafield LONDEN - De Britse politie on derzoekt mogelijke sabotage bij de opwerkingsfabriek in Sella field. Een medewerker wordt J ervan verdacht de draden van een robotarm te hebben doorge knipt, waardoor een eenheid rg met opgeslagen kernafval moest worden stilgelegd. r In de fabriek werken 10.000 mensen. De sabotage heeft voor ir overlast gezorgd, maar er is 3' geen sprake geweest van een ge vaarlijke situatie, zo meldt de Sunday Telegraph. Een jaar geleden raakten twee medewerkers gewond toen ge concentreerd salpeterzuur weg- i lekte. Vorige maand bleek dat er P was geknoeid met veiligheids- r" documenten. Naar aanleiding daarvan besloten Japan, Duits land en Japan om geen nuclair materiaal meer naar Sellafield te sturen. RTR/ANP/AFP NEW YORK - In New York is het zaterdag tot rellen gekomen bij de begrafenis van een zwarte man die door de politie was doodgeschoten. De politie ar resteerde 27 mensen. Vier bur gers en 24 politiemannen raak ten tijdens de rellen gewond. De schietpartij deed zich voor lop 16 maart en heeft de spannin- I gen tussen de zwarte gemeen- 1 schap en de politie van de stad vergroot. Het uit Haïti afkom st/ge slachtoffer was ongewa pend toen hij voor een bar in I Manhattan door een lid van de narcoticabrigade weer neerge schoten. Het was de derde keer - in ruim een jaar tijd dat een on gewapende zwarte door politie kogels werd gedood. RTR „Het is een provocatie aan het adres van de landen die pro beerden hem te laten vervolgen voor schendingen van de men senrechten. De nieuwe inter nationale orde met zijn tribu nalen tegen oorlogsmisdaden en schendingen van de men senrechten eist dat het geweten van de wereld hierop eensge zind reageert", aldus Fontaine. In Chili reageerde de voorzit ster van de Groep van Nabe staanden van Verdwenen Gevangenen, Viviane Diaz, woedend: „Het is onbegrijpe lijk dat het parlement dit be sluit nam om Pinochet te vrij waren van rechtsvervolging. Het is een schande voor het land." Het Congres, de gezamenlijke vergadering van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, verleende zaterdag onschend baarheid aan vroegere presi denten, met 111 tegen 29 stem men bij drie onthoudingen. Het betekent dat ex-dictator Au- gusto Pinochet binnen Chili zo goed als zeker niet zal worden vervolgd wegens schending van mensenrechten, terwijl toch ook in Chili al 76 aan klachten tegen hem zijn inge diend. Toen Pinochet in maart 1998 aftrad als opperbevelhebber werd hij senator voor het leven, waardoor hij parlementaire onschendbaarheid genoot. Die kon door het Hooggerechtshof worden opgeheven in gevallen van rechterlijke vervolging. In hel zaterdag aangenomen besluit is geen procedure voor zien om de onschendbaarheid op te heffen. AFP/EFE/ANP door Hans Geleijnse ATHENE - De 'Schengen-club' van negen EU-landen heeft er sinds gisteren een volwaardig lid bij: Griekenland. Voor EU- burgers zijn er voortaan geen paspoortcontroles meer aan de Griekse havens, vliegvelden en landgrenzen. Griekenland hoopt deze zomer ook toe te treden tot de Europese Monetaire Unie. Deze 'Europe se successen' zijn een belangrijk onderdeel van de campagne die premier Simitis voert voor de op 9 april te houden parlements verkiezingen. Zonder slag of stoot is Griekenland echter niet bij Schengen gekomen. Tot twee keer toe stuurde Brussel inspec teurs. Op Duits verzoek blijft het land bovendien de komende maanden onder supervisie van een Brusselse Schengen-com- missie. Griekenland herbergt ruim 700.000 (voornamelijk Albane se) illegalen. De Griekse eilan den zijn een belangrijke tussen stop voor immigranten uit Turkije en Azië. „De zuidgrens was lek, maar de Grieken wisten die te dichten. De controles op vliegvelden, ha vens