Elf verrast TotalFina met tegenbod PZC Shell Nederland draait beter dan moederconcern AEX kan winst niet vasthouden financiën en economie Fransen slaan terug na vijandige poging tot overname Blokkade uraniumtransport Urenco beëindigd amsterdamse effectenbeurs Euro weer in gevarenzone Miljoenenorders voor Traxis NBM aast op Karwei-markten OPG biedt op twintig procent Orfe Overname door Qwest slaagt deels YEB blijft klagen Kartelpolitie legt Van Melle geen strobreed in weg Minder winst Norsk Hydro dinsdag 20 juli 1999 van onze redactie economie PARIJS - De Franse oliemaat schappij Elf Aquitaine heeft gisteren bekendgemaakt dat zij een openbaar tegenbod doet op de Frans-Belgische oliegroep I TotalFina. Het bod is een ant- i woord op het vijandige bod van TotalFina op Elf van 5 juli. Volgens Elf zal door het samen- I gaan van de concerns het op drie na grootste oliebedrijf en het op vier na grootste chemiebedrijf ter wereld ontstaan. De directie van Elf zegt dat het de bedoeling is om het samengevoegde be- drijf op te splitsen in twee onaf- hankelijke concerns die geheel zijn toegespitst op hun kernta ken. De één puur op olie en de andere op chemie. Geboden worden drie aandelen (Elf en 190 euro in contanten voor vijf aandelen TotalFina. Uitgaande van de beurskoers van vrijdag ligt het bod daar mee boven de 48 miljard dollar van TotalFina op Elf. TotalFina bood voor elke drie aandelen Elf vier van haar eigen stukken. In een toelichting op zijn bod noemde Elf topman Jaffre de plannen van TotalFina beneden de maat. Hij zei te geloven dat Elf beter in staat is een combi natie van de twee concerns te leiden. Hij zag ook kans om de kostenbesparingen die de fusie zou opleveren ten opzichte van de plannen van TotalFina te verdubbelen. Volgens analisten zouden bij de actie van Elf ook nationale gevoelens een rol spe len. De Franse staat heeft een vetorecht bij Elf (een 'gouden aandeel'). De overheid zou de overname van Elf door een (ge deeltelijk) buitenlands bedrijf kunnen blokkeren. Als Elf To talFina overneemt, wordt dit probleem omzeild. AFP/ANP door Jeroen Windt ROTTERDAM - Shell Neder land doet het minder slecht dan het hele concern. De omzet over 1998 daalde 16,6 procent, tegen 25 procent voor de hele olieon- derneming. De Nederlandse winst ging dertig procent ach teruit waar de groepswinst (in guldens) 34 procent zakte. Als de reorganisatievoorziening van 4,25 miljard dollar en het voorraadeffect worden meege teld, dan zakte de groepswinst met 95 procent. Shell Nederland boekte 1,3 miljard nettowinst en zorgt daarmee voor eenachtste van alle winst. Nederland draagt slechts voor 7,5 procent bij aan de omzet van de multinational. Ook Shell Nederland had last 'van de sterk gedaalde olie- en gasprijzen. De gemiddeld hoge temperatuur in 1998 miste zijn invloed niet op de verkoop van gas. Shell Nederland is voor de helft eigenaar van de Neder landse Aardolie Maatschappij die het gas in Nederland uit de bodem haalt. Ook is het bedrijf voor een kwart eigenaar van Gasunie die het gas verkoopt en distribueert. Uit het bij de Kamer van Koop handel gedeponeerde jaarver slag blijkt dat de verkoop en raffinage van olie- en oliepro ducten voor ruim de helft van de Nederlandse omzet zorgen. De Shell-bedrijven zetten in Nederland 48 procent van hun productie af tegen 51 procent het jaar ei-voor. De afzet naar andere landen van de EU steeg van 36 naar 43 procent. De afzet naar de rest van de wereld daal de met vier procentpunt naar negen procent. Shell investeerde het afgelopen jaar net als in 1997 bijna 1,5 miljard in Nederland. Dat ging vooral naar een gasbehande- lingsinstallatie in Den Helder en een investeringsproject om