Bibliobus is erg in trek PZC PZC- Sportvissers tegen verwijderen brasem W-Z-Vlaamse boeren positief over fietsplan CAMBODJA zeeland b23 bezoektijden ziekenhuizen mensenwerk rfilil agenda lezers schrijven geslaagd ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! donderdag 27 januari 2000 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel.(0118)425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde ziekenhuizen Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.00- 15.00 en 18.30-20.00 uur Hartbewaking (afd. H)dag. 11.00- 11.30,14.00-14 30 en 19.00- 19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NPZierikzee tel. (0111)430000 dag. 15.00-16.00 en 18.30- 19.45 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen tel.(0115)688000 dag. 14.00-14.45 en 19,00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6,4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur.' Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirks land tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur I Brugge Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel.(0032)50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel. (0032)50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Rotterdam Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) Sophia Kinderziekenhuis Dr. Molewaterplein 60 3015 GD Rotterdam tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur, Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskun- de: dag. 11.00-12.00 en 18.00- 20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur Dr. Daniël den Hoed Kliniek Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur internet: http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Postbus 18 4380 AA Vlissingen BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agency (EPA). door Ellen De Vriend Het 25-jarig bestaan van de biblio bus in de gemeente Veere zal niet ongemerkt voorbij gaan. Sinds de ge meentelijke herindeling rijden er in Veere twee bussen: De Orisande en Het Vlot. De Orisande rijdt ook op Noord- Beveland; Het Vlot doet ook Vlissingen, Arnemuiden en Nieuw en Sint Joosland Leerlingen van de groepen vijf en zes van de Veerse en Noord-Bevelandse ba sisscholen zijn voor de viering van het 25-jarig bestaan uitgenodigd voor een theatervoorstelling. Het is een besloten voorstelling, maar er is zoveel belang stelling voor dat er nog twee extra op voeringen zijn ingelast. Dertig jaar geleden reed in Zeeland de eerste bibliobus uit. Door het succes in Zeeuws-Vlaanderen volgden de andere rayons snel. Er rijden nu vijf bibliobus sen rond in de provincie. De bibliobus sen horen bij de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Beide bussen doen weke lijks zeven dorpskernen aan. Zij heb ben ongeveer drieduizend leden. Vol gens een schema staat de bus een half uur tot een uur op een vaste stand plaats. Boekenwurmen van alle leeftij den kunnen er boeken ruilen en uitzoe ken. Afwisselend „Het werk is leuk en afwisselend", stelt El Comelissen van De Orisande. Zij werkt al tien jaar in de bus. „Lezers ko men spontaan met allerlei vragen. We kennen veel volwassenen en kinderen van naam, of in ieder geval van lees voorkeur." De taken zijn goed verdeeld. Collega Jan Kiewiet neemt de gelezen boeken, voorin de bus. aan. Comelissen zit aan de uitleenbalie achterin de bus, waar het nieuw gekozen leesvoer wordt afgestempeld. De bibliobus staat wekelijks onder, of net na schooltijd bij twintig scholen. „We leveren een bijdrage aan het lees onderwijs binnen de scholen. Tachtig procent van onze uitleen, is aan de jeugd", legt Gerda Witte van Het Vlot uit. Zij werkt drieëntwintig jaar in de bus. „Eén keer per jaar organiseren