Dierckxsens gooit zijn eigen glazen in Machias inzet woordenstrijd PZC Michael Boogerd is nog even duur Rabobank doet het volgend jaar anders Priem positief over Zeeuwse Touretappe sport 17 Belg geeft gebruik verboden middel toe Tourrenners moeten blazen Arena bijna uitverkocht Voetbalclub roept United op matje Nieuwe kans voor Collymore Stoitsjkov kandidaat-minister Wijnhard naar Huddersfield Publiekstrekker Lawrie zegt af Nederlandse zeilers stijgen plek Armstrong rust uit dinsdag 20 juli 1999 van onze sportredactie SAINT-GAUDENS - Het wiel rennen heeft al heel wat doping- affaires gehad, maar de zaak die gisteren aan het licht kwam, is uniek. Ludo Dierckxsens, win naar van de elfde etappe van de Tour de France in Saint-Etien- ne, knoopte zichzelf op. De Belgische kampioen heeft toegegeven dat hij een genees middel heeft gebruikt zonder Fabbio Zaretti, de arts van zijn Italiaanse ploeg Lampre-Dai- kin, daarover te informeren. Het middel tegen infecties dat Dierckxsens heeft gebruikt is I Synacthen, een verboden corti- coïde. Als gevolg van de zaak I zette Lampre-Daikin de 34-ja- I rige Belg gisteren op de rustdag in Saint-Gaudens op non-ac tief. Ook werd Dierckxsens uit de Ronde van Frankrijk verwij derd. Zijn etappezege mag hij vooralsnog houden. Het treurige aan de zaak is dat Dierckxsens na zijn etappezege negatief uit de urinetest kwam. In de caravan van de doping controle trof hij de Belgische antidopinginspecteur Mare Vandevyvere, tegen wie Dierckxsens het gebruik van Synacthen opbiechtte. Volgens de ritwinnaar had hij het middel nodig in verband met zijn knie- SAINT-GAUDENS - Alle 151 overgebleven Tourrenners zijn gisteren tijdens de rustdag ge controleerd op het gebruik van PFC (perflurocarbone). De con trole gebeurde door middel van een ademtest. Het synthetische PFC verhoogt de zuurstofopname van het bloed zonder dat daarbij de he- matocrietwaarde stijgt, zoals bij het gebruik van EPO het ge val is. De UCI heeft al laten dat er geen sancties zijn verbonden aan tijdens de controle aange toond PFC-gebruik. blessure. Dierckxsens zou zelf de spuit in zijn knie hebben ge zet toen hij die in de Ronde van Duitsland had bezeerd. Strafbaar Synacthen valt onder de corti- coïden, die dit jaar voor het eerst opspoorbaar en strafbaar zijn bij gebruik zonder medisch voorschrift. Daarvan waren de renners in de Tour voor de start in Le Puy-du-Fou op de hoogte gesteld. Vandevyvere gaf de be kentenis van zijn landgenoot aan bij de medische commissie van de UCI. Dierckxsens lichtte daarna zelf de arts van zijn ploeg in, waardoor hij eigen handig zijn hoofd in de strop hing. Als hij dat niet had ge daan, dan was er niets aan de hand geweest, want de urinetest was negatief. Lampre-Daikin overlegde koortsachtig met de medische commissie van de internationa le wielrenunie UCI. Er was sprake van dopinggebruik, want de renner in kwestie had dat zelf toegegeven. Lampre- Daikin wilde de zaak niet op zijn beloop laten, omdat cle ploeg tijdens de Ronde van Zwitserland ook al vernikkeld was geraakt in een dopingaffai- re. Een medewerker zou onder weg een zak met medisch afval hebben gestort in een vuilnis container. Een fotograaf viste de zak op en liet de spullen ana lyseren. Het waren lege dozen van pillen en gebruikte injectie naalden met restanten van ver boden middelen. Het Italiaanse gerecht startte daarop een juri dische procedure. Zelfmedicatie De directie van Lampre-Daikin zette Dierckxsens onmiddellijk op non-actief, omdat hij de ei gen ploegarts had gepasseerd en aan 'zelfmedicatie' deed. Dok ter Fabbio Zaretti zette de hui lende Belg gisteren in Tarbes op het vliegtuig naar Brussel. De directie zal zich beraden op na dere stappen en wacht op beslis singen van de UCI. Ook de Bel gische wielerbond begint een l_ van onze sportredactie 1 SAINT-GAUDENS - De Rabo- bank-ploeg