EU steekt Hutchison stok in wielen PZC SèéÉI Lage staalprijs drukt winst Hoogovens fors Versatel boekt opnieuw mega verlies Overname in chemie voedt koers DSM financiën en economie Chinees havenconcern mag geen meerderheid nemen in containerbedrijf ECT amsterdamse effectenbeurs IlKSf KT"""U"" s Ilwtill Resultaat Hoechst iets omhoog Benckiser boekt recordwinst EU onderzoekt Sphinx en Sanitec Uni-Invest boert goed Alanheri boekt kleine winst Resultaat Crown van Gelder lager Ikea verdeelt dagomzet onder zijn personeel donderdag 5 augustus 1999 van onze redactie economie ROTTERDAM - Hutchison Whampoa, de investeerder uit Hongkong, ziet gedwongen af van het plan om de helft van de aandelen van containerbedrijf ECT in de Rotterdamse haven te kopen. Het Chinese concern moet genoegen nemen met een minderheidsdeelneming. Hutchison krijgt nu een belang van 35 procent in ECT, in plaats van het beoogde controlerende belang van vijftig procent. In de eerder voorgenomen construc tie zou het Gemeentelijk Ha venbedrijf Rotterdam via een investeringsmaatschappij een belang van dertig procent krij gen, terwijl de rest van de aan delen in handen zouden komen van financiële instellingen. In de nieuwe opzet, die waar schijnlijk wel goedkeuring krijgt van de Europese Commis sie, neemt de investeringsmaat schappij van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) een (groter) belang van 35 pro cent. De investeerders ABN Amro Participaties en Pamib nemen deel voor 28 procent. Tenslotte krijgt in de nieuwe si tuatie het personeel van ECT een belang van twee procent in het grootste containeroverslag bedrijf van Europa. De huidige aandeelhouders in ECT - Internatio-Müller (30,56 procent), Nedloyd (30,56 pro cent), Pakhoed (30,56 procent) en Nederlandse Spoorwegen (8,32 procent) - gaan er niet op achteruit in de opbrengst van hun te verkopen aandelenpak ketten. Zij krijgen voor hun aandelen de eerder afgesproken prijs van 680 miljoen gulden die verdeeld wordt naar rato van him belang. De Europese Commissie, die een onderzoek instelde naar over heersing van Hutchison en ECT van de Europese overslagmarkt van containers, hadden bere kend dat de nieuwe combinatie in de EU een marktaandeel van 36 procent zou hebben. Hutchi son heeft ook al een groot deel van de containeroverslag in het Britse Felixstowe in handen. De belangrijkste naaste concur renten in Europa (in Hamburg en Antwerpen) zouden volgens een woorvoerder van EU-com- missaris Van Miert van Concur rentiebeleid nog niet op de helft van dat marktaandeel kunnen komen. De Europese Commissie vindt dat er daardoor sprake zou zijn van een te overheersen de marktpositie door Hutchiso- n/ECT. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam is het niet eens met de beslissing van Van Miert en diens onderbouwing, maar komt niet in verzet. GPD/ANP door Richard Mooyman VELSEN-NOORD - Lage staal- en aluminiumprijzen hebben de winst van Koninklijke Hoog ovens fors gedrukt. Het concern maakte in de eerste zes maan den van dit jaar een nettowinst van 103,5 miljoen gulden, aan zienlijk minder dan de record winst van 386 miljoen gulden over dezelfde periode vorig jaar. Een onverwachte tegenvaller was de recente grote storing bij Hoogoven nummer zeven, die het concern 27,5 miljoen gulden kost. De omzet liep terug van een kleine 5,7 miljard gulden in de eerste helft van vorig jaar naar 4,65 miljard nu. Toch toonde be stuursvoorzitter J. van Duyne zich gistermiddag bij de presen tatie van de cijfers niet ontevre den. „Hoogovens is sterk genoeg om ook bij een tegenzittende conjunctuur in de zwarte cijfers te bhjven." De productie van ruw staal en walserijproducten lag onder het niveau van 1998.Het dieptepunt op prijzengebied is volgens top man Van Duyne achter de rug. De vraag naar staal en alumini um trekt weer aan en de prijzen stijgen weer. Zorgenkindje blijft Hoogovens Technical