GVB zou fraude -verzwijgen Vragen over schietpartij en bruiloft zijn taboe voor Puffy D66 is jaartal in partijnaam beu berco MODESHOW binnenland maandag 27 maart 2000 27 maart 1950 Alpinisten pakken pand in uit protest tegen sloopplan Rel bij vervoer Amsterdam Noodlijdende vakcentrale CNV schrapt kwart banen Prof Belinfante overleden Auteurs Verhelst, Tellegen en Lanoye winnen Gouden Uilen Groningers willen huis verloten ROTTUM - Henk Gringhuis en zijn Canadese vrouwMaryann Arnold uit het Groningse Rottum willen hun huis verloten. Met de opbrengst willen ze een nieuw leven in Canada begin nen. Een notaris probeert toestemming te krijgen. Vooralsnog staat het ministerie van Justitie afwijzend tegenover het idee. Het koppel vernam op reis in Canada dat een restaurant dat sinds jaren te koop stond, uiteindelijk voor een redelijke prijs was 'verloot'. Dit bracht de twee op het idee hun woning, een pand met een waarde van 185.000 gulden, gemeubileerd te verloten. De Groninger is bereid een deel van de opbrengst aan een goed doel te schenken. Maar niet alles, zoals Justitie verlangt: „An ders kan ik mijn doel niet bereiken". Gringhuis hoopt een ton aan de actie over te houden. ANP Bom Venlo onschadelijk gemaakt VENLO - Duikers van de marine hebben gistermiddag een Amerikaanse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog en een mortiergranaat uit de Maas bij de binnenstad van Venlo gehaald. De marine bracht de bom, die 300 kilo springstof be vatte, later op de hei bij Grubbenvorst tot ontploffing. Tijdens de werkzaamheden in en bij de Maas was in een deel van de binnenstad van Venlo een uitgaansverbod van kracht. Uit het centrum werden ongeveer elfhonderd mensen geëva cueerd. De politie moest een aantal van hen met zachte hand uit de woning halen en in veiligheid brengen. ANP Kohnstamm voorzitter NVVE UTRECHT - J. Kohnstamm is tijdens de algemene ledenver gadering in Utrecht tot voorzitter van de Nederlandse Vereni ging voor Vrijwillige Euthanasie (NWE) gekozen. Hij volgt H. Schraven op die vier jaar voorzitter was. De oud-staatssecretaris van Binnenlandse Zaken zet zich al sinds 1981 in voor een wettelijke regeling van euthanasie. Als lid van de Tweede Kamer pleitte hij voor het instellen van de staatscommissie euthanasie. In de periode 1986-1993 had hij euthanasie in zijn portefeuille. Kohnstamm is lid van de Eer ste Kamer en voorzitter van de Humanistische Omroep. ANP Invallen bij Twentse seksclubs ENSCHEDE - Politie en marechaussee zijn zaterdagavond laat vier seksclubs in Enschede en een in Hengelo binnenge vallen. De clubs werden doorzocht op de aanwezigheid van prostituees zonder verblijfsvergunning, wapens en drugs. Te vens werden er boekhoudingen in beslag genomen. Veertien personen werden aangehouden op verdenking van mensenhandel en/of mensensmokkel, dan wel fiscale misdrij ven. Bovendien werden zestig illegale prostituees in bewaring gesteld. Bij de invallen waren in totaal vijftig manschappen van de marechaussee, veertig FIOD-ambtenaren en 210 politiefunc tionarissen betrokken. Ook woonhuizen van seksbazen en slaappanden van prostituees werden uitgekamd. GPD Man op skeelers verongelukt HAARLEM - Een 22-jarige inwoner van Nieuwerkerk aan de IJssel is zaterdagavond omgekomen bij een verkeersongeval in Haarlem. De man reed op skeelers en werd aangereden door een bestelbusje. Hij overleed ter plaatse. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Westelijke Rand weg met de Pijlslaan. De chauffeur van het bestelbusje, een 42-jarige man uit Spaarndam, zag plotseling een man en een vrouw op skeelers oversteken. Hij slaagde er niet in het twee tal te ontwijken. De auto raakte de man. De vrouw bleef onge deerd. De politie onderzoekt nog wie de verkeerslichten heeft genegeerd. ANP Monument Op de Dam in Amsterdam zal het Nationaal Monument ge plaatst worden op de plaats waar nu nog een plantsoen het voorlopige munument om zoomt. Het zal een ellipsvor mige zuil worden van meer dan 20 meter hoog. De kosten worden begroot op 385.000 gulden. Vluchtelingen Op een vliegveld van de Ame rikaanse luchtmacht bij Mün- chen zijn drie vliegtuigen uit Tsjechoslowakije geland. Aan boord bevonden zich 83 vluch telingen. De piloten zouden tot landen gedwongen zijn door de passagiers. Leerkrachten Er is in het lager onderwijs grote behoefte aan leerkrach ten. Om te stimuleren datmeer mensen de onderwijzersoplei ding gaan volgen wü de minis ter een gunstige studietoelage in het vooruitzicht stellen. Kruiningen Vlak voordat de veerpont aan kwam in Kruiningen reed een vrachtwagen plotseling van de boot af. De chauffeur had de motor te vroeg gestart. De ka pitein van de Moerdijk gaf me teen het signaal volle kracht achteruit. De chauffeur wist uit de cabine te klimmen en naar de kant te zwemmen. Uitgever: J C. Boersema Hoofdredactie: A. L Oosthoek D. Bosscher (adjunct) A. L Kroon (adjunct) Centrale redactie: Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel. (0118) 484000 Redactiefax: (0118) 470102 Vlissingen: Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel (0118) 484000 Fax (0118)472404 Goes: Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA KN Goes Tel. (0113) 273000 Fax. (0113) 273010 Terneuzen: Axelsestraat 16 Postbus 51 4530 AB Terneuzen Tel (0115)686000 Fax. (0115) 686009 Hulst: 's Gravenhofplein 4 4561 AJ Hulst Tel. (0114) 373839 Fax. (0114) 373840 Zierikzee: Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB Zierikzee Tel. (0111)454647 Fax. (0111)454659 Opening kantoren: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur Zierikzee en Hulst: van 8.30 tot 17 00 uur. Zaterdags in Vlissingen van 8.00 tot 10.30 uur. Internet (http://www.pzc.nl): Postbus 18 4380 AA Vlissingen redactie: redactie@pzc.nl exploitatie: mternet@pzc nl Bezorgklachten: 0800 - 0231231 of maandag t/m vrijdag op de kantoren gedurende de openingstijden; zaterdags tot 14.00 uur- op de kantoren door de klacht in te spreken op de band of de verwijzing op te volgen. Overlijdensadvertenties: tijdens kantooruren en uitsluitend maandag- t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22 00 uur en zondagavond van 20 00 tot 22.00 uur: Tel. (0118) 484000. Fax(0118)470100. Abonnementsprijzen bij automatische incasso. (tussen haakjes prijs met acceptgiro) per maand: 36,70 (n.v.t perkwartaal: 100,00 101,65) per jaar ƒ380,00 (ƒ381,65) Voor toezending per post geldt een toeslag. Beëindiging van abonnementen uitsluitend schriftelijk, 1 maand voor het einde van de betaalperiode. Losse nummers maandag t/m vrijdag- 1.85 per stuk zaterdag: 2,75 per stuk Alle bedragen zijn inclusief 6% BTW Bankrelaties ABN AMRO 47 70 65 597 Postbank 35 93 00 Advertenties Alle advertentieopdrachten worden uitgevoerd onder toepassing van de algemene voorwaarden van Uitgeverij PZC BV alsmede de regelen voor het advertentiewezen Tarieven kunnen tijdens kantooruren worden opgevraagd bij de advertentieorderafdeling. Tel 0118-484321 Auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant BV Wegener NV NIJMEGEN - Een groep alpinisten heeft zaterdag een monu- Flash Gordon, dat de gemeente gepland heeft op de plek waar het mentaal pand, een voormalig weeshuis, in Nijmegen volledig in- gebouw staat. Donderdag zal het pand tijdens een groot straat- gepakt. Het was een protest tegen het futuristische bouwplan feest weer worden uitgepakt. foto Menno Boermans/ANP be- ïijn van onze redactie binnenland AMSTERDAM - De onderne mingsraad van het Gemeente vervoerbedrijf Amsterdam (GVB) stelt dat de directie een aantal fraudezaken in de doof pot heeft gestopt, omdat