O Gebr. Doniinicus b.v. dm, Tfhdcm 3tot. mi FAMILIEBERICHTEN 20 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 27 JANUARI 2000 Opnieuw geef ik met vreugde kennis van de geboorte van een kleinkind: MAURITS EMANUEL geboren te Brussel. 25 januari 2000. Zoon van Seger en Sandra Bonebakker-Kabeya broertje van Naomi, Dana en Esther E. Bonebakker)-Gosschalk Sleutelkenswei 27, 4464 BZ Goes HOERA wij hebben een kleinzoon STANLEY-CHR1STIAAN-ANTHONI DEN BREEJEN De gelukkige grootouders: Harrie en Leny - Teun en Astrid 25-01-2000 H A.s. maandag 51 januari hoopt de heer P. PROVOOST 90 jaar te worden. leder die mij wil feliciteren is van harte welkom op zaterdag 5 februari tussen 16.00-18.00 uur in I ontmoetingscentrum Schuttershof. Domburg. Domburg, Voorschotenstraat 3 ,4/s het lei'en voor jou moeilijk is en je niet kunt zeggen wat je diep van binnen voelt Als je niet uit kunt leggen wat je nu werkelijk bedoelt. Laat de woorden dan maar rusten en zeg gewoon maar niets. Alles wat je had willen zeggen daan'an zegt de stilte iets. Liefs, John, Winnie Timothy Met verslagenheid en intens verdriet heb ik af scheid moeten nemen van mijn broer ROBERT ZIJLSTRA op de leeftijd van 31 jaar. De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden. Correspondentieadres: Familie Zijlstra Hoofdstraat 11. 4421 JR Biezelinge 's-Heer Hendrikskinderen, 22 januari 2000. Gisteren hebben wij geheel naar zijn wens in stilte afscheid genomen van onze goede vriend ROBERT ZIJLSTRA Helaas is de kans op een beter en gezonder leven hem nu ontnomen. Vaarwel Robert, Marcel en Linda Langeweegje, Kwadendamme. Vele fijne herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart. Met veel verdriet en in liefde gedenkend, geven wij u kennis van het plotseling overlijden van onze lie ve zoon, broer, zwager en oom SAMUEL JAN VERTON (Sam) in de leeftijd van 51 jaar. 's-Heer Arendskerke: J. Verton J. C. Verton-Saaman Joop en Roelie WiÜy en Luut Johan janny Magda Neven en nichten 26 januari 2000. Elenbaasstraat 9, 4458 AE 's-Heer Arendskerke Maandag 31 januari is ervan 12.45-13.10 uur gele genheid tot afscheid nemen in het Rouwcentrum Van der Hooft, Bosseweide 2 te 's-GravenpoIder. Aansluitend zal om 13.15 uur een dienst van af scheid worden gehouden, waarna de begrafenis om 14.00 uur zal plaatshebben op de Algemene Be graafplaats te 's-Heer Arendskerke. Na afloop van de begrafenis is er in het Rouwcen trum te 's-Gravenpolder gelegenheid tot condole ren. Eenieder die wij vergeten zijn een rouwbrief te stu ren, gelieve deze advertentie als zodanig te be schouwen. We zijn stil geworden door het bericht dat plotse ling is overleden onze deelnemer in de dagbeste ding SAM VERTON Wij delen in het verdriet van de velen die hem ken den en wensen zijn familie en elkaar sterkte toe om met dit verlies te kunnen omgaan. Stichting het GORS Directie en medewerkers Met droefheid namen wij kennis van het plotseling overlijden van SAM VERTON Gedurende 33 jaar nam Sam met genoegen deel aan de activiteiten op ons Dagcentrum de Rank. Wij wensen zijn familie en anderen die hem om ringden veel sterkte toe dit verlies te verwerken. Cliëntenraad Dagcentra de Bevelanden Geschokt zijn wij door het bericht dat SAM VERTON plotseling is overleden. Sam was geliefd. Door zijn humor, die hem ken schetste, Iaat hij een lege plek bij ons achter. Deelnemers en medewerkers Van Dagcentrum de Rank Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden; Je hebt het als een moedig mens gedaan. Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden? En wie kan voelen wat je hebt doorstaan? Zeer bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij tijdens haar leven heeft betekend, geven wij U ken nis van het plotseling overlijden van mijn dierbare vrouw, onze moeder en mijn zus GERDA MAGDALENA EDUARDA DRUBBEL echtgenote van Camiel Mahu in de leeftijd van 53 jaar. Axel: C. Mahu Temeuzen: Christiaan en Michelle Purmerend: Y. Lefébre-de Bruijcker 4571 LM Axel, 26 januari 2000. Oudeweg 41 De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maan dag 31 januari om 11.00 uur in het crematorium te Temeuzen, Bellamystraat 28c. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren. Vrijdag 28 januari is er van 19.00-19.30 uur gele genheid om afscheid te nemen in het mortuarium op begraafplaats 'Westerzicht' aan de Westsingel te Axel. Met verdriet geven wij u kennis dat plotseling van ons is heengegaan mijn lieve zoon. onze lieve broer, zwager en oom WILLEM JACOB DE JONGE (Wim) in de leeftijd van 54 jaar. Wij zijn dankbaar voor alle liefde en zorg die hij in "Ter Valcke" afd. van Goghstraat heeft mogen ontvangen. 's-H. Abtskerke: A. de Jonge t A. de Jonge-Allemekinders 's-H. Arendskerke: Dien en Rinus van Damme- de Jonge Almkerk: Andrie en Mieke de Jonge- Langeweg 's-Gravenpolder: Piet en Hanny de longe-Nijsse Nisse: Hannie en Hannes Fierloos- de Jonge Kapelle: Nelly en Kees Eversdijk- de Jonge Apeldoorn: laap en Anja de Jonge-Bakelaar Heinkenszand: Kees en Jannie de Jonge- Harinck Neven en nichten Goes. 25 januari 2000. Ter Valcke" Correspondentieadres: Polderweg 10, 4444 AA 's-Heer Abtskerke Een dienst van afscheid voor familie en belangstel lenden zal worden gehouden zaterdag 29 januari om 10.15 uur in het Rouwcentrum Van der Hooft, Bosseweide 2 te 's-Gravenpolder, waarna om streeks 11.00 uur de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Sinoutskerke. Na afloop van de begrafenis is er in het Rouwcen trum te 's-Gravenpolder gelegenheid tot condole- Wij zijn diep geschokt door het overlijden van onze dochter, zus, schoonzus, tante JOZINA HUNNEMAN-VAN DEN DRIEST weduwe van Henrik Hunneman moeder van Jolanda Geboren 22-8-1941 te Serooskerke Overleden 24-1 -2000 te Rijsenhout Domburg: A. van den Driest L. van den Driest-de Witte Middelburg: J. Grootjans-van den Driest C. C. Grootjans Serooskerke: E. van den Driest-Jacobsen Tiel: A. van der Werk-van den Driest A. van der Werk Serooskerke: F. van den Driest M. J. van den Driest-Louwerse Serooskerke: G. van den Driest Serooskerke: W. van den Driest G. van den Driest-van Sas Lochem: L. Brevet-van den Driest J. L. Brevet Neven en nichten In plaats van kaarten Heden werd na een geduldig gedragen lijden uit ons midden weggenomen onze geliefde man, vader en opa JACOB MAARTEN MARCUSSE echtgenoot van Maatje Verheule Wissenkerke t Rïlly Ste. Syre 10-8-1929 25-1-2000 Uit aller naam: M. Marcusse-Verheule 1 Chemin de Verlaine 10280 Rilly Ste. Syre Frankrijk Na een geduldig gedragen lijden is overleden onze zwager en oom JACOB MAARTEN MARCUSSE Biezelinge: J. Glerum-Verheule W. J. Glerum Wolphaartsdijk: C. Verheule M. Verheule-Kopmels Middelburg: L. H. Nijsse-Verheule J. G. Nijsse Wolphaartsdijk: N. Verheule M. C. Verheule-Deurloo Neven en nichten Een uniek mens is heengegaan. Nu zijn we erg verdrietig. Maar zij zal altijd bij ons blijven door de onuitwisbare indruk die zij achterlaat. Overal en altijd verspreidde zij vertrouwen. Warmte en liefde Diepbedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve, dappere moeder en oma MARIA WILHELMINA ADRIANA HOOGESTEGER *6-12-1926 +24-1-2000 Kapelle: Wim van Vossen Rina van Vossen-van de Parel Marjolein en jurrit Jeroen Nadine Kapelle: Rinus van Vossen Sari Verdonck-Verijzer Cathelijne Hypatia Goes: Michel en Saskia Hansweert: Mariska Bianca 24 januari 2000. Correspondentieadres: Parklaan 22, 4421 GV Kapelle Moeder is thuis op de Conferencestraat 19 te Ka pelle waar u afscheid van haar kunt nemen op