PROVINCIA Dow zet reuzenstap in chemie Omvangrijke fraudezaak met salarisdiskettes 11111' Activisten uit Atjeh bezetten terrein ambassade Nederland G'morére Overname Union Carbide Jackie Kennedy vroeg Chroesjtsjov na moord op man om ontspanning Hasselbaink duurste Nederlandse voetballer Noodweer Oost-Azië houdt aan Blauwalg rukt weer op in Zeeland 13 Christie en Sotomayor positief Water op de bon in Amerikaanse staat Maryland INPAKKEN HABBEKRATS EM 242e jaargang no. 183 donderdag 5 augustus 1999 losse nummers 1,80 Enkele buien Enkele buien, in de namiddag meer zon. Wind draaiend naar zuidwest. Maxima rond 22 graden. pagina 10 en 11 van onze redactie buitenland WASHINGTON - Een week na de moord op haar man in no vember 1963 heeft Jacqueline Kennedy een brief geschreven aan de Russische leider Nikita Chroesjtsjov met het verzoek de vreedzame relaties met de Verenigde Staten voort te zet ten. Jackie verzocht in haar schrij ven om 'voortzetting van zelf beheersing en ingetogenheid' in die periode van de Koude Oorlog die tijdens het presi- dentschap van haar echtge noot op verschillende momen ten zeer gespannen was. Raketcrisis Onder het leiderschap van John F. Kennedy maakten de Verenigde Staten de Cubaanse raketcrisis door en het fiasco van de invasie in de Varkens baai. De brief maakt deel uit van een reeks documenten, af komstig van de geheime dienst KGB en van Sovjet-diploma ten. Ze zijn enkele maanden geleden door de Russische pre sident Jeltsin bij wijze van een presentje overgedragen aan zijn Amerikaanse collega Clinton. De documenten wer pen geen nieuw licht op de toe dracht van de moordaanslag op Kennedy, maar geven wel de reacties hierop weer van Sovjet-functionarissen en Jackie Kennedy. Volgens experts is de onthul ling van de inspanningen van Jackie van belang aangezien hooggeplaatste Amerikaanse functionarissen bevreesd wa ren dat de pleger van de aan slag, Lee Harvey Oswald, con necties had met de Sovjet- Unie. AP van onze redactie economie NEW YORK - Het Ameri kaanse chemieconcern Dow Chemical koopt zijn concurrent Union Carbi de voor bijna 24 miljard gulden. De overname gaat duizenden banen kosten. Waar de ontslagen vallen, is nog niet duidelijk. De concerns zijn actief in 168 landen en bieden aan circa 51.000 mensen werk. Door sa men te gaan kunnen de bedrij ven hun kosten drukken met een miljard gulden. In de nieuwe onderneming is plaats voor 49.000 personeelsleden. Bij Dow Benelux in Terneuzen werd gisteren verrast gerea geerd op de overname. Een woordvoerder meldde dat hij geen ontslagen bij Dow Benelux verwacht. De Dow-dochter heeft 2596 werknemers. De hoofdvestiging in Terneuzen biedt werk aan 2053 mensen. Dow is met de overname na Du Pont de grootste producent van speciale chemicaliën ter wereld. Het nieuwe concern mag zich verder de grootste fabrikant van polyethyleen noemen. Dit is een grondstof voor plastic zakken, folie, isolatiemateriaal en far maceutische producten. Dow en Union Carbide maken nu acht miljoen ton polyethyleen per jaar. Tweede in de wereld, met vijf miljoen ton, is de op stapel staande combinatie Exxon-Mo- bil. Dow Chemical en Union Carbide hebben samen een beurswaarde van ruim zeventig miljard gulden en een jaaromzet van bijna vijftig miljard. Reorganisatie Voor Dow Chemical is de aan koop de kroon op een reorgani satie van het concern. Die werd in 1993 ingezet. Vooral in het verliesgevende Europa sneed Dow flink in de activiteiten. Het stootte enkele bedrijfsonderde len (DowBrands, Destec en Ma rion Merrell) af voor twintig miljard gulden en het kocht voor tien miljard gulden aan nieuwe activiteiten. Ook het personeelsbestand werd flink ingekrompen. Zo gingen in Terneuzen honderden banen verloren. De chemieconcerns vullen el kaar goed aan. Dow Chemical is vooral sterk in de ontwikkeling van chemische producten (zoals plastic en agrarische producten maar fabriceert ze ook. Union Carbide is gespecialiseerd in halffabrikaten en oplosmidde len voor de lak- en verfindu strie. KRF/AP/ANP door Marc van Dinther MAASTRICHT - Tientallen fraudeurs hebben de afgelopen maanden salarisdiskettes van ondernemers onderschept en gekraakt. De politie, die dit nieuwe 'criminaliteitsfeno- meen' onderzoekt, heeft inmid dels twintig verdachten aange houden. Interpay, de organisatie die het (Advertentie) Geachte abonnee. Ook onze bezorgers gaan op vakantie. In de maanden juli en augustus wordt uw krant door vervangende