De andere kant van prominenten PZC radio en televisie 9 Markant Nederland geeft privérondleiding langs de mooiste plekjes radio vandaag televisie dinsdag 13 juli 1999 doorTrudy van der Wees HILVERSUM - „Veel mensen die hun geboortestreek hebben verlaten, denken daar met veel warmte aan terug. Ze hebben er een fijne jeugd gehad en zijn vast van plan terug te gaan wan neer hun drukke werkzaamhe den in de Randstad zijn afgelo pen", zegt Paula Patricio, presentatrice van 'Markant Ne derland'. De formule van het programma is ten opzichte van vorig jaar enigszins aangepast. Het pro gramma wordt niet meer uit sluitend opgehangen aan een regionaal evenement. Rode draad in het programma is dit seizoen een bekende Nederlan der die samen met Paula Patri cio een trip maakt door zijn of haar favoriete streek, Fons de Poel nam Paula mee naar Nij megen, Cor Bakker troonde haar mee naar Landsmeer, Imca Marina toonde de schoonheid van Ameland en vanavond, dinsdag, is Henk van Ulsen gastheer in 'zijn' Kampen. RADIO 1 AM747KHz, 402m FM104,4MHz Elk heel uur en om 6.30,7.30,8.30,12.30, 13.30, 17.30,18.30 uur en 16.30 uur NOS Radio Beursnieuws NOS: 6.06 Radio 1-Ochtendjournaal. 9.04 De KRO op Radio-1. NOS: 12.07 Ra dio 1-Middagjournaal. 13.33 Radio Tour de France. 18.10 Radio 1-Avondjournaal. BNN: 19.04 ChatRadio. 20.04 BNN Uni ted. AVRO: 21.04 Radiojournaal - Het ra diocafé NOS: 22.04 De avondetappe. 23.07 Met het oog op morgen. 0.04-6.00 VPRO's Nachtleven, met om 0.04 Double play, 2.02 Muziek terwijl u slaapt; 5,02- 6.00 Senza parole. Herh. RADIO 2 FM87,9 MHz Elk heel uur nieuws VARA: 6.04 Ontbijtradio. TROS: 9.04 Gouden uren. KRO: 12.04 Tijd voor twee met Frits Spits. NCRV: 14.04 Maat in de middag. AVRO: 16.04 Thuis op twee. EO: 19.04 De gouden greep. KRO: 20.04 The ater van het sentiment. EO: 23.04-0.00 Take it easy. RADIO 3 FM95.0 MHz Elk heel uur nieuws KRO: 6.04 Evers staat op. AVRO: 9.04 Ar beidsvitaminen. VARA: 12.04 Denk aan Henk. 14.04 Rob Stenders. TROS: 16.04 Somertijd. NPS' 18.04 Korten Klijn. 20.04 Isabelle. VPRO: 22.04 Het Lek. Radio 3: 1.02 Kicken voor je kiezen. AVRO/KRO: 4.02-6.00 Pyjama FM. RADIO 4 FM99.8 MHz Om 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.30, 17.30, 18.00, 20.00, 0.00,1.00 en 6.00 uur Nieuws KRO: 7.07 Vroeg op 4. TROS: 9.04 Muziek voor miljoenen. Radio 4:10.30 Ochtend concert. I. Combattimento Consort: II. Mozarteum Orch. Salzburg met piano. AVRO: 12.02 Toppers van nu. Conjunto Ibérico. TROS: 13.07 Vissi d'arte. Elly Ameling, sopr. (2). Radio 4: 14.02 Mid dagconcert. NPS: ca. 15.30 Thema. Tra vel Kit: Mexico. AVRO/NCRV: 16.34 A4. VARA: 18.30 Urubicha. Bezoek aan Boe dapest. VPRO: 19.30 De Nederlanden. TROS: 20.02 Avondconcert. Radio Ka- merork. met fortepiano en sopr. KRO: 23.00 Muziek van nu. Unesco's Rostrum of Composers 1999. NPS: 0.02 Vincent na middernacht. Radio 4:1.02 Programma overzicht Euroclassic notturno. 1.05-7.00 Euroclassic notturno. RADIO 5 AM 1008 KHz, 298 m Elk heel uur t/m 18.00, 21.00, 22.00 en 0.00 uur Nieuws VPRO: 6.02 De gezamenlijke zenders Peazens Moddergat. TELEAC/NOT: 7.05 Pyjamapret. NOS: 7.15 Sportief. EO: 7.31 Piek 5. NPS/VPRO/RNW: 8.05 We- reldnet. IKON: 8,54 Snippers. VPRO: 9.02 De VPRO-ochtend van 5. RVU: 16.02 Kleur bekennen. NPS: 17.05 Radio UIT. BNN: 18.02 Jacuzzi. NPS: 19.00 Nieuws en actualiteiten in het Turks. 19.45 Nieuws en actualiteiten in het Marok kaans en Berbers. 20,30 Nieuws en actu aliteiten in het Chinees. TELEAC/NOT: 21.02 Ecco, een reiswijzer Italië. 21.30 Fi nancieel economisch magazine: De weekstaat. VPRO: 22.02-0.00 De avon den. OMROEP ZEELAND FM101,9MHz/97,8MHz/87.6MHz ZEELAND Nieuws: Zie Radio 1. -7.03 Omroep Zee land nieuws. 