onib VRAAG MAAR/ Hulp gevraagd voor een beter bestaan! «EU VANAI9 AUGUSTUS IS OHII SHOWROOM b. WEEHOPEN! t G. van boven Een dokter heeft hij nooit geziei FAMILIE BERICHTEN Plaats uw familieberichten in de PZC Grafmonumenten Gebr. Dominicus b.v. Executie verkoop ilMAVI BEL GRATIS 0800 022 6622 'Zij willen óók leren. U kunt helpen. FAMILIEBERICHTEN FAMILIEBERICHTEN UW VOORDEEL SLAGER 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 20 JULI 1999 Intens gelukkig en dankbaar zijn wij dat aan onze zorg is toevertrouwd ons dochtertje HUA1JIA ADRIANNE LENYKE JACOBINE We noemen haar Anne-Lynn Anne-Lynn is geboren op 21 mei 199S in Yangzhou (.China) en in Nederland aangekomen op 5 juli 1999. Dick en Arian Hoogstrate-Dourleijn 4356 LB Middelburg Amnestylaan 63 Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno men van het plotselinge overlijden van onze ge waardeerde collega OLIVER BIESSELS Oliver was in leven werkzaam als medewerker op de afdeling Goederenontvangst Keuring. Wij hebben Oliver tijdens de te korte periode dat hij bij ons gewerkt heeft leren kennen als een en thousiaste en vrolijke medewerker, die altijd met veel toewijding zijn werkzaamheden uitvoerde. Wij zijn dan ook dankbaar dat we Oliver hebben leren kennen en wij zullen hem missen. Wij zijn hem dankbaar voor hetgeen hij voor ons allen betekende en wensen zijn moeder, broer en zus en verdere familie sterkte toe om dit verlies te dragen. Directie en personeel Fokker Service B.V. Hoogerheide Bedroefd vernamen wij het heengaan van OLIVER BIESSELS Ricardo, Monique Piet en Astrid Driedijk Terlucht 1 4458 SC 's-Heer Arendskerke Geschokt zijn wij door het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde medewerker OLIVER BIESSELS Wij zullen een goede herinnering aan hem bewaren en wensen zijn familie veel sterkte toe met dit ver lies. Manpower Uitzendorganisatie B.V. Met droefheid deel ik U mede dat. na een langduri ge ziekte, voorzien van het H. Sacrament van de zieken, in alle rust is overleden, mijn dierbare man JACOBUS JOHANNES HYPOLITUS SCHERBEIJN (Ko) in de leeftijd van 69 jaar. A. C. Scherbeijn-Boonman 4511 GA Breskens, 18 juli 1999. Langeweg 3A Mijn man is opgebaard in het Mortuarium van het Antonius Ziekenhuis te Oostburg. Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag van 19.00-19.30 uur. De plechtige Eucharistieviering zal worden gehou den op vrijdag 23 juli om 10.00 uur in de Parochie kerk van de H. Barbara te Breskens, waarna de cre matie zal plaatsvinden in het crematorium 'Temeu zen", Bellamystraat 28c te Temeuzen. Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk en persoonlijk na de crematieplechtigheid in de ontvangkamer van het crematorium. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Met droefheid delen wij U mede, dat uit ons mid den is weggenomen mijn lieve zoon, broer, zwager en oom de heer J. J. H. SCHERBEIJN Sluis: J. C. Scherbeijn-Merk Sluis: H. S. M. Deijnen-Scherbeijn W. J. Deijnen Breskens: S. H. M. Willemsen- Scherbeijn t J. C. Willemsen Neven en nichten Breskens, 18 juli 1999. Toch nog onverwacht is van ons heengegaan onze buurman en oud-werkgever KO SCHERBEIJN Wij wensen Annie en familie veel sterkte in de ko mende tijd. André en Marie-Joke de Nooijer Kevin en Jeffrey Ad Verduijn Jeroen Met verdriet berichten wij dat mijn zuster, onze schoonzuster en tante FREDERIKA MARIA KUZEE-DE VISSER echtgenote van G. C. Kuzee uit onze familiekring is weggenomen. Wij wensen onze zwager en oom, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. Zaamslag: A. F. de Visser Zaamslag: G. de Visser-Dees Demotte, USA: T. Fase-Overbeeke Nichten en neven Vlissingen, 15 juli 1999. Een markante, onvergetelijke buurman. CO WISSE heeft zijn spa voorgoed neergelegd. Voor ons zal de Noordweg zonder hem nooit meer dezelfde zijn. We zullen zijn vriendschap missen. Kinderen en familie wensen wij veel sterkte toe bij dit verlies. Plonie, Anja en Fred, Kathinka en Jan, Anneke en Hans, Loes en Roel, Roos en Bram Sint-Laurens, 17 juli 1999. Openbaring 21 1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde Wij hebben onze moeder niet verloren. Daarvoor gaf zij ons teveel. Van wat zij gaf dat blijven wij horen. Van wat wij zijn is zij een deel. Wij komen haar overal nog tegen, in wat wij doen in wat wij laten. Zij was voor ons een zegen. Vanwaar het spoor steeds verder gaat. Bedroefd om het gemis, maar vervuld met diepe bewondering dat God tot Zich heeft genomen, ge ven wij u kennis dat op 82-jarige leeftijd is overle den CORNELIA SCHEURWATER-VAN RIJSWIJK weduwe van Pieter Anthonie Scheurwater eerder weduwe van Willem Scheurwater Krimpen aan de Lek: Leny en Cees Katwijk aan Zee: Sjaak t en Elly Papendrecht: Dicky en Jan Kloetinge: Chiela en Henk Aalsmeer: Sari en Jaap Willy Goes: Cor en Nel 's-Heerenhoek: lohan en Yvonne Bleskensgraaf: Peter en Anneke kleinkinderen en achterkleinkinderen 16 juli 1999. Huize "Crimpenersteyn", Krimpen aan den IJssel Correspondentieadres: L. van den Berg-Scheurwater, Gerard Doustraat 12951 CD Krimpen aan de Lek. De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevon den. Met droefheid in 't hart, maar tevens met dank baarheid voor alles wat zij voor ons is geweest en altijd zal blijven, hebben wij afscheid moeten ne men van onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder IRMA CAROLINA FRANCISCA GOETHALS weduwe van Richard Jacobus Pieters in de leeftijd van 86 jaar. Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die zij in 'Rozenoord" mocht ontvangen. Waterlandkerkje: Urbain Pieters Lucrèce Pieters-van de Velde Conny Sandra en Bart Oostburg: Lucien Pieters Amanda Pieters-Claessens Yolanda en Flugo Jeanine en Kurt Mandy Shannon Remco Eede: Addie Hamerlinck-Pieters Alfred Hamerlinck Patrick Waterlandkerkje: Lucie Willems-Pieters Paul Willems Tonnie en Claudia Mark en Diana Koen Wim en Annelies Aardenburg, 18 juli 1999. Correspondentieadres: Liniedijk 4 4508 NK Waterlandkerkje De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Antonius Ziekenhuis te Oostburg. Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag van 19.50-20.00 uur. De plechtige Uitvaartdienst gevolgd door de teraar debestelling, waarbij U wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op donderdag 22 juli om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Eligius te Oostburg. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis aan de uitgang van de begraafplaats. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Bedroefd geven wij kermis dat toch nog plotseling is overleden onze geliefde zuster WILHELMINA DE VOOGD-VAN DONGEN Haamstede: P. van Dongen-Verleg Burgh: A. Bosloper-van Dongen Scharendijke: W. van Dongen T. van Dongen-van der Wekke Haamstede: M. van Dongen L. van Dongen-de Kok Scharendijke: C. van Dongen L. van Dongen-van der Velde Burgh: H. Kosters L. Kosters-van Dongen Neven en nichten Heden nam de Here uit ons midden weg, onze ge liefde schoonzuster en tante ADRIANA PIETERNELLA SCHOULS-GELUK op de leeftijd van 88 jaar. Zierikzee: J. Schouls-van der Sluis Neven en nichten Zierikzee, 18 juli 1999. In dankbaarheid gedenken wij het