20! Outlet zit winkeliers niet lekker Goese koffieshop vecht sluiting aan PZC Yerseke van twee generaties terug zeeland dinsdag 20 juli 1999 b 13 Lieveheersbeestjes smullen van bladluis Ook dumppaleis in Sas van Gent heeft gevolgen voor Goese middenstand Geschil met gemeente staat bouw tribune Rillandia in de weg Oud-werknemers van taxibedrijf Middelburg eisen loon na doorstart doorRenéSchrier GOES - De Ondernemers Orga- nisatie Goes (OOG) blijft be zorgd over de mogelijke vesti ging van een dumppaleis, ookwel outlet centrum ge- s noemd, of dat nu in Goes is of in Sas van Gent. Nu het er na uitspraken van ge- - deputeerde J. G. van Zwieten naar uitziet dat de kansen voor Goes zo goed als verkeken zijn, ten gunste van Sas van Gent, wil dat niet zeggen dat voor de Goe se ondernemers alle kou uit de I lucht is. In de nieuwste uitgave van het mededelingenblad schrijft het bestuur van het OOG dat vesti ging in Sas van Gent verplaat sing van het probleem is. Jeugdige Tholenaar bedreigd en beroofd THOLEN - Een jeugdige inwoner van Tholen is maandagavond in zijn woonplaats overvallen op de parallelweg van de Thoolsebrug. Vier jongens, die op twee |j scooters reden, dwongen hem te stoppen. Onder be dreiging moest het slacht offer alle waardevolle spullen afgeven die hij bij zich had. De overval vond plaats tussen 19 en 19.30 uur. De politie roept even tuele getuigen op zich te melden. (Advertentie) Alles voor kantoor op nummer weststrate verpakkingen oostperkweg 20 middelburg tel: (0118) 63 00 is] De afstand tussen Goes en Sas van Gent is na het gereedkomen van de Westerscheldetunnel niet veel verder dan de afstand tussen Goes en bijvoorbeeld Middelburg of Vlissingen en Bergen op Zoom. Het OOG-be- stuur is het met het college van burgemeester en wethouders eens dat een vestiging van zo'n dumppaleis binnen een straal van veertig kilometer van Goes ernstige gevolgen zou kunnen hebben. Alert Het OOG-bestuur is dan ook van plan alert en betrokken te blijven bij de discssies over het dumppaleis, ook als het initia tief zich volledig naar Sas van Gent verplaatst. Omdat de projectontwikkelaar die het dumppaleis in Goes wil realiseren zijn eigen onderzoek nog niet heeft gepresenteerd, heeft het OOG gegevens uit een onderzoek in Sas van Gent ver taald naar de Goese situatie. Daaruit blijkt dat bij een even tuele vestiging van een dump paleis in Goes het aanbod aan winkeloppervlakte in de per soonlijke verzorging met 60 procent wordt uitgebreid. In de kledingbranche zou het winkel oppervlak met 124 procent wor den uitgebreid, in de schoenen branche met 70 procent, in de juweliersbranche met 110 pro cent, het aantal vierkante me ters huishoudelijke artikelen met 75 procent, in de sfeer van sport- en warenhuis zou er 115 procent bijkomen. Kannibalisme In totaal zou het winkelappa raat van Goes qua oppervlakte bijna verdubbelen, er zou name lijk 95 procent bijkomen. In dat kader heeft het OOG het in de nieuwsbrief over kannibalisme op bestaande winkelvoorzie ningen. Overigens realiseert het OOG zich dat Goes als vestigings plaats voor een zogenaamd out let centrum nog niet helemaal van de baan is, al lijkt Sas van Gent de beste kaarten te heb ben. Vooralsnog gaat het OOG er vanuit dat de procedure in Goes verder gaat, zolang de ge meente en of de projectontwik kelaar niet van de verdere pro cedure of planvorming afzien. De Californische lieveheersbeestjes worden in linnen zakjes aangevoerd. foto Willem Mieras door Inqrid Huibers NISSE - Niet alleen mosselminnaars kunnen deze tijd hun hart ophalen, ook voor lieveheersbeestjes is het goede seizoen weer aangebroken. De gemeente Borsele zet ze met