be zorgers bezorgd. Het is mogelijk dat u uw krant hierdoor wat later ont vangt. Vanzelfsprekend stellen wij alles in het werk om de bezorging zo ade quaat mogelijk te laten ver lopen. Wij vragen begrip voor deze situatie. De Directie Een demonstrante uit Atjeh toont een bord met de tekst 'Schiet niet op Atjeh'. doorTheo Haerkens JAKARTA - Negen demonstranten uit At jeh zijn gisteren doorgedrongen op het terrein van de Nederlandse ambassade in Jakarta en houden dat sindsdien bezet. De acht mannen en een vrouw eisen dat Ne derland een oorlogsverklaring uit de ko loniale tijd intrekt. Ze menen dat de roerige provincie, waar de laatste tijd opnieuw bloedige confron taties plaatshebben met het Indonesische leger, daarmee zijn onafhankelijkheid te rugkrijgt. Ook willen ze dat Nederland de zaak van Atjeh aankaart bij de Verenigde Naties en andere internationale organisa ties. Atjeh, de meest noordelijke provincie van Sumatra, geldt van oudsher als opstandig tegenover het centrale gezag. Dat gold in de koloniale tijd tegenover Nederland en ook tijdens de zogenoemde Nieuwe Orde- tijd van Soeharto, die het gebied met ijze ren vuist zijn wil oplegde en duizenden mensen liet vermoorden. President Habibie heeft daarvoor ver schillende keren zijn verontschuldigin gen aangeboden, maar toch treedt het le ger opnieuw keihard op. In de afgelopen maand zijn tientallen mensen doodge schoten. Het leger is vooral gewelddadig tegen de afscheidingsbeweging Vrij At jeh, die steeds meer aanhang lijkt te ver werven. Verenigd Volk De bezetters van het ambassadeterrein noemen zich Het Verenigde Volk van At jeh. Zij zijn niet verder gekomen dan de 'sluis' in het hek, die auto's toegang tot het terrein biedt. De sluis bestaat uit een dub- foto Achmad Ibrahim/AP bele poort. Nadat de demonstranten de eerste poort waren gepasseerd, hield de bewaking het tweede hek dicht, zodat de betogers zelfs de tuin niet konden berei ken en nu tussen twee hekken staan. Tot na middernacht heeft de Indonesische politie op verzoek van de ambassade met de demonstranten overleg gevoerd. De Nederlandse ambassade wil niet dat de demonstranten hardhandig uit de sluis worden verwijderd, ook al zei woordvoer der Zulfikri Yacob dat ze pas vertrekken als ze hun zin krijgen. Afgelopen nacht is afgesproken dat ze vandaag besluiten of ze eerder vertrekken. De Nederlandse am bassade kon niet zeggen of op de eisen van de Atjeh'ers wordt ingegaan. „Dat wordt in Den Haag beslist.Wel werd gesteld dat Nederland Indonesië als één geheel er kent en zich niet kan mengen in binnen landse aangelegenheden. GPD (Advertentie) 16 jaar Midzomer- nacht markt boulevard 2 km standplaatsen Vlissingen 1 e vrijdag augustus (6/8) aanvang: 20.00 uur met honderden marktkramen en bekende standwerkers betalingsverkeer tussen banken in Nederland regelt en die te vens de eindbestemming van de "diskettes is, onderzoekt zelf ook de 'tientallen probleemgeval len'. De betalingsschijfjes op weg van klant naar ïnterpay worden vooral in de grote ste den onderschept. Volgens een politiewoordvoerder gebeurt dat door uiteenlopende perso nages. Een meer gedetailleerde beschrijving van de 'krakers' wil hij niet kwijt. Ook over de werkwijze van de criminelen doet hij geen mededelingen. Eén van de slachtoffers is juwe lier L. Vossen uit Maastricht, die geconfronteerd werd met een onterechte afboeking van 50.000. Hij dacht per salaris diskette ƒ25.000 te hebben overgemaakt aan zijn perso neel, maar kwam er achter dat de SNS Bank 75.000 van zijn rekening had afgeboekt. De Limburger heeft van SNS het bedrag voorlopig terugge- 11 1 1 A. "IW.T 111 Al 11 verbaasd af. „Het is verdorie mijn eigen geld." Vossen bena drukt dat hij niet de bank aan wijst als schuldige. „Interpay is verantwoordelijk voor deze fout en moet dus het bedrag terug storten." De betalingsorganisatie wacht eerst de resultaten van het eigen onderzoek af. Een aantal ban ken heeft inmiddels maatrege len getroffen en ondernemers gevraagd de diskettes naar het bankfiliaal te sturen en niet meer rechtstreeks naar Interpay in Utrecht. Dat was broodnodig, verzucht Vossen. „Het bestaan de systeem is zo fraudegevoelig dat iedereen die de diskettes ge bruikt gevaar loopt." ANP Jimmy Hasselbaink van onze sportredactie LEEDS - Een paar jaar geleden wilde geen enkele voetbalclub in Nederland hem meer con tracteren. AJleen het nietige Campomaiorense in Portugal was bereid Jimmy 