zoekt in principe geen versterkingen, maar doet het volgend jaar allemaal an- - ders. Zoveel is zeker na een de- sastreus slecht uitgepakte Tour n de France. De laatste week, met twee zware bergetappes in de 3 Pyreneeën en een tijdrit, kan wel het leed verzachten, niet het i echec verdonkeremanen, d Op de tweede rustdag van de Tour lichtte ploegleider Theo de j" Rooy een tipje van de sluier op. „We hebben een kleine kern, een d te kleine kern. In feite hebben we met dezelfde renners steeds de belangrijkste wedstrijden gereden. We hebben van veel wedstrijden in het voorjaar be langrijke objectieven gemaakt. De renners deden veelvuldig zware inspanningen. In de Tom- is de afrekening gekomen." - De Rooy: ,,We hebben veel kilo meters gemaakt in december en januari om er al vanaf de eerste wedstrijden ip februari te staan en door te bouwen naar de be langrijke maanden maart en april. Ga het lijstje van Michael Boogerd eens na. Tweede in de Middellandse Zee, etappezege s in Valencia, Parijs-Nice gewon- nen, tweede in de Catalaanse door René Banierink TARBES - Het was gisteren de tweede en laatste rustdag in de Tour en dus was Gerrie van Ger- jwen in koers. De makelaar kwam met een koffer vol con tracten van de Nederlandse wielercriteriums naar Zuid- Frankrijk. Met de Nederlanders was hij dit keer snel klaar. Daar zijn er maar vijf van, en ze doen het niet bepaald goed. 'Koopjes dus voor de organisato ren van de criteria, zou je den- Jken. ,,Ho, ho ho", reageerde Van iGerwen. „Loopt het even een Tour wat minder en dan zijn de renners niks meer waard? Is dan het voorjaar, waarin de Neder landse ploegen domineerden, alweer vergeten? Toen stond ie dereen te juichen toen Michael Boogerd Parijs-Nice en de Am- stel Gold Race won. De organi satoren kijken heus wel verder dan de Tour. En een jongen als Mare Lotz kan overal terecht." Voor Michael Boogerd is vol gens Van Gerwen nog steeds be langstelling. „Vergeet niet dat Michael vorig jaar bewust veel criteriums heeft afgehouden. Daardoor zijn er nu organisato ren die hem daar op afrekenen en hem nu ook niet willen." Toch zijn er nog vijf criteriums waarin Boogerd zijn opwach ting zal maken: Boxmeer, Wate ringen, Roosendaal, Surhuis- terveen en Emmen. Zij betalen het volle pond, zegt Van Ger wen. „Een renner heeft een be paalde waarde en die zakt niet zomaar in." „Vorig jaar kon ik kiezen uit de aanbiedingen," aldus Michael Boogerd. „Nu kreeg ik welge teld vijf aanbiedingen. Dat zal ik onthouden. Hetzelfde geldt voor de organisatoren van de criteriums die mij nu niet willen omdat ik wat minder rijd. Die hoeven ook niet bij mij aan te kloppen als ik volgend jaar wel een goede Tour rijd." GPD disciplinair onderzoek. De mo gelijkheid bestaat dat Dierckx sens zijn kampioenstrui moet inleveren, omdat hij het verbo den middel gebruikte tijdens de nationale titelstrijd. UCI-voorzitter Hein Verbrug- gen liet weten dat Dierckxsens winnaar van de elfde etappe blijft. „Het gaat hier niet om do ping in de Tour", aldus Verbrug- gen. „Daarom is er geen reden om hem de overwinning af te ne men.Hoewel de Belg niet posi tief is bevonden, kan de UCI niet anders dan hem binnenkort te schorsen voor een bepaalde ter mijn. Verbruggen: „Iemand die bekend heeft doping te hebben gebruikt, is schuldig en wacht dus een schorsing." Tour-directeur Jean-Marie Le- blanc liet weten dat de directie van de Ronde van Frankrijk de beslissing zou hebben genomen om Dierckxsens uit de wedstrijd te nemen als Lampre-Daikin dat zelf niet had gedaan. Teamarts Zaretti en ploegleider Pietro Algeri verklaarden giste ren in Saint-Gaudens dat het onaanvaardbaar is dat een ren ner buiten de ploegarts om zich zelf verzorgt. Algeri: „Ik vind het vreselijk voor Ludo. Hij is een eerlijke man. Met zijn over winning bereikte hij de hemel. Door zijn bekentenis, die hij in Ludo Dierckxsens