Services (HTS). Op nieuw kampte het ingenieurs bureau van Hoogovens met een fors verlies door een gebrek aan orders. Met een verlies van ruim 24 miljoen gulden was de terug gang sterker dan bij andere Hoogovens-onderdelen. De or derportefeuille is nog steeds niet aangetrokken. Hoogovens onderhandelt inmiddels met het Italiaanse Danieli over het on derbrengen van een aantal HTS-activiteiten in een joint venture. De omvangrijke kosten voor het avontuur met de Waalse staal fabrikant Boël zijn reeds ten laste gebracht over het vorige boekjaar. Voornamelijk vanwe ge Boël is destijds een voorzie- ning van 174 miljoen gulden getroffen. Hoogovens zag zich eerder dit jaar genoodzaakt het belang in de verliesgevende Boël-vestiging in La Louvière weer af te stoten omdat de Waal se overheid niet mee wilde wer ken aan een ingrijpend red dingsplan. Van Duyne wilde gisteren niet uit de doeken doen wat het Waalse avontuur precies heeft gekost. De totale kosten van de Boël-deelname vallen uiteinde lij k lager uit dan Hoogovens had verwacht. Een bedrag van ruim 15 miljoen gulden kon worden teruggeboekt. De voorbereidingen voor de aangekondigde fusie in oktober met het grotere Bi'itish Steel lig gen volgens Van Duyne op schema. Begin volgende week wordt het openbaar bod op de gewone aandelen Hoogovens verwacht. GPD Behalve de glasvezelkabels lijkt ook het geld bij Versatel voorlopig in een diep gat te verdwijnen. foto Koen Verheyden/'AN P van onze redactie economie AMSTERDAM - De aandeelhouders van de Amsterdamse beursnieuweling Versatel moeten geduld hebben. Het beursjonkie presenteerde gisteren opnieuw een megaverlies, van bijna 110 miljoen op een omzet van 23,6 miljoen. Het nettoverlies uit normale bedrijfsvoe ring was bijna 52 miljoen. De stijging van de dollarkoers kostte Versatel 26,4 miljoen, personeelsopties slokten ƒ27 miljoen op en aan de onenigheid met aan deelhouder Cromwilld Limited hield Ver satel een schadepost 4 miljoen over. Het bedrijf steekt in enkele jaren een mil jard in de bouw van een glasvezelnetwerk in de Benelux. Met 2200 kilometer kabel moeten 29 steden met elkaar worden ver bonden. Het bedrijf denkt pas in 2001 uit de rode cijfers te komen. ANP a: laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv.; e: gedaan-bieden; f; gedaan-laten; g; bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I; gedaan-bieden exdiv.; p: put; A: adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv. Vorige Laatste ABN Amro Holding Aegon Ahold Akzo Nobel ASM Lithography Baan Company Buhrmann DSM Elsevier Fortis (NL) eert Hagemeyer Heineken Hoogovens eert. ING Groep eert. KLM Koninklijke Olie Philips Electronics j TNT Post Groep Unilever eert. Vendex kbb eert. VNU I Wolters-Kluwercert. Binnenlandse Aalbertslnd ABN Amro pref. ABN AmroHId.prf.c, i Accell Group AFC Ajax IAhrend Groep c. Alanheri AND Intern Publ Alpinvest Hold AOT Arcadis Arnh.Mij Akzo Arnh.Mij Akzo ARTU Biologicals Asd. Rubber ASM Intern. ASRVerz.c. Astra Informatica Atag Group eert. Athlon Groep AIR Holding AIR Holding pr.a. AXXICON Group Ballast Nedam c. BAM Groep, Kon. Batenburg Beers Begemann Groep Begaclaim Belindo I Benckiser b BESemicond, Ind. Beter Bed Blydenst.-Will. Boskalis eert. Breevast Brill eert. Brocacef eert. Brunei Intern Buhrmann c.pref. Burgman-Heybroek Cap Gemini Kon.Ten Cate I Chicago Bridge Claimindo CMG Copaco j Crown v.G. eert. CSM 20,25 75,55 31.50 38,60 56,00 11.70 19,10 115,40 11,55 27,90 25,00 49,10 54.90 46,85 23,80 56,05 40,65 36,70 19,55 93,40 22,25 66,55 23,85 32,85 31,40 20.25 75.90 31,05 39,45 54.15 11.60 19,15 121,00 11.60 27,30 24,75 49,75 56,70 46,55 23,50 56.70 40,10 36,80 19,90 91,20 23,00 68,50 24,30 32,00 30,95 16,70 77,00 2,40 13,10 11,30 e 17,55 12.00A 2,85 13,80 8,55 8,40 13,30 11,30 17,60 12,00 2,90 f 13,95 f 8,50 8,35 e 14,85 2,20 e 1,97 7.50 f 58,80 4,95 15,00 f 22.95 f 22.70 31.50A 31.50A 