Snelste tijd voor Van Dommelen r sport 20 Duivenhouder uit St. Philipsland winnaar nationale vlucht duiven Vlucht voor oude duiven schaken •jr A ma ê- s I <±>n m a dammen 9 O Q bridge donderdag 5 augustus 1999 door Adrie van Riel Bij een oostelijke wind wer den vrijdagmiddag om 12.15 uur 10.985 duiven (waar onder 2075 Zeeuwse) gelost voor een nationale vlucht van uit Soustons. Om 10.40 uur arri veerde bij de 81-jarige Wim van Dommelen uit St. Philipsland de eerste duif in Nederland. Na aftrek van de neutralisatietijd (de tijd tussen een halfuur na zonsondergang en een halfuur voor zonsopkomst) legde de duif 1071 meter per minuut af. Frans Janssens werd tweede van Zeeland. De Kapellenaar zag zijn duif om 11.15 uur arri veren. In het nationaal concours bezette de duif van Janssens een achtste plaats. Zijn clubgenoot Joost Corre (11.20 uur) werd in provinciaal verband derde. De combinatie Hinderks/Jeske uit Vogelwaarde zag zijn eerste van de negentien duiven om 11.11 uur thuiskomen. Om 11.42 uur constateerde hij zijn tweede vogel. Om 15.18 uur wa ren er al tien duiven binnen, een zeer fraaie prestatie gezien de afstand van 935 kilometer De Axelaars Jacky en Jean Pierre Nolet klokten om 11.07 uur. De ze tijd was goed voor de vijfde plaats in Zeeuws verband. Va der en zoon Nolet hadden om 12.31 uur de drie eerstgeteken- de duiven thuis. Tot 15.00 uur kwamen de duiven er regelmatig door. Daarna stokte het een uur, maar rond 16.00 uur kon het concours in heel Zeeland worden gesloten. Dit is voor een dergelijke vlucht normaal. Jonge duiven De weersvoorspelling voor het afgelopen weekend luidde tro pische temperaturen tot dertig VLISSINGEN - Met toestem ming, maar zonder enige bemoeienis van afdeling 1 Zee- land'96, organiseren de vereni gingen Zeelandia en Zwaluw Westkapelle op 10 september een overnachtfondvlucht voor oude duiven uit Limoges. Liefhebbers en verenigingen dienen na overleg met de orga nisatie de duiven zelf in Middel burg of Westkapelle aan te voeren. De inkorfdag is 8 sep tember. doorCorJansen Het open kampioenschap van Nederland was vroeger een onderdeel van de bonds wedstrijden van de KNSB, die elk jaar in de vakantieperiode werden gespeeld. Honderden schakers kwamen er elk jaar op af. Om propagandistische rede nen werd het toernooi elk jaar op een andere plaats in Neder land gespeeld. Alle provincies zijn aan de beurt geweest, behalve Groningen en Zeeland. In 1969 kwam daar verandering in. Omdat het on derbrengen van het toernooi elk jaar grote moeite kostte, nam de KNSB dankbaar het aanbod van Dieren aan om het toernooi elk jaar in die plaats te houden. Dit jaar was het voor de 21e keer. Na verloop van tijd kreeg het toernooi steeds meer allure, hoewel ook in het verleden af en toe zeer sterke spelers deelna men. Zo werd in 1969 de Ameri kaanse grootmeester Kavalek, die toen net uit Tsjechoslowa- kije 'ontsnapt' was, winnaar met tien punten uit tien partij en, een score die daarna nooit meer geëvenaard is. Dit j aar was Loek van Wely de onbetwiste winnaar. Pas in de laatste ronde, toen de toernooiwinst al veilig gesteld was, verloor hij nog een partijBi j na elke ronde waren er wel spectaculaire partijen. De volgende was er een van. Rick Lahaye - Machiel de Heer 1. e4 eo 2. Pf3 d6 graden. Het was voor de jonge duiven de eerste vlucht dat ze twee nachten