Schuddebeurs knijpt neus dicht Bonen van eigen tuin, dat proef je gewoon Oneerlijke vinder moet als straf 140 uur werken zeeland donderdag 5 augustus 1999 s 1 5 Stank van mest blijft dorpelingen teisteren door Margreet van den Broek MIDDELBURG - „Ik heb die auto gevonden in Zierikzec." Een 28-jarige man uit Eerbeek ontkende gisteren tegenover de politierechter dat hij ver antwoordelijk was voor de diefstal van een Toyota in Mar- kelo. Ook beweerde hij dat de portemonnees die in de auto werden aangetroffen, niet door hem waren ontvreemd. „En ge durende zijn criminele loop baan heeft mijn cliënt nog nooit gelogen over zijn delic ten", aldus zijn raadsman J. Wouters. Half juni werd in Markelo aan gifte gedaan van de autodief stal. Enkele weken later werd de verdachte op de N59 aange troffen, terwijl hij aan het joy- riden was in de betreffende au to. Daarin werd bovendien een in Markelo gestolen portemon nee aangetroffen, plus een por tefeuille met bankpas die op een camping in Renesse van een koelbox was weggegrist. Uit die laatste portemonnee werd honderdvijftig gulden weggenomen. De verdachte was wel op die camping ge weest, maar beweerde niets te weten van de diefstal. De verdachte pleegde in het verleden meerdere delicten in het oosten van het land, maar déze auto was hij zomaar tegen het lijf gelopen in Zierikzee. „Ik vermoedde dat hij was ge stolen, omdat er een ruit uit was geslagen en de motor draaide." Hij nam de auto mee, en ontdekte tijdens het rijden dat er twee portemonnees in lagèn. Volgens hem waren de portemonnees leeg; hij wist niet dat er honderdvijftig gul den in had gezeten. Officier van justitie D. van deri Bel betreurde het dat het ver haal Vah de verdachte het eni- ge aanknopingspunt was. „Meneer is behoorlijk door de wol geverfd tijdens zijn rijke carrière in het oosten van het land. Het is wel érg toevallig dat hij j uist hier in het Zeeuwse struikelt over een auto uit Markelo." Van der Bel was van mening dat er afgerekend moest worden met het hard nekkige criminele gedrag van de verdachte. Hij eiste drie maanden cel, met aftrek van het voorarrest. Oprechtheid Raadsman Wouters benadruk te de oprechtheid van zijn cli ënt: „Hij heeft altijd bekend, daar is hij altijd heel eerlijk ih. Dit is de eerste keer dat hij een delict ontkent. Die auto kan best in Markelo gestolen zijn en vervolgens in Zierikzee ach tergelaten, daar hoeft hij niet per se tussen te zitten. Toeval bestaat." Rechter W. ter Berg moest erkennen dat er onvol doende houvast bestond om te concluderen dat de verdachte de auto daadwerkelijk in Mar- kelohad gestolen. Wel was hem te verwijten dat hij in een ge stolen auto rondreed, met daarin onrechtmatig verkre gen portemonnees. Hij gaf de verdachte te ver staan dat hij weinig vertrou wen in hem had. „Het feit dat u zo door de wol geverfd bent, verhoogt de strafmaat. Ik heb geen enkel houvast om fe gelo ven dat u in de toekomst niet weer de fout ingaat." De ver dachte kreeg de geëiste drie maanden cel. Die werden om gezet in 140 uur dienstverle ning. Daar had de verdachte zelf voor gepleit: „Als ik werk, heb ik de meeste kans om op het rechte spoor te blijven." T door Willem van Dam ZIERIKZEE - De volkstuin- dersvoorzitter kijkt licht be wolkt. Natuurlijk, zegt meneer Vink, heeft 'ie vernomen dat het volkstuinencomplex in de toe komst mogelijk moet verdwij nen. Dat soort berichten zaait onrust. Een dag of wat geleden nog kreeg hij een collega-tuin- _J der aan de deur. „Die man zei: 'jij moet maandag a(ieens naar het gemeentehuis 'gaan'. Ik zeg: 'ik weet het al, ze hebben jouw pruimen gestolen'. Hij zegt: „nee, daar kom ik niet voor. Er is een projectontwikke laar en die wil onze volkstuinen volbouwen'." Meneer Vink schudt vol onbe grip het hoofd. Huizen op het lapje waar nu zijn bonen groei en? Hoe künnen ze het verzin nen? „Als we moeten verhuizen, is het voor mij voorbij." Aan de rand van Zierikzee, pal naast de N59 en vlak achter het Zweedse Rode Kruisziekenhuis en het verpleeghuis Cornelia, liggen 125 tuintjes, waarop bo nen en kolen groeien, spinazie en sla, uien en komkommers. Bij het toegangshek wappert een groene vlag; volkstuinvereni