60,00 A 60,00 A 10,70 e 10,70 e 23,25 23,25 e 51.00A 51,00 38,00 A 7,45 f 57.80 4,55 15,10 40,00 f 11,50 2,31 57,50A 59,75 10,00 A 26,00 f 8,30 A 9,80 A 26,20 8,30 A 16,05 e 12,90 A 14,55 A 14,55 14,35 14,35 17,50 17,80 3,35 e 3,35 t CSM DeDrieElectr. Delft Instrum Detron Group Devote De Vries Robbé DICO Intern DNCDe Ned Comp DOCdata Dordtsche Petr. 1 Dorp Despec Draka Holding Econosto, Kon. EMBA EMIS Endemol Holding Eriks Holding EVC Intern. Exact Holding Frans Maas cert. Free Record Shop Fugrocert. Gamma Holding Gamma prof. Gelderse Pap. Getronics Geveke Gouda Vuurvast Grolsch, Kon, c. Grontmij GTI-Holding Heek-Tweka Heljmans Heineken Hold. A Helvoet Holding Hes Beheer c. HlMFurness jHoek'sMach. 3 no|| Chem.Intern. sHoll. Colours S HoopEff.bank 3 Hunter Douglas 5 [JiLnter D-pref. 3 K-TAutom. 1050,00 A1050.00 A 68,50 68,20 32,10 32,10 14.00A 14.00A 57,00 A 57,00 A 26,25 26,15 6,60 f 6,70 14,50 f 14.50A 48,50 48,50 10,50 13.70 13,95 4,75 e 4,80 f 19,00 A 19.00A 10,50 A 13,45 f 13,85 f 28,20 48,00 b 7,50 24,20 26,00 17,00 e 26,15 43,50 3,10 A 22,30 A 38,10 43,00 20,00 A 24,20 26,95 21,40 e 28,00 48,50 f 7,70 24,20 25,75 f 26)00 43,00 e 3,10 A 43,50 20,00 A 24,20 A 18,00 17.80A 10,60 21,50 69,30 18,40 18.00A 10,60 f 4,00A 15,50 f 15,50 36,75 37.95 11,50 A 11.50A 5,85 5.85 A 38.10 41,45 10,25 70,00; 10,25 31,15 0,24 22,40 38,00 f 41,50 10,30 f 70,00 a 10,00 f 31,00 0.24 e 22,45 f ING Bnk Line AEX 97,50 ING Bnk Liric AEXII 81,00 ING Bnk Liric Eur100 66,00 Internat.Muell. 20,95 Ispatintera 10.70 Kuhne»Heitz Kas-Associatie Kempen Co Klene Holding Kon.Sphinx Gust. Krasnapolsky Landis Group Landré Merrem Lanschot. van Laurus LCI Comput.Gr. Leer, van Kon. Libertel M.Enim OB-cert Macintosh Retail Magnus Holding Management Share Maxwell Petr McGregor Fashion Moeara Enim Moolen Holding Multihouse Naeff NAGRON NBM-Amstelland NBM-Amst pref. Ned.Part.Mij Ned.Springs!. NEDAP Nedcon Groep Nedlloyd c.. Kon. Nedschroef H.,Kon. Neways Electr. NKF Holding Norit Nutreco Holding Nyloplast OPG cert. Ordina Beheer OTRA Pakhoed. Kon. c. Petroplus Int. Polynorm Pore. Fles Randstad Holding Reesink RoodTesthouse Roto SrneetsBoer Samas Groep SamasGr.cum.pr. Sarakreek Schuilema Schuttersveld Seagull Simac Techniek Sligro Beheer Smit Intern. Smit Trafo c. Stork TAS Groep Telegraaf De Textielgr.Twente Toolex Intern Tw.Kabel Holding Ubbink, Kon. Unique Intern Unit4 United PanEur.Com. Van Ommereen Vediorcert. Vilenzo Volk WessStevin Vredestein Wegener Arcade c. Wessanen c. Weweler 15.80 A 15.80 A 58,20 58,00 41,00 41,00 24,15 A 24,15 A 12.75 e 11,55 f 62,00 A 62.00 24,35 24,25 f 39.50 39,50 20,35 10.75 28,35 10.40 28,35 18.40 18,50 80,00 A 85,00 f 28,00 27,80 f 4,25 4,25 4.09 4,05 147,50 A 148,00A 9,15 9,00 1520,00 Al 520,00 58,30 58,25 3,25 3,25 400,00 A 400,00 A 23,95 23,95 A 16,30 16,30 16,25 16,25 45,00 45,00 A 14,85 A 14,85 A 18,50 f 18,20 14,45 A 14.70 26,20 25,90 10,95 10.95 A 10,20 f 10,00 31.85A 31,85 f 8.10 8,20 33,50 9,10A 21.60 25,55 14,60 25,00 11,40 64,80 f 65,20 16,30 A 16,30 A 38,30 38,75 49,20 49.20A 1,30 e 1,35 f 31,40 31,45 15,95 15,80 e 15,60 A 15,80 A 5,00 e 5,30 A 2650,00 2650,00 f 15,90 15,90 f 15.55 f 15,00 9,80 9,90 f 32,50 32,45 20,00 19,15 e 78,00 A 12,00 12,00 I 30,10 e 30,30 36,00 A 36,50 e 22,00 f 22,95 34,10 d 9,05 f 21.60 25,30 14,60 25,00 11,25 f 17,70 59,70 32,80 16,00 9,90 e 13,40 12,00 17,65 e 17,3! 