Van Melle neemt Kiene over PZC Beleggers geven Ahold standje Kwartaalwinst Ahold stijgt met eenderde Britse centrale bank verlaagt rente weer financiën en economie 8 Rabobank snijdt fors in kosten Dynamiek op Nederlandse zoetwarenmarkt amsterdamse effectenbeurs vrijdag 11 juni 1999 DEN HAAG - De netto winst die de Rabobank dit jaar zal boeken, zal lager zijn dan de directie twee maanden geleden nog dacht. De nieuwbakken topman van het concern, H. Smits heeft de leden hiervoor gisteren tijdens de algemene vergadering gewaarschuwd. Hij kondigde daarbij een driejarig plan aan om de kosten te verlagen en het aantal activiteiten te ver hogen. Een reductie van het personeel is hierbij 'niet de inzet maar kan wel het resultaat zijn'. De Rabobank benadrukt dat de winst niet in gevaar is. Het resultaat zal vol gens een woordvoerder in elkgeval niet dalen. Smits spreekt van een 'zeer be perkte verbetering van het nettoresultaat ten op zichte van 1998'. Volgens de voorzitter van de hoofddirectie is er een einde gekomen aan de ja ren van uitbundige groei. „Vorig jaar groeide de dienstverlening van de Rabobankorganisatie op alle fronten met dubbele cijfers. Dat beeld is nu aan het veranderen. We gaan terug naar normale groei cijfers", aldus Smits. Het einde van de beurs- hausse speelt de Rabo bank parten. „Het minder spectaculaire beurskli- maat leidt tot een lager activiteitenniveau van beleggers", aldus Smits. Volgens een woordvoer der ging de bank in maart uit van een groei van ze ventien procent. Deze verwachting is nu bijge steld tot tien procent. Hiernaast neemt de groei van de kredietverlening af. zijn de personeelskos ten opgelopen door de nieuwe CAO voor het bankpersoneel en staat de rentemarge onder druk door de lage rente. Vol gens Smits moet de Rabo bank de teruggang van de groei aangrijpen 'om het bed goed op te schudden'. In september moet de di rectie het plan daarvoor klaar hebben. GPD van onze redactie economie BREDA - Snoepfabrikant Van Melle lijft zijn Noord-Holland se concurrent Kiene in. De di recties van beide ondernemin gen zijn het al eens. Het laatste woord is aan de aandeelhou ders, die kunnen eind juni een definitief bod van Van Melle verwachten van 110 miljoen op alle aandelen Kiene. Van Melle, de multinational uit Breda die onder meer Mentos, Fruittella en Meller maakt, is vele malen groter dan Kiene. Van Melle lijfde deze week ook al het Zwitserse gezondheids dropje Wybertje in. Het bedrijf zette vorig jaar wereldwijd (tachtig landen) voor 890 mil joen om. Vooral de Mentos is een internationaal sterk merkarti kel. Van Melle boekte vorig jaar een nettowinst van 52,4 mil joen met 3.039 werknemers. Kiene, producent van munt- drop, zachte pepermunt, goms en engelse drop, is vooral sterk in Nederland. Van de omzet van 62 miljoen wordt 85 procent in eigen land bijgeboekt. De ex port blijft binnen Europa (Frankrijk, Engeland en Scan dinavië). Met 145 werknemers boekte Kiene vorig jaar 4,3 miljoen nettowinst. Van Melle kondigde gisteren een bod aan van 24,50 euro per aan deel. Dat is 54 procent meer dan de gemiddelde slotkoers van de afgelopen drie maanden. Van Melle werkt zich nog door de boeken van Kiene. Komen er geen lijken uit de kast dan zegt Van Melle het bod gestand te zullen doen. Van Melle heeft al twee jaar een strategisch belang van vijf pro cent in Kiene. Dat belang werd volgens Van Melle-directielid E. van Dijk aangehouden om op de hoogte te blijven van de ontwik kelingen bij de concurrent. Van 'in de gaten houden' is Van Melle nu overgestapt op 'inlijven'. Van Dijk: „We hebben onze pro blemen met de crisis in Rusland en de sluiting van een fabriek in Azië afgewikkeld. Daardoor hadden we tot nu toe