Zingen, knutselen en bidden Trendy step roept verloren jeugd op PZC CAMBODJA zeeland 17 bezoektijden ziekenhuizen mensenwerk agenda ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! lezers schrijven Handicap donderdag 5 augustus 1999 I Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EEVIissingen tel.(0118)425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde ziekenhuizen Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.00- 15.00 en 18.30-20.00 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11.00- 11.30,14.00-14.30 en 19.00- 19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NPZierikzee tel. (0111)430000 dag. 15.00-16.00 en 18.30- 19.45 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel (0113)267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen tel. (0115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6,4501 AJ Oostburg tel. (0117)459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek dag. 14.00-19.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-15.00 uur en 18.30-19.30 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirks land tel. (0187)607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18,30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel.(0164)289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur I Brugge Academisch Ziekenhuis Sintjan Ruddershovelaan tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uurfm.u.v. IC en hartbewaking) Gent Universitair Ziekenhuis De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Rotterdam Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) Sophia Kinderziekenhuis Dr. Molewaterplein 60 3015 GD Rotterdam tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskun- de; dag. 11.00-12.00 en 18.00- 20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur Dr. Daniël den Hoed Kliniek Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel. (010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur City Online/Internet Postbus 18 4380 AA Vlissingen. http://www.pzc.nl e mail: pzcredcity1@pzc.nl NIETVOOR INGEZONDEN BRIEVEN. BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Knight Ridder Finan cial (KRF), Deutsche Presse Argentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR). Belga en European Press-photo Agen cy (EPA) doorEllen De Vriend We zingen, knutselen en bidden sa men en lezen een verhaal uit de bijbel voor." Kinderen van vier tot twaalf jaar zijn al vijftien zomers wel kom bij de kindervakantieclubs in Oost-Souburg en Vlissingen. De twee de club van dit seizoen wordt gehouden van 9 tot en met 13 augustus in basis school De Houtuyn in Vlissingen. De vier zomerclubweken worden gehou den op de locaties van de zondags school. Dit jaar is gekozen voor het the ma 'Waar je hart vol van is Een aantal leden van de Gereformeerde Gemeenten in Vlissingen begon vijftien jaar geleden met de kindervakantie- club in Oost-Souburg in het pand waar tegenwoordig Omroep Zeeland is ge vestigd. „Het was een vervolg op de zondagsschool. Misschien kan ik beter zeggen een begin om naar de zondags school te komen", zegt Petra de Rijke- Schot. Zij is één van de teamleidsters van de vakantieclub. „We willen de kinderen op een eigentijdse, vrijblij vende manier met de bijbel in aanra king brengen. De zondagsschool duurt altijd maar één uurtje, de vakantieclub is van 10.00 uur tot 12.00 uur. We heb ben dus de dubbele tijd om er iets fees telijks van te maken in Oost-Souburg en in de wijken Bossenburg, Paauwen- burg en Bonedijke." Eén week voor aanvang worden kleur platen in de wijk bezorgd waarop staat wat de club de kinderen te bieden heeft. ,Op de dagen zelf komen er per ochtend wel vijfentwintig kinderen binnenlo pen. De kinderen hoeven niet alle vijf de clubochtenden te komen, maar wij vin den het