8.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 8.05 Nieuws uit bin nen- en buitenland. 8.31 Omroep Zee land nieuws. 9.02 Muziek door de week. 10.02 Kanaalstraat 64. 11.02 'n Uurtje Bert. 12.05 Omroep Zeeland nieuws. 13.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 13.05 Nieuws uit binnen- en buiten land. 13.31 Klantenservice. 14.03 Muziek in bedrijf. 16.03 De tijdmachine. 17.03 Omroep Zeeland nieuws. 17.38 Zegt u 't maar. 18.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 18.05-18.30 Nieuws uit binnen- en buitenland. De meeste gasten vinden het ge weldig leuk om te vertellen over hun favoriete streek. In 90 pro cent van de gevallen is dat hun geboortestreek of de omgeving waar ze opgroeiden. „Bij jonge mensen merk je dat ze zich af zetten tegen hun geboorte streek, maar na je dertigste ver andert die houding. Dan begin je dat oude bakkertje ineens leuk te vinden en moeten oude streekgebruiken vooral in ere worden hersteld, of in ieder ge val gehandhaafd", lacht ze. De redactie van 'Markant Ne derland', dat vorig jaar door Manuëla Kemp werd gepresen teerd, heeft haar best gedaan om wat 'nieuwe' bekende Neder landers in de hoofdrol te plaat sen. „We wilden niet wéér een programma met bekende Ne derlanders die al heel vaak op televisie zijn geweest. We heb ben gezocht naar een minder voor de hand liggende combina tie. Iedereen kent Fons de Poel alleen maar als de presentator van 'Netwerk'. En Henk van Ul sen is al bekend vanwege zijn werk als acteur. Dit programma laat een andere kant van deze mensen zien. We gaan met ze wandelen, fietsen, varen". Pau la Patricio (41) benadrukt dat het programma er niet op uit is om aan de gasten zaken te ont futselen die ze liever voor zich houden. „Het gaat erom wat ze zelf kwijt willen". Reisgidsje Mensen weten nu vaak leuke dingen te vertellen over hun streek, dingen die niemand an ders weet. „Het is net als met va kantie. Als je met een reisgidsje onder de arm door een vreemd land reist, kom je op andere plekken terecht dan wanneer je Advertentie 14 daar vrienden hebt. Die weten welk restaurantje wel of niet leuk is, en waar je absoluut niet naartoe moet gaan. Je krijgt dan een heel ander beeld van zo'n land". In de afgelopen jaren heeft Pau la Patricio zich van omroepster bij de VARA ontwikkeld tot een veelzijdig televisiepresentatri ce. Sinds de geboorte van haar zoon doet ze het wat kalmer aan, en beperkt haar televisiewerk zich tot 'Markant Nederland'. Daarnaast verzorgt ze presen taties in het bedrijfsleven en schrijft ze liedteksten voor Ne derlandse artiesten, onder wie René Froger, Hans Vermeulen en De Kast. Maar weinig men sen weten dat 'Woorden zonder woorden' van de populaire Frie se popgroep, door haar is ge schreven. Ook voor 'Wild Rhythm' van René Froger en 'Raak' eveneens een hit van De Kast, schreef Paula Patricio de tekst. „Diskjockeys zeggen wel eens 'hè??' als ze mijn naam op de cd-hoes zien staan". Het schrijven van liedjes doet ze samen met haar vriend, produ cer Henk Temming. Hij schrijft de muziek, en zij de tekst. „We hebben een paar jaar terug 'Gouden bergen' geschreven voor het nationaal songfestival. Toen zijn we tweede geworden. Dat vond ik wel jammer. Ik zou het circus rond zo'n Eurovisie Songfestival wel eens willen meemaken. En aangezien ikzelf niet zing, is het schrijven van de tekst de enige manier! Markant Nederland, Ned 1., 19.00-19.30 uur Paula Patricio. NARROW MARGIN Narrow Margin (1990) is een re delijke actiefilm van Peter Hyams met Gene Hackman als agent, die Anne Archer moet be geleiden van Canada naar de Verenigde Staten waar ze moet getuigen van