Motoren nemen de macht over Hoek neemt incident hoog op Afwezige zaalvoetbalteams bestraft Minister waarschuwt kleiduivenschieters Werk aan de winkel voor promovendi in bedrijfsvolleybal Nederlandse schaatstitel voor Leon van der Wielen sport donderdag 27 januari 2000 z 24 Goes toneel van indoor spektakel uitslagen agenda van onze sportredactie DEN HAAG - Zaalvoetbal teams die niet opkomen voor een wedstrijd zullen deze wed strijd in de toekomst met 5-0 verliezen. Deze straf komt bo venop tuchtrechtelijke maat regelen - meestal een boete - tegen de desbetreffende ver- eniging. De maatregel zou met ingang van komend seizoen doorgevoerd moeten worden. Dit plan circuleert binnen de KNVB om het fenomeen dat zaalteams gewoon niet op ko men dagen bij een wedstrijd, de kop in te drukken. Nu worden alle wedstrijden die niet door gaan omdat de tegenstander er niet is alsnog verspeeld. Met een automatische 5-0-uitslag hoeft dat niet meer. In het KNVB-district West 3 zijn tot de jaarwisseling alleen al 94 duels niet doorgegaan omdat de bezoekers niet kwamen. Het district is verder van me ning dat er een einde moet komen aan de negatieve publi citeit rond het zaalvoetbal Vooral verenigingsmensen ma ken zich schuldig aan het rondstrooien van negatieve verhalen. Dit stelt het dis- trictsbestuur in een nota aan alle voetbalverenigingen bin nen het district. Het bestuur wijst erop dat de negatieve publiciteit een kwa lijk e ff eet kan hebben op de be reidheid van mensen om in het zaalvoetbal als scheidsrechter te gaan optreden. GPD door lepTriou GOES - Na de briesende en zwe tende paarden is de beurt aan de ronkende en rokende motoren om het publiek in de Zeeland hallen op de banken te krijgen. Komende vrijdag en zaterdag wordt de achtste Indoor Motor cross Goes verreden, een spek takel dat zijn bestaansrecht de afgelopen acht jaar meer dan bewezen heeft. Op vrijdagavond wordt er ge start met de wedstrijden voor de 80cc-rijders, de regioklasse en de Superregioklasse, met als ex traatje een demonstratie wed strijd van de dan al aanwezige internationale deelnemers. Za terdag zijn er wedstrijden voor de 80cc, 125cc, 250cc en de hoofdmoot van het evenement: de 125cc Euronationalen. Als opwarmer staat ook de super- jump weer op het programma, waarbij het publiek door mid del van de applausmeter be paalt wie de spectaculairste sprong heeft gemaakt. De organisatie, die weer in han den is van de Stichting Motor sport Zeeland, heeft deelnemers uit Nederland. België. Enge land, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Amerika en Zuid-Afri ka op de startlijst staan. Voor het parkoers is gekozen voor de zelfde opzet als vorig jaar, met het wasboard waar veel onerva ren rijders een zeer zware kluif aan zullen hebben. Verder heeft parkoersbouwer Eddie He- melsoet weer gezorgd voor een spektakelbocht vlakbij.de VIP- tribune, waar de rijders ver schillende lijnen kunnen kiezen om de bocht aan te snij den en uit te komen. De baan is m totaal zo'n vijf meter langer dan vorig jaar. Deze