Nieuwe trends zijn oude koek Scheuren over het strand De droom van Merlijn werd waarheid Ik houd van geld Aan de slag in je vakantie (III) vliegeren Minirokjes voetballen Een Turkse politicus heeft de strijd aange bonden met minirokjes in het parlement. Volksver tegenwoordiger Ahmet Cakar van de extreem rechtse partij Nationalis tische Beweging (MHP) heeft zo zijn eigen ideeën over kledingvoorschrif ten voor secretaressen en ander vrouwelijke mede werkers in het Turkse par lement. Volgens Cakar moeten vrouwen of een combina tie rok-blazer of broek blazer dragen. Vrouwen met mouwloze bloesjes en korte rokje met een split zijn voor hem uit den bo ze. DPA/ANP donderdag 5 augustus 1999 De speelgoedwinkel heeft steeds weer nieuwe dingen. Maar vaak ook worden oude 'toppers* in een nieuw jasje ge stoken. Een kort overzicht van de laatste trends in speelgoed- land. De rage van 1999 is zonder twij fel het darten. Dartboards mèt score-meter zijn niet aan te sle pen. Net iets minder oud dan het dartboard, maar minstens zo traditioneel zijn de elektrische treinen. Ook die beleven een co- me back. Ze zijn voorzien van de nieuwste technische snufjes, zo als computergestuurde dienst regelingen. My Little Pony komt terug. Bij zonder is de speciale paasuit- voering: Een pony in een ei en met een mandje vol eieren. Wel nieuw is de Chou-Chou pop. Die kan niets en daardoor alles. Ze is alleen maar zacht. Ze blijft lig gen op een vertederende manier en is heerlijk om te knuffelen. De Action Man gaat door op de sportieve toer. Nieuw zijn dit jaar de uitvoeringen met een mountainbike en sky-dive uit rusting. En de Koosh poppetjes, bolletjes met elastieke haren, moeten hèt nieuwe verzamelob ject van 1999 worden. Winnie de Pooh Van de televisie-figuren wint Winnie de Pooh nog steeds ter rein. Ook zijn de Teletubbies ui teraard op volle sterkte aanwe zig. Verder werpt de nieuwe Star Wars film haar schaduw vooruit. Lego heeft een eigen Star Wars-lijn, en ook andere merken bereiden zich voor op de nieuwe film, die in september uitkomt. Lego haakt ook in op Ninja films en Rockraiders (met cd-rom). Verder heeft Lego weer een nieuw systeem: Slizer, een com binatie van Lego technic met Zwar. Ook bij de Slizer-figuren horen verhalen. Deze buiten aardse wezens gebruiken het liefst een speciale schietarm om schijven weg te schieten. De verpakking bestaat uit een spe ciaal doosje dat aan een riem is mee te dragen. K'Nex brengt dit voorjaar de eerste dozen uit met flexibele onderdelen, waarmee constructies buigbaar worden. MB lanceert een serie snoeparti- kelen onder de verzamelnaam Candy. Dit is speelgoed om met snoep te kunnen spelen. Zo is er een soort handvat waarin een lollie gestoken kan worden, die kan ronddraaien. Er zijn ook hulpstukken voor spelletjes. Ravensburger levert een serie creatieve dozen waarmee onder andere tattoos zijn te plakken en te schilderen, boekjes zijn te binden of zeepjes zijn te maken. Ses brengt combinatiedozen. Bij de bosvriendjes van Lego worden verhalen m boekvorm geleverd. Bijvoorbeeld met chanilledraad (pijpenragersdraad), klei en kleurmateriaal of klei met losse wielen. De Kist verrast met een nieuwe collectie verkleedkle- ren, bestaande uit simpele lap pen met allerlei details om mee te fantaseren. De lading nieuwe interactieve spellen voor alle leeftijden is enorm. Hasbro brengt traditio nele spellen als Monopoly, Clue- do en Rubik's op cd. Ook de ge wone bordspelen doen het heel goed. Ravensburger besteedde vooral