het gasveld van Groningen be- ter te kunnen gebruiken.ANP Politieagenten maken een einde aan de poortactie bij Urenco. foto Martin Hollerïng/ANP van onze redactie economie ALMELO - De politie heeft gisterochtend om negen uur in Almelo een eind gemaakt aan een blokkade bij de poort van de ura- niumverrijkingsfabriek Urenco. Ruim twintig demonstranten hielden drie uur lang veertien vrachtwagens tegen. Volgens een actievoerder is de ontruiming rustig verlopen en zijn er geen arrestaties verricht. De Urenco-werknemers hebben tijdens de blokkade de fabriek via een andere ingang kunnen bereiken. Het protest richtte zich tegen de wegtransporten van uranium hexa fluoride. Volgens de actievoerder gaat het om zeer giftig en radioactief materiaal dat via Rotterdam naar Groot-Brittannië en Rusland gaat. „Aan deze wekelijkse trans porten wordt zo weinig mogelijk ruchtbaar heid gegeven. In geval van calamiteiten kunnen er levensgevaarlijke situaties ont staan." Bij welk bedrijf in Rotterdam de vrachtwa gens hun lading lossen, blijft onbekend. Verschillende instanties zoals de Milieu dienst Rijnmond en de controlerende Rijks- verkeerksinspectie kunnen daar niets over zeggen. Ook het Rotterdamse havenbedrijf (GHR) weet niet naar welk bedrijf het transport op weg is. Volgens een woordvoerder heeft het GHR geen zicht op wat, welk bedrijf precies uitvoert. Het GHR controleert of de bedrijven in de haven zich houden aan de wettelijke voor schriften voor het transport van gevaarlijke stoffen, zoals de Kernenergiewet die voor schrijft. Die controle heeft plaats als de la ding zich op het schip bevindt. Het GHR ziet erop toe dat de lading op een veilige plaats staat op het schip en dat de boot niet in de buurt van bewoond gebied ligt. Volgens de woordvoerder valt de helft van de haventransporten in de categorie scha delijke en/of gevaarlijke stoffen. „Maar daartoe rekenen we bijvoorbeeld ook eetba re olie, zoals slaolie. Als dat tijdens trans port in het water terecht komt, dan is het ook schadelijk." De demonstranten vinden het ongehoord dat Urenco verrijkt uranium mag leveren, terwijl Nederland stopt met de productie van kernenergie. Volgens hen voorziet Urenco tien procent van de kerncentrales in de wereld van splijtstof. De betogers zeggen dat zij nieuwe acties zullen voorbereiden. ANP a: laten; b; bieden; c: exclaim; d: exdïv.; e: gedaan-bieden;f: gedaan-laten; g: bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I: gedaan-bieden exdiv.; p: put; A: adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv. Hoofdfondsen ABN Amro Holding Aagon Ahold Akzo Nobel ASM Lithography Baan Company [Buhrmann DSM Elsevier Fortis (NL) eert. Hagemeyer Heineken Hoogovens eert. ING Groepeert. KLM Koninklijke Olie KPN Numico eert. Océ iPhilips Electronics TNT Post Groep Unilever eert. 'Vendex eert. VNU Wolters-Kluwer eert. 22,55 72,05 35,05 13,25 64,80 15,20 18,45 113,00 12,00 30,50 29,30 50,00 50,70 52,40 27.00 63,40 46,15 38,50 22,40 105,95 22,80 69,90 24.75 36,45 35,65 22,40 73,85 34,30 43,50 67,25 14,90 17,85 112,05 12,00 30,10 29,20 49.35 52,20 52,05 27,45 62,90 46,35 37,95 22,10 108,05 22,70 70,25 24,25 36,95 35,50 Binnenlandse aandelen Aalberts Ind 18,00 f 17,9! ABN Amro pref. 80,40 ABN AmroHId.prf.c. 2,40 e 2,41 Accell Group 13,60 f 13,7! AFCAjax Ahrend Groep c. Alanheri AND Intern Publ -Alplnvesl Hold AOT Arcadis Arnh. Mij Akzo Arnh.Mij Akzo ARTU Biologicals Asd. Rubber ASM Intern. ASRVerz.c. Astra Informatica Alag Group eert. Athlon Groep AIR Holding AIR Holding pr.a, AXXICON Group Ballast Nedamc. BAM Groep. Kon. '.Batenburg Begemann Groep ;Begaclaim 'Belindo Benckiserb BE Semicond. Ind. Beter Bed iBIydenst.