0 Grafmonumenten Gebr. Doniinicus b.v. 18 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 5 AUGUSTUS 1999 Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon ROMANO Alessandro 2 augustus 1999. Jaap Quaars Annie Reijnvoet Galjoen 21 4511 JX Breskens Dolblij zijn wij met de ge boorte van onze zoon SVEN Geboren op 3 augustus 1999. Gert Jan en Caroline Wisse-Doene Noordeinde 10 4571 TE Koudekerke Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter GERARDA FRANCISCA We noemen haar Denise 3 augustus 1999. Jan en Rebecca Giljam-Vleeshouwers Leeuwenburg 10 4507 CC Oosterland Tel. 0111-647195 Wij rusten van 15.00 tot 15.00 en na 22.00 uur. Trots en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter AMBER 3 augustus 1999. Richard en Marieke Keurslagerij Vermeule Kruiningen Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van WIM VERMIJË vader van onze jeugdspelers Marco en Wouter 40 Jaar jong hebben wij afscheid van hem moeten nemen. Wij wensen Annie. Riny, Marco en Wouter veel sterkte toe dit verlies te kunnen dragen. Bestuur en leden W Luctor '88 Bedroefd en diep geschokt zijn wij door het plotse- I ling overlijden van onze vriendin en medewerkster WIL NAHON-BIERHUIS 1 Haar heengaan laat bij ons een grote leegte achter. Wij wensen Gerard en de kinderen veel sterkte toe j in deze moeilijke tijd. Bestuur en medewerkers Stoomtrein Goes-Borsele Diepbedroefd en verslagen geven wij u kennis dat de Heere onverwachts uit ons midden heeft wegge nomen mijn geliefde man, onze lieve, zorgzame va der en opa en mijn schoonzoon MA RILS JACOBUS GOUD echtgenoot van Catharina Annigje Maria Kruythoff 9-12-1940 +3-8-1999 De bedroefde familie: C. A. M. Goud-Kruythoff C. J. D. P. Goud C. Goud-Scholten Emmilyna J. D. W. R. Goud j. A. Goud-de Muynck Marius, Aamout-Jan W. A. M. de Koeijer-Goud J. J. D. de Koeijer Cathlynn M. D: J. Bouwman-Goud A. C. J. Bouwman Marly, Rhodé P. A. M. Goud J. J. Scheele W. A. Kruythoff-Scherpenisse Havenoordseweg 2a, 4414 RK Waarde Onze man en vader is thuis opgebaard. Gelegenheid tot condoleren aldaar vrijdag 6 augus tus van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. De begrafenis zal plaatsvinden D.V. zaterdag 7 au gustus om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Waarde. Indien u de begrafenis wilt bijwonen, verwachten wij u om 15.00 uur in de kerk van de Gereformeer de Gemeente, Havenstraat 3 te Waarde. Tevens is aldaar na de begrafenis nog gelegenheid tot condoleren. Geen bloemen. Geen toespraken. Mocht u door omstandigheden geen rouwbrief ont vangen hebben, wilt u dan deze advertentie als zo danig beschouwen. Psalm 90 Met diepe droefheid delen wij u mee dat de Heere op Zijn tijd uit onze familiekring heeft weggeno men onze geliefde broer, zwager en oom MARIUS JACOBUS GOUD echtgenoot van Catharina Annigje Maria Kruythoff in de leeftijd van 58 jaar. De Heere gedenke de diepbedroefde familie. Waarde: J. M. Goud H. C. Goud-Weststrate Wageningen: D. J. Scheele-Goud ICrabbendijke: H. M. Goud-Bel Millgrove(Can.): J. C. Goud H. C. Goud-Wolfert Waarde: O. J. Goud D. M. C. Goud-Wisse Biervliet: C. M. Goud P J. Goud-Koster Krabbendijke: J. J. Goud A. Goud-Minnaard Waarde: J. A. Goud M. Goud-Brouwer Courtland(Can.): C. B. Goud J. Goud-Tilroe Waarde: J. C. Wisse-Goud A. S. Wisse Waarde: D. A. Goud F. Goud-S inke Swifterband: A. W. Goud G. Goud-Dees Neven en nichten Waarde, 3 augustus 1999. Met grote droefheid geven wij u kennis dat de Hee re, voor ons onverwachts, van ons heeft weggeno men onze geliefde schoonzoon, zwager en oom MARIUS JACOBUS GOUD echtgenoot van Catharina