Serie draait om leven en dood PZC radio en televisie NCRV-docusoap over wel en wee in het Noorder Dierenpark in Emmen radio vandaag televisie dinsdag 20 juli 1999 door Susanne van Velzen EMMEN - Voor de NCRV was de serie De Mensen van Heeren veen een eerste kennismaking met de nieuwe en inmiddels bij veel programmamakers gelief de televisievorm docusoap. In dit genre programma's wordt de dagelijkse realiteit in beeld gebracht met behulp van de dramatische wetten van soap. Een cameraploeg volgt daartoe langere tijd het wel en wee van een aantal hoofdpersonen op een vaste locatie. Na het succes van de perikelen rond de Friese voetbalclub Heerenveen, heeft de NCRV besloten door te gaan met docusoaps. Voor de nieuwe RADIO 1 AM747KHz, 402m/FM104.4MHz I Elk heel uur en om 6.30,7.30,8.30,12.30, 13.30,17.30,18.30 uur en 16.30 uur NOS Radio Beursnieuws NOS: 6.06 Radio 1-Ochtendjournaal. 9.04 De KRO op Radio-1. NOS: 12.07 Ra dio 1-Middagjournaal. 13.33 RadioTour de France. 18.10 Radio 1-Avondjournaal. BNN: 19,04 ChatRadio. 20.04 United. AVRO: 21,04 Radiojournaal - Het radioca fé. NOS: 22.04 De avondetappe. 23.07 Met het oog op morgen. 0.04-6.00 VPRO's Nachtleven, met om 0.04 Double play; 2.02 Muziek terwijl u slaapt; 5.02- 6.00 Senza parole. Herh. RADIO 2 FM87.9 MHz Elk heel uur nieuws VARA: 6.04 Ontbijtradio. TROS: 9.04 Gouden uren. KRO: 12.04 Tijd voor twee met Frits Spits. NCRV: 14.04 Maat in de middag. AVRO: 16.04 Thuis op twee EO: 19.04 De gouden greep. KRO: 20.04 The ater van het sentiment. EO: 23.04-0.00 Take it easy. RADIO 3 FM95,0 MHz (Advertentie) RADIO 4 FM99.8 MHz Om 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.30, 17.30, 18.00, 20,00, 0.00,1.00 en 6.00 uur Nieuws KRO: 7.07 Vroeg op 4. TROS: 9.04 Muziek voor miljoenen. Radio 4:10,30 Ochtend concert. Radio Filharm. Ork. AVRO: 12.02 Toppers van nu. Muz. voor orgel. TROS: 13.07 Vissi darte. Carlo Bergonzi - II teno- rissimo. Radio 4: 14.02 Middagconcert, Brabants Ork. met piano en sopr. NPS; ca. 15.40 Thema. Travel kit: Verenigde Staten AVRO/NCRV: 16.34 A4. VARA: 18.30 Urubicha. Chopin als pedagoog, VPRO: 19.30 De Nederlanden. EO: 20.02 Avondconcert. Ork. v.h. Oosten m. viool. KRO: 23.00 Muziek van nu. NPS: 0.02 Vin cent na middernacht. Radio 4: 1.02 Pro gramma-overzicht Euroclassic notturno. 1.05-7.00 Euroclassic notturno. Elk heel uur nieuws KRO: 6.04 Evers staat op. AVRO: 9.04 Ar beidsvitaminen. VARA: 12.04 Wat Kint vindt. 14.04 Rob Stenders. TROS: 16.04 Somertijd. NPS: 18.04 Kort en Klijn. 20.04 Isabelle. VPRO: 22.04 Het Lek. Radio 3: 1 02 Kicken voor je kiezen AVRO/KRO: 4.02-6.00 Pyjama FM. RADIO 5 AM 1008 KHz, 298 rr Elk heel uur t/m 18.00, 21.00, 22.00 en 0.00 uur Nieuws VPRO: 6.02 De gezamenlijke zenders Peazens Moddergat. TELEAC/NOT: 7.05 Pyjamapret. NOS: 7.15 Sportief. EO: 7.31 Piek 5. NPS/VPRO/RNW: 8.05 We- reldnet. IKON: 8.54 Snippers 9 02 De VPRO-ochtend van 5. RVU: 16.02 Kleur bekennen. NPS: 17.05 Radio UIT. BNN: 18.02 Jacuzzi. NPS: 19.00 Nieuws en ac tualiteiten in hetTurks. 19.45 Nieuws en actualiteiten in het Marokkaans en Ber bers. 20.30 Nieuws en actualiteiten in het Chinees. TELEAC/NOT: 21.02 Ecco, een reiswijzer Italië. 21.30 Financieel econo misch magazine: De weekstaat. VPRO: 22.02-0.00 De avonden. OMROEP ZEELAND FM 101,9MHz/97,8MHz/87,6MHz Nieuws: Zie Radio 1. -7.03 Omroep Zee land nieuws. 8.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 8.05 Nieuws uit bin nen- en buitenland. 8.31 Omroep Zee land nieuws. 9.02 Muziek door de week. 10.02 Zomer in Zeeland. 12.05 Omroep Zeeland nieuws. 13.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 13.05 Nieuws uit bin nen- en buitenland. 