-Will. Boskalis eert iBreevast Brill eert. Irocacef eert, liunel Intern luhrmannc.pref. iurgman-Heybroek iap Gemini (on.Ten Cate Chicago Bridge Claimindo CMG 18,40 11,50 3,20 63,20 5,20 f 17,50 b 23,15 31,80 60,00 A 10,80 e 24,20 52,30 90,00 38,50 f 12,60 e 2,47 58,10 51,25 2.09 8,35 e 62,80 5.10 17,45 e 23,25 e 31,50 f 23,50 e 51,60 90.00A 38,80 12,60 2,40 57,50 e 51,85 8,40 A 17,50 11,30 f 15,25 14,50 19,35 3,55 e 1080,00 a 1080,00 71,00 72,50 33,80 14,00 56,00 29,40 15,35 e 14,35 18,75 3,50 6,70 e 34,05 14,00 A 56.00A 29,30 6,70 e CSM eert. CSM )e Drie Electr. )elft Instrum. letron Group levote )e Vries Robbé IICO Intern. INCDeNedComp lOCdata lordtsche Petr. )orp Despec )raka Holding iconosto, Kon. iMBA EMlS Endemol Holding iriks Holding iVC Intern. :t Holding is Maas eert. Record Shop tigro eert. jamma Holding jamma pref, jelderse Pap. Celronics Eouda Vuurvast Grolsch. Kon. c. Crontmij CTI-Holding Gucci Group 'HAL Trust B HAL l rust Unit H3G Hiek-Tweka Hsijmans Heineken Hold. A Helvoet Holding Hes Beheer c. HM Furness loek's Mach ^ll.Chem. Intern. Hall. Colours HoopEff.bank 'unter Douglas iunter D.pref. CTAutom. 10,60 10,75 12,75 f 12,70 14,25 f 5 f 19,20 r 20,00 9,10 50,75 17,00 f 36,00 11,90 ,25 f 5,60 19.15A 20.00A 9,40 50,45 16,95 f 36,20 f 11,90 f 29,00 49,05 9,70 24,45 30,00 16,55 29,35 28,90 49,00 f 9,75 f 24,45 29.80A 16,50 28,80 45,40 3.10 A 3.10A 21,45 f 21,45 40,05 41,15 45,50 20,45 24,70 27,00 21,05 72.80 45,00 20,45 A 25,30 26,95 21,50 e 73,80 38.40 f 38,40 I 44.50 f 43,00 11.30A 11,45 70,00 a 70.00 a 10,30 f 10,10 e 34.15 34,50 0,26 f 25,15 25,00 e IHCCaland ING 1640, ING Bnk Liric AEX ING Bnk Uric AEXII ING Bnk Liric Eur100 70, Internat.Muell. Ispatintera Kiihne+Heltz Kas-Associatie KBB Kempen 8< Co Kiene Holding Kon.Sphinx Gust. Krasnapolsky Landis Group Landré Merrem Lanschot, van Laurus LCI Comput.Gr. Leer. van Kon. Libertel M.Enim OB-cert. Macintosh Retail Magnus Holding Management Share Maxwell Petr. McGregor Fashit Moeara Enim Moolen Holding Mullihouse Naeff NAGRON Nat.lnv.8ank A Nat.lnv.BankC.pref. Nat.lnv Bank D.pref. NBM-Amsielland NBM-Amst.pref. Ned.Part.Mij Ned.Springst. NEDAP Nedcon Groep Nedlloyd c.. Kon. Nedschroef H.,Kon. Neways Electr. NKF Holding Norit Nulreco Holding Nyloplast OPG een Ordina Beheer OTRA Pakhoed. Kon. c. Petropluslnt. Polynorm Porc. Fles Randstad Holding Reesink RoodTesthouse Rolo Smeets Boer Samas Groep SamasGr.cum.pr. Sarakreek Schuitema 2650, Schuttersveld Seagull SimacTechniek Sligro Beheer Smitl 4,00 45,45 3,66 e 3,68 e 3,40 103,70 I6.00 85,50 e ,00 f 69,50 e ,50 23,20 ,90 12,40 ,80A 15,80 A ,20 58,20 e !,55 12,55 e i,40 64,40 1,80 24,75 1,60 39,50 e >,60 f 36,60 f ,00 20,95 !,10 e 11,85 i,05 25,70 ,25 17,40 >,00 A 84,90 A 1,15 28,70 1,80 f 4,55 i,75 e 4,79 ,00A 160,00A i,40 9,40 e I.00A1669.00 .05 60,75 !,25 3,25 I.00A 395,00A 1.45 23.85 l,40 30,90 I.60A i,40A i.85 16,85 .05 17,20 i.OOA 45,00 i.30 a 14,95 i,30 19,40 1,50 14.80 f 1.20 28,00 ,25 f 11,45 ,20 10,80 e ,75 31,80 e !,15 f 8,15 A 1,00 33,15 1.20 9.20A 22,80 f 28,40 14,60 27,90 ,00 12,50 ,00 63,00 e ,75 A 16,75 i,60b ,75 11,25 !,00 f 53,00 ,40 e 1,40 e 1,00 29,30 1,10 e 16,05 e 1,00 A 16,00 A >.50 f 5,30 1,00 2649,00 16,50 e 16,75 1,90 Smit Trafo c. Stork TAS Groep Telegraaf De Textielgr.Twente Toolex Intern Tw.Kabel Holding Ubbink, Kon. Unique Intern Unit 4 United PanEur.Com. VanOmmereen Vediorcerl. Vilenzo VolkWess Stevln Vredestein Wegener Arcade c. Wessanen c. Weweler NMAX Airspray Antonov Plc Cardio Contr CSS Holding C/Tac DPA Hitt InnoConcepts KSI Intern NedGraphics Polydoc Plc Prolion 33,50 23,60 e 9,45 9,25 e 4,15 24.20 3,85 f 3,80 f 11,20 21,30 9,00 b 79,00 2,00 12,00 f 11,40 30,70 16,75 f 36,80 14,00 f 