De Wilde Zeeuw wil prikkelen Kunst- en antiekbeurs Knokke niet alleen voor de rijke verzamelaars interessant Tekening als blijk van dank PZC Nieuw filiaal All Ears in Middelburg Zeeuwse scouts in de greep van de jamboritis zeeland 14 Noens en Wielinga vormgevers met uitgesproken visie ondernemend zeeland in detail 1900-2000 VLISSINGEN kunst cultuur donderdag 5 augustus 1999 door Barend Pelgrim KOEWACHT - „Veel bedrijven gaan voor hun folders en bro chures naar een drukkerij, maar de meeste drukkers zijn helemaal niet opgeleid om ont werpen te maken. Bij De Wilde Zeeuw kiezen klanten er voor om op te vallen met hun visuele communicatie." De rubriek Onderne mend Zeeland staat on der redactie van Claudia Sondervan. Vragen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aan geboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, of via fax 0118-470102. Café Nationaal opent vestiging in Middelburg MIDDELBURG - In Goes was er al een Café Nationaal. André en René Verhoef, eigenaars van El Torro in Goes en de Rode Leeuw in Domburg, hebben een tweede Café Nationaal ge opend op de Markt in Middel brug. De nieuwe dependence is een exacte kopie van het café in Goes. Niet alleen het meubilair is het precies hetzelfde, maar ook de sfeer is even goed, zegt Frank de Vos, bedrijfsleider van Nationaal in Middelburg. ..Wie zin heeft in een feestje is bij ons aan het goede adres. In Middelburg heb je veel eet- en praatcafés, maar een café waar je op de bar mag dansen had je nog niet in Middelburg. We ver kopen ook geen eten, behalve tosti's op het terras, maar bij ons kun je wel allerlei coetails halen. Op het moment hebben we de nieuwste uit Amerika, de Macshot en het Viagrashot. De gebroeders Verhoef wilden een nieuwe zaak openen. Daar voor kregen ze de kans toen het pand van café de Ploeg op de Markt te koop stond. Café Na tionaal is elke dag open van 10.00 uur tot 2.00 uur. Sophie Noens en Ronès Wielin ga. met beide een achtergrond als kunstacademicus, hebben een uitgesproken visie op gra fische communicatie. „Onze klanten moeten opval len door middel van hun logo, pictogram, brochure of adver tentie. De Wilde Zeeuw brengt communicatie die prikkelt." De bedrijfsnaam is niet toeval lig gekozen. Het Zeeuwse land is voor de twee jonge ontwer pers dé inspiratiebron voor hun specialiteit: het verzinnen van ideeën voor grafische vormge ving. „We werken heel sterk naar de doelgroep toe", ver klaart Wielinga. „Voor ons moet een logo binnen enkele se conden appelleren. Mensen zijn geconditioneerd om met visuele prikkels om te gaan en het gaat het er om juist in dat moment een bepaald gevoel op te wekken." Daarmee verklaart de 33-jari- ge vormgever ook waarom De Wilde Zeeuw zich richt op het visuele aspect van vormgeving en begeleiding van drukwerk. „Ieder heeft zijn vak", valt Noens haar collega bij. „Wij zijn vormgevers en geen tekst schrijvers. Wanneer het nodig is halen we er dus een externe tekstschrijver bij. Onze voor sprong' is echter dat we ten eer ste bijzonder grondig zijn op geleid en daarnaast ervaring hebben opgedaan bij grotere en gerenommeerde bureaus." Noens en Wielinga putten Aan de Industrieweg in Hulst nabij Morres Meubel heeft Be ter Bed de deuren geopend. Be ter Bed verkoopt uitsluitend complete bedden met matras sen. Beter Bed is ook elke zon dag van 11.00 tot 18.00 uur ge opend. Donderdag en vrijdag zijn er koopavonden. Het Huis Opticiens deelt gra tis 'eclipsebrillen' uit waarmee de zonsverduistering op 11 au gustus kan worden gevolgd zonder kans op oogbeschadi ging. De bril is onderdeel van een informatiepakket waarin de opti-cienformule gegevens over de verduistering, kor tingsbonnen en een prijsvraag heeft gestopt. Hardy Optiek aan het Bellamypark in Vlis singen is aangesloten bij Het Huis Opticiens. De voormalig directeur van de Terneuzense vesting van Beachez Benelux, Ab Harpe, begon maandag officieel met zijn nieuwe bedrijf, Ab Harpe Communicatieadviezen. Het Zeeuwse adviesbureau richt zich vooral op advies en pro jectbegeleiding voor grote en middelgrote organisaties. Sophie Noens en Ronès Wielinga werken nu nog vanuit Koewacht, maar binnenkort start de bouw van hun kantoor in