Concurrenten laten het afweten Ajax op volle sterkte tegen RCS De Ritter stijgt boven zichzelf uit op WK Aardig rennersveld in Burgh-Haamstede Kusters verrast favoriet Bauwens Steve Ramon heerst in Supercross premie sport donderdag 5 augustus 1999 z 21 Atleten willen meer rust Alwin Vermeulen simpel naar zege Boulevardloop en stratenloopcircuit Jalabert aan beterende hand Trimklassieker uitgesteld Blangé naar Dynamo of Vrevok Jol fluit finale Intertoto Cup Draw cricketers tegen Pakistan Judobond schorst Van der Geest uitslagen agenda Axel-Kemzeke gaat niet door Emiel Nijsse wint net niet doorSven Remijnsen ATHENE - Mario de Bitter kan terugkijken op een geslaagd debuut bij het wereldkampi oenschap op de baan voor junioren. De achttienjarige wielrenner uit Hoek eindigde gisterochtend als zevende in het kwalificatietoernooi voor de drie kilometer achtervol ging- De Ritter realiseerde op de olympische wielerbaan van Athene een tijd van 3.30.40, waarmee hij vijf seconden tra ger was dan de beste tijd. Al leen de snelste vier plaatsten zich voor de finaleronde. Toch keek de renner van wielerver eniging Zeeuws-Vlaanderen tevr eden terug op zijn race. ,,Ik hoor bij de beste tien junioren van de wereld. Dat had ik eer lijk gezegd niet verwacht. Ik heb boven verwachting ge presteerd." Aan het kwalificatietoernooi deden 42 renners mee. Hans Dekkers uit Eindhoven, die vo rige maand nog te sterk was voor De Ritter op het Neder lands kampioenschap in Alk maar, eindigde als 21e. De Rit ter, Dekkers en Teun Mulder moeten zich vanavond zien te kwalificeren voor de finale van de olympische sprint. De snelle baan van Athene mag De Ritter dan goed bevallen zijn, de omstandigheden in de Griekse hoofdstad zijn een stuk minder aantrekkelijk. „Omdat het hier zo warm is, hangt er veel smog boven de stad. Elke dag fietsen we met z'n drieën vanuit het hotel naar de piste. Dat is een ritje van nog geen acht kilometer, maar niet ongevaarlijk. In Athene ken nen ze geen fietspaden, zodat we voortdurend tussen de au to's door moeten scheuren. Daar kijken de mensen van op, want hier zie je bijna nooit ie mand op de fiets." SYDNEY - De internationale atletiekfederatie (IAAF) heeft het organisatiecomité SOCOG van de Olympische Spelen in Sydney gevraagd het programma aan te passen. De IAAF wil rustdagen tussen bepaalde onderdelen. De atleten zouden een dag pauze moeten krijgen tussen de halve finales en de finale van de 400 meter en de middenafstanden. Tussen de lange af standen (3000 meter en meer) zou de onderbreking twee da gen moeten duren. Het SOCOG heeft toegezegd de mogelijk heden te onderzoeken. Het comité zal daarbij wel aan de geplande data voor de finales vasthouden. AFP MADRID - Laurent Jalabert mag deze week het ziekenhuis in Madrid verlaten. Een woordvoerster heeft dit bekendge maakt. De Franse wielrenner kwam zondag ten val tijdens de etappe wedstrijd Castilla-Leon en brak daarbij een sleutel been. Ookliep hij een hoofdwond op. Het is nog onduidelijk of Jalabert in september kan deelnemen aan de Ronde van Spanje. Zijn ploegleider Manoio Saiz van ONCE heeft hier over nog geen beslissing genomen. AFP doorSjaakSinke VLISSINGEN - Alwin Vermeu len (AV'5(i) kreeg de overwin ning in het PZC-stratenloopcir- cuit