lange, arbeidza me leven van onze dierbare moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder CATHARINA ADRIANA VAN DEN BERGE sinds 1982 weduwe van Karei Leendert van der Werf geboren te Sint Maartensdijk 28-11-1910 overleden te Goes 19-7-1999 Zij heeft de lasten van de ouderdom geduldig on dergaan en werd daarbij buitengewoon liefdevol be geleid door het team van unit 5 Zorgcentrum Ter Weel te Goes. Namens de familie Wil Wagenaar-van der Werf Corresponden tieadres Tervatenseweg 14481 PA Kloetinge. Ingevolge de wens van de overledene, kenbaar ge maakt toen zij daartoe destijds nog in staat was, zal de teraardebestelling te Scherpenisse plaatshebben in de kleine kring van haar geliefden. In haar eigen vertrouwde omgeving is rustig inge slapen onze lieve, zorgzame moeden schoonmoe der en oma DINA NEELTJE BEUN-VAN DEN HEUVEL Antwerpen, Cadzand, 20 november 1905 18 juli 1999 sinds 1977 weduwe van Gerrit Johannes Beun Wij hebben veel aan haar te danken. Jopie Hage-Beun Gerard Hage Koos Beun Piet Beun Lien Beun-Versluys Margriet Gorthmanns-Beun Harry Gorthmanns en kleinkinderen 4506 IK Cadzand Boulevard de Wielingen 50 Moeder is thuis. De crematie zal plaatshebben op donderdag 22 juli om 15.00 uur in crematorium "Temeuzen", Bella mystraat 28c te Temeuzen. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de ontvangkamer van het crematorium. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Na een liefdevolle verzorging in het zorgcentrum 'Scheldehof is op 97-jarige leeftijd overleden onze lieve, zorgzame moeder en oma PIETERNELLA SUZANNA VAN WEELE-SMIT sinds 29 april 1962 weduwe van Giljam van Weele Vlissingen: C. Hoogvliet-van Weele M. Hoogvliet Stuttgart: Rudi Hoogvliet Barbara Hoogvliet-Karremann Vlissingen: W. van der Gaag-van Weele C. van der.Gaag Vlissingen, 18 juli 1999. Correspondentieadres: C. Hoogvliet-van Weele, Bizetlaan 1, 4584 KP Vlissingen De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlis singen. Aldaar geen bezoek. Op vrijdag 23 juli zal er om 13.15 uur een af- scheidsdienst worden gehouden in zorgcentrum 'Scheldehof, Stadhuisplein 22 te Vlissingen. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Vlissin gen. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het zorgcentrum. Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN S. M. OVERTOOM Badhuisstraat 37 - 4381 LN Vlissingen Telefoon 0118 - 413417 - 412772 Rouwcentrum, Van Dishoeckstraat 620 Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader en opa WILLEM VAN OOSTEN betuigen wij u onze oprechte dank. M.J. van Oosten-van Houdt Anton van Oosten Loes en Kees de Bruijne-van Oosten en kleinkinderen Krabbendijke, juli 1999. Westkapelle Tel. 0118-57M36 Door een handicap ben je te vaak een uitzondering en blijf je "buitenstaan" De ANIB verzorgt voor mensen met een handicap en arbeidson geschikten belangenbehartiging en deskundig advies. In 80 afdelingen door heel Nederland. BOND VAN GEHANDICAPTEN EN ARBEIDSONGESCHIKTEN Plaats uw familieberichten in de PZC Op donderdag 22 juli 1999 om 11.00 uur, vindt een openbare verkoop plaats. De verkoop komt voor rekening van T. Beelprez, A. Beelprez-Vanrycke- ghem, Envico Environ mental Consult v.o.f. te 4571 VE Axel, Westsingel 24. Te koop wordt aange boden: Meubilaire goederen, w.o: Een complete eet- hoek, salonkast, lederen drie-zitsbank, lederen fauteuils. Stereoinstalla tie merk Philips, geluids boxen merk JAMO, kleu rentelevisie merk Philips, videorecorder merk Phi lips. Diverse zilveren voorwerpen w.o: Servies, schalen, botervlootje. Keukenapparatuur w.o: Koelkast, gasfornuis, magnetron. Personen auto merk Citroen, type AX, kenteken: NL-RN-97. De plaats van verkoop is: Axel, Westsingel 24. Bezichtiging een half uur voor de verkoop. Alleen contante bet aling. Geen opgeld. De verkoop vindt plaats in opdracht van de Belastingdienst Onderne mingen Goes vestiging Terneuzen, Rosegracht 1 Voor inlichtingen tel. 06-51363360 of 0115- 681657. De belasting deurwaarder belast met de executieverkoop. Belastingdienst JE HERSENEN...