Annigje Maria Kruythoff op de leeftijd van 58 jaar. De Heere ondersteune genadiglijk de nagelaten be- trekldngen en heilige deze ernstige roepstem aan ons aller hart. Krabbendijke: W. A. Kruythoff-Scherpenisse Rilland: P. A. M. Kruythoff J. C. Kruythoff-Blok Johan Jan Willemien Waarde, 3 augustus 1999. Het bestuur van de Provinciale vereniging van de SGP in Zeeland en de leden van de SGP-fractie in de Staten van Zeeland geven u met leedwezen ken nis, dat de Heere plotseling uit dit leven heeft weg genomen MARIUS JACOBUS GOUD in de leeftijd van 58 jaar. De heer Goud heeft vanaf 1991 onze partij mogen vertegenwpordigen in de Staten van Zeeland. Met de hem geschonken gaven heeft hij de beginselen in de Provincie getrouw mogen uitdragen. Hij was als statenlid onze zeer gewaardeerde vriend en col lega. De Heere gedenke en trooste de familie en heilige deze ernstige roepstem aan ons aller hart. Het bestuur van de prov. vereniging SGP Zeeland: M. Waterman De leden van de SGP- Statenfractie Zeeland: W. Kolijn Middelburg, 3 augustus 1999. Met pijn in het hart, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, geven wij u kennis van het overlijden van mijn dierbare man, onze onver getelijke vader, schoonvader, pleegvader en aller liefste opa JACOBUS JOHANNES GERARDUS KERSBERGEN echtgenoot van Adriana Maria Johanna van den Bemt in de leeftijd van 60 jaar. Kruiningen: A. M. J. Kersbergen van den Bemt Kruiningen: Anja en Frank 77 m Rik Jorn Hansweert: Gerard en Corinka Romanja Tjanno Wolphaartsdijk: Angelie en Marinus 4 augustus 1999. Boerhaavestraat 12, 4416 EJ Kruiningen Mijn man, onze vader, schoonvader, pleegvader en opa is opgebaard in het mortuarium van zorgcen trum Nieulande te Krabbendijke, ingang van het mortuarium via de Nieulandestraat. Gelegenheid om afscheid te nemen aldaar vrijdag van 19.30 tot 20.00 uur. De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 7 augus tus om 14.00 uur in het crematorium te Middel burg, Westelijke Oude Havendijk 3. Indien u de crematieplechtigheid wilt bijwonen wordt u verzocht om 15.50 uur aanwezig te zijn in de ontvangstruimte van het crematorium. Gelegenheid tot condoleren van de familie na de crematieplechtigheid in de koffiekamer van het cre matorium. Mochten wij u vergeten zijn een rouwkaart te stu ren wilt u dan deze advertentie als zodanig be schouwen. Dag lieve Opa KERS Zoals jij was er geen. Tim, Rik, Jorn Romanja, Tjanno Wij zijn heel bedroefd na het overlijden van onze lieve, zorgzame buurman SJAAK KERSBERGEN Hij stond altijd voor ons klaar. Jaap Netta Matilda, Sjaak, janita Kruiningen, 4 augustus 1999. Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van onze medewerker en collega de heer J. J. G. KERSBERGEN op de leeftijd van 60 jaar. Met waardering denken wij aan de wijze waarop wij met hem hebben mogen samenwerken. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote en Idnderen die wij kracht en sterkte toewensen bij dit zware verlies. Directie en personeel van de directie Zeeland van de Rijkswaterstaat Middelburg, 4 augustus 1999. Na langdurige ziekte is toch nog onverwacht heen gegaan onze zeer gewaardeerde en fijne collega SJAAK KERSBERGEN Sjaak, bedankt voor alles wat je voor ons betekend hebt. Wij wensen Jeanne, de kinderen en verdere familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies. Collega's Verkeerspost Wemeldinge en vaartuigen Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van oud-ondernemingsraadslid en lid van het Verkeersleidersgilde RACON SJAAK KERSBERGEN Dankbaar zijn wij voor de inspanningen die hij pleegde