geen tijd voor binnenlandse overnames." Volgens directielid F. Krouwels van Kiene hebben de overname- gesprekken snel tot overeen stemming geleid. „Ruim twee weken geleden kondigde Van Melle aan dat ze met ons wilden praten. Afgelopen dinsdag was het zover en binnen twee dagen waren we het volledig eens. Voor de werkgelegenheid heeft de overname vooralsnog geen gevolgen. „Met heel veel moeite hebben we een product kunnen vinden waarin we elkaar over lappen. Van Melle-dochter Ver- duijn in Breskens maakt net als wij ook winegums", aldus Krou wels. Van Melle maakte eerder deze week nog bekend dat het de merknaam Wybert (keelpastil- les) heeft overgenomen. Met Wybert en met de dit voorjaar bij Kiene gevoegde activiteiten van NL Pharma (suikervrije drop, vitaminetabletten en knoflookpreparaten) krijgt Van Melle meer toegang tot het dro gisterij- en apothekerskanaal. Voor zowel Van Melle als Kiene is dit een nieuwe markt. Kiene en Van Melle hebben sa men een marktaandeel van zo'n 25 procent op de Nederlandse snoepmarkt. Gaat de overname door, dan houdt Van Melle in ei gen land maar één concurrent met vergelijkbare slagkracht over, dat is Red Band Venco on derdeel van CSM. De ondernemingsraad van Kie ne heeft al een positieve reactie op het overnameplan uitge bracht. Ook de vakbonden lij ken zich niet te verzetten tegen de stap. GPD/ANP Een productiemedewerker van Van Melle in Breda controleert Mentos fruitsnoepjes die worden gepolijst. foto Koen Verheyden/ANP van onze redactie economie ZAANDAM - Het Ahold-con- cern heeft de winst in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna eenderde (31,6 procent) zien stijgen naar 385,9 miljoen. De omzet groeide met ruim een kwart (27,2 procent) naar 20,5 miljard. De internationale grootgrutter deed vooral goede zaken in de Verenigde Staten. De omzet klom daar met 36,7 procent naar ruim 12 miljard. In de VS was vooral de nieuwe aanwinst, su permarktketen Giant-Land- over, de winstpakker. Exclusief Giant-Landover zou de omzet daar met 6,3 procent zijn geste gen. Alle ketens, in het bijzonder Stop Shop, droegen bij aan de hogere bedrijfsresultaten. Tops kenmerkte zich door kostenbe heersing en Giant-Carlisle ver grootte het marktaandeel. De Albert Heijn-winkels draai den een tweeënhalf procent ho gere omzet. Het marktaandeel in Nederland daalde licht, vol gens Ahold omdat er geen groot schalige prijsacties waren. De omzet van rivaal en tevens dochter Schuitema (C1000) deed daarentegen een Stap voorwaarts met 7,3 procent. In de rest van Europa realiseer de Ahold wel de door de beurs gewenste groei: ruim 39 procent naar bijna 11,4 miljard. Alle ketens droegen bij aan de groei, ook de aanwinsten in Spanje, die voor het eerst in de cijfers zijn opgenomen. In Latijns- Amerika verdubbelde de omzet naar bijna 15 miljard. Dat komt vooral doordat de resulta ten van de Argentijnse aanwinst Disco en de Chileense Santa Isa bel in de cijfers zijn opgenomen. Ahold heeft ook supermarktke tens in Brazilië. De devaluatie van de reaal in januari drukte daar op de resultaten. In Azië pakte Ahold er een dikke kwart omzet bij en klom naar ruim 290 miljoen. De omzet groeide mede door de aanschaf van winkels in Maleisië. ANP a: laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g: bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I: gedaan-bieden exdiv.; p: put; A: adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv. Vorige Laatste Hoofdfondsen°esen koersen ABNAmro Holding Aegon Ahold Akzo Nobel ASM Lithography Baan Company Buhrmann DSM Elsevier Fortis (NL) oert. Hagemeyer Hoogovens eert. ING Groepeert. KLM Koninklijke Olie Philips Electronics TNT Post Groep Unilever eert. 21,10 79,30 35,20 40,65 