23,95 f 8,90 f 18,75 f 18,60 69,00 16,55 36,50 6,50 16,25 9,10 e 19,45 f 7,65 17,60 0,30 10,20 3,85 14,00 f 3,45 13,40 9,00 e 19,00 e 26,40 1,01 f 8,15 e 12,25 9,60 f 19,50 f 5,60 e 15,30 2,20 e 107,60 107,00 12,25 9,50 e 19,70 f 5,70 f 15,50 2,20 f UCC Holding 13,20 f 13,0C Beleggingsinstellingen ABF ABN AA.in F ABN A Euro F. ABN A Europa F. ABN A FarE.F. ABN A Groen F ABN AL.Gr.F. ABN A Neth.F. ABN AObl.Grf. ABN A rent.div ABN A Gl.Pr.Sec. ABN A Pr.Sec.Am. ABN APr.Sec.Eur. ABN A Pr.Sec.F E. ABN A SmCoNelh. F. ABN A Valr.Liq.F ABN AValr.Obl.F. Aegon Aandelenf. Aegon Spaarplus AEX Index F. Aldollar BF Alrenta Amvabel Asian Cap.F. ASN Aandelenf. AXA Aand.lnt. AXA Aand.Ned. AXA Act. Beh. AXA Gulden R. AXA Portfolio AXA Kap Ren. AXAObl.Ned. Daehan Korea Tr. Delta Lloyd Dlr Delta Lloyd Donau Delta Lloyd Inv. Delta Lloyd Jade Delta Lloyd Mix Delta Lloyd Rent Ducatus EMF Rentefonds Eng-Holl.Bel.T1 Eng-Holl.Bel.Tr. EurAss. Trust Europe City Est. Euro Dutch Eq.F. Euro Spain F Finles Topr.Gr.F. Fortis Europa F. Fortis Japan F. Fortis Obam Fortis Obl.Div.F. Fortis Wereld Mixf. Gen.B.Aandelenf Gen.B.Liq. Grf. Gen.B.Obl.Divf. Gen.B.Obl.Waarf. Gim Dutch Eq.Fund Gim Global Fund Gim Mix Fund Gim Real Est Eq F. Gim World Eq Fund Guld Rente Fonds 72,50 73,00 A 57,40 55,80 d 24,00 23,90 110,00 109,80 50,00 f 50,00 57,00 56,85 91,15 91,15 169,00 170,00 116,90 e 116,80 72,10 72,10 36,60 e 36,70 41,40 41,70 24,70 60,70 24,05 25,95 51,50 2.25A 39,10 24,20 60,20 24,05 25,95 51,00 2.25A 610,00 bUB.Ub 41.95 f 41,80 166,80 166,40 9.95 9,95 A 63,00 63,75 70,40 70,90 81.20A 81.50A 111,65 A 110.40 76,70 76,35 57,65 A 57,65 A 65,60 A 65,30 A 66,75 A 66,65 A 44.10A 44,00 A 7,50 A 7,75 f 36,50 A 36,85 16,80 e 17,45 37,75 19,10 f 53.10 35,25 61,00 44,70 4,00 A 1.10A 6,40 A 38,65 18,60 52,90 34,50 44,75 4,00A 1.10A 6,40 A 14,40 f 26,00 26,00 18.00A 33.50A 33,50 A 31,10 31,20 30,05 111,50 52,10 46,25 88,40 30,25 111.30 e 51,70 46,30 89,40 52,80 e 53,20 A 72,10 72,30 e 51,25 50,90 42,20 A 42.20 49,60 A 49.60A 48,00 A 47,90 A 65,00 A 65,00 A 37.55A 37,55 Holl. Eur. Fund Hoil. Obi.Fonds Holl, Pac. Fund Holl. Sel.Fonds Holland Fund ING Bnk Dutch F. ING Bnk Em.E.E.F. ING Bnk Euro Obi F ING BnkEurope F. ING Bnk Geldm.F. ING Bnk Glob.F. ING Bnk IT-Fund ING Bnk MidDutch F. ING Bnk Oblig.F. ING Bnk Onr.Aandf ING Bnk Rentegr.F ING Bnk Spaard.F. INB Bnk V.Oost F. InsingerEmerg InsingerEuro Opt. InsingerEuroSel. Insinger Global Insinger Rentsel. Interbonds Interef.Jap.Aand. Interef.Jap.Warr. Interef.Rentegr Interef.Rentegrll Invests part. IS Himal.Fund Jap.Convertible.F. Japan Fund Korea Pac.Trust Lanschot GI.Eq.f. Latin Am,Eq.F. Leveraged Cap Liquirent MeesP Obl.Gr.F. Mexico Income F. Mondibel Nat.Res.Fund Ohra Aand.F. Ohra Liq.Grf. Ohra Obl.Df. Ohra Obl.Grf Ohra Onr.G.F- Ohra Spaardivf Ohra Totaal F. OptimixTechn. F. Orange Deeln F. Orange Eur Smcap F. Orange Fund Orange Global Pr. Orange Midcap F. Pacific Rim C.F. Pan GlobConvF. Pitcher Postb.Aandelenf. Postb Beleggf. Postb. Com. Techn f Postb.Euro Aandf. Postb.Easy Blue belf. Postb.IT fonds Postb.Ned.fonds Postb.Nettorentef. Postb.Obl.f. Poslb.Vastgoedf. Postb.Verm.gr.f. 80,50 A 80,50 66,90 66,50 67,50 A 68,80 A 85,30 A 85,30 99,30 A 99,50 A 79,65 f 79,60 21,10 27,50 24,40 30,28 68,40 67,75 f 14,50 18,95 46.10 81,30 46,10 29,70 28,90 33.20 62,00 256,60 36,70 239,00A 239.00A 20,50 20,80 24,20 24,30 e 45,75 45,70 9,95 9,95 104,00 A 104,00 A 14,50 e 14,75 e 30,27 69,50 69,40 f 14.55 19,00 f i 46,40 81,00 46.10 30,00 33,50 61,90 260,00 34,90 11,95 7,50 b 49,30 f 45,40 34,90 11,65 7.50A 49,15 45,20 142,40 e 143,90 27,00 27,00 21,50 13,50 50.40 46,00 99,80 21,50 50,40 46,20 100,60 28,00 A 28,00 A 29.35 