De gulle lach van Jos Brink Seth Gaaikema mist beschutting DONDERDAG Mannen sc hooi Het gezelschap Golden Palace speelt de voorstelling Mannenschool. Er zijn mannen die elke dag onberispelijkfunctioneren. Zij genieten daartoe een speciale training: op de Mannenschool worden ze bijge stuurd, aangescherpt en afgevlakt. Opdat ze de volgende dag opnieuw onberispelijkfunctioneren. Mannenschool wordt gespeeld doorSuzan Boogaerdt, Wim Bouwens, David Eeles, Yahya Gaier, Monique Knij pers, Michiel Nooter en Rense Royaards. Concept en regie zijn van In- grid Kuijpers. Podium 't Beest, Goes, 20.30 uur VRIJDAG Hoofdstuk Twee Toneelvereniging Ontspanning Door Inspanning (ODI) uit Vogelwaar de speelt Hoofdstuk Twee. Dit toneelstuk draait om twee broers, van wie de een de ander aan de vrouw probeert te brengen, tewrijl hij zelf met huwelijksproblemen kampt. De spelers zijn Peter Dobbelaar, Anja Dobbelaar, Angelique van Goethem en Arnel Lefevere. De laatste is lid van De Transfiguratie in Hulst en speelt mee als gast. De regie was in handen van PolClaessens. Den Dullaert, Hulst, 20.00 uur Jos Brink Met zijn programma Over en Weer keert Jos Brink terug naar zijn oude liefde, het cabaret. Een avond met Jos Brink, met Lucie de Lange en Paul van Ewijk aan zijn zijde en Henk Bokkinga aan de vleugel, dus 'ouderwets' cabaret, met gekke scènes, mooie liedjes en dollen met het publiek. Deze voorstel ling is uitverkocht. Schouwburg De Maagd, Bergen op Zoom, 20.15 uur ZATERDAG Sleeping Beauty Het ballet Sleeping Beauty wordt uitgevoerd in een romantische ver sie in weelderige decors. Het als zwierig bekend staande corps de ballet van het Russisch Ballet St. Petersburg is versterkt met de beste dansers van de Russische Staats Opera en het Ballettheater van Voronez. Er is uitgegaan van de oorspronkelijke choreografie van Marius Petipa en Lev Ivanov. De mu ziek van Tsjaikovski wordt uitgevoerd dooreen groot symfonie-orkest. Schouwburg De Maagd, Bergen op Zoom, 19.00 uur De Durpsfeest Volkstheater De Scheldegalm uit Kloosterzande speelt hettoneelstuk De Durpsfeest in dialect. Met fantasie, kennis van de streek en gevoel voor dialect is het stuk ge schreven door Ed Steyns en George Sponselee. Met een knipoog naar de realiteit van de regionale politiek wordt het verhaal verteld, dat zich afspeelt in het plaatselijke café. Achter een pint bier worden daar plan nen gesmeed voor een dorpsfeest. Alle dertien spelende leden van De Scheldegalm komen aan bod in dit spel in drie bedrijven, dat geregis seerd werd door Nelly Boogaart. De Halle, Axel, 20.00 uur DINSDAG Conny Janssen Danst Het gezelschap Conny Janssen Danst brengt de nieuwe voorstelling Kus van een vis. De Rotterdamse choreografe Conny Janssen liet zich inspireren door het werk van de kunstenaar Nikolaus Heidelbach. Dromen, herinnerin gen en werkelijkheid spelen hierbij een rol. Stadsschouwburg, Middelburg, 20.00 uur Seth Gaaikema Seth Gaaikema speelt zijn nieuwe cabaretprogramma De Om mekeer. Gaaikema toetst de Geboden van Mozes aan de tijd van nu, aan onze dolgedraaide maatschppij van 'doden, stelen, liegen'. Dat wordt een hilarische, dolkomische en soms ook pijnlijke confrontatie. Aan de vleugel zit Bob Zimmerman. Zuidlandtheater, Terneuzen, 20.00 uur zie verhaal elders op deze pagina zie informatie elders op deze pagina ThSCltGT5 t/rn 11 januari WOENSDAG Ernst en Bobbie De Ernst en Bobbie KinderNet-Show is voor kinderen tot en met tien jaar HetduoErnsten Bobbie speelt dagelijks de hoofdrol inhettv-program- ma Ernst, Bobbie en de Rest bij KinderNet. in de show