en grensposten zijn ver scherpt, de kustwacht heeft er een flink aantal patrouillesche pen bij gekregen. Ik denk zelfs dat ze nu effectiever opereren dan de Italianen", zegt een Eu ropese diplomaat. Smokkelaars Eerder deze maand kregen Itali anen en Grieken het met elkaar aan de stok, nadat in Calabrië ruim vierhonderd illegalen door mensensmokkelaars aan land waren gezet. De Italiaanse staatssecretaris van Binnen landse Zaken Marati wreef dit de Griekse autoriteiten aan, maar werd na heftig Grieks pro test teruggefloten door zijn mi nister Bianco. In diens excuses werd toegegeven dat niet de Griekse kustwacht, maar de Italiaanse kustwacht had zitten slapen. Dit incident was niet het enige bewijs, van Griekse gevoelig heid over het immigratie- vraagstuk. In het noorden kwa men op last van minister Chrisohoidis van Openbare Or de (Griekenland is het enige EU-land met een dergelijk mi nisterie) dertig nieuwe grens posten en ruim 2200 extra grenswachten. Aan de oost grens met Turkije zijn bij de ri vier Evros zelfs mijnen gelegd om illegale grensoverschrijding af te schrikken. Nieuwe, harde immigratiewetgeving is in de maak. Razzia's In het land zelf worden illegale vreemdelingen hard aangepakt. Met regelmaat van de klok houdt de politie razzia's in Athene, Piraeus, Patras en Thessaloniki. Met honderden tegelijk worden illegalen opge pakt en, als hun land van her komst is vastgesteld, terugge stuurd. GPD SEATTLE - Het enorme overdekte sportstadion Kingdome in Seattle in de Ameri kaanse staat Washington is gisteren met behulp van explosieven opgeblazen. Slo pers lieten de 75 meter hoge paddestoel vormige gigant van 130.000 ton staal en be ton ineenzakken. De slechts 24 jaar oude sportarena gold als het lelijkste element in de skyline van Seattle. Er komt een nieuw American footballstadion voor in de plaats. DPA foto Anthony P. Bolante/RTR Arrestaties na aanslag in disco JOHANNESBURG - De Zuid-Afrikaanse politie heeft zater dag vier mannen aangehouden in verband met de aanslag met een traangasgranaat op een discotheek in Durban. Twaalf jongeren kwamen daarbij om In de disco vierden zeshonderd scholieren het eind van het schooljaar. Toen de ruimte zich met gas vulde, ontstond pa niek en spoedden discogangers zich massaal naar de uitgang. Daardoor begaf een wand het. Een aantal bezoekers raakte bedolven onder de muur. DPA Opsporen drugs via vliegtickets LONDEN - Mensen die naar Groot-Brittannië vliegen, moe ten er rekening mee houden dat hun ticket op sporen van drugs wordt gecontroleerd. De Britse krant Sunday Times meldt dat binnenkort proeven beginnen met een apparaat dat kleine deeltjes van heroïne, cocaïne, hasj en XTC kan opsporen. De capaciteit is 1200 tic kets per uur. Aanleiding tot het experiment is een onderzoek, waaruit bleek dat op tachtig procent van de bankbiljetten die in het centrum van Londen circuleren sporen van cocaïne zit ten. Volgens de Sunday Times kan het apparaat ook sporen van explosieven waarnemen. De regering besloot de machine met dat doel dit jaar neer te zetten op een Britse luchthaven, aldus de krant. RTR Madonna en Stallone het slechtst LOS ANGELES - Terwijl Hollywood zich opmaakt voor de toekenning van de Oscars aan de besten uit de filmindustrie, zijn Madonna en Sylvester Stallone zaterdag in de prijzen ge vallen bij de uitreiking van de Gouden Frambozen voor de slechtste acteurs. Zij werden - bij verstek - in Los Angeles niet alleen uitgeroepen tot slechtste acteurs van dit moment, maar zelfs van de eeuw. Geen van de winnaars van een Gouden Framboos was aanwe zig bij de uitreiking in Hollywood, die desondanks honderden bezoekers trok. De verkiezing wordt ieder jaar georganiseerd door een wisselende groep van 