Steun voor slachtoffers geweld t PZC Tour-werkstuk als spijbelstraf Nieuwe wet leidt tot toename aanvragen schuldhulpverlening CAMBODJA zeeland 15 bezoektijden ziekenhuizen noorderburen agenda lezers schrijven geslaagd scheepvaartberichten ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! bij nader inzien dinsdag 20 juli 1999 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag 19.00-20.00 uur, woe, za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde ziekenhuizen Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.00- 15.00 en 18.30-20.00 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11.00- 11.30,14.00-14.30 en 19,00- 19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NPZierikzee tel.(0111)430000 dag. 15.00-16.00 en 18.30- 19.45 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PATerneuzen tel. (0115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6,4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek dag. 14.00-19.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-15.00 uur en 18.30-19.30 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirks land tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Brugge Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel.(0032)50 452111 dag. 14.00-20.00 uurfm.u.v. IC en hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas SintLucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur(m.u.v. IC en hartbewaking) l Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur l Rotterdam Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Dr Molewaterpleirr40 3015 GD Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) Sophia Kinderziekenhuis Dr. Molewaterplein 60 3015 GD Rotterdam tel. (010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskun- de: dag. 11.00-12.00 en 18.00- 20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur Dr. Daniël den Hoed Kliniek Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur City Online/Internet Postbus 18 4380 AA Vlissingen. http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl NIET VOOR INGEZONDEN BRIEVEN. BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Knight Ridder Finan cial (KRF), Deutsche Presse Argentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agen cy ii. 'A). door Nils ten Brinke Geweld is van alle tijden en komt overal voor: in relaties, op het werk en op straat. Het Goereese platform 'Te gen Geweld' is nog in oprichting, maar de initiatiefnemers Annelies Segers en Willeke van Brussel weten precies waar het naar toe moet: „Een steunpunt bie den aan mensen die hun ervaringen van geweldsgebruik niet aan hun omgeving kwijt kunnen." Met de sluiting van het bureau slachtofferhulp in Middelhar- nis zijn zulke gespreksgroepen ook hard nodig, menen zij. „Op Goeree- Overflakkee rust een hardnekkig tahoe op het praten over geweld binnen rela ties" Aanleidingen voor het oprichten van het platform zijn er te over. Het in Mid- delharnis gevestigde Goereese bureau voor Slachtofferhulp is in april geslo ten. Onlangs werd een jongen bij de bushalte in Stellendam in elkaar gesla gen door vier jongeren van rond de zes tien jaar. Een Turkse vrouw die met haar kinderwagen wandelde, werd dit voorjaar door jongeren bespuwd, uit gescholden en in elkaar geslagen. Het zijn enkele incidenten, die Goeree- Overflakkee eind vorig jaar en begin dit jaar deden opschrikken. Volgens Annelies Segers