een maffia-moord. SBS 6,20.30 uur NETWERK Netwerk maakte een portret van mevrouw Bobma die als verantwoordelijk wethouder in Oostzaan betrokken was bij een vluchtelingenopvangproject. Twee maanden geleden kondig de de gemeente aan dat in het nabijgelegen recreatiegebied 't Twiske opvang zou komen voor Kosovaarse vluchtelingen. Toen bleek dat er ook asielzoekers uit andere landen huisvesting zou den krijgen, laaide er een storm van protesten op onder de bevol king. De gemeente begon toen ook te twijfelen. Na een lange periode van discussie is het plan van de baan. Nederland 1,20.30 uur GRENSVERLEGGERS In de laatste aflevering van Grensverleggers wordt de jood se Martijn Weyl gevolgd. Na de oorlog emigreerde hij naar Isra el, waar hij betrokken raakte bij de opzet van het Israëlmuseum. Onder zijn leiding groeide het museum uit tot een instelling van naam. Ondanks het feit dat Weyl getuige was van vijf oorlo gen gelooft- hij nog steeds in vre de. Nederland 1,22.19 uur MANNEKEN PIS In het onderhoudende drama Manneken Pis (1995) van Frank van Passel xvordt Frank Ver- cruyssen verliefd op trambe stuurster Antje de Boeck. Zij loopt veel harder van stapel dan hij. België VRT 2,22.50 uur Gouden leeuw voor Jerry Lewis DEN HAAG - De Amerikaanse filmkomiek Jerry Lewis zal op het aanstaande Filmfestival van Venetië worden onderschei den met een Gouden Leeuw voor zijn totale oeuvre. Deze ere- Leeuw zal worden uitgereikt op de openingsavond van het festival op 1 september. De 73-jarige Jerry Lewis heeft 61 films op zijn naam staan. Tussen 1946 en 1956 vormde hij een legendarisch duo met De an Martin. Met de solo-films die hij daarna maakte, verwierf hij zich vooral grote populariteit en kritische bewondering in Europa. In Frankrijk kreeg hij de bijnaam 'Le Roi du Crazy'. De voorlaatste film waarin Jerry Lewis te zien is geweest, Ari zona Dreams, werd in 1993 op het festival van Berlijn onder scheiden met een Zilveren Beer. Regisseur was de Joegoslaaf Emir Kusturica, die dit jaar op het Festival van Venetië de jury zal presideren. Kusturica won vorig jaar in Venetië drie prijzen met zijn film Black Cat, White Cat. Eerder won hij de Gouden Leeuw in 19 81 met Do You Remember Dolly Bell? De Gouden Palm van Cannes wist hij te veroveren in zowel 1985 (met Vader Gaat Op Zakenreis) en in 1995 (met Under ground). GPD TV5 belicht Amsterdam DEN HAAG - De Franstalige zender TV5 organiseert in sep tember een interactieve uitzending vanuit Amsterdam. Vier entwintig uur lang zullen alle uitzendingen over deze stad en de rest van Nederland gaan: reportages, interviews met locale gasten, documentaires, etc. De televisiekijkers krijgen de mo gelijkheid om via Internet of per telefoon te kiezen welke uit zending ze willen zien. Het is de derde keer dat het interactieve evenement 'Ca me dit 24 hours in...' wordt gehouden. Eerdere edities vonden plaats in Marrakech (Marokko) en Abidjan (Ivoorkust). De programma's van TV5 zijn over de gehele wereld te zien. De zender bezet als wereldkanaal de derde plaats na CNN en MTV. Het kanaal is in Nederland te ontvangen in bijna 5,5 miljoen huishoudens. De zender trekt een miljoen kijkers per week; een op de zes Nederlanders kijkt regelmatig naar TV5, dat haar programma's steeds vaker voorziet van een Franse ondertiteling. GPD Nieuw mediaprogramma AVRO HILVERSUM - De AVRO werkt momenteel aan een nieuw mediaprogramma. De titel en datum van uitzending zijn nog niet bekend. Wel is zeker dat Pi eter Jan Hagens de presentatie op zich neemt. „Als het doorgaat...", laat een woordvoerder van de AVRO weten. „Ze zijn nu druk bezig met het maken van een proefaf- levering. Die moet begin