450 mensen uit de filmwereld en journalisten. Slechtste film van het jaar was Wild Wild West, een 'veel te dure met bijzondere effecten overladen remake van de tv-hit van de jaren zestig'. DPA Lachen goed voor economie TOKIO - Japan heeft de afgelopen jaren miljarden uitgegeven omzijn economie te stimuleren. Gisteren kwam directeur Tai- chi Sakaiya van het economische planbureau (EPA) met een veel goedkopere oplossing: een goed humeur. „Het zou mooi zijn als lachen de menselijke geest en de economie van Japan kan oppeppen", zei Sakaiya. De EPA-directeur zei te verwachten dat de economie het dit jaar een stuk beter zal doen dan vorig jaar. Japan belandde in de tweede helft van 1999 weer in een recessie, maar nu nadert volgens Sakaiya de economie het punt waarop die op eigen kracht kan groeien. RTR Britse vader krijgt betaald verlof LONDEN - Britten die vader worden kunnen binnenkort met betaald verlof. Premier Blair zal dat in juni aankondigen, zo meldt de Sunday Telegraph. Blair zelf zal van de maatregel niet profiteren. Zijn vrouw is uitgerekend op 24 mei. De regering heeft nog niet besloten welke vorm de toelage krijgt: een vast bedrag of een inkomensafhankelijke bijdrage. De Britten speculeren over de vraag of Blair bij de geboorte van zijn vierde kind ouderschapsverlof neemt. Het tijdstip van de bevalling komt politiek gezien slecht uit. In mei zijn er in Londen burgemeestersverkiezingen. Ook loopt er dan een ultimatum af in het Noord-Ierse vredesproces. RTR van onze redactie buitenland LONDEN - President Mugabe van Zimbabwe heeft zaterdag verklaard geen gevolg te geven aan de opdracht van het Hoog gerechtshof om de bezetters van gronden van blanken te laten verwijderen. Hij waarschuwde dat er 'chaos' in Zimbabwe ontstaat, als er toch buiten hem om een poging wordt gedaan de blanke grond eigenaren te ontzetten. „En ik grijp ik niet in zolang de acties vreedzaam zijn", aldus Mugabe. „Een president die de onafhan kelijke rechter trotseert, is zeer verontrustend voor de interna tionale gemeenschap, potentië le investeerders en het Zimbab waanse volk", zei de Britse onderminister van Buitenland se Zaken Peter Hain in een reac tie op de woorden van Mugabe. Oorlogsveteranen hebben in de afgelopen maanden bezettings acties geleid van meer dan zes honderd blanke landbouwbe drijven. De blanken in het land bezitten zeventig procent van de grond, hoewel zij slechts 1 procent van de bevolking vor men. Tot grote woede van Mugabe heeft Londen geweigerd de blanke boeren schadeloos te stellen als hun gronden worden onteigend. Volgens de president zou Groot-Brittannie die toe zegging als vroegere koloniale mogendheid wel moeten doen. Hain: „Wij zijn wel bereid te helpen bij een landhervorming, maar niet bij een hervorming die eruit bestaat dat gronden in handen van corrupte functiona rissen komen." Het merendeel van de 75.000 blanke Zimbab- wanen is van Britse afkomst en nog altijd eenderde van hen heeft een Brits paspoort op zak. Verkiezingen Mugabe kwam in 1980 aan de macht. Hij beschuldigt de Brit ten ervan de economische ma laise in het land te hebben veroorzaakt om hem wreg te krij gen. In februari verloor hij een referendum over een door hem voorgestelde nieuwe grondwet. Voor april staan presidentsver kiezingen op de agenda. Die wil hij kennelijk met alle middelen winnen of mogelijk wegens cha os op de lange baan schuiven. Gewapende bendes die gebruik maken van regeringsvoertui gen, intimideren al drie weken lang niet alleen blanke boeren, maar ook zwarten op het platte land die in april mogelijk niet op Mugabe willen stemmen. RTR/ANP van onze redactie buitenland WASHINGTON - De top van de Amerikaanse president Clinton en zijn ambtsgenoot