Erfpachtaffaire ook zaak gemeente Hansweert viert al voor het 25e jaar met plezier de kindervakantieweek Vroege kerst in Hengstdijk Ministerie stelt vóór =eind 2000 normen Ivoor vliegveld vast Aanhoudingen lossen reeks misdrijven op zeeland donderdag 5 augustus 1999 b 1 5 Tien mille voor herstel speelplaats van Ziezo Handelskamer ontmoet Bevelandse ondernemers Noord-Beveland blijkt eigenaar van flink stuk van bungalowpark door Harmen van der Werf DEN HAAG - Voor vliegveld Midden-Zeeland worden in elk geval voor het einde van 2000 geluidsnormen vastgesteld, waarmee het aantal vliegbewe- gingen kan worden beperkt. Het ministerie van Verkeer en Wa terstaat heeft dit woensdag toe gezegd. 'e toezegging kwam van advo- fcate E. Schippers tijdens een :ort geding dat omwonenden 'an het vliegveld tegen Verkeer in Waterstaat hadden aange spannen. De omwonenden, on- [der meer van Vereniging Èd'Oranjeplaete, camping De [Witte Raaf en jachthaven Oran- jjeplaat, eisten op de rechtszit ting 'snel' nieuwe geluidsnor- rzekKmen en bevriezing van het ;no'.aantal vliegbewegingen op ih.J4.050; het aantal in 1998. .Al snel bleek dat de omwonen- e' 'den weinig kans maakten. Rechter A van Delden van de waa'lipaagse rechtbank zag niet in (autei 6ratj ikorfi m n REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: M.J.Schrier(chef) R. Bosboom I. Huibers A.M. van der Jagt E. Soesman teVlissingen: L. Fransen E.L. Ramakers M.J. van der Schot A.A. van derSluis K.L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl waarom hij in een spoedproce dure een uitspraak zou moeten doen in beide kwesties. Zo wordt er al sinds 1993 aan ge luidsnormen voor Midden-Zee land gewerkt. Ook voor bevriezing van het aantal vliegbewegingen voelde de Haagse rechter niets. „Ik kan de minister wel opdragen het aantal vliegbewegingen te be perken, maar ik zie niet in wat zij kan doen als er één vliegtuig extra komt." „Precies", viel ad vocate Schippers de rechter bij, „daar zijn geluidsnormen voor nodig". Besluitneming Schippers deed vervolgens haar toezegging. De geluidszonering voor Midden-Zeeland wordt begin 2000 vastgesteld. Dat is dan op basis van het eerder voorspelde aantal vliegbewe gingen van 60.000. Alle belang hebbenden vinden dat inmid dels te hoog. Of Verkeer en Waterstaat gaat met een ander aantal vliegbewegingen reke nen en dan volgt een besluit over de geluidszonering voor het ein de van 2000. Met die belofte konden de aan wezige omwonenden leven. „Wij hebben duidelijkheid ge kregen", zeiden zij. „We zullen het Rijk eraan houden, des noods met een nieuwe juridi sche procedure." Rechter Van Delden deed geen uitspraak in het kort geding, omdat omwonenden en rijks overheid er voorlopig samen uitkwamen. Fietser gewond bij botsing met aanhangwagen SCHARENDIJKE - Een 42-ja- rige vrouw uit Schiedam is gis termiddag zwaargewond ge raakt bij een ongeval op de Kloosterweg in Scharendijke. Het slachtoffer is met diverse botbreuken naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Het ongeval gebeurde toen een 32-jarige man uit Brijdorpe uit de richting van zijn woonplaats kwam aanrijden in een scooter mobiel met aanhangwagen. De aanhanger raakte los en kwam op de andere weghelft terecht, waar de vrouw fietste. De vrouw werd geraakt door de aanhan ger. De politie onderzoekt hoe het wagentje los kon raken. Kort geding over mosselreclame UTRECHT - Het kort geding van het Productschap Vis over het omstreden reclamespotje van AXA Verzekeringen dient maandag bij de rechtbank in Utrecht. Het productschap eist dat het spotje van de buis wordt gehaald. In de commercial eet iemand een mossel