september klaar zijn. Afhankelijk van het resultaat wordt besloten of het programma er daad werkelijk komt. Het zal dus niet eerder dan begin volgend jaar te zien zijn." Gezien de geschiedenis van dit soort programma's neemt de AVRO een grote gok met een mediaprogramma. Eerdere po gingen op de publieke zenders, zoals Stop de persen, Lopend Vuur, Nieuwsgier en Zappelin, mislukten. Alleen de Alles is anders show met Aad van den Heuvel hield het een aantal sei zoenen vol. GPD Hoogtepunten North Sea Jazz '99 HILVERSUM - De NPS en de VPRO zenden vandaag (dins dag), woensdag en donderdag op Nederland 3 opnamen uit die afgelopen weekeinde gemaakt zijn tijdens het North Sea Jazz Festival. Vandaag is vanaf 23.45 uur de registratie van het optreden van gitarist John Scofield te zien, morgen van saxofonist Da vid Sanborn (23.50 uur) en donderdag om 23.40 uur de regi stratie van het optreden van van de Afrikaanse zanger/gita rist Femi Kuti met zijn aanstekelijke mengeling van Afri kaanse popmuziek en jazz. NEDERLAND-1 07.00 NOS Journaal 07.05 KRO's Kindertijd 08.00 NOS Journaal 08.07 AKN Alles kits extra 09.00 NOS Journaal 09.07 AVRO Get the picture 09.32 NCRV Dr. Loes 09.57 Hoera, een kind!!? 10.23-11.01 (TT) NCRV-Dokument: Koek en chocola 12.00 NOS Tekst tv 16.14 NCRV The McGregors, serie 17.03 AKN Alles kits 18.04 NCRV Police, camera, action 18.33 KRO Hollyoaks 19.00 Markant Nederland 19.29 Get the picture, quiz 20.00 NOS (TT) Journaal 20.30 AVRO Netwerk, actualitei ten 21.00 (TT) Opsporing verzocht 21.31 KRO Tien voortaal, spel 22.19 NCRV Grensverleggers 22.46 KRO (TT) Heterdaad, mis daadserie 23.43 NCRV Cheers, serie 00.06-02.07 AVRO Netwerk, her halingen NEDERLAND-2 07.00 NOS Tekst tv 10.45 (TT) Tour de France 17.30 TROS Take 2 17.59 TROS/EO/NOS (TT) 2 Van daag: 18.00 Journaal 18.15 Actualiteiten 18.43 Sportjournaal 18.51 Hoofdpunten uit het nieuws 19.00 (TT) Studio sport 20.10 EO Rondkomen 20.40 Plattelandsdokter, serie 21.10 Search And Rescue, serie 21.35 (TT) Rembrandtkade 10 22.05 Jong, praatprogramma 22.35 Allround, spel 22.55 De verandering, serie ge sprekken 23.30 NOS Journaal 23.35 Tourjournaal 00.05 TELEAC/NOT Kwintessens 00.30 NOS Journaal en Sportjour naal NEDERLAND-3 RTL4 06.35 Tournieuws 07.00 Nieuws 07.10 Telekids Cartoon Express: Calimero en Pinky the brain 07.30 Nieuws 07.40 Pinky the brain 08.00 Nieuws Le Piaf en Lucky Luke 08.30 Nieuws 08.35 Lucky Luke 09.00 Nieuws 09.10 The bold the beautiful 09.35 As the world turns 10.20 Het millenni- umspel 11.20 The wee man 11.30 Old oaken bucket 11.40 Montana 13.15 Janis 15.10 As the world turns 16.00 Nieuws 16.10 The Oprah Winfrey show 17.00 Nieuws 17.10 Catherine 18.00 Nieuws Anne Archer is te zien in de speelfilm Narrow Margin. 6,20.30 uur 18.00 VPRO Villa Achterwerk 18.15 NPS Sesamstraat 18.30 NOS (TT) Jeugdjournaal 18.43 NPS (TT) Het Klokhuis 19.00 VARA (TT) Lingo, spel 19.25 State coroner, serie 20.10 Nederland 3 Maigret: Het lijk bij de sluis, tv-film 22.00 NOS (TT) Journaal 22.15 (TT) Sportjournaal 22.30 VARA/NPS (TT) Nova, actua liteiten 22.55 RVU Simek adverteert! 23.44 NPSA/PRO North Sea Jazz Festival 1999 18.30 Postcode loterij zomerkam- pioen 19.30 Nieuws 20.00 The bold the beautiful 20.30 Vrienden voor het leven 21.00 Cobra 11, actie 22.00 Chicago Hope, serie 23.00 Nieuws 23.15 Vrouwenvleugel, serie 00.05Misdaad om middernacht: The cliënt I RTL5 17.00 The Dukes of Hazzard, actie serie 18.00 Golden girls, serie 18.30 Emergency call, serie 19.00 5 in het land 19.30 Kinderziekenhuis, reality 20.00 Murphy Brown, serie 20.30 Love, lies and lullabies, film 22.15 Golf par5 23.15 Tournieuws 23.35 5 in het land 00.00 