Werk voor de hemelse Vader Trendy step roept verloren jeugd op PZC CAMBODJA zeeland 17 bezoektijden ziekenhuizen mensenwerk Uil» agenda ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! lezers schrijven donderdag 5 augustus 1999 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118)425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, zaenzo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde ziekenhuizen Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19,45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.00- 15.00 en 18.30-20.00 uur Hartbewaklng (afd. H) dag. 11.00- 11.30,14.00-14.30 en 19.00- 19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NP Zierikzee tel.(0111)430000 dag. 15.00-16.00 en 18.30- 19.45 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen tel.(0115)688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6,4501 AJ Oostburg tel.(0117)459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd- ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek dag. 14.00-19.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-15.00 uur en 18.30-19.30 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22. 3247 BW Dirks land tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel.(0164)278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16,00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel.10164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur I Brugge Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel.(0032)50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Rotterdam Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) Sophia Kinderziekenhuis Dr. Molewaterplein 60 3015 GD Rotterdam tel (010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskun- de: dag. 11.00-12.00 en 18.00- 20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur Dr. Daniël den Hoed Kliniek Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur City Online/Internet Postbus 18 4380 AA Vlissingen. http://www. pzc. n I e-mail: pzcredcity1@pzc.nl NIET VOOR INGEZONDEN BRIEVEN. BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten IGPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Knight Ridder Finan cial (KRF), Deutsche Presse Argentur (DPA), Agence France •g") Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agen cy (EPA). door Anita Hoekman Duizenden bijbels en andere christe lijke lectuur heeft Willem Klaui uit Poortvliet naar de voormalige Sovjet unie gestuurd. Om aan geld te komen voor de bijbels en de verzendkosten verkoopt de hoogbejaarde gekregen spullen, maar ook zijn eigen huisraad. Elk voorwerp in huis heeft een prijs kaartje. Van de klok tot en met het tafel kleed en de bloempotten. „Ik ben al dertien jaar bezig en ik ga nog twintig jaar door", roept hij optimistisch. „Nee hoor, dat is gekheid. Ik ga door tot de hemelse Vader me roept." Willem Klaui is 77 jaar. Hij heeft twee kunstheupen en loopt erg slecht. Door een beroerte struikelt hij wel eens over zijn eigen woorden en schrijven lukt ook niet erg goed meer. Toch staat hij el ke morgen met 'een gevoel van vreugde opWant elke dag is een dag om de Heer te kunnen dienen. Klaui heeft contact met een kleine dertig christelijke hulp organisaties en komt volgens eigen zeg gen elke week drie maanden tekort. Niets kan het enthousiasme voor zijn vrijwilligerswerk intomen. Willem Klaui gaat door. Sinds dertien jaar is hij actief voor 'Friedenstimme'. Via die or ganisatie komt hij aan goedkope chris telijke lectuur. Een Russische bijbel kost nog geen twee gulden. Zodra hij genoeg geld bij elkaar heeft voor de portokosten, gaan de boeken naar Rus land. Willem heeft een bestand van zo'n vierhonderd adressen, waar ze op hun tijd allemaal wel wat kunnen gebrui ken. „Kun je je voorstellen dat ik met zes adressen ben begonnen. Oorlog De interesse voor Rusland heeft