wel leuk als ze dat doen. Dage lijks krijgen zij een deel van het behan delde materiaal mee naar huis zodat aan het einde van de week een boek werkje is ontstaan." Saamhorigheid Teamleidster van de kinderrijke wijk Bonedijke, Carola Harthoorn-Wal- hout, heeft de eerste zomerweek er al op zitten. „Onze kinderclub week inde Ra- vensteinschool was een succes. Wat mij vooral opviel was de mondigheid van de kinderen en de goede aandacht voor de verhalen. Dat luisteren geeft saam horigheid en een feestelijk gevoel", al dus Harthoorn. „We diepen het jaarlijks gekozen thema 'Waar je hart vol van is...' helemaal uit met punten die zelf ingevuld kunnen worden. Wat je hart is, is voor de kleu ters moeilijk te beantwoorden. De tie- Petra de Rijke-Schot (links) en Carola Harthoorn-Walhout van de kindervakantieclubs in Oost-Souburg en Vlissingen. foto Ruben Oreel ners kunnen al beter verwoorden wat zij denken en doen en waar hun hart vol van isMet de 10- tot 12 -j arigen houden we soms een diepgaander gesprek over de achtergronden van het behandelde verhaal. We belichten het thema aan al le kanten. Problemen komen natuurlijk ook naai' voren en we vertellen de kin deren die het moeilijk hebben dat God altijd naar hen luistert, hen troost, lief de en steun geeft. We willen hen op een positieve manier met God kennis laten maken, zonder vooroordelen en nega tieve bagage die ouderen wel eens heb ben. We hebben leuke mogelijkheden om de thema's aan te kleden met zingen en knutselen." Verrassingsstoel „Voor mij persoonlijk is het heel be langrijk dat. kinderen over God horen", voegt De Rijke toe. „Hij geeft zoveel meerwaarde aan mijn leven dat ik dat aan anderen over wil brengen door een houvast en steun te zijn. En dat geldt ook voor de andere vrijwilligers. Die hebben daarom vool voor de vakantie- clubweek over. Velen nemen een week vakantie op. Want alle voorbereidingen en besprekingen voor de invulling van het programma nemen heel wat tijd in ,We werken met vier teamleiders die ie der met ongeveer tien vrijwilligers één clubweek verzorgen. De teams onder ling regelen de knutselmaterialen en zorgen voor aansluitende liedjes op het bijbelverhaal. Gelukkig zijn er steeds meer 55-plussers en mannen die zich bij de vrijwilligers aansluiten. We merken dat sommige kinderen juist meer naar hen trekken dan naar de juf." De clubochtend wordt afgesloten met een grapje. Eén van de kinderen mag op de mooi versierde verrassingsstoel plaatsnemen en krijgt iets uit de grab belton. „In Paauwenburg komen sommige kin deren al vijftien jaar naar de zondags school", vertelt De Rijke. „Je ziet hen ontwikkelen en je bouwt echt een band met hen op. Alle vier de locaties vieren gezamenlijk het kerstfeest. Ook gaan we één dag op kamp. Dat is te vergelij ken met een schoolreisje. Ik weet niet wie er 's avonds meer vermoeid is, de kinderen of de leiding maar het is ge weldig leuk. Alle kinderen van de va kantieclub en zondagsschool krijgen voor de kerstdagen een boekje toege stuurd met liedjes, een verhaal en knut- sel-ideeën." De twee volgende clubweken vinden plaats van 16 t/m 20 augustus in De Schuur te Oost-Souburg en in Wijkcen trum Open Hof in Paauwenburg. door Rolf Bosboom HEINKENSZAND - Voor wie het nog niet wist: de step is hele maal terug. Naar verluidt doet Herman Brood het, evenals Mick Jagger en Teletubbie Po. Volgens de NAF, wat staat voor Nederlandse Autoped Federa tie, zijn in Nederland inmiddels zeker vierduizend sportieve volwassenen in het bezit van een exemplaar. In Zeeland zijn ze nog zeldzaam. Een van de wei nige steppers is Marleen Meer man uit Heinkenszand, die met haar Sidewalker Willy inmid dels een bekende verschijning op de Bevelandse dijken is ge worden. Wie had er nou vroeger geen? De aanblik van de moderne auto