The Oprah Winfrey show 00.50 Nachtprogramma I SBS6 06.45 Kinderen zijn de baas! 07.55 Hart van Nederland 08.15 Mork and Mindy 08.45 Family ties 09.15 Taxi 09.40 All in the family 10.10 Providence, serie 11.00 Een eigen huis 11.30 Goudkust 12.20 De heet ste plekjes van Nederland 12.50 Start op zes 13.15 Vakantie- tv 13.50 Knock on wood 15.40 Jake and the Fatman 16.30 Silk stalkings, actie 17.25 Extraordinary 18.15 Jerry Springer 19.00 Brutale meiden 19.30 Nieuws 19.55 Explosief Aansl.: Trekking Lucky 10 20.30 Narrow margin 22.15 Politie in 't heetst van de strijd 22.30 Hart van Nederland Aansl.: Trekking Lucky 10 23.00 Adult television entertain ment, erotiek 23.30 Aphrodisia, erotiek 00.00 Jerry Springer 00.45 The new Mike Hammer, de tective 01.40 Nachtprogrammering 00.00 Nieuws 00.00 Hart van Nederland I VERONICA 09.00 Veronica live 09.00 Winkel van Sinkel 11.30 Club Sandwich 13.00 Game time 15.55 Magnum P.l, serie 16.50 BankGiroloterij Mega Top 100 17.25 Beverly Hills 90210, serie 18.20 Boy meets world, serie 18.50 Megafestatietv 19.25 Liptonice Inline Challenge 20.00 Denktank 20.30 Beachvoetvolley 21.15 All you need is love 22.30 Fall time, thriller 00.00 Megafestatie tv 00.30-02.32 Studio 8, spel OMROEP ZEELAND 9.50 Tekst-tv 18.00 NOS-Journaal 18.15 Omroep Zeeland nieuws 18.30 Bloeiende klei, zeeuwse tui nen 18.45 Toeren 18.50-9.00 Tekst-tv/Herhalingen BELGIË NED-1 VRT 10.00 Donna op TV 1 10.45 Wiel rennen 13.00 Journaal 13.30-17.30 Wielrennen 18.00 Journaal 18.10 De dingen des levens, soap 19.00 Journaal 19.40 Mooi en meedogenloos, so ap 20.05 Blokken, spel 20.30 Groeten uit Leut! 20.50 Here comes the son, tv-film 22.54 KENO-uitslagen 23.00 Journaal 23.20 Mooi en meedogenloos, so ap 23.42 Doorlopende herhaling jour naal BELGIE NED-2 VRT KETNET 16.00 Disney festival 16.30 Bees- tenbos is boos 17.00 Tik Tak 17.05 Samsonclip 17.10 Cococïnel 17.15 Disney festival 17.50 The mask 18.15 Interflix 18.40 Zorro 19.05 Home improvement 19.30 Third rock from te sun CANVAS 20.00 Journaal 20.30 Tourjournaal 21.00 Absolutely fabulous, serie 21.35 Histories: Drie koningskin deren 22.20 De 7 hoofdzonden, talkshow 22.50 Manneken Pis, film 00.20-02.00 Doorlopende herha ling Tourjournaal KINDERMET 07.00 Clip 07.05 Urmel 07.25 Bassie Adriaan 07.50 Rupert 08.15 Robinson Sucroe 08.40 Magic schoolbus 09.10 Never ending story 09.35 Smurfen 10.00 Runaway Bay 10.25 Ghostbusters 10.50 Freddy de kat NET 5 07.00 Nieuws NET 515.00 NET5 Presen tatie 16.25 Het makelaarskantoor 16.55 USA High 17.20 Major Dad 17.45 21 Jump Street 18,40 Married with child ren 19.10 Zoe, Duncan, Jack and Jane 19.35 Buffy the vampire slayer 20.30 The uninvited 21.35 Dossier dinsdag 22.30 Seesaw, Engelse thriller met Da vid Suchet en Geraldine James 23.30 Dell' Arte 23.55 Nachtprogrammering: NET 5 Presentatie FOXI 06.25 Hallo Spencer 06.45 Sap de aard- wortel 07.00 Tante Soesa Sassefras 07.35 Wacky wake up 08.55 Toon box 11.40 Tante Soesa Sassefras 13.05 Toon box 15.05 Fox kids planet 17.10 Kippenvel 17.40 Breaker high 18.00 Fa me 18.55 King of the hill 19.20 Politie! 19.45 David Letterman 20.35 Perver sions of science 21.00 PSI factor 21.50 N.O.Z,Westerweel 22.20 M.A.S.H 22.45 David Letterman 23.35Studs00.00Sun- set beach 00.45 Fox Tours 01.15 Gaan we links of gaan we rechts? 