45,75 13,20 16,10 96,45 12,05 32.45 31.65 51.70 42,40 51,70 28,00 55,80 46,00 34,40 26,00 90,85 26,00 65,50 27,60 40,70 42,75 20.80 77,60 34,55 41,60 48,20 12,50 16,00 97,60 11,60 31,35 31,45 50,85 43,85 50,80 28,00 55,20 44,95 35,25 25,85 90,80 25,10 66,10 27,00 41,00 42,55 Binnenlandse aandelen Aalbertslnd ABN Amro pref. A3N AmroHId.prf.c. Accell Group AFC Ajax Anrend Groep c. Alanherl AND Intern Publ Alpinvest Hold AOT Arcadis Arnh.Mij Akzo Arnh.Mij Akzo ARTU Biologicals Asd. Rubber ASM Intern. ASR Verz. c. Astra Informatica Atag Group eert. Athlon Groep AIR Holding AIR Holding pr_a. AXXICON Group Ballast Nedam c. BAM Groep, Kon. Batenburg Begemann Groep Begaclaim Belindo Benckiser b BE Semicond. Ind. Beter Bed Blydenst.-Will. 3oskalis eert. Braevast Brill eert. Brocacef eert. Brunei Intern Buhrmann c.pref. Burgman-Heybroek Cap Gemini Kon.Ten Cate Cetaeo Hold. Chicago Bridge Cindu Intern. Claïmindo CMG Content Beheer Content aangem. Copaco Crown v.G. oert. CSM eert. CSM De Drie Electr. Delft Instrum. Detron Group Devote De Vries Robbé DICO Intern. DOCdata Dordtsc'ne Petr. Dorp Despec Draka Holding Econosto, Kon. EMBA EMIS Endemol Holding Eriks Holding EVC Intern. Exact Holding Frans Maas eert. Free Record Shop Gamma Holding Gamma pref. Gelderse Pap. Getronics Geveke Gouda Vuurvast GrolBch, Kon. c. Grontmij GTI-Holdlng Gucci Group HAL Trust B HAL Trust Unit HBG Heek-Tweka Heljmans Heineken Hold. A Helvoet Holding Hes Beheer c. HIM Furness Hoek's Mach. Holl.Chem. Intern. Holl. Colours HoopEff.bank 9,65 I^SO 3,10 f 13,75 e 9,55 8,45 f 15,90 20,25 f 75,90 2,38 f 13,10 e 9,60 e 17,60 12,80 3,10 f 13,75 e 9,40 8,25 e 16,15 2,45 2,50 f 2,05 e 2,05 e 4,90 a 5.30 66,10 66,30 4,25 4,30 17,80 f 17,10 24,35 24,10 10,20 23,20 55.70 87.50 42.00A 11,20 2,55 f 2,55 58,50 A 58,50 A 10,25 e 23,70 55,50 86,00 41,95 10,80 52,75 7,50 f 29,00 8,40 e 14,15 19,60 3,42 e 1080,00A 48,45 33,50 8,90 e 11,00 e 53,00 47,85 33,10 3,70 11,00 A 32,75 A 33,00 10,80 13,20 14,90 10,80 13,05 14,80 e 5,00 f 8,30 f 46,90 15,25 34,00 46,65 15,50 34,30 12,00 f 65,00 A 3,00 30,80 52,00 f 8,00 25,00 28,95 17,25 25,00 e 42,95 f 42,20 3,20 A 3,20 23,60 38,25 2,95 30,00 52,00 f 7.70 f 25,00 28,95A 17.20 f 25 A0 37,75 26,20 e 26,50 27,35 27,80 20,70 f 20,50 e 80,90 63,85 4,10 f 17,75 f 38,70 39,30 39,15 10,40 e 17,70 f 38,45 11,50 b 6,50 Hunter Douglas Hunter D.pref. ICT Autom. IHC Caland ING ING Bnk Lirie AEX ING Bnk Liric AEXII ING Bnk Liric Eur100 Internat.Muell. Kühne+Heitz Kas-Associatie KB 3 Kempen 81 Co Kiene Holding Kon.Sphinx Gust. Koppelpoort Krasnapolsky Landré Merrem La u rus LCI Comput.Gr. Leer, van Kon. M.Enim OB-cert. Macintosh Retail Magnus Holding Management Share Maxwell Petr. Moeara Enim Moolen Holding Multihouse Naeff NAGRON Nat.lnv.Bank A Nat.lnv.BankC.pref. Nat.lnv.Bank D.pref. NBM-Amstelland NBM-Amst.pref. Nad.Part,Mij Ned.Springst NEDAP Nedcon Groep Nedlloyd c.. Kon. Nedschroef H.,Kon. Neways Electr. NKF Holding Norit Nutreco Holding Nyloplast OPG eert. Ordina Beheer OTRA Pakhoed. Kon.c. Petroplus Int, Polynorm Porc. Fles Randstad Holding Reesink Rood ïesthouse Roto Smeets Boer Samas Groep SamasGr, cum.pr. Sa rakreek Schuitema Schuttersveld Seagull Simac Techniek Sligro Beheer Smit Intern. Smit Trafo c. Stork TAS Groep Telegraaf_De Textielgr. i wente Toolex Intern i w.Kabel Holding Ubbink, Kon. Unique Intern Unit 4 United PanEur.Com. Van Ommereen Vediorcert. Vilenzo Volk Wess Stevin Vredestein Wegener Arcade c. Weina 30,70 0,25 f 23,30 f 23,00 39,70 3,52 A 100,50 e 84,90 t 31,20 39,20 59,50 20,75 100,40 84,60 e 69,00 e 20,70 23,50 13,00 25,00 49,75 23,55 12,25 E 23,50 13,00 f 25,00 81.50A 26,80 6,20 f 6,10 4,23 f 4,65 150,00 147,00 f 