ruimte is verkregen door de horecatent te verplaat sen naar de tweede hal. Die ver plaatsing heeft nog een tweede functie. „Vorig jaar was er in de media wat kritiek op de rook in de hal, daarom gaan we de tent nu verplaatsen naar de tweede hal, zodat we nog meer ontluch- tingsruimte krijgen. De tent stond precies voor de grote dein en hield een gedeelte van de rook tegen", aldus Pim van Hoorn van de Stichting Motor sport Zeeland, die er nog altijd van overtuigd is dat de overlast best meeviel. Start De start wordt vrijdagavond ge geven om half acht met de wed strijden voor de regionale klas sen en de 80cc die strijden om het Open Zeeuws Kampioen schap Indoor. In de 80cc zal veel aandacht uitgaan naar de Vlis- singer Rinus van der Ven (twee voudig Nederlands kampioen in de 60cc) en zijn plaatsgenoten Nicky Huiszoon en Gregory de Nooijer. Zij zullen het moeten opnemen tegen talenten uit de rest van Nederland en een stevi ge buitenlandse afvaardiging. Bij de regioklasse moet Sluiskil- lenaar Dion Verhulst als de gro te kanshebber worden gezien. Casper Ovaa, die zaterdag uit komt in de Euronationale klas se, zal de te kloppen man wor den bij de Superregio, samen met Kees den Hollander. De klassen worden niet opgedeeld m een 125- en 250cc-klasse, zo dat rijders die elkaar het hele seizoen niet tegenkomen het nu tegen elkaar kunnen opnemen. Op een indoorcircuit zal het ver schil in cilinderinhoud zeker niet doorslaggevend zijn. Van de 250cc-rijders mag wat ver wacht worden van twee rijders die er altijd voor gaan, namelijk de Goesenaar Arno Ruttingeren de Belg Henk Thijs, twee rijders die bekend staan om hun spec taculaire rijstijl en zowel vrij dag als zaterdag acte de presen ce zullen geven. Zaterdag vindt de officiële ope ning 's avonds om half zeven plaats met een voorstelling van de internationale rijders. Maar eerder op de dag kan men al de trainingen bezoeken die om drie uur 's middags beginnen. Jam mer voor de organisatie is wel dat titelverdediger Steve Ra mon geblesseerd is en heeft moeten afzeggen. De strijd zal nu vooral moeten komen van ta lenten als Peter Mullenberg, Mare de Reuver en Martij n Romville, met als gevaarlijke outsider de enige Zeeuw m dit internationale gezelschap: Cas per Ovaa. Van de buitenlandse deelnemers mag de Belg Jurgen Wybo voorin verwacht worden en zeker ook de Spanjaard Jan vier Remacho, die vorig jaar als een van de smaakmakers gold. Op het laatste moment heeft ook de Ierse Grand Prix-rijder Ri chard McKewn nog ingeschre ven. Maar zij zullen toch zeker nog rekening moeten houden met enkele oude rotten zoals Al- win van Asten, Gerard Zundorf, Anne Advokaat en Jimmy Vèr- burgh, die de Goese Indoor al trouw is sinds de eerste wed strijd. Spectaculaire sprongen brengen het publiek elk jaar weer op de banken tijdens de Indoor Motorcross in Goes. foto Willem Mieras Navratilova in Hall of Fame NEWPORT - Martina Navratilova wordt op 15 juli opgeno men in de Hall of Fame van het tennis. De linkshandige speel ster won in haar carrière 1438 