binnen de OR en RACON, om de belangen van alle collega's zo goed mogelijk te behartigen. Wij wensen zijn naaste familie veel sterkte toe in de komende periode. Namens het bestuur van de ondernemingsraad Rijkswaterstaat Directie Zeeland en het bestuur van de RACON Je bent uit ons leven gerukt, maar niet uit ons hart. Mohamed, Janine, Rachid Tot onze ontsteltenis is plotseling overleden onze buurman PIET VAN ETTEN Wij wensen Nelly, Joyce, Sophie en Thomas veel sterkte toe. Piet en Addy Lampert Leo en Annie Vos Mina Vos-Jobse Biggekerke, augustus 1999. Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van onze naaste buurman PIET VAN ETTEN Nelly en kinderen veel kracht en sterkte toege wenst. Nel en Ko Schreyenberg en kinderen Biggekerke, Valkenisseweg 74 Er zijn geen woorden voor een zieke, van wie je weet, hij redt het niet. Je streelt zijn hand, je ziet zijn ogen, je bent bevangen door verdriet. Toch ben je dankbaar voor zijn einde, dat na zoveel moedig strijden kwam. Omdat het niet zijn leven, maar zijn lijden overnam. Bedroefd om het gemis, maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat na een slopende ziekte, nog onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorg zame vader en opa GERRIT PUISTER echtgenoot van Klaasje Hoeve in de leeftijd van 67 jaar. Terneuzen: K. Puister-Hoeve Axel: Gerrie Puister Thea van den Ouden Cijnthia Leander Kimberly Hoek: Anieta Puister Klaas van Urk 5 augustus 1999. Verl. van Steenbergenlaan 6 4537 BC Terneuzen ex m/s Speravit Gelegenheid tot afscheid nemen in rouwcentrum "Terneuzen", Rooseveltlaan 6 te Terneuzen op don derdag 5 augustus van 19.00 tot 20.00 uur en vrij dag 6 augustus van 11.50 tot 12.15 uur. Samenkomst, voorafgaande aan de begrafenis, wordt gehouden vrijdag 6 augustus om 13.00 uur in de aula op de Zuiderbegraafplaats, Bellamystraat 28c, Terneuzen. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula. Verdrietig delen wij u mede, dat na haar ziekte, die zij op een bewonderenswaardige wijze heeft gedra gen, rustig van ons is heengegaan onze geliefde moeder, oma en over-oma ELISABETH BOUTERSE-DE VISSER weduwe van Marinus Cornelis Bouterse in de leeftijd van 79 jaar. Schiedam: Betsy Blook-Bouterse Arie Blook René Erik-Jan en Karin Goes: Dicky de Feiter-Bouterse Dingeman de Feiter Liesbeth en Rob Collin Arianne en Gilles-René Marleen en Peter Geersdijk, 4 augustus 1999. Correspondentieadres: Adenauerstede 42-28, 4463 GC Goes Gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag 6 augustus van 19.00 tot 19.30 uur in het mortuarium van Vredestein, Julianastraat 13 te Wissenkerke. De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden zaterdag 7 augustus om 10.00 uur in het Drenthehuis te Geersdijk. Aansluitend zal om plm. 11.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Wis senkerke. Na de begrafenis is er in het Drenthehuis te Geers dijk gelegenheid om de familie te condoleren. Geen bloemen. Dag lieve OMA René Erik-Jan en Karin Liesbeth en Rob Collin Arianne en Gilles-René Marleen en Peter Met grote droefheid hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve zus en tante ELISABETH BOUTERSE-DE VISSER Betje we zullen je missen. Iman en Jannie Wim Corrie en Rirtus Arianne en Eric Mike en Romy Ad en Marianne Lars en Sander William en Manda Taco en Christa Zonnemaire - Zierikzee, 4 augustus 1999. Bedroefd zijn wij om het heengaan van onze buur vrouw E. BOUTERSE-DE VISSER J. Poortvliet-Hoogerland Familie J. Kramer-Anthonisse Familie P. van der Maas-Hannewijk Geersdijk, 4 augustus 1999. Vanuit Guatemala bereikte ons het droevige