in de manden moesten verblijven. Toch korf den de Zeeuwse liefhebbers op donderdag 29 juli 12.675 jonge duiven in voor Ablis. Na be stuurlijk overleg besloot men op vrijdag de vlucht met circa hon derd kilometer in te korten. Het nieuwe lossingsstation werd Chantilly, Zaterdagmorgen vroeg (om 7.00 uur) kregen de duiven de vrijheid. Bij thuiskomst van de eerste duiven wees de thermometer om 10.30 uur 21 graden Celsius aan. Binnen een halfuur waren de prijzen verdiend. De NPO-vlucht van de afdeling 1 Zeeland'9 6 vanuit Ablis kwam te vervallen. Rayon 1 Chantilly Schoondijke.215d/1285m, 1-2-3-5- 7-8-9-10. Comb, de Wever. (19vd28). 4. C. Boogaard. 6. E. de Wever. Sluis. 68d/1291m. 1-3-5. F. Baas/zn. 2. Coppens-Baert. 4 H. vanDamme. Cadzand. 212d/1265m, 1-2-6-7. J. Kools. 3-5-8. C. Riemens. 4. W. de Die. Biervliet. 273d./1269m. 1-2. A Pijc- ke (4vd6). 3. Comb. H. enB. Neve. 4- 9. J. Versluys. 6. A deDobbelaer. 6-7. L. Bentz. 8-10. P. Weeda. IJzendijke. 133d/1229m. 1-7. Comb. Dellaert. 2-6-8. P. de Smet. 3. F. van de Vlies. 4-9 R. Thomaes. 5. G.E. de Boevere. 10. Jan van de Sande. Oostburg. 254d/1236m. 1-6-7-10. W. Daansen (13vd20). 2-4-5. M. Buysse (llvd23). 3. A J. Scheele. 8. L. Verheye. 9. J. de Smet (6vdl2). Breskens. 214d/1278m. 1-8. S. van der Lijke (llvd21). 2-5-7. I. den Dekker (7vdl0). 3-4. H. Mook- hoek/zn. 6-9-10. I. Notebaert (7vdl0). Groede. 78d/1228m. 1-2-6-7-10. H. Simpelaar (lOvdlO). 3. Mevr. Buyze. 4. D. Verherbrugge. 5. M. Elfrink. 8. Mevr. Ras. Hoofdplaat. 250d/1282m. 1-6-8-9. H. Calon (30vd48). 2-5. H. de Ruys- scher(7vdl2). 3-4. C. Temmerman (6vd8) 7. J. Waebeke/zn. Soustons Cadzand. 27d/894m. 1. M. de Lijzer. 2-3Sander de Putter. 4. E de Mey. IJzendijke. lld/12.13u. 1. E. Ulijn. 2. M. Kuyl (13.07u). Oostburg. 56d/991m. 1. M. deLijser. 2-4-9. S. de Putter. 3-8. J.Boerman 5. G. Tas. 6-7. J. de Mey. 10. J. de Smet, Breskens. 16d/922m. 1-3. H. Mook- hoek. 2. S.v.d.Velde/zn. Groede. 29d/919m. 1. D. Aarnoutse, 2. Mevr. Buyze. 3-4. Ge. Dusarduyn .5. Gu. Dusarduyn. De Philidor-verdediging. Waar om ook niet, elke opening is goed mits je maar de juiste zet ten doet. 3. d4 exd4 4. Pxd4 g6 5. Le3 Lg7 6. Pc3 Pf6 7. Le2 0-0 8. g4! Te8 9. f3 a6 Het voor de hand liggende 9d5 faalt op 10.g5, zodat zwart met een meer beseheiden zet genoe gen moet nemen. 10. Dd2 b5 11. 0-0-0 Lb7 12. h4 Pc6 13. h5 Pe5 14. hxg6 fxg6 15. g5 Pfd7 Na 15.... Ph5 16. Txh5 gxh5 17. Pf 5 ziet de witte aanval er zeer dreigend uit. 16. Pb3 b4 17. Pd5 a5 18. f4 a4 Een fascinerende wedloop op zijn hoogtepunt. 19. Pd4 b3 20. cxb3 Pc5 Zwart speelt ingenieus en door tastend, maar wit laat zich ook niet onbetuigd. 21.fxe5 Pxe4 Zie diagram 1 22. Lc4U Een kolossale verrassing. Plot seling komt de zwarte koning in een spervuur van vijandelijke stukken terecht, waarbij wit zelfs de hulp van zijn dame kan ontberen. 22.... Pxd2 Er blijft zwart niets anders over dan door de zure appel heen te bijten. 23. Pe7++ Kf8 24. Thfl+ Pf3 Misschien heeft zwart een beet je op deze zet vertrouwd, hoewel het hoogst onwaarschijnlijk is, dat hij het dameoffer heeft zien aankomen. Op 24... Kxe7 volgde Wim van Dommelen (rechts) en zijn Ko, de nationale winnaars van de vlucht uit Soustons. Rayon 2 Chantilly Zaaamslag. 466d/1284m. 1-2-5-6- 10. Gebr. Scheele (43vd80). 3. A Schieman/zn. 4. D. Bareman. 7. J. Braet. 