beleven ze de spannendste avonturen, zingen ze liedjes, maken ze grappen en halen ze ook een beetje kattekwaad uit. Sportcentrum Onderdak, Zierikzee, 14.30 uur Jos Brink heeft zijn eigen publiek. Mensen die met hem zijnmeegegroeid in zijn ontwikkeling van tv-presentator, cabaretier, blijspel- en musicalster en pastor. Ze weten wat hen te wachten staat als ze naar het theater gaan, waar de 57-jarige 'duizendpoot' weer zijn oude liefde heeft omarmd: het cabaret. Na twintig jaar is Jos Brink met zijn nieuwste programma 'Over en weer' terug van weggeweest. Mensen vergelijken hem vaak met Wim Kan. Dat is niet juist, zegt Seth Gaaikema:Ik ben heel anders, al is het vak hetzelfde. Het vak van een vent die even doorneemt wat ons overkomen is. En hoe we zijn belazerd door de au toriteiten. Net als Kan was, ben ik een kamersmoezer. Maar daarmee houdt de vergelijking tussen ons op." Seth Gaaikema (60) vertelt in zijn Amsterdamse woning over de rol van de conferencier in de Nederlandse samenleving en over zijn eigen ontwikkeling in dit metier. door Jaap Timmers De samenleving is er volgens hem niet prettiger op gewor den. „In 1970 waren we een parkje en nu zijn we een jung le", zegt hij. „Het is harder ge worden, -alles is harder. Hoe wel de overheid doet alsof het allemaal veel gestroomlijnder gaat, moet iedereen harder vechten en zijn de bedreigin gen groter." En de Koude Oorlog? Was dat dan een betrekkelijk veilige oorlog? „Ja, dat gebeurde ach ter de Muur. Die muur was een beschutting. Als Kennedy zei: 'Ich bin ein Berliner', werd je daar warm van. Die zin bete kent niets meer, want er is geen beschutting meer. In 1986 voelde ik dat voor het eerst, toen met die ramp van Tsjer- nobyl. In 1985 had ik in de ou- dejaarsuitzending nog een nummer waarin we ons als Ne derlanders uitspraken tegen de kernraketten. De titel van het liedje was 'Laat ons land een proeftuin zijn voor de ide alen'. Het was de tijd van de hollanditis en we dachten alle maal dat wij die proeftuin konden waarmaken. Dat was de laatste keer dat ik de kijkers heb kunnen verenigen achter een bepaald item via de buis." „Maar toen kwam Tsjernobyl, en was er een of andere idioot in Rusland die een kraantje openzette en jouw kind ging eraan. Sindsdien is het alleen maar doorgegaan met bedrei gingen. De kwetsbaarheid van de burger is vele malen groter geworden." Over bedreigingen gesproken. Gaaikema vindt dat de com mercie een te grote impact heeft op het hedendaagse le ven. „Als er een tijd verpest wordt door het geld, dan is dat deze tijd. Alles is commercieel. Toch? Alles. Is dat slecht? In deze mate wel. Dan lach ik me dood bij Big Brother. Iedereen vond het vreselijk. Maar als je goed kijkt, is het onschuldige, aandoenlijke televisie. De mensen zijn aardig, je kijkt ei genlijk naar jeugdherberg De Karekiet. Er zit bijna een ver langen in naar vroeger. Veilig in huis blijven, ver van de boze wereld." Een conferencier moet inhaken op de nieuwe wereld, moet meegroeien. „Er bestaat nu een sterke behoefte aan iemand die authentiek is. Er zijn ook collega's die hun best doen geen warmte uit te stralen, en dan met hun rug la ten zien dat ze van je houden. Een conference die zuiver en alleen uit amusement bestaat, is er niet meer. Daarom doe ik de laatste jaren veel gedichten in mijn programma's, emotio nele dingen, dat wil het pu bliek naast de lach." Aan de huidige generatie poli tici is geen eer te behalen. vindt Gaaikema. „Helaas, he laas, is de politiek op het ogen blik zeer kleurloos. Het is ge woon het verdelen van het geld. Zolang