en Willeke van Brussel, medeoprichters van het bur gerinitiatief platform tegen Geweld, is het aantal geweldsdelicten de laatste maanden onmiskenbaar toegenomen. „Tegelijkertijd kunnen mensen die door geweld worden getroffen onvol doende terecht bij professionele instan ties", stelt Van Brussel. „Er is een bu reau voor slachtofferhulp in Brielle, maar voor mensen van het eiland is de drempel te hoog om naar een instantie op Voorne-Putte te stappen." Meldpunt Segers en Van Brussel hebben daarom hun eigen telefoonnummers ter be schikking gesteld als mensen van het eiland hun verhaal kwijt willen en steun zoeken. „Het streven is om tot één centraal telefonisch meldpunt te ko men en alle activiteiten van het plat form in één centrum te bundelen." Naast de telefonische hulp, organiseert het platform regelmatig groepsge sprekken. „Het belangrijkste van die gesprekken is dat mensen het gevoel krijgen dat ze niet alleen staan", bena drukt Van Brussel. „Op Goeree- Overflakkee rust een hardnekkig taboe op het praten over geweld binnen rela ties. Men schaamt zich, stelt zich on derdanig op, verwijt zichzelf van alles en gaat er zonder steun van de omge ving vervolgens psychisch volledig aan onderdoor. Het gekke is vaak dat er vrouwen in dezelfde straat zijn, die de zelfde problemen hebben. Die hopen we met het burgerinitiatief met elkaar in contact te brengen." „Geweld is van alle tijden en we denken zeker niet dat we het fenomeen kunnen uitroeien", zegt Segers. „Daarom is het belangrijk dat mensen ermee leren om gaan en dat het probleem bespreekbaar wordt gemaakt." Willeke van Brussel (links) en Annelies Segers willen met hei de staan. e platform in oprichting slachtoffers van geweld terzij- foto Marijke Folkertsma. door Andries Molengraaf Hij weet niets van wielrennen, heeft nog nooit naar de Tour de France gekeken, maar moet dezer dagen aan de buis gekluisterd zitten om het wieler spektakel in Frankrijk te volgen. Bart Koopman uit Capelle aan den IJs- sel heeft van zijn gymleraar op het Rot terdamse Libanon Lyceum de taak ge kregen een werkstuk over de Tour te schrijven, omdat hij het afgelopen jaar geregeld de gymles heeft verzuimd. Dat hij lik-op-stuk kreeg, hoorde hij op de allerlaatste dag van het schooljaar. „Ik moest er eerst om lachen. Okee. ik heb echt wel een aantal keren gespij beld. Vooral omdat de gymles steeds aan het einde van de dag was. De laatste twee uren. Dan is het verleidelijk om die over te slaan. Maar dat dat tot zo'n taak zou leiden, had ik nooit ver wacht.." Het verslag dat Koopman moet maken, moet bestaan uit acht A-viertjes tekst. Naast een algemeen verhaal moet hij individuele portretten schrijven van een bekende sprinter, een goede tijdrij- der en een goede klimmer. Weet hij in dat verband wat de bolletjestrui is? „De wat? De bolletjestrui? Nee, nog nooit van gehoord. Is dat de trui voor de beste klimmer? Oh, weer wat geleerd." Nu de Tour de France zijn laatste week is ingegaan, moet Koopman erkennen dat hij nog maar bar weinig van het eve nement heeft gezien. Weet Koopman al welke klimmer, sprinter en tijdrijder hij apart gaat por tretteren? „Geen idee. Virenque? Hoe spel ik dat? Is dat een klimmer? En Cip- polini? Is dat een sprinter? Is 'ie goed? En een tijdrijder dan? Hoe zeg je? Arm strong? A-r-m-s-t-r-o-n-g? Cool. Heb je nog een paar ideeën voor me?" Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiter lijk 7 dagen. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. door Michelle Koek VLISSINGEN - Het aantal mensen dat zich bij de Gemeen telijke Kredietbank (GKB) aan meldt, is sinds medio vorig jaar explosief toegenomen. De nieu we Wet sanering natuurlijke personen (Wsnp) is daar de oor zaak van. De GKB's in Vlissin gen, Middelburg, Goes en Schouwen-Duiveland kunnen de hulpvraag nauwelijks aan en hanteren een wachtlijst. De Wsnp is in december 1998 in gevoerd om mensen die voor heen niet konden worden gehol pen alsnog uit de schulden te helpen. Schuldeisers die hulp verleningstrajecten van de GKB tegenwerken, kunnen nu via de rechter worden gedwongen aan een door de kredietbank opge stelde schuldsanering mee te werken. Drukte Volgens de GKB's heeft de in voering van de Wsnp een aan zuigende werking op het aantal aanmeldingen. „Mensen die we eerder naar huis moesten stu ren, melden zich nu weer aan", zegt H. Cijsouw van de Vlissing- se GKB. In Vlissingen hebben in het eerste halfjaar ongeveer tweehonderd mensen een aan vraag gedaan, vijftig meer dan vorig jaar. Bij het Walcherse centrale meldpunt voor schuld- hulpvexiening is inmiddels ex tra menskracht aangetrokken om de drukte de baas te blijven. „Door deze toename is een be hoorlijke achterstand ontstaan. We proberen hem voor septem ber weg te werken. De GKB in Middelburg heeft ook met topdrukte te maken. Maar hoeveel mensen in het af gelopen halfjaar een aanvraag hebben ingediend, is onbekend. „We hebben er vooralsnog geen zicht op", zegt A van Oefelen. „Ook hier staan mensen op een wachtlijst." Postorderbedrijven Ook Schouwen-Duiveland be merkt een stijging in het aantal aanmeldingen. De omvang van het aantal aanmeldingen is on bekend; wel is inmiddels door twintig mensen een beroep op de Wsnp gedaan. Dat de toena me van het aantal aanvragen uitsluitend aan de Wsnp te dan ken is, durft de GKB in Zierik- zee niet te zeggen. „Eigenlijk neemt het aantal aanvragen al een paar jaar toe en worden de schuldpakketten steeds groter en gecompliceerder. Mensen hebben vaak meerdere leningen afgesloten en kopen veelal bij verschillende postorderbedrij ven. Ook de schulden worden steeds hoger vertelt een woordvoerder. B. van der Veer, woordvoerder sociale zaken van de gemeente Goes, snapt dat wel. In zijn ge meente is in het afgelopen half jaar het aantal aanvragen van 31 naar 49 gestegen. Het over grote deel van de mensen die bij de GKB aankloppen, beschik ken over een inkomen op bij standsniveau. In een consump tiemaatschappij, waarin bijna niets te veel is, willen ook deze mensen meedoen. Neckerman en Wehkamp leveren moeiteloos goederen op afbetaling en geld lenen wordt hen ook makkelijk gemaakt. Sla een willekeurig blad open en je kunt 'vandaag bellen en morgen tellen'." Andere veel voorkomende rede nen waarom mensen in de schuldsanering belanden zijn verbroken relaties en een terug val in het inkomen. Volgens de GKB's is de toename van het aantal aanmeldingen geen re den tot alarm. „Tegenwoordig durven mensen ook sneller om hulp te vragen", aldus N. Ma- qdache, sectiehoofd van de in take bij de GKB in Middelburg. „Vroeger dacht men: dit lossen we zelf wel op. Nu zien ze sneller de voordelen van hulp." Van der Veer: „En dat is ook de bedoe ling, want hoe sneller mensen komen, hoe eerder ze van hun schulden verlost raken." Bromfietsen gestolen KOEWACHT - In de Berlaers- straat in Koewacht zijn zondag twee bromfietsen gestolen. Van een zestienjarig meisje uit het Stekene werd haar zwarte Peugeot ontvreemd en een ze ventienjarige jongen uit Sint Gillis-Waas mist zijn zwarte Aprilia. In beide gevallen werd het slot geforceerd. Middelburgh VIII De PZC van zaterdag 17 juli be steedde veel aandacht aan het persbericht van b en w waarin zij 'voltallig en onverdeeld, een verklaring het licht doen zien die de hoop op een grootse toe komst doet herleven' (citaat uit Manieren-II). Wat ik miste zijn twee zaken: 1. het college zal zich vanaf nu moeten onthouden van indivi duele mededelingen aan de me dia. Zij zullen een persoon moe ten aanwijzen die namens hen het woord voert; 2. het binnenkort verschijnende 'Rapport Berenschot' over de arbeidsverhoudingen in het stadhuis zal een messcherpe analyse moeten bevatten om trent de te nemen maatregelen om de toestand te normaliseren en in hoge mate te verbeteren. Iedereen, van hoog tot laag, zal hieraan op korte termijn zijn/- haar volledige medewerking daadwerkelijk willen en moeten verlenen op straffe van beëindi gen van het dienstverband. Als, onder meer, aan deze pun ten wordt voldaan is er een mo gelijkheid die grootse plannen uit te voeren, waarvoor de ge meenteraad in zijn vergadering 1 EVENEMENTEN CADZAND BAD - Bezoekerscentrum 't Zwin, 10.00 uur: Excursie door natuurge bied 'tZwin met gids; GOES - Kerkplein RK Kerk, 11.00 uur: Concert door de Zeeuwse Koorschool; Grote Kerk, 13.30 uur: Carillonconcert doorSjoerd Tamminga; KOUDEKERKE - Camping Dishoek, 21.30 uur: Jelle Kuiper speelt Herrie in de tent; MIDDELBURG- Lutherse Kerk, 20.00 uur: Orgelconcert door Dorthy de Rooij; De Drvkkery. 11.00 uur: Dolf Verroen en Hedwig von Bülow lezen voor kinderen en andere grote mensen; Zeeuws Museum, 15 uur: Abdijrondlei ding over het Betoverde Plein met gids; NEELTJE JANS - Parkeerplaats Ooster- scheldekant, 19.00 uur: Natuurexcursie met gids; NIEUWVLIET - Parkeerplaats Bos van Erasmus en de Knokkert, 21.30 uur: Ex cursie naar vleermuizen, uilen en andere dieren met gids van Staatsbosbeheer; OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 16.30 en 19 uur: Roofvogelshow; RITTHEM-FortRammekens, 13.00-17.00 uur: Bezichtiging fort (t/m 31/10); 19.30 uur: Wandelen door de natuur in en om het Fort met gids; SEROOSKERKE - Camping Olmenveld, 19.00 uur: Circus Bongo; VEERE - Centrum, 10.00-17.00 uur: Histo rische Markt; FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, 14.00 uur: Ratjetoe; 14.00 en 20.00 uur: The Mum my; 20.00 uur: Notting Hill; Cinemactueel, 14.00 uur: De Koning en ik; Kabouter Plop; 14.00 en 20.00 uur: The Matrix; 20.00 uur: Notting Hill; 21.00 uur; La Stazione; HULST - De Koning van Engeland, 14.00 uur: Kabouter Plop; Ratjetoe; De Koning en ik; 20.00 uur: Cruel intetnions;The Ma trix; Bride of Chucky; Notting Hill; The Mummy; Entrapment; MIDDELBURG - Cinema, 20.30 uur: Caro Diaro; VLISSINGEN - Cine City, 13.45 en 16.15 uur: De Koning en ik; Kabouter Plop; As- terix Obelix; 13.45, 16.15 en 19.00 uur: Ratjetoe; 13.45,16.15,19.00 en 21.45 uur: The Matrix; Notting Hill, The Mummy; 19.00 uur: La vita bella; 19.00 en 21.45 uur: Entrapment; Waking Ned Dive; 21.45 uur: Cruel Intentions; Letters from a killer; TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG - Archeologisch Muse um. 13.30-17 uur: Gewijde dieren