13.31 Zomerplaat van de eeuw. 14.03 Muziek in bedrijf. 17.03 Omroep Zeeland nieuws. 17.38 Zegt u 't maar. 18.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 18.05-18.30 Nieuws uit binnen- en buitenland. serie, die vanaf eind augustus wordt uitgezonden, heeft de omroep een dierentuin als loca tie gekozen. Deze zomer zijn de cameraploegen in Emmen, waar het Noorder Dierenpark zijn deuren openzet om de kij ker kennis te laten maken met De Mensen van de Dierentuin. Even is er verwarring. Jeroen Wolf, researcher van de NCRV, feliciteert zeeleeuwenverzorger André van Gemmert met het zo juist geboren zeeleeuwtje. De markante dierenverzorger kijkt hem enigszins verbaasd aan. „Net geboren? Je bedoelt die van afgelopen zaterdag." Nu is het Jeroen die verbaasd kijkt. „Weet je het dan nog niet? Ik kreeg net een telefoontje uit het zeeleeuwenverblijf. Het is een half uur geleden gebeurd. De cameraploeg is er al bijEinde lijk dringt het tot de dierenver zorger door. Dat moet Woman geweest zijn. Die was rond deze tijd aan de beurt. Hij grijpt de telefoon om alle details te horen en is al op weg. Leven en dood. Daar draait het voornamelijk om in een dieren tuin. En dat zijn dankbare the ma's voor een televisieprogram ma. Ze staan garant voor emotie bij de verzorgers en dus ook bij de kijkers. De keuze van de NCRV om een docusoap in een dierentuin op te nemen is dan ook niet zo gek. De zeven hoofd personen die de kijker vijf we ken lang volgt zijn naast André van Gemmert, Albert Klaren- beek (de enige dierenarts in het park), Pierre de Wit (admini strateur van de levende have), Tine Gride (manager plant en dier), Rieks Scheve (hoofd grote dieren), Christa Nijland (jonge en nieuwe olifantenoppasser) en Siemen van Dijk (le olifan tenverzorger). Twee maanden geleden trok de ploeg van de NCRV het Noorder Dierenpark in Emmen binnen en inmiddels staat meer dan honderd uur materiaal op band. Voor samensteller René de Vries van het programma moet de grootste Idus nog beginnen. Als over een paar weken de opna men zijn afgerond begint het spotten. Al die uren beeldmate riaal moeten bekeken worden en ingekort tot vijf compacte af leveringen van een half uur. Hij heeft nog geen idee hoe het er precies uit gaat zien. Dat is vol gens hem ook de uitdaging van het maken van een docusoap. Albert Klarenbeek, al bijna twintig jaar de dierenarts van het park, heeft er geen enkele moeite mee dat hij enkele maan den door de NCRV-ploeg op de huid gezeten wordt. „Ik doe gewoon mijn werk. Ik ben best bereid om een stapje opzij te gaan als de ploeg daar door iets beter in beeld kan krij - gen, maar ik ga geen dingen op nieuw doen omdat het er niet goed op staat." GPD De Mensen van de Dierentuin, NCRV, vanaf 30 augustus. In het Noorder Dierenpark in Emmen worden opnamen gemaakt voor de docusoap De mensen van de dierentuin. foto Boudewijn Benting ERCOLE Gordon Scott is krachtpatser Hercules in Ercole contro Mo loch (1962), een onderhoudende avonturenfilm van Giorgio Fer- roni over een gevreesde hoge priester die bedenkelijke ritue len uitvoert waarbij mensen als offer dienen. RTL 4,13.15 uur TANGEER Flight to Tangier (1953) is een- misdaadfilm van Charles Mar quis Warren over een bende die op zoek gaat naar geld, dat na een vliegtuigongeluk achter het IJzeren Gordijn terecht kwam. Met Jack Palance en Joan Fon taine. SBS 6,14.05 uur OPRAH WINFREY Oprah Winfrey ontvangt zange res Whitney Houston. Naast ge sprekken over haar moeder schap en haar tournee zal ze ook enkele nummers zingen van haar nieuwe cd My love is your love. RTL 4,16.10 uur 2VANDAAG 2 Vandaag bekijkt de veiligheid van de autotunnel die onder de Westerschelde wordt aange legd. Dit