hij on der andere meegekregen van zijn vader die tijdens de Eerste Wereldoorlog Rus sische en Poolse vluchtelingen aan kle ding en schoenen hielp. Alleen deed Willems vader het niet in de naam van 'de hemelse Vader', zoals Willem. „Mijn eigen vader is pas gelovig geworden tij dens de Tweede Wereldoorlog. Hij werd gevangen genomen door de Duitsers. Voor hij op transport naar een concen tratiekamp werd gezet, kon hij ont snappen. Voor die tijd gingen we niet eens naar de kerk. We zeiden een gebed je op voor het eten. Toen hij terugkwam, was hij bekeerd." Willem is erg gelovig. „Ik geloof hon derd pi'ocent in onze hemelse Vader en niemand die me mijn geloof af kan ne men. Dat bestaat niet." Hij is er zeker van dat een gelovig iemand een mooier Willem Klaui: „Ik ken de bijbel, maar elke keer ontdek ik weer wat nieuws." leven heeft en dus probeert hij iedereen die over de drempel stapt te bekeren. Zijn ogen glinsteren al bij de gedachte aan het bekei'en van iemand. „Ik ken de bijbel, maar elke keer ontdek ik weer wat nieuws in het boek. Daarom volg ik ook bijbellessen. Serieus, al dertien jaar. Ik krijg zelfs huiswerk." En trots legt Willem de dikke huis werkmappen op tafel. „Allemaal huiswerk." Willem begon met bijbels opsturen om dat hij zoveel ellende had gezien. Ter wijl hij dat zegt zakken zijn mondhoe ken naar beneden en lijkt het alsof hij elk moment in tranen uit kan barsten. „Ik heb al zoveel ellende gezien. Tij dens de Tweede Wereldoorlog lag ik vóór de loopgi'aven lege hulzen op te rapen. Die konden dan weer gevuld worden. Ik zag soldaten sterven, maar aan het gevaar voor mezelf heb ik nooit gedacht. Ik was eenpalriot." Willem werd ook tewerkgesteld in het D uitse Kielwaar hij tij dens zo 'n vij f tig bombardementen veel vrienden ver loor. Hij overleefde het en kijkt regelmatig tenrg op die tijd. „Er was veel ellende, maar' er was ook veel lief de. Met de krijgsgevangenen onder el kaar hebben we veel gelachen. Toen was het hier een grote rotzooi. Nu is het weer Kosovo. Het houdt niet op. Daar kan ik zo verdrietig om worden. De oor log heeft me niet bitter gemaakt, wel verdrietig." Aan aardse spullen hecht Willem geen waai'de. Tenzij het de verkoopwaarde is,Ik ben altij d een handelaar geweest Dat heb ik van mijn moeder meegekre gen. Die lag in het kraambed nog te handelen." In drie kasten in de woonkamer liggen kleine gebimksaitikelen, beeldjes en curiosa die stuk voor stuk te koop zijn. Maar wie een leuk bedrag voor Willems eigen klok over zou hebben, zou er nog foto Willem Mieras mee weg gaan ook. Zelfs de spullen van zijn overleden vrouw heeft hij verkocht 'omdat hij toch niets mee kan nemen als hij sterft'. „Dan kan ik er toch beter bij bels van opsturen?" En helemaal voor niets doet Willem Klaui het niet. Regel matig vallen er dank-je-wei-brieven op de mat en die brieven geven de bejaarde het gevoel met iets goeds bezig te zijn. „Ik kan tegen God zeggen dat ik dat al lemaal heb gedaan. Trots is Willem echter niet op zijn harde werken in de naam van de Vader. Hele maal niet. „God heeft de wereld ge schapen en sindsdien kijkt hij hoofd schuddend op elk van ons neer. Ook op mijIk ben net zo slecht als andere men sen. Ik heb ook mijn gebreken, ik ben ook zondig. Daar kan ik zo verschrik kelijk verdrietig van worden. Als we nu allemaal vrienden zouden worden, dan zou de wereld een paradijs zijn. Zoals het altijd de bedoeling was." door Rolf Bosboom HEINKENSZAND - Voor wie het nog niet wist: de step is hele maal terug. Naar verluidt doet Herman Brood het, evenals Mick Jagger en Teletubbie Po. Volgens de NAF, wat staat voor Nederlandse Autoped Federa- tie.'zijn in Nederland inmiddels zeker vierduizend sportieve volwassenen in het bezit van een exemplaar. In Zeeland zijn ze nog zeldzaam. Een van de wei nige steppers is Marleen Meer man uit Heinkenszand, die