Herstel huis Rembrandt loopt uit PZC varia Wennen het weer Reconstructie mogelijk dankzij notities failtissementsambtenaar uit 17de eeuw Heer Bommel en de Pasmunt Toonder Studio's recept standplaats puzzel dinsdag 20 juli 1999 Zeeland: Minderwarm door FranQoise Ledeboer De ambtenaar van de Deso late Boedelskamer had in juli 1656 twee hele dagen nodig om de spullen in het volgeprop te huis van Rembrandt aan de Jodenbreestraat 4 te noteren. Onze grootste kimstenaar uit de Gouden Eeuw kon absoluut niet met geld omgaan en moest tot verkoop overgaan omdat zijn schuldeisers hun geduld hadden verloren. Ruim drie eeuwen later is museum het Rembrandthuis deze nauw keurige faillissementsambte naar veel dank verschuldigd: zonder zijn monnikenarbeid zou de reconstructie van het huis van de schilder onmoge lijk zijn geweest. De herinrichting begon in de zomer van vorig jaar. Het kar wei had volgens de oorspron kelijke planning klaar moeten zijn op 15 juli, Rembrandts verjaardag- Zoals bij bouw werkzaamheden vaker het ge val is, trad er vertraging op zodat de heropening moest worden verschoven naar 25 september. Tijdens een rondleiding door het pand waar werklieden ook de komende maanden nog druk aan de slag zullen zijn, verze kert directeur Ed de Heer dat deze nieuwe datum zeker wordt gehaald. Procedure Als de reconstructie klaar is, kijkt hij terug op drukke en spannende jaren. Het Cuypers- genootschap probeerde de her inrichting met een juridische procedure tegen te houden om dat het meende dat de inrich ting van K.P.C. de Bazel uit 1908 als waardevol architecto nisch cultuurgoed niet verlo ren mocht gaan. Het Rem brandthuis werd op 15 juli vorig jaar, toevallig op Rem brandts verjaardag, door de rechter in het gelijk gesteld en het Cuvpersgenootschap zag af van hoger beroep. De waardevolle onderdelen van het 'oude' interieur zijn overigens behouden gebleven en in grote harmonie verdeeld tussen het Drents Museum in Assen en de ABN Amro-vesti- ging aan de Vijzelstraat in Am sterdam, ook een schepping van De Bazel. Financiering De Heer moest de afgelopen ja ren bovendien veel en soms vruchteloze energie steken in het rond krijgen van de finan ciering van elf miljoen gulden. Voor dat bedrag werd ook de nieuwe vleugel naast het oude Rembrandthuis gebouwd die vorig jaar mei werd geopend door prins Willem-Alexander. De financiering is veilig ge steld dankzij overheidssubsi dies en bijdragen van sponsors en fondsen, terwijl ook een banklening soelaas bood. Maar De Heer probeert op dit mo ment nog steeds extra sponsors te vinden, onder meer om de lasten van de lening van drie miljoen gulden te verminde ren. Nu de afronding van de recon structie met rasse schreden na dert, acht De Heer het hoog tij d het team inhoudelijke experts achter de herinrichting in het zonnetje te zetten. Een van hen was Henk Zantkuijl, deskun dige op het gebied van zeven- tiende-eeuwse Amsterdamse woonhuizen, die Het Rem brandthuis geheel belangeloos en met tomeloze energie van advies heeft gediend. Dankzij Zantkuijls onderzoek benade ren de kleuren straks zoveel mogelijk die uit de tijd dat Rembrandt er woonde, schil derde, leerlingen opleidde en zijn kunsthandel dreef. Zo krijgen de plafonds in de keu ken en de 'Groote Schildercae- mer' een okergele kleur, die op de begane grond Engels rood is en worden de plafonds in de 'Kunst