gisteravond in de schoot geworpen doordat zijn enige concurrent Miquel van Tonge ren (Dynamica) met een licht blessure verstek moest laten gaan in de Boulevardloop van Vlissingen. „Jammer voor de spanning in het circuit", zei Ver meulen toen hij van de blessure van Van Tongeren hoorde. Vorig jaar moest Vermeulen nog genoegen nemen met de derde plaats in het stratenloopcircuit achter Miquel van Tongeren en Sepp Vermeulen (Schelde- sport). Toch kreeg Vermeulen de overwinning op de winderige Vlissingse Boulevard niet ca deau. De altijd strijdlustige Er- ik Goossen (Scheldesport) zorg de voor de nodige tegenstand, maar kwam net tekort voor de 1 oveiwinning in de 62e editie van i de Boulevardloop. Meteen na de start ging het tachtig man sterke peloton te gen de wind in richting het standbeeld van Michiel de Ruy- ter, met Alwin Vermeulen en Er ik Goossen aan kop voor vete raan Jan de Bart (AV'56), Joost de Klerk (AV'56) en Rini Brug- geman (AV'56). Daarachter kwam Ronald Ovaa (Veteranen Nederland) wat te zwemmen tussen de koplopers en een grote groep onder aanvoering van ve teraan Leo Klaasse (Voome) en Lion van Luyk (Dynamica). Verschillen In het verder verloop van de 7,2 i kilometer lange wedstrijd ver anderde er weinig meer aan de posities. Alleen de verschillen werden steeds wat groter. In de laatste kilometers moest Goos- Alwin Vermeulen (rechts) op weg naar de overwinning in de Boulevardloop. Erik Goossen (links) kan niet volgen. foto Ruben Oreel sen toch lossen, waarna de tweede overwinning voor Ver meulen in het circuit een feit was. Jan de Bart hield stampend en schokkend de derde plaats overall vast, die goed was voor zijn vierde overwinning in het circuit. Rini Bruggeman pakte de vierde plaats voor Ronald Ovaa, die verrassend op de tweede plaats in het straten loopcircuit eindigde. Brugge man bleef met slechts een puntje achterstand op de derde plaats steken. Pieter van Horssen (Dy namica) boekte zijn vierde zege bij de veteranen H50 en ook Hans Pluijlaar (Dynamica) was viermaal de sterkste bi] de vete ranen H60. Wat goed is komt snel, is een be kend gezegde in de sport. De laatste weken maken twee 'nieuwe' vrouwen dat duidelijk waar. In de 14 kilometer van Zoutelande eindigde Christel Verbeek (Dynamica) als tweede, nauwelijks een week nadat zij lid geworden was van Dynami ca. In de Boulevardloop ging Marlies Kort (Delta Sport) to taal onverwacht als eerste over de finish, voor gevestigde namen als Karin Bastian (Dy namica) en Marianne de Kok (LPK). De Kok had een geldig excuus. Oorspronkelijk had ze zich af gemeld, maar toen ze op tijd in Vlissingen kon zijn, stond toch weer aan de start. „Na twee ki lometer verzuimde ik al en het was gebeurd met me", liet ze na afloop weten. De overwinning in het circuit had De Kok na winst in de vorige drie wedstrij den al binnen. Aerobics Marlies Kort besloot, na overleg met trainer Jan Kloet, zich vori ge maand aan te melden bij Del ta Sport, nadat ze in de Pannen koekloop en de Port Zélande- run uitstekende resultaten be haalde. ,Ik had dit echt niet ver wacht". vertelde ze opgewekt. „Ik ben net terug van vakantie uit San Francisco en nog wat vermoeid door het tijdverschil." Evenals Christel Verbeek houd Marlies Kort haar conditie op