VPRO maakt futuristisch serie PZC radio en televisie Leven en dood van Quidam Quidam over samenleving anno 2018 Zonsverduistering bij NOS radio vandaag Ook RTL 4 belicht eclips Robert de Niro gaat scheiden Speelfilm Lef naar festival Toronto televisie donderdag 5 augustus 1999 door Jeroen de Vreede HILVERSUM - Nederlands drama met een maatschappij kritische ondertoon. De VPRO lijkt er patent op te hebben. Le ven en dood van Quidam Qui dam is de nieuwe productie uit de VPRO-stal. die in het voor jaar van 2000 op het scherm komt. Er worden opnames ge maakt in Delft en Amsterdam. Na Hel jaar van de opvolging in 1998 met sterke verwijzingen naar de teloorgang van het CDA en Retour Den Haag in mei van dit jaar over de kabinetscrisis rond de IRT-affaire, kiest de omroep nu voor een meer futu ristische vertelling. Leven en dood van Quidam Qui dam speelt zich af in het jaar 2018, in een Nederland dat nog al sterk is veranderd. Schrijvers Alma Popeyus en Hein Schütz schetsen een uit de hand gelo pen verzorgingsstaat met com putergestuurde controles, ge privatiseerde overheidsinstan ties en 'zero-tolerance' voor te genstanders van het regime. Maria Uitdehaag, Bob Takes en Robert Wiering voeren de regie. De productie heeft een bijdrage van 4,5 miljoen gulden gekregen uit het Stimuleringsfonds Cul- radio 1 AM747KHZ, 402m/ FM 104,4MHz Elk heel uur en om 6.30,7.30.8.30,12.30, 13.30, 17.30,18 30 uur en 16.30 uur NOS Radio Beursnieuws NOS: 6.06 Radio 1-Ochtendjournaal. EO: 9.04 Tijdsein. NOS: 12.07 Radio 1-Mid- dagjournaal. EO: 13 33 Tijdsein. NOS: 17.07 Radio 1-Avondjournaal. NCRV: 19.04 Hier en nu Praatradio. 20.04 Hieren nu Zomertijd. NOS: 22.04 Langs de lijn. 23.07 NOS-Met het oog op morgen. VARA: 0.04 For the record. 2.02 Geen tijd. 4.02-6.00 Ochtendhumeur. radio 2 FM87.9 MHz Elk heel i VARA: 6.04 Ontbijtradio. TROS: 9.04 Gouden uren. 12.04 KRO'sTijd voor twee met Frits Spits. NCRV: 14.04 Maat in de middag. AVRO: 16.04 Thuis op twee. EO: 19.04 De gouden greep. KRO: 20.04 The ater van het sentiment. EO: 23.04-0.00 Take it easy. radio 3 FM95.0 MHz Elk heel uuri KRO: 6.04 Evers staat op. AVRO: 9.04 Ar beidsvitaminen. VARA: 12.04 Wat Kint vindt. 14.04 Rob Slenders. TROS: 16.04 Somertijd NPS: 18.04KortenKlijn.20.04 Isabelle. VPRO: 22.04 Het Lek. Radio 3: 1.02 Kicken voor je kiezen. AVRO/KRO: 4.02-6.00 Pyjama FM. radio 4 FM99.8 MHz Om 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.30, 17.30, 18.00, 20.00, 0.00,1.00 en 6.00 uur Nieuws KRO: 7.05 Vroeg op 4. TROS: 9.04 Muziek voor miljoenen. Radio 4:10.30 Ochtend concert. Residentieork. m. piano. TROS: 12.02 Oude meesters. Arturo Be- nedetti Michelangeli (1), piano. VARA: 13.07 Juist afgestemd, Radio 4: 14.02 Middagconcert. Mendelssohn Kwartet. NPS: ca15.45. Thema. Travel Kit: Neder land. AVRO/NCRV: 16.34 A4. VPRO: 18.30 Uru- bicha. Muziek uit Castiglionés Het boek van de Hoveling. AVRO: 19.30 De Neder landen. KRO/AVRO: 20.02 Avondcon cert. I. Residentieork. m. cello; II. Muz. v. mezzosopraan. TROS: 23.00 Sesjun. The Tommy Dorsey Orchestra. NPS: 0.02 Vincent na middernacht. Radio 4: 1.02 Programma-overzicht Euroclassic not- turno. 1.05-7.00 Euroclassic notturno. radio 5 AM 1008 KHz, 298 m Elk heel uur t/m 18.00, 21.00, 22.00 en 0.00 uur Nieuws VPRO: 6.02 De gezamenlijke zenders Peazens Moddergat. TELEAC/NOT: 7.05 Pyjamapret. NOS: 7.15 Sportief. EO: 7.32 Piek 5. NPS/VPRO/RNW: 8.05 We- reldnet. RVU: 9.02 Sporen. 9.45 De trots van de buurt. TROS: 10.02 Radar op 5. AVRO: 12.02 Het debat op 5. NPS: 13.05 Radio-5 documentaire Bijlage. 13.45 Lijntjes van Lips. 14.02 Knetterende lette ren. 16.02 Een leven lang. 17.05 Radio UIT. NMO: 18.02 NMO-Nederlands. 