woensdag 26 januari tussen 19.00-20.00 uur. De crematieplechtigheid zal plaatshebben vrijdag 28 januari om 13.00 uur in het crematorium, Wes telijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid kunt u de familie condoleren en elkaar ontmoeten in de koffiekamer van het crematorium. Moeder hield van gele en witte rozen. Het gemeentebestuur van Oostburg nam met leed wezen kennis van het overlijden van de heer D. HARMSEN Gedurende vele jaren was de heer Harmsen in dienst als opzichter bij de plantsoenendienst van de afdeling Gemeentewerken. Wij zullen hem blijven herinneren ais een gewaar deerd en toegewijd medewerker. Zijn nagedachtenis zal bij ons in ere blijven. Burgemeester en wethouders van Oostburg, G. H. W. Noordewier, burgemeester C. Geerse, secretaris Oostburg, 24 januari 2000. Je wilde nog zoveel. Maar had niet meer de kracht. Je ziekte had je volkomen in haar macht. Ie was zo moe, je hebt je strijd gestreden. Al je zorgen en verdriet, Behoren nu tot het verleden. Rust nu maar uit. Je bent bevrijd uit je lijden, maar ach, wat is het zwaar van jou te moeten scheiden. Na een leven van zorg en aandacht voor allen die hem dierbaar waren is heden, toch nog onver wacht, van ons heengegaan mijn lieve man, broer, zwager, onze oom en vriend ALBERT CORNELIS PONSE echtgenoot van Jo Moerkens 17-12-1921 +25-1-2000 Ellewoutsdijk Goes Goes: Ponse-Moerkens Kloetinge: J. M. Behage-Ponse Rucphen: W. Moerkens H. Moerkens-Rijpers Roosendaal: A. Moerkens B. Moerkens-Dekkers Kloetinge: P. J. Behage W. Behage-Slabbekoom Goes: C. J. de Groot C. N. de Groot-Knuist Neven en nichten 's-Heer Hendrikskinderendijk 77 4461 DV Goes Mijn man. broer, zwager, onze oom en vriend is op gebaard in het Uitvaartcentrum "Goes", Zuidvliet- straat 57 te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag 28 januari van 18.30 tot 19.00 uur. De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden zaterdag 29 januari om 10.30 uur in de aula op de Algemene Begraafplaats te Goes, waarna aansluitend om 11.00 uur de begra fenis zal plaatshebben. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde aula. Heel bijzonder, heel gewoon Gewoon een heel bijzondere man ALBERT PONSE Ome Albert Kees en Corrie de Groot-Knuist Gerda en Jaap Erna en Jan-Mart, Nicky en Patrick Astrid en Johnny, Alice en Marcel Elvira Buurman PONSE Dankbaar dat we je gekend hebben. Dankbaar voor je vriendschap. Verdrietig dat we je moeten missen. Fien en Theo Tannie en Wies Rina en Rob Mariëlle en Peter en kinderen "Veilig in Jezus' armen" Als je niet meer weet wie je bent is sterven een zegen. Heden is overleden mijn lieve vriend VICTOR AUGUST GOORMACHTIG in de leeftijd van 81 jaar. G. Stender-Kaal 24 januari 2000. Gentiaanstraat 363 7322 CP Apeldoorn De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsge vonden. Bedroefd stellen wij u ervan in kennis dat heden, na een kortstondig ziekbed, toch nog onverwacht van ons is heengegaan onze moeder, tante Wien en oma HADDEWINA KUIT weduwe van Jacob Priem op de leeftijd van bijna 87 jaar. Namens de familie: J. J. Kemperman 26 januari 2000. Correspondentieadres: Joost de Moorstraat 7, 4461 XG Goes De overledene is opgebaard in het Uitvaartcentrum "Goes", Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag 28 januari van 17.30 tot 18.00 uur. De crematieplechtigheid, waarbij u wordt uitgeno digd, zal plaatshebben zaterdag 29 januari om 10.00 uur in het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid bestaat gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte van het crematorium. Geen bloemen. Gij hebt mijn rechterhand gevat In dankbare herinnering laten wij weten dat op 25 januari 2000 is overleden onze lieve moeder en tante ELIZABETH SARA BRAND weduwe van S. J. Versprille eerder weduwe van F. J. Scheele in de leeftijd van 90 jaar. Molenhoek: S. van der Moere-Scheele Otterlo: Familie D. B. Scheele Apeldoorn: Familie H. J. G. Winters Bergschenhoek: Familie M. Versprille-Carpentier Breskens: "Ter Schelde" Ringlaan 4 Correspondentieadres: Dr. Broodmanstraat 26, 4511 ER Breskens De dienst van Woord en Gebed, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op zaterdag 29 januari om 10.45 uur in "Ter Schelde", Ringlaan 4 te Breskens, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in "Ter Schelde". Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN S. M. OVERTOOM Badhuisstraat 37 - 4381 LN Vlissingen Telefoon 0118 - 413417 - 412772 Rouwcentrum. Van Dishoeckstraat 620 Totaal onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen van onze zwager en oom JOHANNIS JACOBUS NELISSE echtgenoot van M. G. Dalebout Kamperland: N. D. Stoel-Dalebout Brouwershaven: P. P. Schiettekatte Ellemeet: C. Dalebout-Elenbaas Kamperland: T. J. Dalebout H. G. Dalebout-Goulooze Haamstede: M. C. Muste-Dalebout H. Muste Ellemeet: G. J. Bouterse-Dalebout J. J. H. Bouterse Neven en nichten Kamperland, 24 januari 2000. Zo is de mens die door dit leven gaat zij raakt vermoeid van dagen en van nachten Haar stem wordt stil. maar iets in haar blijft smachten naar eeuwigheid, naar liefde zonder maat. Bedroefd, maar ook dankbaar dat haar verdere pijn bespaard is gebleven is op hoge leeftijd van ons heengegaan SOPHIA AGATHA CORNELIA VERMEULEN weduwe van Adriaan van den Berge *4-8-1907 +25-1-2000 Familie Van den Berge Familie Schijf-Francke en vrienden Goes, 25 januari 2000. Correspondentieadres: Martin van den Berge. M. H. Trompstraat 25. 4461 GJ Goes De samenkomst zal worden gehouden zaterdag 29 januari om 12.15 uur in de Aula van Zorgcentrum "Randhof", 's-Heer Elsdorpweg 18 te Goes, waarna de crematie om 14.00 uur zal plaatshebben in het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Ha vendijk 3. Na de crematie is er van 15.00-16.00 uur in "Rand hof" gelegenheid tot condoleren. Enige en algemene kennisgeving "En niemand weet wat leven is, alleen, dat het gegeven is en dat van dit geheimenis God het begin en einde is. Huub Oosterhuis Vanuit dit vertrouwen leefde JULIA POPPE geboren op 15-04-1905 overleden op 25-01 -2000 sinds 7 februari 1981 weduwe van Jan Cornelis Radder "Dankbaar was ze voor de zorg en liefde die ze zo veel jaren in "Ter Reede" mocht ontvangen. Correspondentieadres: mevrouw A. A. de Putter ex. test. Willem Klooslaan 13 4385 AS Vlissingen Er is gelegenheid tot afscheid nemen op maandag 31 januari van 9.30 tot 9.45 uur in het uitvaartcen trum "De Voorzorg", Industrieweg 20 te Vlissin gen. Aansluitend zal om 10.00 uur een korte her denkingsdienst worden gehouden in de aula van genoemd uitvaartcentrum welke geleid zal worden door Ds. L. J. T. Heuvelman. Haar crematie zal plaatsvinden om 11.00 uur in het crematorium aan de Westelijke Oude Haven dijk 3 te Middelburg. "Bedankt voor de liefde" Met deze woorden nam zij altijd afscheid van ve len, onze tante en oudtante, mevrouw JULIA RADDER-POPPE Zo zal zij in onze herinnering blijven. Henk en Jeanet Barten en kinderen Middelburg, 25 januari 2000. Fürchte dich nicht denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinen Namen gerufen. Du bist mein Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van haar goedheid en levensblijheid mochten genieten, delen wij u mede dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan onze innig geliefde moeder en oma OLGA OTHILDE WESTERFELD weduwe van Jan Meijaard 27 juli 1903 25 januari 2000 Düsseldorf Goes Omringd door uw geliefden, mochten we u begeleiden in uw laatste levensdagen. Uw intense en zuivere liefde en