we voor een paar scholen een leesprogramma met een thema. De jeugd moet dan vijf boeken lezen en daar iets over schrijven of tekenen. Ze krijgen na afloop een ca deautje en een leesdiploma." De bus El Comelissen en Jan Kiewiet (op de achtergrond) aan het werk in bibliobus De Orisande. foto Lex de Meester heeft zelf ook een leesprogramma ge naamd Boekenvriendjes. Verder doen de relatief kleine bibliobussen mee met alle landelijke activiteiten zoals voor lees- en verhalenwedstrijden. De personeelsleden rijden niet de hele week rond. Zij beheren ook het leden bestand en de boekencollectie. Weke lijks wordt een deel van de buscollectie gewijzigd. Deze grote voorraad staat in een ruimte in de kelder van de Zeeuwse Bibliotheek. „We hebben in de bus on geveer vierduizend boeken staan. Daar komen nog achtduizend boeken bij, die uitgeleend zijn. Voor volwassenen zijn dat romans, informatieve-en groot-let- terboeken en tijdschriften. Voor de jeugd zijn er verhalende- en informa tieve boeken en video's", sommen Witte en Comelissen samen op. In De Orisande worden jaarlijks zo'n 112.000 boeken uitgeleend. Daaronder zijn 60.500 jeugdverhalen en 8.700 jeugd-studieboeken. De verhouding bij de volwassenen ligt ongeveer het zelfde: 37.500 romans en 4.900 studie boeken. De dames vinden dat er sinds de begin periode wel wat veranderd is aan het publiek en het leesgedrag. „Er wordt gelukkig minder in de boeken geknipt en gescheurd", onthult Witte. „Maar sommige lezers hebben de ergerlijke gewoonte in boeken te schrijven, of ze strepen vloeken weg." Jubileumfeest Basisschoolleerlingen uit de gemeen ten Veere en Noord-Beveland zijn voor het jubileumfeest uitgenodigd. „We hebben voor de groepen vijf en zes ge kozen omdat zij vaak tussen wal en schip vallen", weet jeugdbibliotheek- werk-consulente Sjannie Mes. „Regel matig wordt er iets georganiseerd voor de hoogste groepen of de kleuters." De invulling van het feest moet natuurlijk iets met lezen en boeken te maken heb ben. Er werd gekozen voor een theater voorstelling gebaseerd op het boek Maliff en de Wolf van Hans Hagen. De voorstelling duurt één uur. Als er activiteiten zijn, benaderen de bibliobusmedewerkers zelf de scholen. Deze waren enthousiast over de voor stelling, maar hoe moesten zij er komen Begin december richtte het feestcomi té zich daarom tot de beide gemeenten. Al snel waren zij bereid de vervoerskos ten op zich te nemen. Op 1 februari wor den in dorpshuis Ons Huis in Melisker- ke 340 scholieren van twaalf scholen uit de gemeente Veere verwacht. Door de grote belangstelling is er een ochtend en een middagvoorstelling gepland. Op Noord-Beveland is ook een extra voor stelling ingelast. De 140 leerlingen, van zes scholen, komen op 31 januari in Wissenkerke bijeen. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiter lijk 7 dagen. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Monarchie Het Koninklijk Huis is geliefd, schrijft de PZC (22-1). Maar bij wie? In de eerste plaats bij hen die zo'n instituut gebruiken om grote inkomensverschillen te rechtvaardigen. Dat zijn dan gelijk de mensen die lak hebben aan democratie. Via democratie zijn geen miljoenen te vergaren met optieregelingen. Kok zei daar tegen te zijn, maar zijn partijgenoot Duisenberg zei pas nog bij Buitenhof ze ingevoerd te hebben. Niet dat ik vertrou wen heb in een gekozen staats hoofd. Zoals partijen kandida ten naar voren schuiven is het gehangen worden of geschoten. De PZC spreekt over republi keins sentiment, maar juist een deel van de aanhang van ko ningshuizen en dergelijke be rust op sentiment. Natuurlijk erft de vriendin van Alexander van Amsberg niets van de on dersteuning