van de Kelten, godheden uit de Romeinse tijd en heiligen uit de middeleeuwen (t/m 30/9); ST. ANNA TER MUIDEN Streekland- bouwmuseum Agrimuda, 10.30-12.30 en 13.00-17.30 uur: 'Baas, Bazinne - knecht en meid. Boerenwerk in verleden tijd' (t/m 30/9); AXEL- Streekmuseum, 13.30-17uur:Een molen herrijst, geschiedenis van molens en molenrestauratie in Axel (t/m 27/8); BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 11.00-17.00 uur: 'Karakters', foto's van Jan Nederveen (t/m 19/9); Werken Hen- nie van der Vegt, Eddy Roos en Jan Steen (t/m 22/8); Interium, 9.00-17.00 uur: 'Kalverliefde', schilderijen van Helma Kotoum (t/m 5/9); BROUWERSHAVEN - v.m. Stadhuis, 10.00-12.30 uur: Eva Deurloo, tekenin gen en schilderijen (t/m 4/8); Grote Kerk, 13.30-16.30 uur: Nelly Nelis- se-Jumelet (aquarel, acryl en olieverf) t/m 29/7; BURGH HAAMSTEDE - Museum De Burghse Schoole, 11.00-16.00 uur: Ver kade albums en Zeeland in de prehistorie (t/m 11/8);Waterland Neeltje Jans, 10.00- 17.30 uur: Paul Kamper, foto 'roestland- schappen'(t/m 31/7); 'Earth light water Steel reflections' (t/m 31/7); Nederlandse Hervormde Kerk, 13.30- 16.30 uur; Miems van Citters, bronzen, etsen en olieverfschilderijen (t/m 31/7); DOMBURG - Museum Marie Tak van Poortvliet, 13.00-17.00 uur: Lucie van Dam-v. Isselt (1871-1949) 'Meizoentjes', schilderijen (t/m 15/8); HetNoorderlicht, 16.00-20.00 uur: 'Kunst in Domburg', 100 werken uit de 19de en 20ste eeuw (t/m 2/9); EMMADORP - Bezoekerscentrum Saef- tinghe, 10.00-16.00 uur: 'Waar een wil is, is een weg' Richard Bleijenberg, beeld houwwerk (t/m 15/8); GOES -Museum voorZuid- en Noord-Be veland, 10.00-17.00 uur: Goese schutters in de 17e en 13e eeuw (t/m 18/9); Stadskantoor, 9.00-17 00 uur: Werk van George Schade (t/m 3/9); GRIJPSKERKE - Zijdemuseum, 13.30- 17.30 uur: Satya Paul, Indaas mode-ont werper met zijden kleding (t/m 31/7); Imkerij Poppendamme, 10.00-17.00 uur: Muizenen rattenvallen uit de hele wereld (t/m 1/11); KAPELLE - Gemeentehuis, 8.30-12 en 13- 16 uur: Werken Ad van Noort (t/m 23/7); MELISKERKE - v.m. Gemeentehuis, 9.00- 12.00 en 14.00-16.00 uur; Foto's van Ente Breed (t/m 26/8); MIDDELBURG - Roosevelt Study Center, 11-12.30 en 13.30-16.30 uur: New York in the 1930's, werken fotografe Berenice Abbott (t/m 29/10); Zeeuws Museum, 11.00-17.00 uur: Lucie van Dam-v. Isselt (1871-1949) 'Meizoen tjes', schilderijen (t/m 15/8); Werk van 10 Europese kunstenaars (t/m 3/10); Wandelkerk, 11.00-17.00 uuren Synago ge 10.00-16.00 uur: Schilderijen van An- dré Kappert (juli); Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Het betoverde plein (t/m 4/9); Abdijplein, Het betoverde plein', werk van 10 Europese kunstenaars, beelden en objecten (t/m 3/10); De Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Buenas dias time (t/m 29/8); De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17.00 uur: Piet Dieleman, Erik van Lies houten LucTuymans, 'schildersverdriet" (t/m 29/8); OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 10.00-18.00 uur: Wouter Kabouter (t/m 5/9); expositie 'hout', houten voor werpen (t/m 5/9);Werk leerlingen Ronald Mullié (t/m aug.);Heemtuin: Drie strand huisjes van drie Zeeuwse beeldend kun stenaars (t/m 26/9); Toeristisch Centrum Oranjezon, 9.00- 16.00 uur: Werken Ludmila Kalmaeva (t/m 31/7); RENESSE - Blikmuseum De Blikvanger, 10.00-12.00 uur: 'Scheepjes in de fles' van Bert van der