58,90 32,90 15,95 10,00 13,30 11.90 17.65 e NMAX Airspray AntonovPIc Cardio Contr CSS Holding C/Tac DPA Hilt InnoConcepts KSI Intern NedGraphics PolydocPIc Prolion Ring Rosa Pr UCC Holding 23.45 f 23.10 e 0.94 e 0,93 7,60 7.70 f 14.60 14,70 8.20 7.75 12,00 f 12,00 A 8,50 f 8,45 19.40 19,35 5,85 f 5,95 15,65 f 15,05 2,20 f 2,20 f 104,00 f 102,00 f 7,00 f 7,00 f 12,75 f 12,85 f Beleggingsinstellingen Holl Pac. Fund Holl. Sel.Fonds 65,50 f 81,00 A 63,50 80,80 A RG Aand.Mixfund RG America F. 52,50 208,25 52,35 205,90 e ABF 6 ,50 68,50 Holland Fund 93,30 A 93,20 A RG Divirente F A 23,95 e 23,95 ABN A A.m F 54.10 53,80 ING Bnk Dutch F. 74,50 74,00 RG Dom.Eq.Nlh. F_ 66,10 65,65 e ABN A Euro F. 22,10 ING BnkEm.E.E.F. 19,80 19,70 RG Dutch Midcap F 38,40 38,05 e ABN A Europa F. 103,80 e 103^00 ING Bnk Euro Obi F 27,15 27.30 RG Duurz.Aand.F. 62,50 e 61.95 ABN A Far E F 48,00 ING Bnk Europe F. 23,55 f 23,10 e RG Emer. Mark F 48,10 47.65 e ABN A Groen F. 57.40 57)50 ING Bnk Geldm.F. 30,30 30,30 RG Euroland Aandf. 50,80 50,55 e ABN A L.Gr.F. 91.20 91,20 ING BnkGlob.F. 64,75 63,65 RG Europe F. 151,50A 151,40 ABN A Neth.F. 159,00 158,80 ING BnklT-Fund 60,00 e 59.40 RG Europ. Midcap F. 45.15 45,20 ABNAObl Grf 116.30 116,30 ING Bnk MidDutch F. 14,15 f 13.95 RG Euro Obl.Div F 24.35 24.30 ABN Arent.div 71.95 71.95 ING BnkOblig.F 18,40 f 18,45 RG Florente F. 68,80 68.80 ABN AGI.Pr.Sec 34,50 34.50 ING Bnk Onr.Aandf. 44,50 f 44,20 RG Hollands Bezit 116,75 116,50 ABN A Pr.Sec.Am. 38,60 38,50 ING BnkRentegr F 79,40 79.35 RG Hypotheekf. 48,30 48,20 e ABN APr.Sec.Eur. 37.80 38,00 ING Bnk Spaard.F. 46,14 46,15 RG Nettorente F 54,10 54.10 ABN A Pr.Sec.F.E. 23.00 23.20A INB Bnk V.Oost F. 28,40 28,05 RG Obl.Mixfund 41,65 e 41.65 ABN A SmCoNeth. F 58.30 58,00 InsingerEmerg 27,00 27,10 RG Pacific F. 77.75 e 77,80 ABN AValr.Liq.F. 24,10 24,10 InsingerEuro Opt 30,60 31,20 RG Rente Mixfund 37,45 37.40 ABN A Valr.Obl.F 25,60 25,75 InsingerEuro Sel. 57,40 57.80 RG Young Dynam. F 15.75 15.65 Aegon Aandelenf. 47.90 47.90 Insinger Global 235,00 236,70 RG Zelfs. Health 54,35 53,40 Aegon Spaarplus 2,25 A 2,25 A Interbonds 239,00 239.00 A RG Zelfs.Austr. 59,30 59,00 AEX Index F. 570,30 570,00 Interef.Jap.Aand. 20,00 f 19,80 RG Zelfs.Canada 67,25 67,10 Aldollar BF 3 ,30 38,80 Interef Jap.Warr. 22,90 21,70 f RGZelfs.Duilsl. 77,15 77,35 Alrenta 16 ,40 163,20 Interef.Rentegr 45,70 45,70 RG Zelfs.Hongk. 50,45 51,40 Amvabel 9,55 A Interef.Rentegrll 9,95 9,95 RG Zelfs.Japan 54,50 f 54,05 Asian Cap.F. 6 ,00 62,05 Investa part. 94.00A 94,00 A RG Zelfs.Nederl. 75,55 75,50 ASN Aandelenf. 65,85 65,60 IS Himal.Fund 15,00 A 15,00 e RG Zelfs.Sing. 39,40 39,50 AXAAand.Int. 74,70 A 74,35 A Jap.Convertible.F. 33.00A 33,00 A RG Zelfs. UK 79,10 79,75 AXA Aand.Ned. 102.75A 101,95A Japan Fund 10,80 A 10,80 RG Zelfs. USA 109,15 107,95 AXAAct. Beh. ,00 73,90 A Korea Pac,Trust 9,00 b 9,00 b RG Zelfs,Zwits. 82,15 81,90 AXA Guldon R. 57,65 A 57,65 A Lanschot GI.Eq.f. 44,30 44,40. Robeco 122,00 120,40 AXA Portfolio 62,85 A 62,85 A Latin Am.Eq.F. 38,70 38,50 Rodamco North Am. 37,05 f 37,50 AXA Kap.Ren. 66,35 A 66,30 A Leveraged Cap 138,40 138,25 e Rodamco Ret.Ned. 57,50 f 57,20 e AXA Obl.Ned. 41.25A 43,65 A Liquirent 27,03 27,03A Rolfnco 103,60 e 103,15 Daehan Korea Tr. 7,35 A 7,35 A MeesP Obl.Gr.F. 21,40 21,40 Rolincocum.p 45,50 A 45,50 A Delta Lloyd Dlr 35,25 A 35.25A Mondibel 49,45 49,35 Rorento 63,45 f 63,45 Delta Lloyd Donau 15,40 16,00 Nat.Res.Fund 43.60A 43,50 Schrod.Eur.Pr.F 19,60 19,75 f Delta Lloyd Inv. 35,10 35,90 Ohra Aand.F. 90,80 88,30 Scl/Tech 33,00 b 33,00 A Delta Lloyd Jade 18,75 f 18,75 Ohra Liq.Grf 27,95 A 27,95 A SNS Guldensdiv.f. 23.45 23,45 Delta Lloyd Mix 51,15 51,10 Ohra Obl.Df. 29,00 29,00 A SNS Guldensgroeif 24,80 24,80 Delta Lloyd Rent 3 .80 33,95 Ohra Obl.Grf 33.15A 33,00 A SNS Nederl Aandf. 65,10 64,85 Ducatus 5 ,40 60,00 f Ohra Onr.G.F 35.80A 35,80 A SNS Obligatiedividf. 26.00 25,85 EMF Rentefonds 44,75 44,75 Ohra Spaardivf 23.40 A 23,45 A SNS Obligatiegroeif 31,95 31,95 Eng-Holl.Bel.T1 3.80 A 3,80 A Ohra Totaal F. 48,20 47,85 TG Oliehaven 27.75 e 27.55 Eng-Holl Bel.Tr. 1,00 e 1,00 A OptimixTechn. F. 23.25 22,80 TG Petroleumhaven 14.40 e 14,45 Eur.Ass. Trust 6,40 A 6,40 A Orange Deeln F 40.00 A 40.00A TG Rente Groeif 21.80 e 21.80 e Europe City Est. .00 A 14.00A Orange EurSmcap F- 11.70 11,70 Trans Eur.Fund 129,60 127.30 Euro Dutch Eq.F 24,10 f 23,45 Orange Fund 32,00 32,00 e Transpac.F. 224,00 216,00 Euro Spain F 18.00A Orange Global Pr. 10,00 Uni-Invest 12,50 f 12,80 f FinlesTopr.Gr.F. 33,30 A 33,30A Orange MidcapF. 