29,30 A 33,35 33,40 37,35 37,35 A 23,45 A 23,45 A 50,75 51.30A 27,30 f 27.65 40.00A 39,00 12,20 f 12,30 33,20 10,30 15,25 24,40 72,00 39.60 33,20 24,70 25,15 47,40 f 48,95 24,70 27,55 25,85 33,25 33,30 f 10,40 f 15,30 f 24.20A 33,75 24,70 24,90 48,00 48,70 24,60 27,35 25,65 33,20 Postb,Wereldm.f. Preferent F. Rentalent Rente Plus F. RG Aand.Mixfund RG America F. RG Divirente F.A RG Dom,Eq,Nth. F. RG Dutch Midcap F. RG Duurz Aand.F. RG Emer. Mark. F. RG Europe F. RGEurop, Midcap F. RG Euro Obl.Div F RG Florente F. RG Hollands Bezit RG Hypotheekf. RG Nettorente F RG Obl.Mixfund RG Pacific F. RG Rente Mixfund RG Young Dynam. F. RG Zelfs.Health RG Zelfs.Austr. RG Zelfs.Canada RG Zelfs.Duitsl. RG Zelfs.Hongk. RG Zelfs. Japan RG Zelfs.Nederl. RG Zelfs.Sing RG Zelfs. UK RG Zelfs. USA RG Zelfs.Zwits. Robeco Rodamco North Am. Rodamco Ret.Ned. Rolinco Rolincocum.p Rorento Schrod.Eur.Pr.F Sci/Tech SNS Guldensdiv.f. SNS Guldensgroeif. SNS Nederl.Aandf. SNS Obligatiedividf SNS Obligatiegroelf TG Oliehaven TG Petroleumhaven TG Rente Groeif. Trans Eur.Fund Transpac.F. VastNed Off/lnd VHSOnr.Mii VIBNV VPV HollandHaven VSB Liq.Groeif. VSB Obl.Groeif. Wereldhave NV Wereldhave O/N World Prop.F W P Stewart H ZOM Florida F. Asas-fondsen 31,25 50,50 20,15 26,60 55,80 230,65 24,00 69,40 40,50 68,00 51,90 e 159,75 47,15 24,55 68,95 128,00 48,40 53,95 43,15 82,00 37.90 17,05 31,40 A 50,50 A 20,15 234,00 24,00 69,15 40,95 68,00 52,15 e 160,75 47,05 e 24,55 68,90 127,50 e 48,45 53,95 43,30 83.20 37,95 17.35 73,75 85,70 51,20 e 56,65 e 83,40 41,25 73,85 84.80 52,30 e 57.50 f 82,90 41,25 f 84,35 85,65 120,95 121,40 83,85 83,30 133,25 134.35 f 39,85 f 40,45 58,35 58.00 f 112,00 112,50 45,50 A 45,50 A 64,95 65,00 20,35 f 20,15 33,50 b 33,50 23,45 23,35 24,81 24,80 26,10 32,10 29.20 1 14,60 70,95 26,15 32,10 29,20 14,60 21,80 A 137.00 e 138,00 225,00 228,00 A 12,35 e 12,35 f 32,50 f 32,40 e 48,50 f 48,65 11,75 12,05 f 27,75 f 27,70 35,05 34,90 A 49,00 49,00 A 62,50 62,40 50,40 50,40 1,82 A 1.82 A 40,00 A 40,15 1266,0OA1269,50 30.00A 30,00A Optiebeurs p aug p aug P jan 23,00 22,50 25,00 11,34 20.00 17.01 19,28 80,00 70,00 70,00 600,00 610,00 560,00 620,00 550,00 590,00 500,00 35,00 35,00 35,00 22,68 17,50 10,00 12,00 12,00 1668 1325 1073 1016 1763 1390 1009 1150 0,90 11,30 0,95 60,50 26,00 a 4,20 14,50 14,00 2,20 0,90 0,65 0,50 1,15 0,85 11,35 a 0,95 b 1,60 b 2,40 2,55 2,05 0,85 0,60 12,00 12,00 15,88 15,88 35,00 27,50 30,00 52,50 55,00 55,00 52,50 50,00 60,00 55,00 65,00 58,99 50,00 57,50 107,50 110,00 70,00 60,00 17,50 13,61 10,00 1091 1078 2503 9,20 2,60 12,30 0,40 1,35 5,00 7,30 4,20 a Amer. Expres AT&T Ameritech AmprovestCap. Amprovestlnc. Asarco Inc. Atlantic Richf. Bell Atlantic Bell South Bethlehem Steel Boeing Comp. CBS Corp. CDL Hotelsint. Centocor Chevron Corp. Coastal Corp. Colgate-Palm. Comp. Ben. Par.Bfr Comp. Task Gr Dai-lchi Yen Dow Chemical Du Pont First Mexico Inc. Fluor Corp. Ford Motor Fortune Brands Gen. Electric Gen. Motors Goodyear Hitachi Yen Honeywell IBM 133,50A 135,50 56.00A 57,00 71,00 A 75,00A 65,00 A 65,00 A 68,00 A 68,00 A 19.00A 18,00 A 94,50 A 93,00 A 65,00 A 65,00 A 44,50 A 7.90A 7,50 A 46,00 47,50 44,70 A 45,00 A 3,00 A 51,50 52,50 96,90 A 95,60 A 40,00 A 40,50 A 49,30 A 50.25A 26.15A 17.50A 17.70A 1600,00A 125,45 126,1 OA 73,70 A 72,00 A 13,50 40.50A 41,00 A 53,50 A 54,00 A 41,00 A 40.50A 118,00 f 118,00 68,00 A 69,00 A 58,50 A 58,00 A 400,00 123,50A 125.50A 136,00 137,50A 43,20 A 44,00 A 52,00 A 53,00 A Matsushita El. MIHusd Mitsub. Electric Mitsui Yen Mobil Corp. Morgan J.P. NEC Corp Yen Occidental Co PepsiCo Perkins Foods Stg Philip Morris Phillips Petr Polaroid Corp Reed Int. Stg Ricoh Comp Sara Lee