Olympia de terechte kampioen I Topscore voor Eppo Roovers Spui woedend op de scheidsrechter Nieuwe impuls voor judoka Martijn Loonen Gehavend Luctor y nog niet veilig na zware nederlaag I Gemeente huldigt succesvolle sporters Hockeyploeg speelt volgend seizoen in de derde klasse Danny van Lancker verrast in Lenteloop uitslagen van onze sportredactie SEROOSKERKE - De voet ballers van Spui voelden zich zaterdag bestolen in de topper in de vierde klasse tegen Se- rooskerke. Spui verloor met 3- 1 en schreef die nederlaag voor een groot gedeelte op het conto van arbiter Van de Kreeke. Het duel dat Van de Kreeke za terdagmiddag leidde, ontaard de in een grote foeterpartij. Al na een klein halfuur spelen had de bezoekende ploeg het ver trouwen verloren in de man uit Yerseke. Bi] een 1-0-achter- stand mocht het tot dan toe matig acterende Spui een vrije trap nemen. Spits Alex Meijer schoot de bal op de lat. waarna de bal terug het veld in stuitte. Daar stond een Spui-speler vo gelvrij om de verslagen Seroos- kerke-doelman met een simpel tikje te verschalken. Van de Kreeke had de doelpun tenmaker buitenspel zien staan en annuleerde het doel punt. Terwijl hij belaagd werd door de Spui-spelers. nam Se- rooskerke de vrije trap om via een vliegensvlugge counter de 2-0 binnen te schieten. Op het moment dat Seroosker- ke-aanvaller Jan Peter van de Putte het net liet bollen achter Spui-doelman Joris Hendrix brak de hel los op het zonover goten sportpark Noordhout. Terwijl het in de ogen van ie dereen die Spui een warm hart toedraagt 1-1 had moeten staan, was het 2-0 in het voor deel van Serooskerke. Nadat nagenoeg het volledige team van Spui verhaal had ge haald bij de arbiter en Van de Kreeke duidelijk had gemaakt niet in discussie te willen tre den. kon de eerste helft worden uitgespeeld. Het tweede bedrijf leek nog even wat gezonde spanning met zich mee te brengen nadat Spui-speler Alex Meijer de 2-1 aangetekend had Maar niet veel later schoot alweer Frank Allaart met een fenomenale volley uit een hoge, afdraaien de voorzet het leer hard in de touwen: 3-1. Daarmee was de kous nog niet af. Bij het laatste fluitsignaal kwam alle woede van de hele wedstrijd bij iedereen (inclu sief familieleden en naaste ver wanten) weer bovendrijven, met een massale belaging van Van de Kreeke als gevolg. Spui: Joris Hendrix: Mark Spaans, Marcel de Zeeuw, Vincent de Poot er, Wint de Feijter, Patrick van de Boomgaard, Michel Fieret, Ron- ny Fieret. Wouter Kolbeek, Alex Meijer, Jurgen Meijer doorEduard Hofman TERNEUZEN - Groot was de ontlading bij de hockeyers van Olympia toen zondag na afloop van het treffen tegen DDHC be kend werd dat concurrent DES twee punten had laten liggen in het treffen tegen Vlissingen. De blauwwitte formatie werd daardoor onbereikbaar voor de overige ploegen in de vierde klasse. Het kampioenschap was een feit. De Zeeuws Vlamingen, die van af het begin van de competitie de ranglijst aanvoerden en ne gen wedstrijden op rij ongesla gen bleven, begonnen ongecon centreerd aan de wedstrijd tegen DDHC. Het was maar goed dat keeper Arjen de Vries goed bij de les was, anders had DDHC binnen vijf minuten door schoten van Stefan Ver- heijen en Bart van de Kieboom op een 2-O-voorsprong kunnen staan. Olympia bleef volharden met ongeconcentreerd en chao tisch spel, hoewel Paul van He- mert op het middenveld de ba kens probeerde te verzetten Aanvallend konden de Terneu- zenaren hoegenaamd niets uitrichten. „Doordat onze te genstander veel te laat kwam opdagen, was er jammer genoeg sprake van concentratieverlies. Dat kwam ons spel niet bepaald ten goede", was de verklaring van Maarten de Heus. Dat veranderde toen Olympia een drietal