1530.00A1525.00 f 62,20 61,60 3,20 f 2,80 f 400,00 A 400,00 A 23,70 23,65 32,30 20,60A 16,40 A 18,10 18,00 44,50 17,50 a 19,20 18,10 17,90 44,50 17,40 a 19,80 14,90 23,60 11,60 f 11,35 k 31,55 e 7,50 A 35,85 9,00 A 22,35 f 26,20 14,55 22,65 11,30 e 60,00 f 14,70 41,50 45,75 f 46,00 14,80 23,50 11,60 f 11,40 31,50 7,70 f 35,50 9,00 21,70 26,45 14,50 22,70 11,50 60,00 14,50 41,50 1,05 e 1,10 31,70 13,40 14,90 E 5,80 5,90 2550,00 A2550,00 15,80 15,70 15,50 13,60 6 30.70 22.10 7.85A 20,60 3,00 f 21,15 16,10 12,85 30,60 6 21,90 7,80 e 20,55 2,90 e 20,70 27,60 19,40 58,90 29,80 17,50 19.00A 19,00 18,45 27,50 f 19,20 e 59,50 29,60 Weweler NMAX Airspray Antonov Plc Cardio Contr CSS Holding C/Tac DPA Hitt InnoConcepts KSI Intern NedGraphics 10,10 14,25 36,75 11,95 19,70 f 18,45 10,05 14,20 36,80 e PolydocPIc Prolion Ring Rosa Pr UCC Holding 86,50 86,80 7,05 7,35 12,30 f 12,40 f Beleggingsinstellingen ABF ABN A A-in F ABN A Euro F. ABN A Europa F. ABN AFarE.F. ABN A Groen F. ABN ALGr.F. ABN A Neth.F, ABN AObl.Grf. ABN A rent.div ABN A Gl.Pr.Sec. ABN APr.Sec.Am. ABN APr.Sec.Eur. ABN A Pr.Sec.F.E. ABN A SmCoNeth. F. ABN A Valr.Liq.F. ABN AValr.Obl.F. Aegon Aandelenf. Aegon Spaarplus AEX Index F. Aldollar BF Alrenta Amvabel Asian Cap.F. Asian Tigers F. ASN Aandelenf. AXA Aand.lnt, AXA Aand.Ned. AXA Act. Beh. AXA Gulden R. AXA Portfolio AXA Kap.Ren. AXA Obl.Ned. Daehan Korea Tr. Delta Lloyd Dlr Delta Lloyd Donau Delta Lloyd Inv. Delta Uoyd Jade Delta Lloyd Mix Delta Lloyd Rent Ducatus EMF Rentefonds Eng-Holl.Bel.Tl Eng-Holl.Bel.Tr. Eur.Ass. Trust Europe City Est. Euro Dutch Eq.F, Euro Spain F. Finles Topr.Gr.F. Fortis Europa F. Fortis Japan F. Fortis Obam Fortis Obl.DIv.F. Fortis Wereld Mix f. Gen.B.Aandelenf. Gen.B.Liq. Grf. Gen.B.Obl.Divf. Gen.B.Obl.Waarf. Gim Dutch Eq.Fund Gim Global Fund Gim Mix Fund 72,30 56,60 23,10 108,00 43.80 61,45 91,00 162,10 118,30 72,80 36.20 41,40 38,50 22,50 61.20 24,00 e 26,15 47,70 2.25A 588,10 40,50 166,30 10,30 54,10 49,60 66,65 74,00 A 109,10A 75,40 57,60 A 35,30 63,90 44,60 4.00A 1,10 6,60 A 14,10 f 25,20 33,20 29,60 25,60 102,80 53,50 45,20 72,30 A 56,80 23,00 107,20 43,80 61,45 91,00 162,00 118,25 72,85 36,00 41,60 38,60 22,90 59,80 24,00 e 26,10 47,40 2,25A 589,50 A 39,80 166,05 10,25 54,30 109,70 A 76,35 57.60A 34,60 15,45 51,80 35,80 f 64,00 44,60 4,00 A 1,35 33.20A 29,70 26,60 102,50 f 53,40 45,30 47,85 A 47.85A Gim Real EstEq F. Gim World EqFund Guld Rente Fonds Holl. Eur. Fund Holl. Obl.Fonds Holl. Pac. Fund Holl. Sel.Fonds Holland Fund ING Bnk Dutch F. ING BnkEm.E.E.F. ING 8nk Euro Obl F. ING Bnk Europe F. ING Bnk Geldm.F, ING BnkGlob.F. ING Bnk 11 -Fund ING Bnk MidDutch F. ING BnkObllg.F. ING Bnk Onr-Aandf. ING BnkRentegr.F ING Bnk Spaard.F. INB Bnk V.Oost. F. Insinger Emerg Inslnger Euro Opt. Insinger Euro Sel. Insinger Global Insinger Rentsel, Interbonds Interef.Jap.Aand. Interef.Jap.Warr. Interef.Rentegr Interef.Rentegrll Investa part, IS Himal.Fund Jap.Convertible.F. Japan Fund Korea Pac.Trust LanschotGI.Eq.f. Latin Am.Eq.F. Leveraged Cap Liquirent MeesP Obl.Gr.F. Mexico Income F. Mondibel Nat.Res.Fund Ohra Aand.F. Ohra Liq.Grf. Ohra Obl.Df. Ohra Obl,Grf Ohra Onr.G.F, OhraSpaardivf Ohra Totaal F. OptlmixTechn. F. Orange Deeln F. OrangeEurSmcapF. Orange Fund Orange Global Pr Orange Midcap F. Pacific Rim C.F. PanGlobConvF. Pitcher Postb.Aandelenf. Postb.Beleggf. Postb. Com. Techn.f. Postb.Euro Aandf. Postb,Easy Blue belf. Postb.IT fonds Postb.Ned.fonds Postb.Nettorentef. 