wedstrijden, 167 toernooien waaronder 18 Grand Slams. Naast Navratilova wordt inde Hall of Fame in Newport, Rhode Island ook een plaats gere serveerd voor Malcolm Anderson en Robert Kelleher. Ander son won met Australië twee keer de Davis Cup, in 1957 en 1973. Kelleher is oud-voorzitter van de Amerikaanse tennis- bond. Navra 11 i ovageboren in Praag op 18 oktober 1956, won negen keer Wimbledon, viermaal de US Open, drie keer de Australian Open en tweemaal Roland Garros. In 1981 kwam ze in het bezit van het Amerikaanse paspoort. Ze stond 331 weken nummer een van de wereld. Ook in het dubbelspel (vrouwendubbel en gemengd) was Navratilova succesvol met 1111 overwinningen en 165 titels. AFP Eerste zege volleyballers Dynamo APELDOORN - De volleyballers van Piet Zoomers/Dynamo hebben de eerste zege in groep A van de Champions League binnen. De Apeldoornse ploeg versloeg gisteravond voor ei gen publiek de Franse kampioen Stade Poitevin uit Poitiers vrij eenvoudig met 3-0 (25-21 25-18 26-24). Door eerdere ne derlagen tegen Friedrichshafen (1-3) en Olympiakos Piraeus (2-3) was een plaats bij de eerste twee, goed voor een vervolg in de eindstrijd, al goeddeels verkeken. Een klassering in de topvier is echter ook de moeite waard. Die geeft recht op deel neming aan de Champions League van volgend jaar, mits Dy namo de Nederlandse titel prolongeert. De volleybalsters van Pelgrim/Volco hebben gisteren in de derde wedstrijd van het Europacuptoernooi voor bekerwin naars kansloos met 3-0 verloren van Chimvolokno Tsjerkasi. De setstanden in de Oekraïense plaats waren veelzeggend: 25-15 25-1125-10. De Ommense ploeg speelde zeker niet dra matisch slecht, maar het klasseverschil was te groot. ANP Ooms genomineerd voor trofee ZEIST - NOCNSF heeft voormalig volleybalster Riet Ooms genomineerd voor de zogeheten IOC Women and Sport Tro phy. Het Internationaal Olympisch Comité reikt de onder scheiding uit om te vieren dat tijdens de Spelen in Sydney vrouwen honderd jaar geleden voor het eerst mochten deelne men op olympisch niveau. Er zijn vijf trofees te verdelen, voor elk continent éénHet IOC maakt begin februari maand de se lectie bekend. De prijsuitreiking is begin maart in Parijs. De onderscheiding gaat naar de man, vrouw of organisatie die een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van vrouwen in de sport. Ooms is nu onder meer bestuurslid van de volleybalbond. ANP EK shorttrack 2001 in Den Haag BORMIO - De internationale schaatsunie (ISU) heeft de orga nisatie van de Europese titelstrijd shorttrack in het jaar 2001 aan Den Haag toegewezen. De wedstrijden zijn op 19,20 en 21 januari in het complex van De Uithof. Het WK is in 2001 van 23 tot en met 25 maart in Seoul. SID Rui Monteiro terug naar Sparta ROTTERDAM - Rui Monteiro keert terug naar Sparta. De middenvelder van Dordrecht!90 moet weliswaar officieel nog tot overeenstemming komen met de Kasteelclub, maar het gaat slechts om details. Monteiro wordt vandaag al medisch gekeurd. Nico Jalink wordt volgend seizoen trainer van het