strafcorners af dwong. Eerst vond Hendrik Be ne Perdok de Brabantse goalie op zijn weg en even later over kwam Tino Wij fels hetzelfde. Het kampioensteam van Olympia. Olympia rook z'n kans, ging de duels feller aan en zette de be zoekers vast op eigen helft. In de twintigste minuut was het ein delijk raak. Paul van Hemert schoof de bal naar Robert Hoef man, die beheerst afwerkte: 1-0. De talrijke bezoekers verwacht ten dat Olympia het karwei nu wel even zou afmaken, maar dat viel tegen. De thuisploeg viel na de ope ningstreffer sterk terug. DDHC rook z'n kans en kwam verschil lende malen gevaarlijk voor Ar jen de Vries. Die kon het gevaar steeds keren. Toch kon een tref fer niet uitblijven. Uit een lan- gecorner scoorde Eelco Stern- bord de verdiende gelijkmaker na een serie misser van de Olym pia-verdedigers (1-1). Herboren Na de thee kwam er een herbo ren Olympia op het veld. Direkt na het beginsignaal van de strak leidende scheidsrechters Jan Agten en Erik Rikken werd DDHC met vlotte combinaties volledig overspeeld. Binnen het kwartier stond er 3-1 op het sco rebord, door twee treffers van Maarten de Heus. De wedstrijd was gelopen. De Heus over de metamorfose foto Charles Strijd van de Zeeuws-Vlamingen: „Tijdens de rust hebben we de puntjes op de i gezet. De linies sloten nu beter aan en er was veel meer rust in ons spel. Dat werd weer vertaald in doel punten." In de slotfase tekende Steven Blom voor 4-1-eind- stand. door Bas Lippmann BRESKENS - „Judo is een rare sport", zegt Werner de Baets. Zojuist heeft hij tijdens het toernooi van Judovereniging Breskens/Eede in de strijd om het brons verloren van zijn ta lentvolle pupil Martijn Loonen. De 19-jarige Bressiaander kon zijn leermeester in de klasse alle categorieën overmeesteren op kracht. „Qua techniek komt hij nog wat tekort voor de absolute top. Maar die jongen is zó sterk." De Baets schreef zelf de wed strijd voor mannen tot 80 kilo op zijn naam. Martijn Loonen werd tweede in de categorie tot 90 ki lo. Voor de open categorie kon den alle deelnemers inschrijven. Omdat de organisatie van het internationale toernooi sterke deelnemers kon verwelkomen, namen tien deelnemers aan het koningsnummer deel. Vorige jaar deden er zes judoka s mee. Een uitgesproken favoriet kon vooraf niet gegeven worden. Degene die zich inschreven om in aanmerking te komen voor de Hans Verduijn-trofee wisten waar ze aan begonnen. Een ju doka van amper zeventig kilo kon immers zomaar tegenover een 'reus' van rond de honderd kilo komen te staan. Techniek Echte reuzen schreven zich niet in. Martijn Loonen was met zijn 89 kilo een van de zwaarste deelnemers. „Maar dat wil niet zeggen dat je dan maar even wint hoor", zegt zijn trainer. „Sterkte moet gecombineerd Remise Cadzand CADZAND - Cadzand heeft in de vierde klasse van het zater dagvoetbal het hoger geklas seerde Borssele op een 1-1-ge lijkspel gehouden. De eerste helft was erg mager. Nadat William Boone direct na rust een hoekschop had binnen- gekopt (0-1) werd de partij heel v/at levendiger. Halverwege de helft werd Johny van de Voorde bij een individuele aktie ten val gebracht. Een fluitsignaal bleef uit, waarna de inmiddels weer opgekrabbelde Van de Voorde toch nog voor de verdiende ge lijkmaker kon zorgen. worden met snelheid en tech niek. Dat is het mooie van de open categorie." Volgens de in woner van het Belgische Den- dermonde is Van Loon het laat ste jaren enorm vooruit gegaan als het om techniek gaat. „Vroe ger dacht Martijn: ik douw ze gewoon omver. Hij is tot het be sef gekomen dat een betere techniek hem een stuk verder op weg helpt." De eerstejaars student farma cie: ..Sinds ik in Eindhoven stu deer, kan ik in