67,80 67,70 59,00 A 59,50 84,40 84,00 95,50 95,20 78,00, 19,10 27,60 23,50 30,23 63,80 56,95 46,00 26,05 28,10 32,60 59,70 238,70 36,90 19,20 27,50 23,40 30,22 63,50 56,55 14,15 18,60 45,20 80,50 46,00 26,45 28,00 32,80 60,60 237,90 36,80 13,45 e 46,00 10,05 96,00 A 95,50 13,00 13,25 31,40 14,40 f 46,25 10,00 31,80 8,90 5,50A 44,55 f 44,75 f 43,80 44,00 f 5.50A 135,00 26,96 21,70 13,50 50,65 42,30 91,95 135,00 26,96 21,70 50,60 41,70 91,00 27,85 A 27,95 A 30,20 A 30,15 33,95 A 33,95 A 37,30 A 37,00 A 23,40 A 23,40 A 49,50 49,55 23,70 23,40 43,00 A 43,00 A 11,60 f 11,60 33,45 f 33,25 9,80 9,80 A 14,85 14,95 22,40 22.10A 67,15 38,70 28,95 23,90 23,65 39,05 47,20 25,10 67,20 39,20 28,90 23,95 23,45 39,00 47,05 25,20 Postb.Obl.f. Postb.Vastgoedf. Postb.Verm.gr.f. Postb.Wereldm.f. Preferent F. Rentalent Rente PlusF. RG Aand.Mixfund RG America F. RG Divlrente F A RG Dom.Eq.Nth, F. RG Dutch Midcap F. RG Duurz.Aand.F. RG Emer. Mark.F. RG Europe F. RG Europ. Midcap F, RG Euro Obl.Div. F. RG Florente F. RG Hollands Bezit RG Hypotheekf. RG Nettorente F. RG Obl.Mixfund RG Pacific F, RG Rente Mixfund RG Young Dynam. F. RGZelfs.Health RG Zelfs.Austr, RGZelfs.Canada RG Zelfs.Duitsl. RGZelfs.Hongk. RG Zelfs.Japan RG Zelfs.Nederl RGZelfs.Sing. RG Zelfs. UK RG Zelfs. USA RG Zelfs.Zwits. Robeco Rodamco Rodamco Rat.Ned. Rolinco Rolinco cum.p Rorento Schrod.Eur.Pr.F Scl/Tech SNS Guldensdiv.f. SNS Guldensgroeif. SNS Nederl Aandf. SNS Obllgatledividf SNS Obligatiegroeif. TG Ollehaven TG Petroleumhaven TG Rente Groeif. Trans Eur.Fund Transpac.F. Uni-lnvest VastNed Off/lnd VastNed Retail VHS Onr. Mij VIBNV VPV HollandHaven VSB Llq.Groeif. VSB Obl. Groeif. Wereldhave NV Wereldhave O/N World Prop.F. WP Stewart H ZOM Florida F. 27,50 24,75 33,55 28,55 50,50 20,40 e 27.65 24,75 33,50 28,55 50,40 20,30 52,80 e 53,00 e 208,40 f 208,50 24,10 24.10 67,20 67,60 40,00 f 40,20 60,30 60,35 e 48,50 48,20 24,95 68,95 e 121,65 48,70 53,90 42,10 72,50 37,60 15,40 57,60 60,65 67,00 77,15 47,70 48,40 79,35 38,50 83,65 109,90 85,05 121,50e 24,30 57,30 103,00 121,55 e 48,60 e 53,90 42,15 72,40 e 37,65 15,55 56,95 61,10 67,80 77,50 49,00 50,30 f 80,10 38,50 f 84,00 110,25 85,05 121,10 f 24,30 f 57,30 102,75 65,10 f 64,70 f 24,85 63,30 26,50 32,45 29,10 15,25 21,90 130,90 180,00 24,85 68,20 A 26,40 32,55 28,75 e 15,25 e 21,90 130,70 183,00 12,85 f 12,75 32,75 32,75 f 49,05 49,10 f 11,40 11,40 28,00 f 28,00 f 33,00 33,70 48,90 48,90 63,30 63,25 50,00 49,75 1,82 A 1,82 A 37,70 38,10 A Optiebeurs p o01 p oOI c Jul 11,34 17,01 19,28 570,00 580,00 550,00 540,00 550,00 560,00 570,00 408,40 449,24 462,85 500,00 308,57 530,00 40,00 45,00 50,00 45,00 45,00 1002 6270 2039 1186 1107 1398 1047 4030 4015 2000 1557 1787 2594 1330 0,75 2,20 3,00 6,20 2,45 29,00 0,90 1,85 3,50 7,00 3,50 a 6,10 7,50 12,50 15,00 68,00 1,45 9,95 8,50 0,50 0,75 2,30 3,20 4,50 b 1,55 26,50 1,30 a 2,30 4,70 8,70 3,00 6,20 7,60 b 13,50 b 13,50 66,00 8,70 b 5,00 2,15 7,30 b 1,70 Jul 11 joo 0,95 0,75 2,40 1522 1345 2730 3837 1159 1620 5078 700 1002 5128 1000 Asas-fondsen Alb. Fisher Alcatel Alsthom Amer. Expres AT81T Ameritech Amprovest Cap, Amprovest Inc. Asarco Inc. Atlantic-Richt'. Bell Atlantic Bell South Bethlehem Steel Boeing Comp. CBS Corp. CDL Hotels Int. Centocor Chevron Corp. Coastal Corp. Colgate-Palm. Comp. Ben. Par.Bfr Comp. Task Gr Dai-lchi Yen Dow Chemical Du Pont First Mexico Inc. Fluor Corp. Ford Motor Fortune Brands Gen. Electric Gen. Motors Goodyear Hitachi Yen Honeywell IBM 17.50A 17.00A 1300,00 A1400,00 A 125,55A 122,05A 70,00A 69,00A 13,50 41.30A 40.00A 56.00A 55.00A 40,50 A 40,00 A 102,50 A 100,50 68,00 A 64,00 A 61,70 A 61,00 A 400,00 114,00 A 113.00A 117,30 A 114,00 41.50A 44,00 A 50,80 A 52,00A Matsushita El. MIHusd Mitsub.Electric Mitsui Yen Mobil Corp. Morgan J.P. NEC Corp Yen Occidental Co PepsiCo Perkins Foods Stg Philip Morris Phillips Petr Polaroid Corp Reed Int. Stg Ricoh Comp Sara Lee Corp. St.Gobin