18.30 NMO-Turks. NPS: 19.00 Nieuws en actualiteiten in het Turks. 19.45 Nieuws en actualiteiten in het Marokkaans en Berbers. 20.30 Nieuws en actualiteiten in het Chinees. TELEAC/NOT: 21.02 Tele- Scoop. VPRO: 22.02-0.00 De avonden. omroep zeeland FM 101,9MHz/97,8MHz/87,6MHz Nieuws: Zie Radio 1. -7.03 Omroep Zee land nieuws. 8.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 8.05 Nieuws uit bin nen- en buitenland. 8.31 Omroep Zee land nieuws. 9.02 Muziek door de week. 10.02 Zomer in Zeeland. 12.05 Omroep Zeeland nieuws. 13.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 13.05 Nieuws uit bin nen- en buitenland. 13.31 Zomerplaat van de eeuw. 14.03 Muziek in bedrijf. 17.03 Omroep Zeeland nieuws. 17.38 Zegt u 't maar. 18.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 18.05-18.30 Nieuws uit binnen- en buitenland. turele Omroepproducties. Rol len zijn er voor Kitty Courbois, Danielle Mercelina. Jaap Spij kers en Peter Oosthoek. Jaimy Siebel en Lars Scholing spelen de oude en jonge Quidam. De 16-jarige Quidam Quidam zit opgesloten in een geprivati seerd detentiekamp, gerund door de firma Puntdraad b.v. ('Bewaking en detentie: hu maan toch safe, safe toch voordelig, voordelig toch hu maan'). Quidam wacht er op de ten uitvoer legging van zijn doodvonnis. In acht afleverin gen schetst hij aan zijn medege vangenen en bewakers zijn le vensverhaal: van het moment dat zijn ouders elkaar leren ken nen, zijn conceptie (alsof hij er zelf bij is geweest) tot aan het heden. De verhaallijn heeft iets weg van klassiekers als Oliver Twist en Alleen op de wereld: een jonge held gaat in een vijan delijke wereld op zoek naar zijn afkomst. Die blijkt te liggen in - hoe kan het anders - de betere kringen van de samenleving, die hem als criticus uit de weg wil len ruimen: de futuristische maatschappijkritiek van de VPRO is al zo oud als de samen leving zelf. GPD Daniëlle Mercelina, op deze foto samen met Maarten Wansink in een scène uit de serie M'n dochter en ik, speelt naast onder anderen Kitty Courbois, Jaap Spijkers en Peter Oosthoek mee in de nieuwe VPRO- serie Leven en dood van Quidam Quidam. foto Herman Pieterse THE LAST EMPEROR De speelfilm The Last Emperor (1987) is een imposant drama over het leven van de laatste kei zer van China, die als snotaap van drie in 1908 de troon be steeg. Regie van Bernardo Ber- tolucci. Met Peter onder ande ren O'Toole. RTL 4,12.05 uur BLUE In de film Blue (1968) wordt het jongetje Terenee Stamp onder de hoede genomen van een Mexicaanse bandietenfamilie. Als hij ouder is, keert hij zich te gen de familie. Western van Sil vio Narizzano. SBS 6,13.50 uur 2VANDAAG 2 Vandaag schetst de situatie in Moerdijk, een dorpje in het noordwesten van Brabant. De gemeente ivil een tiveede indu strieterrein bouwen. De bewo ners vrezen echter dat het dorp je van de kaart verdwijnt omdat er nu al een groot industrieter rein in het dorp ligt, snelwegen langs lopen en de Hoge Snel heidslijn gaat passeren. Verder aandacht voor het Nationale Huidfonds dat voor de vijfde keer een themaweek houdt om begrip te kweken voor mensen met een huidaandoening. Nederland 2,17.59 uur AVALON Met Thanksgiving komt een joodse familie in de film Avalon (1990) bij elkaar ten huize van Armin Mueller-Stahl. Deze ver telt hoe hij in 1914 als immi grant in Amerika arriveerde. Drama van Barry Levinson. NET 5, 20.30 uur NETWERK Netwerk heeft een reportage over een verborgen oorlog in Ne pal. Een Maoïstisch georiën teerde guerillabeweging wint daar snel aan populariteit en heerst nu over eenvijfde deel van het land. De politie bestrijdt deze guerilla's en doet er alles aan de oorlog voor de buitenwe reld verborgen te houden. Nederland 1,20.31 uur