Nieuwegein een keer in de week trainen met de kernploeg. Je doet daar heel veel ervaring op. Hoe langer ik mee- train, hoe langer ik op de mat kan blijven staanDat heb ik tij dens dit toernooi ook wel gemerkt. Vorige jaren zat ik er halverwege de dag helemaal doorheen. Nu was ik tot de laat ste wedstrijd fit." Niet alleen deed het 19-jarige talent ervaring op in Brabant, ook in België leerde hij het afge lopen jaar wat top judo bete kent. Werner de Baets. zowel trainer bij JV Breskens-Eede als bij het Belgische JC Samoerai Ronse liet hem meetrainen met de eerste selectie van Ronse. Hij mocht zelfs af en toe meedoen met wedstrijden. Vorig jaar loodste De Baets Ronse naar de Belgische titel. Het gevolg, een Europese wedstrijd tegen de Nederlandse kampioen Kenam- ju uit Haarlem, maakte Martijn Loonen ook mee. „Mijn trainer liet me meevechten in de catego rie tot 100 kilogram. Moest ik tegen Ben Sonnemans. Dat vond ik een hele eer." Nu Loonen gekozen lijkt te heb ben voor de ietwat lichtere cate gorie heeft hij moeite om op ge wicht te blijven. „Ik fitness veel en daarbij kweek je natuurlijk spiergewicht. Ik probeer zoveel mogelijke te joggen om dat te compenseren. En niet teveel koekjes eten." Bij zijn trainer kan hij in ieder geval niet stuk. Het missen van een medaille zal daar geen ver andering in brengen. „Petje af voor Martijn hoor. Toen hij be gin dit jaar "op kot' ging in Eind hoven was ik benieuwd wat hij zou doen als hij onder de vleu gels van zijn ouders vandaan was. Maar hij doet het fantas tisch. Als hij zo doorgaat, kun nen we volgend jaar nationaal gezien wel het een en ander van hem verwachten." Lawine aan winstpunten bij dressuur Heikant door Lucien Roelandt HEIKANT - In de afsluitende wedstrijd van de Paardekoo- per Hoffman dressuurcyclus in manege Heikant toonde Ep po Roovers zich in de klasse Z2 te sterk voor de concurrentie. In de klasse Z1 was Corina van den Berg de beste van een ster ke kopgroep. Eppo Roovers heeft met Flins- tone de viervoeter onder het zadel, waarmee hij zijn plan nen om nationaal te starten ongetwijfeld waar kan maken. Rovers stuurde in hippisch centrum in Heikant de voor treffelijk bewegende ruin naar een score van maar liefst 203 punten. Daarmee bleef de te genwoordig in het Belgische Sint Pauwels wonende in structeur de als tweede eindi gende José van de Velde met Zemo's Ginette een straat lengte voor. De Vlissingse scoorde 174 punten. Ook het erelint van winnaar Corine van de Berg in de klasse Z1 ging vergezeld van twee winstpunten. De Goese stuurde de met fraaie basisgangen begaafde ruin Bonanza naar 195 pun ten. Linda Wille veroverde za terdag de officiële Z1 status. De onlangs naar deze klasse gepromoveerde Axelse ama zone stuurde de merrie Isabel naar 191 punten. Dat wasgoed voor het benodigde winstpunt voor de Zl-status en de tweede stek. De klasse L was in Heikant niet alleen kwantitatief het Jacky Ruissen uit Hulst eindigde in de klasse L met New-West op een vijfde plaats. foto Charles Strijd sterkst bezet, maar ook kwali tatief stak deze klasse duide lijk boven de rest uit. Winnaar Chantal de Rooy kwam met Nairobi met de score van 181 punten slechts één punt tekort voor een derde bonuspunt. Ta mara Ketting trok in Heikant met Condor de progressieve lijn door. De 169 punten waren goed voor de tweede plaats en twee winstpunten. De Belgi sche Conny Claessens, die in Heikant het gehele seizoen heerste, eindigde ditmaal met Quatro op de derde stek (167). Met Pavarotti eiste Claessens ook de vierde plaats (164) op. In de strijd om de vij fde en zes de plaats hielden de Hulsterse Jacky Ruissen met New-West en de Axelse Ilona van Dron- gelen met Joris met 162 punten de