tweede elftal van Dordrecht'90 als opvolger van Hans Eijken- broek. Dit seizoen staat Jalink aan de Krommedijk Eijken- broek terzijde. De laatste blijft wel aan als assistent van de nieuwe hoofdtrainer. Harry van Ham is de voornaamste kan didaat om Robert Verbeek op te volgen. GPD van onze sportredactie DEN HAAG - Als er niet snel een internationaal verbod komt, zal minister Pronk van Milieu ver bieden dat kleiduivenschieters in Nederland nog langer lood- hagel gebruiken. Pronk beseft dat olympische kleiduiven schieters hierdoor zwaar wor den gedupeerd, maar hij geeft voorrang aan het milieu. Het lood in de kogels komt in de grond terecht en is slecht voor het milieu. De minister wil dat er kogels met metaal worden ge bruikt. Die vervuilen het milieu veel minder. Pronk hoopt dat de internatio nale olympische sportfederaties in maart besluiten om het ge bruik van loodhagel in wed strijden niet langer verplicht te stellen. Daarvoor is een voorstel ingediend. Als dit gebeurt, en de maatregel binnen een jaar van kracht wordt, wil Pronk daar op wachten. Zo niet, dan neemt hij eerder maatregelen. In antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede-Kamer leden Rijpstra en Udo (WD) schrijft Pronk dat hij de vervui ling van schietterreinen zo snel mogelijk wil stoppen. Die komt van kogels, maar ook van de mi lieuonvriendelijke PAK-hou- dende kleiduiven. Pronk over weegt om ook deze kleiduiven te verbieden, al dragen zij veel minder bij aan de vervuiling. Rijpstra en Udo hadden Pronk gevraagd om af te zien van een verbod van loodhagel in Neder land. De WD'ers bepleitten eerder een internationaal ver bod van lood en PAK, zodat Ne derlandse wedstrijdsporters niet zouden worden gedupeerd. Recreanten worden niet getrof fen door het verbod. Zij kunnen met loodvrije munitie op PAK- vrije kleiduiven schieten. Overigens schrijft Pronk dat de vervuilde grond van schietter reinen niet per se hoeft te wor den schoongemaakt, wat de WD juist wél wil. Pronk vindt het voldoende als de grond wordt geïsoleerd met damwan- den, en als in de gaten wordt ge houden of de vervuiling zich niet verspreidt. ANP door Jan Roovers TERNEUZEN - De eerste ken nismaking met het niveau van de hoogste klasse van het Ter- neuzense bedrijfsvolleybal (Be- vobo) is de ploeg van De Pooter niet meegevallen. Eerlijk ge zegd werd dat ook niet ver wacht. Na jarenlang de boot net te hebben gemist werd in de na jaarscompetitie dan eindelijk het kampioenschap van de eer ste klasse B gehaald. Vooraf wist men natuurlijk al wel dat het niveau van de hoog ste Bevobo-klasse stukken hoger lag. De verwachtingen waren derhalve niet al te hoog gespannen en lijfsbehoud is waarschijnlijk dan ook het hoogst haalbare. Meesen Drukkerij onderstreep te die verwachting met een 3-0- overwinning (15-1, 15-5, 15-8). Het manco aan kwaliteit zal moeten worden gecompenseerd door inzet en een sterk collec tief. Niet alleen bij De Pooter is dat het geval, ook tal van teams in de zes klassen van de Terneu- zense organisatie moeten daar