Kruk (t/m 27/8); SLUIS - Raadskelder, 14.00-17.00 uur: Bob Tomanovic, aquarellen en olieverf schilderijen (t/m 18/7); TERNEUZEN - Galerie Rue Neuve, 13.15- 18.00 uur: Antieke en klassieke schilderij en uit de Haagse school (t/m 1/8); VEERE -Museum De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur: Frans Dingemanse, an tieke Zeeuwse mesheften (t/m 31/10); mutsen en hoeden van Zeeuwse streek- drachten (t/m 31/10); Han van den Broe- ke, aquarellen (t/m 12/9); Grote Kerk. 10.00-17.00 uur Expositie Duitsland/Nederland (t/m 15/8); VLISSINGEN - Stedelijk Museum, 10.00- 17.00 uur: Vuurtorens in de kunst, diver se kunstenaars (t/m 31/10); Schatten uit de Schelde (t/m 2001 WESTKAPELLE-Polderhuis, 10.00-18.00 en 19.00-21.00 uur: Walcheren 1944, ex positie over de aanval van de geallieerde troepen op Walcheren (t/m 30/7); IJZENDIJKE - Streekmuseum, 13.00- 17.00 uur: 'Het mooiste wat je in huis hebt' (t/m 2/10);YERSEKE - Museum voor Schaal- en Schelpdieren, 10.00-16.00 uur: Foto's met diverse thema's (t/m aug; ZIERIKZEE - Galerie De Beddeweeg, 11.00-17.00 uur: Birgit Stigter, kleine bronzen beelden, serviezen en grafiek in cassettes (t/m 24/8); Galerie Noordhavenpoort, 11.00-17.00 uur: Ilse van Loo-Remijn (aquarellen en schilderijen en Frida van Overbeeke-Ver- schuur (sculpturen in brons) t/m 17/7; Burgerweeshuis, 11-17 uur: Zomerten- toonstelling 1999, 45 kunstenaars met 400 beelden en klein antiek (t/m 29/8). Nieuwe Kerk, 10-16 uur: Werk cursisten schildersclub Perspectief (t/m 19/8); HULPCENTRA Alarmnummer voor Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dagen nacht). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht) Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Bureau Vertrouwensarts Kindermishan deling, tel. 0118 628800. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. van 12 juli unaniem weer een zeer groot bedrag ter beschik king heeft gesteld. Of men nu voor of tegen deze plannen is. iedereen zal het er over eens zijn dat slechts sa menwerking in goede harmonie tot iets goeds kan leiden. R. Visser Touwbaan 27, Middelburg Middelburgh IX Terwijl Zeelands Commissaris van de Koningin vergadert on der de Servische sparren in Slo venië, wil het met het Drentse sparretje in Middelburg maar niet lukken. Het relatiege schenk van de Drentse commis saris Ter Beek, wegens lichtge brek gerooid op de Coevordense hei en met graagte door Van Gelder in de Zeeuwse tuin ge plant, wil wegkwijnend na ver lies van 'h' en alle glans maar niet wortelen in de zware doch vruchtbare klei. 'Watergebrek' oordeelde een vrouwelijke professor in de Luchtfietserij, maai- na het vol doen van de nota van een paar miljoen blijft de spar het slecht doen. Terugplanten in de Coe vordense natuur luidt het 'gra tis' advies van deze hovenier. C. Peterson Pieterstraat 1, Veere Geslaagd aan de Hogeschool Zeeland fa culteit techniek voor de volgende oplei dingen zijn: AOT-Techniek: Regulier: Reinier Algera, Lars Hulzebos, Pascal Meerman, Klaas-Willem Roest, Johan van Strien en Patrick Verbakei. Rewic: Gerard Alkema, Robert Andries- sen. Jan van den Berge, Martin den Blan ken, Henderik van den Brink, Rinus van Dam, Petrus de Heer. Cornelis Jonge- pier. Ruud Lemmens, Nico Naalden. Taco Neven, Pieter Ouwendijk, Rob Overbeek, Henk van Petten. Hennie van Pinxteren, Hans Puts, Jo Salden, Andre Scheeper, Cees Stellaard en Kees Zeven