en zegt: „Geef me een reden waarom ik daar niet zou staan morgen?". Daarna prijst de verzekeringsmaatschappij zich aan 'voor al uw plannen en wat daar tussenkomt'. De reclame wekt vol gens het productschap de indruk dat men ziek zou kunnen worden van het eten van mosselen. „De commercial schaadt het imago van de mossel. Dat kun nen wij niet toestaan", aldus directeur D. J. Langstraat van het Productschap Vis. Het productschap heeft ook een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. Een uitspraak van deze instantie kan op zijn vroegst eind augustus worden ver wacht. Paardenziekte verdrijft evenement SINT LAURENS - De oogstdemonstratie van stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland is verplaatst van Burgh-Haam- stede naar Sint Laurens. De demonstratie kan niet doorgaan in Burgh vanwege het uitbreken van de dodelijke en besmet telijke paardenziekte rhinopneumonie op een manege in Burgh-Haamstede. Het Werkend Trekpaard heeft een vervangende locatie ge vonden bij de kaasboerderij van de familie Kwekkeboom aan de Golsteinseweg in Sint Laurens. De demonstratie wordt gehouden op dinsdag 10 augustus van 16.00 tot 21.00 uur. Dankzij de inzet van extra paarden van houders van buiten Schouwen-Duiveland kan het oorspron kelijke programma doorgaan. Bromfietser zwaar gewond SCHARENDIJKE - Een 17-jarige bromfietser heeft woens dag ernstig hoofdletsel opgelopen bij een aanrijding op de Brouwersdam/Noordzeezijde, nabij de damaanzet. De jon gen, van wie de politie geen woonplaats bekendmaakte, is met een traumahelikopter overgebracht naar het Dijkzigtzieken- huis in Rotterdam. Zijn duopassagier liep bij de botsing lichte verwondingen op en kon na behandeling door een arts naar huis. De bromfietser verleende bij een oversteekplaats geen voorrang aan een 28- jarige automobilist uit Scharendijke. Onderzoek na vondst granaatdeel VLISSINGEN - De Strandwacht Vlissingen heeft woensdag morgen een ontsteker van een granaat aangetroffen op het strand tussen de Nolledijk en Westduin ter hoogte van strand tent Kontiki. Politie en brandweer hebben de omgeving afge zocht op eventuele andere munitiedelen. Dit heeft niets opge leverd. De Explosieven Opruimings Dienst is gewaarschuwd. Die heeft besloten vandaag (donderdag) ter plaatse een onder zoek in te stellen. De gemeente heeft de vindplaats in een rui me cirkel met dranghekken en waarschuwingsborden af laten zetten. Politie en strandwacht voeren er regelmatig pa trouilles uit. Autokraken Dishoek en Domburg DISHOEK - In Dishoek is dinsdag overdag in een auto inge broken die stond geparkeerd aan de Kaapduinseweg. Nadat het slot was geforceerd, werden een draagbare cd-spe- ler en twee tassen met kleding gestolen. In Domburg werd dinsdagavond rond tien uur 's avonds het portierraam van een auto ingeslagen die aan de Brouwerij- weg stond geparkeerd. Een fototoestel en kleding werden weggenomen. door René Schrier BERGEN OP ZOOM - Met aan de houding van vier verdachten heeft de politie in Bergen op Zoom in totaal zeventig mis drijven opgelost. Een aantal daarvan is gepleegd in Rilland, Kruiningen, Middelburg, Goes, Tholen, Kortgene en 's-Graven- polder en in een aantal plaatsen in West-Brabant. Bij verschillende huiszoekingen heeft de politie vuurwapens en van diefstal afkomstige goede ren aangetroffen. De vier ver dachten komen allen uit West- Brabant. Ze worden verdacht van verschillende misdrijven, zoals zogenaamde ramkraken, autodiefstallen, diefstallen van kentekenplaten, aanhangwa gens en benzine, tanken met ge stolen pasjes, mishandeling waaronder één zware mishan deling, inbraak in auto's, heling