noodgedwongen een beroep op doen. Dat gebeurt ook. In de 48 wed strijden die in de voorjaarsron de inmiddels zijn gespeeld, kreeg meer dan de helft (25) een 2-1-uitslag op het wedstrijdfor mulier. Er wordt dan ook gewel dig strijd geleverd om de punten. Daarbij valt op dat de ploegen die onlangs promoveer den het, op een enkele uitzonde ring na, ook in een hogere klasse niet onverdienstelijk doen. In IB is Garage Vervaet na drie duels een middenmoter, Schel- desport in 2A zelfs ongeslagen koploper. Visser Smit Hanab pakt in 2B links en rechts één of meer punten mee en hetzelfde geldt voor Bravenboer Scheers en Cysouw Optiek in 3A waar Del tan 2 serieuze plannen in de richting van een kampioen schap koestert. En in navolging van de eerste selectie maakt Scheldesport 2 in 3B voorlopig de dienst uit. Leon van der Wielen van onze sportredactie DEVENTER - Leon van der Wielen heeft giste ren in Deventer de Nederlandse langebaan- schaatstitel veroverd. De schaatser uit Zierik- zee werd kampioen in de senioren klasse A (30 tot en met 35 jaar). De 31-jarige Van der Wielen besloot de titel strijd gisteren met een zege op de drie kilometer (in 4.32.46). Eerder won hij de 1500 meter (in 2.07.77) en werd hij derde op de 500 meter (in 41.63). Van der Wielens puntentotaal bedroeg 129.63, nummer twee Marnïx Marnix Beuze- kom behaalde een score van 132.97. Van der Wielen: ,,M'n tijden waren met snel, maar dat was vooral te wij ten aan het slechte ijs. Bijna al le deelnemers reden vijf seconden langzamer dan normaal." Grote afwezige in Deventer was Rob van Meg- gelen, de titelverdediger. Hij doet komend weekeinde mee op de Weissenzee. „Jammer", vond Van de WielenWant anders was het mis schien iets spannender geweest." De Zierikzee- enaar, voor wie het de eerste Nederlandse titel was, doet volgende maand mee aan het WK in Berlijn Komende zaterdag en zondag komt hij in actie tijdens een meerkamp in Den Haag, waar hem ritten op de 500,1500, 3000 en 5000 meter wachten. Atletiek Bestuur ontzegt supporter toegang tot voetbalveld door Eldridge Pentury HOEK - In Hoekse kringen neemt men het voorval waarbij Terneuzen-trainer Paul Telussa een klap op zijn oog kreeg, hoog op. Het bestuur van de hoofd klasser heeft één van de toe schouwers die dinsdagavond bij het voetbalduel met Terneuzen aanwezig was, voorlopig de toe gang tot sportpark Denoek ont zegd. Het is nog onduidelijk of de ver bannen aanhanger ook de be wuste klap heeft uitgedeeld. Hoek-voorzitter Roelof Ruules: „Er zijn mensen die zeggen van wel, anderen zeggen van niet. Zeker is dat de persoon in kwes tie de opmerking heeft gemaakt waardoor het handgemeen is ontstaan." Terneuzen-coach Paul Telussa werd dinsdagavond na afloop van het bekertreffen tussen Hoek en Terneuzen geprovo ceerd door enkele Hoekse j onge- ren. De Molukse trainer rea geerde aanvankelijk niet, maar kwam wel in actie toen opmer kingen over de actualiteit op Ambon werden gemaakt. De roep „Rot op naar Ambon" raakte Telussa behoorlijk. Voordat hij echter verhaal kon