8. D. Nice. 9. M.Scheele. Terneuzen. 220d/1224m. 1-5. Moes- Taalman (12vd20). 2-4. J.G. van de Berg (14vdl7). 3-7-8. Bentz-de Schepper (4vd8). 6. A de Meyer (4vd6). 9. Jac. en J. Buyse. 10. J. Ver- planke (6vd6). Axel. 278d/1276m. 1. J. Verschuren. 2. D. Evers. 3. B. Herman. 4-6. Pde Poorter. 5-7. B. Burm. 8. J. de Waal. 9. K. Verbunt. 10. De Mui-Kop. Westdorpe. 56/1168m. 1-2-5. R. van Kwikkelberghe. 3. Gijsel-Istas. 4. P.Baecke. Sluiskil. 387d/1282m. 1-2-10. A Bouehaut/zn. (7vdl2). 3. Feber- Pierrot (Svdll), 4. P.Pieters (13vd22 5-7. P. Zegers (23vd40). 6. J. Boer man, 8. Osw. Haers. 9. J. de Jonge. Sas van Gent. 291d/1237m. 1-4. H. van de Veeke. 2, Geernaert-deBetue (9vdl6). 3. M. van Dam. 5. R. de Caluwe. 6. B. van de Berge. 7-8-9- 10. G. Begijn (9vdl8). Philippine. 1291m. 1-2-5-6-10. Rammeloo-Wiskerke. 3-4. J. de Mul. 7-9 Roegiest-Visser 8. Lauret- de Poorter. Soustons Zaamslag. 57d/1003m. 1-2-4-5-8-9. Hinderks-Jeske (10vdl9). 3. H. de Feyter. 6. J. Pijcke. 7. J. Braet. 10. F. Scheele. Sas van Gent. 131d/1000m. 1-6-8. J. en J.P. Nolet. 2. Koch-de Smet. 3-5. A de Bruyne. (4vd6). 4. F. van Geel. 7-10. Geernaert-de Betue. 9. de Smet-Geelhoed. Rayon 4 Rayon 3 1 ■vtÜ/ A i A A i Diagram 1 natuurlijk 25.Tf7 mat! 25. Pec6ü Wit speelt zijn laatste troef uit. Zwart kan slechts door veel ma teriaal terug te geven de strijd nog wat rekken. 25.... Lxc6 26. Pxc6 Dd7 27. Txf3+ Df5 28. Tdfl Lxe5 29. Txf5+ gxf5 30. Txf5+ Kg7 31. Tf7+ Kh8 32. Pxe5 dxe5 33. g6! Een laatste mokerslag. 33... hxg6 34. Lg5 Zwart geeft het op. Mat is onaf wendbaar. Een verfrissende partij. Het aantal buitenlandse deelne mers is de laatste jaren sterk toegenomen. Dieren is een van de plaatsen waar de vakantie schakers en de professionals in de zomervakantie heen trekken. Volgende week is Vlissingen aan de beurt. Aleksandar Berelovich - Vie- sturs Meijers 1. e4 e5 2. Pf3 Pf6 3. Pxe5 d6 4. Pf3 Pxe4 5. d4 d5 6. Ld3 Ld6 7. Chantilly Clinge. 100d/1241m. 1-4-5-6-8-9. J. van Spaandonck (16vd20). 2. PJ. de Koster. 3. Jo Pardon. 7-10. Is. Mercks. (6vd9). Hulst/Steen. 315d/1258m. 1-3. E. van de Walle. 2-4. A van Daalen en Zn. 5-9. Th. Casteels. 6. J. Voet. 7. E. van Deursen. 8. A Dieleman. 10. L. de Wilde. Heikant. 325d/1254m. 1-4-9. A Thijs/zn (12vdl2). 2-6-7. Ch. de Beule (llvd20). 3. Th. de Block (4vd8). 5-10. Cl. Thuv (9vdl8). 8. Comb. vanHoute. (Ilvd22). Kloosterzande. 242d/1257m. 1. E. Kint. 2. Th. Voet. 3-6. Rud. Voet (14vdl8). 4. R. Hollestelle. 5-9. W. en E. Voet (llvdl6). 7. Ed. Staal. 8. J.F. Verschuren (4vd6). 10. G. Vioen. Koewacht. 91d/1206m. 1-7. R, van de Bilt. 2-8. R. Rotthier. 3-4-5-6-10. H. van Dijk 16vd28). 9. Mart. Rot tier. Soustons Centrum Hulst. 223d/983m. 1-4-9.- J. van deBosch. (27vd47). 2-3-5 R.C.. van Kerkhoven.(8vdl8). 6. Om. van Damme. 7J. van Spaandonck (3vd5 8. Comb. Provoost. 10. T. Pouwels. 0-0 0-0 8. c4 c6 9. cxd5 cxd5 10. Pc3 Pxc3 11. bxc3 Lg4 12. Tbl Niet 12.Lxh7-i- Kxh7 13.Pg5+ wegens 13.... Dxg5! En zwart komt een stuk voor. 12... b6 13. Tb5 Lc7 14. h3 a6 15. hxg4 Een bekend kwaliteitsoffer. De zwartspeler was van oordeel, dat het aansluitende stukoffer dat wit pleegt, onvoldoende is. Hij had het thuis bekeken. 15... axb5 16. Lxh7+ Kxh7 17. Pg5+ Kg8 18. Dd3 Te8ü Na 18... g6 19.Pe6!fxe6 20.Dxg6+Kh8 21.Lg5! heeft wit minstens remise. 19. Dh7+ KfS 20. Dh8+ Ke7 21. Dxg7 Kd7 22. Pxf7 Dh4 Misschien was 22.... De7 nog be ter, omdat op 23.Lg5 Df8! kan volgen. 