01.45 Homeshopping 04.15-05.15 Gaan we links of gaan we rechts? MUSIC FACTORY 06.00 Get up! (and dance) 09.00 Clip gal lery 12.30 The bass-ment 15.00 P.M 16.30 The Movie Factory 17.00 Totally Tooske 19.00 De Dag Top Vijf 20.00 BOA (Bridget On Air) 21.00 Mental Theo on the road 22.00 U.K. charts 23.00 The pitch 00.00 CyberChoice BELGIE FRA-1 RTBF 10.35 Le blamatoscope de l'éte 11.40 Magazine Euronews 11.50 Les feux de I'amour 12.35 Chez Pierrot Aansl.: Nieuwsoverzicht 12.50 Nieuws 13.25 A bicyclette 13.50 Wielrennen 17.55 Ara besque 18.45 Regionaal nieuwsover zicht 18.50 Régions soir 19.05 Wielren nen 19.25 30 ans déja... 19.30 Nieuws 20.10 Les carnets du bourlingueur20.50 Ally McBeal 21.35 Ally McBeal 22.20 In- édits 23.15 Laatste nieuws 23.40 24 H sur les marchés 23.45 Doorlopende her haling nieuws en beursberichten FRANKRIJK-1 05.55 Le destin du Docteur Calvet 06.20 Les meilleurs moments de 30 millions d'amis 06.43 Nieuws 06.45 TF1 Jeunes- se - Salut les toons 07.20 Shopping a la Une 08.00 Teléshopping 08.40 TF1 Jeu- nesse - Salut les toons 10.20 Aus Heiter- em Himmel 11.10 Les vacances de I'a mour 12.12Tac OTacTV 12.15 Le juste prix 12.50 Verbruikerstips 13.00 Nieuws 13.50 The Young and the Restless 14.40 Murder She Wrote 15.35 Renegade 16.20 Sunset Beach 17.15 Melrose Pla ce 18.05 Sous le soleil 19.05 Rick Hunter 20.00 Nieuws 20.40 Nieuws van de ren baan 20.50 Mes meilleurs copains, film van Jean-Marie Poire (1989), met Gé- rard Lanvin en Christian Clavier 22.50 La tête dans le sac. film van Gérard Lau- zier (1984), metGuy Marchand en Mari- sa Berenson 00.20 Trés pêche 01.15 Nieuws 01.30 Reportages: Les forgats du Guano01.55 Concert 03.15Enquêtes a I'italienne 04.05 Hïstoires naturelles 04.35 Muziek 05.00 Histoires naturelles FRANKRIJK-2 05.15 Anime tes vacances 06.30 Télé- matin 08.35 Loving 09.05 The Bold and the Beautiful 09.30 Coups de soleil et crustacés 11.05 Lafète a la maison 11.35 Nieuws in het kort voor doven en slecht horenden 11.40 Les Z'amours 12.20 Tour de France 13.00 Nieuws 13.50 Tour de France - Le grand Bornand - Sestrie- res (213,5 km) 17.30 Vélo Club 18.30 Heartbreak High 19.20 Qui est Qui 20.00 Nieuws 20.55 Le temps d'une chanson 23.05 L'uomo dlle stelle, film van Giusppe Tornadore (1995), met Sergio Castellito en Tiziana Lodato 00.55 Nieuws 01.10 Docteur Markus Merthin 02,00 Mezzo l'info 02.25 Terre humaine 03.15 Nuit blanche ou l'enfer du décor 03.30 24 Heures d'info 03.45 Nam Noume 04.10 Ein Fall fürZwei TV5 09.00 Heute 09.03 Verbotene Liebe 09.28 ARD-Frühstücksbuffet 10.15 Sportschau live: Tour de France 17.15 Tagesschau um fünf 17.25 Brisant 17.55 ARD vor acht 19.52 Das Wetter im Ersten 19.58 Heute abend ïm Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Happy Birth day 21.05 Nonstop comedy 21.30 Plus minus 22.05 Ein ehrenwertes Haus 22.30 Tagesthemen 23.00 Boulevard Bio 00.00 Die lieben Kollegen 00.25 Nachtmagazïn 00.45 Der Prïnz und der Bettelknabe, Amerikaanse speelfilm (1937 van William Keighiey met Errol Flynn en Claude Rains 02.40 Nachtma- gazin 03.00 Fliege 04.00 Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands 04.25 Plus minus 05.00 Brisant DUITSLAND-2 j 05.30 ZDF-Morgenmagazin 09.00 Heute 09.03 Ich gehore zu Dir, Zwitsers-Franse tv-film (1991) van Dominique Othenin- Girard met Lisa Fusco en Imogen Stu- bbs 10.35 ZDF info Gesundheit Fit ness 11.00 Heute 11.04 Leute heute 11.15 Unsere Hagenbecks 12.00 Heute mittag 12.15 Drehscheibe Deutschland Aansl Presseschau 13.00ZDF-Mittags- magazïn 14.00 Gesundheit! 