ZEMBLA Zembla gaat over illegalen die geen verblijfsvergunning krij gen, maar ook niet uitzetbaar zijn. Jaarlijks komen 1250 ille galen vrij door vormfouten. Een gevolg van de slechte coördina tie tussen verschillende dien sten. In de documentaire komen verschillende deskundigen aan het woord. Daarnaast onder meer beelden van Nederlands grootste 'illegalengevangenis' in Tilburg, een bezoek aan de vreemdelingeninspectie en het verhaal van twee gedetineerde vreemdelingen. Nederland 3,20.44 uur ANDERE GEZICHT Het andere gezicht: Firma Leu gen Bedrog bekijkt het massa le liegen en bedriegen. Onder meer een portret van de gepen sioneerde Sid Chaney. Hij is de nachtmerrie van elke bank. Op naam van zijn huisdieren opent hij rekeningen en met het opge nomen geld steunt hij goede doelen. Deze moderne Robin Hoodheeft inmiddels schulden voor meer dan honderdduizend Engelse pond. Nederland 1,21.37 uur THE WANDERERS Een groep Italianen in The Bronx vormt in de film The Wanderers (1979) een bende om een vuist te maken tegen andere bendes. Sterk drama van Philip Kaufman. Met onder anderen Ken Wahl. Veronica, 22.00 uur HILVERSUM - De NOS zendt woensdag in NOS-Actueel (TV 2,11.00-12.58uur) beelden uit van de verduistering in Enge land, Frankrijk, Duitsland, Hongarije en Roemenië. Een ca mera op het dak van het Videocentrum in Hilversum zal, voorzien van speciale filters, voortdurend op de zon zijn ge richt. Het programma wordt gepresenteerd door Joop van Zijl, die al eerder verslag deed van een zonsverduistering. Bij aanvang van de uitzending staat correspondente Tine van Houts op het uiterste zuidwestelijke puntje van Engeland om verslag te doen van het begin van de laatste zonsverduistering van deze eeuw in Europa. Daarna volgen onder meer beelden vanuit Le Havre, waar weerman Erwin Kroll positie heeft gekozen en andere plaat sen in de totaliteitszone, de strook van ruim honderd kilome ter breed waar de verduistering gedurende enige minuten vol ledig is. De reeks wordt besloten met beelden uit Timisoara in Roemenië. Daar duurt de verduistering het langst: 2 minuten en 23 seconden. Ook brengt de NOS in de uitzending een reportage van ver slaggever GerriEickhoff uit Maastricht, de Nederlandse stad waar de verduistering het sterkst is. Opnames in Burgers Zoo in Arnhem moeten laten zien hoe dieren op de zonsverduiste ring reageren. ANP HILVERSUM - De zonsverduistering is onderwerp van een extra uitzending van RTL Nieuws op woensdag 11 augustus bij RTL 4. RTL rapporteert vanuit drie plaatsen in Nederland en Frank rijk. In de studio geeft weerman John Bernard uitleg, terwijl zijn collega Harry Otten in het Franse Montfaucon actief is. In Nederland wordt door RTL Nieuws verslag gedaan vanuit de Sterrenwacht in Hoeven en Scheveningen. Op het dak van de studio wordt een camera geplaatst. In de extra uitzending verder onder meer een reportage over zonsverduisteringen door de eeuwen heen. SBS6 en NET5 hebben vooralsnog geen plannen om iets ex tra's te doen aan de zonsverduistering. ANP LOS ANGELES - De Amerikaanse acteur Robert de Niro wil scheiden van zijn tweede vrouw, de voormalige stewardess Grace Hightower. Hij heeft in New York de scheidingspapie ren aangevraagd. De Niro (55) en Hightower, met wie hij twee jaar is getrouwd, hebben samen een zoon. De tweevoudig Oscarwinnaar was eerder twaalf jaar getrouwd met Diahnne Abbott, van wie hij in 1988 scheidde. RTR TORONTO - De speelfilm Lef (Guts) van de Nederlandse re gisseur en producent Ron Termaat is geselecteerd voor het in ternationale filmfestival van Toronto. De rolprent beleeft op dit Canadese festival (van 9 tot 18 september) zijn wereldpre mière. De Nederlandse première