23. g3 Lxg3 24. fxg3 Dxg3+ 25. KhlTel! Zwart neemt geen genoegen met remise en zet alles op het spel. 26. Pe5++ Kc8 27. Dg8+ Kb7 28. Dxd5+ Ka7 29. Txel Dxel+ 30. Kh2 Dxcl 31. g5 Dd2+ 32. Kh3 Dxc3+ 33. Kh4 Dc7 34. g6 Pa6 35. Pc6+ Wits laatste remisekans was 35.g7! Nu beslist wits materi- aalo verwicht. 35... Kb7 36. Pe7+ Kb8 37. Pc6+ Kc8 38. Kg5 Dd7 39. De4 Kc7 40. d5 Pc5 41. Df4+ Dd6 42. Pd4 Dxf4+ 43. Kxf4 Kd6 44. Pxb5+ Ke7 45. Ke5 Txa2 46. d6+ Kd7 Wit geeft het op. Een opmerkelijke verschijning was de Duitse grootmeester Vlastimil Hort. Behalve scha ken en praten over schaken, Chantilly 's- Heer Arendskerke. 307d/1239m. 1-2-6-7. A J. Geluk (13vd20). 3. D. Rijk. 4. F. Wes'tdorp. 5-8. L.Goedegebuure. 9-10. P. Hoondert. Goes. 287d/1243m. 1-10. L.F. de Putter.(5vd9). 2-3. H. Minnaar. 4-7. H. Krijger (8vdl8). 5 J.J.Steenhard. 6. D. Wagenaar (20vd38). 8-9. J. de Witte. (9vdl8). Lewedorp. 134d. 1. Pieters. 2-4. J. Franse (7vdl3). 3. P.Steenbakker. 5. Th. Hoondert (10vdl6). Borsele. 221d/1239m. 1-6-7-10. Jaap de Vos. 2-4. Comb. Traas. 3. Gebr, Walhout (6vdl2). 5. Jac. Wel- leman (7vdll). 6-7-10. Jaap de Vos. 9. M. Priester (6vdl0). 9. R. Traas. Kortgene. 289d/1254m. 1-4-5-9-10. Mevr. Verwei 12 vd2 0).2-7.Avande Kreeke. 3. M. van de Zande. 6. L. de Fouw. 8. M.C. Clement. (13vd25) 's-Heerenhoek. 166d/1198m. 1-7-9. Sj. van Eykeren. (20vd29). 2-3. A van de Dries. 4-5. Job. de Smidt. 6- 10 Jan Franse. 8. S. Balleur (jl). Goes (RD). 253d/1219m. 1. Comb. Hoekman/zn. 2-4. J. van de Sande. 3. D+A van Leeuwen. 5. Comb. Rok- ven. Kwadendamme. 1237m. 1-4-9. P.Oele, 2. R. de Koster. 3-8-10. Jacco Beulens. 5. Gebr. Franse. 6-7. W. Ja- cobusse. Soustons 's-Heer Arendskerke. 43d. l.Joh. Poelman. 2. Comb, Houtekamer. 3. A Diagram 2 speelt hij af en toe nog een toer nooi. In Dieren bleek hij het nog niet verleerd te hebben. Zijn manier van spelen is echter niet meer die van een jonge held. Hij geeft er de voorkeur aan zijn te genstanders langzaam van het bord te schuiven. Vlastimil Hort - Wouter van Rijn 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Pc3 Pf6 4. cxd5 exd5 5. Lg5 Le7 6. e3 0-0 7. Ld3 Pbd7 8. Pge2 Te8 9. Dc2 c6 10. h3 Pf8 11. g4 Da5 12. 0-0-0 b5 13. Kbl La6 14. Pel b4 15. Pb3 Lxd316. Dxd3 Dc717. Lxf 6 Lxf6 18. Pa4 Lh4 19. Td2 Pd7 20. Pbc5 Pf6 21. Tc2 a5 22. Thcl Dh2 23. Dfl Pe4 24. Pxe4 dxe4 25. f4 Dg3 26. Dgl Dxgl 27. Txgl Te6 28. Pc5 Te7 29. Kei a4 30. Kd2 Tee8 31. Tc4 Ld8 Zwart geeft het op. In de laatste ronde probeerde Erik van den Doel met succes Loek vail Wely beentje te lich ten. Het gebeurde m die huive- foto Adrie van Riel L. Goedegebuure. 4. P. van Bremen. 5. R. de Bel. Borsele. 40d/915m. 1-2-8. F. Nieu- wenhuise. 3-4-5-7. W. Wiskerke. 6. R. Traas. Kortgene. 54d/941m. 1-3-5. J. en M. van Belzen (5vd6). 2. M.van de Zan de. 4-8. Mevr. Verwei. 6-10. C. Bou- terse. 7. S. Branderhorst. 9. W. Ver sluis. 's-Heerenhoek. 18d/997m. 1-3. Job. de Smidt.2. C. Wesdorp. Goes(RD) 45d. 1-3-4-5. A Plermes. 2. P. van Leeuwen, Rayon 5 Chantilly Wemeldinge. 1250m. 1-7-8-9-10. W. Scheers. 2-3-4-5-6. Comb, de Groot. Yerseke (L). 222d/1280m. 1-3-4-6. Ph. Steketee. 2-7-10. Danny de Voogd (13 vd26); 5. H. Paauwe Jr. 8. J. Oele. 9. P. Steketee. Kruiningen. 11 ld/1216m. 1-7-8-9- 10. M. van Iwaarden. 