14.15 ZDF Expedition 15.00 Heute 15.10 Streit um Drei 16.00 Heute-in Europa 16.15Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leute heute 18.00 ZDF Sport ex tra: Voetbal 00.00 NB: De volgende aan vangstijden zijn onder voorbehoud i.v.m. een mogelijke verlenging van de voetbalwedstrijd 20.15 Evelyn Ham mans Geschichten aus dem Leben 21.00 Frankfurt Airport 21.45 Heute- journal 22 15 Der Wettlauf zum Mond 23.00 ZDF Sport extra: Tour de France 23.15 Hemingway, miniserie (1988) van Bernhard Sinkel met Stacey Keach en Lisa Banes 00.55 Heute nacht 01.05 In ei- nem anderen Land, Amerikaans drama (1957) van Charles Vidor met Rock Hud son en Jennifer Jones 03.30 Der Wett lauf zum Mond 04.15 Strassenfeger 05.00 Hallo Deutschland RTL TV 06.00 Punkt 6 06.30 Guten Morgen Deutschland 07.00 Punkt 7 Aansl.: RTL aktuell 07.35 Unteruns Aansl.: RTLaktu- ell 08.15 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 08.45 Der Hogan Clan 09.15 Springfield Story 10.00 Sabrina 11.05 Reich und Schön 11.30 Familien duell 12.00 Punkt 12 - Das RTL-Mittagsjoumal 13.00 llona Christen 14.00 Birte Karalus 15.00 Bar bel Schafer 16.00 Hans Meiser 17.00 Die Nanny 17.30 Unter uns 18.00 Guten Abend RTL 18.30 Exclusiv - Das Star- Magazin 18.45 RTL aktuell 19.10 Explo- siv - Das Magazin 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 SK Babies 21.15 lm Namen des Gesetzes 22.15 Quincy 23.15 Magnum 00.10 RTL-Nachtjournal 00.40 Verrückt nach Dir 01.05 Mary Ty ler Moore 01.30 Der Hogan Clan 02.00 Barbel Schafer 02,50 RTL-Nachtjournal 03.20 Hans Meiser 04.10 Birte Karalus 05.10 Explosiv - Weekend ENGELAND-1 07.00 Business breakfast 08.00 BBC Breakfast news 10.00 Kilroy 10.45 Can't cook, won't cook 11-15 The Vanessa show 12.00 Nieuws en regionaal nieuws 12.05 Children's hospital 12.35 Real rooms 13.00 Nieuws en regionaal nieuws 13.05 Going for a song 13.30 Lion country 13.55 Fashion snoopers 14.00 Nieuws 14.30 Regionaal nieuws 14.40 Neighbours 15.05 Ironside 15.55 Through the keyhole 16.20 Microscopic Milton 16.25 Little bear 16.50 ChuckleVi- sion 17.10Rugrats 17.20MrWymi 17.35 Out of tune 18.00 Newsround 18.10 UKool Aansl.: Rewind 18.35 Neigh bours 19.00 Nieuws 19.30 Regionaal nieuws 20.00 Summer holiday 20.30 EastEnders Aansl.: Two Ronnies: The nation's favourite sketch 21.00 Barking mad 21.30 The wedding 22.00 Nieuws en regionaal nieuws 22.30 Hope and glory 23.20 Crimewatch UK 00.15 It's only tv but I like it 00.45 Crimewatch UK update Aansl.: Two Ronnies: The na tion's favourite sketch 01.00 Chicago Hope 01.45 Chicago Hope 02.30 BBC News 24 1 ENGELAND-2 07.10 Open University 08.00 Penny Crayon 08.10 Playdays 08.30 Snorks 08.55 Blue Peter 09.20 Captain Cave man and the Teen Angels 09.40 Polka dot shorts 09.50 Philbert the frog 10.00 Penny Crayon 10.10 The Phil Silvers show 11.00 Teletubbies 11.30 Wicked lady, Engelse speelfilm (1945) van Les lie Arliss met Margaret Lockwood en Jams Mason 13.10 The car's the star 13.30 Working lunch 14.00 Quisine 14.25 The Beechgrove garden 14.55 The great antiques hunt 15.40 Nieuws en regionaal nieuws 15.45 Westminster 16.25 Nieuws en regionaal nieuws 16.30 Art shorts 16.40 The village 17.05 Geoff Hamilton's cottage gardens 17.35 Stefan's garden roadshow 18.00 Batter- sea dogs' home 18.30 Ready, steady, cook 19.00 Fresh Prince of Bel Air 19.25 Heartbreakhigh 20.10 The O zone 20.30 Home ground 21.00 Back to the floor again 21.30 Ainsley'sbig cook out 22.00 3rd rock from the sun 22.25 Man on the moon 23.1510 x 10 Aansl.: Video nation 06.30 Télématin 08.00 Canadees nieuws 08.30 Découverte 09.00 TV5 in fos 09.05 Zig zag café 10.00 Nieuws 10.15 Le ballon d'or, komedie (1994) van Cheik Doukouré 12.00 TV5 infos 12.05 Voila Paris! 