Hulst. foto Charles Strijd kracht uit hun samenwerking. De één is rustiger en maakt wat kalmere ontwerpen, bij de an der is het de dynamiek die spreekt. „De ideeën liggen dan ook uit elkaar en dat is beter voor onze klanten. Zij hebben het immers voor het kiezen als ze om een ontwerp vragen." Eigen kantoor De Wilde Zeeuw opereert nu nog vanuit Koewacht maar binnenkort start de bouw van een eigen kantoor in de binnen stad van Hulst, aan de Lange Bellingstraat tegenover het Stadskantoor. „De tijd die we in de Randstad kwijt zouden zijn aan woon-werkverkeer in vesteren we liever in ons werk" verklaren de twee hun keuze. Wielinga: „Voor onze klant ontwikkelen wij visie en daar worden huisstijldragers of aankleding van een bedrijf aan opgehangen. Het zijn namelijk subtiele dingen die bijvoor beeld het koopgedrag van een consument beïnvloeden. Wij zijn een klein bureau met grote mogelijkheden en specifieke kwaliteiten." De Wilde Zeeuw geeft op dit moment vorm aan een foto boek over Terneuzen en omge ving. Het gaat om een samenwerking met zes regiofo tografen die hun eigen visie ge ven. De teksten zijn van Frank Neve. Een voorproefje is te zien op de website www.zo.nl/ beeldspraak beeldspraak, html door Ann-Marie Knegt MIDDELBURG - All Ears hoortoestellen heeft een nieuw filiaal in Middelburg. Het fili aal is al open voor klanten. De officiële opening vindt waar schijnlijk half augustus plaats. De hoortoestellenwinkel heeft sinds zeven jaar een vestiging in Goes. De drijfveer achter de opening is de groeiende klantenkring op Walcheren. De eigenaren van All Ears, Van der Land en Van Wijngaarden, nemen ook de leiding van het Middelburg se filiaal op zich. All Ears past de nieuwste digitale gehoor- technieken toe om de klant een optimale service te leveren. Voordat de klant tot de defini tieve aanschaf overgaat, geeft All Ears de hoortoestellen 4 tot 6 weken op proef. De gebrui kers kunnen beoordelen of de keuze van de apparatuur de juiste is. Ook op het gebied van waarschuwingssystemen, bij voorbeeld om gewekt te wor den, de deur of telefoonbei te horen en voor een betere ver staanbaarheid van radio of te levisie verkoopt All Ears appa ratuur. Steeds meer mensen raken doordrongen van het feit dat gehoorbeschadigingen on omkeerbaar zijn. Lawaai ver oorzaakt door bijvoorbeeld disco's, walkmans, motorfiet sen, gazonmaaiers en uiteraard industrieel la waa i kunnen dus danige beschadigingen veroor zaken dat men voor de rest van het leven met gehoorklachten zit. All Ears wil dat soort pro blemen voor zijn. De winkel le vert de zogenaamde optoplas- tieken. Dit zijn speciaal op maat gemaakte gehoorbe- schermers die het geluid tot een bepaald niveau doorlaten en het schadelijke lawaai dem pen. Door de toepassing van deze techniek blijft normale spraak verstaanbaar. In het laatste jaar vai de twintigste eeuw blikt de PZC van dag tot j dag terug op nieuws feiten uit Zeeland. 5 AUGUSTUS 1937 door Arjen Nijmeijer Jamboritis. Het is de heersen de aandoening in de beginda gen van augustus 1937. De We reldjamboree wordt gehouden in Bloemendaal en Vogelen zang; voor het eerst in Neder land. Elke dag komen er weer duizen den scouts bijonder hen arrive ren in totaal 150 padvinders uit Zeeland. Elke dag brengt de krant weer een groot verslag van de drukte, de hitte en de ge zelligheid van de 'ferme jon gens'. En elke dag duikt er wel weer een vorst op om de scouts uit zijn land in het enorme kamp te be zoeken. Na een paar dagen kamperen er bijna dertigduizend scouts uit vrijwel alle landen van Europa en talloze landen daarbuiten. Koningin Wilhelmina en prins Bernhard nemen een défilé van de scouts af. De verschillende groepen geven demonstraties, doen mee aan allerlei activitei ten en genieten vooral van het kamperen in een stad van ten ten. De scouts verstaan elkaar niet altijd, maar één woord ken nen ze allemaal: 'change'. Ze schieten de hele dag collega's uit verre oorden aan, om ruilhandel te voerenVooral de insignes van andere scoutinggroepen wor den fanatiek verzameld. Tienduizenden ouders en ande re belangstellenden storten zich elke dag op het kamp, aangelokt door de enorme kampvuren en nieuwsgierig naar hoe de jonge ren