duizenden tegelijk in om bladluis te bestrijden. En dat is smullen geblazen, want het warme weer zorgt voor een explosieve groei van het hinderlijke ongedierte. Een jaar of tien geleden werd gewoon nog de gifspuit op de beest jes losgelaten. „Maar toen vielen de bijen die op de bloeiende bo men afkwamen bij bosjes dood neer", zegt opzichter groenvoor ziening J. M. de Krijger. Daarna is er jarenlang weinig gebeurd. „Dit voorjaar kregen we een mailing binnen van een bedrijf in Baarn, waarin het gebruik van lieveheersbeestjes werd aange prezen." De gemeente wilde het wel eens proberen en wees de 55 bomen rond het dorpsplein in Nisse als proefobject aan. Ook de gemeente Goes is met een dergelijk project bezig. De lieveheersbeestjes komen helemaal uit Californië. „Daar worden ze gevangen", zegt De Krijger. Hij krijgt ze per vijfhon derd in een linnen zakje aangeleverd. Zodra de zakjes opengaan, kunnen de lieveheersbeestjes aan het werk. „Ze eten alleen maar bladluis, dus zolanger luizen zijn, zullen ze in de bomen blijven", aldus De Krijger. Voor een lieveheersbeestjesplaag is hij niet bang. „Die hebben een levenscyclus van maximaal een jaar, dus die gaan vanzelf dood." Kleverig De bladluis zorgt al jaren voor overlast. „Luizen scheiden een kleverige vloeistof af", legt De Krijger uit. „Geparkeerde auto's zitten er helemaal onder en de stoep kan er zelfs glibberig van worden." Het (proef)project wordt helemaal begeleid door de Baarnse bo- menservice. Door verschillende keren te meten, hoopt het bedrijf vrij nauwkeurig de stand op te kunnen maken. Is het 1-0 voor de luizen, dan houdt de gemeente het hoogstwaarschijnlijk verder voor gezien. Hebben de lieveheersbeestjes sneller gegeten dan de luizen zich kunnen vermenigvuldigen, dan breidt de gemeente het project volgend seizoen misschien uit. Letsel bij aanrijding Poortvliet POORTVLIET - Twee vrouwen zijn maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising Hokweg-Geerweg tussen Poortvliet en Strijenham. Een Belgische vrouw is in het ziekenhuis in Bergen op Zoom opgenomen, een vrouw uit Bergen op Zoom kon na behandeling weer naar huis. Een 20-jarige automobilist uit Bergen op Zoom gaf op de kruising geen voorrang aan een 77-jarige Belgische bestuur der. Zijn auto kwam in de sloot tot stilstand. De bestuurders kwamen met de schrik vrij, hun partners raakten gewond. Beide voertuigen waren totaal vernield. Stremming door storing Postbrug YERSEKE - De Postbrug over het Kanaal door Zuid-Beve land, tussen Kapelle en Yerseke, is maandagavond door een technisch mankement drie kwartier gestremd geweest voor wegverkeer. Het brugdek stond overeind en wilde niet meer dicht. Automobilisten moesten tussen 19 en 19.45 uur omrij den via de Vlakebrug of de Vlaketunnel. Een storingsmonteur van Rijkswaterstaat wist het euvel te verhelpen. Betrapt bij stelen aftershave VLISSINGEN - Tegen een 41-jarige Vlissinger is maandag ochtend proces-verbaal opgemaakt wegens winkeldiefstal. De man had voor 26 gulden aan aftershave niet afgerekend in een winkel aan de Aagje Dekenstraat, Omdat het niet de eer ste keer was dat de Vlissinger werd betrapt, moet hij voorko men. Sociale zaken weg uit steunpunt ARNEMUIDEN - Burgemeester en wethouders van Middel burg hebben besloten dat er geen ambtenaar van sociale za ken meer aanwezig hoeft te zijn in het steunpunt Arnemui- den. Er werd, zo bleek uit een evaluatie, nauwelijks gebruik gemaakt van zijn diensten. In het steunpunt zit naast een ambtenaar sociale zaken ook een medewerker van de afdeling burgerzaken. Die zal de taken van de ambtenaar sociale za ken waar mogelijk overnemenUit de evaluatie bleek dat uit keringsgerechtigden in Arnemuiden vooral hun inkomens briefjes kwamen inleveren. Voor specifieke vragen blijven zij aangewezen op de dienst in Middelburg. Drankrijders zijn rijbewijs kwijt HULST - Op de Rietstraat in Hulst werd in nacht van zondag op maandag een 45-jarige man betrapt op het rijden onder in vloed. De blaasproef wees uit dat hij bijna drie keer te veel had gedronken. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en kreeg een dagvaarding. Ook bleek dat de man nog twee boetes had openstaan van in totaal 281 gulden. Omdat de man niet direct kon betalen, blijft zijn auto bij het politiebureau tot de boete wordt voldaan. Een 22-jarige automobilist uit het Belgische Adegem werd diezelfde nacht op de Commerswerveweg in Oostburg betrapt op het rijden onder invloed. Het lukte niet om een blaasproef af te nemen en daarom moest hij de bloedproef ondergaan. Ook zijn rijbewijs werd ingenomen. Duitse inbrekertjes betrapt TERNEUZEN - De politie heeft zondagnacht twee Duitse jongens van dertien en veertien jaar op heterdaad betrapt bij een inbraak in een bedrijfspand aan het Terneuzense Schel penpad. Er was nog niets ontvreemd. Beide jongens waren in Terneuzen op doorvaart en waren in het kader van een Duits project voor jeugdige delinquenten op een binnenvaartschip geplaatst om het beroep van matroos te leren. De jongens zijn ingesloten en hun begeleider is ingelicht. Ketelhuis wijkt voor technopark VLISSINGEN - De oude gebou wen van de Centrale Zeeland (CZ) aan het Kanaal door Wal cheren in Vlissingen gaan tegen de vlakte. De elektriciteitscen trale werd op 1 juni 1987 buiten gebruik gesteld. De opwek- kingsfabriek was niet meer no dig, nadat er in Borssele naast de kern- ook een nieuwe kolen centrale kwam. De CZ werd in 1954 in gebruik gesteld. Sinds 1980 fungeerde deVlissingse fa briek als reservecentrale. De sloop van de centrale begon feitelijk in 1989. Toen werd zes- honderd kubieke meter asfalt verwijderd uit de turbines, ge- 1 neratoren en de ketels. Een jaar i later vielen de ketels, het pomp- gebouw, de plaatstalen uitbrei ding en het koelwatergebouw ten prooi aan de sloophamer. Het spectaculairste deel van de sloop vond plaats in november 1990. Toen werd onder massale belangstelling de twee 125 me- ter hoge schoorstenen met ex plosieven tot ontploffing ge bracht. Het ketelhuis bleef in gebruik als opslaggebouw. Na oplevering van het terrein I gaat de gemeente aan de slag om er de infrastructuur aan te leg- I gen voor een technopark. REDACTIE MIDDEN-ZEELAIMD Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: M.J. Schrier(chef) R. Bosboom I. Huibers A.M. van der Jagt E. Soesman te Vlissingen: L. Fransen E.L. Ramakers M.J. van der Schot A.A. van der Sluis K.L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl door Ingrid Huibers RILLAND - Voetbalvereniging Rillandia moet het voorlopig nog even zonder nieuwe tribune en kleedkamers stellen. De club uit Rilland onderhandelt al zes maanden met de gemeente Rei- merswaal over een bijdrage. „Tussen wat het bestuur van Rillandia van ons wil hebben en het bedrag dat de gemeente be groot heeft, zit een gat van zo'n tachtigduizend gulden", zegt afdelingshoofd onderwijs en welzijn M. C. Boone. Eind december presenteerde de club een door de Rotterdamse architect Ron de Goey ontwor pen complex, dat in de plaats moet komen van de sterk verou derde huidige accommodatie Het plan voorziet in een tribune met zo'n driehonderd zitplaat sen met daarbovenop een 'spon sorhome', waar bestuurders hun gasten kunnen ontvangen. Onder de tribune zijn vier kleedkamers gepland. Ook de masseur en scheidsrechter krij gen daar ieder