met haar Sidewalker Willy inmid dels een bekende verschijning op de Bevelandse dijken is ge worden. Wie had er nou vroeger geen? De aanblik van de moderne auto ped, die al gauw zo'n vijfhon derd gulden kost, zorgt dan ook voor een déja vu. Tuurlijk, het oogt allemaal een stuk ge- stroomlijnder. De ouderwetse traprem - als die er al op zat - heeft het veld geruimd voor ei gentijdse handremmen en het zitje boven het achterwiel, dat in uitgeklapte staat dienst deed als standaard, is verdwenen. De eerste meters voelen na al die ja ren nog wat onwennig aan, maar al snel blijkt dat je de step- beweging niet verleert. De hedendaagse autoped, ook handig in het stadsverkeer en in trek bij bijvoorbeeld personeel van grote ziekenhuizen, is erg trendy. Maar daar is het Meer man 'absoluut niet' om te doen. „Het laatste wat ik wil is dat mensen denken dat ik zo nodig iets bijzonders moet doen. Ei genlijk was ik eerst van plan om te gaan skeeleren, maar door mijn werk als fysiotherapeute ben ik bang om blessures op te lopen. Toen ik in Dordrecht steppen zag, leek me dat wel een goed alternatief. Als kind vond ik het ook al heel leuk." Haar tochtjes over de dijken van de Zak van Zuid-Beveland ont lokken heel wat opmerkingen. „Dat zijn alleen maar leuke re acties. Mensen vinden het vaak enig. Zeggen van: goh ja, de step, zo was dat. Die laijgen het gevoel van vi'oeger weer terug. Toch is de step van nu niet echt bruikbaar om er op zondagmid dag op het gemak mee te gaan toeren. „Je merkt al snel dat het heel i ntensief isJe moet dus wel een beetje sportief zijn. Het is ook moeilijk om het rustig aan te doen. Ik probeer meestal zo'n twintig kilometer per uur te rij den" Als fysiotherapeute in een spor- tief ingestelde praktijk in Hein kenszand mei'kt ze als geen an der de heilzame effecten van de autoped. „Het is in feite een dy- Marleen Meerman suist langs op haar Sidewalker Willy. namische supei'spiervei'ster- kende oefening. Je traint je bovenbeen-, kuit-, bil- en rug- spieren op een goede manier en bouwt in korte tijd veel spier kracht op. Ook voor mensen met knieklachten is het goede trai ning. Het enige waar je op moet letten is dat je regelmatig van been wisselt, om bekkenver kramping te voorkomen." Haar baas Bram de Blaev heeft haar 'erin geluisd', zoals ze zelf zegt. Hij regelde dat de NAF Meerman begin vorige week een uitnodiging stuui'de voor de step wedstrijd zatei'dag tijdens het Wielerweekend in 's-Heer Arendskerke. Ze accepteerde sportief de uitdaging, heeft zich ingeschreven voor de wedstrijd over 20 kilometer en is direct volop in training gegaan. „De opbouw is door de korte voorbe reidingstijd nogal rigoui'eus ge weest, maar ik vind het vooral voor het organisei'ende comité leuk dat er nu ook iemand uit de buurt meedoet." Illusies over een hoge klassering koestert ze niet. aangezien er vooral gekende wedstrijdstep- pers uit het hele land - die pun ten voor de NAF-cup kunnen verdienen - aan de start zullen staan. „Waar ik een beetje bang voor ben, is dat ik me in het be- l EVENEMENTEN BAARLAND - Camping Scheldeoord, 19.00 uur: Circus Bongo; BURGHSLUIS - Haven/Schip Breeveer tien, 18.30-21.00 uur: Natuurvaartocht op Oosterschelde met gids; CADZAND BAD - Strandkerk, 20.30 uur: Concert groep Luiz Marquez Mezcal, hedendaagse jazz; Bezoekerscentrum 't zwin, 10.00 uur: Ex cursie door Het Zwin met gids; DOMBURG - Centrum. 