zich in 'het wild' redden. De Wereldjamboree van 1937 is een enorm evenement; Baden Po well, de geestelijk vader van de scouting, is er zelf bij en hij ziet dat het goed is. Het is de laatste; keer dat hij een Wereldjamboree bijwoont. In 1995, na 58 jaar, is het weer zover. De Wereldjamboree slaat zijn tenten voor de tweede keer; op in Nederland. Tientallen! Zeeuwse scouts trekken naar; Dronten. Het 'changen' is 'swoppen' geworden, maar blijkt nog even populair. Het| aantal scouts plus leiders is bij na hetzelfde: dertigduizend. En de koningin, inmiddels Beatrix, opent het evenement weer. Tien duizenden scouts wonen, net als die vorige keer vlak vóór de oor- log weer twee weken bijeen om! een boodschap van broeder schap en vrede uit te dragen. Toch is er het een en ander ver-' anderd sinds de vorige bijeen komst. De uniformen-met-hoed uit de jaren dertig hebben bij veel scouts plaatsgemaakt voor een padvindersblouse met spij kerbroek. En: er doen veel meer meisjes mee. Hetgeen zijn in vloed heeft op het doel dat som-1 mlge deelnemers zich voor de jamboree stellen. Spannender Speciaal voor de jamboree is] weer een compleet dorp uit de grond gestampt. Met winkels,! subkampen, een amfitheater,: een jachthaven en een zieken huis. De scouts worden ver-, maakt met activiteiten die in de loop der jaren een stuk span-; nender zijn geworden. Abseilen, nachtelijke overlevingstochten en vliegsporten zijn toegevoegd aan het traditionele zeilen en wandelen. Maar het kij ken naar, praten met en je verbazen over' scouts uit andere landen blijft nog altijd de belangrijkste be zigheid. smaLL SAIL F E SXI VA L 13,14,15 augustus RONDVAARTEN MARITIEME MARKT BELQQDSINS OP HISTORISCHE WIJZE DEMONSTRATIES KONINKLIJKE MARINE O.A. DROPPING PARACHUTISTEN, SAR REDDINGS OPERATIE, VUEGDEMONSTRATIE BEZICHTIGING SCHEPEN DIV. OPTREDENS O.A. SHANTYXOREN. BANDS, STREETPARADES ZATERDAG 14 AUGUSTUS ViSSERUOAG IN DE VISMIJN GRATIS VIS PROEVEN van Piet Heijnkade t/m boulevard van 18.80 lot 24.00 uur inlichtingen WV tel. 0118 - 412345 door Jasper van der Bliek MIDDELBURG - Abandoned Luggage. Een treffende naam. De koffers pakken en gewoon maar weg gaan, het ongewisse in. Dat is de gedachte achter de tekening die kunstenaar Leendert van der Pool woens dag aan het Roosevelt Study Centre in Middelburg aan bood. Het is zijn dank voor de keren dat het studiecentrum hem in zijn carrière heeft ge holpen. Directeur Kees van Minnen was erg in zijn nopjes met de nieuwe aanwinst, waarop een aantal ingepakte lederen kof fers te zien zijn. „Het is een mooie grote tekening. Het symboliseert heel duidelijk hoe immigranten Amerika massaal via Ellis Island bin nenkwamen en het onbeken de indoken. Een zeer mooi werk, en een verfraaiing voor het Study Centre." Abandonded Luggage hoort bij de zogenaamde Ellis Is- land-serie, een verzameling kunstwerken over de befaam de poort van Amerika, waar alle immigranten aankwa men. „Ik ben daar diverse ke ren geweest en het heeft me enorm geïnspireerd", vertelt Van der Pool, die een half jaar in Brooklyn en een half j aar in Middelburg woont. „De au thentieke sfeer is daar heel goed bewaard gebleven en al lerlei voorwerpen uit de im migratie-tijd staan er nog. De serie bestaat inmiddels al uit 56 tekeningen en is nog steeds niet af. Binnenkort ga ik een ander deel van Ellis Island uitbeelden. Er staan daar ook nog een hoop vervallen ge bouwen uit de immigratietijd, die me fascineren." Symbool Roosevelt-directeur Van Min nen noemde Van der Pool, ge trouwd met een Amerikaanse, een symbool van de relatie Nederland-Amerika. „En dat is precies het uitgangspunt van het studiecentrum. Naast onderzoek naar geschiedenis- onderwerpen, het verbeteren en onderhouden van de betrekkingen tussen Neder land en Amerika. Een manier om dat te doen is te proberen Nederlandse kunstenaars te laten exposeren in de Verenig de Staten." Zo komt het dat enkele ten toonstellingen van Leendert van der Pool in het Hofstra Museum in het New Yorkse Hempstead te zien zijn. „Dat museum is onderdeel van een universiteit die gesticht is door een Nederlander", ver duidelijkt Van Minnen. „Daar exposeren meer Nederlandse kunstenaars. Daarnaast is een