een eigen ruimte. De nieuwe tribune komt voor rekening van de club. De ge meente zou de benodigde 235.000 gulden voor de bouw van de kleedkamers op tafel leg gen. Alles leek in kannen en kruiken totdat begin februari bleek dat de nieuwbouwplan- nen meer geld kosten dan was voorzien. Zo moet er onder meer in slappe grond worden geheid, Ook was het honorarium van de architect niet meegerekend. Verschil De gemeente is echter tot nu toe niet bereid het gevraagde ver schil van tachtigduizend gulden bij te passen. „Die 235.000 gul den lijkt ons een reëel bedrag", zegt Boone. Hij is bovendien bang dat als de gemeente met de hogere bijdrage akkoord gaat, andere Reimerswaalse sport clubs ook op een dergelijke bij drage rekenen. Eind augustus praat de gemeen te met Rillandia verder. Dan moet duidelijk worden of het nieuwbouwplan doorgaat. Boone sluit overigens niet uit dat de gemeente er uiteindelijk voor kiest om buiten het door De Goey getekende plan om, zelf nieuwe goedkopere kleedloka len te bouwen. Secretaris J. Moerland van Rillandia wil voorafgaand aan het geplande gesprek met de gemeente geen commentaar geven. door Lukas Fransen MIDDELBURG - Negen oud werknemers van de drie maan den geleden failliet verklaarde Middelburgse Taxicentrale hebben maandag een voorlopi ge voorziening aangevraagd bij Kantonrechter M. J. M. Klaren- beek in Middelburg. Zij eisen dat hun loon vanaf 12 mei wordt doorbetaald door Taxicentrale Middelburg, dat na het faillisse ment van de Middelburgse Taxicentrale onder een nieuwe naam een doorstart maakte. De Middelburgse Taxicentrale is op 28 april failliet verklaard. De firma is na een doorstart on der de naam Taxicentrale Mid delburg (TCM) weer voortgezet met vrijwel dezelfde directie. De ontslagen werknemers kre gen van de 'nieuwe' onderne ming een contract voor slechts drie uur aangeboden. De meeste werknemers aanvaardden dit contract, maar negen personen namen er geen genoegen mee en stapten naar de CNV-Bedrij- venbond. De doorstart van het taxibedrijf is volgens J. de Jong, de advo caat van de oud-werknemers, door de curator mogelijk ge maakt, onder de voorwaarde dat al het werkzame personeel zou worden overgenomen met behoud van alle primaire en se cundaire arbeidsvoorwaarden. J. Wind, de advocaat van TCM, zegt dat uit de overeenkomst tussen de curator en TCM inder daad blijkt dat TCM de werkne mers een nieuwe arbeidsover eenkomst moet aanbieden. Hoe die wordt ingevuld, mag het taxibedrijf echter zelf weten. Klarenbeek doet 2 augustus uit spraak. door René Schrier MIDDELBURG - Niet de kof fieshop boven discotheek Het Pakhuis in Goes had een vergunning moeten krijgen van de gemeente Goes, maar de al jaren bestaande koffieshop Wayne's World. Dat betoogde maandagmiddag advocaat J. Schoenmakers namens Wayne's World voor de Middelburgse rechtbankpresidente R. C. M. Reinarz. Hij vroeg de rechtbank een zo genaamde voorlopige voorzie ning tegen de beslissing van de burgemeester van Goes om Wayne's World vanaf 26 juli drie maanden te sluiten. Met die maatregel wil de gemeente Goes bewerkstelligen dat de verkoop van drugs gestopt wordt, omdat - betoogde woordvoerster A Ja cobs van de gemeente Goes - de uitbaatster van de koffieshop niet uit vrije wil met de drugs verkoop stopt. Schoenmakers betoogde dat uitbaatster J. Ackerman door die maatregel van de gemeente onevenredig zwaar wordt ge troffen. Sluiting van de koffie shop zou ook andere procedures die nog bij de rechtbank lopen frustreren en het eind van het bedrijf kunnen betekenen. Hij haalde nog eens aan dat de kof fieshop van Ackerman al jaren bestaat en nog nooit voor pro blemen heeft gezorgd. Om