eenzaam op weg naar de etappezege in Saint- Etienne. foto Jacky Naegelen/Reuters alle eerlijkheid heeft gedaan, komt hij in de hel. Ik was ont roerd toen hij won, maar intens verdrietig toen ik hem moest vertellen dat hij naar huis moest. Ik ben overtuigd van zijn goede bedoelingen, maar hij heeft geweten wat hij deed. We laten liever een renner gaan dan dat we verdachtmakingen op ons laden." Voordat Dierckx sens gisteren naar huis vertrok, moest hij in het hotel in Tarbes eerst nog een verklaring teke nen. Daarin staat dat de Belg geheel op eigen houtje heeft gehandeld en dat zijn ploeg daar op geen enkele manier voor verant woordelijk is. ANP/AFP/GPD Week, etappezege in Basken land, tweede in Luik-Bastena ken-Luik en winnaar van de Amstel Goldrace Matig Voor de ploegleider was het geen wonder dat de Tour de France minder zou zijn, maar zóveel minder had niemand, ook hij niet, verwacht. „Ik heb nooit gezegd dat we voor de Tourzege van Boogerd gingen. Opnieuw de vijfde plaats zou mooi zijn. Het is er niet van ge komen en we denken nu te we ten waarom we zo matig pres teerden. Kijk naar de top van het klassement: alle renners die daar staan, kwamen veel later op hun topniveau. Kijk naar de etappewinnaars. Daar zitten er nauwelijks tussen die in maart al een zege behaalden." Het voornemen is om volgend seizoen anders te benaderen. Niet meer zoveel kilometers maken in de koude maanden, maar anders trainen en ervoor zorgen dat de coureurs frisser blijven. Rabobank zal zich niet of nauwelijks op de transfer markt begeven. De plaatsen die openvallen - Koos Moerenhout vertrekt - worden opgevuld met renners uit de eigen kweek, zo verklaarde De Rooy. ANP Nikos Machias houdt de hand op zijn hart in de Arena. De Griekse aanvaller is nog altijd inzet van een steekspel tussen zijn nieuwe club Ajax en zijn voormalige werkgever Vitesse. foto Dusan Vranic/AP Uitlatingen Karei Aalbers zetten kwaad bloed bij Ajax van onze sportredactie AMSTERDAM - Hoewel Nikos Machias al twee weken geleden werd gepresen teerd als de nieuwe spits van Ajax, bracht voorzitter Michael van Praag de transfer gisteren tijdens de persdag van de Am sterdamse club op ongenuanceerde wijze opnieuw ter sprake. Van Praag is woe dend op Vitesse-voorzitter Karei Aalbers, die beweerde dat de Griek acht miljoen gulden heeft laten lopen met zijn keuze voor Ajax. Volgens Aalbers had Arsenal bijna vij ftig miljoen gulden over voor Machias. De speler zou daarvan twintig procent krij gen. Ajax betaalde negentien miljoen voor de topschutter, die daarmee de duur ste aankoop is in de historie van het Ne derlandse voetbal. Machias zou volgens een schriftelijke afspraak met Aalbers twintig procent van de transfersom krij gen maa r door zijn keuze voor Aj ax moest hij dat percentage laten schieten. Onder die voorwaarde liet Vitesse hem naar Aj ax gaan. Van Praag: „Aalbers vertelde in Voetbal International dat Machias niet wist dat hij naar Arsenal kon en dat hij onder druk van Ajax heeft getekend. Het woord men senhandel viel daarbij. Het verhaal van Aalbers is uit de mouw geschud. Ik vind het achterbaks gedrag." Leugens Machias wilde per se naar Ajax en is abso luut niet onder druk gezet om te tekenen voor de Amsterdammers, verzekerde Van Praag. „Aalbers vertelt pertinente leu gens. Die twintig procent die Machias zou krijgen van de afkoopsom krijgt hij na tuurlijk niet van Ajax. Dat is een afspraak die Machias met Aalbers had. En hij heeft ook geen acht miljoen laten schieten, want Arsenal heeft nooit een concreet bod gedaan op Machias. Ik ken de algemeen manager goed, ik ben zelfs bevriend met hem, en hij ontkende dat ze een bod heb ben gedaan." Hoewel Van Praag woedend is op Aalbers, onderneemt hij geen verdere stappen. „Ik praat niet met de heer Aalbers, en verder laat ik het maar zo. Wel vind ik dergelijk gedrag van