balans in evenwicht. In de beslissende onderdelen toon de Ruissen zich de beste. Overwinning Tussen Rachel Haak en Haydn klikt het blijkbaar uitstekend. Haydn kwam een week gele den bij Haak op stal. De 170 punten waren voor het duo bij hun eerste optreden meteen goed voor de overwinning en twee winstpunten in de klasse B. De jeugdige amazone bleef hierme de als tweede eindige routinier Renate Mahu met Markant zes punten voor. Zoals overal waren in de klas se M met haar hoge moeilijks graad ook in Heikant de winst punten duur. In de klasse M2 scoorde win nares Bernadette Solleveld met Iron Jack met 156 punten juist voldoende voor dit extra- tje. In de klasse M2 waren de 160 punten voor Jeannet de Groot met Saffier voldoende voor het oranjelint. De als tweede eindigende Sibylle Burm met Kasper uit Hulst zag haar erelint eveneens verge zeld van een bonuspunt (157). door Frank Gijsel SLUIS - In de raadzaal van het Belfort in Sluis vond vrijdag de jaarlijkse huldiging plaats van sportlieden en sportteams uit de gemeente Sluis-Aardenburg. J. Boogaard, wethouder van sport, zette hen in het zonnetje. In zijn openingswoord prees de wethouder de vele vrijwilligers die zich vaak belangeloos inzet ten voor de sport „Zonder hen is geen sport mogelijk", aldus de wethouder, die het betreurde dat geen enkele vereniging ge bruik had gemaakt van de mo gelijkheid om een demonstratie te verzorgen tijdens de huldi ging. Hij wist verder te melden dat op 20 mei de Internationale Olym- pische Jeugddag in de gemeente gehouden zal worden voor de verbroederende grensgemeen ten. De sportteams die werden on derscheiden, waren jeugdvoet balteams van Sluis (El enFl)en Aardenburg (BI, ClC2, Dl, El E2 en Fl), teams van tennis club Sjef (le mixedteam en le mannenteam) en Lawn Tennis Vereniging Sluis (mannen 35+ en 2e mixedteam) en badmin tonclub Schepnet (jeugdteams 2 en 4) Bij de individuele sporten wer den gehuldigd: Merlinda Egger- mont, lid van zwemclub Schel- destroom uit Breskens vanwege het behalen van het provinciaal zwemkampioenschap bij diver se etafettenummers, Johan Blondeel als nationaal kampi oen keizer van Nederland krul- bollen, Rutger Veerman vanwe ge diverse jmovinciale titels op atletiekloopnummers, Terèse van Lare, provinciaal kampioe ne halvemarathon en nationaal en wereldkampioene run-bike- run, Marleen Masclee (diverse badmintontitels), Miranda door Jan Roovers TERNEUZEN - Luctor heelt zaterdag de tweede wedstrijd van de driekamp voor behoud van het landelijk derdeklasser schap kansloos verloren. De Terneuzense ploeg kreeg in Gouda met 17-7 klop van Gemi- Omdat Luctor het eerste duel van Ten Donck met 14-13 won en alleen de nummer drie van de nacompetitie degradeert, mag de ploeg hopen op behoud van het derdeklasserschap Wan neer Ten Donck dinsdag Gemini echter klopt, eindigen de drie teams gelijk en moet het doel saldo de beslissing brengen. In dat geval moet Luctor het ergste vrezen. Dat Luctor tegen Gemini met een goed resultaat weg zou ko men mocht vooraf al worden be twijfeld. Coach Piet Geene mis te namelijk vijf spelers uit de basis: Carlo Hamelink, Werner de Rooy, Ruben Karei, Monique Dellebeke en Mirjam Simons reisden zaterdag om verschil lende redenen niet mee met de ploeg. Daar zat een verhaal aan vast dat terugvoert naar de verloren slotwedstrijd van de competitie tegen Stormvogels. Na afloop daarvan werd trainer Frank Janssens uit Antwerpen door een paar spelers uit het team verbaal niet al te fraai aange pakt. Omdat zoiets eerder ook al was gebeurd, eiste Janssens dat het bestuur van Luctor achter zijn ingreep zou staan om die spelers uit de selectie te verwij deren. Dat gebeurde niet, waar na Janssens besloot