naar aanleiding van de branden in de Mont-Blanctun- nel en de Tauerntunnel. De plannen voor de oeververbin ding onder de Westerschelde zijn aangepast, er komen twee keer zoveel vluchtwegen als de bedoeling was. Nederland 2,17.59 uur FUGITIVE Een vader duikt onder met zijn dochter om haar te beschermen tegen de moeder in het drama Fugitive from justice (Abduc ted: A father's love) van Chuck Bowman uit 1996. Met Andrew Airlie, Nathalie Cole en Megan Gallagher. RTL 5,20.30 uur UNFORGIVEN Clint Eastwood won met zijn meesterlijke western Unforgi- ven (1992) Oscars voor beste film en als regissseur, terwijl Ge ne Hackman er ook een kreeg voor beste bijrol. Een bejaarde cowboy wordt door een jonge re- volverheld overgehaald weer op pad te trekken om recht te doen zegevieren. SBS 6,20.30 uur MEGAVILLE Megaville (1990) is sfvan Peter Lehner over twee steden in de toekomst, de verdorven stad Megaville en de kille onder drukte Hemisphere. Een detec tive (Billy Zane) krijgt een ge heimzinnig opdracht die hem naar Megaville leidt. Veronica, 22.30 uur AMARCORD Regisseur Frederico Fellini blikt terug op zijn kinderjaren in Rimini tijdens het fascisti sche regime in zijn prachtig dra ma Amarcord (1973). Een jonge tje (Bruno Zanin) bekommert zich meer om een lieftallig meis je dan zijn schoolprestaties. VRT 2 Canvas, 23.00 uur Nieuwe tv-serie over mijlpalen HILVERSUM - Het moment van... is de titel van een nieuwe serie waarin Nederlanders vertellen over keerpunten, mijlpa len of hoogtepunten in hun leven. Per uitzending worden drie verhalen uitgebeeldaan elkaar gesproken door De Dijk-zan- ger Huub van der Lubbe. Op de step bijt het spits af in de eerste aflevering. In de zomer van 1973 gingen twee middelbare scholieren, samen met een sponsor en een volgauto met verzorgers, uit de Achterhoek op de step naar Rome. Nu, een kwart eeuw later, blikken ze terug. In Water het verhaal van de vijftienjarige Nimo. Haar ouders werden tijdens de burgeroorlog in Somalië vermoord. Toen haar pleegvader haar wilde uithuwelij ken, nam ze haar lot in eigen handen. Ze vluchtte naar haar halfbroer in Nederland en doet nu verwoede pogingen haar zwemdiploma te halen. Tot slot Het mesincident. Het is zondag 10 juni 1979 als Tel star tegen FC Groningen in de nacompetitie speelt om een plek in de eredivisie. De wedstrijd verloopt tumultueus. Na ruim een half uur spelen, hoort Telstarvoetballer Fred Bischot tijdens het ingooien iets langs zijn oor suizen. Het is een mes. Pas als hij het opraapt, beseft hij wat er gebeurd is. Een keer punt in het Nederlands voetbal. GPD Nederland 1,22.22 uur Acteur McCann (56) overleden LONDEN - De Ierse acteur Donal McCann, een van de hoofd rolspelers uit John Hustons The Dead uit 1987, is op 56-jarige leeftijd overleden. McCann overleed in Dublin na een slepen de ziekte. The Dead, Hustons laatste film, vertelt het verhaal van twee oude vrijsters die een etentje geven voor hun familie en vrien den. McCann en Hustons dochter Anjelica spelen een aantrekkelijk echtpaar dat een droevig geheim met zich mee draagt. Andere films waarin McCann speelde zijn Out of Afri ca (1985) en High Spirits (1988). AP Violist Liberman (68) overleden AMSTERDAM De violist Viktor Liberman is zaterdag avond in een Amsterdams ziekenhuis overleden. Liberman, die 68 jaar is geworden, legde eerder dit jaar zijn werk als chef-dirigent bij het Noord-Nederlands Orkest neer, nadat bij hem leverkanker was geconstateerd. De uit Rusland afkomstige Liberman was tot aan zijn pensio nering, drie jaar geleden, samen met Jaap van Zweden, con certmeester van het Koninklijk Concertgebouworkest. Deze functie vervulde hij eerder bij het