halen, had Telussa een klap op zijn linkeroog te pakken. Volgens Hoek-voorzitter Ruules zal het clubbestuur maatrege len nemen. De clubleiding is be zig met een onderzoek en de be trokkenen zullen zeker worden gestraft. „Maandag komt het bestuur bijeen", zegt Ruules. „Velen hebben iets gezien of ge hoord. De man die naar Telussa Terneuzen-trainer Paul Telussa (hier op archieffoto) wil dat het be stuur van Hoek maatregelen neemt tegen de supporter die hem dinsdagavond belaagde. „Wat er gebeurd is, kan absoluut niet door de beugel." foto Charles Strijd heeft geroepen, mag voorlopig niet meer komen. Er wordt in derdaad gezegd dat er mensen bij betrokken zijn die al eerder een toegangsverbod hebben ge had. Zelf weet ik daar niets van, daarvoor zit ik nog niet lang ge noeg bij de club. Aan de hand van de verzamelde informatie hopen we de waarheid boven water te krijgen. Pas op maan dag zijn concrete maatregelen bekend." Paul Telussa's oog was gisteren nog gezwollen. De oefenmeester zei blij te zijn, dat het Hoekse bestuur de zaak hoog opneemt. De excuses van Hoek-voorzitter Roelof Ruules heeft Telussa aanvaard. „Ruules heeft be loofd dat de persoon in kwestie ter verantwoording zal worden geroepen en een straf zal krij gen. Wat er gebeurd is, kan ab soluut niet door de beugel, Het bestuur van Hoek moet er alles aan doen om zulke dingen in de toekomst te voorkomen. Als het aan mij ligt, wordt de dader op geen enkel sportpark meer toe gelaten." Volgens Telussa waren er dins dag ook al tijdens de wedstrijd spreekkoren te horen vanuit de H-side. „Geert-Jan de Smet (ex- Hoek) noemde men een NSB'er, de broertjes Kaijser (ook ex- Hoek) zakkenvullers. Scheids rechter Sardjoe moest het ook ontgelden", aldus Telussa. „Als het aan mij ligt, leggen scheids rechters in zulke gevallen voort aan ook in het amateurvoetbal de wedstrijden stil." Telussa heeft geen aangifte ge daan bij de politie. „Want dat is vooral een papieren-romp- slomp", vindt de Souburger. „Ik heb het bestuur van Hoek nu het voordeel van de twijfel gegeven. Als de maatregelen die Hoek neemt, niet bevredigend genoeg voor me zijn dan bestaat de kans dat ik zelf iets onderneem Afschuw De Stichting Promotie HSV Hoek, die de sponsors van de Zeeuwse-Vlaamse hoofdklas ser vertegenwoordigt, sprak gisteren bij monde van voorzit ter Jo Vandeputte haar afschuw uit over wat er gebeurd is. Van deputte noemde het verbale en fysieke geweld „Hoek-onwaar dig" en vindt dat de leiders van de H-side „het asociale gedrag" moeten stoppen. Vandeputte noemt de betrokkenen aan Hoek-zijde „nepsupporters". Halle. Indoorwedstrijden. Mannen, 60 meter: 1. Nemeth (Hon) 6,60, 2. Dees (VSt) 6,63. 3. Dobos (Hon) 6,64,4. Bailey (Can) 6,65. 400 m: 1 Clarke (Jam) 47,47, 2. Motchebon (Dui) 48,23.3000 m: 1. Killy (Ken) 8.04,56. Ver: 1. Krause (Duil 7,91 Vrouwen, 60 m: 1. Philipp (Dui) 7,24, 2. Leonie (Kam) 7,26.400 m: 1Ekpo-Umoh (Dui) 52,60. 