een-voorzitter niet passen bij een club die naar de top wil." Penningmeester Arie van Os gaf gisteren AMSTERDAM - De Amsterdam Arena is voor het komende voetbalseizoen al bijna uit verkocht. Ondanks de magere resultaten in de afgelopen jaargang zijn inmiddels meer dan 39.000 van de 42.500 seizoenkaarten aan de man gebracht. Volgens Ajax-voorzitter Michael van Praag zullen de laatste duizenden kaarten ook worden verkocht. Deze week worden de fans op de wachtlijst aangeschreven. De Arena heeft een capaciteit van 51.200 plaatsen. Voor houders van skyboxen en voor fans van de tegenpart ij worden enkele duizenden plaatsen gereserveerd. Voor de vaste fans blij ven er ruim 42.500 over. GPD wel toe dat Vitesse zal meedelen in de transfersom als Ajax de spits binnen vijf jaar verkoopt. Mits Machias in dat geval meer dan negentien miljoen opbrengt, krijgt de Arnhemse club tien procent van de afkoopsom. Aalbers verklaarde eerder dat de transfer van Machias Vitesse daarom uiteindelijk dertig miljoen zal opleveren. Dat houdt in dat Ajax de Griek voor 119 miljoen zou moeten verkopen. Tien procent daarvan is immers 11,9 miljoen. Van Os: „Aalbers re kent zichzelf rijk. Bovendien is hij niet slim bezig, want de fiscus zal deze con structie nauwlettend volgen. Hij had dit dus nooit naar buiten moeten brengen." Reactie „Deze uitlatingen zeggen meer over Ajax dan over Vitesse", reageerde Karei Aal bers op de uitlatingen van Van Praag en Van Os. „Vitesse is immers niet gewend feiten voor de fiscus achter te houden." Vanaf zijn vakantie-adres in Mexico liet Aalbers ook weten dat 'het woord men senhandel door mij noch door Vitesse in relatie tot Ajax is gebracht'. Aalbers: „Voorts heeft Arsenal wel degelijk een bod uitgebracht op Machias. Het feit dat Ajax daarvan niet op de hoogte is ge bracht, ligt voor de hand." Volgens Aalbers is de genoemde som van dertig miljoen gulden die de transfer van Machias vertegenwoordigt, een optelsom van vier elementen: de transfersom van negentien miljoen gulden, de clausule in het contract die Machias heeft laten val len - en die Vitesse 3,8 miljoen gulden op leverde - de zaak Martijn Reuser en een eventuele doorverkoop van Machias. ANP/GPD SYDNEY - De Australische club Carlton eist compensatie voor de zware blessure die de twintigjarige international Si mon Colosimo heeft opgelopen. Colosimo moest zondag in een oefenduel met Manchester United per brancard van het veld na een charge van Andy Cole. Uit onderzoek in het zie kenhuis bleek dat zijn kniebanden waren gescheurd. Colosi mo is zeker een halfjaar uitgeschakeld. „We kijken naar aller lei mogelijkheden voor een schadevergoeding", zei trainer Lou Sticca, die de overtreding van Cole roekeloos vond. RTR LONDEN - Spits Stan Collymore heeft een nieuwe club ge vonden. De Engelse eerstedivisieclub Fulham neemt de oud international voor drie maanden op proef. Als hij deze perio de goed doorkomt, wil de club van eigenaar Al Fayed hem de finitief van Aston Villa overnemen. Collymore miste een groot deel van het afgelopen seizoen wegens een diepe depressie. Hij werd daarvoor in een kliniek behandeld. RTR SOFIA - Hristo Stoitsjkov is kandidaat om in zijn vaderland Bulgarijeminister van sportzaken te worden. Stoitsjkov (33) staat nog tot medio 2000 onder contract bij de Japanse club Kachiwa Reysol. Hij heeft het in de J-League echter niet naar zijn zin. De Bulgaar is al internationaal sportambassadeur van zijn land. Onlangs vergezelde hij de Bulgaarse president Petar Stojanov bij zijn bezoek aan Spanje. AFP HUDDERSFIELD - Clyde Wijnhard verruilt Leeds United voor het een divisie lager acterende Huddersfield Town. De 25-jarige aanvaller kwam bij de club uit de hoogste divisie niet meer aan spelen toe. Wijnhard, die eerder uitkwam voor Ajax, RKC en Willem II, bereikte gisteren een akkoord met Huddersfield over