met directe ingang bij de club te vertrekken Piet Geene nam de coaching over en was met de 14-13-over- winning op Ten Donck succes vol. Solidair met Janssens gaven Hamelink en De Rooy daarna meteen aan niet meer voor de ploeg uit te zullen komen. En Geene kon zaterdag ook geen beroep doen op Monique Delle beke (een lichte hersenschud ding, overgehouden aan de wedstrijd tegen Ten Donck), Ruben Karei en Mirjam Simons, die het niet zagen zitten om met een verzwakte ploeg te proberen alsnog het derdeklasserschap te redden. Met Petra Geene, Davy Jonker, Ferry de Waele en - basketballer - Chris Wisse als vervangers hield Luctor in Gouda tot 7-5 de aansluiting met de tegenstan der, maar werd in de slotminu ten voor de rust nog op 10-5 ach ter gezet. In de tweede helft kwam de gelegenheidsploeg er niet meer aan te pas en werd naar 17-7 overlopen. „Maar het allerbelangrijkste was dat ie dereen met plezier heeft ge speeld", verbaasde coach Piet Geene met die uitspraak. Scores Luctor: Davy Jonker en Fer ry de Waele beiden 2, Marjolein Du- nnk, Ellen Wisse en Chris Wisse al len 1 ri 1 scl Handbalsters Hontenisse gedegradeerd VLISSINGEN - Voor de handbalvrouwen van Hontenisse is het doek ge vallen. De Zeeuws-Vla mingen degraderen naar de derde klasse van de af deling. De manier waarop die de gradatie tot stand kwam was bijzonder. Hontenisse moest wegens vele blessu res verstek laten gaan in het uitduel tegen DWS 3. Het betekende een 5-0- nederlaag en twee winst punten in mindering. Daardoor is Helius met nog een duel te gaan niet meer te achterhalen. „Ik had maar zes speel sters. Moet je je dan in Schiedam weg laten schieten terwijl we het toch niet meer kunnen redden", vertelde trai ner/speelster Margriet Dooms, die waarschijn lijk Cathrien Harte en An- ja Kusters kwijtraakt. „Ik heb op papier nog negen speelsters. Vraag me niet naar de toekomst van Hontenisse, want dat weet ik echt niet." door Wim de Vos GRAAUW - De Lenteloop van SV Aloy was zaterdag een goede voorbereiding op de komende marathons. Door een groot aan tal atleten werd de trimloop over ruim dertig kilometer als zodanig gebruikt. De wedstrijd kreeg met de Belg Danny van Lancker een verrassende win naar. Ook bij de vrouwen was er een Belgische zege: Martine Fouckaert uit Gent. De Lenteloop was in de plaats gekomen van de klassieker tus sen het Belgische Beveren en Graauw. Organisatrice Henny Mangnus had deze wedstrijd van de agenda afgevoerd omdat de organisatie uit Beveren tot op het allerlaatste moment niets van zich liet horen. „Daarom heb ik de wedstrijd omgezet in een loop in Graauw over zo'n dertig kilometer. Velen gebruik ten Beveren-Graauw als voor bereiding op het lopen van een marathon en omdat die dan zou wegvallen heb ik deze beslissing genomen." De wedstrijd werd reeds in een vToeg stadium opengebroken. De Belg Danny van Lancker trok al na enkele kilometers op avontuur. Voor de meeste deel nemers was de atleet uit Gavere een onbekende en daarom bleef een reactie in eerste instantie uit. Dat kwam de rest duur te staan, want Van Lancker bleek wel in staat die grote afstand so lerend af te leggen. Soepel lo pend door de polders in de om geving van Graauw werd het verschil tussen hem en zijn ach tervolgers steeds groter. Uitein delijk had hij een voorsprong van bijna drie minuten op de naaste concurrentie. In evenwicht Achter de rug van Van Lancker hielden zijn landgenoten Pa trick Hembrecht, Dirk van de Veire en Etiënne van Acker el kaar goed in evenwicht. Pas in de slotfase kon Hembrecht een gaatje slaan, en dat bleek vol doende voor de tweede plaats. Ronni van Acker uit Nieuw-Na- men was met een vijfde plaats de enige niet-Belg in de toptien Trees Vermeersch uit Sas van Gent was winnares bij de vrou wen op de tien kilometer terwijl de Terneuzense Bea Hinneman de snelste vrouw was op de 5,6 kilometer. Biljarten Sas van Gent. Kampioenschap topklas se bandstoten district Zeeuws-Vlaande- ren: 1Louis Dallinga 9-6.70-59. 