is eind september op het Ne derlands Filmfestival in Utrecht. Lef is volgens de makers een eigentij dse tragi-komische love- story. Hoofdrolspeler Olivier (Viggo Waas) werkt met zijn vriend Luc (Rick Engelkes) aan de film van zijn leven maar wordt verliefd op de speelse Mariëlle (Alice Reys) en moet dan kiezen tussen de illusie van het celluloid en het grillige leven zelf. Ron Termaat regisseerde eerder de korte film De schoorsteen veger en tv-series als Recht voor zijn RaabConsult en Hotel Amor. Zijn tv-film Chopsticks werd in 1996 bekroond met de ASN-ADO-mediaprijs en de Prix Europa van de Europese Unie voor beste televisiedrama. Voor de productie van de no-budgetfilm Lef richtte Termaat de productiemaatschappij CV LEF op. ANP nederland-1 07.00 NOS Journaal 07.05 KRO's Kindertijd 08.00 NOS Journaal 08.07 AKN Alles kits extra 09.00 NOS Journaal 09.08 AVRO Get the picture 09.36 De kern van de zaak 10.16 RKK/KRO Kruispunt 10.51- 11.26 KROTussen hemel en aarde 12.00 NOS Tekst tv 16.56 AKN Alles kits 17.57 NCRV Roseanne, serie 18.26 IKON Splinters van cultuur, reportage 18.56 AVRO Untamed Amazonia, natuurserie 19.29 KRO Get the picture, quiz 20.00 NOS (TT) Journaal 20.31 AVRO Netwerk, actualitei ten 21.01 IKON Hetanderegezicht: Fir ma Leugen 8t bedrog 21.26 Max 5, verhalen 21.37 Een hoge prijs, serie 22.27 Wilde Ganzen 22.36 AVRO Doctor Who, speel film 00.02-02.03 Netwerk, herhalingen nederland-2 07.00-12.00 NOS Tekst tv 13.00 Journaal 13.10 (TT) Tennis: Grol- sch Open 16.00 (TT) Journaal 16.05 TROS/EO Xieje op vakantie 17.00 EO De wilde paarden van Na mibië, documentaire 17.30 TROS De verhuizing, serie 17.59 TROS/EO/NOS (TT) 2 Van daag: 18.00 Journaal 18.15 Actualiteiten 18.43 Sportjournaal 18.51 Hoofdpunten uit het nieuws 19.00 (TT) Studio sport 19.59 TROS (TT) Te land, ter zee en in de lucht 20.54 Cosby kids 21.19 Frans Bauer, muziekspecial 22.15 Vermist 22.50 Habets, serie 23.27 SOCUTERA Nationaal Huid fonds 23.30 NOS Journaal 23.36 TROS Telearchief, oude bio scoopjournaals 23.59-07.00 NOS Journaal en Sportjournaal nederland-3 18.00 VPRO Villa Achterwerk 18.15 NPS Sesamstraat 18.30 NOS (TT) Jeugdjournaal 18.43 NPS (TT) Het Klokhuis 19.01 VARA (TT) Lingo, spel 19.23 Jonathan Creek, mys Stalin is de hoofdpersoon in de Franse documentaire Les deux morts de Joseph Staline. Nederland 3,23.40 uur rieserie 20.18 Becker, serie 20.47 VARA/NPS (TT) Zembla: On gewenst en onuitzetbaar, documentaire 21.30 NPS Quiz van de eeuw, spel 22.00 NOS (TT) Journaal 22.16 (TT) Sportjournaal 22.32 NPS/VARA (TT) Nova, actua liteiten 22.55 VARA Law order, serie 23.40-00.38 VPRO Les deux morts de Joseph Staline, docu mentaire rtl4 07.00 Nieuws 07.10 Telekids Car toon Express: Calimero 07.20 Dex- ter's lab 07.30 Nieuws 07.40 Dex- ter's lab 08.00 Nieuws 08.10 Le Piaf 08.16 Lucky Luke 08.30 Nieuws 08.35 Lucky Luke 09.00 Nieuws 09.10 The bold the beautiful 09.35 As the world turns 10.20 Het millenniumspel 11.20 Japoteurs superman 11.35 Snorkels 12.05 The last emperor 15.10 As the world turns 16.00 Nieuws 16.05 The Oprah Winfrey show 17.00 Nieuws 17.05 Catherine 18.00 Nieuws 18.30 Postcode loterij zomerkam- pioen 19.30 Nieuws 20.00 The bold the beautiful, so- ap 20.30 Straat op stelten, live pro- gramma 22.00 Wolff, misdaadserie 23.00 Nieuws 23.20 Vrouwenvleugel, serie 00.10-01.00 Misdaad om midder nacht: Cracker 1 rtl5 17.00 The Dukes of Hazzard, actie serie 18.00 Golden girls, serie 18.30 Inferno, realityserie 19.00 5 in het land, nieuws 19.30 Kinderziekenhuis, realityse rie 20.00 Life's work, serie 20.30 Wem gehort Tobias, krimi 22.20 Sterkste man van Nederland 23.20 5 in het land 23.45 The Oprah Winfrey show 01.10 Nachtprogramma