Caemer' en 'Kleine Schildercamer' van een combi natie van okergeel en grijs voorzien. Verzamelaar Op de vloer van onder meer het 'Cantoor' komen zeventiende- eeuwse groene, geglazuurde en terracottakleurige plavuizen te liggen. Deze hebben gediend als ballast voor een schip dat aan het eind van de achttiende eeuw is gezonken bij Stavoren in de toenmalige Zuiderzee. Schip en plavuizen lagen twee eeuwen op de zeebodem en werden deze eeuw gelicht, waarna de tegels eerst terecht kwamen bij de Bataviawerf in Lelystad. De ambtenaar die in 1656 de 'Kunst Caemer', volgepakt met het grootste deel van Rem brandts verzameling kunst- en zeldzaamheden betrad, moet om te beginnen naar adem heb ben gehapt. De kunstenaar was een gepassioneerd verzame laar die zich ondanks zijn schuldenlast nooit kon be- dwingen.Hij kocht blijkens de lijst een enorme voorraad spie sen, hellebaarden, zwaarden, geweren, schilden, harnassen, helmen, muziekinstrumenten, stoffen, porseleinen beeldjes, Venetiaans glaswerk, munten, penningen, globes, schelpen, koralen, paradijsvogels, mine ralen en fossielen. Hypotheek In prentwinkels en op veilin gen schafte hij bovendien zon der op geld te letten werk van beroemde Italiaanse meesters als Titiaan en Rafael en van Duitse als Dürer en Holbein aan. Voor een prentje van Lu cas van Leyden legde hij grif 179 gulden neer en voor een schilderij van Rubens zelfs 424 gulden. Dat waren voor die tijd reusachtige bedragen. Daarbij moet bovendien worden aan getekend dat Rembrandt er zelfs nooit in slaagde de 13.000 gulden af te betalen die hij in 1639 voor de aankoop van zijn huis had geleend. Doelstelling van de recon structie is zoveel mogelijk ze- ventiende-eeuwse sfeer in het huis terug te brengen. In de 'Sael', door Rembrandt als woon- en slaapkamer ge bruikt, treffen de bezoekers vanaf 25 september ook een bedstede aan. Daar heeft Rem brandt niet zelf in gelegen, maar het is wel een gaaf en au thentiek exemplaar uit de eer ste helft van de Gouden Eeuw. GPD Doordat de herinrichting meer tijd vergt dan gepland, is de her opening van het Rembrandt huis uitgesteld. foto Cees Zorn/GPD door Hans Hoogeridijk Soms heb je, als tijdelijk in woner van Rusland, bezoek uit eigen land nodig om je dui delijk te laten maken dat er hier verschrikkelijk veel niet deugt. Wij zijn er na ruim vier jaar wel aangewend datje op de vreemd ste tijden geen warm water in je peperdure flat hebt. Dat het winkelpersoneel en de ambte naren nog even horkerig zijn als in de Sovjettijden, doen we schouderophalend af. En dat al les en iedereen corrupt is, is voor ons ook geen verrassing meer. Maar krijg je bezoek uit Neder land en is daar ook nog iemand bi j die geb oren is in Suriname en een lichtbruin kleurtje heeft, dan word je gedwongen met an dere ogen te kijken. We hadden onze dochter en haar vriend voorbereid op extra controles door politie en douane, omdat ze hem wel eens voor een Kauk- asiër zouden kunnen houden. En Kaukasiërs, hier steevast "zwarten' genoemd, worden on voorstelbaar gediscrimineerd. Bij aankomst op het vliegveld was het al raak. Na de uiteraard lange inspectie van haar papie ren liet de douane onze dochter met haar koffer gewoon doorlo pen. Maar haar vriend moest al les uitpakken. Hij onderging het met een glimlach, net als de po litiecontroles later in Moskou. Eigenlijk viel het nog mee. Maar toch gingen we alles weer met andere ogen bekijken. De onbeschoftheid van het winkel personeel bijvoorbeeld. Kom je ruim voor sluitingstijd in een winkel om nog iets te kopen, wordt er geschreeuwd 'sakrito' (gesloten). „Hoe bedoelt u? We hebben nog een kwertier.