^ dat ben je zélf! Maar... als je opeens je zelf niet meer bent? De Hersenstichting Nederland vraagt opnieuw aandacht voor slachtoffers van hersenletsel. Of het nu komt door een ongeluk, beroerte of hersentumor hersenletsel verandert je leven. Door revalidatie kan men vaak wel iets van de schade herstellen. De Hersenstichting steunt het wetenschappelijk onderzoek en geeft daarnaast voorlichting. Helpt u? Nadere inlichtingen: (070) 360 48 16 Giro 860 Hersenstichting Nederland Korte Houtstraat 10 - 2511 CD 's-Gravenhage roogfonds samen werkenaan een gezonde ontwikkeling séjW Alles wat je weten wilt over behandejingen, onderzoek, begeleiding en preventie van kanker Voorlichtingscentrum Nederlandse NEDERLANDSE Kankerbcstrijding/KWF KANKERBESTRIJDING Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam Het UNESCO Centrum Nederland maakt jaarlijks vele ontwikke lingsprojecten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika mede mogelijk. Gaarne sturen wij u een overzicht van de in 1996 door het UCN gesteunde projecten. De hulp aan achtergestelde groepen, zoals straat kinderen, jonge drugsverslaafden en vrouwen en meisjes in nood, staat ditmaal centraal. Dankzij alfabetisering, gezondheidsvoor lichting en vakonderwijs krijgen velen een beter bestaan. Ik steun uw initiatief. Stuur mij s.v.p. 0 nadere inlichtingen 0 een acceptgiro UNESCO Centrum Nederland Oranje Nassaulaan 5, 1075 AH Amsterdam Vlissingen: kunt u tijdens kantooruren afgeven bij de volgende PZC-kantoren: Oostsouburgseweg 10 Voorstad 22 Axelsestraat 16 I 'sGravènhofplein 4 Gracbtweg 23 Kantoonjreft: maandag Urn wijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Zierikzee en Huist- 8 30 tot 17.00 uur Zaterdags in Vlissingen var; B.00 tot 10.30 uur. RAHAR A! I- - -A>[; BtVSbUCJJ ^3*Wlli lijder is kantooruren énuitsluitend voor oyerüj ctens-/geboorte advertenties) maartdag t/m vrij- dagavorld vwi 80.30 iet 22.00 uur en zei .daq- avorid van 20.00 tot 52.00 v DEZE WEEK 1 kg kalkoenfilet9,90 10 sla- of katenvinken7,50 barbecuepakket 5 art.)6,50 10 soorten snijvleeswaren per 100 gram1,00 1 kg magere varkensrollade.... 1 kg magere runderlappen 1 kg hamlappen 1 kg haasfibkarbonade;,,.. 1 kg rundergehakt 2 kg drumsticks... 1 k 1 1 2 1 1 kg schouderkarbonade 1 kg verse worst 1 kg magere paardenlappen... 1 kg malse runderbiefstuk.... 1 kg rundersaucijzen: 1 kg lamsbout 1 kg varkensschnitzels :1 ft-.-, 3 kg kipkarbonade... 7,90 13,90 10.90 9,90 6,90' 8,9( 11.9C 12,90 7,90 7,90 10,90 7,90 13,90 12,90 16,90 6,30 10,90 5,99 ƒ16,90 6,90 ƒ10,90 14,90 ƒ14,90 ƒ12,90 7,90 9,90 Wij zijn deze week open op woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00-17.00 uur Slagerij Nieuwenhuijse Kanaalstraat 74, 0118-463091, Oost-Souburg Kinderkamer Gezocht 'n beetje huur voor 'n verre buur giro: 236700 Voor noodgevallen keukens-sanitair-tegels-verwarming-bouwbedrijf-electro kunt u bellen of een tramstraat 1-3 (centrum), koudekerke Tel.: 0118-551681 nriet|e Siuren. Vrijdag avond koopavond (zaterdagmiddag gesloten)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 10