sbs6 07.00 Kinderen zijn de baas! 08.00 Popeye 08.10 Mork and Mindy 08.40 Family ties 09.05 Taxi 09.35 All in the family 10.05 Pacific Drive 10.55 Duel 11.25 Goudkust 12.20 Goochelaars ontmaskerd 12.50 Start op zes 13.15 Vakantie-tv 13.50 Blue 15.50 Jake and the Fat man 16.40 Silk stalkings 17.30 Extraordinary 18.15 Jerry Springer 19.05 Dossier alarm, realitypro- gramma 19.30 Nieuws 19.55 Explosief Aansl.: Trekking Lucky 10 20.30 Peter R. de Vries, misdaad verslaggever 21.30 De week van Willibrord 22.00 Door het lint!, serie 22.30 Hart van Nederland Aansl.: Trekking Lucky 10 23.00 De nachtrijder 23.30 Tour of duty, misdaadserie 00.25 Jerry Springer 01.10 Moviebox, film- en video programma 01.45-07.00 Nachtprogramme ring: Nieuws en Hart van Ne derland veronica 09.00 Veronica live: Winkel van Sinkel 11.30 Club Sandwich 13.00 Game time 16.00 Magnum P.l, serie 16.55 Family matters, serie 17.25 Beverly Hills 90210, serie 18.15 Boy meets world, serie 18.45 Benny Hill, serie 19.15 Beach voetvolley 20.00 Denktank, quiz 20.30 Back to the U.S. of A 21.05 The X-files, politieserie 22.00 The Wanderers, actiefilm 00.10 The sentinel, detectiveserie 01.10-03.08 Studio 8, spel omroep zeeland 1709.00 Tekst-tv 18.00 NOS-Journaal 18.15 Omroep Zeeland nieuws 18.30 Natuurlijk Zeeland 18.40 Toeren 18.45-9.00 Tekst-tv/Herhalingen belgië ned-1 vrt 10.00-12.00 Donna op TV 1 12.45 Groeten uit Leut! 13.00 Journaal 13.30 Buren 13.52-16.00 Doorlo pende herhaling Journaal 17.35 Buren, soap 18.00 Journaal 18.10 De dingen des levens, soap 19.00 Journaal 19.40 Mooi en meedogenloos, se rie 20.05 Blokken, spel 20.30 Groeten uit Leut! 20.45 Duel, spel 21.25 Zomerliefde 22.15 Panorama: Dood aan Ameri ka, serie 23.09 KENO-uitslagen 23.15 Journaal 23.35 Mooi en meedogenloos, se rie 23.55-09.00 Doorlopende herha lingjournaal belgië ned-2 vrt KETNET 16.00 Disney festival 16.30 Bees- tenbos is boos 17.00 Tik Tak 17.05 Samsonclip 17.10 Cococïnel 17.15 Disney Festival 17.50 Jonny Quest 13.15 Interflïx 18.40 Zorro 19.05 Home improvement 19.30 Third rock from the sun CANVAS 20.00 Journaal 20.30 You rang m'lord?, serie 21.20 Rare streken: Paradijzen op aarde, serie 22.20 De 7 hoofdzonden, talkshow 22.50 Hiroshima, tv-film 00.20-02.00 Doorlopende herha ling Journaal l kindernet 07.00 Clip 07.05 Urmel 07.25 Bassie Adriaan 07.55 Rupert 08.20 Robinson Sucroe 08.45 Magic schoolbus 09.10 NeverendingStory 09.35 Smurfen 10.00 Runaway Bay 10.25 Ghostbusters 10.50 Wacky Packy Aidan Quinn als Jules Kaye in een scène uit de film Avalon. NET 5, 20.30 uur Major Dad 17.55 21 Jump Street 18.45 Married with children 19.15 Spin city 19.40 The Visitor 20.30 Avalon, Ameri kaanse dramafilm (1990) 22.45 War and remembrance, Amerikaanse miniserie 00.00 The pretender 00.50 Nachtpro- grammering: NET 5 Presentatie fox net 5 07.00 NieuwsNET515.00 NET5 Presen tatie 16.15 Felicity 17.05 USA High 17.30 06.35 Hallo Spencer 06.55 Sap de aard- wortel 07.10 Tante Soesa Sassefras 07.45 Wacky wake up 09.05 Toon box 11.25 Tante Soesa 8t Sassefras 12.55 Toon box 15.15 Fox kids planet 17.10 Kippenvel 17.40 Breaker High 18.00 Fa me 18.55 The Hughleys 19.15 Studs 19.45 David Letterman 20.35 Charmed 21.25The net 22.20 Politie! 22.45 David Letterman 23.35 M.A.S.H 00.05 Sunset Beach 00.50 Gaan we links of gaan we rechts? 