14.60 14,60 VaslNed Off/lnd 32.00 f 31.85 Fortis Amerika F. 24,00 24.00 Pacific Rim C.F. 23.90 23.80A VaslNed Retail 48.70 48.50 Fortis Europa F. 3 .00 30,00 Pan Glob ConvF. 27,00 27.10A VHSOnr. Mij 11,80 11,40 Fortis Japan F. 29,50 28,75 f Pitcher 35,80 35,75 VIBNV 27.95 f 27,70 Fortis Obam 101,00 99,80 e Postb.Aandelenf. 67,25 66,80 VPV HollandHaven 33,30 A 33,30 A Fortis Obl.Div.F. 51.50 51,60 Postb Beleggf. 38,05 38,50 VSB Liq.Groeif. 49,00 49,00 Fortis Wereld Mix f. 4/ .45 44,50 Postb. Com. Techn.f 30,70 30,00 f VSB Obl.Groeif. 62,05 62,05 Gen B.Aandelenf. 8 ,90 83,90 A Postb.Euro Aandf. 23,55 23,30 Wereldhave NV 50.00A 50,00 f Gen B.Liq. Grf. 4 ,80 A 49,80 A Postb.Euro conl.clfd 25.00 25.00 Wereldhave O/N 1,82 A 1,82 A Gen.B.Obl.Divf. 52,30 52,30 f Postb.Easy Bluebelf. 23,75 23,25 World Prop.F. 37,20 37,20 A Gen.B.Obl.Waarf 71.50A 71,50 Postb.IT fonds 42,00 41,40 WP Stewart H 1210,20 209,70 Gim Dutch Eq.Fund 49,00 A 49,00 A Postb.Ned.fonds 45,30 44,60 ZOM Florida F 30,00 A 30,00 A Gim Global Fund 4 ,00A 39,05 e Postb.Netlorenlef. 24,40 24,50 Asas-fondsen Gim Mix Fund 46.50A 46,45 A Postb.Obl.f 27,15 27,05 Gim Real Est Eq F Gim World Eq Fund Guld Rente Fonds 43,50 60.00A 37,60 A 43,65 60.00A 37,60 Postb.Vastgoedf. Postb.Verm.gr.f. Postb.Wereldm.f. 24,25 32,95 29,20 24,25 32,95 28,95 Alb. Fisher 0,08 e Alcatel Alsthom 143,00A 143,50 A Holl. Eur. Fund 75.00 75.00A Preferent F. 48,75 48,75 A Amer. Expres 130,00 A 127,00A Hoil.Obl, Fonds 6 ,10 66,00 Rentalent 19,95 20,00 AT&T 50,00 A Optiebeurs vorige slot- omzet koers koers abn amro c okt 0 718 0,45 0,45 asml P jan 60,00 725 9,50 a 10,35 abn amro c oOO 8 6189 1,90 1,85 P apr 70,00 725 17,50 18,50 abn amro c o02 5 777 5,55 5,45 17,50 853 0,30 0,20 abn amro c o02 8 956 3,55 3,55 els c okl 13,00 2325 0,35 0,35 abn amro p oOO 8 6005 4,20 b 4,30 els 13,61 719 0,20 0,25 aegn c okt 0 3780 2,85 3,10 b els 14,00 805 0,70 0,60 aegn c jan 0 2018 1.25 1,25 els c o02 18,15 1468 1,10 1,05 aegn p okt 0 2457 2.40 b 2,30 els p oOl 15,88 691 4.90 4.95 aex c aug 0 755 6,50 6,80 a els p o02 13,61 1215 3,70 3,75 aex c aug 0 680 0,90 0,80 b fort 30,00 1527 1,65 1,40 aex c aug 0 833 0,50 0,45 hoog c o02 45,37 762 16.00 17,85 aex p aug 0 1075 2,80 2,80 ing c okt 50,00 795 1.60 1,35 aex p aug 0 945 9,30 8,70 ing c oOl 61.26 818 4,50 4,45 aex p okt 5 750 4,50 a 4,50 a ing p okt 45,00 811 2,35 2,60 aex p okt 0 755 10,50 10,00 ing P Jan 45,00 766 3,60 4,00 ah c okt 8 4000 16,25 a 15,70 a kpn p okt 40,00 777 3,00 3,00 ah c okt 2 4015 12,70 12,30 c aug c apr 60.00 1170 0,50 0,50 ah p okt 8 3500 0,20 a 0,15 57,50 1000 5,50 a 5,40 b ah p okt 2 1630 0,55 0,65 b c oOO 54,45 1089 8,00 8,00 ah p okt 0 834 1,10 1,35 P apr 55,00 750 5,30 a 4,95 asml c jan 0 946 8,40 7,50 p apr 57,50 1000 6,60 a 6,10 0 749 6,30 5,30 p oOC 54,45 1070 6,50 a 6,20 0 790 4,70 4,00 p o02 55,00 1009 6,00 6,00 asml p okt 0 2,50 3,10 unil p o02 75,00 1000 15,10 14,00 asml p jan 0 1159 6,70 7,50 wkl c jan 47,50 2857 0,30 a 0,25 Ameritech Amprovest Cap. Amprovest Inc. Asarco Inc. Atlantic Richf. Bell Atlantic Bell South Bethlehem Steel Boeing Comp. CBS Corp. CDL Hotels Int. Centocor Chevron Corp. Coastal Corp. Colgate-Palm. Comp Ben. Par.Bfr Comp. Task Gr Dai-lchi Yen Dow Chemical Du Pont First Mexico Inc. Fluor Corp. Ford Motor Fortune Brands Gen Electric Gen. Motors Goodyear Hitachi Yen Honeywell IBM Intern. Flavor Int.Paper Kleinw.Benson Stg Makita Corp.Yen Matsushita El. MIHusd Mitsub.Eleotric Mitsui Yen Mobil Corp. Morgan J.P. NEC Corp Yen Occidental Co PepsiCo Perkins Foods Stg Philip Morris Phillips Petr Polaroid Corp Reed Int. Stg Ricoh Comp Sara Lee Corp. St.Gobin Ffr Sanyo Elec. Yen SBC Communie. Schlumberger Scott Newc. Sears Roebuck Sec Cap US R Sekisui H. Yen TDK Toshiba Corp. Union Pacific Unisys USX Marathon Venator Group Staatsleningen 10'/a NL 80-00 10 9 V' NL 90-00 10 9 NL90I-II 00 9 NL90III-00 9 NL90IV-00 9 NL 911-11-01 8'/. NL 90-00 8-ANL 9011-00 3V.NL91-01 8'/. NL 92-07 B'h NL 89-99 87= NL 91-01 87.