ped, die al gauw zo'n vijfhon derd gulden kost, zorgt dan ook voor een déja vu. Tuurlijk, het oogt allemaal een stuk ge- stroomlijnder. De ouderwetse traprem - als die er al op zat - heeft het veld geruimd voor ei gentijdse handremmen en het zitje boven het achterwiel, dat in uitgeklapte staat dienst deed als standaard, is verdwenen. De eerste meters voelen na al die j a- ren nog wat onwennig aan, maar al snel blijkt datje de step- beweging niet verleert. De hedendaagse autoped, ook handig in het stadsverkeer en in ti'ek bij bijvoorbeeld personeel van grote ziekenhuizen, is erg trendy. Maar daar is het Meer man 'absoluut niet' om te doen. „Het laatste wat ik wil is dat mensen denken dat ik zo nodig iets bijzonders moet doen. Ei genlijk was ik eerst van plan om te gaan skeeleren, maar door mijn werk als fysiotherapeute ben ik bang om blessures op te lopen. Toen ik in Dordrecht steppen zag, leek me dat wel een goed alternatief. Als kind vond ik het ook al heel leuk." Haar tochtjes over de dijken van de Zak van Zuid-Beveland ont lokken heel wat opmerkingen. „Dat zijn alleen maar leuke re acties. Mensen vinden het vaak enig. Zeggen van: goh ja, de step, zo was dat. Die krijgen het gevoel van vroeger weer terug. Toch is de step van nu niet echt bruikbaar om er op zondagmid dag op het gemak mee te gaan toeren. „Je merkt al snel dat het heel intensief is. Je moet dus wel een beetje sportief zijn. Het is ook moeilijk om het rustig aan te doen. Ik probeer meestal zo'n twintig kilometer per uur te rij den" Als fysiotherapeute in een spor tief ingestelde praktijk in Hein kenszand merkt ze als geen an der de heilzame effecten van de autoped. „Het is in feite een dy- Marleen Meerman suist langs op haar Sidewalker Willy. namische superspierverster- kende oefening. Je traint je bovenbeen-, kuit-, bil- en rug spieren op een goede manier en bouwt in korte tijd veel spier kracht opOok voor mensen met knieklachten is het goede trai ning. Het enige waar je op moet letten is dat je regelmatig van been wisselt, om bekkenver kramping te voorkomen." Haar baas Bram de Blaey heeft haar 'erin geluisd', zoals ze zelf zegt. Hij regelde dat de NAF Meerman begin vorige week een uitnodiging stuurde voor de step wedstrijd zaterdag tijdens het Wielerweekend in 's-Heer Arendskerke. Ze accepteerde sportief de uitdaging, heeft zich ingeschreven voor de wedstrijd over 20 kilometer en is direct volop in training gegaan. „De opbouw is door de korte voorbe reidingstijd nogal rigoureus ge weest, maar ik vind het vooral voor het organiserende comité leuk dat er nu ook iemand uit de buurt meedoet." Illusies over een hoge klassering koestert ze niet, aangezien er vooral gekende wedstrijdstep- pers uit het hele land - die pun ten voor de NAF-cup kunnen verdienen - aan de start zullen staan. „Waar ik een beetje bang voor ben, is dat ik me in het be- EVENEMENTEN BAARLAND - Camping Scheldeoord, 19.00 uur: Circus Bongo; BURGHSLUIS - Haven/Schip Breeveer tien, 18.30-21.00 uur: Natuurvaartocht op Oosterschelde met gids; CADZAND BAD - Strandkerk, 20.30 uur: Concert groep Luiz Marquez Mezcal, hedendaagse jazz; Bezoekerscentrum 'tzwin, 10.00 uur: Ex cursie door Het Zwin met gids; DOMBURG - Centrum, 16.00 uur: Carai- bisch Fièsta met om 19.30 uur Streetpa- rade met dansgroep en brassband; Pleintje 't Groentje, 19.00 uur: Kinder- meeleeftheater; GOES - Grote Kerk, 19.30-20.30 uur: Bei aardconcert door Roy Kroezen; HEINKENSZAND - Informatiecentrum De Schaapskooi, 10.00 en 13.00 uur: Wandelroute Ontdek de dijken; HULST - VVV-kantoor Grote Markt, 15.00 uur: Stadswandeling met gids; KAMPERLAND - Kerkgebouw De Ark, 19.00 uur: Start rondleiding over De Goudplaat in het Veerse Meer met gids; MIDDELBURG - Gasthuiskerk, 11.00 uur: Concert Zeeuwse Koorschool; Koorkerk, 