Rotterdams Philharmo- nisch Orkest en de Leningrader Philharmonie. Na zijn pensionering begon Liberman aan een nieuwe carri ère als dirigent. Hij werkte voor het Noord-Nederlands or kest, en reisde als gast-dirigent de hele wereldrond. Liberman kwam in '79 naar Nederland. Enkele jaren later werd hij Nederlands staatsburger. Hij was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. GPD Prijs Nederlandse documentaire JERUZALEM - De Nederlandse documentaire De Maal stroom - Een Familiekroniek heeft op het zestiende filmfesti val van Jeruzalem de Jewish Experience-prijs gewonnen. De jury roemde maker Péter Forgacs, een Hongaar, voor de ge durfde en abstracte wijze waarop hij amateurfilmbeelden heeft gebruikt. Aan de prijs is een geldbedrag van ongeveer vierduizend gulden verbonden. Maalstroom vertelt de geschiedenis van het Nederlands- joodse gezin Peereboom aan de hand van de familiefilmpjes van de oudste zoon Max. Het verhaal begint in 1933 bij het zil veren huwelijk van vader Jozeph en moeder Flora en eindigt in 1942, als Max voor het laatst de camera hanteert. Journey to the Sun, een Turks/Nederlands/Duitse coproduc tie van de Turkse regisseuse Yesim Ustaoglu, kreeg een eervol le vermelding in de categorie In the Spirit of Freedom. ANP NEDERLAND-1 07.00 NOS Journaal 07.05 KRO's Kindertijd 08.00 NOS Journaal 08.07 AKN Alles kits extra 09.00 NOS Journaal 09.08 AVRO Get the picture 09.33 NCRV (TT) Villa Fel- derhof 10.23-10.58 (TT) NCRV-Do- kument: Koek en chocola 12.00 NOS Tekst tv 16.19 HUMAN Late liefdes, docu mentaire 16.57 AKN Alles kits 17.59 NCRV Police, camera, action 18.30 KRO Hollyoaks 19.00 Markant Nederland 19.29 Get the picture, quiz 20.00 NOS (TT) Journaal 20.30 AVRO Netwerk, actualitei ten 21.00 De beste momenten van Glamourland, compilatie 21.36 KRO (TT) Tien voortaal, spel 22.22 NCRV Het moment van 22.57 KRO (TT) Heterdaad, mïs- daadserie 23.52 NCRV Cheers, serie 00.15-01.52 AVRO Netwerk, her halingen NEDERLAND-2 07.00 NOS Tekst tv 10.45 (TT) Tour de France 16.40 EO De kabeljauwse twist van Newfoundland, natuur- documentaire 17.30 TROS Take 2 17.59 TROS/EO/NOS (TT) 2 Van daag: 18.00 (TT) Journaal 18.15 (TT) Actualiteiten 18.43 NOS (TT) Sportjournaal 18.51 (TT) Hoofdpunten uit het nieuws 19.00 (TT) Studio sport 20.10 EO Rondkomen 20.40 Plattelandsdokter, serie 21.00 Search And Rescue, serie 21.35 (TT) Rembrandtkade 10, se rie 22.05 Jong, talkshow 22.30 Allround, spel 22.55 De verandering, serie ge sprekken 23.30 NOS Journaal 23.35 Tourjournaal 00.05 TELEAC/NOT Kwintessens 00.30 NOS Journaal en Sportjour naal NEDERLAND-3 18.00 VPRO Villa Achterwerk 18.15 NPS Sesamstraat 18,30 NOS (TT) Jeugdjournaal 18,43 NPS (TT) Het Klokhuis 19.00 VARA (TT) Lingo, spel 19.25 State coroner, serie 20.10 Nederland 3 Maigret: Cécile is dood, tv-film 22.00 NOS (TT) Journaal 22.15 (TT) NOS-Sportjournaal 22.33 VARA/NPS (TT) Nova, actua liteiten 22.55 RVU Simek adverteert!, ge sprekken 23.45 VPRO The heart surgeon, se- RTL4 06.35 Tournieuws 07.00 Nieuws 07.10 Telekids Cartoon Express: Calimero 07.20 Pinky the brain 07.30 Nieuws 07.40 Pinky the brain 08.00 Nieuws 08.10 Le Piaf 08.16 Lucky Luke 08.30 Nieuws 08.35 Lucky Luke 09.00 Nieuws 09.10 The bold the beautiful 09.35 As the world turns 10.20 Het millenniumspel 11.20 Bras de fer 13.15 The conquest of Mycenae: Hercules 15.10 As the world turns 16.00 Nieuws 16.10 The Oprah Winfrey show 17.00 Nieuws 17.10 Catherine 18.00 Nieuws 18.30 Postcode loterij zomerkam- pioen 20.00 The bold the beautiful 20.30 Vrienden voor het leven, se rie 21.00 Staatsloterijshow 22.00 Chicago Hope, serie 23.00 Nieuws 23.15 Vrouwenvleugel, serie 00.05-00.55 Misdaad om midder