een driejarig contract. Atlético Madrid wil Jimmy Hasselbaink, die wél een basis plaats heeft bij Leeds United, aantrekken. Zaterdag zou hij al worden gepresenteerd. Probleem is vooralsnog de afkoopsom van zo'n 25 miljoen gulden die Leeds verlangt. Atlético is be reid de Braziliaan Juninho in de deal te betrekken. ANP RIJSWIJK - De organisatie van het Dutch Open-golftoernooi heeft gisteren een grote tegenvaller geïncasseerd. De Schot Paul Lawrie, die zondag in eigen land op miraculeuze nog winnaar werd van het befaamde British Open, meldde zich af voor het toernooi dat donderdag in Hilversum begint. Ook de Fransman Jean van de Velde, die zondag op dramatische wij ze de belangrijkste golf titel verspeelde, heeft afgezegd. Beide spelers voelen zich mentaal en fysiek niet in staat om aan het Nederlandse toernooi deel te nemen. ANP COWES - De Nederlandse zeezeilers hebben in het toernooi om de Admiral's Cup na zeven van de acht races een plaats winst geboekt. De Nederlanders klommen in het landenklas- sement naar de tweede plek op drie punten van koploper Groot-Brittannië (93 punten). Roy Heiner (IMS-klasse) ein digde met de Innovasion in de zesde race als tweede, maar de zevende race wonnen de Nederlanders. Margriet Matthijsse is bij het Europees kampioenschap in de Europe-klasse in Hayling Island naar de tweede plaats ge- zakt. De zeilster moest op de tweede dag de Engelse Shirley Robertson voor laten gaan. Na vier races staat Robertson op vijf punten. Matthijsse heeft er één meer. ANP doorSven Remijnsen WEMELDINGE - Als het aan Cees Priem ligt, komt de Tour de France de volgende eeuw naar Zeeland. Ondanks zijn moeiza me verhouding met de directie van de Ronde van Frankrijk staat de manager van TVM ach ter de plannen om de Tour naar Zeeland te halen. „Ik sta positief tegenover een Zeeuwse Touretappe", aldus Priem, die het afgelopen week einde door het bestuur van het KNWU-district Zuid-West is uitgenodigd om mee te praten over een kandidatuur van de provincie. Op maandag 30 au gustus komt een groot aantal betrokkenen in Goes bijeen om de plannen te bespreken. Het districtsbestuur is inmiddels druk doende met de vórming van een speciale stichting, die ervoor moet zorgen dat de Fran se ronde Zeeland in 2003 of 2004 aandoet ter gelegenheid van de opening van de Westerschelde- tunnel. De ploeg van Priem, TVM-Farm Frites, werd vorige maand door Tourdirecteur Jean-Marie Le- blanc uitgesloten van deelname aan de 86e Ronde van Frank rijk. Priem zelf werd tijdens de editie van vorig jaar opgepakt en bijna vijf maanden vastge houden in Frankrijk wegens een dopingonderzoek naar zijn for matie. „Maar nu komt de Tour naar Zeeland, en niet anders om", aldus Priem. „Dat is een goede zaak voor de provincie." Stuk beter Priem vindt dat zijn team, dat vanaf volgend jaar verdergaat onder de naam Farm Frites, niet had misstaan in de huidige Tour de France. De prestaties van de Nederlandse renners, die allen uitkomen voor de Rabobank- ploeg, zouden volgens de mana ger een stuk beter zijn geweest als TVM had mogen meedoen aan de Franse ronde. Priem: „Met TVM erbij zou het voor Nederland een heel andere Tour zijn geweest." SAINT-GAUDENS - Lance Armstrong nam het er gisteren van tij dens de rustdag van de Tour de France. In zijn hotel las de Ameri kaanse geletruidrager in het dagblad. France-Soir het laatste nieuws over het vliegtuigongeluk van John F. Kennedy jr. Op de aanhoudende beschuldigingen in de Franse media over mogelijk dopinggebruik reageerde Armstrong resoluut: „Frankrijk treedt streng op tegen renners die verboden middelerf gebruiken. Ik woon in Frankrijk, ik train in Frankrijk, ik rijd mijn meeste wedstrijden in Frankrijk. Als ik iets te vrezen had, zou ik toch al lang uit dit land zijn vertrokken?" foto Michel Spingler/AP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 17