ging Kaaskenshof staat daarop met witte letters geschreven. In 'het mededelingenkastje hangt REDACTIE NOORD-ZEELAND Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB ZIERIKZEE Tel: (0111) 454647 Fax: (0111)454657 e-mail: redzzee@pzc.nl W.J. van Dam (chef) P. Kleemans M. Modde A.M.L. Pankow N.ten Brinke P.B. Godrie (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118) 470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://w w w. pzc. n I e-mail: pzcredcity1@pzc.nl Voorzitter Gerrit Vink van volkstuinvereniging Kaaskenshof Kort geding over mosselreclame UTRECHT - Het kort geding van het Productschap Vis over het omstreden reclamespotje van AXA Verzekeringen dient maandag bij de rechtbank in Utrecht. Het productschap eist dat het spotje van de buis wordt gehaald. In de commercial eet iemand een mossel en zegt: „Geef me een reden waarom ik daar niet zou staan morgen?". Daarna prijst de verzekeringsmaatschappij zich aan 'voor al uw plannen en wat daar tussenkomt'. De reclame wekt vol gens het productschap de indruk dat men ziek zou kunnen worden van het eten van mosselen. „De commercial schaadt het imago van de mossel. Dat kun nen wij niet toestaan", aldus directeur D. J. Langstraat van het Productschap Vis. Het productschap heeft ook een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. Een uitspraak van deze instantie kan op zijn vroegst eind augustus worden ver wacht. Paardenziekte verdrijft evenement SINT LAURENS - De oogstdemonstratie van stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland is verplaatst van Burgh-Haam- stede naar Sint Laurens. De demonstratie kan niet doorgaan in Burgh vanwege het uitbreken van de dodelijke en besmet telijke paardenziekte rhinopneumonie op een manege in Burgh-Haamstede. Het Werkend Trekpaard heeft een vervangende locatie ge vonden bij de kaasboerderij van de familie Kwekkeboom aan de Golsteinseweg in Sint Laurens. De demonstratie wordt gehouden op dinsdag 10 augustus van 16.00 tot 21.00 uur. Dankzij de inzet van extra paarden van houders van buiten Schouwen-Duiveland kan het oorspron kelijke programma doorgaan. Bromfietser zwaar gewond SCHARENDIJKE - Een 17-jarige bromfietser heeft woens dag ernstig hoofdletsel opgelopen bij een aanrijding op de Brouwersdam/Noordzeezijde, nabij de damaanzet. De jon gen, van wie de politie geen woonplaats bekendmaakte, is met een traumahelikopter overgebracht naar het Dijkzigtzieken- huis in Rotterdam. Zijn duopassagier liep bij de botsing lichte verwondingen op en kon na behandeling door een arts naar huis. De bromfietser verleende bij een oversteekplaats geen voorrang aan een 28- jarige automobilist uit Scharendijke. Onderzoek na vondst granaatdeel VLISSINGEN - De Strandwacht Vlissingen heeft woensdag morgen een ontsteker van een granaat aangetroffen op het strand tussen de Nolledijk en Westduin ter hoogte van strand tent Kontiki. Politie en brandweer hebben de omgeving afge zocht op eventuele andere munitiedelen. Dit heeft niets opge leverd. De Explosieven Opruimings Dienst is gewaarschuwd. Die heeft besloten vandaag (donderdag) ter plaatse een onder zoek in te stellen. De gemeente heeft de vindplaats in een rui me cirkel met dranghekken en waarschuwingsborden af laten zetten. Politie en strandwacht voeren er regelmatig pa trouilles uit. Autokraken Dishoek en Domburg DISHOEK - In Dishoek is dinsdag overdag in een auto inge broken die stond geparkeerd aan de Kaapduinseweg. Nadat het slot was geforceerd, werden een draagbare cd-spe- ler en twee tassen met kleding gestolen. In Domburg werd dinsdagavond rond tien uur 's avonds het portierraam van een auto ingeslagen die aan de Brouwerij- weg stond geparkeerd. Een fototoestel en kleding werden weggenomen. Schiettekatte: „Maar je moet je gereedschap natuurlijk wél on derhouden, zorgen dat je spa blinkt." De gemiddelde leeftijd van de volkstuinders op Kaaskenshof schommelt zo rond de vijftig jaar. En daarmee is tevens een probleem aangeroerd. Jonge aanwas is er nauwelijks. Het volkstuinieren dreigt uit de mo de te geraken. „De jonge mensen hebben er kennelijk geen be hoefte meer aan. Die gaan liever naar de supermarkt, daar ligt alles kant en