nacht: The cliënt, serie RTL5 17.00 The Dukes of Hazzard, actie serie 18.00 Golden girls, serie 18.30 Emergency call, serie 19.00 5 in het land, nieuwsbulletin 19.30 Kinderziekenhuis, realityse- rie 20.00 Murphy Brown, serie 20.30 Fugitive from justice, speel film 22.15 Golf par 5, wekelijks golfma- gazine 23.15 Tournieuws 23.35 5 in het land 00.00 The Oprah Winfrey show 00.50 Nachtprogramma SBS6 07.00 Kinderen zijn de baas! 08.10 Hart van Nederland 08.30 Mork and Mindy 09.00 Family ties 09.30 Taxi 09.55 All in the family 10.25 Providence 11.15 Een eigen huis 11.40 Goudkust 12.35 De heetste plekjes van Nederland 13.05 Start op zes 13.35 Vakantie-tv 14.05 Flight to Tangier 15.40 Jake and the Fatman 16.30 Silk stalkings 17.20 Extraordinary 18.10 Jerry Springer 19.00 Brutale meiden, jongeren programma 19.30 Nieuws 19.55 Explosief Aansl.: Trekking Lucky 10 20.30 Unforgiven, western 22.45 Hart van Nederland Aansl.: Trekking Lucky 10 23.15 Adult television entertain ment 23.45 Aphrodisia, soft-erotische serie 00.15 Jerry Springer 01.00 The new Mike Hammer, de tectiveserie 02.00 Nachtprogrammering 00.00 Nieuws 00.00 Hart van Nederland VERONICA 09.00 Veronica live 09.00 Winkel van Sinkel 11.30 Club Sandwich 13.00 Game time 16.05 Magnum P.l, serie 17.00 Family matters, serie 17.30 Beverly Hills 90210, serie 18.25 Boy meets world, serie 18.50 Benny Hill, serie 19.25 Liptonice Inline Challenge, sfeer 20.00 Denktank, quiz 20.30 Beachvoetvolley 21.20 All you need is love 22.30 Megaville, politiethriller 00.15 Tekwar 01.05-03.05 Studio 8, spel Scène uit de speelfilm Unforgiven met Clint Eastwood. OMROEP ZEELAND 09.00 Tekst-tv 18.00 NOS-Journaal 18.15 Omroep Zeeland nieuws 18.30 Bloeiende klei 18.38 Toeren 18.43-9.00 Tekst-tv/Herhalïngen. BELGIE NED-1 VRT 10.00 Donna op TV 1 10.45 Wiel rennen 13.00 Journaal 13.30-16.25 Wielrennen 18.00 Journaal 18.10 De dingen des levens, soap 19.00 Journaal 19.40 Mooi en meedogenloos, se rie 20.10 Blokken, spel 20.30 Groeten uit Leut! 20.45 Familiezaken: Saigon Baby, tv-film 22.49 KENO-uitslagen 22.55 Journaal 23.15 Mooi en meedogenloos, se rie 23.37 Doorlopende herhaling jour naal BELGIE NED-2 VRT KETNET 16.00 Disney festival 16.30 Bees- tenbos is boos 17.00 Tik Tak 17.05 Samsonclip 17.10 Cococinel 17.15 Disney festival 17.50 The mask 18.15 Interflix 18.40 Zorro 19.05 Home improvement 19.30 Third rock from te sun CANVAS 20.00 Toespraak van Z.M. De Ko ning Aansl.: Journaal 20.45 Tourjournaal 21.15 Absolutely fabulous, serie 21.45 Histories: Drie koningskin deren, documentaires 22.30 De 7 hoofdzonden, talkshow 23.00 Amarcord, filmdrama 01.00-02.00 Doorlopende herha ling Tourjournaal KINDERNET 07.00 Clip 07.05 Urmel 07.25 Bassie Adriaan 07.55 Rupert 08.15 Robinson Sucroe 08.40 Magic schoolbus 09.10 NeverendingStory 09.35 Smurfen 10.00 Runaway Bay 10.25 Ghostbusters 10.50 Freddy de Kat NET 5 07.00 NieuwsNET 515.00 NET 5 Presen tatie 16.25 Het makelaarskantoor 16.55 USA High 17.15 Major Dad 17.45 21 Jump Street 18.40 Married with child ren 19.05 Zoe, Duncan, Jack and Jane 19.35 Buffy the vampire slayer 20.30 The uninvited 21.30 Dossier dinsdag 22.30 War and remembrance 23.30 Del- I'Arte 00.00 Nachtprogrammering: NET 5 Presentatie FOX 06.25 Hallo Spencer 06.45 Sap de aard- wortel 07.00 Tante Soesa Sassefras 07.35 Wacky wake up 08.55 Toon box 11.40 Tante Soesa Sassefras 13.05 Toon box 15.05 Fox kids planet 17.10 Kippenvel 17.40 Breaker high 18.00 Fa me 18.55 King of the hill 19.20 Politie! 19.45 David Letterman 20.35 Perver sions of science 21.00 PSI factor 21.50 N.O.Z.Westerweel 22.20 M.A.S.H 22.45 David Letterman 23.35 Studs 00.00 Sun set beach 00.45 Fox Tours 01.15 Gaan we links of gaan we rechts? 