16.00 uur: Carai- bisch Fiesta met om 19.30 uur Streetpa- rade met dansgroep en brassband; Pleintje 't Groentje, 19.00 uur: Kinder- meeleeftheater; GOES - Grote Kerk, 19.30-20.30 uur: Bei- aardconcert door Roy Kroezen; HEINKENSZAND - Informatiecentrum De Schaapskooi, 10.00 en 13.00 uur: Wandelroute Ontdek de dijken; HULST - VVV-kantoor Grote Markt, 15.00 uur: Stadswandeling met gids; KAMPERLAND - Kerkgebouw De Ark, 19.00 uur: Start rondleiding over De Goudplaat in het Veerse Meer met gids; MIDDELBURG - Gasthuiskerk, 11.00 uur: Concert Zeeuwse Koorschool; Koorkerk, 15.00 uur: Mini-orgelconcert door Jan Wisse; Oostkerk, 12.30 uur: Middagpauzecon cert door Rudi de Munck; Zeeuws Museum, 15.00 uur: Abdijrond leiding met gids; Vischmarkt, 9.00-16.00 uur: Antiek- en ambachtenmarkt; RENESSE - Evenemententerrein, 20.00 uur: Titanenstrijd; RITTHEM - Fort Rammekens, 13.00-17.00 uur: Bezichtiging fort (t/m 31/10); TERNEUZEN - Bezoekerscentrum bouw plaats Westerscheldetunnel, 9-16 uur: VEERE - Stadhuis, 15.00 uur: Carillon concert door Kees van Eersel; VLISSINGEN - Bellamypark, 20.00 uur: Horeca Muziekfestival met The Clares; WESTKAPELLE - Markt, 19.00 uur: Kin- dermeeleeftheater; ZOUTELANDE - Centrum, 12-21 u: Folk loristische dag met oude ambachten; 21 - 24 uur: Live muziek; Langstraat, 14-21 uur: Ringrijden in boerenkostuum; 19.30-21.30 u: Muziek met doedelzakspe lers; Muziektent, 19 uur: KnotsKnetter- KinderGetetter kindertheater; FILMS foto Willem Mieras gin gek laat maken dooi* het tempo van de cracks en daai'- door de finish niet haal. Maar ik zal proberen de wedstrijd op ka rakter uit te rijden." BERGEN OP ZOOM - Roxy, 14.00 uur: Ratjetoe; 14.00 en 20.00 uur: The Mum my; 20.00 uur: Notting Hill; Cinemactueel, 14.00 uur: Kabouter Plop; De Koning en ik; 14.00 en 20.00 uur: Wild Wild West; 20.00 uur: Notting Hill; Sneak Preview; HULST - De Koning van Engeland, 14.00 uur: De Koning en ik; Kabouter Plop; Rat jetoe; 14.00 en 19.00 uur: Baby Geniuses; 19.00 en 21.30 uur: Wild Wild West; Not ting Hill; The Mummy; Never been kis sed; The Matrix; 21.30 uur: Existenz; MIDDELBURG - Cinema, 20.30 uur: Ka rakter; VLISSINGEN - Cine City, 13.45 uur: Baby Geniuses; 13.45 en 16.15 uur: Kabouter Plop; Jungle Jack 2; Ratjetoe; 16.15 uur: De koning en ik; 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur: Wild Wild West; Never been kissed;The Mummy; 19.00 en 21.45 uur: Notting Hill; The Matrix; Instinct; 19.00 uur: Entrapment; 21.45 uur: Sliding doors; I TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG - Archeologisch Muse um, 13.30-17.00 uur: Gewijde Keltische dieren, goden uit de Romeinse tijd en heiligen uit de middeleeuwen (t/m 30/9); ST. ANNA TER MUIDEN - Streekland- bouwmuseum Agrimuda, 10.30-12.30 en 13.00-17.30 uur: 'Baas, Bazinne - knecht en meid. Boerenwerk in verleden tijd' (t/m 30/9); v.m. Gemeentehuis, 11.00-18.00 uur: Martien van Nijnatten, aquarellen; AXEL- Streekmuseum, 13.30-17.00 uur: Een molen herrijst, geschiedenis en res tauratie van molens in Axel (t/m 27/8); BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 11- 17 uur: 'Karakters', foto's van Jan Neder- veen (t/m 19/9); Werken Hennie van der Vegt, Eddy Roos en Jan Steen (t/m 22/8); Interium, 9.00-17.00 uur: 'Kalverliefde', schilderijen van Helma Kotoum (t/m 5/9); BROUWERSHAVEN - v.m. Stadhuis, 10- 12.30 u: Talke Sietsma: edelsmid, Patrick van Schijndel: schilderijen (t/m 26/8); Grote Kerk, 13.30-16.30 uur: Bas Verha gen, schilderijen (t/m 14/8); Niels Snoek, bijbelse taferelen (t/m 29/8): BURGH HAAMSTEDE - Museum De Burghse Schoole, 11-16u: Verkade al bums, Zeeland in prehistorie (t/m 11/8); DOMBURG - Museum Marie Tak van Poortvliet, 13.00-17.00 uur: Lucie van Dam-v. Isselt (1871-1949) 'Meizoentjes', schilderijen (t/m 15/8); Het Noorderlicht, 16-20 u: 'Kunst in Dom burg', werken 19e en 20e eeuw (t/m 2/9); EMMADORP - Bezoekerscentrum Saef- tinghe, 10.00-16.00 uur: 'Waar een wil is, is een weg' Richard Bleijenberg, beeld houwwerk (t/m 15/8); GOES-Museum voorZuid-en Noord-Be veland, 10.00-17.00 uur: Goese schutters in de 17e en 18e eeuw (t/m 18/9); Stadskantoor, 9.00-17.00 uur: Werk van George Schade (t/m 3/9); GRIJPSKERKE -Imkerij Poppendamme, 10.00-17.00 uur: Muizen en rattenvallen uit de hele wereld (t/m 1/11); Zijdemuseum, 13.30-17.30 