2. M. Blauw- kamer.3. A Neve. 4-5. E. Dek. 7. •J.Paauwe/zn. Yerseke (N). 268d/1277m, 1. D. Kos ten. 2. H.Kosten. 3-7-9-10. E. Min- naard Mzn. 4. P. van den Boom gaard. 5. G, Boone. 6. Mevr van der Jagt. 8. AKruisse. Kapelle. 235d/1235m. 1. J. Bras. 2-7. A de Dooy. 3-4-6. Jo Dekker. 5. C. Zegers. (8vdl6). 8. G. van Ewijck/zn. 9. M. Oudeman. 10. M. Hengsdijk. Rilland. 202d/1223m. 1. Hille- ringwekkende variant waarmee Judith Polgar eerder dit jaar Vishy Anand versloeg. Van den Doel - Van Wely I. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6. Le3 e6 7. g4 e5 8. Pf5 g6 9. g5 gxf5 10. exf5 d5 II. gxf6 d4 12. Lc4 Dc7 13. Dd3 dxe3 14. f4 Lb4 15. 0-0-0 Lxc3 16. bxc3 Pc6 17. Thgl e2 18. Dxe2 Lxf5 19. Dh5 Le4 20. fxe5 Pa5?? De partij zal ongetwijfeld in de vakbladen nauwkeurig worden ontleed. Op het eerste gezicht lijkt het dat de witte aanval af te slaan moet zijn. Maar dan moet het niet met Van Wely's laatste zet. 21. Le6ü Schitterend. Zwart staat me teen verloren. Op 21... Lc6 volgt Dxh7Zwart heeft geen zetten meer. 21... Tf8 22. Ld7+Dxd7 23. Txd7 Kxd7 24. Dg4+ Zwart geeft het op. Probleem van de week Prokes, 1947. Wit: Khl, Tf3. Zwart: Kei, Lf2, pionnen op e2 en g3Wit aan zet maakt remise. Met een patcombinatie natuur lijk, maar hoe? Zie diagram 2 Oplossing van de vorige week Klimanic/Hlinka, 1985. Wit: Kd4, Tc8, Pf4, pion b6. Zwart: Ke7, Te7, La 7. Wit aan zet wint met l.Pd5+ Kd6 2.Pxc7 Lxb6+ 3.Kc4Lxc7 4.Kb5ü en de zwar te loper gaat verloren. door Leo Anderson Voor een beetje dammer is de term 'lokzet' een vertrouwd begrip. Maar hoe er mee om te gaan is een ander verhaal. Is het wel een echte valstrik of gewoon een foutzet, waarop je uit angst van een valstrik niet durft te reageren? Met name bij een zwakkere spe ler dan zijn tegenstander zal dat laatste voorkomen kunnen wor den. Maar angst is een slechte raadgever. Probeer altijd de ge volgen te doorgronden. Speel de zet, die naar eigen mening de beste is. Loopt het - na de vari anten zo goed mogelijk te heb ben bekeken - toch verkeerd af, dan is er in elk geval toch weer wat geleerd en is de eer gered. De compositie van Hans Jansen op diagram 1 is een fraai voor beeld van een lokzet, evenals het exemplaar op diagram 2. Inhei de gevallen speelt wit de lokzet 38-33, waarop 23-29 het meest logische antwoord is. Uiteraard 3 0 G G ET 0 Diagram 1 moet het uitdagende 38-33 de nodige argwaan hebben ge wekt, maar het kan misschien ook zo zijn, dat wit zich volko men misrekend heeft. Dus spe len we toch maar 23-29 zonder in finesses de gevolgen te heb ben doorzien. Om vervolgens van het bord te worden geveegd. Maar op zo 'n manier verliezen is toch eigenlijk prachtig... Zie diagram 1 Na 1. 38-33! 23-29? volgt 2. 32- 27 29x38 3. 28-23 19x28 4. 30x8 2x13 5. 37-32 28x37 6. 27-22 17x28 7. 36-3126x17 8. 31x2! Zie diagram 2 Wit speelt de op het eerste oog vreselijke zet 38-33; het kan haast niet anders zijn dan een blunder, want na 23-29; 43-38 volgt immers 19-23 en 25x40. Maar wie zal het zwart kwalijk nemen, dat hij 38-33 niet als een lokzet onderkent? Wie is name lijk in staat de elf zetten diepe winstgang te ontdekken? Ziehier: 1. 38-33! 23-29? 2. 28- 23 29x47 3. 32-28 18x29 4. 28-22 17x28 5. 43-38 47x33 6. 40-34 29x40 7. 35-30 25x43 8. 49x16 een zevenklapper 40x49 9. 37- 31 49x21 10. 16x27 26x37 11. 