01.20 Homeshopping 03.50- 04.50 Gaan we links of gaan we rechts? i music factory 06.00 Get up! (and dance) 09.00 Clip gal lery 12.00 Weekend special 14.00 V.I.G 15.00 P.M 17.00 Totally Tooske 19.00 De Dag Top Vijf 20.00 BOA (Bridget On Air) 22.00 R&B Top 20 23 00 Clip classics 00.00 Watch that video 00.30 Cyber- Choice belgie fra-1 rtbf 07.00 Doorlopende herhaling van nieuws en beursberichten 10.40 Le bla- matoscope de l'été 11.40 Magazine Eu- ronews 11.50 Les feux de I'amour 12.35 Chez Pierrot Aansl.: Nieuwsoverzicht 12.50 Nieuws 13.30 Téléchat 13.35 Len- quèteur 14.25 Les arts en liberté 15.05 Planète des hommes 16.05 Le retour d'Arsène Lupin 17.00 Patrouille fluviale 17.55 Arabesque 18.45 Regionaal nieuwsoverzicht 18.50 Régions soir 19.05 Cartes postales 19.25 30 ans déja 19.30 Nieuws 20.10 Autant savoir 20.40 Terre indigo 22.30 Histoire du Va tican-- Naissance dün état 23.20 Laatste nieuws 23.45 24 H sur les marchés 23.50 Doorlopende herhaling van nieuws en beursberichten [frankrijk-I 05.55 Le destin du Docteur Calvet 06.20 Les meilleurs moments de 30 Millions damis 06.42 Nieuws 06.45 TF1 Jeunes- se 07.20 Shopping a la Une 08.00 Télé- shopping 08.40TF1 Jeunesse 10.25 Aus Heiterem Himmel 11.15 Les vacances de lamour 12.15 Tac O Tac TV 12.20 Le juste prix 12.50 Verbruikerstips 13.00 Nieuws 13.45 The Young and the Rest less 14.35 Murder She Wrote 15.25 Renegade 16.15 Sunset Beach 17.00 Vi deo Gag 17.15 Melrose Place 18.05 Sous le soleil 19.00 Silk Stalkings 20.00 Nieuws 20.40 Nieuws van de renbaan 20.50 Navarro - Le cimetière des senti ments, tv-film 22.25 Made in America: The Substitute Wife, tv-film van Peter Werner (1994) 00.05 Notre XXè siècle 01.00 Nieuws 01.15 Trés pêche 02.10 Les aventures du jeune Patrick Pacard 4/6 03.05 Reportages 03.35 Histoires na turelles 04.30 Muziek 04.55 Histoires na turel les i frankrijk-2 05.10 Anime tes vacances 06.30 Télé- matin 08.35 Loving 09.00 The Bold and the Beautiful 09.25 Coups de soleil et crustacés 11.00 Lafête a la maison 11.30 Nieuws voor doven en slechthorenden 11.40 Les Z'amours 12.20 Pyramide 12.50 Rapport du Loto 13.00 Nieuws 13.50 Maigret: Cécile est morte, tv-film 15.25 Tiercé en direct d'Enghien 15.35 Die Kommissarin 16.30 Flic de mon coeur 17.15 La vie de familie 17.40 Kung-Fu, la légende continue 18.30 Heartbreak High 19.20 Qui est Qui 20.00 Nieuws 20.55 Un jeudi soir sur la terre - Les nouveaux mondes 22.15 Un jeudi soir sur la terre - Rituels damour 23.10 L'été de la 25ème heure 00.05 Nieuws 00.25 Ecce homo 01.15 Mezzo linfo 01.30 Les Z'amours 02.00 Pyrami de 02.30 Safari Namibië 03.10 24 Heu- res dfnfo 03.30 Jeux sans frontières tv5 06.30 Télématin 08.00 Canadees nieuws 08.30 A bon entendeur 09.00 TV5 infos 09.05 Zig zag café 10.00 Nieuws 10.15 Quatre et demi 11.10 Ha- roun Tazieff rencontre sa terre 12.00 TV5 infos 12.05 Voila Paris! 12.30 Frans nieuws 12.55 30 ans déja 13.00 TV5 in fos 13.05 Dunia 14.00 Nieuws 14.15 Ha- roun Tazieff rencontre sa terre 15.10 Chroniques hongroises 16.00 Nieuws 16.15 TV5 questions 16.30 Télétouris- me 17.00 TV5 infos 17.05 Pyramide 17.30 Questions pour un champion 18.00 Nieuws 18.30 Haroun Tazieff ren contre sa terre 19.05 Chroniques hong roises 20.00 Zwitsers nieuws 20.30 Frans nieuws 21.00 TV5 infos 21.05 Comment ga va? 22.00 Nieuws 22.15 Des héros ordinaires: Le prix d'une fem me, film 00.00 Belgisch nieuws 00.30 Frans nieuws 01.00 TV5 infos 01.05 Des héros ordinaires: Le prix d'une femme, film 03.00 Nieuws 03.05 Dites-moi 04.00 Canadees nieuws 04.30 Doorlopende herhaling r duitsland-1 06.00 Morgenmagazin 09.00 Ta- gesschau 09 03 Sportschau extra: Voet bal 10.05 Tagesschau 10.10 Die Braut mit den schónsten Augen, Tsjechoslo- waakse sprookjesfilm 11.30 Schloss Einstein 12.00 Tagesschau um zwólf 12.15 ARD-Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin 14.00 Ta gesschau 14.03 WunschBox 15.00 Ta gesschau um drei 15.15 Abenteuer Wildnis - Abenteuer Zoo 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau umfünf 17.15 Brisant 17.43 ARD vor acht 19.58 Heute abend im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Wun- derder Erde 21.00 Panorama 21.45 City- Express 22.30 Tagesthemen 23.00 Die schwarze Sonne 23.45 Ein Fall für Mac 00.55 Nachtmagazin 01.15 Hexen von heute, Italiaanse episodenfïlm (1966) 03.00 Nachtmagazin 03.20 Die schóns ten Bahnstrecken Deutschlands 03.45 ARD-Ratgeber: Auto und Verkehr 04.15 Panorama 05.00 Brisant duitsland-2 um zwölf 12.15 Drehscheibe Deutsch- land Aansl.: Presseschau 13.00 Ta gesschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin 14.00 Gesundheit! 