klaar. En er is meer dat de verstokte volkstuinders zorgen baart. In de onlangs verschenen struc tuurschets voor Zierikzee wordt er slechts met een paar zinnen over gerept; ooit moet de N59 worden verlegd en dan zullen de volkstuinen mogelijk worden verplaatst. Maar die paar zin nen hebben gevoelens van on rust losgewoeld. Voorzitter Vink: „Als ze dat doen, is het voor tachtig procent gebeurd. De meeste mensen die hier tui nen, zien het niet zitten om te vertrekken: zó'n mooi complex, met zulke goede grond, uitste kend geschikt voor het fijne tuinwerk, geen zware klei, dus makkelijk te bewerken. Als je deze tuinen in het voorjaar spit, kun je d'r rechtstreeks op zaai en. En als 's nachts een flinke bui is gevallen, kim je 's morgens zo weer beginnen. Wanneer we moeten verhuizen, is het voor mij voorbij. Dan stop ik er mee, want zulke grond krijg je nooit meer terug." Tocht Hoechst GOES - De Hoechst Toerclub houdt zaterdag 14 augustus een vrije toertocht. De deelnemers kunnen kiezen uit 75 of 120 kilometer. De 75 ki lometer tocht voert over Zuid en Noord-Beveland en de 120 kilometer tocht over Zuid-Be- velandSchouwen-Duiveland en Noord-Beveland. Start en fi nish zijn bij eethuis de Vier Lin den aan de Kattendijkse dijk te Goes nabij de Hollandsche Hoe ve. Het vertrek is tussen 10.00 uur en 10.30 uur. een afscheidsbriefje: 'Beste Tuinvrienden'. Om gezond heidsredenen heb ik een paar maanden geleden de tuin moe ten verlaten. Langs deze weg wilde ik jullie allemaal bedan ken voor alle vriendschap, de gezellige uurtjes en behulp zaamheid. Ik wens jullie nog veel tuinplezier, een goede ge zondheid en puike oogsten!' Tussen de tuintjes, allemaal or dentelijk afgepaald, zijn bete gelde paden aangelegd. Sommige daarvan hebben naambordjes. Er is een Vinke- pad, vernoemd naar Gerrit Vink die zich al zovele jaren voor het volkstuinencomplex inspant. En er is een Kleppepad, een hommage aan de oude meneer Kleppe die in de tachtig is en daarmee het oudste lid van de volkstuindersvereniging. Remedie De wethouder schoffelt er schouder aan schouder met de timmerman, de AOW'er met de Vutter. Sommigen komen elke avond een urntje, vaak op de fiets; hark of schoffel losjes over de schouder Anderen brengen er hun hele vrije zaterdag door. En weer anderen zijn er vrijwel dagelijks vele uren te vinden. Voorzitter Vink bijvoorbeeld, dat is nou zo'n tuinder die bijna altijd op zijn lapje valt aan te treffen. Beetje harken, beetje schoffelen, praatje maken. Ger rit Vink (72 jaar, korte broek, ge streept overhemd, geitenwollen sokken in bootsklompen), doet dat al jaren. Op advies van de huisarts. Want het ging destijds ('ik zat hélemaal in de poeier met mijn gezondheid') niet zo goed met Vink. Je moet gaan vis sen of tuinieren, had de dokter gezegd. Van tuinieren had Vink geen verstand. Maar van henge len al helemaal niet. Dus werd hij volkstuinder Een prima re medie tegen stress én - een pret tige bijkomstigheid - welke bo nen smaken nu beter dan die van eigen kweek? „Of je ze uit eigen tuin hebt of uit de super markt, das een hemelsbreed verschil. Van eigen tuindan heb je wél kwaliteit hoor, dat proef je gewoon." Vink wil niet po chen, maar hij voorziet vier huishoudens van groenten. En dan nog houdt hij vaak over. Ze zeggen wel eens: daar heb je hem weer met, zijn bonen. Ordening Ruim tien jaar bestaat het volkstuinencomplex nu. Dat kwam: voorheen lagen er in di verse volkstuintjes verspreid in en rond Zierikzee. Daarin dient, zo besloten de gemeentebe stuurders destijds, enige orde ning te worden aangebracht. En zo kon het gebeuren dat langs N59 één groot complex werd aangelegd. Zie waarin dat re sulteerde, keurige lapjes omzoomd door keurige afschei dingen, keurige gereedschaps schuurtjes, keurige paden. Wanklanken klinken er nauwe lijks op het Kaaskenshof. Een enkele keer doet zich wel eens een incident voor. Dan worden er pruimen gestolen of steken vandalen schuurtjes in de brand. Soms ook heerst er on derling enige onmin, omdat de ene tuinder zijn lapje niet on derhoudt op een wijze waarop de anderen dat graag zouden zijn; geen groter ergernis dan overwaaiend onkruid. Laatst nog moesten twee