peil met aerobics en fitness. Daarnaast doet ze aan zwem men, fietsen, skeeleren, wande len en tennissen. „Ik ga zeker verder met atletiek, maar ik wil de andere sporten niet laten zit ten, omdat ik daardoor kenne lijk een behoorlijke conditie heb opgebouwd." Zaterdag staat Marlies Kort aan de start van de 15 kilometer van Wolphaarts- dijk. Huquette Declercq (Dynamica) was goed voor de vierde over winning bij de vrouwen D35 en stelde zo haar winst in het PZC- stratenloopcircuit definitief veilig. CLINGE - De Scheldeleut- klassieker voor trimmers en cy- closportieven, die zaterdag in Clinge zou worden verreden, is afgelast. Het wielerevenement is ver schoven naar zaterdag 28 au gustus. De start in Clinge is om 14.30 uur. SYDNEY - Als Peter Blangé komend seizoen gaat spelen in de Nederlandse competitie, zal dat zijn bij Piet Zoomers/Dyna- mo uit Apeldoorn of Geové/Vrevok uit Nieuwegein. De spel verdeler heeft met beide clubs gesproken en zijn financiële wensen kenbaar gemaakt. De club die het verst wil gaan, weet zich verzekerd van Blangé's diensten. Hijzelf heeft geen voor keur. Mocht geen van beide clubs toehappen, dan overweegt Blangé sterk om er nog een jaartje Italië aan vast te knopen. Hij wil in aanloop naar de Olympische Spelen hoe dan ook bij een club actief zijn. Bij voorkeur in Nederland en pas in het ui terste geval in zijn tweede vaderland. GPD ZEIST - Dick Jol fluit een van de drie finalewedstrijden in de Intertoto Cup. De UEFA heeft Jol aangewezen als scheids rechter voor het duel op 10 augustus tussen de winnaar van MSV Duisburg - Montpellier en de winnaar van Trabzonspor - Hamburger SV. De return staat gepland voor 24 augustus. De drie winnaars van de finalewedstrijden plaatsen zich voor het toernooi om de UEFA Cup. ANP AMSTELVEEN - De tweedaagse wedstrijd tussen de cricket teams van Nederland en Pakistan A is gisteren op het gras wicket van Amstelveen in een draw geëindigd. De jonge Pakistani, die de eerste dag een monsterscore van 338 voor 6 lieten aantekenen, hadden op een inningsoverwinning gere kend. Goed batten van Van Bunge (60) en Statham (51) stond de zege voor de sterke Aziaten in de weg. Nederland eindigde in de eerste innings, die dinsdagnamiddag waren begonnen met 44 voor 0, op 197 all out. Vervolgens was de tijd te kort om tot een resultaat in de tweede innings te komen, waarmee de reglementaire draw een feit was. ANP HAARLEM - De tuchtcommissie van de Judo Bond Neder land heeft Cor van der Geest een schorsing opgelegd. De coach van Kenamju uit Haarlem mag met ingang van het vol gende toernooi waarin een van zijn pupillen uitkomt zijn functie een maand lang niet uitoefenen. Van der Geest kreeg de straf opgelegd naar aanleiding van een incident tij dens het NK vrouwen voor teams in september 1998. Hij schopte toen uit onvrede over een arbitrale beslissing een stoel omver. GPD Atletiek Vlissingen. 62e Boulevardloop. 