Oostkapelle op verkeerde been Musici in het voetbalkorps Arnemuiden laat de winst glippen tegen Roda Boys sport maandag 27 maart 2000 22 Natte fakkel Nederlaag eersteklasser na discutabele beslissing scheidsrechter Stoffel Schipper overweegt weer te gaan fluiten KNVB Tennisracket Voor de eerste keer in de olympische historie zal de fakkel onder water worden vervoerd. Dankzij een technisch hoogstandje zal de toorts in de Great Barrier Reef op weg naar Sydney drie tot vier minuten onder water bran den. Marien-biologe en scuba-duiker Wendy Craig Duncan, op de foto tijdens een testduik, zal de toorts op 27 ju ni drie meter onder water vervoeren. Het vuur zal verhit worden tot 2000 graden celsius. Dankzij een pyrotech- nische vinding blijft de fakkel op die diepte branden, zo hebben testen uitgewezen. foto Stephen Nutt/RTR door Koen de Vries OOSTKAPELLE - Een onge lukkige armbeweging van arbi ter Pekaar zorgde zaterdag voor een ophefmakend slot van het eersteklasseduel tussen Oost kapelle en Altena. Twee minu ten voor tijd gaf de man uit Baarle Nassau middels een wijds gebaar te kennen dat Oostkapelle een inworp mocht nemen. Toen een speler van Al tena de bal in het spel bracht, liet Pekaar tot ieders verbazing echter doorspelen. Voor Lion Weterings was het daardoor een koud kunstje om zijn ploeg naar de niet verdiende overwinning te schieten (1-2). Voor Altena kwam de treffer als een geschenk uit de hemel. De zwalkende Brabanders deden goede zaken in de strijd tegen degradatie. Ze namen met nog twee duels voor de boeg afstand van de concurrenten Arnemui- den en WGZ. Oostkapelle kon een feestje op zijn buik schrij ven, want de titel van de derde periode bleef nu buiten bereik. De woede die zich na het curieu ze doelpunt van de spelers van de thuisploeg meester maakte, was begrijpelijk Velen van hen anticipeerden op een aanval op het doel van Altena. Ook toen Martin van Vugt de bal op een wel vaker beproefde manier in het spel bracht - net doen alsof je geen weet hebt van de beslis sing van de arbiter - ging er bij de thuisploeg nog geen belletje rinkelen. Pekaar zou Van Vugt terugfluiten en Oostkapelle de inworp laten nemen. De ophef kwam pas toen Lion Weterings de bal al lang en breed achter doelman Ramon Telussa had geknald en Pekaar naar het midden wees. Het was een wonder dat de leidsman toen niet onder de voet gelopen werd door Oostkapelle-spelers die verhaal wilden halen. Nadat de hevigste emoties ge luwd waren, probeerde Pekaar Oostkapelle-aanvoerder Harro Hazelaar duidelijk te maken waarom er volgens hem een gel dig doelpunt gescoord was. Het enige dat Hazelaar zich na af loop van het lange betoog van de voormalige inwoner van Yerse- ke kon herinneren, was dat hij erkende dat hij een fout had ge maakt. Misleid Pekaar, die na zijn laatste fluit signaal door bestuursleden van Oostkapelle naar de kleedka mer werd begeleid omdat men bang was dat supporters kwade bedoelingen hadden, had enke le uren na de wedstrijd echter meer te vertellen. „Ik wees bij die inworp inderdaad naar de verkeerde kant. Toen ik me rea liseerde dat ik verkeerd was, wees ik de goede kant op. Er wa ren geen spelers van Oostkapel le die daardoor misleid werden. De verdedigers liepen allemaal terug naar hun eigen doel. Ze proberen nu de zaak in mijn schoenen te schuiven, maar dat is niet terecht." Het verweer van Pekaar kwam in de oren van alles wat Oostka pelle was lachwekkend over. Niemand van de thuisploeg had gezien