tuinders wor den verwijderd, omdat ze hun tuin te ernstig verwaarloosden. Maar dat soort voorvallen be hoort tot de uitzonderingen. Voltrekken de ledenvergaderin gen zich niet immer in een har monieuze sfeer? Elk jaar komen cle leden van de volkstuinders vereniging in november bijeen. Dan staan er enkele huishoude lijke zaken op de agenda die doorgaans in vlot tempo worden afgewerkt. Het vergaderzaaltje is meestal redelijk gevuld; zo'n zestig tot tachtig man. Die ko men eigenlijk niet om te verga deren. Ze eten er een nootje en drinken er een borreltje. De bin go en de verloting, dat zijn de hoogtepunten van de avond. Want daarmee zijn prijzen te winnen: een taart of - maar dat spreekt bijna vanzelf - wat tuin gereedschap. Een karakterschets van de ware volkstuinder? Voorzitter Vink en secretaris Daan Schiettekat te trekken denkrimpels in het voorhoofd. Schiettekatte: „Als je zegt: ik ga 's tuinieren, want ik wil goed koop groenten eten - dat is een verkeerde instelling. Je moet het in de eerste plaats graag doen. Want doe je het graag, dan trekt het ook. De rust, hé? Als j e hier 's morgens een beetje op tijd bent, hoor je de koekoek roepen, dat werkt gewoon lekker. Vink: „Je ziet het al gauw of ie mand een goeie volkstuinder is of niet. Dat zie je aan de manier waarop 'ie spit, zijn grond be werkt." Schiettekatte: „Als iemand zich helemaal met nieuw gereed schap gaat inspannen van: nou ga ik er 's goed op an, die is zo weg." Vink: „Eendagsvliegen zijn dat." door Piet Kleemans SCHUDDEBEURS - De inwo ners van Schuddebeurs zijn de stank beu die de varkensmeste- rij van de Agri-groep Zeeland BV aan de Lange Blok weg ver spreidt. Ze zijn boos op de ge meente Schouwen-Duiveland, omdat die te weinig zou doen om een eind te maken aan de over last. Volgens de inwoners van Schuddebeurs is de stank nog net zo erg als een jaar geleden. - Toen kwamen ze massaal in op stand. Tijdens een informatie- bijeenkomst in het gemeente huis in Zierikzee maakten ze I van hun hart geen moordkuil en eisten actie van de gemeente; j liefst zelfs sluiting van de var- 1 kensmesterij. Tientallen be zwaarschriften werden inge diend tegen het verstrekken van een milieuvergunning aan de mesterij. Sluiten van het bedrijf was voor de gemeente een brug te ver, maar wel werd de Agri-groep Zeeland BV opgedragen maat regelen te nemen om stankover last zoveel mogelijk te voorko men. Dat is inmiddels gebeurd, maar in Schuddebeurs merken ze daar weinig van volgens dorps- raadvoorzitter W. Alkemade. „We stinken hier nog steeds weg. De klachten die we een jaar geleden hadden hebben we nog steeds." Alkemade zegt ook nog niets vernomen te hebben over de in gediende bezwaarschriften, of- ficieel 'bedenkingen'geheten. Eigenaar L. Ezinga van Hostel- lerie Schuddebeurs is ook niet bijster te spreken over de aan pak van de gemeente. „Het is een gebed zonder end. Als de wind ongunstig staat, kan ik op een mooie zomeravond met goed fatsoen geen gasten op mijn terras ontvangen. De geur van de varkensmesterij accor deert niet met die van tong scharfilet en gebakken ganzen lever. Als dit zo door blijft gaan, kost het mij klanten." Wethouder G, J. van de Velde- de Wilde toont begrip voor de gevoelens van de Schuddebeur- zenaren, maar vraagt hen nog enig geduld te oefenen. Sprake van onwil is er zeker niet. „Ik kan me voorstellen dat men het lang vindt duren, maar het is een erg ingewikkelde problematiek. We gaan zeker nog met de om wonenden praten, maar niet eerder dan dat we alles heel goed op een rijtje hebben. Ik verwacht dat dat in september zal zijn." Van de Velde-de Wilde voegt daar nog aan toe dat de gemeen te haar verantwoordelijkheid zeker niet uit de weg gaat. Voor wat betreft de klachten wil de wethouder ook graag enige nu ancering aanbrengen. „In de praktijk blijkt dat lang niet alle klachten te maken hebben met de varkensmesterijEr wordt el ders nu en dan mest uitgereden en dat zorgt ook voor stank." Inwoners van Schuddebeurs noemen de varkensmesterij aan de Lange Blokweg als stankbron. foto: Marijke Folkertsma Volkstuinder Kleppe, het oudste lid foto's Pieter Honhoff

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 27