In de klas van Ot en Sien Trendy step roept verloren jeugd op PZC CAMBODJA zeeland donderdag 5 augustus 1999 z 17 bezoektijden ziekenhuizen l mensenwerk ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! lezers schrijven agenda Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel.(0118)425000 dag 15.00-20,00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, za en zo 14.00-16.30 uur afd IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde ziekenhuizen Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.00- 15.00 en 18.30-20.00 uur Haribewaking (afd. H) dag. 11.00- 11.30,14.00-14.30 en 19.00- 19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NPZierikzee tel.(0111)430000 dag. 15.00-16.00 en 18.30- 19.45 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen tel. (0115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6,4501 AJ Oostburg tel.(0117)459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek dag. 14.00-19.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-15.00 uur en 18.30-19.30 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dïrksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirks- land tel.(0187)607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel.(0164)278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164)289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel.(0032)50452111 dag. 14.00-20.00 uur(m.u.v. ICen hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan29 tel.(0032)50369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhui De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Rotterdam Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) Sophia Kinderziekenhuis Dr. Molewaterplein 60 3015 GD Rotterdam tel.(010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskun- de: dag. 11.00-12.00 en 18.00- 20.00 uur. Voor partner/echtgenoot 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur Dr. Daniël den Hoed Kliniek Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur City Online/Internet Postbus 18 4380 AAVIissingen. http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl NIET VOOR INGEZONDEN BRIEVEN. BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP). Knight Ridder Finan cial (KRF), Deutsche Presse Argentur (DPA), Agence France Press (AFPI, Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agen cy (EPA). door René van Stee Het lijkt wel of ik iets heb niet het on derwijs", zegt Okke van der Maas (62) met gevoel voor understatement. Na ruim veertig jaar voor de klas te hebben gestaan, lijkt de dit jaar afge zwaaide oud-directeur van basisschool De Stelle in Terneuzen nog steeds niet zonder te kunnen. De indrukwekkende verzameling in schoolmuseum 'School tijd' getuigt van de liefde voor zijn oude vak. Samen met zijn goede vrienden Ri- nus de Jonge en Jan Dingemanse is er iets moois van gemaakt. „Er is net ver bouwd. De nieuwe brede voordeur maakt het pand nu toegankelijk voor rolstoelers en er zijn nieuwe kozijnen geplaatst." In de pandjes aan de Visteeg 4 en 6, één van de oudste stukjes Terneuzen tussen de Noordstraat en de Jongestraat, staan op zo'n zeventig vierkante meter originele houten schoolbankjes, com pleet met inktbakjes en verschuifbare zittingen. Er hangen vertelplaten met sprekende letterbeelden van Van Wul- fen aan de muur 'heel bijzonder, want die zijn nergens meer te krijgen' en ook staan er kleutertafels die afkomstig zijn van de vroegere Hervormde Bewaar school uit de Zandstraat. Zo moet de schoolklas er rond de eeuwwisseling hebben uitgezien en geroken. Een eta lagepop verkleed als onderwijzer in origineel kostuum en de lucht van oude boeken, fröbeldozen, boenwas en in specteur Kuipers' tuimelaar brengen de bezoeker terug in de goeie oude tijd. Zonde Als onderwijzer in hart en nieren trok van der