41x5! Mooi hè. Jeugd Op de nationale jeugddamdag te Harderwijk was Zeeland on der begeleiding van arbiter Iz. op 't Hof vertegenwoordigd 0 p f'. Diagram 2 door een vijftal aspiranten en pupillen. De beste resultaten werden bereikt door Rob Ster renburg en John de Rooij, die al hun partijen wonnen. Bij de ju nioren - waar Zeeuwse spelers ontbraken - won Micha van Tol de eerste prijs voor het mooiste fragment, dat u ziet afgebeeld op diagram 3. In deze rubriek is het onderwerp de lokzet. Ook in dit geval speelt wit 38-33, evenals in de andere voorbeelden beantwoord met 23-29. Wit sluit met 42-38 waar na zwart een damcombinatie naar veld 46. Maar dan is het verhaal nog niet uit. Want wit neemt de dam met schijfwinst af. De vraag is nu of 3 8-33 inder daad een lokzet was met een juiste inschatting van de over blijvende stand na de damslag van zwart. Of heeft wit met 38- 33 domweg een fout gemaakt en had hij daarna het gel uk vaneen resterende winnende stand? Ook de jury heeft blijkbaar ge twijfeld, want het diagram was voorzien van een vraagteken om bij de oplossing de bewuste zet te voorzien van het symbool dat zoveel betekent als 'lokzet'. In dit geval zou Van Tol, hem het voordeel van de twijfel gun nend, een enorm goed doorzicht hebben. Oordeelt u zelf. Zie diagram 3 1. 38-33?! Een geraffineerde lokzet, aldus de jury. 23-29 2. 0 0 3 Q O O brand-Klokg. (16vd35). 2. W. van Boven. 3. J.J. de Jonge. 4-5-6-10. RM. Boone. 7-8-9. Jae. Clement. Krabbendijke. 449d/1240m. 1. C. Neels. 2-4. J. Meeuwsen. 3-5. Gle- rum-van Oosten. 6. P.C. Verburg. 7-9 Gebr Clement. 10, F Wens. Soustons Kruiningen. 44d/915m. 1 J Paau- we/zn. 2-3. E. Dek, 4. D.R. vanBom- mel. 5-6-7. M. van Iwaarden. Rilland. 23d/967m. 1-2 Jac. Cle ment. Krabbendijke. 69d/946m. 1. H. van Koeveringe. 2-4-7-10. Gebr. Cle ment (6vdl2). 3. Glerum/van Oos ten. 5-6. S. Danker (3vd6). 8. J. Dek ker. 9. J, Clement. Rayon 6 Chantilly St. Maartensdijk. 160d/1231m. 1-2- 3-4-5-7-10. D. de Wilde Jr (12vdl9). 6-8. H. van Hemert. 9. J.A Scherpe- nisse. Zierikzee (Z). 66d/1173m. 1-7. L. Verseput. 2-5. T. Soeteman. 3-4. G. Hoogervorst. 6-8. P. Hillebrand. Zierikzee (GWV) 221d/1244m. 1 (voor de 3e keer dezelfde duif eerste prijs) -5-7. M. Matthijsse. 2-4. Comb, van der Kamp (20vd39). 3-9. A Bakker. 6. Kaaysteker-de Boer.8. J. de Hengst. 10. M. Krijger/vader (llvd23). Tholen. 184d/1177m. 1. Comb. T.en T. 2. T. Winkels. 3-6-9. M. Laban/zn. 4-7. C. Moeliker/zn (10vd20). 5. C. Laban. 8-10. Kevin van de Berge. Scherpenisse. 179d/1237m. 1-4-7. Comb. Bolier. 2-6-8. C. de Graaf (8vdl4). 4-8. M. de Viet. 9. J. Moer land. 10. P.Stoutjesdijk. Oud-Vossemeer. 214d/1218m. 1. J. vandeRepe. 2-8. T. van Daalen. 3-7. Andr. Havermans. 4-9. Sjaak Ber- key. 5-10. J. Capelle. 6. Adr. Capelle. Nieuwerkerk. 198d/1225m. 1. L. Knop. 2-3 M+PI. Matthijsse. 4-5. J.J. Douwes. Soustons St.Maartensdijk.103d/928m. 1-8. A Gebraad (4vd5). 2-3-7-9, Comb. Bo- lijn (8vdl5). 4. A Bijl. 5-6. J. Wai- pot/zn (3vd6). Zierikzee (GWV). 86d/924m. 1-2-6. A en T. Schults. (4vd8). 3. M.Kleppe. 4-7-8. C. van den Hoek. 5-8. L. van den Hoek. 9. Jac. Dekker. 10. C.R Filius. Scherpenisse. 19d/071m. 1-2: Comb.Bolier. (2vd4). 3-5-6. P. Potl appel (3vd5). 4. P,Bevelander. 7. A Moerland. Oud-Vosemeer. 29d/930m. 1. Ada Capelle. 2-3. Cees Rijnberg (4vd7),j 4. J. Capelle. 5. Dick Vadei's. Nieuwerkerk. 52d/937m, 1-4-5] J.J.M, Steketee. 