01.45 Homeshopping 04.15-05.15 Gaan we links of gaan we rechts? MUSIC FACTORY 06.00 Get up! (and dance) 09.00 Clip gal lery 12.30 The bass-ment 15.00 P.M 16.30 The Movie Factory 17.00 Totally Tooske 19.00 De Dag Top Vijf 20.00 BOA (Bridget On Air) 21.00 Mental Theo on the road 22.00 U.K charts 23.00 The pitch 00.00 CyberChoice BELGIE FRA-1 RTBF 07.00 Doorlopende herhaling van nieuws 10.35 Le blamatoscope de l'éte 11.40 Magazine Euronews 11.50 Les feux de lamour 12.35 Chez Pierrot Aan sl.: Nieuwsoverzicht 12.50 Nieuws 13.35 A bicyclette 13.50 Wielrennen: Tourde France 16.25 Le monde de Ros- inski 17.00 Patrouille fluviale 17.55 Arabesque 18.45 Regionaal nieuws overzicht 18.50 Régions soir 19.05 Wiel rennen: Tour de France 19.25 30 ans dé- ja 19.30 Message royal 19.40 Nieuws 20.20 Les carnets du bourlingueur20.55 Ally McBeal 21.45 Ally McBeal 22.30 Té- lécinéma 23.20 Inédits 00.20 Laatste nieuws 00.45 24 H sur les marchés 00.50 Doorlopende herhaling van nieuws en beursberichten l FRANKRIJK-1 05.55 Le destin du Docteur Calvet 06.20 Les meilleurs moments de 30 millions damis 06.43 Nieuws 06.45 TF1 Jeunes- se - Salut les toons 07.20 Shopping a la Une 08.00 Téléshopping 08.40 TF1 Jeu- nesse- Salut les toons 10.20 Aus Heiter- em Himmel 11.10 Les vacances de la mour 12.12TacOTacTV 12.15 Le juste prix 12.50 Verbruikerstips 13.00 Nieuws 13.50 The Young and the Restless 14.40 Murder She Wrote 15.35 Renegade 16.20 Sunset Beach 17.15 Melrose Pla ce 18.05 Sous le soleil 19.05 Silk Stal kings 20.00 Nieuws 20.40 Nieuws van de renbaan 20.50 Le téléphone sonne toujours deuxfois, film van Jean- Pierre Vergne (1984) 22.40 L'hötel de la plage, film van Michel Lang (1977) 00.35 Trés chasse 01.30 Nieuws 01.45 Reportages: Je rale done je suis 02.10 Concert 03.00 Cités a la dérive 2/8 03.50 Histoires natu relles 04.20 Muziek 05.00 Histoires natu relles FRANKRIJK-2 05.15 Anime tes vacances 06.30 Télé- matin 08.35 Loving 09.00 The Bold and the Beautiful 09.30 Coups de soleil et crustacés 10.55 La fêtea la maison 11.30 Nieuws voor doven en slechthorenden 11.40 Les Z'amours 12.20 Tour de Fran ce 13.00 Nieuws 13.50 Tour de France - Saint Gaudens - Piau-Engaly (173 km) 16.30 Vélo Club 17.45 Kung-Fu. la légen de continue 18.30 Heartbreak High 19.20 Qui est Qui 20.00 Nieuws 20.55 Le temps d'une chanson 23.10 Les bon nes causes, film van Christian-Jacque (1963) 01.05 Nieuws 01.25 Docteur Mar- SBS 6,20.30 uur kus Merthin 02.10 Mezzo linfo 02.40 SOS puces 03.30 Urti 03.55 24 Heures dinfo 04.15 Ein Fall fürZwei TV5 06.30 Télématin 08.00 Canadees nieuws 08.30 Découverte 09.00 TV5 in fos 09.05 Zig zag café 10.00 Nieuws 10.15 La folie course a la lune 12.00 TV5 infos 12.05 Voila Paris! 12.30 Frans nieuws 12.55 30 ans déja 13.00 TV5 in fos 13.05 Autour du Tour 14.00 Nieuws 14.15 La folie course a la lune 16.00 Nieuws 16.15TV5questions 16.30 Bons baisers d'Amérique 17.00 TV5 infos 17.05 Pyramide 17.30 Questions pour un champion 18.00 Nieuws 18.15 Forts en tête 19.15 Inédits 20.00 Zwitsers nieuws 20.30 Frans nieuws 21.00 TV5 infos 21.05 Journal du Tour 21.20 Tour de France 22.00 Nieuws 22.15 Les coeurs bruhlés, Franse miniserie 00.00 Belgisch nieuws 00.30 Frans nieuws 01.00 TV5 infos 01.05 Les coeurs brüh- lés 03.00 TV5 infos 03.05 Courants d'art 03.30 Les oeuvres en chantier 04.00 Ca nadees nieuws 04.30 Doorlopende her haling nieuws DUITSLAND-1 00.00 NB: Programmering van 20.15- 20.30 onder voorbehoud i.v.m. Tour de France 05.30 Morgenmagazin 09.00 Ta- gesschau 09.03 Verbotene Liebe 09.28 Frühstucksbuffet 10.15Sportschau live: Tour de France 17.15 Tagesschau um fünf 17.25 Brisant 17.55 ARD vor acht 