dat de arbiter zijn beslis sing herriep. Bovendien bereid den ook de meeste spelers van Altena zich voor op een aanval van Oostkapelle. Bij de winnen de treffer waren om precies te zijn twee spelers van Altena be trokken: Martin van Vugt die de bal inwierp en Lion Weterings, die het doelpunt maakte. Harro Hazelaar was er na afloop van de wedstrijd nog steeds van overtuigd dat Pekaar zich schuldig voelde aan het doel punt. „Vlak voortijd gaf hij ons een vrije trap. Nadat hij geflo ten had, riep hij tegen een pro testerende speler van Altena dat hij nog wat goed te maken had. Pekaar: „Een speler van Altena zei dat ik niets goed hoefde te maken. Ik zei toen tegen hem: inderdaad, ik heb niets goed te maken." Uitrazen De arbiter bleef overigens laco niek over de taferelen die zich na het bekritiseerde doelpunt afspeelden. „Ach, het was even lastig. Ik had wel begrip voor de emoties van de spelers van Oostkapelle. Ik heb ze even la ten uitrazen. De aanvoerder van Oostkapelle heeft zich correct gedragen. Het werd even lastig omdat het publiek begon te roe pen. Verder was de sfeer redelijk prettig." Ook die opmerking was voor discussie vatbaar. Oostkapelle en Altena speelden een harde maar faire wedstrijd. Er viel dan ook wat te verdienen: Oost kapelle kon bij winst en punten verlies van Roda Boys een perio- detitel pakken en Altena stond virtueel op een degradatie plaats. Verbaal lieten spelers en trai ners zich nogal eens gaan, voor al aan het adres van Pekaar. Me nig toeschouwer kon zich met aan de indruk onttrekken dat de leidsman zich daardoor bij zijn beslissing over de inworp liet beïnvloeden. Oostkapelle had de nederlaag overigens voor een groot deel aan zichzelf te wijten. De ploeg was een uur lang heer en mees ter, maar vatte de zaken na de openingstreffer van Angelo Schaalje (hij werkte de bal ach ter doelman Van der Stelt nadat Harro Hazelaar een vrije trap op de lat geschoten had) veel te licht op. Het zwakke Altena kreeg de overhand en kwam tien minuten voor tijd via Marcel Koman op 1-1. Na de 1-2 was de gifbeker nog niet leeg voor Oostkapelle. Ver in blessuretijd verdraaide Ste fan Meerman zijn knie. Hij werd met de ambulance afgevoerd. Deze week wordt zijn knie ver der onderzocht. Men vreest voor een afgescheurde knieband. Oostkapelle - Altena 1-2 (0-0). 56. Angelo Schaalje 1-0, 79. Marcel Ko man 1-1, 88. Lion Weterings 1-2. Scheidsrechter J. Pekaar (Baarle Nassau). Gele kaart lwan den Haan (Altena). Aantal toeschouwers: 200. Oostkapelle: Ramon Telussa; Ger- son Maranus, Francis Langemaire (88. Sander Maranus), Edwin Meer man, Stefan Meerman (98. Rick Pattenier); Angelo Schaalje (73. Ri- cardo Schipper), Thomas Ragut, Dennis But, Ferry Alfons, Harro Ha zelaar, Wilfred Schipper. door Barry van der Hooft AALST - Gezien de slechte posi tie op de ranglijst waren drie punten zaterdag van harte wel kom in Arnemuiden. In de uit wedstrijd tegen Roda Boys le ken die punten aan het totaal te worden toegevoegd, want na een kwartier leidde de zater dag-eersteklasser al met 2-0. Uiteindelijk kwam Roda Boys toch nog terug tot 2-2 en keerde Arnemuiden slechts met één punt huiswaarts. Roda Boys kwam twintig minu ten voor tijd op gelijke hoogte en probeerde daarna door te druk ken. Het wilde de volle winst pakken met het oog op de vierde plek en de derde periodetitel. Daarom nam de ploeg naarmate het einde van de wedstrijd na derde meer risico's en dat bete kende meer ruimte voor Arne muiden. De