en bedrijfsinbraken. Daarnaast werden een zogenaamde ripdeal (een drugsdeal die een overval blijkt te zijn) in Sint Willebrord en een gewapende overval opge lost. Half juni werden in Sint Willebrord een 25-jarige man uit Etten-Leur en een 26-jarige man uit Sprundel aangehou den. Bij huiszoekingen werden vervolgens vuurwapens, verdo vende middelen en gestolen spullen aangetroffen. Begin juli werden een 30-jarige man en een 29-jarige man uit Sint Wil lebrord aangehouden. De vier bevinden zich nog in voorlopige hechtenis. doorlngrid Huibers WISSENKERKE - Aan het her stel van de speelplaats van kin derdagverblijf Ziezo in Wissen- kerke willen burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland tienduizend gulden bijdragen. De speelplaats werd afgelopen winter overhoop gehaald toen basisschool De Vliete ingrij pend werd verbouwd. De kin deropvang huist in hetzelfde ge bouw. Nadat de school 24 april feestelijk geopend werd, bleef de speelplaats volgens de stich ting Kinderopvang rommelig achter. Een medewerkster van de stichting, die bij de gemeente haar beklag heeft gedaan, spreekt zelfs van een 'bouwput'. Aan de totale kosten van de her inrichting van de speelplaats wil het college tienduizend gul den bijdragen. Nog eens tien duizend gulden komt uit het verbouwingskrediet voor De Vliete. De overige zesduizend gulden wil de stichting Kinder opvang voor eigen rekening ne men. De commissie maatschappelij ke zaken zal het college in haar vergadering van dinsdag 10 au gustus adviseren over het ge vraagde bedrag. Die bijeen komst begint om 19.00 uur. GOES - De Kamer van Koop handel wil met ondernemers van Noord- en Zuid-Beveland van gedachten wisselen over een aantal actuele zaken. Daar toe wordt dinsdag 21 september een bijeenkomst gehouden in Motel Goes. De Kamer van Koophandel wil zo manier on dernemers persoonlijk te infor meren over haar verschillende activiteiten en luisteren naar vragen en wensen. Vanaf 18.00 uur kunnen belang stellenden terecht. Om 19.00 uur is er een inleiding door di recteur Rob van Renterghem, waarna verschillende produc ten en diensten van de Kamer van Koophandel gepresenteerd worden. Na de pauze kan de on dernemer vragen of wensen aan de kamer kenbaar maken. Na de afronding omstreeks 21.00 uur kan er nog worden nagepraat. Als voorzet noemt de kamer on derwerpen als het outletcen- trum in Goes, het onderhoud van het Veerse Meer, een tweede brug bij Kats, duurzaam veilig op Zuid-Beveland, het multi- modaal centrum in Reimers- waal en bijvoorbeeld de Wester- scheldetunnel. Ook voor andere regio's wil de handelskamer zul ke bijeenkomsten houden. doorlngrid Huibers HANSWEERT - Begonnen met een paar kinderen, is de kindervakantieweek Hans- weert na 25 jaar uitgegroeid tot een grootse happening. Or ganisator Jan Krayenbrink: „Nu zie je hier weer de kinde ren van de kinderen van vroe ger." De laatste jaren trekt de 'hut- tenbouwweek' zeker 150 kin deren. „Uit het dorp, uit de omgeving, maar ook wel van buiten de provincie. Dat zijn kinderen die hier bijvoorbeeld bij hun oma komen logeren", vertelt Rita Saarloos, al jaren verantwoordelijk voor de ad ministratie en financiën van de kindervakantieweek. De speelweek valt altijd in de voorlaatste week van de zo mervakantie en dat is in het hele dorp bekend. Saarloos: „Nu is het nog stil in het dorp, maar vrijdag en zaterdag komt iedereen terug, zodat de kin deren maandag present kun nen zijn. Donderdag- en vrijdagavond met de play- backshow en de band, zit de hele tent hier stampvol." Met de opbrengsten van de bar die twee avonden wordt een groot deel van de vakantie week