Corp. St.Gobin Ffr Sanyo Elec. Yen SBC Communie. Schlumberger Scott Newc. Sears Roebuck Sec Cap US R SekisuiH.Yen TDK Toshiba Corp. Union Pacific Unisys USX Marathon Venator Group Staatsleningen 10'/: NL 80-00 9V« NL 90-00 9 NL 90I-II-00 9 NL 90III-00 9 NL90IV-00 9 NL911-11-01 8'Z NL 90-00 8=A NL 9011-00 8J/» NL91-01 8'/< NL 92-07 8Vi NL 89-99 8'/i NL91-01 8'/; NL 91-06 8'/. NL90-00 8V< NL92I-02 8'A NL92II-02 8'A-NL 92-07I-II 8V< NL92-.07I-II 7V« NL90-00 7% NL 95-05 7'/; NL89II-99 7'A NL 93-23 7'/= NL 95-10 7'A NL 94-04 7 NL89IV-99 7 NL93-03 7 NL 95-05 6'ANL95-05 6'A NL 93-03 6 NL 96-06 5'A NL 94-04 5'/. NL 96-02 5'A NL 97-07 360,00 A 28,50A 30,00 f 300,00 A 300,00 A 102,00 A 102,50A 138,00 A 137,50 A 800,00 A 20,00 A 20,00 A 38,50 A 39,00 A 1,40A 39,00 f 38,10 52,50 A 53,00 23,00 A 22,00 A 4,70 A 900,00 A 23,00 A 23,50 A 164,00 A 166,OOA 600,00 A 56.50A 60,00 61,50 61,50 6,90A 45,50 A 45,00 A 18,65 f 18,60 f 1800,00 A 7000,00 A 600,00 59.15 A 59,40 A 45,00 A 45,00 32,00 A 32,00 A 11,OOA 11,00A 105.95 107,88 104,77 105,46 106.96 108,17 104,36 105,65 110,53 125,10 101,00 108,15 122,80 111,85 122,20 123,05 102,31 116,40 101,45 126,60 121,05 113,50 100,25 109,70 112,95 111,95 108,30 108,20 106,30 105,40 106,80 105,80 107,80 104,73 105.43 106,90 108,07 104,33 105,60 110,40 124,95 100.95 108,02 122,50 102.96 110,75 111,75 122,05 122,95 102,29 116,15 101.44 126,35 120,90 113,25 100.24 109,50 112,75 111,85 108,10 108,00 106,05 105.25 106,65 5'/: NL 98-28 5'A NL 98-08 3'ANL 99-09 3 NL 99-02 Beursindexen 100,00 99,70 103,20 103,00 91,30 91,15 98,30 98,20 CBS koersindex Euro top 100-lndex DAX Nikkei FTSE-index Wall Street 816,20 816,4 3116,04 3104,72 5619,94 5624,74 18248,30 18532,58 6563,20 6483,70 11209,21 11187,68 Bankpapier Van 19 juli (17.00 uur) tot 20 juli (tot 17.00) hanteert het GWK de volgende advies- koersen (kosten verkoop 2.25pct/aan- koop 1.75pct) voor het inwisselen resp. aankopen van buitenlands geld: amerikaansedlr 2,1485 2,1885 1,1540 1,2440 1,4270 1,4830 5,46290 5.46290 1,4250 1,4780 3,7100 3,9000 29,04 29,91 112,674 112,674 3,3490 3,4270 11,0000 15,0000 37,0637 37,0637 33,5953 33,5953 0,5900 0,7300 26,10 28,60 0,7700 0,9600 2,798135 2,798135 0,50 0,60 11,3812 11,3812 180,30 181,10 20,70 23,10 antiliaanse gulden australische dlr belgische frk(IOO) Canadese dlr Cyprus pond deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) grieksedr. (100) hongkong dlr (1001 hong.forintdOO) ierse pond israel shekel ital.lire (10.000) japanse yen (10.000) marokdirhdOO) nieuw zeeland dlr noorse kroon (100) oost.schill. (100) poolse zloty Portugese esc (100) slow, koruna (100) spaanse pes (100) tjech. koruna (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand zweedse kr. (100) Zwitserse frk (100) (Advieskoersen - Bron: GWK) 1,18 48,0000 68.0000 1,0992 1,0992 4,5400 4,9400 1,3245 1,3245 5.8600 6,1600 0,000400 0,000650 0,3120 0,3840 24,51 25,74 137,00 137,40 Wisselmarkt Op 19 jul 12.00 uur golden bij GWK de volgende wisselkoersen: 16/07 19/07 amerik.dollar antill.gulden austr.dollar belg.frank (100) can.dollar deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond franse frank (100) grieksedr. (100) hongk.dollardOO) ierse pond Ital.lire (10.000) jap,yen (10.000) nwzeel. dollar noorse kroon (100) oost.schill, (100) Portugese esc. (100) Singapore dollar spaanse pes. (100) z.-afr rand (100) zweedse kr. (100) zwits.frank (100) 2,1600 1,2070 1,4270 5,46285 1,4570 29,5900 112,6740 3,3880 33,5953 0,6790 27,8000 2,7981 11,3812 178,6000 1,1300 27,1200 16,0150 1,0992 1,2690 1,32445 35,1000 25,2100 137,2000 2,20371 2,1710 1,2130 1,4280 5,46285 1,4620 29,5900 112,6740 3,3860 33,5953 0,6790 28,0000 2,7981 11,3812 180,7000 1,1360 27,1500 16,0150 1,0992 1,2740 1,32445 35,2000 25,2400 137,2000 2,20371 Goud en zilver Amsterdam - Prijzen van 14,00 uur Goud onbewerkt 17.420-18.070, vorige 17.460- 18.110, bewerkt 19.670 laten, vorige 19.710 laten, zilver onbewerkt 320-390. vorige 320-390, bewerkt 430 laten, vori ge 430 laten. 