groep studenten van die uni versiteit vorig jaar naar Mid delburg gekomen om kennis te maken met Nederland en de Nederlandse cultuur." Kunstenaar Van der Pool woont beurtelings in New York en in Middelburg. Zijn werken zijn tegenwoordig louter geënt op Amerikaanse onderwerpen. „Toch doen ze het in Nederland ook goed", zegt de tekenaar. „Hoewel beide landen heel anders te gen kunst aankijken worden mijn werken zowel in Neder land als de Verenigde Staten heel enthousiast ontvangen." In Zeeland zijn ook exposities van Leendert van der Pool te zien. Op dit moment is in Vlis singen een oudere tentoon stelling te bezichtigen en van af november is een aantal tekeningen in Clinge te be wonderen. door René Hoonhorst KNOKKE - Russische kunst uit de periode 1932-1992, antieke ladenkastjes en ander kunstig meubilair, juwelen, moderne beelden, schilderijen uit de late Middeleeuwen en doeken die net zijn opgedroogd, glas- en zilverkunst. Het aanbod op de 24e Internationale Kunst- en Antiekbeurs in cultureel cen trum Scharpoord in Knokke is weer divers als altijd. Dit jaar is er wat minder Afri kaanse kunst, de ontdekking van drie jaar geleden, te vinden. Maar nu wordt de in West-Euro pa nauwelijks bekende Russi sche kunst van de laatste 65 jaar voor het voetlicht gehaald. Kunst die voor een groot deel onderbelicht bleef. Door ex- portblokkades, maar ook door de heersende westerse opvat ting dat er alleen propagandis tisch werk over de Sovjetunie als heilstaat werd gemaakt. Ne derlandse kunsthandelaars hebben nu echter beslag weten te leggen op veel 'imponerende' werken, vooral uit de schilder kunst. Een aantal van die wer ken is op de Knokse beurs te be wonderen. En natuurlijk te koop. Want de Kunst- en Antiekbeurs is niet alleen een expositie voor kij kers, maar ook een handels- (Advertentie) Abandoned Luggage van Leendert van der Pool beurs voor kopers. Topstukken als een lindehouten Mariabeeld 'in originele polychromie' uit het eind van de vijftiende eeuw en schilderijen van Vlaamse meesters uit de vorige eeuw als Zacharias Noterman (de bras partij) en Ferdinand De Braeke- leer 'de oude' (het slechte huwe lijk) zullen voor de meeste gewone kunstliefhebbers niet te betalen zijn. Maar de organisa toren van de Internationale Kunst- en Antiekbeurs laten zich er al bijna een kwart eeuw op voorstaan dat het een 'koop- beurs voor alle lagen van de kunstminnende bevolking' is. Prijzen Naast de unieke museale stuk ken zijn er genoeg decoratieve kunstwerken tegen betaalbare prijzen te vinden. En ook die goedkopere kunstwerken zijn door onafhankelijke kunstex- perts beoordeeld en waardig be vonden. Ook bij die stukken krijgt de nieuwe eigenaar dus desgevraagd een certificaat van echtheid. Om de bezoekers van badstad Knokke op de beurs - en daarmee de kunst - te attende ren is wederom een beeldenrou te richting het Scharpoordge- bouw samengesteld. Manshoge beelden van de kunstenaars Karsten Klingbeil, Ronald Ca meron, Jos van Acker, Gladman Zineyeka en Madeleine van der Knoop maken strandgangers, eethuis- en cafébezoekers warm voor de kunst, verwachten orga nisatoren en gemeentebestuur ders. Net als vorig jaar zijn ook kunstzaken uit Aardenburg weer present met een gezamen lijke stand op de Kunst- en An tiekbeurs. Deze galerie- en ate lierhouders willen 'de oudste stad van Zeeland' onder de aan dacht brengen als historisch cultuurstadje met Romeinse wortels waar de kunsten bloei en. De kunstverkopers worden ondersteund door de plaatselij ke gastronomen, want net als in Knokke spelen ook de Aarden- burgse restaurants met speciale menu's in op de beursweek. De 24e Internationale Kunst- en An tiekbeurs is van zaterdag 7 tot en met maandag 16 augustus te bezoe ken. Cultureel centrum Scharpoort in Knokke is tien dagen lang van 15.00tot21.00uuropen. Voor bezoe kers van de beurs rijden gratis busjes vanaf verschillende grote parkeer terreinen aan de rand van Knolcke- Heist, onder meer vanaf de parking bij de mini-golfbaan Het Zoute en vanaf het Verweeplein. Op de beurs in Knokke is ook deze teacaddy te bewonderen. foto Charles Strijd 'Oversteekplaats', werk van Taberkin

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 14