aandacht aan de speelfi- guren op het bord. Peppino, bij voorbeeld, is een aantrekkelijke uitvoering van het vertrouwde 'kleurentorentjes' spel. De ou de, saaie, ronde ballen veran derden in figuurtjes met een clownskostuum. Verder heeft de nieuwe serie bord-en-kaart- spellen van 999 Games prachti ge illustraties, voor kinderen vanaf een jaar of tien. Marianne de Valck Ard-Jan Trouwhorst: „Je kan ook met de strandkar door het water rijden." foto Willem Mieras Soms scheurt de dertienjarige Ard-Jan Trouwborst uit Wolphaartsdijk met veertig kilometer per uur over het strand. „Het is mogelijk om met deze buggies een snelheid van tachtig kilometer per uur te halen." Om in te kunnen spelen op verschillende windsnelhe den heeft Ard-Jan, die wekelijks een uur of twaalf met vliegeren bezig is, de beschikking over diverse matras sen ,Ik heb een matras van vijf vierkante meter en een matras van vier vierkante meter. De grootste is een vier- lijner en daardoor erg wendbaar.Om ook met een wat hardere wind met de strandkar te kunnen rijden ben ik samen met mij n broer en een vriend bezig om een matras van drie vierkante meter te makenAan de hand van een beschrijving maken we een tekening, die we overbren gen op spinakerdoek. Doordat we zelf deze vlieger ma ken, besparen we een hoop geld." Voor het vliegeren met een buggie is heel wat ruimte no dig. „Het gaat het best op een groot strand en dan na tuurlijk wel op het harde zand. Je kan ook met de strandkar door het water rij den. Zo ben ik een keer door mijn vlieger als een bootje door het water getrokken omdat ik op de luchtbanden bleef drijven." Ook zonder buggie kan het vliegeren met een matras spectaculair zij n. „Je kan ermee over het strand skiën en je kan ermee springen. Dat springen moetje dan wel in het zachte zand doen, anders kom je te hard neer." Techniek en spierkracht zijn twee ingrediënten die no dig zijn voor de bediening van een matras. „Meestal ga ik samen met m'n broer. Na een kwartier lossen we el kaar af, anders zou het te zwaar worden." Piet Nagtegaal foto Lex de Meester Leopold Haex (13), Mid delburg „Ik kom nét terug van ëen kamp in Vierhouten. Dat is een soort sportkamp, georga niseerd door studenten van de universiteiten van Leiden en Rotterdam. Andere jaren ben ik naar zeilkampen en een survivalkamp geweest. Deze vakantie zou ik eigen lijk nog een soort baantje doen, maar nu zit ik elke dag op het strand. Afgelopen winter had ik een folderwijk, dat is echt veel zwaarder dan een krantenwijk. Het was de tijd van sinterklaas en kerst, er waren enorm veel folders, soms wel 21, dan was ik wel vijf uur aan het vouwen. Ik ben er dus mee gestopt. Het verdiende wel goed. Ik probeerde te sparen maar dat lukte niet echt. Een keer naar de bioscoop gaan met vrien den of gaan karten en het is op. Dit-j aar ga ik naar vwo-3dat wordt een nieuwe klas dus ik ben benieuwd. Na de vwo wil ik rechten gaan studeren en advocaat worden. Er gebeurt dan tenminste iets en je ver dient veel, ik hou wel van geld! Ik zit op hockey en tennis en ik computer best veel. Inter netten, chatten en e-mailen naar vriendjes uit de buurt. Dat doe ik niet zo vaak hoor, het zijn telefoonlijnkosten. Later wil ik zeker niet hier blijven wonen, ik vind het hier saai. We zouden vorig jaar naar Den Haag verhuizen, ik stond al ingeschreven op een school en een hockeyclub. Het is niet doorgegaan, maar ik denk dat het na dit j aar wel zal gaan gebeuren. Het kan best zijn dat het dan tegen valt, maar dat zie ik dan