-NL91-06 8'/. NL 90-00 8V.NL 921-02 8'ANL 9211-02 8V. NL 92-071-11 87. NL 92-071-11 7'/. NL 90-00 7Y« NL 95-05 77j NL 8911-99 7'/: NL 93-23 77= NL 95-10 77. NL 94-04 7 NL89IV-99 7 NL 93-03 7 NL 95-05 6'/. NL 95-05 67: NL 93-03 6 NL 96-06 5V. NL 94-04 57. NL 96-02 57. NL 97-07 57: NL 98-28 57. NL 98-08 75,00 A 74,00 A 65,00 A 65,00 A 67,75 A 67,75 A 18,00 A 18,00 A 90,50 A 90.50A 65,00 A 63,00 A 44.50A 7,50 A 7,40 A 46,00 A 47,30 44,50 A 44,50A 3,00 A 56,00 A 56.00A 91.25 A 93,00 A 40.00 A 40.50 A 48,00 A 47.80 A 26.15A 16,50 A 16.50A 1200,00 A1200,00 A 126,30 A 124,60 A 72.50A 72.00A 13,50 40,00 A 39,50 A 49,00 A 50,00 A 39,50 A 39,50 A 108,00 A 108,50 62,00 A 63,00 A 54,50 A 53.00A 400,00 119,50 A 117,50 A 122,00A 121,00 44,50 A 45.30A 51,80 A 52,30 A 4600,00 A4400.00 A 1600,00 A1500,00 A 360,00A 29,00 A 28,00 300,00 A 300,00 A 102,00 A 101.50A 127,00 A 127,00 A 800,00 A 20,00 A 19,50 A 39.00A 38.50A 1,40 A 37,50 A 37,50 A 51.00A 49,00 23.60A 23,00 A 4.80 A 4,70 A 900,00 A 21.50A 21.60 A 175.00A 176.00A 400.00A 370,00A 58,50 A 57.90A 59,70 A 60,00 a 6.60A 6.50A 40.50A 41.30A 18,60 18,60 1300,00 A1200.00 A 7000.00 A 600,00 55,10 A 54,80 A 41.00A 40.50A 30,40 A 30,00 A 10,50 A 10.00A 104,41 105,08 106,56 107.69 104.04 105,31 109.94 123,50 100.70 107,63 121,50 102,72 110.25 111,20 120,90 121,75 102.08 115.30 101.24 123.95 119,45 112.50 100.09 108,90 111,90 111,00 107,50 107,20 105,40 104,75 105,70 97,50 102.05 105,35 107,40 104,38 105,05 106,52 107,65 103,99 105,26 109,95 123,65 100,70 107,60 121,60 102,67 110.30 102,03 115.40 101,21 124,25 119,60 112.55 100,05 108,90 112,00 111.10 107,50 107,35 105,50 104,85 105,75 97,90 102,20 Beursindexen A'dam AEX-index A'dam Midkap-index CBSkoersindex Eurotop 100-index DAX Nikkei FTSE-index Wall Street 539,93 540,68 603.52 601.34 751.90 753.70 2911.85 2897,58 5107.68 5119,37 17S69.S3 17685,38 6250.60 6235.40 10677.31 10674,77 Bankpapier Van 04 augustus (17.00 uur) tot 05 augus tus (tol 17.00) hanteert het GWK de vol gende advieskoersen (kosten verkoop 2.25pct/aankoop 1 75pct) voor het inwis selen resp. aankopen van buitenlands 2,0205 2,0605 1,0890 1,1790 1,3400 1,3960 5,46290 5,46290 1,3330 1,3860 3,7100 3,9000 29,04 29,91 112,674 112,674 3,2850 3,3620 11,0000 15,0000 37,0637 37,0637 33,5953 33,5953 0,5900 0,7300 24,60 27,10 0,7700 0,9600 2,798135 2,798135 0,47 0,57 11.3812 11,3812 178.00 178,80 20,70 23,10 1.0200 1,1400 25,83 27,03 16,015 16.015 48,0000 68.0000 1,0992 1,0992 4,5400 4,9400 1,3245 1.3245 5,9000 6,2000 0,000345 0,000595 0,2910 0,3630 24.45 25,68 137.50 137,90 antiliaanse gulden australische dlr belgischefrk(IOO) canadese dlr cyprus pond deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond estlands kroon finse mark (100) franse frank (100) grieksedr. (100) hongkong dlr (100) hong forint (100) Israel shekel ital.lire (10.000) japanse yen (10.000) marok dirhOOOI nieuw zeeland dlr noorse kroon (100) oosl.schill. (100) poolse zloty Portugese esc 1100) slow, koruna 1100) Spaanse pes (100) tiech. koruna (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand Zweedse kr (100) Zwitserse frk 100) (Advieskoersen - Bron: GWK) amerik. dollar antill. gulden austr.dollar belg.frank (100) can.dollar deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond franse frank (100) grieksedr. (100) hongk. dollar (100) lerse pond ital.lire (10.000) jap.yen (10.000) nwzeel.dollar noorse kroon (100) oosl.schill (100) Portugese esc. (100) Singapore dollar spaanse pes. (100) z.