7.2 kilo meter. Mannen H21:1. Alwin Vermeulen (AV'56) 23.25,2. Erik Goossen (Schelde sport) 23.39, 3. Rini Bruggeman (AV'56) 24.28,4. Ronald Ovaa (Veteranen Neder land) 24.32, 5. Arjan Beije (Delta Sport) 24.37. H40: 1. Jan de Bart (AV'56) 23.51, 2. Jan de Wilde (AV'56) 24.43, 3. Leo Klaasse (Voorne Atletiek) 24.50. H50: 1. Pieter van Horssen (Dynamica) 25.52, 2. Eddy Smit (Delta Sport) 26.30, 3. Dim Timmers (Achilles) 27.14. H60: 1. Hans Pluijlaar (Dynamica) 30.56, 2. Hans Bos telaar (Dynamica) 32.02,3. Joop Dannis (LPK) 32.24. Vrouwen D21: 1. Marlies Kort (Delta Sport) 27.17,2. Karin Bastian (Dynamica) 27.36, 3. Marianne de Kok (LPK) 28.18. D35: 1. Huquette Declercq (Dynamica) 31.17,2. Willemien de Nooy- er (Dynamica) 32.39,3. Renate Nienhaus (Vreden (Did) 34.48. Eindstand PZC-stratenloopcircuit. Man nen. H21: 1. Alwin Vermeulen (AV'56) 898, 2. Ronald Ovaa (Veteranen Neder land) 892, 3. Rini Bruggeman (AV'56) 891. H40: 1. Jan de Bart (AV'56) 900, 2. Jan de Wilde (AV'56) 897,3. Leo Klaasse (Voorne) 895. H50:1. Pieter van Horssen (Dynamica) 900, 2. Eddy Smit (Delta Sport) 897, 3. Dim Timmers (Achilles) 895. H60: 1. Hans Pluijlaar (Dynamica) 900,2. Hans Bostelaar (Dynamica) 896,3. Joop Dannis (LPK) 895. Vrouwen D21:1. Marianne de Kok (LPK) 900,2. Karin Bas tian (DynamicaO 896,3. Christel Verbeek (Dynamica) 894. D35:1. Huquette Decler cq (Dynamica) 900, 2. Marjan de Wild (THOR) 897,3. Willemien de Nooyer (Dy namica) 894. Motorsport Supercross Axel. Open klasse (125, 250 en 500cc): 1. Steve Ramon (Zerkegem) 2. Jimmy Verburgh (Zelzate) 3. Brik Schel- fout (Knesselare) 4. Alwin van Asten (Val- kenswaard) 5. Ken Vermeer (Eindhoven 125cc: 1. David Seghers (Pepingen) 2. Aswin van Damme (Zuiddorpe) 3. Jimmy Pombereu (Zomergem) 4. Davy de Pels- maker (Lokeren) 5. Nicolas Stampaert (St. Martenslatem). 80cc: 1. Rinus van de Ven (Vlissingen) 2. Daniël Stout (Wemel- dinge) 3. Marten Sanders (Hogerheide) 4. Stef Vandaele (Oostrozebeke) 5. Ken neth Dierkens (Tielt). Sportprijsvragen Lucky Ten: 19-30-35-41-44-46-48-51-53- 54-58-59-61-62-63-65-67-73-74-78. (on der voorbehoud) Duitse midweeklotto. Trekking A: 6-13- 18-35-43-44. Reservegetal: 32. Trekking B: 10-13-15-20-43-47. Reservegetal: 7. Supergetallen: 2/0. Spel 77:4355622. Su per 6:576888. (onder voorbehoud) Belgische midweeklotto. Winnende1 ge tallen: 6-9-24-33-36-42. Reservegetal: 18. Joker: 3951245. (onder voorbehoud) Tafeltennis Eindhoven. WK. Mannen, enkelspel, 1e ronde: Heister (Ned) - Lo (HKo) 21-19 17- 21 22-20 21-18, Huang (Can/22) - De Cock (Ned) 21-14 21-1421-11, Keen (Ned/25) - Tokic (Slv) 21-1415-21 21-14 22-20, Fetz- donderdag Tennis 4e Rabo Vliegende Hollandertoernooi. Locatie: Sportpark Oude Vaart, Terneu- zen. Aanvang: 14.30 uur. Voetbal Vriendschappelijk. Cercle Brugge (belof- ten)-Hoek (19.00 uur), Hoofdplaat-IJzen- dijke (19.30 uur), Clinge-Hulsterloo (19.30 uur), Oostburg-Cadzand (19.30 uur). ner (Dui) - Sung (Ned) 21-14 21-16 10-21 21-11. 2e ronde: Heister (Ned) - Korbel (Tsj/29) 11-21 21-16 22-24 21-18 21-19, Leung (HKo) - Keen (Ned/25) 10-21 21-17 24-22 19-21 21-18, Samsonov (WRu/1) - Chatelain (Fra) 21-19 21-13 21-12, Guoli- ang Liu (Chn/2) - Van Scheele (Zwe) 21-8 22-20 21-3, Kong (Chn/3) - Park (ZKo) 21- 10 21 -8 21-10, Primorac Kro/4) -Martinez (Fra) 16-21 21-15 21-14 21-19, Waldner (Zwe/5) - Andrianov (Rus) 17-21 21-1221- 18 16-21 21-12, Wang (ZKo/6) - Mazunov (Rus) 22-20 21-12 21-12. Dubbelspel, 3e ronde: Heister/Keen (13) - Oh/Lee (ZKo) 6-21 23-21 21-19. Vrouwen, enkelspel, 2e ronde: Wang (Chn/1) - Muller (Ned) 21-14 21-11 21-5, Ju Li (Chn/2) - Herczig (Oos) 21-7 21-13 21-12, Tian-Zörner (Dui/3) - Kovtun (Oek) 21-8 21-9 21-9, Yang (Chn/5) - Svensson (Zwe) 21-11 21-15 21-18, Ni (Lux/6) - Xu (Tai) 21-19 20-22 16-21 21-14 21-16. Tennis Amsterdam. Mannen, Grolsch Open, 1 miljoen gulden. Tweede ronde: Meligeni (Bra/4) - Portas (Spa) 6-3 7-6, Arazi (Mar) - Medvedev (Oek/7) 6-2 6-3, Lapentti (Ecu/2) - Ruud (Noo) 7-5 6-3, El Aynaoui (Mar/6)-Alamï (Mar) 1-66-16-1,Zabaleta (Arg/3) - Squillari (Arg) 7-5 6-4, Gustafs- son (Zwe) - Voinea (Roe) 3-6 6-3 6-1. Terneuzen. 4e Rabo Vliegende Hollan dertoernooi. HE B1, 1e ronde: D. Blackman-P. Hendrikse w.o, O. van Que- kelberghe-T. Poppe 6-4 6-3. GD BI, kwartfinale: Kruit/De Koster-Verhaegen- /Louweret 6-3 6-1. HE B2, Ie ronde: E. Bleyenberg-B. Ysebaert 7-6 6-2. 2e ron de: D. Blackman-R. Verheul 7-5 6-2, N. Kusters-A. Bauwens 6-2 6-3. HE C1, 2e ronde: L. de Kort-G.J. Louweret 6-4 3-0 opg. DE Cl, kwartfinale: S. de Witte-D. Schelfaut 6-0 6-0. HD Cl, kwartfinale: Lammens/Ysebaert-Kommers/Houg 6-4 6-1. HE C2, 2e ronde: M. van Jole-G de Rechter 7-5 6-3. HD C2, 1e ronde: Van Tiel/Van de Akker-Matthijs/Van Mossel- velde 6-4 1-6 6-4. Kwartfinale: De Smet/Saman-Heyman/Filippo 6-4 6-1, Hamelink/Neve-Van Tiel/Van de Akker 6- 06-1. GD C2,1e ronde: Verhaegen/Assel- man-Adam/Kommers 6-1 6-2, Adriaan- sens/Neve-De Bokx/Van der Zeijst 6-2 6- 1. HE D1, 2e ronde: I. Vermeulen-H. Ste vens 7-5 7-5, B. Verscheure-H. Dhondt 6- 0 6-2, J. Donze-M. van Bremen 4-6 6-0 6- 2. DE Dlpoule: A. van Loo-I. Broeders 6- 37-5. HD D1,1e ronde: Wijland/Verschel- ling-Dhondt/Dhondt 6-1 6-4, HD D1 35, kwartfinale: Freijser/Taberima-Vennix- /Kroes 6-4 6-1, Visser/Simonse-Van de Sande/Feliksdal 6-2 5-7 7-6. DD D1, 1e ronde: Zegers/Visser-Gommers/Barent- sen 6-3 5-7 6-1. GD Dl, Ie ronde: Hamelink/Schoonakker-Kerckhaert/Van Oosten 6-2 4-6 6-4, De Zeeuw/Meyer- Vennix/Vennix6-3 6-4. DE D2,2e ronde: I. Schoonakker-S. Kerckhaert 6-2 3-6 6-4, DD D2, kwartfinale: Hoek/Houmes-Di- eleman/Bleyenberg 6-4 6-2. GD D2, kwartfinale: Walraven/Donze-Verschel- ling/Verschelling 5-7 6-1 6-4. Voetbal Oefenwedstrijd. Heracles - Ajax 2-2(1-2). 16. Machlas 0-1, 23. De Cler 0-2, 42. Van Dijk 1-2,90. Van de Mije 2-2. Wielrennen Maastricht. Profronde: 1. Dierckxsens (Bel) 100 km in 2.18.50, 2. Lotz (Ned), 3. Capiot (Bel) 0.10, 4. Van Heeswijk (Ned), 5. Van der Wolf (Ned). AXEL - De oefenwedstrijd tus sen voetbalclub Axel en het Bel gische Kemzeke, die morgen ge speeld zou worden, is afgelast. In plaats daarvan speelt Axel zaterdag thuis tegen AZW. Het duel begint om 19.00 uur door Peter Godrie BURGH-HAAMSTEDE - De organisatie van de negentiende wielerronde van Burgh-Haam stede heeft een aardig deelne mersveld bijeen weten te krij gen. Voor de wedstrijd, die zaterdag wordt gehouden, heb ben zich tot nu toe 37 renners aangemeld. Het rennersveld voor de wed strijd in de Schouwse Westhoek is qua namen vergelijkbaar met andere Zeeuwse wedstrijden. Zo verschijnen onder anderen John Akkermans, Twan den Braber, Eric de Crom, Wilfred Geijs, Frangois Franse (beiden uit Kwadendamme), Rob Koole (Gogs), Dennis Mesu (Middel burg), Raymond Raadtgever en Mario van Vlimmeren aan de start. door Michel Verberkmoes TERNEUZEN - Niels Kusters uit Limburg zorgde voor een enorme verrassing