ze het eens zijn over het geld blijven ze bij el kaar, en anders gaan ze uit el kaar. Van Mierlo was een van de laatste politici die nog van uit zijn buik sprak, die paars kon verkopen. Die is eruit ge haald en er zijn twee boekhou ders voor teruggekomen." „En dan zie je hoe Joop den Uyl zijn stempel heeft gedrukt op dit land. Ook jonge mensen vinden het leuk over hem te Cabaretier Seth Gaaikema: „Ik ben een kamersmoezer." foto Rob Keeris horen. Een schoolmeester? Nee, hij was groter. Een domi nee, een schoolmeester, een be wogen man. Een ouderwetse, leuke man. Hij heeft het lands bestuur veranderd. De regen ten, die het hier voor het zeg gen hadden, kregen het zwaar onder hem. In 1973 pleegde Den Uyl een coupe. De regen ten verdwenen. Niet meer de kak, niet meer de achterka mertjespolitici, maar gewone mensen kwamen in het kabi net." Hoe is zijn eigen ontwikkeling als conferencier? Is hij met de jaren bezonkener geworden? Resoluut: „Nee, juist niet. Ik ben sinds 1993 een stand-up comedian, dus een adrenaline- achtige man. De volgende grappen staan niet vast. Ik probeer ter plekke met het pu bliek een voorstelling te ma ken. Als ik denk: nu een stukje emotie erin, dan doe ik dat. Daardoor is alles sneller ge worden en brutaler en heftiger geworden. Ik neem vaker stel ling tegen bepaalde zaken. Bijvoorbeeld tegen de hypo crisie in de politiek en in de kerk." Zijn eigen hoogtepunten? „My Fair Lady, natuurlijk." De le gendarisch geworden bewer king uit '59. Als twintigjarige verrijkte hij de Nederlandse taal met 'Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan', 'Als het effe kan, ja dan' en 'Onze lieve heer hep man en vrouw geschape'. Als vertaler kon hij zijn taalkunsten recent kwijt in de musical Elisabeth. De door Sissy uitgesproken tekst 'Ich gehör nur mich' werd 'Mijn leven is van mij'. Seth Gaaikema met De Ommekeer, dinsdag 17 ja nuari Zuidlandtheater Ter- neuzen (20 uur). door Tom van Rijswijk Nu Jos Brink met zijn nieuw ste cabaretprogramma 'Over en weer' in de theaters staat, kan hij rekenen op gemiddeld drie boze brieven per week. Zijn aanval op christelijk fun damentalisme wordt hem door sommige theaterbezoekers niet in dank afgenomen. Even min als zijn opmerkingen over het koningshuis en met name over prins Claus. Jos Brink laat er geen misver stand over bestaan dat wat hij op het toneel zegt gezegd moet worden. „Vroeger zou ik nog gedacht hebben: je moet de mensen niet verdrietig maken, ook al luisteren ze niet goed of blokkeren ze op iets wat ik niet bedoeld heb. Nee, dat doe ik niet meer, daar ben ik te oud voor. Wat mij door een heel klein deel van het publiek wordt kwalijk genomen zijn een scène en een liedje dat in de hemel speelt. Daarvan zeggen ze dat een predikant als ik dat niet mag doen. En ik vind dat ik het juist wel mag doen. De scène gaat in feite over het fundamentalisme, het bescha digen van elkaar met de bijbel in de hand, elkaar uit genade laten vallen. Het is een intole rantie die ik elke dag tegen kom. Ik laat Henk Binnendijk doodgaan. Bij wijze van spre ken dan, want ik wens hem een lang en gelukkig leven toe. Maar op toneel spelen we een discussie tussen God, Maria en Jezus of hij wel of niet in de he mel mag. In zo'n scène kan je ontzettend veel zeggen en er veel barre grappen over ma ken. Maar twee of drie mensen in zo'n uitverkochte zaal vin den dat het niet kan. Dat is dan jammer, moeten ze maar aan wennen. Ik vind dat ik die grappen mag maken, zeker op mijn leeftijd en zeker met mijn carrière." Zijn goedmoedige spot over het koningshuis valt