er en kele leidinggevenden bij be trokken zouden zijn. Het GVB is in 1998 een onder zoek begonnen naar corruptie binnen de eigen gelederen. De 0R heeft forse kritiek op de wij ze waarop de directie dit onder zoek aanpakt, aldus OR-voor- Verloskundigen in Den Haag leggen werk neer DEN HAAG - Meer dan veertig verloskundigen van dertien praktijken uit de regio Den Haag hebben gisteren twaalf uur lang het werk neergelegd. Met het symbolisch inleveren van de verlostassen, piepers en andere 'gereedschap' in het Haagse Westeinde Ziekenhuis begonnen zij rond het middag uur aan een staking die tot mid dernacht duurde. Ze pleiten voor betere arbeidsomstandig heden en uitbreiding van het lantal verloskundigen. De .Toedvrouwen deden geen huisbevall i ngen ind Acht vrouwen die zich gisteren ale /meldden omdat ze moesten be- iit-j vallen, werden opgevangen te/ door drie verloskundigen in het Medisch Centrum Haaglanden het (3fCH), locatie Westeinde Zie- er ienhuis. i Komende woensdag leggen de ma j collega's in Leiden het werk neer. Donderdag is er een Ka- merdebat over de verloskundige zorg. ANP van onze redactie binnenland UTRECHT - Een kwart van alle banen bij de de vakcentrale CNV verdwijnt de komende twee jaar. Gedwongen ontsla gen zijn uitgesloten, verklaarde een woordvoerder zaterdag. Bij de vakcentrale werken onge veer 180 mensen. Het CNV gaat forser saneren dan vorig jaar december was aangekondigd. De vakcentrale moet op een budget van 18 mil joen gulden bijna 2,5 miljoen gulden bezuinigen omdat de in komsten sterk teruglopen. Daarnaast wil het bestuur ruim 1,5 miljoen gulden reserveren voor nieuw beleid. Regiowerk Het CNV is in de problemen ge komen doordat de aangesloten bonden niet meer betalen voor het regiowerk van de vakcen trale. De bonden betalen nu een knaak per jaar per vakbondslid aan de centrale. Ook door het vertrek van de Ma rechausseevereniging naar de FNV derft de vakcentrale in komsten. Daarnaast krijgt het CNV minder geld door het weg vallen van vergoedingen voor bijvoorbeeld het bestuur van Arbeidsvoorziening. Het CNV wil de beste sociale ANWB worden van Nederland en daarom moet de dienstverle ning worden verbeterd, zo luidt het streven. CNV-voorzitter D. Terpstra wil voorkomen dat commerciële verzekeraars le den afpakken met mooie verze keringen. Het CNV wil daarom de rechtskundige hulp sterk uit breiden. Concurrent FNV heeft hier minder goede ervaringen mee: het succes van dienst is zo groot, dat de kosten de pan uit rijzen. ANP van onze redactie binnenland BRUSSEL - De schrijvers Peter Verhelst, Toon Tellegen en Tom Lanoye hebben zaterdagavond in Brussel alle drie een Gouden Uil gewonnen. De Gouden Uil geldt als een van de belangrijk ste literatuurprijzen in Neder land en Vlaanderen. Verhelst en Tellegen kregen allebei behalve een trofee een geldbedrag van circa 55.000 gulden. Aan Tom Lanoye's Gouden Uil Publieksprijs 2000 voor zijn ro- 'i man Zwarte tranen was geen geldbedrag verbonden. Voor het eerst in het zesjarig bestaan van de Gouden Uil mocht het pu bliek zijn oordeel uitspreken over de vijf genomineerde wer- ken. Verhelst kreeg een Gouden Uil in de categorie volwassenenlite ratuur voor zijn roman Tongkat. Behalve Verhelst en Lanoye wa ren Charlotte Mutsaers, Oscar van den Boogaard en Frank Westerman genomineerd. De jury koos voor Verhelst omdat hij 'een fascinerende en intrige rende vertelling' heeft gemaakt. Tellegen troefde zijn concuren- ten af op het terrein van de jeugdliteratuur met De gene zing van de Krekel. Leerlingen en studenten van 66 Nederlandse en Vlaamse mid delbare- en hogescholen be paalden in Antwerpen wie de Jonge Gouden Uilen, de jonge broertje van de Gouden Uilen, kregen. Deze prijzen worden sinds 1997 toegekend. In de ca tegorie kinder- en jeugdlitera tuur