door haar vader van een moordenaarsregime. Wat een gezwam over 'niet di rect verantwoordelijk'. Het gaat niet over of we patat gaan eten of pannenkoeken. Het treurige is dat zoveel intelligente men sen zo weinig zedelijk besef hebben dat ze met die apekool meedoen. Maar ze komen dan ook nauwelijks buiten hun ei gen kringetjes. Daar zijn de re gels van de etiquette belangrij ker dan die van innerlijke beschaving. Met geld is veel te camoufleren, vooral met veel geld. Arie Bilius Veerseweg 101 Veere Turnschool In het artikel over het regio kampioenschap vrouwentur- nen in de PZC van maandag 24 januari beweert trainer H. Sta pel van GV Koudekerke dat trainen bij Turnschool Zeeland in Middelburg weinig rende ment oplevert. Echter, daar waar in het artikel turnsters van MTV'69 worden genoemd, is niet gemeld dat zij trainen bij Turnschool Zeeland. Zeker acht turnsters wedstrijdsport en ze ven turnsters topsport leverde de turnschool, die ook nog eens allen bij de top 10 van de wed strijd behoorden. Slechts twee turnsters van GV Koudekerke kwam ik tegen. Waar is die brede groep turn sters van GV Koudekerke? Mei den, trainers en achterban van Turnschool Zeeland: laat jullie niet kisten, de turnschool is nog jong, met een grote toekomst, zowel op wedstrijdsport- als topsportniveau. Corrie Casteleijn Oranjeboomstraat 26 Wemeldinge Partijkas Nu in Duitsland de CDU zwaar onder vuur ligt vanwege ondui delijke schenkingen aan de par tijkas, komt het CDA bij monde van De Hoop-Scheffer met het idee een fonds voor giften te stichten, waaruit alle partijen zouden kunnen putten (PZC, 25-1). Bedrijven zouden geïnteres seerd zijn in het politieke debat? Natuurlijk. Als het hen uitkomt. Maar het is een illusie om te den ken dat bedrijven geld ter be schikking stellen uit idealisme. Ze zullen het wel doen om com merciële redenen en ze ver wachten er wat voor terug. Ze zullen proberen invloed te ko pen. „Maar wij zijn integer", roepen alle politici in koor, „wij zijn niet omkoopbaar". Ze heb ben gelijk, op die uitzonderin gen na die wel om te kopen zijn. Ze zijn er altijd, de wereldge schiedenis staat bol van vriend jespolitiek en handjeklap, door dat de kat op het spek werd gebonden. Ik ben van mening dat politieke partijen zichzelf moeten bedruipen. Als ze toch in financiële moeilijkheden ko men, dan is dat omdat hun par tijpolitiek niet interessant is of omdat de achterban te klein of niet gemotiveerd is. De partij kan dan twee dingen doen: of klanten werven en motiveren, of de tering naar de nering zetten. Wim van Gilst Boogerdlaan 23 Kortgene Vuilspuiterij De vuilspuiterij van Tony van Verre kent bijna geen grenzen (PZC, 20-1). De Middeleeuwen helleven, Veere bestrijdt Mid delburg te zwaard en te paard bij monde van Verremans cs (Pe- door Bas Lippmann CLINGE - Zeeuws-Vlaamse sportvissers hebben tot nu toe weinig profijt gehad van de na- tuurherstelwerkzaamheden voor de Zeeuws-Vlaamse kre ken. Volgens Cijril Peeters van hengelsportvereniging Clinge is de hoop op verbetering van de visomstandigheden vervlogen sinds het waterschap begonnen is met het verwijderen van bra sem uit de kreken. Voor het actief biologisch be heer is het Waterschap Zeeuws- Vlaanderen een aantal maan den geleden gestart met het uit baggeren van de Zeeuws- Vlaamse kreken en het creëren van bufferzones tussen land bouwgronden en oevers. Tevens streeft men naar herstel van het natuurlijk waterpeil. De vissers zagen er in het begin wel brood in. Bij een aantal van hen is de blijheid inmiddels om geslagen in verbijstering nadat bleek dat het Waterschap de ge liefde hengelsport vissen de bra sems niet meer kon handhaven omdat ze het water vertroebe