in de tweede ronde van het vierde Rabo Vlie gende Hollandertoernooi in Terneuzen. Kusters schakelde in het B2 -toernooi de als tweede geplaatste Alexander Bauwens uit met 6-2 6-3. In de kwartfinale komt Kusters uit tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Tom Huis en Menno van de Hout. Dylan Blackman won in dezelfde cate- j gorie van de als derde/vierde in geschatte Ruben Verheul uit Oostburg. Blackman, spelend met harde slagen vanaf de base- i line, was net iets vaster dan Ver- heul en won met 7-5 6-2. In de BI-categorie won Onno van Quekelberghe met 6-4 6-3 van Timothy Poppe. Van Que kelberghe mag nu aantreden te gen de als tweede geplaatste Detlef Pieters. Gert-Jan Lou weret moest in de Cl-categorie zijn partij gewonnen geven bij een achterstand van 4-6 0-3 te gen Laurens de Kort. Louweret, net hersteld van een langdurige ziekte, kon het conditioneel niet volhouden. Sharon de Witte, als tweede ge plaatst op het Cl-schema bij de vrouwen, won in de kwaitfinale van Debby Schelfaut en komt in de halve eindstrijd uit tegen de winnares van de wedstrijd tus sen Maitine Simonse en J acque- line Verhaegen. Maikel van Jole schakelde in de C2-categorie Guido de Rechter uit Terneuzen uit. door Raymond de Frel AXEL- Steve Ramon heeft gis teravond de Supercross van Ax el op zijn naam geschreven. In de open klasse 125, 250 en 500 cc) stak de Belg met kop en schouders boven de vijftien an dere finalisten uit. Steve Ramon was in Axel een vreemde eend in de bijt. De 19- jarige Vlaming uit Zerkegem staat op de zesde plaats in het WK voor de 125cc-motoren. Daarnaast was hij ook nog eens de beste in de Grand Prix in Ne derland. De organisatie vond de deelname van Ramon dan ook 'uniek', omdat hij eigenlijk te sterk was voor deze wedstrijd. Ramon traint veel op het Axelse motorci'ossterrein, en meldde zich gistel-middag plotseling aan. In de openingsfase van de finale zag Ramon Jimmy Verburgh uit Zelzate aan zich voorbij schie ten, maar de Belg maakte zijn achterstand al vrij snel goed. Vanaf dat moment ki-eeg Ramon geen enkele tegenstand meer. Jimmy Vei-burgh werd tweede. Brik Schefhout uit Knesselare passeerde als derde de finish. Alwin van Asten uit Valkens- waard eindigde als eerste Ne derlander op de vierde plek. Ken Vermeer uit Eindhoven werd vijfde. In de 125cc-klasse toonde Da vid Seghers zich oppermachtig. De Belg uit Pepingen finishte ruim voor Aswin van Damme uit Zuiddorpe. Jimmy Pombereif uit Zomergem werd derde. In de 80cc-klasse wei-d geen fi nale gereden. De jongste deelne mers reden twee manches, waarna uit het gemiddelde van de twee races de winnaar werd bepaald. Rinus van de Ven uit Vlissingen bleef iedereen ruim schoots de baas. De Walcherse coin-eur schreef beide manches op zijn naam. Daniël Stout uit Wemeldinge wei-d tweede. Ma- i-en Sanders uit Hoogerheide behaalde de derde plek. ZUNDERT - Emiel Nijsse heeft gisteren net naast de overwin ning gegrepen in de jeugdwie- Ierronde van Zundert. De ren ner uit Hoedekenskerke werd tweede in categorie 6. Dermis Martens uit Koewacht werd zesde, Dirk van Dam uit Goes tiende. In categorie 5 ein digde Jimmy de Bruin uit Sint Jansteen als vijfde. door Frits Bakker OOST-SOUBURG - Ajax-trai- ner Jan Wouters wijst vandaag de selectie