-afr rand (100) zweedse kr. (1001 zwits.frank(IOO) 2,0670 2,0430 1,1610 1,1480 1,3460 1,3400 5,46285 5,46285 1,3770 1,3670 29,5900 29,5900 112,6740 112,6740 3,3430 3,3230 33,5953 33,5953 0,6770 0,6760 26,6000 26,3000 2,7981 2,7981 11,3812 11,3812 177,8000 178,4000 1,0910 1,0940 26,6900 26,5200 16,0150 16,0150 1,0992 1.0992 1,2280 1,2170 1,32445 1,32445 33,3000 33,1000 25,1500 25,1800 137.9000 137.7000 2.20371 2,20371 4 aug 540,68 4 aug 4,84 600 580 S. V 560 520 beurs Amsterdam periode van 20 dagen 5,0 4.8 rendement op staatsleningen penode van 20 dagen 4 aug 2,0479 FRANKFURT AM MAIN - De nettowinst van het Duitse che mieconcern Hoechst is in het eerste halfjaar met twee procent gestegen tot 1,05 miljard mark (ƒ1,19 miljard). De omzet claalde vijf procent tot 17,2 miljard mark 19,4 miljard). In het tweede kwartaal vielen de resultaten tegen. Winsten bij de divisie 'life sciences' (geneesmiddelen, biotechnologie en geneesmiddelen), konden de problemen bij de chemiedivisie niet verbloemen. Hoechst richt voor 'life sciences' samen met het Franse Rhöne-Poulenc een gezamenlijke onderneming (Aventis) op. ANP AMSTERDAM - De Duitse wasmiddelenfabrikant Benckiser heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de nettowinst opge voerd met achttien procent tot 73,7 miljoen. De winst over de eerste helft van dit jaar komt daarmee uit op 132,9 miljoen, veertien procent meer dan het jaar daarvoor. De goede resultaten schrijft Benckiser, dat in de loop van dit jaar wil samengaan met de Britse branchegenoot Reckitt Colman, toe aan schoonmaakbedrijven Calgonit, Finish en Jet Dry. Reckitt Colman kwam gisteren ook met zijn resultaten over de eerste zes maanden. De fabrikant zag het resultaat met 51,2 procent terugvallen tot 260 miljoen. Oorzaak; de aan houdende malaise in Oost-Azië en Latijns-Amerika. ANP BRUSSEL - De Europese Commissie begint een officieel on derzoeknaar de overname van de Nederlandse producent van sanitair Sphinx Gustavsberg door de Finse branchegenoot Sanitec. Brussel vreest dat de combinatie in de Benelux en Scandinavië een te overheersende marktpartij wordt. In de Benelux stevent Sanitec-Sphinx ai op een marktaan deel van ruim vijftig procent, in Scandinavië zou dat meer dan 75 procent kunnen worden. De directie van Sphinx Gustavsberg maakt zich niet al te veel zorgen. In de Benelux kan de verkoop fiks omlaag en in Scan dinavië kan één van de drie sanitairpoten in de etalage. ANP AMSTERDAM - De lage inflatie en rente in combinatie met economische groei zorgen voor een florerende onroerend- goedsector. Het beleggingsfonds Uni-Invest heeft daar in de eerste zes maanden van dit jaar van geprofiteerd. Het nettore sultaat steeg met meer dan 35 procent tot 90,2 miljoen. De goede gang van zaken bij Uni-Invest komt vooral door de groei van de bruto huuropbrengsten. Hier was een toename van ruim zeventien procent. Die stijging ontstond door over names. In de eerste helft van 1999 nam Uni-Invest voor een bedrag van ƒ361 milj oen aan onroerend goed over. Het fonds heeft de acht hotels uit zijn portefeuille eind juli verkocht. Uni-Invest handhaaft de eerder uitgesproken verwachting dat het directe beleggingsresultaat met vier tot zeven procent zal groeien. ANP VENLO - Zaden- en peulvruchtenhandelaar Alanheri heeft de eerste helft van dit jaar afgesloten met een winst van 81.000 bij een omzet van 109 miljoen. Door het lage prijs niveau op de markten voor zaden en granen bleven kopers en verkopers aan de zijlijn staan. In de eerste helft van vorig jaar keek Alanheri nog tegen een verlies van bijna 1,5 miljoen aan. De omzet was toen met ƒ122 miljoen aanmerkelijk hoger dan in de eerste zes maan den van dit jaar. De directie van Alanheri verwacht een posi tief resultaat voor dit jaar. ANP Goud en zilver Amsterdam - Prij'zen van 14.00 uur Goud onbewerkt 16 680-17.330, vorige-16.740- 17 390, bewerkt 18.930 laten, vorige 18 990 laten, zilver onbewerkt 330-400, vorige 330-400, bewerkt 440 laten, vori ge 440 