uur: Zijden kazuifels uit het Benedictijner St. Lio- baklooster (t/m 30/10); HEINKENSZAND - 't Kunstuus, 13.00- 18.00 uur: Mensbeeld, portret- en naakt- schilderijen in pastel, acryl en gemengde techniek door Elly Knuist (t/m 21/8); HULST - Galerie Rattenfanger, 13.30-17 uur: Mw. A. Ferket, aquarellen (t/m 23/8); KAPELLE - Gemeentehuis, 8.30-12 en 13- 16 u: Bram van Hamburg, kalligrafie (t/m 20/8); Fruitteeltmuseum, 13.00-17.00 uur: 50 nieuwe aanwinsten (t/m 15/8); MELISKERKE - v.m. Gemeentehuis, 9-12 en 14-16 u: foto's Ente Breed (t/m 26/8); MIDDELBURG - Roosevelt Study Center, 11-12.30 en 13.30-16.30 uur: New York in the 1930's, werken fotografe Berenice Abbott (t/m 29/10); Zeeuws Museum, 11.00-17.00 uur: Lucie van Dam-v. Isselt (1871-1949) 'Meizoen tjes', schilderijen (t/m 15/8); Werk van 10 Europese kunstenaars (t/m 3/10); Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Advertentie 's-HEER ARENDSKERKE - Na een proef in 1998 vormen de steppers dit jaar voor het eerst een volwaardig onderdeel van het Wielerweekend dat morgen (vrijdag) en zaterdag in 's- Heer Arendskerke wordt gehouden. Het evenement is bedoeld om het fietsen in de breedste zin te promoten en de jeugd meer te interesseren voor de wielei'- sport. Jong en oud, van ti'immer tot wedstrijdfietsei', kan er aan deelnemen. Jaarlijks klapstuk is de dernykoers op zater dagavond. Het programma is als volgt. Vrijdag 6 augustus: 18.00 uur: C- trimmers recreanten (35 km), 19.00 uur: B-trimmers vete ranen (50 km), 20.15 uur: A-trimmers /cyclospoitieven (60 km). Zaterdag7 augustus: 10.00 uur: Dikke Banden Race voor jeugd, 11.30 uur: ATB-race (30 km), 12.30 uur: wedstxijd handbikers. wheelers en steppers (20 km), 13.30 uur: wed strijd ligfietsers en tandems (35 km), 14.30 uur: 200 meter sprint voor alle categorieën, 16.00 uur: 1,8 kilometer tijdrit voor alle categorieën, 17.15 uur: dragrace/ afvalspi'int voor alle categorieën, 18.45 uur: handicaprace voor ligfietsers en tandems (20 km), 19.45 uur: series dernykoers, 21.30 uur: fi nale dernykoers. Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Of meldt U aan als donateur. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN, Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 Telefax: 0118-.623119 Bank: ING 65.07.90.782 (met steun van de Stichting PZC Helpt) Het betoverde plein (t/m 4/9); Het kleine geexposeerd, privecollectie miniatuur boekjes (t/m 28/8); Abdijplein, Het betoverde plein', werk van 10 Europese kunstenaars, beelden en objecten (t/m 3/10); Galerie 't Haentje te Paart, 14.00-16.30 uur: Francïne van Dijk, schalen binnen en in de tuin (t/m 8/8); De Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Buenas dias time (t/m 29/8); De Kabinetten van de Vleeshal, 13-17 u: Piet Dieleman, Erik van Lieshout en Luc Tuymans, 'schildersverdriet' (t/m 29/8); Galerie T', 11.00-16.00 uur: Schilderijen van Peter Kromhout (t/m 31/8); Galerie icon, 10-12 en 14-16 uur: Werken Willy Sluiter en Jan Sluijters (t/m 15/10); Wandelkerk, 11-17 u: Beelden v. Psalm gezang, werk Rix Wierenga (t/m 30/9); Galerie De Ruimte, 13.00-17.00 uur: Ernst Voss, schilderijen (t/m 3/9); OOSTKAPELLE -Zeeuws Biologisch Mu- seum, 10.00-18.00 uur: Wouter Kabouter (t/m 5/9); expositie 'houf, voorwerpen (t/m 5/9);Werk leerlingen Ronald Mullié (t/m aug.);Heemtuin: Drie strandhuisjes van Zeeuwse kunstenaars (t/m 26/9); SLUIS - Raadskelder, 14-17 u; Tobias Baanders, schilderijen en tekeningen, Rosalie Hammink, keramiek (t/m 12/9); VEERE -Museum De Schotse Huizen, 12- 17 u: Frans Dingemanse, Zeeuwse mes heften (t/m 31/10); mutsen en hoeden Zeeuwse streekdrachten (t/m 31/10); Han van den Broeke, aquarellen (t/m 12/9); Lering en vermaak, illustraties uit de agenda 2000 Koninklijk Zeeuws Genoot schap der Wetenschappen (t/m 12/9); Grote Kerk, 10.00-17.00 uur: Expositie Duitsland/Nederland (t/m 15/8); VLISSINGEN - Stedelijk Museum, 10.00- 17.00 uurVuurtorens inde kunst, werken diverse kunstenaars (t/m 31/10); Schat ten uit de Schelde (t/m 2001 Gemeente-archief, 10.00-16.00 uur: Wo nen en werken in Vlissingen (t/m 26/8); WESTKAPELLE - Polderhuis. 