bezorgdheid voor uw medemens, uw spontaniteit, oprechtheid en vergevingsgezindheid zullen ons bijblijven en een leidraad zijn voor ons verdere leven. Een krachtige vrouw, wie kan haar vinden. Spreuken 51 We hielden van u. Vlissingen: H. Meijaard B. de Vries Wallington, Engeland: M. Bootle en kleinkinderen Goes Parallelweg 3 Correspondentieadres: Hendrikstraat 8 4381 AB Vlissingen Onze moeder en oma is opgebaard in het Uitvaart centrum 'Goes', Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar vrijdag 28 januari van 19.30 tot 20.00 uur. De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden zaterdag 29 januari om 11.30 uur in de Geerteskerk, Geertesplein 24 te Kloetin ge, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsheb ben op de Algemene Begraafplaats aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het "Geerteshuis", Jachthuisstraat 13 te Kloetin ge. Plaats uw familieberichten in de PZC Westkapelle tel. oi is-57I436 Vakantie van 28 januari tot 5 februari Wie er waarneemt hoort u via tel. 0113-61 23 27 spoed 61 36 00 Apotheek zoals gebruikelijk G. A. C. Aarnoutse, huisarts, Havenweg 16, Nieuwdorp Uooi. Chna. (jUn/jUt/wn oMrn/rnr/e* ff'ya s r'/Ü Q'/Zarfttt ($$c/i&#/c/eim/cinc/&* JocAen, o/Vi/c/U 'z/fic/iae/ Wij zijn diepbedroefd na het overlijden van me vrouw O. MEIJAARD-WESTERFELD Ellie is haar beste maatje kwijt. Wij wensen Iman, Hannelore en Bram, Marga en de kleinkinderen alle sterkte toe. Familie Schipper Geef mij wanneer de dag is uitgekozen dal ik afreis, niet uw donkere rouw maar de glimlach van drie witte rozen T dat ik glimlach in hun morgendauw. Dankbaar gedenken wij het leven van onze lieve moeder en oma MAGDALENA BRASSER gehuwd geweest met Pieter Jacob Wisse 6-10-1902 26-1-2000 Verdriet om het gemis. Iz. Wisse S. M. Wisse-de Jonge Peter en Irene Patricia René Peter Natascha Jacqueline Ferdy en Jolanda Iwan Wij zijn verplegend en verzorgend personeel van 't Gasthuis, afd. Watertoren dankbaar voor de liefdei'olle verzorging tijdens haar verblijf. Middelburg, 't Gasthuis. Correspondentieadres: Leliëndaalseweg 2, 4333 LC Middelburg De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 31 ja nuari om 14.00 uur op de begraafplaats te Sint Laurens. Samenkomst in het Rouwcentrum "Middelburg", Buitenhovelaan 1 te Middelburg om 13.00 uur. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd Rouwcentrum. Enige en algemene kennisgeving Na een liefdevolle verzorging in Zorgcentrum De Blide is van ons heengegaan onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder CATHARINA EEKHOUT in de gezegende leeftijd van 106 jaar. Uit aller naam, Ch. A. Schijve J. G. F. Schijve-Weerpas Temeuzen, 23 januari 2000. Correspondentieadres: Maurits Clantlaan 8 9801 HN Zuidhom De teraardebestelling heeft inmiddels in besloten kring plaatsgehad. In memoriam Lieve JAN Er is alweer 5 jaar voorbij zonder jou aan onze zij. Verlies en verdriet gaan samen, nog steeds vloeien er tranen. Pa en ma Sandra en Nico Rémi Goedertij t Vlissingen: kunt u tijdens kantooruren afgeven bij de volgende PZC-kantoren: Oostsouburgseweg 10 Voorstad 22 Axeisestraat 16 's Gravenhofplein 4 I Grachtweg 23 Kantooruren: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 1.7.00 uur. Zierikzee en Hulst: 8.30 tot 17.00 uur. Zaterdags in Vlissingen van 8.00 tót: 10.3Ó uur, Bellen of faxen han ook. Tijdens kantooruren én (uitsluitend voor overlij-. dens-/geböorte advertenties) maandag t/mvrij- dagavond van 20)30 tot 22.00tuur én zondag-' avond van 20.00 tat 22,00 uur. TELEFOON: FAX: (0118)484000 (0118) 470100 El IS NIET VEEL VOOR NODIG OM VLUCHTELING te woeien je RAS of GELOOF is al genoeg... [Giro 550 Apeldoorn Info: 055 3663339

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 48