wel." Petra de Bil foto CorVos doorTim Senden Niet Edwin van der Sar of Ed de Goey, maar zijn eigen vader is het grote voorbeeld van Merlijn Swennen. De 15-jarige Zeeuw is al twee jaar doelman van het jeugdteam van Feye- noord. Ook al traint hij dage lijks bij de landskampioen, Swennen blijft met beide benen op de grond staan. „Of ik talent heb? Dat weet ik niet. Ik zeg niet graag over mezelf dat ik goed ben." Het keepen werd Merlijn Swen nen met de paplepel ingegoten. Van zijn vader, die jarenlang doelman was van GPC, leerde hij de fijne kneepjes. Al gauw bleek dat Merlijn aanleg had. Diverse malen werd hij in zijn leeftijdscategorie uitgeroepen tot beste doelman van Zeeland. De Vlissinger werd zelfs verko zen tot tweede beste keeper van Nederland. Zes jaar lang stond Merlijn on der de lat bij GPC, daarna ver trok hij naar het Oost-Souburg- seRCS.Ookinde competitie liet hij een goede indruk achter, In de wedstrijd tegen Feyenoord maakte hij zoveel fraaie reddin gen, dat de Rotterdammers hem uitnodigden voor een test. Tij dens een toernooi in een Noord franse Rennes moest de doel man zich bewijzen. „Ik was echt heel erg nerveus", herinnert hij zich. Na enkele duels mocht hij op 13- jarige leeftijd definitief naar Feyenoord. „Daar droomt elke jonge voetballer van", zegt hij. Maar een voetballer bij een profclub leidt zeker geen ge- makkelij kleven. „Het is heel erg zwaar. Je moet er veel voor over hebben. Omdat het te vermoeiend is om elke dag van Vlissingen naar Rotterdam te reizen, moest Mer- lijn naar een gastgezin. „Het is er hartstikke leuk", vindt hij. „Er wordt voor me gekookt, ge wassen en bedden verschoond." Maar er kleven ook nadelen aan het verblijf bij een gastgezin. „Een privé-leven heb ik niet. Ik slaap met een jeugdspeler uit Amerika op één kamer. Ik moet een deel van mijn privacy opge ven, maar daar heb ik geen moeite mee." Vrije tijd heeft de Vlissinger nauwelijks, 's Mor gens vertrekt hij naar de MAVO. Rond drie uur is hij klaar en gaat hij direct naar de oefenvelden van Feyenoord. „Na de training ga ik eten en huiswerk maken. En dan is het tijd om te slapen." Kleine stap Voor Merlijn Swennen breekt een belangrijk seizoen aan. Het is erop-of-eronder. „Ik hoop dat ze mij een 'koelkast-contract' aanbieden." Met zo'n overeen komst krijgt de Vlissingse doel man een ruime onkostenvergoe ding. Het is slechts een eerste stap in de richting van een echt profcontract. Merlijn heeft geen idee of hij slaagt bij Feyenoord. „Ik zal mijn best doenmeer kan ik niet doen." Met nog ruim twee weken vakantie tegoed moet het mogelijk zijn een plaatsje te be machtigen in de zevende Boe- kieBoekie-poem-express de wereld rond. Maar misschien deel je liever liefdesgedichten met precies die een die je zo dier baar is. 'Schrijf een kort gedicht of be denk een mooie zin. Je tekst hoeft niet te rijmen en je mag ook schrijven in de taal die je het liefst spreekt. Als de tekst klaar is, bedenk je hoe je er een mooie poster van maakt. Je mag teke nen, schrijven, stempelen, plak ken, borduren en knippen. Het is de bedoeling dat de tekst en de tekening bij elkaar passen, het moet dus één geheel worden. Verzin eens iets anders en pro beer er een echt kunstwerk van te maken.' Zo'n aansporing zou voldoende moeten zijn om meteen aan de slag te gaan. Maar om je nog eens extra te prikkelen belooft de redactie van de Boekie- Boekiekrant (over kunst, literatuur en wetenschap ;Vs£t prijswinnaars in ieder geval een gedichtenposter van een kind uit