10-18 en 19-21 uur Walcheren 1944, aanval van geallieerden op Walcheren (t/m 30/8); Ver.gebouw Westkapelle Herrijst, 16-21 u: Westkappelse schildersclub (t/m 7/8); WISSENKERKE - Galerie De Praktijk, 13.00-17.00 uur: Abraham Blankers, schilderijen (t/m SP IJZEND! JKE - Streekmuseum, 13.00- 17.00 uur: 'Het mooiste wat je in huis hebt' (t/m 2/10); YERSEKE - Museum voor Schaal- en Schelpdieren, 10.00-16.00 uur: Foto's met diverse thema's (t/m 31/01 ZIERIKZEE - Galerie Alexandra, 11-17 uur: Werk v. 35 kunstenaars (t/m 30/9); Galerie De Beddeweeg, 11.00-17.00 uur: Birgit Stigter, bronzen beeldjes, servie zen en grafiek in cassettes (t/m 24/8); Burgerweeshuis, 11-17 uur: Zomerten- toonstelling 1999, 45 kunstenaars met 400 beelden en klein antiek (t/m 29/8). Nieuwe Kerk, 10-16 uur: Werk cursisten schildersclub Perspectief (t/m 19/8); HULPCENTRA Alarmnummer voor Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118-615551 (dag en nacht). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-469869 (dag en nacht). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800-0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Bureau Vertrouwensarts Kindermishan deling, tel. 0118-628800. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Deze rubriek is uitsluitend be stemd voor reacties op in de PZC verschenen berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Open brieven, oproepen, gedich ten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdra gen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie be houdt zich het recht voor inzen dingen te bekorten. Over gewei gerde brieven wordt niet gecor respondeerd. Handicap Met stijgende verbazing heb ik het artikel gelezen (PZC 28-7) waarin mevrouw P. van Belle melding maakt van ernstige ge dragsproblematiek bij mensen met een verstandelijke handi cap. Onvoorstelbare onwetend heid constateer ik bij de mening van de heer Van de Beemt. Hij weet waarschijnlijk weinig van wat er buiten zijn eigen voorzie ning gebeurt! Als onafhankelij ke gedragswetenschapper heb ik zeer ruime kermis van de se mi-murale zorg en weet ik dat er met grote betrokkenheid onder steuning wordt verleend in voorzieningen voor wonen en dagbesteding buiten Arduin. En zeker voor mensen die naast een verstandelijke handicap ook gedragsproblematiek laten zien. Wel degelijk wordt zono dig, en dat is regelmatig, gebruik gemaakt van de des kundigheid van het Consulen tenteam. Ook maakt men ge bruik van de know-how van het SGLVG-team, een team met veel kermis op het gebied van gedragstoomissen. Die consul tatie doet Arduin blijkbaar niet. Mogelijk is meneer Van de Bee mt hiervan niet op de hoogte. In het artikel preekt hij voor eigen parochie als bestuurslid van het regionale consulententeam. Met zijn uitspraken zet hij an dere voorzieningen in een onjust daglicht ten aanzien van zorg verlening. I. Havenaar Gildenstraat 83, Biezelinge Bioktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en slui zen altijd voor wegverkeer be schikbaarzijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dage lijks van .17 tot .25 en van .47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot .33 en van .51 tot .57 Stationsbrug Middelburg, dage lijks van .29 tot .37 en van .53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13 tot .17 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot .29 en van .37 tot .59 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag vahr7.-30tot 09)00 Zeelandbrug. zatècdag/zandag/ feestdagen van 17.30 tot 19.00

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 25