60 m horden: 1Carson (VSt) 8,05. Polshoog: 1. Hamackova (Tsj) 4,25, 2. Whitlock (GBr) 4,15. De Wilt (Ned) haalt aanvangshoogte niet. Biljarten Goes. Tiende wedstrijd Zeeuwse snookerranking. Finale: Chris van Rens- woude - Erwin Maas 3-2. Stand: 1. Chris van Renswoude 410 punten, 2. Frans Diepstraten 258,3. Paul Moerings 215,4. Marcel Mouwen 213,5. Erwin Maas 190. Eede. Eerste ronde Grand Prix drieban den: Johan de Taeye-JohnnyTanghe 34- 20/36 beurten (Tanghe naar 2e ronde), Bert Verberkmoes-Sjaak van de Bliek 20- 16/63 (Verberkmoes n.2e rCees L. Wis- sel-Rino Pecoraro 32-22/63 (Wissel n.2e r.), Ronny Roets-Piet Oppeneer 30-25/54 (Oppeneer n.2e r.l, Theo Platjouw-Louis de Vos 50-26/52 (Platjouw n.2e r.), Alexander Schelfhaut-Alex de Feyter 22- 27/44 (De Feyter n.2e r.Meerten Dallin- ga-Florent Rombaut 35-29/45 (Dallinga n.2e r.), Willy de Boey-Jaap Kayser 20- 22/61 (De Boey n.2e r.l, Louis van der Hooft-Willy van Limmen (Van Limmen afgemeld, Van der Hooft n. 2e r.), Fons Baart-Maan de Feyter (De Feyter afge meld, Baart n.2e r.) Johan van Spaan- donk-Harold Pluym 27-20/53 (Van Spaandonk n.2e r). Sportprijsvragen Lucky Ten: 1-3-5-9-21-24-25-29-32-33- 34-41-48-51-53-54-59-62-64-67. Duitse midweeklotto. Trekking A: 4 -10 - 16-31 -38-46. Reservegetal: 8. Trekking B: 3 - 4 - 21 - 36 - 38 - 46. Reservegetal: 31 Supergetallen: 1 en 2. Spel 77:4 0 3 8 8 1 0. Super 6: 61 0857. Belgische midweeklotto: 21 - 22 - 33 - 34 - 36-37. Reservegetal: 13. Joker: 468863 9. (onder voorbehoud) Tennis Melbourne. Australian Open, 16 miljoen gulden. Vrouwen, kwartfinales: Hingis (Zwi/1) - Sanchez-Vicario (Spa/13) 6-1 6- 1, Martinez (Spa/10) - Likhovtseva (Rus/16) 6-3 4-6 9-7. Indeling halve fina les1 Hingis - Martinez, Davenport (VSt/2) - Capriati (VSt). Dubbel, kwartfinales: Davenport/Mora- riu (VSt/2) - Halard/Sugiyama (Fra/ Jap/10) 6-4 3-6 6-1 Halve finales: Raymond/Stubbs (VSt/Aus/1) - Koer- nikova/Schett (Rus/Oos/6) 6-4 7-6. Mannen, kwartfinales: Kafelnikov (Rus/ 2) - El Aynaoui (Mar) 6-0 6-37-6. Norman (Zwe/12) - Kiefer (Dui/4) 3-6 6-3 6-1 7-6. Halve finales: Kafelnikov - Norman, Agassi (VSt/1) - Sampras (VSt/3), Dubbel, kwartfinales: Woodbridge/ Woodforde (Aus/2) - Marques/Van Houdt (Por/Bel) 6-3 6-2, Ellis Ferreira/Leach (ZAf/VSt/5) - Eagle/Florent (Aus) 7-6 5-7 7-5. Gemengd dubbel, kwartfinale: Adams- /Boogert (ZAf/Ned) - Hood/Labat (Arg) 6- 37-5. Heilbronn. Mannen, challenger, 220.000 gulden. Eerste ronde: Pretzsch (Dui) - Siemerink (Ned/5) 6-3 6-4. Voetbal 18-11, Den Bosch 19-10, Cambuur L 16-9. Frankrijk: Lyon-Bordeaux 1-1. Paris SG- Strasbourg 4-2. Lens-Le Havre 4-0, Ren- nes-Nantes 0-0. Montpellier-Nancy 1-0, Bastia-Sedan 1-0, St. Etienne-AuxerreO- 0. Stand: Monaco 23-49, Paris SG 23-41, Auxerre 23-39, Lyon 23-39. Bordeaux 23- 32, Sedan 23-32, Marseille 23-31, Bastia 23-30, St. Etienne 23-30, Rennes 23-30, Nancy 23-29, Metz 23-28, Nantes 23-28, Lens 23-27, Strasbourg 23-27, Le Havre 23-26, Troyes 23-26, Montpellier 23-21. Schotland: Aberdeen - Motherwell 1-L Dundee - Kilmarnock 0-0. Stand aan kop: Rangers 18-47, Celtic 19-41, Dundee Utd 20-31, Motherwell 19-29. Spanje: Real Madrid - Betis 2-1. Stand