Maas het zich aan dat veel nos talgische schoolspullen door de ruim tien jaar geleden ingezette fusie woede dreigden verloren te gaan. „Ik denk dat die tijd het moment is geweest, waarop ik serieus ben begonnen met van alles en nog wat uit het lager onderwijs te verzamelen. Het heeft gewoon iets en vaak is het zonde om weg te gooien. En alleen maar omdat een school dicht gaat. Doodzonde, want het is geschie denis en tegelijkertijd cultuur. Dat gooi je niet zo maar weg." De gestage groei van de verzameling stelde van der Maas voor een probleem. Op den duur puilden zijn woning en alle opbergplaatsen van De Stelle uit van de ditjes en datjes. Tijd dus voor een muse um. Via een tip van de VW en met be hulp van sponsors kon hij de pandjes aan Vissteeg huren, waarna hij samen Okke van der Maas (links) in zijn schoolmuseum. met vrienden en bekenden het schilder en timmerwerk heeft uitgevoerd. Er wordt - mede dankzij giften van spon sors en serviceclubs - kostendekkend gewerkt. Ook de loop naar het museum zat er direct goed in. „Soms loopt het storm met hele schoolklassen tegelijk. Ook veel ouderen willen de tijd van vroeger nog weieens met eigen ogen zien. We houden het niet precies bij, maar enkele duizenden bezoekers per jaar trekken we zeker." Leesplank Naast meubelstukken, de algemene en de katholieke leesplank 'die benadruk ken de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs', oude houten schooltassen, boeken en ander lesmate riaal beschikt 'Schooltijd' ook over persoonlijke stukken. In een vitrine lig gen pokkenbriefjes uit 1870. „Zonder zo'n inentingsbewijs werd je indertijd onder geen beding toegelaten op school." In een ander hoekje ligt een overschrijfschrift uit 1865. „Toen leer den ze nog schoonschrijven met een ganzenveel-." Ook de eigen familie heeft een plaatsje gekregen. Aan één van de muren hangt het originele schooljurk je van moeder van der Maas die intussen 89 jaar oud is. De houten breukappeltjes werden ge bruikt om sommen met breuken op sim pele wijze aanschouwelijk te maken. Pronkstukjes", aldus van der Maas die ook bijzonder trots op het 'stilletje'; de houten poepdoos met deksel waar leer lingen vroeger achterin de klas stille tjes hun behoefte konden doen. De sfeer in het museum is ontspannen. Officiële rondleidingen geeft van der foto Charles Strijd Maas niet. „Sommigen kijken alleen rond en anderen vragen honderduit. Dat heb ik het liefst, want bij ieder voorwerp heb ik uiteraard wel een ver haal. Dan kriebelt het oude onderwij- zersbloed weer. Voor kinderen houd je het speels en ouderen diepen vaak zelf hun anekdotes en herinneringen op, alsof ze hun eigen jeugd opnieuw bele ven. Soms komen ze kijken of ze zelf op oude klassefoto's staan en vaak is dat ook zo. Daar genieten we dan samen in tens van, zoals ik ook intens geniet van een prachthobby." Schoolmuseum 'Schooltijd' aan de Vis steeg 4-6 te Terneuzen is elke woensdag en zaterdag geopend van 14.00 tot 16.45 uur. In mei tot en met september ook op donderdag en vrijdag. Groepen op af spraak (tel: 0115 - 694270 of 695313). door Rolf Bosboom HEINKENSZAND - Voor wie het nog niet wist: de step is hele maal terug. Naar verluidt doet Herman Brood het, evenals Mick Jagger en Teletubbie Po. Volgens de NAF, wat staat voor Nederlandse Autoped Federa tie, zijn in Nederland inmiddels zeker vierduizend sportieve volwassenen in het bezit van een exemplaar. In Zeeland zijn ze nog zeldzaam. Een van de wei nige steppers is Marleen Meer man uit Heinkenszand, die met haar Sidewalker Willy inmid dels een bekende verschijning op de Bevelandse dijken is ge worden. Wie had er nou vroeger geen? De aanblik van de moderne auto ped, die al gauw zo'n vijfhon derd gulden kost, zorgt dan ook voor een déja vu. Tuurlijk, het oogt allemaal een stuk ge stroomlijnde!