15.00 uur: Mini-orgelconcert door Jan Wisse; Oostkerk, 12.30 uur: Middagpauzecon cert door Rudi de Munck; Zeeuws Museum, 15.00 uur: Abdijrond leiding metgids; Vischmarkt, 9.00-16.00 uur: Antiek- en ambachtenmarkt; RENESSE - Evenemententerrein, 20.00 uur: Titanenstrijd; RITTHEM-FortRammekens, 13.00-17.00 uur: Bezichtiging fort (t/m 31/10); TERNEUZEN - Bezoekerscentrum bouw plaats Westerscheldetunnel, 9-16 uur: VEERE - Stadhuis, 15.00 uur: Carillon concert door Kees van Eersel; VLISSINGEN - Bellamypark, 20.00 uur: Horeca Muziekfestival met The Clares; WESTKAPELLE - Markt, 19.00 uur: Kin- dermeeleeftheater; ZOUTELANDE - Centrum, 12-21 u: Folk loristische dag met oude ambachten; 21- 24 uur: Live muziek; Langstraat, 14-21 uur: Ringrijden in boerenkostuum; 19.30-21.30 u: Muziek met doedelzakspe lers; Muziektent, 19 uur: KnotsKnetter- KinderGetetter kindertheater; I FILMS foto Willem Mieras gin gek laat maken door het tempo van de cracks en daar door de finish niet haal. Maar ik zal proberen de wedstrijd op ka rakter uit te rijden." BERGEN OP ZOOM - Roxy, 14.00 uur: Ratjetoe; 14.00 en 20.00 uur: The Mum my; 20.00 uur: Notting Hill; Cinemactueel, 14.00 uur: Kabouter Plop; De Koning en ik; 14.00 en 20.00 uur: Wild Wild West; 20.00 uur: Notting Hill; Sneak Preview; HULST - De Koning van Engeland, 14.00 uur: De Koning en ik; Kabouter Plop; Rat jetoe; 14.00 en 19.00 uur: Baby Geniuses; 19.00 en 21.30 uur Wild Wild West; Not ting Hill; The Mummy; Never been kis sed; The Matrix; 21.30 uur: Existenz; MIDDELBURG - Cinema, 20.30 uur: Ka rakter; VLISSINGEN - Cine City, 13.45 uur: Baby Geniuses; 13.45 en 16.15 uur: Kabouter Plop; Jungle Jack 2; Ratjetoe; 16.15 uur: De koning en ik; 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur: Wild Wild West; Never been kissed;The Mummy; 19.00 en 21.45 uur: Notting Hill; The Matrix; Instinct; 19.00 uur: Entrapment; 21.45 uur: Sliding doors; TENTOONSTELLINGEN 1 AARDENBURG - Archeologisch Muse um, 13.30-17.00 uur: Gewijde Keltische dieren, goden uit de Romeinse tijd en heiligen uit de middeleeuwen (t/m 30/9); ST. ANNA TER MUIDEN - Streekland- bouwmuseum Agrimuda, 10.30-12.30 en 13.00-17.30 uur. 'Baas, Bazinne - knecht en meid. Boerenwerk in verleden tijd' (t/m 30/9); v.m. Gemeentehuis, 11.00-18.00 uur: Martien van Nijnatten, aquarellen; AXEL- Streekmuseum, 13.30-17.00 uur: Een molen herrijst, geschiedenis en res tauratie van molens in Axel (t/m 27/8); BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 11- 17 uur: 'Karakters', foto's van Jan Neder- veen (t/m 19/9); Werken Hennie van der Vegt, Eddy Roos en Jan Steen (t/m 22/8); Interium, 9.00-17.00 uur: 'Kalverliefde', schilderijen van Helma Kotoum (t/m 5/9); BROUWERSHAVEN - v.m. Stadhuis, 10- 12.30 u:Talke Sietsma: edelsmid, Patrick van Schijndel: schilderijen (t/m 26/8); Grote Kerk, 13.30-16.30 uur: Bas Verha gen, schilderijen (t/m 14/8); Niels Snoek, bijbelse taferelen (t/m 29/8); BURGH HAAMSTEDE - Museum De Burghse Schoole, 11-16u: Verkade al bums, Zeeland in prehistorie (t/m 11/8); DOMBURG - Museum Marie Tak van Poortvliet, 13.00-17.00 uur: Lucie van Dam-v. Isselt (1871-1949) 'Meizoentjes', schilderijen (t/m 15/8); Het Noorderlicht, 16-20 u: 'Kunst in Dom burg', werken 19e en 20e eeuw (t/m 2/9); EMMADORP - Bezoekerscentrum Saef- tinghe, 10.00-16.00 uur: 'Waar een wil is, is een weg' Richard Bleijenberg, beeld houwwerk (t/m 15/8); GOES-Museum voorZuid-en Noord-Be veland, 1 0.00-17.00 uur: Goese schutters in de 17e en 18e eeuw (t/m 18/9); Stadskantoor, 9.00-17.00 uur: Werk van George Schade (t/m 3/9); GRIJPSKERKE -Imkerij Poppendamme, 10.00-17.00 uur: Muizen en rattenvallen uit de hele wereld (t/m 1/11); Zijdemuseum, 13.30-17.30 uur: Zijden kazuifels uit het Benedictijner St. Lio- baklooster (t/m 30/10); HEINKENSZAND - 't Kunstuus, 13.00- 18.00 uur: Mensbeeld, portret- en naakt- schilderijen in pastel, acryl en gemengde techniek door Elly Knuist (t/m 21/8); HULST - Galerie Rattenfanger. 