605 19 juli 588,87 19 juli 4,67 2.22 19 juli 2,1720 AMSTERDAM - De euro is op de Europese valutamarkten opnieuw in de gevarenzone terechtgekomen. De munteenheid sloot in Amsterdam op 1,0160 dollar. Eind vorige week was dat nog 1,0215 dollar. De euro lijkt weer in de richting van de psychologisch belang rijke grens van één-op-één met de dollar te kruipen. Eerder op de dag werden zelfs koersen van rond de 1,0125 dollar geno teerd. Het dieptepunt van begin vorige week (1.0108 dollar) kwam daarmee in zicht. De daling werd vooral veroorzaakt doordat de euro op Aziati sche markten van de hand werd gedaan ten gunste van de yen. De zwakkere euro had een sterkere dollar tot gevolg. In Am sterdam bedroeg gisteren de slotkoers ƒ2,1680, ruim een cent meer dan de 2.1560 van vrijdag. KRF/ANP ROTTERDAM - Begemann-dochter Traxis, het voormalige Holec Ridderkerk, levert de elektrische installaties voor tien 'dubbele' trolleybussen in Arnhem en vijftien voor de Duitse stad Solingen. Met de order, samen met bussenbouwer Berk hof in Heerenveen, is ruim 25 miljoen gulden gemoeid. In Arnhem rijden al twee trolleys van Traxis. De nieuwe op dracht betekent voor de bedrijven een doorbraak, zegt ver- koop-directeur J. Timmerman van Traxis. Hij rekent op ver- volgorders. Ook Rotterdam en Amsterdam overwegen trol leys te laten rijden. Trolleybussen zijn met hun elektromotoren schoon en produ ceren weinig herrie. De bussen zijn 18 meter lang en hebben plaats voor 140 passagiers, waarvan 42 zitplaatsen. GPD DEN HAAG - NBM-Amstelland voert zijn activiteiten in bouwmarkten verder op. Het bouwbedrijf wil twee Karwei- bouwmarkten, in Leusden en Schagen, toevoegen aan de 44 bouwmarkten die het al in zij n bezit heeft. NBM wil groeien in de detailhandel en industrie. Het Haagse bedrijf, actief in de bouw, projectontwikkeling, betonindustrie en handel, is al enige tijd op overnamepad in de bouwmarktwereld. Zo wist NBM in juni de hand te leggen op vijftien Gamma's. Door die overname kreeg NBM 25 pro cent van Intergamme, de eigenaar van de bouwmarktformu les Gamma en Karwei, in handen. ANP UTRECHT - Medicijngroothandel OPG biedt 40 miljoen om maximaal twintig procent van de Poolse branchegenoot Orfe in handen te krijgen. Het is een volgende stap in de poging tot overname van Orfe. Als het bod slaagt, wordt OPG voor zo'n 200 miljoen voor 82 procent eigenaar van het Poolse bedrijf. De Poolse kartelpolitie maakte gisteren bekend geen bezwaar te hebben tegen een bod dat OPG in juni dit jaar op het moe derbedrijf van Orfe had uitgebracht. Hiermee verwierf OPG indirect 57 procent in Orfe. De Nederlanders hadden al een direct belang van vijf procent. De toestemming van gisteren maakt de weg vrij voor het openbare bod. ANP NEW YORK - Een overnemingsoperatie van het Amerikaan se telecomconcern Qwest, waarmee vele miljarden dollar wa ren gemoeid, is maar voor een deel geslaagd. Het concern is wel eigenaar geworden van US West, maar laat het eveneens begeerde, kleinere Frontier uit New York over aan concurrent Global Crossing op Bermuda. Quest is partner van KPN. De combinatie Qwest/US West heeft een jaaromzet van 18,5 miljard dollar en bedient 25 miljoen klanten. De twee bedrij ven hopen de komende vijf jaar op kostenbesparingen van twaalf miljard dollar te komen. DPA doorCorde Horde AMSTERDAM - Bijna de hele dag stond de Amsterdamse ef fectenbeurs