invallers Jeannot Wolff en Jacky de Smit (twee keer) profi teerden echter niet, toen ze al leen op de Roda Boys-doelman mochten afgaan. „Ik verwachtte dat we na de 2-2 zouden inzakken, maar we zijn vooral op het karakter van Johnny Crucq en Leon van Bel- zen overeind gebleven", zei trai ner Adriaan Nieuwenhuijse na afloop. „Vooraf teken je uit te gen Roda Boys voor een punt, maar we hadden hier vandaag gewoon moeten winnen." Bliksemstart Arnemuiden kende in het Gel derse Aalst werkelijk een blik semstart en na een kwartier leidde de ploeg met 0-2. Na ze ven minuten kopte Jacco Moer dijk een corner binnen en acht minuten later verdubbelde Ronnie van Belzen de voor sprong. Hij zette twee tegen standers op het verkeerde been en mikte vanaf de hoek van het strafschopgebied raak. Maar vlak voor de rust maakte Roda Boys via Dinand van Genderen 1-2. De tweede helft ging gelij k op en het was Roda Boys dat als enige ploeg scoorde. Marty Schoones kopte een vrije trap binnen en zag zijn ploeg daarna een korte periode het beste van het spel hebben. De beste kansen waren in de slotfase echter voor Arnemui den, maar Wolff en De Smit faalden in de afwerking. Roda Boys-Arnemuiden 2-2 (1-2). 7. Jacco Moerdijk 0-1, 15. Ronnie van Belzen 0-2, 43. Dinand van Gende ren 1-2, 69. Marty Schoones 2-2. Scheidsrechter: T.J. Versnel (Zwijn- drecht). Aantal toeschouwers: 400 Arnemuiden: Joan van Belzen; Nil- les Pruymboom, Jos Poortvliet, Jac co Moerdijk. Corjan Marijs; Cot Schroevers, Leon van Belzen, John ny Crucq, Peter Bil; Jean-Paul Mul der (60. Jeannot Wolff) en Ronnie van Belzen (75. Jacky de Smit). OOSTKAPELLE - Stoffel Schipper overweegt oin weer actief te worden als scheids rechter. De trainer van Oostka pelle heeft komend seizoen geen ploeg onder zijn hoede, omdat hij een jaar rust wil hebben. Hij was eerder arbiter in het zon dagvoetbal. Schipper werd enige tijd gele dendoor Henk Visser, lid van het districtsbestuur van de KNVB en lid van Oostkapelle ge vraagd. „Ik heb gezegd dat ik er met afwijzend tegenover sta", vertelde Schipper zondag „Maar ik wil wel standaardelf tallen fluiten. Of dat nu in de vijfde klasse is of hoger, dat maakt me in principe niet veel uit." De inwoner van Grijpskerke wacht verdere toenaderingen van scheidsrechteraansteller Adrie de Willigen af. De motivatie om weer te gaan fluiten nam bij Stoffel Schipper j na het duel van zijn ploeg afge- lopen zaterdag tegen Altena weer toe. Hij ergerde zich groen en geel aan oud-collega Pekaar die Oostkapelle volgens Schip per een punt ontnam. „Het is triest voor de KNVB dat zo'n man op dit niveau moet fluiten. Ik kan het beter dan hij. Dat weet ik absoluut zeker." http://www.knvb.nl PLUS Hoeveel uitwedstrijden heeft Hoek dit seizoen ge wonnen in de hoofdklasse? (Antwoord: één, met 2-1 van ASWH.) Wat is de grootste overwinning van Bruse Boys in de tweede klasse? (Antwoord: 9-0, thuis tegen Middelburg.) En hoe deed zesdeklasser Kwadendam- me het in de derby's tegen Volharding? (Antwoord: uit 3-1 verloren, thuis 2-1 ge wonnen.) Wie de antwoor den op dergelijke vragen graag snel binnen handbe reik heeft, kan sinds deze week terecht op de officiële homepage van de KNVB. Hoewel de voetbalbond de digitale snelweg in vergelij king met andere sportorga nisaties rijkelijk laat is opge gaan, heeft de website de bezoeker meteen heel wat te bieden. De uitslagen van de 58.888 voetbalteams die Ne derland rijk is, kunnen dank zij de site in één oogopslag worden