2. L. Knop. 3. W. vanj der Meulen. St. Philipsland. 66d/1071m. lJ 5(908m,)-14(856m). W. vanDomme-' len (3vd6). KI. de Frel (4vd6). J.C Verwijs (4vd7). Rayon 7 Chantilly Middelburg (Z)j 254d/1198m. 1. Deborah Baukenu! (j.l). 2-7. C. Hoek. 3. J. Klap. 4-10. Lj Boone. 5 Ad en Rie Ooms. 6. M. Jas-, pers. 9-10. Ad. Roelofs. Westkapelle. 732d/1277d. 1-5-10. K. Minderhoud (28vd40). 2-3. Adr Stroo. 4. S. Maas (7vdl4). 6. J.P Hengst. 7-9. P. Hengst. 8. J.K. Dom misse. Arnemuiden. 890d/1288m. 1-4-6-7- 10. Bast. Marteyn.(18vd25). 2. G. de Nooyer. 3-5-9. Comb, de Riddei (21vd37). 8. L. van de Kettery/Zn. Vlissingen (S). 174d/1258m l.L.Daane. 2. J.D. Marteyn. 3-i Weering-de Buck (5vd8). 4. Yi Daane. 5-6-8 J. Pais (12vd25), J D- aane (7vdl0). 10 H. Onderdijk. Vlissingen (P). 156d/1247m 1-6-10 H. Siereveld (llvd24). 2. Gebi Theune. 3-8 M.Kramer. 4-7 Meer man/Dochter, 9. C. van Gemert. Middelburg (T). 186d/1258.m. 1-3- 9. Comb. Abee (15vd30). 2-5. A Wal raven, 4. J. Roest. 6. Haan-de Buck. 7-8-10. A Houmes/zn. Soustons Westkapelle. 113d/946m. 1-6. Flip-j se-de Witte. (2vd3). 2. A Maljaars. 3. H. Melis. 4-5. Comb. Flipse. (3vd5)j 7. L.J. Hengst 8-9. G. van de WeyJ er.(4vd8). 10. C. Sponselee. Souburg. 40d/994m. 1. J. Melis. 2-6 N. Eckhardt. 3-4-8. K. Wielemaï ker/dcht. (3vd4). 5-7-9. Comb Nooyer-Japiejo. Arnemuiden. 174d/985d. 1. L.var deKetterij/ZN(lvdl).2-5. J.Dinge-j manse. 3. K. de Meulmeester. 4. P.Schroevers. 6-7. K.Siereveld. 8-9: Cas van de Graaff/zn (5vd9). 10. jj Siereveld. Vlissingen (S). 29d/881m. 1. A Wee ring. 2-4-5. J. Schroevers (4vd6). 3i A Schroevers. Vlissingen (P). 17d/923m. 1. Meer-| man/dcht. 2-3. J. van Peenen. Middelburg (T). 44d/897m. 1-4. J.C Hoek. 2. J. Coppoolse. 3-5-7. W. de Vries. 8-9-10. G. Baan. (4vd8). door Berry Westra De leden van het Oostenrijk se damesteam gaan don derdag 24 juni 1999 met een ge rust hart slapen. Met nog twee ronden te gaan, staan zij op het punt om Engeland te onttronen als Europees kampioen vrou- wenbridge. Oostenrijk heeft een voorsprong van 21 Victory Points op nummer twee (Frank rijk) en 25 VIPs op nummer drie (Nederland). Wat kan er nog misgaan? Alles, zo blijkt de volgende dag. 's Ochtends verhezen Maria Er- hart c.s. met 24-6 van aartsri vaal Duitsland. Frankrijk wint met 18-12 van Turkije en Neder land met 20-10 van Tsjechië. Ook de Engelsen komen dich terbij door Spanje met 25-2 af te slachten. Een ronde voor het einde is de voorsprong van Oos tenrijk op Frankrijk geslonken tot 9 punten. Nederland volgt op 11 punten en Engeland heeft een achterstand van 13,5 pun ten. Het gaat erom spannen. In de laatste ronde speelt Oos tenrijk tegen Noorwegen, Frankrijk tegen Italië en Enge land tegen België. Nederland heeft een bye, waarvoor het 18 punten krijgt, en moet machte loos afwachten welke klasse ring behaald zal worden. Noorwegen is voor het eerst in lange tijd weer aanwezig op een EK. Decennia lang vonden de Noren het in verband met het emancipatiebeleid niet gepast om vrouwen in een aparte cate gorie te laten spelen. De Noorse vrouwen komen daardoor erva ring tekort om mee te spelen voor de hoofdprijzen. Ze zijn echter sterk genoeg om de Oos tenrijkse wereldkampioenen een 19-11-nederlaag toe te brengen. Die uitslag opent de deur voor Frankrijk en Engeland. Frank rijk scoort echter slechts 19 te gen Italië en blijft op een punt van