Assmd van Syrië in Genève heeft de me ningsverschillen tussen Israël en Syrië niet opgelost. Dat deel de woordvoerder Lockhart van het Witte Huis gisteravond mee. De meningsverschillen tussen Jeruzalem en Damascus zijn te groot om de vredesbesprekin gen die in januari werden afge broken, binnenkort nieuw leven in te blazen. Maar de Verenigde Staten gaan wel door met de po gingen om de twee partijen dichter bij elkaar te bregen, al dus Lockhart. Clinton vond het onderhoud met Assad, ondanks de meningsverschillen, 'nuttig en productief'. President Clinton stelde de Isra ëlische premier Barak gister avond op de hoogte van de uit komst van zijn ontmoeting met Assad. De Amerikaanse presi dent probeerde Assad zover te krijgen diens dialoog met Israël te hervatten. Het was de eerste formele ontmoeting tussen de twee staatshoofden sinds 1994. In Genève gaf de Syrische presi dentiële woordvoerder Jourban Kourieh nog voor de ontmoe ting tussen Clinton en Assad Is raël de schuld van het uitblijven van een akkoord tussen Syrië en Israël. Jeruzalem werpt volgens Damascus nog steeds obstakels op tegen hervatting van de dia loog. Syrië houdt vast aan volle dige Israëlische terugtrekking uit de hoogvlakte van Golan, Verklaarde de Syrische woord voerder. Israël wilde tijdens de gesprekken in januari eerst de veiligheidsgaranties bespreken, en pas daarna over de terug trekking praten. AFP/RTR Leider Afghaans verzet ontsnapt KABOEL - De Afghaanse ver zetsleider Ismail Khan, bekend als de Leeuw van Herat, is na drie jaar ontsnapt uit de gevan genis van de heersende Taliban- fundamentalisten in Kandahar. Dat hebben de Taliban gisteren zelf meegedeeld. Khan ont snapte samen met de zoon van een andere verzetsleider. Hij verloor het gebied van Herat in 1995 aan de Taliban, maar bleef doorvechten totdat hij in 1997 gevangen werd genomen. AFP door Harm Harkema LONDEN - De Noord-Ierse Unionistische leider David Trimble heeft zaterdag een aan val op zijn leiderschap met eni ge moeite afgeslagen. Op een congres van zijn partij, de UUP, werd hij met 56 procent van de stemmen herkozen. De enige te genkandidaat, de tegen het Noord-Ierse vredesakkoord ge kante predikant Martin Smyth, bleef steken op 43 procent. Tegelijkertijd stelde het congres een nieuwe eis, die het vredes proces verder bemoeilijkt: On der geen voorwaarde mag de naam van de Noord-Ierse poli tie, de Royal Ulster Constabulo- ry, worden gewijzigd. Medestanders van Trimble spraken van duidelijke steun voor diens op samenwerking Amerikaanse diplomaten op bezoek in Libië TRIPOLI - Amerikaanse rege ringsfunctionarissen brengen momenteel een kort bezoek aan Libië. Het is voor het eerst in bij na twintig jaar dat dat gebeurt. Ze onderzoeken of het mogelijk is het reisverbod voor Amerika nen naar de Afrikaanse staat op te heffen. De functionarissen proberen vooral een indruk te krijgen hoe veilig Libië is voor Amerikanen. De betrekki ngen tussen Libië en de Verenigde Staten werden in 1981 verbroken. De afgelopen tijd lijkt sprake van een voor zichtige toenadering tussen het westen en Libië. RTR/ANP met Republikeinen gerichte be leid, maar ontkenden niet dat de partij diep verdeeld is over het vredesproces. De verslagen Smyth waarschuwde gisteren dat Trimble opnieuw met tegen kandidaten geconfronteerd zal worden als hij de wensen van de minderheid blijft negeren. Smyth en de zijnen gruwen van de huns inziens te bereidwillige houding van Trimble jegens de Republikeinen. Tnmble zei vo rige week weer met het Republi keinse Sinn Fein te willen on derhandelen over het vre desproces, ook al heeft diens ge wapende tak, het verboden Ier se Republikeinse Leger (IRA), nog geen wapen ingeleverd. Ruim een maand geleden wei