13.30-17 uur: Mw. A. Ferket, aquarellen (t/m 23/8); KAPELLE - Gemeentehuis, 8.30-12 en 13- 16 u: Bram van Hamburg, kalligrafie (t/m 20/8); Fruitteeltmuseum, 13.00-17.00 uur: 50 nieuwe aanwinsten (t/m 15/8); MELISKERKE - v.m. Gemeentehuis, 9-12 en 14-16 u: foto's Ente Breed (t/m 26/8); MIDDELBURG - Roosevelt Study Center, 11-12.30 en 13.30-16.30 uur: New York in the 1930's, werken fotografe Berenice Abbott (t/m 29/10); Zeeuws Museum, 11.00-17.00 uur: Lucie van Dam-v. Isselt (1871-1949) 'Meizoen tjes', schilderijen (t/m 15/8); Werk van 10 Europese kunstenaars (t/m 3/10); Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: 's-HEER ARENDSKERKE - Na een proef in 1998 vormen de steppers dit jaar voor het eerst een volwaardig onderdeel van het Wielerweekend dat morgen (vrijdag) en zaterdag in 's- Heer Arendskerke wordt gehouden. Het evenement is bedoeld om het fietsen in de breedste zin te promoten en de jeugd meer te interesseren voor de wieler sport. Jong en oud, van trimmer tot wedstrijdfietser, kan er aan deelnemen. Jaarlijks klapstuk is de dernykoers op zater dagavond. Het programma is als volgt. Vrijdag 6 augustus: 18.00 uur: C- trimmers recreanten (35 km), 19.00 uur: B-trimmers vete ranen (50 km), 20.15 uur: A-trimmers/cyclosportieven (60 km). Zaterdag 7 augustus: 10.00 uur: DikkeBanden Race voor jeugd, 11.30 uur: ATB-race (30 km), 12.30 uur: wedstrijd handbikers, wheelers en steppers (20 km), 13-30 uur: wed strijd ligfietsers en tandems (35 km), 14.30 urn-: 200 meter sprint voor alle categorieën, 16.00 uur: 1,8 kilometer tijdrit voor alle categorieën, 17.15 uur: dragrace afvalsprint voor alle categorieën, 18.45 uur: handicaprace voor ligfietsers en tandems (20 km). 19.45 uur: series dernykoers, 21.30 uur: fi nale dernykoers. Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Of meldt U aan als donateur. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN, Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 Telefax: 0118-623119 Bank: ING 65.07.90.782 (met steun van de Stichting PZC Helpt) Het betoverde plein (t/m 4/9); Het kleine geexposeerd, privecollectie miniatuur boekjes (t/m 28/8); Abdijplein, Het betoverde plein', werk van 10 Europese kunstenaars, beelden en objecten (t/m 3/10); Galerie 't Haentje te Paart, 14.00-16.30 uur: Francine van Dijk, schalen binnen en inde tuin (t/m 8/8); De Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Buenas dias time (t/m 29/8); De Kabinetten van de Vleeshal, 13-17 u: Piet Dieleman, Erik van Lieshout en Luc Tuymans, 'schildersverdriet' (t/m 29/8); Galerie T', 11.00-16.00 uur: Schilderijen van Peter Kromhout (t/m 31/8); Galerie Icon, 10-12 en 14-16 uur: Werken Willy Sluiter en Jan Sluijters (t/m 15/10); Wandelkerk, 11-17 u; Beelden v. Psalm gezang, werk Rix Wierenga (t/m 30/9); Galerie De Ruimte, 13.00-17.00uur: Ernst Voss, schilderijen (t/m 3/9); OOSTKAPELLÉ - Zeeuws Biologisch Mu seum, 10.00-18.00 uur: Wouter Kabouter (t/m 5/9); expositie 'hout', voorwerpen (t/m 5/9);Werk leerlingen Ronald Mullié (t/m aug.);Heemtuin: Drie strandhuisjes van Zeeuwse kunstenaars (t/m 26/9); SLUIS - Raadskelder, 14-17 u: Tobias Baanders, schilderijen en tekeningen, Rosalie Hammink, keramiek (t/m 12/9); VEERE -Museum De Schotse Huizen, 12- 17 u; Frans Dingemanse, Zeeuwse mes heften (t/m 31/10); mutsen en hoeden Zeeuwse streekdrachten (t/m 31/10), Han van den Broeke, aquarellen (t/m 12/9); Lering en vermaak, illustraties uit de agenda 2000 Koninklijk Zeeuws Genoot schap der Wetenschappen (t/m 12/9); Grote Kerk, 10.00-17.00 uur: Expositie Duitsland/Nederland (t/m 15/8); VLISSINGEN - Stedelijk