19.52 Das Wetter im Ersten 19.58 Heute abend im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Happy Birthday 21.05 Nonstop comedy 21.30 Plusminus 22.05 Ein ehrenwertes Haus 22.30 Tagesthemen 23.00 Boulevard Bio 00.00 Die lieben Kollegen 00.25 Nachtmagazin 00.45 Liebe zu viert, Amerikaanse romanti sche komedie (1938) van Michael Curtiz met Errol Flynn, Olivia de Havilland, Ro salind Russell e.a 02.15 Nachtmagazin 02.35 Fliege 03.35 Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands 03.45 Welt- spiegel 04.25 Plusminus 05.00 Brisant DUITSLAND-2 Leute heute 11.15 Unsere Hagenbecks 12.00Tagesschau um zwölf 12.15 Dreh- scheibe Deutschland Aansl.: Presse- schau 13.00 Tagesschau 13.05 Mittags- magazin 14.00 Gesundheit! 14.15 Expedition 15.00 Heute 15.10 Streit um Drei 16.00Heute-inEuropa 16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo Deutschland 17,45 Leute heute 18.00 Faust 19.00 Heute 19.25 Unser Lehrer Doktor Specht 20.15 Evelyn Hammans Ge- schichten aus dem Leben 21.00 Frank furt Airport 21.45 Heute-journal 22.15 Sport extra: Tour de France 22.30 37i 23.00 Hemingway, Amerikaans-Duits- Frans-ltaliaans-Engelse miniserie (1988 00.40 Heute nacht 00.50 Insein im Strom 02.30 37f 03.00 Strassenfeger 03.30 WISO 04.15 Risiko 05.00 Hallo Deutschland 1 RTL TV 06.00 Punkt 6 06.30 Guten Morgen Deutschland 07.00 Punkt 7 Aansl.: Aktu- ell 07.35 Unter uns Aansl.: Aktuell 08.15 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 08.45 Der Hogan Clan 09.15 Springfield Story 10.00 Sabrina 11.05 Reich und Schön 11.30 Famïlien duell 12.00 Punkt 12 - Das Mittagsjournal 13.00 llona Christen 14.00 Birte Karalus 15.00 Barbel Schafer 16.00 Hans Meiser 17.00 Die Nanny 17.30 Unter uns 18.00 Guten Abend RTL 18.30 Exclusiv - Das Star-Magazin 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv - Das Magazin 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 SK Babies 21.15 lm Namen des Gesetzes 22.15 Quincy 23.15 Magnum 00.10 Nachtjournal 00.40 Verrückt nach Dir 01.05 Mary Tyler Moore 01.30 Der Hogan Clan 02.00 Barbel Schafer 02.50 Nachtjournal 03.20 Hans Meiser 04.10 Birte Karalus 05.10 Explosiv - Weekend 1 ENGELAND-1 07.00 Business breakfast 08.00 Break fast news 10.00 Kilroy 10.45 Can't cook, won't cook 11.15 The Vanessa show 12.00 Nieuws 12.05 Children's hospital 12.35 Real rooms 13.00 Nieuws 13.05 Going for a song 13.30 Lion country 13.55 Fashion snoopers 14.00 Nieuws 14.30 Regionaal nieuws 14.40 Neigh bours 15.05 Ironside 15.55 Through the keyhole 16.20 Microscopic Milton 16.25 Little bear 16.50 Arthur 17.15 ChuckleVi- sion 17.35 Outoftune 18.00 Newsround 18.10 UKool Aansl.: Rewind 18.35 Neig hbours 19.00 Nieuws 19.30 Regionaal nieuws 20.00 Summer holiday 20.30 EastEnders 21.00 Sale fever 21.30 The wedding 22.00 Nieuws 22.30 Hope and glory 23.20 Tobacco wars, lighting up 00.15 It's only tvbut I like it 00.45 Chica go Hope 01.30 Chicago Hope 02.20 News 24 CNBC/NGC ENGELAND-2 06.00 Europe today 07.30 Market watch 08.00 Squawk box 10.00 Market watch 12.00 Draken van de Galapagos 13.00 Levensgevaarlijke stormen: Bliksem 14.00 Orka's van het fjord 14.30 Gaston en de truffeljagers 15.00 Koude weten schap 16.00 De laatste tocht over de wil de rivier 17.00 Aconcagua -Twee weken opeen grote heuvel 18.00 Makisvan het stenen woud 19.00 Levensgevaarlijke stormen: Tornado 20.00 De derde pla neet 20.30 De vader der kamelen 21.00 Tijger 22.00 De buidelrat: een nacht merrie voor Nieuw-Zeeland 22.30 Oli- fanteneiland 23.00 Honingjagers 00.00 De derde planeet 00.30 De vader der ka melen 01.00 Tijger 02.00 De buidelrat: een nachtmerrie voor Nieuw-Zeeland 02.30 Olïfanteneiland 03.00 Honingja gers 04.00 