'Floyd' Has selbaink uit de Zaanstreek een kans te geven. Een enkele reis vergetelheid leek zijn lot. Maar gisteren werd de spits door zijn transfer van Leeds United naar Atletico Madrid in één klap de duurste Nederlandse voetballer aller tijden. De Spaanse club van de omstre den bouwmagnaat annex poli ticus Jesus Gil is bereid veertig (Advertentie) miljoen gulden voor Hassel baink neer te tellen. De Madri- lenen deden eerder een bod van 33 miljoen gulden, maar Leeds wees dat af. De Britten kochten Hasselbaink destijds voor zes miljoen gulden van Boavista, de voetbalclub uit Porto die de spe ler van Campomaiorense over nam. De zegetocht van de Zaan- kanter begon toen hij in een wedstrijd van Campomaiorense vijf keer scoorde. Salaris De spits, die vorig jaar nog deel uitmaakte van het Nederlands elftal op het WK in Frankrijk, is met zijn transfer naar Atletico ook de voetballer met het hoog ste salaris in de historie van het Nederlandse voetbal geworden. Volgens de Britse media gaat Hasselbaink bij Atletico 130.000 per week verdienen. Edgar Davids en Clarence See- dorf verdienen bij Juventus en Real Madrid miljoenensalaris sen, maar zij hebben op hun loonstrookje nog niet de helft van wat Hasselbaink in Spanje gaat incasseren. Leeds, waar de spits de afgelo pen twee jaar clubtopscorer was, toonde zich bereid om Has selbaink tachtigduizend gulden per week te betalen, maar de voetballer wees dit aanbod af. De manager van Leeds deed gis teren zijn beklag over wat hij de geldhonger van Hasselbaink noemde. Het Rode Kruis en de Rode Halve Maan hebben de internatio nale gemeenschap om hulp gevraagd voor China, Zuid-Ko- rea, Nepal, Cambodja (foto) en andere landen in Oost-Azië die zwaar zijn getroffen door overstromingen. Honderd duizenden mensen zijn geëvacueerd uit bedreigde gebieden. O Rijkswaterstaat heeft op diverse plaatsen in het Volkerak- Zoommeer blauwalgen gevonden. Het wier was er ook in de zomervan 1997 en schrikte toen sommige recreanten af, maar de huidige hoeveelheden zijn volgens Rijks waterstaat nog niet alarmerend. De internationale atletiekwe- reld is opgeschrikt door twee dopinggevallen. Sprinter Lin- ford Christie (foto) werd betrapt op het gebruik van nandrolon. De Brit is voorlopig geschorst. De Cubaanse hoogspringer Ja- vier Sotomayor werd positief bevonden op cocaïne. Sotomay or moet zijn tijdens de PanAme rikaanse Spelen ver overde gouden medail- Q le inleveren. feiten en meningen: 2, binnenland: 3, varia: 4, buitenland: 5, financiën en economie: 7, radio en televisie: 9; jong: 10 en 11, zeeland: 13,14,15 en 17, sport: 19,20 en 21 WASHINGTON - De Ameri kaanse staat Maryland heeft in verband met de aanhoudende droogte als eerste van de zwaar getroffen oostkuststaten het water op rantsoen gezet. Gou verneur Glendenning maakte gisteren een serie maatregelen bekend die het waterverbruik met vijftien procent moet terug dringen. Wie vanaf nu zijn gazon bewa tert, de auto wast, het zwembad vult, de oprijlaan schoonspoelt of zijn fontijn laat spuiten, kan een geldboete tot duizend dollar krijgen. Restaurants, die de klant gewoonlijk bij iedere maaltijd drinkwater aanbie den, mogen kraanwater uitslui tend nog op verzoek serveren. Spaarzaam In de buurstaat Virginia en de Amerikaanse hoofdstad Was hington hebben de autoriteiten de mensen tot op heden alleen opgeroepen spaarzaam met het kostbare water om te springen. In Maryland heeft het in geen drie maanden meer echt gere gend. De droogte is in zes jaar niet zo erg geweest. De havenstad Baltimore heeft nog maar voor dertig dagen drinkwater. Bijna negentig pi'o- cent van de gewassen op het land is inmiddels verdort. Meteorologen hebben weinig positiefs te melden voor de ko mende dagen. DPA Advertentie RESTANTEN VOOR EEN TOT 75 KORTING WEES ER SNEL BIJ!!! KOM TEVENS ALVAST EEN KIJKJE NEMEN BIJ ONZE NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE IANGE DELFT 16 MIDDELBURG Advertentie (Advertentie) ZACHTE, LICHT FRUITIGE RODE ITALIAANSE WIJN 4.95 nü 6 voor 25.- nü 6 voor Jan des Bouvrie presenteert bij TMC Goes zijn nieuwste collectie woning textiel. Een unieke collectie van vloer- kleden..muurbekleding. gordijnen, raamdecoratie. beddengoed, bedtextiel en woonaccesoires. Exclusief ontwor pen door de meester zelf. exclusief te bewonderen bij TMC Goes. Welkom! GOES Marconistraat 13, Tel. (0113) 213525 (Advertentie) i HHm

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 1