14.15 ZDF Expedi tion 15.00 Heute 15.10 Streit um Drei 16.00 Heute - in Europa 16.15 Risiko Aansl.: Gewinnquoten 'Lotto am Mitt- woch' 17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch- land 17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall für zwei Aansl.: Superlos-Ziehung der Ak- tion Sorgenkind-Lotterie 19.00 Heute 19.25 Freunde fürs Leben 20.15 Lustige Musikanten on Tour 21.15 Aus- landsjournal 21.45 Heute-journal 22.15 Kinderohne Kindheit 23.00 Die Bildhau- erin, Engelse thriller (1996) 23.50 Heute nacht 00.05 Durchgeknallt in Manhat tan, Amerikaanse speelfilm (1997) 01.30 Die Dame, die im Meer spazierte, Franse komedie (1991) 03.00 Kinder ohne Kindheit 03.45 Strassenfeger 04.20 Risiko 05.05 Hallo Deutschland rtltv 06.00 Punkt 6 06.30 Guten Morgen Deutschland 07.00 Punkt7 Aansl.: aktu- ell 07.35 Unter uns Aansl.: aktuell 08.15 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 08.45 Der Hogan Clan 09.15 Springfield Story 10.00 Sabrina 11.05 Reich und Schón 11.30 Familien duell 12.00 Punkt 12 - Das Mittagsjournal 13.00 llona Christen 14.00 Birte Karalus 15.00 Barbel Schafer 16.00 Hans Meiser 17.00 Die Nanny 17.30 Unter uns 18.00 Guten Abend RTL 18.30 Exclusiv - Das Star-Magazin 18.45 aktuell 19.10 Explosiv - Das Magazin 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 Columbo: Bluthochzeit, Ameri kaanse misdaadfilm (1992) 22.10 Die Wache 23.10 Tequila Bonetti 00.00 Nachtjournal 00.30 Golden Girls 01.00 Mary Tyler Moore 01.30 Der Hogan Clan 02.00 Barbel Schafer 02.50 Nachtjour nal 03.20 Hans Meiser 04.10 Birte Kara lus 05.10 Life! Die Lustzu leben engeland-1 07.00 Business breakfast 08.00 Break fast news 10.00 Kenan and Kel 10.30 Smart 10.55 Yogis space race 11.20Te- letubbies 11.50 Telequest 12.15 The new adventures of Superman 13.00 Nieuws 13.05 Going for a song 13.30 Lion country 13.55 Fashion snoopers 14.00 Nieuws 14.30 Regionaal nieuws 14.40 Neighbours 15.05 Ironside 15.55 Can't cook, won't cook 16.25 Little bear 16.45 Arthur 17.10 Cartoon critters 17.35 Goosebumps 18.00 Newsround 18.10 Clarissa explains it all Aansl.: Re wind 18.35 Neighbours 19.00 Nieuws 19.30 Regionaal nieuws 20.00 Star se crets 20.30 EastEnders 21.00 Vets in practice 21.30 Birds of a feather 22.00 Nieuws 22.30 Children's promise lau nch 22.35 Inside story 23.20 Dinnerla- dies 23.50 They think it's all over again 00.20 Room 101 00.50 Green ice. Engel se speelfilm (1981) 02.40 News 24 cnbc/ngc 05.30 Morgenmagazin 09.00 Ta gesschau 09.03 Sommer-Ferienfieber 09.03 Buddy-Buddy - Zwei Hundeleben 09.20 Die Galoschen des Glucks, jeugd film 11.00 Tagesschau 11.04 Leute heu te 11.15 Immenhof 12.00 Tagesschau engeland-2 07.10 Open University 08.00 Polka dot shorts 08.10 Playdays 08.30 Noddy 08,40 Secret squirrel and co 09.05 The really wild show 09.35 Zorro 10.00 Kil- roy 10.45 Style challenge 11.10 Real rooms 11.35 DIY show 12.00 Nieuws 12.05 The Phil Silvers Show 12.30 One good turn, Britse komedie (1954) 14.00 Quisine 14.25 The Beechgrove garden 14,55 The great antiques hunt 15.40 Nieuws 15.45 Wildlife on one 16.15 Beautiful things 16.25 Nieuws 16.30 Es ther 17.05 Geoff Hamilton - a man and his