„Ge sloten", roept de norse vrouw nog een keer en gooit de deur dicht. Onze gasten staan per plex: „Er is hier toch werkeloos heid. Je zou zo'n vrouw gelijk op straat moeten zetten." Over het weggedrag van de Moskovieten zijn ze helemaal verbijsterd. Links en rechts in halen, onverhoedse uitwijkma- noeuvers als er weer een gigan tisch gat opduikt, met meer dan 120 door de stad scheuren en het totaal negeren van zebra's. Wij zijn eraan gewend, maar zij staan doodsangsten uit. Aan het belachelijke systeem dat buitenlanders tien tot vijf tien keer zoveel betalen voor de musea als de Russen zijn we ook gewend. Voor heel veel dollars konden we kaartjes bemachti gen voor het beroemde Bolsjoi- theater. De kaartenmarkt is in handen van de maffia. Eenmaal binnen werden we honds be handeld door het garderobeper- soneel en toegeschreeuwd door de vrouw die ons naar onze plaatsen leidde. Op de dag van vertrek werd er in Rusland een vliegtuig gekaapt. Het laconieke commentaar van de vriend van onze dochter: „Nou dan zullen ze mij op het vliegveld wel extra controle ren." Hij kreeg gelijk. „Geboren in Paramaribo, in Suriname? Dat kennen we niet", zei de feeks achter het loket. Een vriendelijke Rus, want die zijn er ook, wilde hulp bieden, maar werd weggeblaft. Slotconclusie van onze gasten: „Prachtig land, maar je zult er maar moe ten wonen." GPD 'Advertentie Bel nü: D-reizen ^DsHëK 0900- Of CA NAJP. (OF BEL) EEN VAN ONZE DREIZEN VAKANVEWINKELS (ZIE VOOR TELNUMMERS SBS-TEXT MC. SOI OF GOUDEN GIDS) Tom Poes had genoeg gezien. Voorzichtig daalde hij het trapje af en sopte door de modder naar de vaste grond, juist op het moment dat commissaris Bulle Bas op zijn avondronde het terrein passeerde. „Dat treft goed", zei Tom Poes. „U moet daar binnen eens kijken!" „Waarom?" vroeg de politiechef, terwijl hij een blik vol tegenzin op het gebouwtje wierp. „Ik heb wel wat anders te doen dan friteskra men te inspecteren." „Het is geen friteskraam", zei Tom Poes. „Het is een speelhol. Er wordt gegokt - en dat is toch verboden?" „Huh?" hernam de commissaris. Hij fronste de wenkbrauwen en bezag de keet met nieuwe ogen, zodat nu het geluid van vallende munten en opgewonden uitroepen tot hem doordrong. De plichtsgetrouwe beambte aarzelde niet langer; hij betrad de modder en stampte de treden op. „Wat is hier aan de hand?" vroeg hij bars. „Hazardspel, huh? Mag ik je papieren eens even zien?"„Oho!" riep de ondernemer uit. „U jaagt een arme, oude man de stuipen op het lijf! Men mag toch zeker wel een onschuldig spelletje doen? Daar heeft toch niemand last van?" „Een onschuldig spelletje?" herhaalde de commissaris. Hij wees be schuldigend op Joost, die met een hoed vol geldstukken voor een ap paraat stond en snauwde: „Wat is dat dan?" „Behendigheid", verklaarde de grijsaard. „Die meneer is een héél knappe speler; hij wint altijd!" Hans Belterman Aardappelkoekj es met basilicum Als bijgerecht doen de aardappelkoekjes het bij veel gerechten erg goed. Ze kunnen ook als een hapje bij een glas droge witte wijn worden gegeven. U kunt ze zowel met als zonder knoflook maken. En de basilicum