kreeg Guus Kuij er een Jon ge Gouden Uil voor zijn boek Voor altijd Samen. Peter Verhelst werd in de cate gorie volwassenenliteratuur ook door de jeugd als beste ge waardeerd. ANP/Belga door Achille Prick AMSTERDAM - Of ze gaan trouwen? Geen antwoord. Al leen een norse blik vanonder de zonnebril. Puffy wil niet praten over zijn geliefde actrice en popster Jennifer Lopez. Hij kijkt nog bozer wanneer wordt gevraagd hoe dat nu zat met die schietpartij waarbij hij samen met Jennifer eind vorig jaar in een nachtclub in Manhattan be trokken was. „Hey mister", spreekt een kle renkast vermanend, ..Puffy is in Amsterdam voor zijn fans en om even lekker te stappen. Wilt u een handtekening, anders weg wezen." Tussen twee optredens in Duits land en Zwitserland door bracht de Amerikaanse rapper Puff Daddy in de nacht van za terdag op zondag een bliksem bezoek aan Amsterdam. Hij had wat goed te maken aan zijn Ne derlandse fans. De hiphop-ster kwam twee keer niet opdagen voor een concert en moet zijii imago een beetje oppoetsen. „Ik wil mijn fans nu de kans geven om mij te ontmoeten en een handtekening op te halen. En donderdag zal ik er zeker zijn en maak ik er een groot feest van." De artiest geeft dan een concert in het Rotterdamse Ahoy. Sean Puffy Combs is even om streden als populair. Samen met zijn vriendin, de actrice en pop ster Jennifer Lopez, raakte hij eind vorig jaar betrokken bij een schietpartij in New York. In AMSTERDAM - Prof. AD. Be- linfante is donderdag in zijn woonplaats Amsterdam overle den. De 88-jarige Belinfante was van 1968 tot 1971 rector- magnificus van de Universiteit van Amsterdam (UVA). In deze functie kreeg hij in 1969 te maken met de bezetting van het Maagdenhuis, het bestuurs centrum van de universiteit. Be linfante was van 1964 tot 1981 bestuurslid en voorzitter van de Wereldomroep. Voor hij rector een nachtclub raakten daarbij drie mensen gewond. Ook lopen er onderzoeken naar de rapar- tiest wegens verboden wapen bezit en omkoperij. Puffy zou zijn Nederlandse fans ontmoeten in platenzaak Fame in de Kalverstraab De bedrijfs leiding was echter vergeten een vergunning aan te vragen om 's nachts open te mogen zijn. Puffy week daarop uit naar het Hard Rock Café aan het Max Euwe- magnificus werd, was Belinfan te enkele jaren hoogleraar ad ministratief recht en inleiding tot het strafrecht aan de UVA Als ambtenaar voor de Bijzon dere Rechtspleging was hij na de Tweede Wereldoorlog belast met het opsporen en berechten van oorlogsmisdadigers waar over hij in 1978 de studie 'In plaats van bijltjesdag' schreef. In 1971 stapte hij uit de PvdA op en sloot zich aan bij DS'70, de partij van Willem Drees jr. ANP plein, waar hij even na half één via de achterdeur arriveerde. De politie, de dranghekken en de extra veiligheidsmensen bleken overbodig. Slechts een hon derdtal fans kwam voor de rap per opdagen. Op de eerste verdieping van het Hard Rock Café stonden ze keurig in een rij om een krabbel van hun idool te bemachtigen. „Ik begrijp het niet, maar ik vind het te gek dat het zo rustig is", zei Naomi. De zestienjarige Amsterdamse fan is er helemaal opgewonden van. Ik heb hem nu zelfs succes kun nen wensen voor het concert van donderdag en hij keek me aan en zei: 'Thank you baby!' Dat is toch cool!" Rond half twee heeft Puffy er genoeg van en wil hij gaan stap pen. Samen met zijn gevolg duikt hij het Amsterdamse nachtleven in. Een begeleider van organisatiebureau Mojo verklapt dat de Amerikaanse ster de Wallen wil gaan bekijken en dat hij daar liever geen pot tenkijkers bij heeft. De rapper is dan ook snel uit het zicht van de camera's en zijn fans. GPD Advertentie zitter G. Geldhof. In een intern bulletin beschuldigt de OR de directie van klassenjustitie, om dat bij het fraudeonderzoek bij de