aan die vrijdagavond in het veld komt in Oost-Sou- burg. De Amsterdammers zijn te gast op de afscheidswedstrijd van Danny Blind en zullen met een zo sterk mogelijk elftal aan treden. Alleen Machlas en Lau- drup zijn onzeker. De wedstrijd tegen RCS, voor een uitverkocht huis van ruim 6.000 toeschouwers, wordt door Wouters gezien als een opwar mertje voor zondag. Dan speelt Ajax, dat gisteravond in een oe fenduel met Heracles niet ver der kwam dan 2-2, tegen Feye- noord om de Johan Cruijff- schaal. Zondag-derdeklasser RCS treedt Ajax tegemoet met een elftal dat voornamelijk uit eigen spelers zal bestaan. Dennis en Gérard de Nooijei-, die aanvan kelijk voor versterking zouden zorgen, willen geen risico ne men en laten het duel aan zich voorbij gaan. Dennis zit nog volop in de revalidatie en zal waarschijnlijk ook niet fit zijn voor de eerste competitiewed strijd met Heerenveen tegen Ajax. De twee oud-RCS'ers zul len de wedstrijd wel bijwonen als toeschouwer. Björn Langeveld, ook afkom stig van RCS en nu onder con tract bij RBC, doet wel mee als gastspeler en ook Benjamin Martha, die van RCS naar NAC is overgegaan, speelt mee met RCS. RCS-trainer Rinus Zegers speelde met zijn ploeg dinsdag nog een oefenwedsti-ijd tegen AZW, dat met 4-0 werd versla gen, en werkte gisteravond de laatste training af. Hij laat, af gezien van een paar geblesseei'- de spelers, alle selectiespelers in het veld komen tegen Ajax. De wedstrijd begint om 19.00 uur. Advertentie foto Charles Strijd 3. Hoe heette het eerste type Ford die was uitgerust mei een zescilinder motor? A K Ford B Coupeiet C Landaulcltc Op elke dinsdag en donderdag in augustus staan Uvee vragen in de krant. Ileantwoord ze en bewaar uw oplossingen Stuur die in, nadat de laatste vragen op 26 augustus zijn gepubliceerd. Naast de laatste 2 vragen die op 26 augustus in de krant staan wordt een be roep gedaan op uw creativiteit; u krijgt de opdracht een jureer- bare prestatie te leveren. Meedoen via Internet is nog makkelijker: ki|k op www.lezerspremie.nl Dan krijgt u. indien alle ant woorden juist ztjri ingevuld, in ieder geval een autokaart van Nederland. e z i i n 4. Door wie werd in Nederland de eerste vergunning om windenergie te mogen gebruiken verleend? A Floris V B Hertog Jan van Brabant C Reïnald I van Gelre Wat zal volgens u de bclang- njkste wijziging zijn aan de motiveren. Uw antwoorden moeten uiterlijk dinsdag 31 augustus binnen zijn, Op donderdag 2 september zullen de goede antwoorden worden gepubliceerd Tezersl RCS-trainer Rinus Zegers (rechts) bereidt zijn spelers voor op het duel met Ajax. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Hoe kunt u meedoen? Elke dinsdag en donderdag van augustus staan op een redactie pagina in deze krant 2 vragen. Schrijf uw antwoorden op een bnefkaart en stuur die aan hel Lezerspremie, Postbus 9231, 6800 KN Arnhem. Ford Nederland bestaat 75 jaar. Doe mee met de jubileumwed- strijd van Ford Nederland, uw krant en Autotron/Libéma. Ie prijs: herfstvakantie voor het hele gezin Een weck voor het hele gezin in de Beekse Bergen, Vlnkeloord of F.llenmecr met gebruik van een Ford Focus Wagon Hoofdprijs: Ford Focus 1.4 Wagon De Gezinsauto van

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 39