aan kop: Deportivo 21-40, Barcelona 21- 37, Zaragoza 21-35, Celta 21-35, Bilbao 21-32, Alaves 21-32, Real Madrid 20-30.' Eijsden. Oefenwedstrijd: MVV - Fortuna Dusseldorf 0-1 (0-1). Volleybal Rijswijk. Europa Cup. Champions Lea gue mannen, groep A: Piet Zoomers/Dy namo (Ned) - Stade Poitevin Poitiers (Fra 3-0 (25-21 25-18 26-24), Keski-Savon Varkaus (Fin) - VfB Friedrichshafen (Dui) 1-3 (18-25 19-25 26-24 17-25), Sisley Tre- viso (Ita) - Numancia (Spa) 3-0 (25-22 25- 20 25-14), Konkordia Nafels (Zwi) - Olym piakos Piraeus (Gri) 0-3 (25-27 19-25 17- 251. Stand: 1 Treviso 3-6 (9-1), 2. Friedrichshafen 3-6 (9-2), 3. Olympiakos 3-6 (9-2), 4. Dynamo 3-2 (6-6), 5. Numan cia 3-2 (3-6), 6. Nafels 3-2 (3-6), 7. Poitiers 3-0 (1-9), 8. Varkaus 3-0 (1-9) Champions League vrouwen, groep A: Filathletic Vrilissia (Gri) - Nafta Pila (Pol) 3-1 (17-25 25-15 25-23 25-20), Olympia Praag (Tsj) - Eczacibasi (Tur) 1-3 (25-23 20-25 14-25 16-25), Slavia Bratislava (Slw) - CM Tenerife (Spa) 3-2 15-25 26-24 24-26 25-21 17-15), Arke/Pollux (Ned) - Karcher Herenthals (Bel) 0-3 (19-2523-25 15-25). Stand: 1. Eczacibasi 3-6 (9-2), 2> Tenerife 3-4 (8-5), 3. Pila 3-4 (7-5), 4. He renthals 3-4 (6-5), 5. Bratislava 3-4 (6-7); 6. Vrilissia 3-2 (6-7), 7. Pollux 3-0 (4-9), 8, Praag 3-0 (3-9). EC II vrouwen, groep B: Chimvolokno Tsjerkasi (Oek) - Pelgrim/Volco (Ned) 3-0 (25-15 25-11 25-10), Schweriner SC (Dui) - Pallavolo Perugia (Ita) 0-3 (16-25 23-25 22-25), Asterix Kieldrecht (Bel) - Panathi- naikos (Gri) 0-3 (21-25 19-25 22-25). Stand: 1. Tsjerkasi 3-6 (9-1), 2. Panathi: naikos 3-6 (9-1), 3. Perugia 3-4 (7-3 Kieldrecht 3-2 (3-6), 5. Schwerin 3-2 (3-6); 6. Volco 3-2 (3-8), 7. Valentuna VBK (Zwe) 2-0 (2-6), 8. Innsbruck (Oos) 2-0(1-6). Bevobo-competitieTerneuzen. 1A:Mee- sen Drukkerij-De Pooter 3-0, BN/Stem/ Koerier-Broomchemie 1-2, Peugeot Dees-Foto Neelemans 3-0. 1B: De Pan- nenschuur-PSOVZ 2-1. Artland Art- land-Garage Vervaet 1-2, Dow 2-Deltan 0-3. 2A: NHI copyservice-Meesen Druk-; kerij 2 0-3, Echo Audio-IVlO Opleidingen 1-2. 2B: Visser Smit Hanab-Gemeente 2-1, Rabobank-PSOVZ 2 2-1 3A: URS- IVIO Opleidingen 2 3-0, Zeeland Sea-; ports-Deltan 2 0-3, Bravenboer Scheers-Cysouw Optiek 1-3, 3B: Schel desport 2-Scheldesport 3 3-0, BN/Stem/ Koerier 4-C1000 Hoek 2-1, Gemeente 2- BN/Stem/Koerier 3 0-3. -donderdag Eredivisie: Vitesse - FC Den Bosch 1-0(1- 0). 38. Van Hooijdonk 1-0. Scheidsrech ter: Temmink. Gele kaart: Jochemsen (Vitesse), Uneken, Van der Hoorn, Wil- lems (FC Den Bosch). Aantal toeschou wers: 25.000 Stand: PSV 18-41, Heerenveen 17-37, Ajax 17-36, Vitesse 19-35, Feyenoord 17- 33, FC Twente 17-33, AZ 18-32, Willem II 17-30, Roda JC 17-29, RKC 18-29, FC Utrecht 18-22, Sparta 17-16, NEC 17-15, Graafschap 18-14, MVV 18-12, Fortuna S. Biljarten Grand Prix driebanden district Zeeuws- Vlaanderen. Locatie Hof van Eede in[ Eede. Aanvang: 19.00 uur. Voetbal Amstel Cup, achtste finales: RKC - Eind-! hoven. Eerste divisie: Volendam - FC Gronin gen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 50