gerde Trimble nog langer samen te regeren met Sinn Fein in de pas gevormde Noord-Ierse re gering omdat de IRA tegen de verwachtingen in geen wapens had ingeleverd. Londen schors te toen de regering om te voor komen dat Trimble zou aftre den. Sindsdien pogen de Britten en de Ieren de Unionisten en Sinn Fein tevergeefs weer om de tafel te krijgen. Volgens waarnemers draagt de nieuwe eis van de Unionisten om de huidige naam van de Noord-Ierse politie te handha ven, niet bij aan een positief on derhandelingsklimaat. De Brit se regering wil de Royal Ulster Constabulory, die door de Re publikeinen als vijand wordt gezien, hei-vormen. De naam zou veranderd moeten worden in het neutrale Noord-Ierse Po litiedienst. Voor de Unionisten is dat nu onbespreekbaar. Als fanatieke Britten hechten zij bijzonder aan de term 'Royal'. Voor de Republikeinen is hand having van de huidige naam on bespreekbaar. GPD van onze redactie buitenland JERUZALEM - Paus Johannes Paulus H bekroonde zijn bezoek aan het Heilig Land gisteren met een pelgrimage langs de be langrijkste heilige plaatsen van moslims, joden en christenen in Jeruzalem. Bij de Klaagmuur bad hij God opnieuw om verge ving voor het leed dat de joden door de eeuwen heen is aange daan. betrad, ontmoette hij de leider van de moslims in Jeruzalem, de door Arafat benoemde groot moefti Ikrima Sabri. Die riep de hulp van de paus in bij het be ëindigen van de Israëlische 'be zetting' van Jeruzalem. In een interview met een Itali aanse krant trok Sabri boven dien de omvang van de holo caust in twijfel. „Zes miljoen? Het waren er veel minder", zei hij over het aantal slachtoffers. Hij herhaalde de in de islamiti sche wereld veel gehoorde op vatting dat de joden de holo caust ontdekten als een manier om de wereld aan hun kant te krijgen. Ongeregeldheden De door Sabri voorspelde onge regeldheden uit onvrede met de scherpe Israëlische veiligheids maatregelen in de oude stad ble ven uit. De paus is tijdens zijn bezoek niet in op de politieke stand punten die hij van Israëlische en Palestijnse leiders te horen kreeg. Hij week in zijn toespi'a- ken geen millimeter af van de opvattingen van het Vaticaan over de status van Jeruzalem en een onafhankelijke Palestijnse staat. RTR/APF/DPA//GPD Het gebed op de voor joden hei lige plek was het tweede grote gebaar van berouw en verzoe ning dat de rooms-katholieke kerkleider tijdens zijn bezoekin de richting van het jodendom maakte. Donderdag deed hij dat al in het holocaustmuseum Yad Vashem De gebedstekst die de paus voorlas en vervolgens naar joods gebruik in een spleet van de Klaagmuur legde, krijgt een plaats in Yad Vashem. De tekst was identiek aan de formule ring die hij twee weken geleden gebruikte in zijn schuldbelijde nis voor de dwalingen van gelo vigen door de eeuwen heen. Forum De Israëlische minister Michaël Melchior ontving de paus bij de Klaagmuur. Hij kondigde de vorming aan van een forum van joden, christenen en moslims. Die moet met een dialoog bij dragen aan 'een nieuw tijdperk van vrede en tolerantie' tussen de godsdiensten. Het Israëlische plan was de eer ste concrete reactie op de oproe pen tot een betere verstandhou ding tussen de godsdiensten die de paus bij verschillende gele genheden deed. De paus bezocht gisteren ook de moskeeën op de Tempelberg. Bij de Al-Aqsa-moskee, die hij niet HUE - Oorlogsveteranen woonden gisteren de viering bij van de vijfentwintigste verjaardag van de be vrijding van de voormalige Vietnamese keizerstad Hue. Het land herdenkt dit jaar de val van het pro- westerse bewind in Saigon in 1975. Dat regime werd jarenlang gesteund door de Verenigde Staten. foto Hoang Ninh Nam/EPA

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 5