12.30 Frans nieuws 12.55 30 ans déja 13.00 TV5 infos 13.05 Autour du Tour 14.00 Nieuws 14.35 Le ballon d'or, komedie (1994) van Cheik Doukouré 16.00 Nieuws 16.15 TV5 questions 16.30 Bons baisers d'Améri- que 17.00 TV5 infos 17.05 Pyramide 17.30 Questions pour un champion 18.00 Nieuws 18.15 Forts en tête 19.15 Inédits 20.00 Zwitsers nieuws 20.30 Frans nieuws 21.00 TV5 infos 21.05 Journal du Tour 22.00 Nieuws 22.15 Les coeurs bruhlés. Franse miniserie van Jean Sagols met Mireille Darcen Michel Duchaussoy 00.00 Belgisch nieuws 00.30 Frans nieuws 01.00 TV5 infos 01.05 Les coeurs bruhlés. Franse mini serie van Jean Sagols 03.00 TV5 infos 03.05 Courants d'art 03.30 Les oeuvres en chantier 04.00 Canadees nieuws 04.30 Doorlopende herhaling n DUITSLAND-1 shorts 23.30 Newsnight 00.15 Gaytime tv 01.00 Despatch box 01.30 BBC Lear ning zone 01.30 Open University 03.00 The greats 05.00 Languages 06.00 Wor king in retail 06.45 Open University CNBC/NGC 06.00 Europe today 07.30 Market watch 08.00 Squawk box 10.00 Market watch 12.00 Wezen in het paradijs 13.00 Avon tuur op de Colorado River 14.00 Antarc tische uitdaging 14.30 Chami en Ana de olifant 15.00 Kan de wetenschap een kampioenatleet bouwen? 16.00 Acon cagua - Twee weken op een grote heu vel 17.00 Hoge paden naar Istanbul 18.00 Wezen in het paradijs 19.00 Geen afscheid alsjeblieft 20.00 De derde pla neet 20.30 De pelikaan van Ramazan de Rode 21.00 Haaien 22.00 De mangroven 22.30 Zeehond 23.00 Flonkerende ste nen 00.00 De derde planeet 00.30 De pe likaan van Ramazan de Rode 01.00 Haaien 02.00 De mangroven 02.30 Zee hond 03.00 Flonkerende stenen 04.00 De derde planeet 04.30 De pelikaan van Ramazan de Rode 05.00 Haaien CNN 00.00 leder heel uur CNNI World News 06.00 This morning (met om 06.30, 07.30, 08.30 World business this mor ning) 09.30 World sport 10.00 Larry King 11.30 World sport 12.15 American edition 12.30 Biz Asia 13.30 Fortune 14.15 Asian edition 14.30 World report 15.30 Showbiz today 16.30 World sport 17.30 World beat 18.00 Larry King live 19.45 American edition 20.30 World bu siness today 21.30 Q A 22.00 World news Europe 22.30 Insight 23.00 News update Aansl.: World business today 23.30 World sport 00.00 World view 00.30 Moneyline newshour 01.30 Asian edition 01.45 Asia business morning 02.00 World news Americas 02.30 Q A 03.00 Larry King live 04.30 Newsroom 05.15 American edition 05.30 Moneyli- MTVEUROPE 05,00 Bytesize 08.00 Non stop hits 12.00 Data videos 13.00 Non stop hits 15.00 Total request 16.00 Say what? 17.00 Se lect MTV 18.00 New 19.00 Bytesize 20.00 Top selection 21.00 Backstreet TV 21.30 Bytesize 00.00 Alternative nation 02.00 Night videos EUROSPORT 00.00 NB: Programmering van 20.15- 20.30 onder voorbehoud i.v.m. Tour de France 05.30 ZDF-Morgenmagazin Peter Lusse en Mary-Lou van Steenis als Ellen en Eddie in Vrienden voor het Leven. RTL4,20.30 uur 08.30 Superbike 09.45 Tour de France 18.30 Formula 20.00 Truck trial 21.00 Tour de France 23.00 Boksen 00.00 Golf 01.00-01.30 Olympische Spelen 1 DISCOVERY CHANNEL 09.00 Rex Hunt's fishing adventures 09.30 After the warming: The secrets of the,deep 10.25 Arthur C. Clarke's world of strange powers: Have we lived befo re? 10.50 Bush Tucker man: Doomad- gee 11.20 Firts flights: Barnstormers to businessmen 11.45 On Jupiter 12.40 Ul tra science: Techno treasure hunters 13.10 Top marques: Mercedes Benz 13.35 The diceman 14.05 Encyclopedia Galactica: Saturn 14.20 Liquid high ways: Everybody's darling 15.15 Ad ventures of the quest: The hidden deep 16.10 Disaster: No escape 16.35 Rex Hunt's fishing adventures 17.00 Rex Hunt's fishing adventures 17.30 Wal ker's world: Canada - Winter wonder land 18.00 Flightline 18.30 Ancient war riors; The Aztecs 19.00 Zoo story 19.30 Wildest Asia 20.30 Great escapes: Lost at sea 21.00 Visitors from space 22.00 Golden hour: Race against time 23.00 Golden hour: Emergency call out 00.00 Golden hour: Fight for survival 01.00 Raging planet: Hurricane 02.00 Flightli ne 02.30-03.00 Ancient warriors: The Aztecs

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 9