afdeling Tram wel de mensen op de werkvloer zijn aangepakt, maar niet de leidinggevenden. „Dat is meten met twee maten", aldus Geldhof. Ook is de OR verbolgen over het feit dat er nooit onderzoek is ge daan naar de uitbesteding van laswerk aan een Duits bedrijf. Het vervoerbedrijf heeft met dit bedrijf een contract dat volgens eeri rapport van het accoun tantskantoor Coopers Ly- brand heel nadelig uitpakt voor het GVB. De ondernemingsraad wil ook opheldering over een vorig jaar aangekondigd onderzoek naar gesjoemel met ziektenkosten- premies en reiskostenvergoe dingen waarbij mogelijk tien tallen werknemers betrokken waren, onder wie een OR-lid. Verzelfstandiging Diverse media meldden destijds dat de directie het OR-lid de hand boven het hoofd hield, om dat hij als enige voor verzelf standiging van het GVB is, ter wijl de rest van de OR juist tegen is, aldus Geldhof. De OR wil dat die beschuldigingen worden on derzocht. Anders komt de OR in het verdachtenbankje te zitten en wordt de indruk gewekt dat de OR te chanteren is, aldus Geldhof. De OR wil dat alle fraudezaken grondig worden onderzocht, omdat ze anders ja ren blijven doorzeuren. Volgens een woordvoerder van het GVB overlegt de directie binnenkort met justitie over de verdere afhandeling van de dos siers over de onregelmatighe den met de ziektenkostenpre- mies en reiskostenvergoe dingen. Het GVB wil verder geen commentaar geven, aldus de woordvoerder. ANP van onze redactie binnenland AMERSFOORT - De verwijzing in haar naam naar de vorige eeuw begint D66 een beetje dwars te zitten. Fractievoorzitter De Graaf vindt de titel niet meer zo toepasselijk voor 'de partij die de toekomst openbreekt'. Hij zei zaterdag op een partijcongres in Amersfoort dat 1966 lang geleden is. „Veel leden en de meeste kiezers hebben dat jaar niet bewust meegemaakt. Misschien moe ten we dat 66 maar een beetje gaan verge ten." Dat de naam van de partij nu verwijst naar 'een inspiratie uit de vorige eeuw' strookt volgens hem niet helemaal meer met de oor spronkelijke doelstellingen. „D66 keek toen reikhalzend naar de toekomst, en wilde af van het verleden van verdorring en regen tendom", verduidelijkte hij. De partij wil niet langer doorgaan voor oud-links of nieuw-rechts, maar gekend worden als on afhankelijke Democraten. De huidige naam blijft vooralsnog gehandhaafd. In de nabije toekomst lijkt D66 niet erg hap pig op een coalitie met het CDA Terwijl De Graaf twee weken geleden nog vond dat het debat tussen beide fracties 'op minder hoge toon' gevoerd werd, kwam hij daar zaterdag van terug. Samenleving „In een week tijd zei De Hoop Scheffer dat Nederland het Colombia van Europa is, dat we geen multiculturele maar een christelij ke samenleving moeten zijn en dat hij niet gediend is van mensen in zijn eigen partij die nadenken over de euthanasiewet." Die opsomming is volgens D66 een effectief voorbehoedsmiddel tegen regeren. Ook richtte De Graaf de blik vooruit op de WAO. De fractievoorzitter meent dat pre mier Kok het voortouw moet nemen bij de aanpak van de arbeidsongeschiktenproble- matiek. „We kunnen niet eindeloos blijven schuiven met de verantwoordelijkheid. Van het najaarsoverleg naar het voorjaarsover leg en dan weer naar het najaar. Er moet een grote alliantie komen, met de politiek voor op." Ook de nieuwe minister van Sociale Zaken Vermeend kan daarin een belangrijke rol spelen. „Hij heeft immers de reputatie dat hij alles kan verlagen: belastingen, topta rieven, BTW voor kappers. Dan moet het met het aantal WAO-ers ook lukken.ANP Puff Daddy deelt handtekeningen uit aan fans in het Amsterdamse Hard Rock café. foto Evert Elzinga/GPD VRIJDAG 31 MAART half 11 en half 3 U bent van harte welkom lange vorststraat - g

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 3