be richt dat op 29 juli na een kortstondige ziekte onze lieve schoonzoon, zwager en oom ERIC MONTEROSSO is overleden. Eric was de echtgenoot van onze dochter Els en de pappa van Rob en Bas. Op 30 juli is Eric in Guatemala begraven. Vlissingen: H. J. Uijl - T. P. Uijl-Schroevers Kees en Karin Uijl Alleyn, Anthony en Steven Middelburg: Jan en Paula Helmond-Uijl Vlissingen: Marian Uijl - Robèrt Brunke Bloemenlaan 37, 4382 SB Vlissingen STOOMTREIN GOES-BORSELE Wegens omstandigheden rijdt de Stoomtrein Goes-Borsele niet op ZATERDAG 7 AUGUSTUS 1999. Zondag 8 augustus zijn wij u weer van dienst. Elke dag een stukje dichter naar het eind. Elke dag een beetje van je kracht verkleind. Elke dag wat zwaarder watje torsen moet. Doch al gaande wetend, eens komt alles goed. Rustend na het leven, rusten bij de bron, vanwaar lang geleden ook. de weg begon. Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend en vol bewondering voor de manier waarop zij met haar ziekte is omgegaan, ge ven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder en oma CATHARINA CORNELIA MARIJS-ROOSE sinds 21 maart 1993 weduwe van Willem Marinus Marijs in de leeftijd van 82 jaar. Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die zij kreeg in verpleeghuis "Vliedberg" afdeling "Paalhoofd". Corrie Botting-Marijs Jo Botting Jacques Wim Marja en Patrick Koudekerke, 3 augustus 1999. Correspondentieadres: Middenhofsingel 38 4388 AR Oost-Souburg De overledene is overgebracht naar het uitvaart centrum "de Voorzorg", Industrieweg 20 te Vlis singen, alwaar geen bezoek. De dienst van Woord en Gebed zal worden gehou den op zaterdag 7 augustus om 10.30 uur in het kerkgebouw van de S.O.W. gemeente aan het Oranjeplein te Oost-Souburg. Er is in "de Ark", naast het kerkgebouw, gelegen heid tot afscheidnemen van 9.45-10.15 uur vooraf gaande aan de dienst. De begrafenis zal plaatshebben om 11.30 uur op de algemene begraafplaats te Oost-Souburg. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in "de Ark". Tot onze droefheid is na een langdurige ziekte overleden onze geliefde zuster, schoonzuster en tante CATHARINA CORNELIA MARIJS-ROOSE weduwe van W. M. Marijs op de leeftijd van 82 jaar. Barneveld: P. C. Roose Oost-Souburg: G. Goozen-Roose A. J. Goozen Vlissingen: A. Roose S. Roose-Barentsen Vlissingen: A. Roose Neven en nichten Enige kennisgeving Tot ons verdriet is overleden PIETERNELLA LEVINA D'AQUIN-BOOT 4 oktober 1913 2 augustus 1999 Nella heeft verzocht allen, die tijdens haar leven lief en goed voor haar zijn geweest, namens haar te bedanken. Rotterdam Barbera van Dam-Boot Rotterdam Willem van Dam Lelystad Coert van Dam Nelly van Dam-Pavias Rotterdam Marius van Dam Henriëtte van Dam-Lely Soest Joost van Dam Marina van Dam-Kreek 's-Gravenhage Lex van Dam Delia van Dam-Wind 's-Gravenhage Gerard Hamaker Hongkong Peter Hamaker Mieke Hamaker-Hörchner Amsterdam Mariette Hamaker Achterneven en -nichten Correspondentieadres Mevrouw mr. B. J. W. van Dam-Boot Ringvaartweg 132 3065 AE Rotterdam De crematie heeft in kleine kring plaatsgevonden. Je was een man van weinig woorden Duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden Een man en vader en opa waar je op kon bouwen Met een woord waarop je kon vertrou wen Achter je ligt een leven van werken en plicht en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat uit ons midden is weggenomen mijn lieve, zorgzame man en onze lieve, zorgzame vader en lieve opa JOHANNES WITTE in de leeftijd van 86 jaar. Oost-Souburg: D. Witte-de Bue Mien van Eenennaam-Witte Jo van Eenennaam John en Anita Anique Dion Hans en Jacqueline 4388 JL Oost-Souburg, 4 augustus 1999. Burchtstraat 12 De overledene is opgebaard in het rouwcentrum "Middelburg", Buitenhovelaan 1 te Middelburg, al waar gelegenheid tot afscheid nemen is maandag 9 augustus van 12.00 tot 12.30 uur, waarna om 13.00 uur de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het crematorium aan de Westelijke Oude Haven- dijk 3 te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in het Rouwcentrum "Mid delburg". Geen bezoek aan huis. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze ge liefde zwager en oom JOHANNES WITTE echtgenoot van D. de Bue Ons medeleven gaat uit naar Dien, Mientje, Jo en kleinkinderen. Familie De Bue 4 augustus 1999. Bedroefd geven wij u kennis dat na ernstig ziek zijn onverwacht is overleden onze geliefde broeder, zwager, oom en oudoom MARINUS PIETER VAN DER WEELE in de leeftijd van 86 jaar. Scharendijke: J. A. Haze-van der Weele C. Haze F. C. van der Weele Serooskerke (S): N. van der Weele J. van der Weele-van As Neven en nichten Haamstede, 3 augustus 1999. Enige en algemene kennisgeving "Wanneer leven lijden is, is de dood een verlossing. JAN DE KAM weduwnaar van Maria Cornelia van Hee is niet meer. Wissenkerke: Kees de Kam Veere: Marianne van de Vrie-de Kam Aart van de Vrie Nienke t Allart Jochem Bina 2 augustus 1999. Provincialeweg 8, Wissenkerke Correspondentieadres: Van Bourgondiëlaan 40, 4451 NS Veere De begrafenis heeft woensdag 4 augustus in fami liekring te Wissenkerke plaatsgehad. Liever geen bezoek aan huis. Verdrietig zijn wij, omdat toch nog onverwacht is overleden, onze lieve en zorgzame opa GERARD STURM Susan en Leen Kees en Cindy Krijn en Marita Adinda Sjoerd, Walter, Matteo Ger en José Casper en Jolanda Leon en Marian Johan en Inge Jeffrey Henry, Lennard, Annemieke, Ernst en Francis Sander, Erika, Vincent, Naomi Iris, Sven Gerard Daaf Veena, Sylvine Arendien en Adrie Eline, Pieter, Anke Henk en Marijke Marc'o, Kristel Jacolien en Hans Femke, Jens Marjan en Peter Manon, Leandra, Jolein Johan en Miranda Adjan Koudekerke, 3 augustus 1999. Met grote verslagenheid geven wij kennis van het plotseling overlijden van de heer J. W. H. KLOMPE in leven kerkvoogd van de Herv. gemeente Noordgouwe Namens de kerkenraad D. P. Korstanje, voorzitter D. M. Schorer, scriba Voor de vele blijken van belangstelling, kaarten en at- tenties bij ons 40-jarig huwelijk zeggen wij u, ook na- mens onze kinderen, hartelijk dank. A. Moerdijk J. Moerdijk-v.d. Hart Waarde Mede namens mijn vrouw wil ik u hartelijk bedanken voor de vele felicitaties, bloemen, cadeaus en flessen vanwege het bereiken van mijn 80-jarige leeftijd. H.J. Burger 4421 BV Kapelle, augustus 1999. Park Beukenhof 3 Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN S. M. OVERTOOM Badhuisstraat 37 - 4381 LN Vlissingen Telefoon 0118 - 413417 - 412772 Rouwcentrum, Van Dishoeckstraat 620 j VRIJDAG voor 12.00 uur gebeld... uw advertentie MAANDAG in de krant. Tel. 0118-484321 of fax 0118-470100 Westkapelle Tel. oi s-571436 DANKBETUIGING De enorme steun en de vele blijken van belangstelling en me deleven die we hebben ervaren tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze pa en opa FRANS DIELEMAN hebben ons zeer getroffen. Het is voor ons onmogelijk ieder een hiervoor persoonlijk te bedanken. We hopen dat u onze welgemeende dank langs deze weg wilt aanvaarden. A. Dieleman-Baillie Marian Dieleman, Clemens Driessen Jenny Dieleman, Hans Casteleijn Loes en Bas 4515 CD IJzendijke, augustus 1999. de Biestraat 11

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 18