Ffr Sanyo Elec. Yen SBC Communie. Schlumberger Scott 81N ewe. Sears Roebuck Sec Cap US R Sekisui H, Yen TDK Toshiba Corp. Union Pacific Unisys USX Marathon Venator.Group 27.20A 360,00 A 27,20 300,00 A 300,00 A 101,50A 102,00A 40,30 41,00 52,80 A 52,00 A 20,25 A 4,50 A 900,00 A 24,50 54,00 A 53,00 A 59,00A 60,00A 7,30A 50.00A 49.50A 9,00 f 9,30 e 1300,00 A 1400,00 A 7000,00A 600,00 60,30 A 61.05A 38,00 A 38.50A 29,00 A 30,00 A 9,00 A 9,00A Staatsleningen 10'/i NL 80-00 9'/' NL 90-00 9 NL90I-II-00 9 NL90III-00 9 NL90IV-00 9 NL 911-11-01 8'/, NL 90-00 8'/» NL90II-00 83/.NL 91-01 8'/. NL 92-07 8'/iNL 89-99 8'/iNL 91-01 8'/i NL91-06 8'/. NL 90-00 8'/« NL92I-02 8'/« NL 92II-02 8V< NL 92-07I-II 8'/- NL92-07I-II 73/. NL 90-00 7V.NL 95-05 7'/iNL 89-99 7'A NL 89II-99 7'/iNL 93-23 7'A NL 95-10 7'/. NL 94-04 7 NL89IV-99 7 NL 93-03 7 NL 95-05 6V.NL 95-05 107,10 108,97 105.59 106.31 107,95 109.32 105,12 106,51 112,18 128,80 101,45 109.35 126.63 103.64 112,85 114,10 126,25 127,30 102,87 119,95 100.36 101,95 130.60 125,45 116,85 100,68 112,15 116,55 115,70 105,52 106,25 107.85 109,18 105,08 106.44 111,93 127,80 101.45 109,18 125,75 103,60 112,50 113,70 125,30 126,30 102.86 119,25 100,36 101,93 128,65 124,15 116,10 100,67 111,75 115,70 114,8! 99,67 99,35 6'ANL 93-03 6 NL 96-06 5'/. NL 94-04 5V.NL 96-02 53/.NL 97-07 5'/iNL 98-28 5'/«NL 98-08 3V-NL 99-09 3 NL 99-02 Beursindexen A'dam AEX-index Adam Midkap-index CBS koersindex Eurotop 100-index DAX Nikkei II FTSE-index Wall Street Bankpapier Van 10 juni (17.00 uur) tot 11 juni (tot 17.00) hanteert het GWKde volgendead- vleskoersen (kosten verkoop 2.25pct- /aankoop 1.75pct) voor het inwisselen resp. aankopen van buitenlands geld: amerikaanse dlr 2,0815 2,1215 antiliaanse gulden 1,1180 1,2080 australische dlr 1,3920 1,4480 beigischefrk (.100) 5,46290 5,46290 canadese dlr 1,3910 1,4440 Cyprus pond 3,7100 3,9000 Europese index begint eind juni AMSTERDAM - Eind juni begint de Europese index. De FT- SE Eiu-o Stars index bestaat uit de 29 topf ondsen van Europa. Voor Nederland zijn het ABN Amro, Ahold, Aegon, ING Groep, Koninklijke Olie, Philips en Unilever. Alleen grote fondsen die op meerdere Europese beurzen geno teerd staan, komen in aanmerking voor een plaats in de Euro pese sterrenindex, zegt een woordvoerder van de AEX. Britse en Zwitserse bedrijven staan niet in de index, omdat hun koersen niet in euro's worden genoteerd. De index heeft een samenstelling die één keer per jaar wordt aangepast. Wat de wegingsfactoren worden is nog niet be kend. Maandag, bij de presentatie van de Europese index in Londen, moet er meer duidelijkheid zijn. ANP Schilders dreigen met staking UTRECHT - De schildersbranche lijkt af te stevenen op een staking. Onenigheid over de aanpak van de winterwerkloos heid dreigt er toe te leiden dat het werk stil komt te liggen in de voor schilders gunstige zomer. Maandag organiseren de Bouw- en Houtbond FNV en de Hout- en Bouwbond CNV een actiebijeenkomst in Utrecht waar zo'n duizend schilders worden verwacht. Aanleiding is het uitbbj ven van overeenstemming over een nieuwe CAO die geldt voor zo'n 35.000 schilders. GPD Duitse werkloosheid daalt NEURENBERG - Het aantal werklozen in Duitsland is in mei weer gezakt tot onder de vier miljoen. Het werkloosheidsper centage zakte daardoor van 10,7 naar 10,2 procent. In totaal zitten 3.998.100 mensen zonder werk. In april waren dat er nog 147.200 meer. Dit blijkt uit cijfers die het Duitse arbeidsbureau gisteren heeft gepresenteerd. Het is voor het eerst in zes maanden dat het aantal werklozen in Duitsland onder de vier miljoen komt. In de cijfers zijn ook seizoensinvloeden meegenomen. Ondanks de daling van het werkloosheidspercentage