Oostenrijk steken. De En gelse vrouwen halen tegen Bel gië alles uit de kast en winnen met 25-5. Dat is precies genoeg om Oostenrijk met een halve VIP voorbij te gaan! Op de slot dag hebben Smith-Davies, Landy-Walker en Dhondy-Mc- Gowan een achterstand van 32 VIPs goedgemaakt en daarmee htm Europese titel geprolon geerd. Hitchcock had het niet kunnen bedenken. De laatste benodigde punten scoorde Engeland op het vol gende spel: Zie diagram 1 harten. Dat werd het eindcon-j tract en de leider maakte precies zeven slagen voor 80 punten. De! Belgische zuid begon met eenj informatiedoublet. Noord ant-! woordde een schoppen en zuid herbood twee harten. Hierna eindigde het in 3SA door! zuid. Dat contract ging drie down. Engeland won 6 IMPs en dat was precies genoeg voor de broodnodige 25-5. Door de Engelse dadendranf viel Nederland buiten de me dailies. Dat neemt niet weg dl de vrouwen op Malta een uitste kende prestatie hebben gele verd. Het Nederlandse optreden was overigens geen verrassing! In de afgelopen decennia wer-: den reeds vele successen gei boekt. Bep Vriend en Marijke van der Pas waren telkens van, de partijOok dit keer was de in-1 breng van dit paar goud waard 1 Van der Pas-Vriend scoorden zo1 goed, dat ze in het bijgehouden1' Butlerklassement alleen de J Oostenrijkse Doris Fischer" moesten laten voorgaan. Bep Vriend geldt als een van de| sterkste speelsters ter wereld' Op dit spel maakte zij die repu-» tatie waar: Zie diagram 2 2 noord £63 's? AV1053 <>AB9 £B74 west oost £>84 H1097 <?B8 <?H962 <>86543 ÓH7 AHV2 4 1086 zuid èAVB52 V74 O V102 <£>953 West gever, Oost/West kwetsbaar W N O pas 1V pas pas 1SA pas pas pas pas 2è 42-38 16-21? 3. 27x16 26-31 4. 37x26 18-22 5. 28x17 12x21 6. 16x27 24-30 7. 25x23 19x46 8. 40-34! 46-19 of 9. 34-29 en zwart moet zijn dam plus een schijf inleveren. Rectificatie In de rubriek van vorige week moeten drie zwarte schijven worden bijgeplaatst op de vel den 30-34-35 van diagram 1. 1 noord ^A874 VV6 O V82 £10863 west oost B10932 ^H5 VB5 <?A1073 O 106 OHB754 £B952 £>V7 zuid ^V6 V H9842 O A93 £AH4 Oost gever, niemand kwetsbaar Aan beide tafels opende oost met een ruiten. De Engelse zuid speler deed een volgbod van een Tegen twee schoppen begon west met het incasseren van dril hoge klaveren. Vriend conclu deerde uit wests openingspas dat oost de resterende herec had. Zij nam het ruiten-naspei met het aas en gooide daar in d( hand ruiten vrouw onder. Eei schoppen naar de vrouw hielt en zuid vervolgde met een ruiter naar de negen. Oost kwam aai slag met ruiten heer en ging me! troef van slag. Vriend nam mei schoppen boer, incasseerdf schoppen aas en gooide daar ii dummy ruiten boer op weg Hierna speelde ze ruiten tien Oost weigerde te troeven, maai werd een slag later alsnog mei schoppen heer aan slag ge bracht om in de hartenvork t( spelen. Zuid verloor drie klave ren, een ruiten en een schoppen Het ecarteren van ruiten boer oj schoppen aas was nodig vooi het geval oost een driekaart rui; ten had. In dat geval moet zuil oosts laatste ruiten weghalei alvorens haar met schoppen aai slag te brengen. West had het contract dowi kunnen spelen door na de eersti of tweede klaveren al ruiten ii te spelen. Oost kan haar partnei dan nog in klaveren bereiken om door de hartenvork heen te spelen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 20