-. De ouderwetse traprem - als die er al op zat - heeft het veld geruimd voor ei gentijdse handremmen en het zitje boven het achterwiel, dat in uitgeklapte staat dienst deed als standaard, is verdwenen. De eerste meters voelen na al die ja ren nog wat onwennig aan, maar al snel blijkt datje de step- beweging niet verleert. De hedendaagse autoped, ook handig in het stadsverkeer en in trek bij bijvoorbeeld personeel van grote ziekenhuizen, is erg trendy. Maar daar is het Meer man 'absoluut niet' om te doen. „Het laatste wat ik wil is dat mensen denken dat ik zo nodig iets bijzonders moet doen. Ei genlijk was ik eerst van plan om te gaan skeeleren, maar door mijn werk als fysiotherapeute ben ik bang om blessures op te lopen. Toen ik in Dordrecht steppen zag, leek me dat wel een goed alternatief. Als kind vond ik het ook al heel leuk." Haar tochtjes over de dijken van de Zak van Zuid-Beveland ont lokken heel wat opmerkingen. „Dat zijn alleen maar leuke re acties. Mensen vinden het vaak enig. Zeggen van: goh ja, de step, zo was dat. Die krijgen het gevoel van vroeger weer terug." Toch is de step van nu niet echt bruikbaar om er op zondagmid dag op het gemak mee te gaan toeren. „Je merkt al snel dat het heel intensief is. Je moet dus wel een beetje sportief zijn. Het is ook moeilijk om het rustig aan te doen. Ik probeer meestal zo'n twintig kilometer per uur te rij den" Als fysiotherapeute in een spor tief ingestelde praktijk in Hein kenszand merkt ze als geen an der de heilzame effecten van de autoped. „Het is in feite een dy- Marleen Meerman suist langs op haar Sidewalker Willy. namische superspierverster- kende oefening. Je traint je bovenbeen-, kuit-, bil- en rug spieren op een goede manier en bouwt in korte tijd veel spier kracht op. Ook voor mensen met knieklachten is het goede trai ning. Het enige waar je op moet letten is dat je regelmatig van been wisselt, om bekkenver kramping te voorkomen. Haar baas Bram de Blaey heeft haar 'erin geluisd', zoals ze zelf zegt. Hij regelde dat de NAF Meerman begin vorige week een uitnodiging stuurde voor de step wedstrijd zaterdag tijdens het Wielerweekend in 's-Heer Arendskerke. Ze accepteerde sportief de uitdaging, heeft zich ingeschreven voor de wedstrijd over 20 kilometer en is direct volop in training gegaan. „De opbouw is door de korte voorbe reidingstijd nogal rigoureus ge weest, maar ik vind het vooral voor het organiserende comité leuk dat er nu ook iemand uit de buurt meedoet." Illusies over een hoge klassering koestert ze niet, aangezien er vooral gekende wedstrijdstep- pers uit het hele land - die pun ten voor de NAF-cup kunnen verdienen - aan de start zullen staan. „Waar ik een beetje bang voor ben, is dat ik me in het be- foto Willem Mieras gin gek laat maken door het tempo van de cracks en daar door de finish niet haal. Maar ik zal proberen de wedstrijd op ka rakter uitte rijden." 's-HEER ARENDSKERKE - Na een proef in 1998 vormen de steppers dit jaar voor het eerst een volwaardig onderdeel van het Wielerweekeud dat morgen (vrijdag) en zaterdag in 's- Heer Arendskerke wordt gehouden. Het evenement is bedoeld om het fietsen in de breedste zin te promoten en de jeugd meer te interesseren voor de wieler sport. Jong en oud, van trimmer tot wedstrijdfietser, kan er aan deelnemen. Jaarlijks klapstuk is de dernykoers op zater dagavond. Het programma is als volgt. Vrijdag 6 augustus: 18.00 uur: C- trimmers recreanten (35 km), 19.00 uur: B-trimmers vete ranen (50 km), 20.15 uur: A-trimmers/cyclosportieven (60 km). Zaterdag 7 augustus: 10.00 uur: Dikke Banden Race voor jeugd, 11.30 uur: ATB-race (30 km), 12.30 uur: wedstrijd handbikers, wheelers en steppers (20 km), 13.30 uur: wed strijd ligfietsers en tandems (35 km), 14.30 uur: 200 meter sprint voor alle categorieën. 