len. Cijril Peeters, secretaris van de Clingse hengelaarsvereniging, Een kreek bij Sint Kruis. is van mening dat het weinig zin heeft om deze vissoorten uit de kreken te verwijderen. „Het is dweilen met de kraan open. Je kan de brasems wel verwijde ren, maar binnen een aantal jaar is het water weer even troebel als daarvoor. Dat is voor ons dus heleméal nutteloos." Kreekranden Peeters vindt dat het weinig ef fect heeft om de brasems mas saal af te voeren. Volgens hem is het beter om nog meer aan kreekrandbeheer te gaan doen, zodat er zo min mogelijk nitra- archieffoto Charles Strijd ten en fosfaten de kreek in spoe len. „Door het instellen van kreekranden hopen we het in- spoelen van verontreinigingen in onze kreken terug te dringen. Het zou een goede zaak zijn om met landbouwers langs de kreek overeenkomsten af te sluiten om te komen tot een bufferzone van tussen de drie en twaalf meter langs de kreek." Op deze wijze komt er volgens Peeters een veel beter natuur lijk evenwicht tussen roofvissen en de brasem tot stand. „Het vertroebelen van het water is voor het grootste gedeelte het gevolg van inspoelen van nitra ten en fosfaten, waardoor de al- genbloei toeneemt. De algen vertroebelen de laatste tiental len jaren het water. Daardoor verdwenen op veel plaatsen alle waterplanten. Het waterschap wil nu alle brasems verwijderen omdat ze de watervlooien, die van nature de algenbloei beper ken, opeten. En ook omdat het bodemwroeters zijn, versterken de brasems de troebelheid. Deze vissen kunnen echter wel ge handhaafd worden. Als het wa ter helderder wordt, kunnen roofvissen zoals de snoek en de snoekbaars beter jagen op de brasem." Monique van de Pas van het Wa terschap Zeeuws-Vlaanderen spreekt de conclusies van Pee ters tegen. „We zijn nu bezig om onder andere in de Molenkreek in Westdorpe actief biologisch beheer uit te oefenen. Nadat we 5800 kilo aan brasem hadden verwijderd, kregen we meteen een meter meer doorzicht. Dat zegt volgens mij wel genoeg. Het is mij niet bekend dat dit op de langere termijn veranderd. Bo vendien zijn we al bezig met kreekrandbeheer, dus daar zal het ook niet aan liggen", aldus Van de Pas. truszoon en Jambon) en laat daarbij geen middel onbenut. De minste aanleiding is reeds voldoende om een emmer bag ger over Verremans' onwelvalli- ge Middelburgse notabelen uit te storten. Vermeende soortge noten kunnen rekenen op zijn sympathie zoals blijkt uit zijn recente liefdesverklaring rich ting mevrouw Van Dok-van Weele. Een waarschuwing is echter op zijn plaats: de omar ming van sommige serpenten kan dodelijk zijn. Als ex-jour- nalist weet Verremans als geen ander hoever hij kan gaan in het beschimpen van mensen, maar als burger hebben we hem nog niet kunnen betrappen op een constructieve bijdrage in deze rubriek. Als wijkbeheergroep Arnemui den hebben we een redelijk ge nuanceerd beeld van de Middel burgse bestuurders waarbij we kritiek niet schuwen, zij zullen dit onderschrijven. Wij hebben er echter voor gekozen op een volwassen wijze meningsver schillen uit te praten en elkaar niet voor rotte vis uit te maken. Na het lezen van deze ontboeze mingen zullen Verremans cs on getwijfeld de emmers drek tot de rand vullen om ze in hun frustratie over ons leeg te stor ten; we hebben de paraplu's en wasknijpers voor de neus klaar staan. J. W. den Engelsman en L. Theune Korenbloemlaan 3a Arnemuiden 1 EVENEMENTEN BERGEN OP ZOOM - Schouwburg De Maagd, 20.15 uur: Showiesjoo door Ti neke Schouten; GOES 't Beest, 20.30 uur: Herberts Aquarium, solovoorstelling door Ser- vaes Nelissen; MIDDELBURG Stadsschouwburg, 20.00 uur: Faust, opera door de Roe meense StaatsoperaTimisoara; 'S-HEER ABTSKERKE - Dorpshuis Vers- vliet, 19.30 uur: Voorzichtig....breekbaar door toneelvereniging Schrabbekercke; TERNEUZEN - Porgy Bess, 20.15 uur: Lezing door Herman Koch; I STREEKACTIVITEITEN BERGEN OP ZOOM - Bibliotheek, Hof straat 2a, 20.00 uur: Poêziefestival, Lan delijke Gedichtendag; HEINKENSZAND - De Stenge, 20.00 uur: Algemene Dorpsvergadering Stichting Dorpsraad Heinkenszand; KAPELLE - Zwembad. 