geraadpleegd. Het resultaat van dat monniken werk is een compleet over zicht van de stand van zaken in het Nederlandse - en dus ook het Zeeuwse - amateur voetbal De KNVB heeft grootse plan nen met de stijlvol vormge geven homepage. Stilletjes wordt al gedacht aan het ver zenden van wedstrijdformu lieren en het aanstellen van scheidsrechters via de web site. Vooralsnog beperkt het aanbod zich tot een archief van beeld-en geluidsmateri aal van het Nederlands elf tal, een fanshop die nog leeg is, en een vraag-en-ant- woordrubrïek met bonds coach Frank Rijkaard. Het uitslagenarchief is zeer actueel, maar behelst alleen het huidige seizoen 1999/2000. Het zou aardig zijn om het archief aan te vul len met uitslagen van eerde re voetbaljaargangen. Want wie weet nu nog de uitslag van de wedstrijd Good Luck- Hoek, gespeeld op 7 april 1979? (Antwoord: 0-3.) ■■■I van onze sportredactie Het begon als een grap maar in middels klinkt de bezetting van de band als een klok. Ronald Water reus op drums, Björn van der Doelen op gitaar, Peter van der Berg zang, Oscar Moens toetsen. Deze week trad het viertal, dat nor maal de voetbaleer van PSV en AZ op de groene velden tracht hoog te hou den, gezamenlijk op in het Katwijkse café In den Blauwen Bock. Tot groot genoegen van het vooral vrouwelijke publiek dat, zo gaven diverse aanwe zige dames na afloop toe, toch vooral was gekomen voor de 'lekkere' voet ballers. Gevaar Wat doe je als de veiligheid van wielrenners gevaar loopt door een verkeersremmer op één kilome ter voor de finish? In 's-Heerenhoek proberen ze al jarenlang een ant woord te vinden op die vraag. Tijdens de zaterdag gehouden Om loop van Borsele voor nieuwelingen en junioren bleek de verkeersremmer bij het binnenrijden van het dorp op nieuw een sta-in-de-weg. Valpartijen vonden niet plaats; ha chelijke momenten daarentegen des te meer. Een peloton in volle eind sprint laat zich immers door niets of niemand tegenhouden. Sjoerd Koster, de coördinator nieu welingen en junioren van de nationa le wielrenunie KNWU, dacht na de wedstrijd de oplossing voor het pro bleem te hebben gevonden. Koster: „Waarom wordt het parkoers niet ge woon omgedraaid? Dan heb je in de finale geen last meer van dat ding." Cees Raas, de voorzitter van het or ganiserende wielercomité, zag wei nig heil in dat plan. „Het parkoers omdraaien lijkt me geen goed idee. Een paar jaar geleden hebben we al eens met de gemeente gesproken over dit probleem, en met het oog op het komende NK willen we een nieuwe poging wagen. Maar verwacht daar niet te veel van, want zo'n verkeers remmer halen ze niet zomaar weg. En let wel: de renners vallen alleen op de brede stukken van de weg, als ze den ken dat ze even niet hoeven op te let ten. Daar kunnen wij ook niets aan doen." „Het is eigenlijk een grap", vertelt organisator Chris van der Linden. „Deze jongens voetballen, maar doen ook aan muziek. Het leek ons leuk om die twee dingen te combineren." Björn van der Doelen, middenvelder bij PSV: „We hebben wel even gere peteerd. Niet zo vaak als ik wilde. Ik moet uit Eindhoven komen en dat is toch een eindje weg. Ik speel nu drie jaar gitaar. Eerst zelf gepingeld, toen les genomen. Nu kan ik aardig bege leiden." AZ-keeper Oscar Moens heeft een wat langere muzikale loopbaan ach ter de rug. „Vanaf m'n achtste piano les, later ben ik zelf synthesizer gaan spelen. Voor een keer is dit ontzet tend leuk om te doen, maar dit soort grappen kun je niet te vaak