16.00 uur: 1,8 kilometer tijdrit voor alle categorieën. 17.15 uur: dragrace afvalsprint voor alle categorieën, 18.45 uur: handicaprace voor ligfietsers en tandems (20 km), 19.45 uur: series dernykoers, 21.30 uur: fi nale dernykoers. Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Of meldt U aan als donateur. Inlichtingen: Stichting Sawasdee. Groenedijk 2A, 4438 NN, Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 'Telefax: 0118-623119 Bank: ING 65.07.90.782 (met steun van de Stichting PZC Helpt) Het betoverde plein (t/m 4/9); Het kleine geexposeerd, privecollectie miniatuur boekjes (t/m 28/8); Abdijplein, Het betoverde plein', werk van 10 Europese kunstenaars, beelden en objecten (t/m 3/10); Galerie 't Haentje te Paart, 14.00-16.30 uur: Francine van Dijk, schalen binnen en in de tuin (t/m 8/8); De Vleeshal, 13 00-17.00 uur: Buerias dias time (t/m 29/8); De Kabinetten van de Vleeshal, 13-17 u: Piet Dieleman, Erik van Lieshout en Luc Tuymans, 'schildersverdriet' (t/m 29/8); Galerie 'T', 11.00-16.00 uur: Schilderijen van Peter Kromhout (t/m 31/8); Galerie Icon, 10-12 en 14-16 uur: Werken Willy Sluiter en Jan Sluijters (t/m 15/10); Wandelkerk, 11-17 u: Beelden v. Psalm gezang, werk Rix Wierenga (t/m 30/9); Galerie De Ruimte, 13.00-17.00 uur: Ernst Voss, schilderijen (t/m 3/9); OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 10.00-18.00 uur: Wouter Kabouter (t/m 5/9); expositie 'hout', voorwerpen (t/m 5/9);Werk leerlingen Ronald Mullié (t/m aug.);Heemtuin: Drie strandhuisjes van Zeeuwse kunstenaars (t/m 26/9); SLUIS - Raadskelder, 14-17 u: Tobias Baanders, schilderijen en tekeningen, Rosalie Hammink, keramiek (t/m 12/9); VEERE -Museum De Schotse Huizen, 12- 17 u: Frans Dingemanse, Zeeuwse mes heften (t/m 31/10); mutsen en hoeden Zeeuwse streekdrachten (t/m 31/10); Han van den Broeke, aquarellen (t/m 12/9); Lering en vermaak, illustraties uit de agenda 2000 Koninklijk Zeeuws Genoot? schap der Wetenschappen (t/m 12/9); Grote Kerk, 10.00-17.00 uur: Expositie Duitsland/Nederland (t/m 15/8); VLISSINGEN - Stedelijk Museum, 10.00- 17.00 uunVuurtorens in de kunst, werken diverse kunstenaars (t/m 31/10); Schat ten uit de Schelde (t/m 2001); Gemeente-archief, 10.00-16.00 uur: Wo nen en werken in Vlissingen (t/m 26/8); WESTKAPELLE - Polderhuis, 10-18 en 19-21 uur: Walcheren 1944, aanval van geallieerden op Walcheren (t/m 30/8); Ver.gebouw Westkapelle Herrijst. 16-21 u: Westkappelse schildersclub (t/m 7/8); WISSENKERKE - Galerie De Praktijk, 13.00-17.00 uur: Abraham Blankers, schilderijen (t/m 5/9); IJZENDIJKE - Streekmuseum, 13.00- 17.00 uur: 'Het mooiste wat je in huis hebt' (t/m 2/10); YERSEKE - Museum voor Schaal- ep Schelpdieren, 10.00-16.00 uur; Foto's met diverse thema's (t/m 31/01); ZIERIKZEE - Galerie Alexandra, 11-17- uur: Werk v. 35 kunstenaars (t/m 30/9); Galerie De Beddeweeg, 11.00-17.00 uur; Birgit Stigter, bronzen beeldjes, servie zen en grafiek in cassettes (t/m 24/8); Burgerweeshuis, 11-17 uur: Zomerten- toonstelling 1999, 45 kunstenaars mer 400 beelden en klein antiek (t/m 29/8). Nieuwe Kerk, 10-16 uur: Werk cursisten? schildersclub Perspectief (t/m 19/8); I HULPCENTRA H Alarmnummer voor Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Mïlieuklachten Zee^ land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118-615551 Idag en nacht). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel: 0118-469869 (dag en nacht). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800-0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Bureau Vertrouwensarts Kindermishan deling, tel. 0118-628800. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Deze rubriek is uitsluitend be stemd voor reacties op in de PZC verschenen berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Open brieven, oproepen, gedich ten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdra gen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie be houdt zich het recht voor inzen dingen te bekorten. Over gewei? gerde brieven wordt niet gecor respondeerd. Handicap Met stijgende verbazing heb ik het artikel gelezen (PZC 28-7) waarin mevrouw P. van Belle melding maakt van ernstige ge- dragsproblematiek bij mensen met een verstandelijke handi cap. Onvoorstelbare onwetend heid constateer ik bij de mening van de heer Van de Beemt. Hij weet waarschijnlijk weinig van wat er buiten zijn eigen voorzie ning gebeurt! TÜs onafhankelij ke gedragswetenschapper heb ik zeer ruime kennis van de se- mi-murale zorg en weet ik dat er met grote betrokkenheid onder steuning wordt verleend in voorzieningen voor wonen en dagbesteding buiten Arduin. En zeker voor mensen die naast een verstandelijke handicap ook gedragsproblematiek laten zien. Wel degelijk wordt zono dig. en dat is regelmatig, gebruik gemaakt van de des kundigheid van het Consulen tenteam. Ook maakt men ge bruik van de know-how van het SGLVG-team, een team met veel kennis op het gebied van gedragstoornissen. Die consul tatie doet Arduin blijkbaar niet. Mogelijk is meneer Van de Bee mt hiervan niet op de hoogte. In het artikel preekt hij voor eigen parochie als bestuurslid van het regionale consulententeam. Met zijn uitspraken zet hij an dere voorzieningen in een onjust daglicht ten aanzien van zorg verlening. I. Havenaar Gildenstraat 83, Biezelinge Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en slui zen altijd voor wegverkeer be schikbaarzijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dage lijks van .17 tot .25 en van .47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot .33 en van .51 tot .57 Stationsbrug Middelburg, dage lijks van .29 tot .37 en van .53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13 tot .17 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot .29 en van .37 tot .59 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 Zeelandbrug, zaterdag/zondag/ feestdagen van 17.30 tot 19.00 Zandkreeksluis Kats, dagelijks van .25 tot .35 en van .55 tot ,05 EVENEMENTEN BAARLAND - Camping Scheldeoord, 19.00 uur: Circus Bongo; BURGHSLUIS - Haven/Schip Breeveer tien, 18.30-21.00 uur: Natuurvaartocht op Oosterschelde met gids; CADZAND BAD - Strandkerk, 20.30 uur: Concert groep Luiz Marquez Mezcal, hedendaagse jazz; Bezoekerscentrum 'tzwin, 10.00 uur: Ex cursie door Het Zwin met gids; DOMBURG - Centrum, 16.00 uur: Carai- bisch Fiësta met om 19.30 uurStreetpa- rade met dansgroep en brassband; Pleintje 't Groentje, 19.00 uur: Kinder- meeleeftheater; GOES - Grote Kerk, 19.30-20.30 uur: Bei aardconcert door Roy Kroezen; HEINKENSZAND - Informatiecentrum De Schaapskooi, 10.00 en 13.00 uur: Wandelroute Ontdek de dijken; HULST - VVV-kantoor Grote Markt, 15.00 uur; Stadswandeling met gids; KAMPERLAND - Kerkgebouw De Ark, 19.00 uur; Start rondleiding over De Goudplaat in het Veerse Meer met gids; MIDDELBURG - Gasthuiskerk, 11.00 uur: Concert Zeeuwse Koorschool; Koorkerk, 15.00 uur; Mini-orgelconcert door Jan Wisse; Oostkerk, 12.30 uur: Middagpauzecon cert door Rudi de Munck; Zeeuws Museum, 15.00 uur: Abdijrond leiding met gids; Vischmarkt, 9.00-16.00 uur; Antiek- en ambachtenmarkt; RENESSE - Evenemententerrein, 20.00 uur: Titanenstrijd; RITTHEM-FortRammekens, 13.00-17.00 uur: Bezichtiging fort (t/m 31/10); TERNEUZEN - Bezoekerscentrum bouw plaats Westerscheldetunnel, 9-16 uur: VEERE - Stadhuis, 15.00 uur: Carillon concert door Kees van Eersel; VLISSINGEN - Bellamypark, 20.00 uur: Horeca Muziekfestival met The Clares; WESTKAPELLE - Markt, 19.00 uur: Kin- dermeeleeftheater; ZOUTELANDE - Centrum, 12-21 u; Folk loristische dag met oude ambachten; 