een ander land, plus een ereplaatsje in een volgend nummer. Enke len krijgen bovendien een uitnodiging hun gedicht zelf te komen voorlezen. De BoekieBoekie-poem-ex- press 'rijdt' al vanaf 1992 de we reld rond en sindsdien hebben honderden kinderen een ge dichtenposter in het Duits, En gels, Portugees, Grieks, Hebreeuws, Spaans, Rus sisch, Japans, Chinees of nog een andere taal <f 'X opgestuurd. Het beest hiernaast is van de 'monsterposter' uit Au stralië. En wat vind je van de Surinaamse vertaling van Es ther Hekmans oorspronkelijk Nederlandse versje over dertien Smarties (hap, slik, weg) in een doosje dat haar grote broer van haar afpakt: 'Tien a drie Smar- tie ini wan dosoe./ Foe wan sja- toe pisi ten.? Njam, swarie, a psa./ Twaarf oe Smartie ini wan dosoe./ Foe wan sjatoe pisi ten./ Njam, swarie, a psa./ Tjee! A geersie wan ongolokoe:/ Mi bigi brada e tikkie na dosoe gwe.' als je verliefd bent. En omdat waarschijnlijk iedereen - al dan niet stiekem - weieens gepro beerd heeft de juiste woorden te vinden voor een gevoel dat ei genlijk nauwelijks op papier valt te zetten, gaat het grootste deel van alle poëzie over de lief de. In Een zucht en een zoen bracht Jan van Coillie eenenze ventig liefdesgedichten van drieënvijftig dichters bij elkaar. Die hier allemaal noemen is te veel van het goede, maar zijn bundel begint met een 'ever green' van Hans Andreus en ein digt met een gedicht van Joost Zwagerman. Daar tussenin vind je bekende en minder be kende namen als die van Remco Campert, Aleidis Dierick, Karei Eykman, Jan Hanlo, Rutger Kopland, Johanna Kruit, Paul van Ostayen, Jotie 'T Hooft, Toon Teilegen, Hans Warren en Willem Wilmink. Dat de gedichten alfa betisch op naam van de dichter staan, maakt het van voor naar achter lezen van deze bundel extra spannend. Je weet name lijk niet meteen of wat je op dat moment leest nou over liefde gaat of juist over verliefd wor den, over vlinders in je buik of liefdesverdriet, over stille hoop of onstuimig verlangen, of over nog iets anders. Een aantal gedichten kun je ook in veel andere bloemlezingen vinden. Maar Jan van Coillie lette bij zijn keuze vooral op verstaanbaarheid die tegelij kertijd vol raadsels is over het gevoel dat zich van iemand meester maakt bij prille liefde. Een goede verstaander is daar om waarschijnlijk minstens een jaar of veertien. De titel van de bundel is een regel uit het ge dicht 'Opruiming' van André Sollie: Leg alles op tafel. Dat liedje steeds, waar we ook kwamen. De woorden vergeten De schelpjes bewaard. Kastanjes. Een zucht en een zoen. Hier is een roos Voor tussen je tanden. Veeg van de tafel -schaduw van handen- alles wat zou. Laat me het blad en de poten. De dagen met jou. Jan Smeekens Een zucht en een zoen kost f 24,90 enwordtuitgegeven doorAltiora, Averbode. niets is fijner dan eenzaam dobberen in je eigen band vergezeld van goede lectuur onbereikbaar voor iedereen. Klinkt dat mooi of klinkt dat mooi! En zou je wel iets derge lijks met jouw naam eronder willen? Stuur dan je werk naar BoekieBoekie, postbus 26072, 3002 EB Rotterdam. Je poster moet groter zijn dan 10x15 cm, maar kleiner dan 40 x 60 cm. Wie een ander al eens diep in de poppetjes van zijn of haar ogen keek, weet dat gedichten schrij ven een stuk gemakkelijker is Ja hallo met kriep -oh hallo met ben hier..:: Ben wie? -u weet wel ben van'- u en ben.. Maar zeg, wie bent u, ben duidelijk! -dat zeg ik, ik ben.. Ja ik ben ook, doei!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 10