Museum, 10.00- 17.00 uur:Vuurtorens in de kunst, werken diverse kunstenaars (t/m 31/10); Schat ten uit de Schelde (t/m 2001); Gemeente-archief, 10.00-16.00 uur: Wo nen en werken in Vlissingen (t/m 26/8); WESTKAPELLE - Polderhuis, 10-18 en 19-21 uur: Walcheren 1944, aanval van geallieerden op Walcheren (t/m 30/8); Ver.gebouw Westkapelle Herrijst, 16-21 u: Westkappelse schildersclub (t/m 7/8); WISSENKERKE - Galerie De Praktijk, 13.00-17.00 uur: Abraham Blankers, schilderijen (t/m 5/9); IJZENDIJKE - Streekmuseum, 13.00- 17.00 uur: 'Het mooiste wat je in huis hebt'(t/m 2/10); YERSEKE - Museum voor Schaal- en Schelpdieren, 10.00-16.00 uur: Foto's met diverse thema's (t/m 31/01); ZIERIKZEE - Galerie Alexandra, 11-17 uur: Werk v. 35 kunstenaars (t/m 30/9); Galerie De Beddeweeg, 11.00-17.00 uur: Birgit Stigter, bronzen beeldjes, servie zen en grafiek in cassettes (t/m 24/8); Burgerweeshuis, 11-17 uur: Zomerten- toonstelling 1999, 45 kunstenaars met 400 beelden en klein antiek (t/m 29/8). Nieuwe Kerk, 10-16 uur: Werk cursisten schildersclub Perspectief (t/m 19/8); HULPCENTRA Alarmnummer voor Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118-615551 (dag en nacht). Stichting Blijf van m'n lijf Zee/and, tel. 0118-469869 (dag en nacht). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800-0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Bureau Vertrouwensarts Kindermishan deling, tel. 0118-628800. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Deze rubriek is uitsluitend be stemd voor reacties op in de PZC verschenen berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Open brieven, oproepen, gedich ten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdra gen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie be houdt zich het recht voor inzen dingen te bekorten. Over gewei gerde brieven wordt niet gecorV respondeerd. Met stijgende verbazing heb ik het artikel gelezen (PZC 28-7) waarin mevrouw P. van Belle melding maakt van ernstige ge-, dragsproblematiek bij mensen met een verstandelijke handi cap. Onvoorstelbare onwetend heid constateer ik bij de mening van de heer Van de Beemt. Hij weet waarschijnlijk weinig van wat ér buiten zijn eigen voorzie ning gebeurt! Als onafhankelij ke gedragswetenschapper heb ik zeer ruime kennis van de se- mi-murale zorg en weet ik dat er met grote betrokkenheid onder steuning wordt verleend in voorzieningen voor wonen en dagbesteding buiten Arduin. En zeker voor mensen die naast een verstandelijke handicap ook gedragsproblematiek laten zien. Wel degelijk wordt zono dig, en dat is regelmatig, gebruik gemaakt van de des kundigheid van het Consulen tenteam. Ook maakt men ge bruik van de know-how van het SGLVG-team, een team met veel kennis op het gebied van gedragstoornissen. Die consul tatie doet Arduin blijkbaar niet. Mogelijk is meneer Van de Bee mt hiervan niet op de hoogte. In het artikel preekt hij voor eigen parochie als bestuurslid van het regionale consulententeam. Met zijn uitspraken zet hij an dere voorzieningen in een onjust daglicht ten aanzien van zorg verlening. I. Havenaar Gildenstraat 83. Biezelinge Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en slui zen altijd voor wegverkeer be schikbaarzijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dage lijks van .17 tot .25 en van .47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot .33 en van .51 tot .57 Stationsbrug Middelburg, dage lijks van .29 tot .37 en van .53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13 tot.17 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot .29 en van .37 tot .59 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 Zeelandbrug. zaterdag/zondag/ feestdagen van 17.30 tot 19.00

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 17