gefinancierd. De rest van het geld komt van sponsors, de gemeente en de opbrengsten van de jaarlijkse rommel markt en bingo. Krayenbrink, 'Voetbal vrien den Hansweert' op zijn t-shirt en 'Hansweert' op zijn armge- tatoeerd, offert elk jaar zijn zomervakantie op aan het eve nement. „De eerste keer dat je dat doet, denk je: moet dat nou zo nodig, maar het jaar daarna heb je er gewoon weerzin in." Hechte club Sinds het eerste begin, 25 jaar geleden, is de organisatie sterk gegroeid. Inmiddels is er een hechte club van 24 vrijwilli gers die ook de intocht van Sinterklaas en het kindercar naval organiseert. „Er vallen wel eens woorden natuurlijk, maar dat is zo weer over", zegt Saarloos. Krayenbrink: „We hebben hier iets goeds, dat ge ven we voorlopig niet meer uit handen." Het programma van de 25ste kindervakantieweek wijkt nauwelijks af van voorgaande edities. De kinderen zijn van maandag 9 tot en met vrijdag 13 augustus 's ochtends en 's middags welkom op het ter rein langs de Zeedijk. Dins dagmiddag is er een huifkar tocht en woensdag komt het leger op bezoek. Speciaal ter ere van het jubileum komt woensdagavond Ricardo's Magic Show naar de feesttent. Donderdagavond is het weer tijd voor de playbackshow en vrij dagavond maakt de brandweer - mits de wind goed staat - een kampvuur. Dan treedt ook de band Music Four op. De kindervakantieweek wordt maandagmorgen stipt om 09.00 uur door burgemees ter A Verbree geopend. Voor kleuters is er een apart pro gramma. door René Schrier KORTGENE - De beleggings maatschappij Rhoon, Pen- drecht en Cortgene BV blijkt niet de enige partij te zijn in de kwestie van de erfpachtverho ging voor huiseigenaren in het bungalowpark Veerse Meer te Kortgene. Ook de gemeente Noord-Beveland bezit een flink stuk grond in het bungalowpark Veerse Meer 1 te Kortgene. Deze grond is onder dezelfde voor waarden als de percelen van de beleggingsmaatschappij in erf pacht uitgegeven. In totaal 33 van de 113 huiseigenaren heb ben hun perceel geheel of gedeeltelijk op grond van de ge meente liggen. Volgens rent meester L. de Oude, die namens de belegingsmaatschappij op treedt, hebben dan ook niet alle huiseigenaren een brief gekre gen waarin een verhoging wordt aangekondigd. In het bungalowpark is commo tie ontstaan over het voornemen van Rhoon, Pendrecht en Cort gene BV om de erfpacht fors te verhogen. Voorgesteld wordt een percentage van ongeveer 7000 procent omdat de erfpacht tientallen jaren op hetzelfde ni veau is gebleven. Voorzitter E. Heijers van de vereniging van huiseigenaren in het bungalow park wist dat de gemeente ook eigendommen heeft. Ook amb telijk was dat bekend. Burge meester M. L, Everaers zei woensdagmiddag evenwel van niets te weten. „Ik kom hier ie- j dere dag nog voor verrassingen te staan," was zijn commentaar. Hij kon dan ook geen antwoord t geven op de vraag of de gemeen te eveneens van plan is de erf- pacht te verhogen. Wat Ever- I I Politie houdt vernielers van radarkast aan VROUWENPOLDER - Voor het vernielen van een radarkast in Vrouwenpolder heeft de politie woensdag vier Rotterdammers en een inwoners van Veere aan gehouden. De verdachten verklaarden dit te hebben gedaan, omdat ze de nacht tevoren waren geflitst bij een snelheidscontrole. aers betreft worden eerst alle re levante documenten bij elkaar gezocht zodat alles op een rijtje gezet kan worden. Het eigendom van de gemeente komt voort uit de aanleg van de Deltawerken en de aanleg van het Veerse Meer. Voor dat mo ment waren de buitendijkse schorren bij Kortgene eigendom van de toenmalige ambachts heer. Door de aanleg van het Veerse Meer daalde de