laat zich goed door andere tuinkruiden zo als peterselie en dille vervangen. De aardappelkoekjes lenen zich 's zomers goed om bij gemengde koude vleeswaren (ham, rosbief, frican deau e.d.) en een frisse groene sla te geven. Voor ca. 20 stuks: 300 gram aardappelen, zoals bintjes; zout; witte pe per uit de molen; 200 gram bloem, gezeefd; 1 eier dooier; 4 eetl. gesmolten boter; 4 eetl. (of meer) melk; 16 verse basilicumblaadjes, in uiterst smalle reepjes (draadjes) gesneden; 1 - 2 teentjes knoflook, ragfijn gehakt of uitgeperst (niet per se noodzakelijk). Kook de aardappelen in ruim water waaraan wat zout is toegevoegd gaar. Laat ze even droogstomen en prak ze daarna zo fijn mogelijk. Strooi er wat peper over en voeg losgeroerde eierdooier, boter, melk, ba silicum en eventueel knoflook toe. Strooi bloem door een zeef erover. Roer alles (met elektrische garde met deeghaken) krachtig door en voeg wat extra melk (of water) toe in dien het deeg wat al te stijf blijkt te zijn uitgevallen. Rol het deeg op een met wat bloem bestoven werk vlak uit tot een lap met een dikte van 1 centimeter. Steek er met een uitsteekvormpje of een dun glas rondjes met een middellijn van 4 - 5 centimeter uit. Leg de koekjes op een met wat boter bestreken bak plaat. Schuif de plaat in het midden van detot220°C. voorverwarmde oven. Bak de koekjes in 15 -17 minu ten gaar. Dien ze zo warm mogelijk op. Tip: basilicum laat zich heel goed vervangen door fijngehakte platte peterselie en bij gerechten met vis doet fijngesneden cjille het goed in de koekjes. Moskou Sleutelwoord In sommige vakjes staat een getal dat correspondeert met een getal in de balk onderaan. De letters die ingevuld worden in de vakjes meteen getal, kunnen ook op de balk worden ingevuld. Verticaal vormen de letters in de eerste en derde kolom ook een woord. Hoe luidt het sleutelwoord? 1. In het midden gelegen; 2. koning van Sparta;3. emissie; 4. drinkgerei; 5. braadrooster; 6. roofdier; 7. drang; 8. cijferverwerkend. Oplossing maandag das-s-bal -kasteel- est-o-eet 1-emmer-o si-a-i-al -dun-nor- ra-i-d-ka ij - gevel - a sla-a-ion -ontaard- ets-1-een Door: Jordi BLoem Gisteren klom het kwik in de thermo meterbuis op veel plaatsen in de regio nog naar rond de zomerse waarde van 25 graderi, maar vandaag wordt het niet warmer dan een graad of 22. Ook na van daag is het een paar dagen aan de koele kant. In ieder geval be hoort daarmee wel het benauwde weer even tot het verleden. Onder invloed van een koufront komt vanochtend veel bewolking voor en soms regent het. Mogelijk treedt op een enkele plek nog onweer op, maar zware buien blijven uit. Vanmiddag vertoont het wolkendek steeds vaker scheuren en dus breekt de zon geleidelijk door. Verder blijft het dan overwegend droog. De zuidwestelijke wind is over land matig, rond 4 Beaufort. Vanavond verandert er weinig, dus opklaringen overheersen. Vannacht daalt de tempera tuur naar een graad of 15. Morgen koerst een depressie via de noordelijke Noordzee naar Noorwegen. Het lagedrukgebied houdt het weer bij ons echter in zijn greep, waardoor nog een paar buien mogelijk zijn. Toch laat de zon zich ook geregeld zien. temperatuur is lager dan vandaag met maximaal N09 warm 20 graden. De zuidwester l«jMI, blijft een rol spelen en bereikt I j vaak 4 Beaufort. Donderdag 'vf ZW4l/ is ook nog een bui(tje) moge- - i lijk, maar