hoven. Aquatische Ecotechnologie: Johan van der Aver, Jasper van Bochove, Muriel Brand, Wim Buth, Herman de Coninck, Jan Cees van der Doe, Wilfred van der Duijn Schouten, Esther Elders, Amor Gaillard, Cathalijne van Gorsel, Niels Ha- braken, Olaf van Hoesel, Sophia van der Kaaden, Koen Kea, Maurice Klein, Patrick Kloet, Marloes Kolen, David Kunst, Linda Nederlof, Stefan Nieuwenhuis, Piet de Nijs, Adriaan Oste, Edwin Paree, Esther Peene, Alexander Ruster, Marcel Schets, Bart Stoffels, Andrea Swenne, Kristie Swolfs, DennisVerboon, Sebastiaan Ver munt, Tamara Versprille, Christiaan Vis ser, Ewald van Wijnsberge en Ferry Zijl stra. Bouwkunde: Pieter Delacourt, Rudolp- hus Doggen, Peter Kraamer, Laurens Louis, Jan Murre, Jacob Orgers, Edwin Schinkel, Dingena Schoones, Gerrit de VisserAlvin Vrijhoeven en Yuen Leng Wuu. Chemie: Jeroen Dijksman, Marije Doele- man, Joris Groeneveld, Anke van Heug- (Advertentie) AGNES 18 pas Haiti nr Panamakanaal, AMSTELDIEP 18 pas Scheveningen nr Husum, AMSTELGRACHT 19 te Rauma, ANKERGRACHT 19 pas Bornholm, APOLLOGRACHT18 280 zo New York nr Aberdeen, BATAVIER-8 19 t a Pasajes, BEURSGRACHT19120w BrestnrTurbo, CARIBIC 18ta Vlissingen, CEMILE 18 vnn Gdansk nrCork.COMTESSE 18pasAme- land nr Nordenham, CORAL ISIS 18 t a thv Hanstholm, CORAL MEANDRA 19 te Vlissingen, CORAL OBELIA 18 vn Teesport nr Rafnes, CORALWATER 19 te Porvoo, CRYSTALWATER 19 80 nw Hel goland nr Oostende, DANIELLA 18 te Porto Marghera, DELFBORG 18 70 n Ter schelling nr Pasajes, DINTELBORG 19 te Delfzijl, DOCK EXPRESS-12 18 280 nno Mariana Eil nr Bahamas, DONAU 19 pas Duitse Bocht nr Boulogne, DUTCH MATE 18 t a Porto Torres, DUTCH SAILOR 18 pas Kp Sao Vicente nr Barry, EGBERT WAGENBORG 18 650 o Newfoundland nr Detroit, EGELANTIERSGRACHT 18 pas Orinoco nrMatanzas, ELAND 18 70 w Ouessant, ELSA 18 onderweg nr Puerto Cabello, EMMAGRACHT 18 te Brisbane, ERASMUSGRACHT 19 300 o Brisbane nr Newcastle. FAIRLOAD 19 te Richards Bay, FAIRMAST 18 235 zo Saigon nr Ul- san, FLINTERBORG 17 vn Pori nr Dublin, FLINTERDAM 19 100 no Kp Villano nr Pa tras, FLINTERMAR 19 te Gent, GEOPO- TES-15 18 vn Bahia Blanca nr Bonny, HEEMSKERCK18130zo Madeira nrZee- brugge, HEERENGRACHT 18360wKpFi- nisterre nr Puerto Cabello, IKIENA17 pas Cherbourg nr Corcubion, IRINA 18 pas Gotland nr Grangemouth, ISABEL 18 vn St. Petersburg, ITASCA 19 te Sundsvall, IVERPRIDE 18taPuerto La Cruz.JOBIRK 18 te Kandia, JO CALLUNA 18 250 n Ter- ceiranr New Orleans, JO MAPLE 1873w Monrovia nr Abidjan, JO SPRUCE 18 te Yokohama, JUMBO CHALLENGER 1875 zw Muscat nr Kuantan, KEIZERS GRACHT 19 pas Las Palmas nr Port Har- court, KOGGEGRACHT 18 te Kaskinen, KONINGSBORG 18vn Leith nrHamburg, LEVANTGRACHT18 pas Algiers nr Suez, LIJNBAANSGRACHT 19 45 Veracruz nr llo, LOOTSGRACHT 19te Genua, LUMA- RE 19 te Kaskinen, LYS ROVER 18 vn Klai peda nr Vejle, MARIANNE 19 te Tombo- ladock, MARIN 21 verw te Glueckstadt, MARNEBORG 18 135 o Pentland Firth nr Philadelphia, MERCOSUL URUGUAY 21 verw te Manaus, MICHEL 9 te Norrsun- det, MIGHTY SERVANT-3 18 180 ZO SHANGHAI NR SINGAPORE, MORELOS 18 65 nw Havanna nr Veracruz, NAMA1 19 vn Foynes nr Marseille, NEDLL HONS HU 1825zAden, NEDLLOCEANIA19285 No Singapore nr Hongkong, NOVA FRIESIA 18 vn Inchon nr Davao, P&O NEDLL JAKARTA 18 180 zzo Socotra nr Fremantle, P&O NEDLL JAKARTA 26 verw te Fremantle, P&O NEDLL LOS AN GELES 18 600 nw Christchurch nr Mel bourne, P&O NEDLL