laten. doorCor de Horde AMSTERDAM - De chemie- fondsen kregen gisteren vleu gels door de overname van Union Carbide door Dow. Na de samenklontering in de Verenig de Staten kijken beleggers al verlekkerd uit naar soortgelijke mega-overnames in Europa. Op een overigens matte beurs sprong DSM in de loop van de dag ruim zes euro omhoog, om 5,60 hoger te eindigen op 121,00 euro. Akzo ging 85 eurocent op 39,45 euro rijker de vloer af. Beursplein 5 stond gisteren in het teken van grote plussen en minnen, die resulteerden in een mager plusje van 0,75 punten op 540,68 voor de AEX-index. Even na vier uur dook de index heel eventjes onder de grens van 538,35, de slotkoers van vorig jaar, maar in het laatste kwar tier was er licht herstel „Dat was wel een beetje verras send. We stonden de hele dag in de min", zegt een beurshande laar. Volgens hem komt dat door Amerika; in het laatste kwartier Amsterdamse handel ging aan de andere kant van de oceaan de Dow Jones van plus zeventig naar plus 130. Ook Duitsland ging op het laat ste moment omhoog, met ruim een half procent. Londen won 0,2 procent. In Amsterdam was Hoogovens gevraagd. De winst was welis waar gedaald, zo werd gisteren bekend, maar daar hadden de beleggers al rekening mee ge houden. Belangrijker vonden zij de mededeling dat de staalprij- zen aantrekken. Het fonds werd 1,80 op 56,70 euro meer waard. Ook bij Unilever waren het de halfjaarcijfers die voor een be tere koers zorgden (plus 1,95 op 68,50 euro). Morgen worden de cijfers bekend. De grote minnen waren te vin den bij de technologiefondsen. Philips zakte 2,20 euro op 91,20 - winstneming door professio nele handelaren, denkt de com missionair - en ASM Lithogra phy werd 1,85 minder waard op 54,15 euro. Baan leverde een dubbeltje in op 11,60 euro. Sphinx ging flink omlaag nadat de Europese Commissie met be denkingen kwam bij de overna meplannen door Sanitec. Beleg gers zijn bang dat de overname niet doorgaat, wat een min van 1,20 op 11,55 euro tot gevolg had. Nieuwkomer op de beurs SBS, dat sinds gisteren een co- notering heeft aan het Damrak, boekte meteen zeven dubbeltjes winst op 31,20 euro. ANP VELSEN - Papierfabriek Crown van Gelder heeft de net towinst in de eerste helft van het jaar zien dalen tot ƒ8,7 miljoen. In het eerste semester van 1998 was de winst nog 13,2 miljoen. De oorzaak voor de daling ligt volgens het bedrijf in stijgende celstofprijzen en de waardever meerdering van de dollar. Het bedrijf zette in de eerste helft van het jaar 120 miljoen om tegen 143 miljoen een jaar eerder. Na de zomerperiode ver wacht het bedrijf te kunnen profiteren van goede ontwikke lingen op de afzetmarkt. De productie zal in de tweede helft van het jaar ook hoger liggen. Het bedrijf kondigde onlangs al aan dat de winst fors minder zou zijn. Crown van Gelder ver wacht het resultaat dit jaar la ger uitvalt dan in 1998. Op de langere termijn is de papierfa briek optimistisch over de afzet en winstmogelijkheden. ANP middenkoers in guldens penode v STOCKHOLM - Het Zweedse woonwarenhuis Ikea verdeelt de om zet van één dag onder het personeel. Het concern heeft 9 oktober als datum geprikt. Het totale bedrag komt naar verwachting neer op omgerekend ongeveer 125 miljoen. Voor ieder van de 40.000 vaste medewerkers betekent dat een cheque van ƒ3125. Voor veel werknemers van Ikea komt dat neer op een maandsalaris. De oprichter van Ikea. Ingvar Kamprad, liet in een brief aan het personeel weten dat 'dit een manier is om u persoonlijk te bedan ken. We hebben samen Ikea opgebouwd; samen gaan we door in de volgende eeuw'. De bonus is bestemd voor de werknemers in alle 150 vestigingen over de hele wereld. Ikea deed in 1985 een soortgelijke uitkering, naar die gold alleen voor de werknemers in Zweden. Sindsdien heeft Ikea er wereldwijd vele vestigingen bijgekregen. KRF

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 7