vanaf vrijdag iliWLL: crf~j begint de luchtdruk in onze jo contreien langzaam opnieuw r~jj~jJ te stijgen en dat betekent een |z^ ;#J£j f geleidelijk terugkeer van zon en warmte. De wind zwakt eveneens af. Vrijdag wordt het al rond 22 graden en doet de zon goed haar best. Zaterdag lijkt een zonnige en zomerse dag te worden met gemiddeld over de regio 25 graden. Vooruitzichten weer max. min. wind 20° 15° ZW 4 20° 14° ZW 4 25° 15° W 3 ZOn A' A dinsdag Oonder21.51 woensdaq op 5.53 Maan dinsdag onder 0.57 woensdag op 15.20 Nautisch bericht Er waait een zuidwestelijke wind. Aan de kust wordt soms kracht 5 bereikt. Het zicht zal meest goed zijn. De kustwatertemperatuur bedraagt 19 graden. Er is onweer mogelijk. Waterstanden DINSDAG Hoog water Laag water 20 JULI EK uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 08.16 191 20.31 176 02.05 192 14.15 149 Terneuzen 08.31 216 20.56 200 02.30 201 14.39 158 Bath 09.25 254 21.47 236 03.28 228 15.39 187 Roompot Buiten 08.20 144 20.35 129 02.15 151 14.30 113 Z'zee/Colijnsplaat 09.45 146 21.55 134 03.20 157 15.40 119 Stellendam Buiten 08.21 141 20.41 118 01.55 105 14.45 068 ,Wemeldinge 09.45 165 22.00 151 03.25 169 15.40 132 Krammersl. West 09.45 157 21.55 144 03.20 165 15.40 128 WOENSDAG Hooc water Laag water 21 JULI uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 09.10 169 21.36 156 02.56 176 15.14 140 Terneuzen 09.25 193 21.49 180 03.20 185 15.46 148 Bath 10.15 227 22.40 212 04.16 211 16.25 174 Roompot Buiten 09.15 127 21.40 114 03.15 141 15.35 110 Z'zee/Colijnsplaat 10.30 135 22.45 124 04.10 149 16.30 117 Stellendam Buiten 09.22 125 21.41 107 02.45 098 15.56 070 Wemeldinge 10.35 151 22.55 139 04.10 161 16.35 129 Krammersl. West 10.30 144 22.50 132 04.10 157 16.35 126 L Lagedrukgebied H Hogedrukgebied ijQs? zonnig lichte sneeuw m|sl Koufront Warmlefronl 'J||^ licht bewolkt Mm lichte regen hagel malige regen Samengesteld front zwaarbewolkt zware regen Isobaar Europa: Britse koelte VERWACHTING VOOR DINSDAGMIDDAG 20 JULI 1999 Zomerliefhebbers op de Britse eilanden treffen het morgen niet. Door de invloed van een lagedrukgebied vallen er vrij veel buien en de zon is maar weinig te zien. Daarnaast waait er een stevige weste lijke wind en klimt alleen in Engeland de temperatuur nog boven de 20 graden uit. Ook in delen van Scandinavië vallen buien, maar dank zij een zuidelijke stroming wordt de 20 graden op meer plaatsen overschreden. In Zuid-Zweden kan het zelfs 28 graden worden. Tussen Noord-ltalië en Duitsland ontwikkelen zich in de warme en vochtige lucht een aantal onweersbuien. Heel andere omstandighe den heersen boven de oostelijke helft van Europa. De zon kan vrijwel ongehinderd schijnen waardoor de temperaturen hoog kunnen oplopen. In het uiterste westen van Tsjechië kan het aan het einde van de dag lokaal onweren, maar in de rest van Tsjechië en ook in Slowakije en Polen is veel zon en plaatselijk kan de tropische waarde van 30 graden bereikt worden. Ten zuidoosten van deze landen is het alleen maar heter. In de middag klimt het kwik in de brandende zon op veel plaatsen boven de 30 graden uit. In Zuidwest-Europa is het nog heter. In het Spaanse binnenland wordt het 32 tot 38 graden. Aan de Costa's is het enkele graden minder heet. In Noordwest- Frankrijk kan een enkele drup regen vallen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 4