VERA CRUZ 19 100 itajai nr Itajai, PLUTO 19 vn Les Sables d'Olonne nr Aveiro, PRINCE OF SEAS 19 onderweg nr St. Nazaire, PRINCE OF WA VES 18 100 nw Lissabon nr Rotterdam, PRINS ALEXANDER 18 vn Kandia nr Al Jubail, RUBYN 19 30 o Athene nr Cardiff, SCOTIA 18 vn Bilbao nrHamburg, SCOT IA 19 120 n Bilbao nr Hamburg, SEA BAL- TICA 18 thv Skagen nr Helsinki, SMIT- WIJS NEW YORK 18 te Kaapstad. STELLA RIGEL 18 pas Juist nr Petit Cour- onne, STELLA WEGA 18 onderweg nr Eastham, STORM 19 te Dintelmond, SWALLOW 19 pas Kp Sao Vicente nr La Spezia, SWAN 18180 no Cristobal nr Bal timore, SWEDER 18 vn Tallinn nr Kristi- ansand. SWIFT 18 te Birkenhead, THEO DORA 18 vn Petit Couronne nr Leixoes, THOMAS DE GAUWDIEF 18 rede Suez, VIKINGBANK 19460wHierronrSetubal, VOLVOX HANSA 18 vn Djibouti nr Port Said, ZUIDERDIEP 18 te Gent. Deze rubriek verschijnt vrijdag weer. Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Of meldt U aan als donateur. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A. 4438 NN, Driewegen (Zuid-Beveland). 'Telefoon: 0113-655784 'Telefax: 0118-623119 Bank: ING 65.07.90.782 (met steun van de Stichting PZC Helpt) ten, RutgerHubregtse, Gunnar Janssen, Linda Kodde, Esmeralda van der Linde, Wouter de Looff, Vincent van Marion en AartTholens. Civiele Techniek: Leonard Bolle, Corne lis Breen, Rene Brusse, Ronald Goetheer, Robert van den Hoven, Sander Jacobse, Floris Louws, Nathalie Merrelaar, Petra Minderhoud, Maurits Otte, Bas de Pag- ter, Sandra Pel en Cor van de Woestijne. Elektrotechniek:Koert Capel, Jan Dek kers, Eric van Dijk, Jeroen van Dongen. Remco Duerink, Meïndert Everaers, Ri chard de Gardeijn, Jelle Haandrikman, Jan Klaassen, Olaf de Kok, Johannes de Koning, Wim Koops, Marcel de Lange, Hans Lievense, Simon Lievense, Leonar- dus van Maanen, Frederik Otto, Jeroen van Sluijs, Michel Spinnewijn, Wim Ta- nis, Seckin Tascioglu, Davy Verstraeten en Rody de Vilder. Werktuigbouwkunde: Pascal Adriaanse, Albert Broeksema, Maarten Dieleman, Frank Eckhardt, Harold Eekhof, Jim El- mont, Robin Flipse, Christopher Geerse, Michel Geus, Kim Goulooze, Corne Hout, Gijs Icke, Jacco van der Jagt, Jan Janse, Bob Jurgens, Erik Koehorst, Mare de Kort, Marco de Koster, Frank Nijsse, Mar tin van Oeveren, Jaap van Oostenbrug- ge, Bert Oosterhuis, Taner Parlayan, Leendert de Regt, Dennis Risseeuw, Boudewijn Rooze, Silvester Sarneel, Gil lis Schroevers, Jeroen de Troije, Michel van Velsen, JarnoVenninkenTon van de Voorde. René Ie Grand uitZuidzande heeft aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen de studie HTS-Autotechniek met succes af gerond. Midzomer nachtmarkt Middelburg MIDDELBURG - Organisatie en Evenementen Bureau Zuid- West-Nederland houdt vrijdag 23 juli voor de derde maal de NaTehtmarkt op de Markt in Middelburg. Honderdveertig kramen zijn bezet met handelaren die hun waren proberen te slijten. De kooplieden verkopen veelal Zeeuwse producten zoals bab belaars, bessenwijn en bolus sen. De markt begint om 21.00 uur en duurt tot 1.00 uur. In het artikel over inkrimping van de ope ningsuren bij de:VW-kantoren in Brui- nisse en Brouwershaven staat ten onrechte dat ook het VW-kantoor in Scharendijke binnen afzienbare tijd kor ter geopend zal zijn. Volgens VW-direc- teur B. Roessingh blijven de huidige openingstijden van het kantoor in Scha- mdijke gehèndhaafd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 25