De derde planeet 04.30 De vader der kamelen 05.00 Tijger CNN 00.00 leder heel uur CNNI World News 06.00 This morning 06.30 World busi ness this morning 07.00 This morning 07.30 World business this morning 08.00 This morning 08.30 World busi ness this morning 09.00 This morning 09.30 World sport 10.00 Larry King 11.30 World sport 12.15 American edi tion 12.30 Biz Asia 13.30 Fortune 14.15 Asian edition 14.30 World report 15.30 Showbiz today 16.30 World sport 17.30 World beat 18.00 Larry King live 19.45 American edition 20.30 World business today 21.30 Q&A22.00 World news Eu rope 22.30 Insight 23.00 News update Aansl.: World business today 23.30 World sport 00.00 World view 00.30 Mo- neyline newshour 01.30 Asian edition 01.45 Asia business morning 02.00 Wo rid news Americas 02.30 Q A 03.00 Larry King live 04.30 Newsroom 05.15 American edition 05.30 Moneyline MTVEUROPE 05.00 Bytesize 08.00 Non stop hits 12.00 Data videos 13.00 Non stop hits 15.00 Total request 16.00 Say what? 17.00 Se lect MTV 18.00 New 19.00 Bytesize 20.00 Top selection 21.00 Fanatic 21.30 Bytesize 00.00 Alternative nation 02.00 Night videos EUROSPORT 05.30 Morgenmagazin 09.00 Ta gesschau 09.03 Sommer-Ferienfieber 09.03 Tierisch was los 09.20 Peterchens Mondfahrt 11.00 Tagesschau 11.04 07.10 Open University 08.00 Romuald the reindeer 08.10 Playdays 08.30 Snorks 08.50 It'll never work 09.15 Cap tain Caveman and the Teen Angels 09.40 Polka dot shorts 09.50 Fiddley foodie bird 10.00 Romuald the reindeer 10.10 The Phil Silvers show 10.35 The Phil Silvers show 11.00 Teletubbies 11.30 Beautiful things 11.40 God's little acre, Amerikaans drama (1958) van An thony Mann 13.30 Working lunch 14.00 Quisine 14.25 The Beechgrove garden 14.55 The great antiques hunt 15.40 Nieuws 15.45 Westminster 16.25 Nieuws 16.30 Lowri 17.05 Geoff Hamil ton's paradise gardens 17.35 Stefan's garden roadshow 18.00 Battersea dogs' home 18.30 Ready, steady, cook 19.00 Fresh Prince of Bel Air 19.25 Heartbreak high 20.10 The O zone 20.25 Floral Bri- tannica: Thistle 20.30 Home ground 21.00 Back to the floor... again 21.30 Ainsley's big cook out 22.00 3rd rock from the sun 22.25 A change of sex 23.15 Good morning Albania 23.30 Newsnight 00.15 Gaylime tv 01.00 Des patch box 01.30 Learning zone 01.30 Open University 03.00 The greats 05.00 Languages 06.00 Business and training 06.45 Open University 08.30 Golf 09.30 Rally 10.00 Tour de France 17.15 Touring car 18.15 Voetbal 20.00 GT racen 21.00 Tour de France 23.00 Boksen 00.00 Golf 01.00-01.30 Rally I DISCOVERY CHANNEL 09.00 Rex Hunt's fishing adventures 09.30 Connections II: Revolutions 09.55 Connections II: Sentimental journeys 10.25 Arthur C. Clarke's world of stran ge powers: Metal bending 10.50 Bush Tucker man: Top end 11.20 Firts flights: Water birds - Floatplanes flying boats 11.45 Operation in orbit - Hubble te lescope 12.40 Ultra science: What do animals feel? 13.10 Top marques: Triumph 13.35Thediceman 14.05Ency- clopedia Galactica: Star trekking - Au tumn North Spring South 14.20 Light flight to Jordan 15.15 Adventures of the quest: Mirror world 16.10 Disaster: To tal collapse 16.35 Rex Hunt's fishing adventures 17.30 Walker's world: Tan zania 18.00 Flightline 18.30 Ancient warriors: Samurai 19.00 Zoostory 19.30 The great opportunist 20.30 Great esca pes: Deadline 21.00 History's myste ries: The ark of the covenant 21.30 His tory's mysteries: The Dead Sea scrolls 22.00 The Port Chicago mutiny 23.00 Egypt: Chaos kings 00.00 Hitler's ge nerals: Rommel and Manstein 01.30 Great escapes: Lost at sea 02.00 Flightli ne 02.30-03.00 Ancient warriors: Samu-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 9