hier en daar ook verkeerd. „Ik ben zeer koningsgezind, vind het koninkrijk een aardige staats vorm en ben van mening dat de koningin het goed doet. Maar er is een hoop franje om heen, daar zijn best grappen over te maken. Krijg ik pas een brief: 'hoe durft u onze arme, zieke prins Claus te bespotten'. Dan heb ik iets van: 'Zeikerd, sode mieter op, natuurlijk bespot ik de arme, zieke prins Claus niet. Ik brand mezelf ook af. Je moet alles kunnen relativeren in het leven, daar is cabaret voor. Het is ook heel Neder lands om je eerst scheef te la chen en dan foei te roepen. Die keurige meneer Brink toch. Ik shockeer niet om het shoc keren." Ondanks de kritiek van enkele briefschrijvers valt Jos Brink in de categorie 'elegant caba ret'. Goed geschminkt, goed aangekleed, zorgvuldig met decor, zorgvuldig met taalge bruik, kortom, school-Sonne- veld. Klassiek cabaret, zoals je dat nauwelijks meer ziet. 'Acteurscabaret', noemt Jos Brink het zelf. Ouderwets ca baret in de zin van ouderwets vakmanschap. „Het feit dat je 57 jaar bent impliceert dat je niet de meest moderne cabare tier van Nederland bent. Er zijn intussen twee, drie nieuwe lichtingen geweest. Maar de schouwburgdirecties waren enthousiast dat wij na een on derbreking van twintig jaar weer met Tekstpierement zou den gaan optreden. Er zijn in middels twee seizoenen volge boekt." Genen Jos Brink neemt in zijn pro gramma ook de regering op de korrel. Het was juist dat actue le dat hem eind jaren zeventig deed besluiten met cabaret te stoppen. „Je moest altijd maar opletten. Journaals zien, kranten lezen. Maar het bleek dat de mensen de krant hele maal niet zo goed lazen. Op het laatst vond ik het een moeiza me bezigheid en ben ik met Frank (levenspartner Frank Sanders, red.) musicals en blij spelen gaan doen. Nu doe ik het dan toch wqer. Eigenlijk ben ik altijd cabaretier geble ven, ook in de blijspelen, de musicals en op televisie. Die cabaretkriebel zit in je genen, dat kun je nooit veranderen." „Ondanks dat was het toch wel weer wennen. Kijk, de grote Jos Brink en Lucie de Lange in het cabaretprogramma Over en Weer. dingen in de maatschappij, die weet iedereen. Maar het gaat juist om de kleine dingen die het leven leefbaar of onleef baar maken, die zijn in zo'n ca baretprogramma heel belang rijk. Die moet je weer leren zien en oppakken. En vertalen naar de gulle lach, want daar ga ik voor. Er moet om gela chen worden." In 2001 staat Jos Brink veertig j aar op de plankenHij heeft grootse plannen voor zij n jubi- leumjaar. Een musical over zijn grote voorbeeld Wim Son- neveld. De voorlopige titel is 'Haalhet doek maar op'. Zijn huidige cabaretprogramma ziet hij als een opstapje naar dat ambitieuze project. „Het wordt een soort documusical. Daar zit ik nu op te kauwen, er is een hoop research voor no dig. Het is goed dat ik voor die tijd anderhalf jaar cabaret doe in zijn stijl. Wim is niet dood. Hij heeft het heel moeilijk ge had. Hij bracht toch een vorm van amusement waaraan het publiek moest wennen. Maar gelukkig is tijdens zijn leven die grote waardering toch ge komen, godzijdank. En nu zit hij op het vierde balkon en ik hoop dat hij ziet hoeveel de mensen nog steeds van hem houden. Kijk alleen maar naar die uitzendingen over hem, onlangs op de televisie. Die scoorden als een gek." 'Over en weer' met Jos BrinkLucie de Lange, Paul van Ewijk en Henk Bokkin ga (piano), vrijdag 7 januari in De Maagd, Bergen op Zoom (20.15 uur), 24 en 25 maart in Stadsschouw burg Middelburg (20 uur).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 10