was de directeur van het Duitse arbeidsbureau, Jagoda, nog niet op timistisch gestemd. Hij weet de daling vooral aan seizoensin vloeden. Volgens Jagoda hebben 'positieve impulsen van de conjunctuur' niet daaraan bijgedragen. DPA/ANP Epon verwacht minder jaarwinst ZWOLLE - Elektriciteitsmaatschappij Epon denkt dit jaar minder winst te maken. De aanloopkosten voor de liberalise ring van de energiesector en een nieuwe reorganisatie zullen het bedrijf extra op kosten jagen. Bovendien gaat Epon ervan uit dat de prijzen door de toegenomen concurrentie op de energiemarkt zullen dalen, waardoor het omzet misloopt. In 1998 boekte Epon een winst van 88,8 miljoen, tegenover 72,6 miljoen in 1997. Het Noord-Nederlandse stroombe drijf zette iets meer om: 1,78 miljard (1997: 1,77 miljard). In totaal werd ruim twee procent meer electriciteit geleverd. Toch constateerde Epon een verlies aan omzet, omdat een aantal grote bedrijven zijn electriciteit sinds de liberalisering uit het buitenland betrekt. ANP Norsk Hydro overtreft Frans bod OSLO - Het Noorse staatsolie- en gasconcern Norsk Hydro heeft gisteren zijn bod verhoogd op de Noorse oliemaatschap pij Saga Petroleum. Norsk Hydro biedt 135 Noorse kroon 35,30) per aandeel. Het concern gaat daarmee de strijd aan met het Franse Elf Aquitaine. Elf Aquitaine verhoogde begin deze week zijn bod tot 125 kroon per aandeel, waarmee Saga op ruim achttien miljard Noorse kroon (ƒ4,82 miljard) werd gewaardeerd. Twee we ken geleden kwam het Franse concern verrassend in de strijd, nadat een Noors samengaan leek beklonken. KRF/ANP 564,28 606.59 777.60 10690,29 10621,21 0,47 11,3812 176,00 20,70 1,0570 26,15 16,015 4,4800 1,3245 5,7400 amerik.dollar antill.gulden austr,dollar balg,frank (100) deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond franse frank (100) grleksedr. (100) hongk.dollar(100) Ierse pond ital.lire (10.000) jap.yen (10.000) nwzeel.dollar noorse kroon (100) oost.schill, (100) Portugese esc. (100) Singapore dollar spaanse pes, (100) z.-afr, rand (100) dsekr.(IOO) .frank (100) 2,1070 1,1770 1,3920 5,46285 1,4280 29,5900 112,6740 3,3780 33,5953 0,6800 27,2000 2,7981 11,3812 176,4000 1,1220 26,8300 16,0150 1,0992 1,2290 1,32445 34,4000 24,6700 138,4000 2,20371 615 10 juni 564,28 10 juni 4,20 590 565 540 515 490 beurs Amsterdam 2,18 10 juni 2,1040 2,14 2,10 2,06 2,02 3,7100 29,04 29,91 112,674 112,674 3,3310 3,4090 11,0000 15,0000 37,0637 37,0637 33,5953 33,5953 0,5900 0,7300 25,50 28,00 0,7700 1,1200 2,798135 2,798135 deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond estlands kroon fïnse mark (100) franse frank (100) grieksedr, (100) hongkong dlrOOO) hong.forint(100) ierse pond israel shekel ital.lire (10.000) japanse yen (10.000) marokdirh(IOO) nieuw zeeland dlr noorse kroon (100) oost.schill. (100) poolse zloty Portugese esc (100) slow, koruna (100) spaanse pes (100) tjech. koruna (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand zweedse kr (100) Zwitserse frk(100) (Advieskoersen - Bron: GWK) Wisselmarkt Op 10 jun 12.00 uur golden bij GWK de volgende wisselkoersen: 09/06 10/06 0,57 i 1,3812 176,80 23,10 1,1770 27,30 16,015 2,1040 1,1760 1,3910 5,46285 1,4300 29,5900 12,6740 3,3700 33,5953 0,6800 27,1000 2,7981 11,3812 176j5000 1,1270 26,8200 16,0150 1,0992 1,2280 1,32445 34,3000 24,6700 138,2000 2,20371 doorWillem Meyboom AMSTERDAM - Nederlandse beleggers hebben detailhan delsconcern Ahold gisteren 'ge straft' voor de lager dan ver wachte winstgroei in het eerste kwartaal. Kort na bekendma king van de cijfers duikelde de koers met ruim een euro om te sluiten met een min van 65 euro cent op 34,55 euro. De AEX-index daalde licht met 4,46 punten naar 564,28. Het Damrak gaf