12.00-13.00 uur: Bewegen voor carapatiênten; De Vroone, 13.00-17.00 uur: Biljarten en kaarten voorouderen; KRABBENDIJKE - Gymzaal, Nieulande- straat, 15.30 uur: Meer bewegen voorou deren 70-plus dames en heren; Zaal Hervormde kerk, 19.30 uur: Bijeen komst met lezing en dia's door comité Noord- en Zuid-Beveland van Woord en Daad; KRUININGEN - Gemeentehuis, 19.00 uur: Commissie ruimtelijke ontwikke ling; Ons Dorpshuis, 14.00 uur: Club voor ou deren; 19.45 uur: Line Dance; WEMELDINGE - Het Nieuwe Anker, 13.00-17.00 uur: Kaarten en biljarten; WISSENKERKE - Gemeentehuis, 19.30 uur: Gemeenteraad Noord-Beveland; YERSEKE - K.C. De Haven, 19.30 uur Bij eenkomst met lezing en dia's door comi té Noord- en Zuid-Beveland van Woord en Daad; K.C. De Haven, 19.45 uur: Jaar vergadering Interkerkelijk koor Vox Ma- ris; DeZaete, 20.00 uur: Bingo korfbalvereni ging Volharding; FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, 20.00 uur: The sixth sense; The general's daughter; Cinemactueel, 20.00 uur: Lake Placid; The sixth sense; Sneak preview; HULST - De Koning van Engeland, 20.00 uur: Andre Hazes; Lake Placid; Double Jeopardy; The sixth sense; End of days; The world is not enough; MIDDELBURG - Cinema, 20.30 uur: Three seasons; VLISSINGEN - Cine City, 13.45 en 16.15 uur: De ijzeren reus;Tarzan (Ned.); 13.45, 16.15 en 19.00 uur Kruimeltje; 13.45, 16.15, 19.00 en 21,45 uur: American Beauty; The sixth sense; The world is not enough; 19.00 uur: Andre Hazes; 19.00 en 21.45 uur: Lake Placid; Double Jeopar dy; 21.45 uur End of days; TENTOONSTELLINGEN AXEL - Kunstgalerij Antheunis, 8.00- 12.00 en 13.00-18.00 uur: Na van Dyck, werken beeldende kunstenaars (t/m jan.); BERGENOPZOOM-lnterium,9.00-17.00 uur: Anno 2000, Werken diverse kunste naars (t/m 20/2); StuArt Galerie. 11.00-17.00 uur: Tachtig plus, aquarellen van Kees Bak (t/m 13/2); BURGH HAAMSTEDE - De Bewaerscho- le, 13.30-16.30 uur: Norma Holm, schil derijen en triptieken (t/m 2/2); GOES - Museum voor Zuid- en Noord- Beveland, 10.00-17.00 uur: 'Herinnering aan Zeeland, kunst van klederdracht' van Elisabeth Kodde (t/m 18/3); Atelier De Kaai, 9.00-16.00 uur: Mare Joon, pentekeningen en aquarellen (t/m 15/2); Stadskantoor, 9.00-17.00 uur: Kleuren in mijn luchtballon, tekeningen en schilde rijen van kinderen die hun vader hebben verloren (t/m 3/3); Galerie van den Berge, 13.30-17.30 uur: Werken Silvia B. en Bart Gorter (t/m 12/2); GROEDE - Galerie De Ouwe Smisse, 13.30-17.00 uur: Werken van René de Wolf (t/m 30/1); HEINKENSZAND - Gemeentehuis, 8.30- 12.30 en 17 00-20 00 uur: 'Schilderijen met licht' van Rinus Rentmeester 27/1); HULST - Galerie Rattenfanger, 13.30- 17.00 uur: Werk Swa van Dael (t/m 18/2); Stadhuis, 9.00-12.00 en 13.00-17.00 uur: Mevrouw W. de Vries, mozaïeken (t/m 4/2); KAPELLE - Fruitteeltmuseum, 13.00- 17.00 uur: Zeeuwse fruitwijn, van mid deleeuws medicijn tot eigen-huis-wijn (t/m febr.); Nostalgische verzameling ap- pelstroopblikken (t/m 31/1); Gemeentehuis, 8.30-12.00 en 13.00- 16.00 uur: Lidia Schinkel, knipkunst (t/m 11/2); MIDDELBURG - Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Beeld in Balans', werk van de vereniging voor beeldhouwers (t/m 29/1); Galerie Icon, 12.00-16.00 uur: Boeken, prenten, prentbriefkaarten en tijdschrif ten uit 1880-1920 (t/m 15/3); Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Pipilotti Rist (t/m 12/3); De Kabinetten van de Vleeshal, 13.0C 17.00 uur: Werk Hellen van Meene (t/m 12/3); Galerie 't Heantje te Paart, 14.00-16.30 uur: Mariana Papara, moderne iconen AlgaZaharescu. iconen (t/m 27/1); Galerie 'T', 11.00-16.00 uur: Magisch- realistische schilderijen in olieverf van Joop Frohwein (t/m 26/2); OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 12.00-17.00 uur. 