21- 24 uur: Live muziek; Langstraat, 14-21 uur: Ringrijden in boerenkostuum; 19.30-21.30 u: Muziek metdoedelzakspe- lers; Muziektent, 19 uur: KnotsKnetter- KinderGetetter kindertheater; I FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, 14.00 uur: Ratjetoe; 14.00 en 20.00 uur; The Mum my; 20.00 uur: Notting Hill; Cinemactueel, 14.00 uur: Kabouter Plop; De Koning en ik; 14.00 en 20.00 uur: Wild Wild West; 20.00 uur; Notting Hill; Sneak Preview; HULST - De Koning van Engeland, 14.00 uur: De Koning en ik; Kabouter Plop; Rat jetoe; 14.00 en 19.00 uur: Baby Geniuses; 19.00 en 21.30 uur: Wild Wild West; Not ting Hill; The Mummy; Never been kis sed; The Matrix; 21.30 uur: Existenz; MIDDELBURG - Cinema, 20.30 uur: Ka rakter; VLISSINGEN - Cine City, 13.45 uur; Baby Geniuses; 13.45 en 16.15 uur: Kabouter Plop; Jungle Jack 2; Ratjetoe; 16.15 uur; De koning en ik; 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur: Wild Wild West; Never been kissed; The Mummy; 19.00 en 21.45 uur: Notting Hill; The Matrix; Instinct; 19.00 uur: Entrapment; 21.45 uur; Sliding doors; I TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG - Archeologisch Muse um, 13.30-17.00 uur: Gewijde Keltische dieren, goden uit de Romeinse tijd en heiligen uit de middeleeuwen (t/m 30/9); ST. ANNA TER MUIDEN - Streekland- bouwmuseum Agrimuda, 10.30-12.30 en 13.00-17.30 uur: 'Baas, Bazinne - knecht en meid. Boerenwerk in verleden tijd' (t/m 30/9); v.m. Gemeentehuis, 11.00-18.00 uur: Martien van Nijnatten, aquarellen; AXEL- Streekmuseum, 13.30-17.00 uur: Een molen herrijst, geschiedenis en res tauratie van molens in Axel (t/m 27/8); BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 11- 17 uur: 'Karakters', foto's van Jan Neder- veen (t/m 19/9); Werken Hennie van der Vegt, Eddy Roos en Jan Steen (t/m 22/8); Interium, 9.00-17.00 uur: 'Kalverliefde', schilderijen van Helma Kotoum (t/m 5/9); BROUWERSHAVEN - v.m. Stadhuis, 10- 12.30 u: Talke Sietsma: edelsmid, Patrick van Schijndel: schilderijen (t/m 26/8); Grote Kerk, 13.30-16.30 uur: Bas Verha gen, schilderijen (t/m 14/8); Niels Snoek, bijbelse taferelen (t/m 29/8); BURGH HAAMSTEDE - Museum De Burghse Schoole, 11-16u: Verkade al bums, Zeeland in prehistorie (t/m 11/8); DOMBURG - Museum Marie Tak van Poortvliet, 13.00-17.00 uur: Lucie van Dam-v. Isselt (1871-1949) 'Meizoentjes', schilderijen (t/m 15/8); Het Noorderlicht, 16-20 u: 'Kunst in Dom burg', werken 19e en 20e eeuw (t/m 2/9); EMMADORP - Bezoekerscentrum Saef- tinghe, 10.00-16.00 uur: 'Waar een wil is, is een weg' Richard Bleijenberg, beeld houwwerk (t/m 15/8); GOES -Museum voorZuid- en Noord-Be veland, 10.00-17.00 uur: Goese schutters in de 17e en 18e eeuw (t/m 18/9); Stadskantoor, 9.00-17.00 uur: Werk van George Schade (t/m 3/9); GRIJPSKERKE -Imkerij Poppendamme, 10.00-17.00 uur: Muizen en rattenvallen uit de hele wereld (t/m 1/11 Zijdemuseum, 13.30-17.30 uur: Zijden kazuifels uit het Benedictijner St. Lio- baklooster (t/m 30/10); HEINKENSZAND - 't Kunstuus, 13.00- 18.00 uur: Mensbeeld, portret- en naakt- schilderijen in pastel, acryl en gemengde techniek door Elly Knuist (t/m 21/8); HULST - Galerie Rattenfanger, 13.30-17 uur: Mw. A. Ferket, aquarellen (t/m 23/8); KAPELLE - Gemeentehuis, 8.30-12 en 13- 16 u: Bram van Hamburg, kalligrafie (t/m 20/8); Fruitteeltmuseum, 13.00-17.00 uur: 50 nieuwe aanwinsten (t/m 15/8); MELISKERKE - v.m. Gemeentehuis, 9-12 en 14-16 u: foto's Ente Breed (t/m 26/8); MIDDELBURG - Roosevelt Study Center, 11-12.30 en 13.30-16.30 uur: New York in the 1930's, werken fotografe Berenice Abbott (t/m 29/1 O. Zeeuws Museum, 11.00-17.00 uur; Lucie van Dam-v. Isselt (1871-1949) 'Meizoen tjes', schilderijen (t/m 15/8); Werk van 10 Europese kunstenaars (t/m 3/10); Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 37