daarmee hetzelfde beeld als de meeste andere Eu ropese beurzen. Ook Parijs, Londen en Frankfurt sloten rond één procentje lager. Niet alleen de lagere winstgroei, vijf tot tien procent lager dan analisten hadden verwacht, speelde Ahold parten. Het de tailhandelconcern is ook gevoe lig voor de koers van de dollar en die daalt langzaamOok houden beurshandelaren rekening met een miljoenenstrop door de leeggehaalde schappen in ver band met de dioxineaffaire. Concurrent Laurus (onder meer Super de Boer, Edah en Konmar bleef stijf staan op 23,50 euro. De onzekerheid over de rente zette de koersen van de financi ële fondsen onder druk. Rente stijging is altijd slecht voor de banken, weten handelaren. De rente is in Europa aan het oplo pen. De verlaging in Groot- Brittanië is voor analisten geen verrassing. Zij wijzen op de ho ge koers van het pond sterling en de rente, die vergeleken met de andere eurolanden aan de hoge kant is. ABN Amro zakte drie eurodubbeltjes naar 20,80 euro, Aegon leverde 1,70 euro in op 77,60, Fortis 1,10 euro op 31,35 en ING negen eurodub beltjes op 50,80. Baan kon zich ook gisteren niet herstellen. De automatiseerder moest opnieuw inleveren, deze keer zeventig eurocent naar 12,50. Chipmachinemaker AS- ML was gewild. Het bedrijf ge niet nog na van de waardering op de Amerikaanse Nasdaq. ASML pakte 2,45 op 48,20 euro. DSM en Akzo boerden opnieuw goed. DSM steeg met 1,15 naar 97,60 euro, Akzo groeide met 95 eurocent naar 416 0 euroVan de cyclische fondsen deed ook Hoogovens het goed. Dat is het gevolg van de liaison met Bri tish Steel. De koers van het pond had een gunstige invloed op het staalfonds: een plus van 1,45 naar 43,85 euro. ANP Goud en zilver Amsterdam Prijzen van 14.00 uur: Goud onbewerkt 17.200-17.850, vorige 17.460- 18,110, bewerkt 19,450 laten, vorige 19.710 laten, zilver onbewerkt 305-375, vorige 300-370, bewerkt 420 laten, vori ge 410 laten. rendement op staatsleningen periode van 20 d middenkoers in guldens periode van 20 dagen door Jeroen Segenhout LONDEN - Het monetaire be- leidscomité van de Bank of Eng land (BOE) heeft gisteren de Britse rente verlaagd. Het be langrijkste tarief gaat van 5,25 naar vijf procent. De centrale bank nam de maatregel om de economie te stimuleren. De renteverlaging is geen ver rassing. Analisten rekenden er op onder verwijzing naar de ho ge koers van het pond en de voor Europese begrippen hoge rente. Het is de zevende verlaging sinds oktober vorig jaar. Toen stond het belangrijkste renteta rief nog op 7,5 procent. De Britse rente is nu op het laag ste niveau beland sinds novem ber 1977. Vorige maand besloot de Britse centrale bank de ren tetarieven te handhaven. Uit de notulen van die vergadering bleek evenwel dat aan een ver laging werd gedacht. In de maanden daarna werd een verlaging van de rente volgens analisten minder waarschijn lijk, omdat de Britse economie weer wat aantrok. Daardoor lag weer een iets hogere inflatie op de loer. Een lagere rente zou dit alleen maar kunnen aanwakke ren, aldus analisten. Volgens een gisteren uitgegeven verklaring van de BOE is dat ge vaar niet aanwezig. De bank verwijst daarbij naar een rap port van mei waaruit bleek dat de Britse inflatie onder de nage streefde 2,5 procent zit. De Britse industrie begroette de renteverlaging. Volgens de Brit se Kamers van Koophandel telt elk procentpunt dat van de ren te afgaat. Daardoor komt het tarief dat in de eurozone wordt gehanteerd (2,5 procent) weer meer in zicht. De industrie hoopt bovendien dat de rente verlaging leidt tot een lagere koers van het pond sterling. Dat zou voor de Britse exportindu- strie gunstiger zijn. KRF/ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 8