'POEPgoed', ex positie over de stoelgang bij mens en dier (t/m 29/10/2000); 'Nehalennia in spi raalvorm naar 2000' (t/m 27/2); REIMERSWAAL - Gemeentehuis, 8.30- 12.00 en 13.00-17.00 uur: Schilderijen van Christine Kloosterman (t/m 31/3); VLISSINGEN - Kunstcentrum Willem3, 12.00-17.00 uur: Werken van Luc Hoekx, schilderijen en Florette Dijkstra, beelden (t/m 30/1), IJZENDIJKE - Streekmuseum, 13.00- 17.00 uur: Schatten van Zeeuws-Vlaam se verzamelaars (t/m 29/1); ZIERIKZEE - Galerie Galerij, 8.30-16.30 uur: Marinus van Dijke 'wandelingen in een duingebied' (t/m 7/4). I HULPCENTRA ~~1 Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0118 628800. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). Jan Pieter Maurice uit Nisse is aan de fa culteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Delft gepromo veerd op een proefschrift over het ge drag van autobanden tijdens het slippen. Aanrijding fietser en auto HULST - In Hulst vond woens dagochtend rond half acht een aanrijding plaats tussen een au to en een fietser. Een 54-jarige fietser uit Hulst, rijdend over de Hoofdstraat, verleende op het kruispunt met de Oude Galgenstraat geen voorrang. Hierdoor botste hij met een van rechts komende 49- jarige automobilist uit Hulst. Auto en fiets werden aan de voorzijde vernield. voorbeeld paardenmelkijs, of rondleidingen geven op het be drijf. Bezienswaardigheden langs de fietsroute worden aangegeven door plaatjes van gekleurd as falt ('streetprint') die in een oog opslag duidelijk moeten maken wat verwacht kan worden. Het is de bedoeling dat de be drijven maximaal drie iconen krijgen. Bolijn benadrukte dat er een folder moet komen met daarin de openingstijden en -dagen van de knooppunten. Bolijn: „Ik kan me voorstellen dat sommi gen ernstige bezwaren hebben tegen een zondagopenstelling, daar moeten we rekening mee houden." Eén belangstellende dacht als extra trekpleister voor haar be drijf overnachtingen aan te kunnen bieden: „Als je vanaf de kust helemaal naar Heille wil fietsen, dan ben je halverwege al bekaf! Als je dan kunt over nachten, kun je de volgende dag de andere helft doen." door Sheila van Doorsselaer OOSTBURG - De animo onder West-Zeeuws-Vlaamse agrari ërs om fietsen te gaan verhuren aan toeristen is groot. Ruim veertig mensen toonden woens dagavond belangstelling om hun bedrijf in te zetten als knooppuntvoor het integraal fietsenplan. Tijdens een informatieavond op het stadhuis lichtten de Oost- burgse wethouder C. Bolijn en burgemeester C. van Liere van Sluis-Aardenburg gisteren het Integraal Fietsenplan West- Zeeuws-Vlaanderen toe. Be doeling is dat op boerenbedrij ven die als knooppunt fungeren diverse fietsen te huur zijn, zo dat toeristen de streek kunnen verkennen en van knooppunt naar knooppunt kunnen rijden. De agrariërs zijn zich ervan be wust dat ze wel iets extra's moe ten bieden als zij een knooppunt willen worden; streekeigen pro ducten aanbieden, zoals bij- Ook in het jaar 2000! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN, Driewegen (Zuid-Beveland). •Telefoon: 0113-655784 •Telefax: 0118-623119 Bank: ING 65.07.90.782 T%rjr% (met steun van de Stichting 1£\a Helpt)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 35