gisteren op winst. Maar toen aan het einde van de middag Wall Street na een kort stondige plus in de verliezen be landde, leverde het Damrak de ■winst in. De belangrijkste AEX- index sloot vrijwel onveranderd op 588,87 punten. Een handelaar relativeert deze schommelingen door te wijzen op de omzetten. „Die zijn de he le dag vrij laag gebleven." Rond het middaguur stond de AEX op ruim vijf punten winst. Parijs en Londen deden het gis teren slechter dan Amsterdam met verliezen op de belangrijk ste indices van respectievelijk 0,7 en 0,8 procent. De Duitse DAX won 0,2 procent. Ondanks de verslechterde stem- mingin Amsterdam wist Philips de winst wel vast te houden. In afwachting van de halfjaarcij fers donderdag werd het fonds 2,10 op 108,05 euro meer waard. Verdubbeld Ook ASML was gevraagd in de dagen voorafgaand aan de pre sentatie van de cijfers. De toele verancier aan de chipindustrie sloot 2,45 op 67,25 euro hogër, een reactie ook op de koerswinst vrijdagavond in New York. Ten opzichte van begin dit jaar is ASML bijna verdubbeld in waarde. Hoogovens, waarvan de koers indirect is gekoppeld aan die van fusiepartner British Steel, profiteerde van het groene licht beurs Amsterdam periode van 20 dagen rendement op staatsleningen periode van 20 dagei middenkoers in guldens periode v DEN HAAG - De VEB (Vereni ging van Effectenbezitters) vindt ook na aanvullende infor matie dat hef bod van 32 euro per aandeel door kabelbedrijf Draka op branchegenoot NKF te laag is. „Het had zeker 11,5 maal de winst moeten zijn. Dat betekent dat het ergens rond de veertig euro moet liggen in plaats van 32", stelt de VEB-directie. Draka maakte in mei bekend NKF te willen overnemen. Als zeventig procent van de aande len worden aangemeld, doet het bedrijf het bod gestand. Draka biedt alleen contanten voor de NKF-stukken. De VEB wilde dat aandeelhouders hun stuk ken konden ruilen voor aande len Draka. ANP dat Brussel aan het samengaan met de Britten heeft gegeven. Het fonds ging anderhalve euro omhoog op 52,20 euro. Ook was er winst voor Aegon. Een koopadvies van JP Morgan leverde 1,80 euro winst op, waardoor de verzekeraar op 73,85 euro de vloer af ging. De overige financiële waarden ver loren. Zo ging ABN Amro bij een behoorlijke omzet drie euro stuivers omlaag op 22,40 euro. Buhrmann is de winst die het vorige week incasseerde na het nieuws van een grote Ameri kaanse overname, al weer hele maal kwijt. Gisteren verloor de handelaar in kantoorartikelen zestig eurocent op 17,85 euro. Bij de Midkapfondsen ging Cap Gemini anderhalve euro om hoog op 72,50 euro. Beleggers speculeren op een hoger bod door de Franse moeder, die de Nederlandse tak van de beurs wil halen. ANP BREDA - Snoepfabrikant Van Melle mag van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de kleinere branchegenoot Kie ne overnemen. De producent van de Fruittella's en Mentosjes, die ook eigenaar is van de Verduijn-snoepfabriek in Breskens, maakt 28 juli be kend of hij zijn bod doorzet. Van Melle wil tegen die tijd 95 pro cent van de aandelen in handen hebben. Bij de laatste stand van zaken wisten de Bredanaren zich verzekerd van ruim 65 pro cent. ANP Het Noorse staatsconglomeraat Norsk Hydro, dat eigenaar is van kunstmestfabriek Hydro Agri in Sluiskil, heeft in de eer ste helft van dit jaar de netto winst zien afnemen van 2,S mil jard tot bijna twee miljard kro nen 540 miljoen). Volgens Norsk Hydro was de da ling te wijten aan de lage prijzen en de moeilijke marktomstan digheden voor meststoffen, alu minium en petrochemische pro ducten. Daar stond onder meer een stijging tegenover van de prijzen voor ruwe olie. ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 7