uithalen. Vooral niet tegen het weekeinde, waarin je echt topfit moet zijn. Twee dagen voor een wedstrijdneem ik ab soluut rust." Ploeggenoot Peter van der Berg knikt instemmend. „Maar wie weet, is er na het voetbal nog een muzikale carri ère voor ons weggelegd." GPD Gifslang Bij een olympische testwedstrijd op de olympische schietbaan van Sydney hebben de deelnemers zater dag daadwerkelijk kunnen jagen. Het onderdeel trap moest enige tijd worden uitgesteld, omdat een gif slang was gesignaleerd. Pas nadat het reptiel was gevangen, werd het terrein vrijgeven voor de kleiduiven- schutters. De Brit Ian Peel won met 142 punten. De Canadees George Leary versloeg in de strijd om het zil ver de Rus Alexej Alipov in de barra ge- Ook bij het pistoolschieten voor vrouwen zorgde een dier voor hila risch oponthoud. Een vogel streek neer op een van de schietschijf con structies. De organisatie besloot daarop zo snel mogelijk enkele bouwtechnische veranderingen door te voeren, opdat dergelijk ongemak bij de Olympische Spelen onmogelijk is. De Amerikaanse Rebecca Snyder won met 481,1 punten. Ze bleef de Chinese Ying Cao en de Wit-Russi- sche Viktoria Chaika voor. ANP/SID Materiaal: Vroeger werden rackets vaak uit hout vervaardigd. Tegenwoordig worden lichtere en sterkere materialen gebruikt. Het racket wordt gemaakt van kevlar, titanium of aluminium. Ook de be spanning is anders dan vroeger. Toen speelde men voornamelijk met darmsna ren, die erg gevoelig waren voor slijtage. Vandaag de dag wordt daar ook nog wel mee gespeeld, maar de recreant zal deze dure snaren niet snel aanschaffen. Een bespanning met een lange levensduur zal eerder in aanmerking komen. Hier voor worden vaak synthetische materia len gebruikt. Afmetingen: Rackets zijn tegenwoordig groter en langer dan vroeger. Langere rackets zorgen voor meer 'power' met na me bij de service. Lange tennissers, zoals bijvoorbeeld Mark Philipoussis, speelt met zo'n 'long body' racket. Om met meer topspin te spelen zijn 'oversized' rackets een uit komst. Het blad is breder en er kan meer en langer over de bal heen worden ge aaid. Maten variëren van 95 inch tot on geveer 120 inch. Gewicht: Het gewicht varieert tussen 200 en 300 gram. Prijs: De prijs van een senioren-tennis racket varieert van 150 tot 600 gulden. Bijzonderheden: Hoe strak een bespan ning staat, wordt aangeduid in kilogram. John McEnroe speelt met een extreem slappe bespanning van vijftien kg. Hier mee kun je de ballen met veel gevoel slaan. Pete Sampras speelt met een extra harde bespanning. Zo kan hij meer vaart aan een bal geven. Er zijn zelfs spelers die hun racket voor een wedstrijd in de vriezer leggen. Ze wil len op die manier zeker zijn van een kei harde bespanning. The Boatrace Na zeven nederlagen heeft Oxford The Boatrace weer eens gewon nen van Cambridge. De omstandig heden op de Theems te Londen waren zaterdag voor de 148e wedstrijd zwaar: stroom mee maar wind tegen. The Boatrace is een traditionele roei- wedstrijd sinds 1829. Van de 148 ra ces won Cambridge er 78 en Oxford 69, eenmaal (in 1877) was er een ge deelde eerste plaats. ANP Scheidsrechter Pekaar wordt belaagd door Oostkapelle-trainer Stoffel Schipper, Harro Hazelaar en Wilfred Schipper (vlnr). Uiterst rechts staat de penningmeester van Oostkapelle Wim de Korte. Oostkapelle-speler Thomas Ragut waagt een schot op het doel in het duel met Altena. foto's Dirk-Jan Gjeltema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 22