water stand wat en kwamen er meer schorren boven water. Die wer den via de Dienst der Domeinen eigendom van de gemeente. Ver volgens is op het buitendijkse gebied het bungalowpark ont wikkeld. De grens van de ge meentelijke eigendommen en die van de beleggingsmaat schappij loopt als een rechte streep dwars door het park en komt ongeveer overeen met de voormalige hoogwaterlijn. De oppervlakte van het gemeente lijk eigendom is ruwweg een kwart van het bungalowterrein. Wegen De gemeente pacht zelf ook grond van de beleggingsmaat schappij in het bungalowpark. Deze grond wordt onder meer gebruikt voor wegen. In een vo rige reactie maakte burgemees ter Everaers duidelijk dat hij het maar een rare zaak vond dat de gemeente die wegen wel aan legt en onderhoudt terwijl de grond van iemand anders is. Rentmeester De Oude was op zijn zachtst gezegd wat ver baasd over die opmerking van de gemeente. Hij wijst er op dat de gemeente en de beleggings maatschappij juist bezig zijn de overdracht van de gronden voor een aantal wegen in het park en in het dorp Kortgene voor te be reiden. Ook vindt hij het vreemd dat Everaers suggereert dat de gemeente en de huiseigenaren samen moeten optrekken. De gemeente staat als grondeige naar juist aan de andere kant, evenals de beleggingsmaat schappij, constateert De Oude. Gemeentei-aadsleden hebben zich inmiddels ook in de kwestie verdiept. Zo wordt momenteel geprobeerd na te gaan hoe het werkelijk zit met de eigendoms verhoudingen van de grond in het gebied waar de gemeente het plan Havenfront wil ontwikke len. Jan Krayenbrink is samen met de Hansweertse jeugdal druk bezig met de voorbereidingen voor de kindervakantievveek. foto Willem Mieras door Jean-Lou de Gucht HENGSTDIJK - Wie woens dag rondliep op camping De Vogel in Hengstdijk kon zijn ogen nauwelijks geloven. Op getuigde kerstbomen, kerst verlichting, zelfs een levende kerststal viel er te bewonde ren. Uit één van de caravans waren kerstliedjes te horen Het feest was al maanden van tevoren georganiseerd. Dineke van den Bosch van recreatie gebied De Vogel legt uit: „De oude pastoor van Hengstdijk begon z'n kerstpreek altijd met de zin: als Kerstmis nou eens in de zomer zou vallen. Toen hebben we tegen elkaar gezegd dat het best een goed idee zou zijn om dat in de prak tijk te brengen. Op de nieuw jaarsreceptie hebben we besloten öm het idee uit te voe ren. In eerste instantie wilden we de brandweer zelfs schuim laten spuiten om een witte, kerst te creëren, maar dat idee hebben we laten varen omdat kinderen er geïrriteerde ogen van konden krijgen." In het -verleden zijn er op De Vogel wel meer themadagen geweest. Zo is er al eens carna val in de zomer georganiseerd, compleet met een optocht en een Raad van Elf. Kerstmis m de zömer lijkt nog meer aan te slaan. Leuk idee Vrijwel alle campinggasten vonden het een leuk idee en hébben hun caravan versierd. De familie Kooij uit Eindho ven heeft caravan en tuin ver sierd met ballen, vérlichting en kerststerren. Ze hebben zelfs een, grote kerststal neergezet naast hun caravan. Martien, Kooij:,, We komen hier al voor het zesde jaar, maai- zo'n feest als vandaag hebben we nog hooit meege maakt. Een keer uit de band springen met een paar simpele attributen, dat spreekt mij wel aan." Kerstmis in de zomer was niet het enige: gisteravond werd er op De Vogel ook nog oud en nieuw gevierd, compleet met oliebollen en champagne. En niet alleen in Hengstdijk sloeg de kerstgekte toe: op het strand van Nieuwvliet liep een kerstman rond dié cadeautjes uitdeelde. foto Charles Strijd

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 23