garden 17.35 Stefan's garden road show 18.00 Battersea dogs' home 18.30 Ready, steady, cook 19.00 Star Trek: Deep space nine 19.45 Star Trek: Deep space nine 20.30 Western front 21.00 Traffic 21.50 Several careful owners 22.00 Maternity 22.50 Generations 23.30 Newsnight 00.15 The viewing room 00.45 The fear within 01.10 Top Gear take 2 01.30 Learning zone 01.30 Open University 03.00The greats 05.00 Languages 06.00 Business and training 06.45 Open University 06.00 Europe today 07.30 Market watch 08.00 Squawk box 10.00 Market watch 12.00 Kiwi: een natuurlijke geschiede nis 13.00 Onder het ijs 14.00 Donder en vuur 14.30 Grote jongens - de Floridase panter 15.00 Het gebied van de alligator 16.00 Leeuwen van de Kalahari 17.00 De superliners: schittering van een tijdperk 18.00 De natuur in de Middellandse Zee 19.00 Surfrneisjes 20.00 In de voetspo ren van Crusoe 20.30 Volgers van de Kaap 21.00 Verdwenen! 22.00 Tsunami: dodelijke golven 23.00 Gek op treinen 00.00 In de voetsporen van Crusoe 00.30 Volgers van de Kaap 01.00 Ver dwenen! 02.00 Tsunami: dodelijke gol ven 03.00 Gek op treinen 04.00 In de voetsporen van Crusoe 04.30 Volgers van de Kaap 05.00 Verdwenen! cnn 00.00 leder heel uur CNNI World News 06.00 This morning 06.30 World busi ness this morning 07.00 This morning 07.30 World business this morning 08.00 This morning 08.30 World busi ness this morning 09.00 This morning 09.30 World sport 10.00 Larry King 11.30 World sport 12.15 American edi tion 12.30 Biz Asia 13.30 Science&tech- nology 14.15 Asian edition 14.30 World report 15.30 Showbiztoday 16.30World sport 17.30Travel now 18.00 Larry King live 19.45 American edition 20.30 World business today 21.30 Q A 22.00 World news Europe 22.30 Insight 23.00 News update Aansl.: World business today 23.30 World sport 00.00 World view 00.30 Moneyline newshour 01.30 Asian edition 01.45 Asia business this mor ning 02.00 World news Americas 02.30 Q& A 03.00 Larry King live 04.30 News room 05.15 American edition 05.30 Mo neyline mtv europe 05.00 Bytesize 08.00 Non stop hits 12.00 Data videos 13.00 Non stop hits 15.00 Hit list UK 17.00 Select MTV 18.00 MTV: New 19.00 Bytesize 20.00 Top selection 21.00 Daria 21.30 Bytesize 00.00 Alter native nation 02.00 Night videos eurosport 08.30 Boogschieten 09.30T riatlon 10.30 Voetbal 12.00 Starts your engines 13.30 Mountainbike 14.00 Waterskiën 14.30 Zeilwereld 15.00 Tennis 16.30 Voetbal 18.00 Racing line 19.00 Tennis 23.00 Boksen 00.00 Racing line 01.00-01.30 Motorcross discovery channel 09.00 Rex Hunfs fishing adventures 09.30 Divine magic: Alchemy - Dreams of gold 10.25 Arthur C. Clarkés myste rious world: Dragons, dinosaurs and giant snakes 10.50 Bush Tucker man: Arnhem Land 11.20 Firstflights: Flash of glory - Aeriel combat enters jet age 11.45 Uncharted Africa: Tsodilo 12.15 Animal X 12.40 Ultra science: Talk to the animals 13.10 Top marques: Bentley 13.35 The diceman 14.05 Encyclopedia Galactica: Mercury and Venus 14.20 Beyond T-rex 15.15 21st century jet: Special delivery 16.10 Disaster: Not in oqr backyard 16.35 Rex Hunt's fishing adventures 17.00 Rex Hunt's fishing ad ventures 17.30 Walker's world: Austra lia 18.00 Flight deck: 747 400 series 18.30 The quest: Lunar mysteries 19.00 Wildlife SOS 19.30 Untamed Africa: The great migration 20.30 Great escapes: The longest search 21.00 Medical detec tives: Deadly formula 21.30 Medical de tectives: Crime seen 22.00 Forensic de tectives- Dead men do talk 23.00 The FBI files: Deadly paradise 00.00 Supership: The voyage 01.00 Planet ocean: Into the abyss 02.00 Flight deck: 747 400 series 02.30-03.00 The quest: Lunar mysteries

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 9