zijn betoog kracht bij te zet ten haalde Schoenmakers een brief van het Zeeuws Consulta tiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD) aan, waaruit zou blijken dat het huidige aantal koffieshops van drie in Goes een noodzakelijke voorwaarde is. Daarmee zouden de verschil lende doelgroepen goed bediend kunnen worden. Ook zei hij dat het ZCAD geen klachten heeft over Wayne's World en dat deze zaak in een behoefte voorziet. Schoenmakers voegde er aan toe dat de gemeente Goes er blijk van heeft gegeven grote waarde te hechten aan de me ning van het ZCAD. Verder voerde hij aan dat de ge meente Goes een ondoorzichtig en tegenstrijdig beleid voert als het gaat om drugs en naar wille keur handelt. Terwijl zijn cliën te een en andermaal duidelijk had gemaakt aan alle gemeente lijke voorschriften te willen vol doen, nam de politie bij de uit bater van een andere Goese koffieshop 27 kilogram soft drugs in beslag. Preventie Mevrouw Jacobs van de ge meente Goes voerde aan dat het drugsbeleid in de regio Goes niet alleen bestaat uit het gedo gen van twee koffieshops, maar ook uit een preventiebeleid. Daar werken die twee shops die wel een vergunning van de ge meente hebben gekregen aan mee. Ze erkende dat er qua loca tie weinig verschil is tussen Wayne's World en de shop boven discotheek Het Pakhuis. De vondst van 27 kilogram soft drugs vond ze niet relevant, om dat die drugs weliswaar van de uitbater van de koffieshop aan de Vlasmarkt waren, maar niet in de shop zelf aanwezig waren. Ze gaf verder aan dat er nü een maal keuzes moesten worden gemaakt, omdat de gemeente raad heeft besloten dat er in Goes slechts ruimte is voor twee koffieshops. Vandaag (dinsdag) doet recht bankpresidente Reinarz uit spraak over de vraag of Goes te recht Wayne's World voor drie maanden sluit. door Inqrid Huibers YERSEKE - Een groepje jonge vrouwen kijkt steels de camera in. Ze lijken nauwelijks tijd te hebben voor een foto. Er ligt nog een hele stapel bieten te wachten om weggeschept te worden. In het Museum voor Schaal- en Schelpdieren in Yerseke is vanaf vandaag (dinsdag) een grote collectie oude foto's van het dorp te zien. „De bieten werden met boe renkarren naar de haven gere den en daar met de hand in het laadruim van de wachtende schepen geschept", vertelt M. Moerland (78). Heel zijn werk zame leven reed hij met kolen door het dorp. Met gemak wijst hij oude vrienden en bekenden op de platen aan. „Dit is me vrouw Murre, mevrouw Evers- dijk, mevrouw Boone." Moer land kent iedereen en daar maakt het museum dankbaar gebruik van. Het grootste deel van Moerlands verhalen is te rug te lezen in de onderschrif ten bij de foto's. Us Het materiaal voor de exposti- tie komt uit het Gemeentear chief in Goes en het Documen tatiecentrum in Middelburg. De foto's zijn allemaal min stens vijftig jaar oud. „Dit lijkt de Noordpool wel", wijst Moerland. Op de vergeelde fo to uit 1890 staat een groepje jongens op een enorme berg ijs- schotsen. Kruiend ijs dat ver de walkant op geschoven is. Een on-Zeeuwse gezicht. Ook het droogmalen van de Dik tachtig jaar geleden werden in Yerseke de bieten nog met de hand weggeschept. Molenpolder is op de gevoelige plaat vastgelegd. Moerland: „In 1906 is de dijk van de 01- zendepolder doorgebroken. Ook de Molenpolder liep toen onder." Daarvan getuigt een groepje mensen op een provi sorische met hout aangelegde waterkering en een grote stoommachine. Die werd inge zet om alles leeg te pompen. De tentoonstelling is nog tot en met december te zien in het Museum voor Schaal- en Schelpdieren aan het Kerk plein 1 in Yerseke.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 19