2. John ny Rottier 9-5.82-47, 3. Frits Bakker 8- 4.84-32,4. Jo d'Hooghe 8-4.42-30, 5. Ro bert van Stevendaal 7-5.04-26. 6. Piet de Koeyer 6-4.05-30,7. Etienne van Damme 5-3.50-31.8. Jac de Maat 4-3.83-31. Trimlopen Bonte (provinciaal kampioen met zebravinken), Jürgen de Wispelaere (Belgisch hengel- jeugdkampioen tot 14 jaar) Marlon Savat (provinciaal kampioen B pony's en Edwin de Poorten (kampioen open Bel gisch kampioenschap C2 klasse honden). Vanwege de vele verdiensten voor de sport werd Bram van Lare onderscheiden. Van Gym nastiekvereniging WIK werden mevrouw A Ohms (44 jaar pen ningmeesterschap) en meneer W. Kapsenberg (40 jaar voorzit ter) in het zonnetje gezet. Tijdens de huldiging toonde W. Eggermont een videoreportage van het Zeeuws Sportgala 1999, gehouden in de Sint Baafskerk te Aarden burg. Graauw. Lenteloop, 31,2 kilometer. Mannen: 1. Danny van Lancker (B) 1.54.23, 2. Patrick Hembrecht (B) 1.57.06, 3. Dirk van de Veire (B) 1.57.09,4. Etiènne van Acker (B) 1.57.18, 5. Ronni van Acker (Nieuw-Namen) 1.59.28, 6. Philip Ver donck (B) 2.00 10, 7. Eric Ackerman (B) 2.01.31,8. Walter Alterman (B) 2.02.45,9. Maarten den Hollander (B) 2.03.08. 10. Gino Depla 2.04.52. Vrouwen: 1. Martine Fouckaert (B) 2.45.45, 2. An de Winter (B) 3.02.14, 3. Jacqueline de Backer (B) 3.14.20. 10 kilometer, mannen: 1. Davy van Boogaard (B) 38.01, 2. Freddy van den Eijnde (B) 38.46,3. Fons Warrens (Kloos- terzande) 39.22, 4. Caro Dehulsters (Hulst) 40.44, 5. Angelo van Goethem (Terneuzen) 40.55. Vrouwen: 1. Trees Vermeersch (Sas van Gent) 45.35,2. Cin dy Mees (B) 46.08,3. Annemarie Verbeke (B) 49.48. 5,6 kilometer, mannen: 1Kurt Vanhaverbeke (B) 19.47, 2. Jos Wijns (B) 21.15, 3. Pascal Vanbets 21.47, 4. Patrick de Grijt (B) 22.16, 5. Omar Roels (Hulst) 22.26. Vrouwen: 1. Bea Hinneman (Ter- neuzen) 28.01, 2. Ineke Coolsen (Hulst) 28.45,3. Ilse van Goethem (B) 30.05. Volleybal Sas van Gent, recreatieve competitie. Vrouwen: Esplanada-Place du Marché 1- 2 (13-15, 5-15. 8-6). Gemengd, eerste klasse: Savok 2/ABN AMRO-ClOOO V&K 3-0 (15-9. 15-3, 15-14). Savok/Outokum- pu-Gerrit de Jonge 1-2(7-15,15-3.12-15 Garage Bode-Fabricom 3-0 (15-11, 15- 11, 15-11). Tweede klasse: Acke-Jef frey's 3-0 (15-2, 15-0, 15-5). Peters Clea- ning-Swagemakers 1-2 (10-15,5-15,15-9 ),C Line-Peters Cleaning 3-0 (16-14,15-7, 15-4), Gilderakkers-Jeffrey's 3-0 (15- 12,15-11.15-3). Wielrennen Graauw 38e Ronde van Graauw. Nieu welingen: 1 Arjen Mosselman (Kruinin- genl, 2. Patrick van Loon ('s-Gravenmoer 3. Thomas Berkhout (Schipluiden), 4. Rik Nederhof (Woerden), 5. Juriën van Duuren (Polsbroek). 6 Guus Magielse (Woerden), 7. Rik de Schrijver (Ooster hout), 8. Bart Rietveld (Ter Aar), 9. Mat- thieu van Herp (Nieuwendijk), 10. Lars Borgman (Oosterhout), 11. Tibor Sprin ger (Goes), 12. Kees van Etten (Kruis land), 13. Tomas van Hamont (Tilburg), 14 Ralph Schaalje (Axel), 15. Nicky Kes- sens (Oosterhout), 16. Walter Geurts (Te- teringen), 17. Dennis de Jong (Waddinx- veen), 18. Michael Roskam (Etten-Leur), 19. Jürgen van Zon (Oosterhout), 20. Arend Henzen (Hoogerheide). Sportklasse/veteranen: 1 Pierre van Est (Fijnaart), 2 Wim de Waal (Axel), 3. Mare Schouten (B), 4. Marcel Gunst (Yerseke), 5. Peter Mol (Kapelle), 6. Dirk Ongenae (B 7. Michel de Koning (Hulst), 8. Ko Harms (Axel), 9. Evert Eckhard (Kruinin- gen), 10. Peter van Goethem (B).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 40