Geen vrijbrief voor verlof Visie PZC CAMBODJA zeeland vrijdag 11 juni 1999 s 23 bezoektijden ziekenhuizen J agenda weekenddiensten scheepvaartberichten lezing lezers schrijven ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! Basisscholen hebben tijd noch geld voor cultuur op het menu geslaagd Zeeland 1 Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382EEVIissingen tel.(0118)425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde ziekenhuizen Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.00- 15.00 en 18.30-20.00 uur Hartbewaking (afd. H)dag. 11.00- 11.30,14.00-14.30 en 19.00- 19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NP Zierikzee tel. (0111)430000 dag. 15.00-16.00 en 18.30- 19.45 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen tel. (0115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6,4501 AJ Oostburg tel.(0117)459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek dag. 14.00-19.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-15.00 uur en 18.30-19.30 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirks land tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Brugge Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur(m.u.v. ICen hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Rotterdam Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Dr. Molewaterplein40 3015 GD Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) Sophia Kinderziekenhuis Dr. Molewaterplein 60 3015 GD Rotterdam tel. (010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskun- de: dag. 11.00-12.00 en 18.00- 20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09,00- 12.00 en 15.00-21.00 uur Dr. Daniël den Hoed Kliniek Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur City Online/Internet Postbus 18 4380 AA Vlissingen. http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl NIET VOOR INGEZONDEN BRIEVEN. BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP). Knight Ridder Finan cial (KRF), Deutsche Presse Argentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR). Belga en European Press-photo Agen cy (EPA). door Maurits Sep Provinciale politiek is geen vak maar een hobby. Statenleden hebben ge woon een baan; in hun vrije tijd bestu ren ze de provincie, zoals een ander voetbalt of muziek maakt. Het aantal vergaderingen en werkbezoeken neemt echter steeds meer tijd in beslag. Bo vendien behandelen verschillende commissies dezelfde onderwerpen. Vooral de eenmansfracties worden ge mangeld tussen werk en hobby. Door de nood (tijd) gedwongen moeten zij soms kiezen welke vergadering zij wel, en welke zij niet bezoeken. René Bastiaan- se uit Tholen is directeur van museum Het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Daarnaast vertegenwoordigt hij sinds maart van dit jaar in Provinciale Staten in zijn eentje het gedachtengoed van D66. Om zijn tijd zo efficiënt mogelijk in te delen, vroeg hij deze week zijn col lega-Statenleden om toestemming de mening van zijn partij af en toe schrif telijk te mogen verwoorden, of dat door een andere fractie te laten doen. U bent de provinciale politiek toch niet nu al beu? „Absoluut niet. Er gaat gewoon een boel tijd in zitten. Zeker voor een nieuwkomer als ik. Maar dat is onze ei gen schuld: dan had de partij maar een ervaren politicus lijsttrekker moeten maken." „Waar ik om heb gevraagd, maar mis schien ben ik wel te hoffelijk geweest en daardoor niet duidelijk, is of het toe laatbaar is als ik af en toe, en als de agenda van de commissie dat toelaat, vooraf mijn standpunt schriftelijk meedeel, of een andere fractie vraag dat tijdens de vergadering voor mij te doen. Dat standpunt is vaak niet meer dan ja of nee, omdat het onderwerp al in twee, drie, vier andere vergaderingen is be handeld. En om vier keer iets over het zelfde te zeggen, is weinig efficiënt." Kost de politiek echt zo veel tijd, of wilt u graag overal wat over zeggen en kunt u slecht uw mo menten kiezen? „Integendeel. Deze vraag verbaast mij zelfs. Ik geloof dat ik de afgelopen maanden juist heb laten zien dat ik niet overal wat over wil zeggen." „Luister, politiek omvat een aantal werkzaamheden: vergaderingen, voor bereidingen en werkbezoeken. Voorbe reiden doe je 's avonds, in je vrije tijd. De aanwezigheid op vergaderingen is nuttigen noodzakelijk. Sommige com missies behandelen echter alleen onderwerpen die al op een ander mo ment zijn besproken. Moet ik daar dan nog per se bij aanwezig zijn?" Daar bent u toch voor gekozen? Om uw standpunt naar voren te brengen? „Zoals ik al zei, je aanwezigheid is nut tig en noodzakelijk, vooral voor de dis cussie die om agendapunten heen wordt gevoerd. Maar je kunt ook een taxatie maken of dat bij een bepaalde vergadering nodig is. En natuurlijk, dan kun je er altijd een keer naast zit ten. Dat gebeurt in het gewone leven ook wel eens." In vijf Zeeuwse gemeenten (Noord-Beveland, Reimerswaal, Oostburg, Sas van Gent en Hon- tenisse) is het mogelijk leden van de steunfractie of léken plaats te laten nemen in commissies. U vindt dat dat ook in de Staten commissies moet kunnen? „Dat was mijn tweede opmerking in de commissie algemeen bestuur: kijk eens wat er elders voor experimenten zijn. In de provincie Gelderland mogen bur gers in Statencommissies zitten. Ze mogen niet stemmen, maar wel mee- D66-Statenlid René Bastiaanse: "Vier keer iets over hetzelfde zeggen, is weinig ef ficiënt." foto Lex de Meester praten. Dat kan wel de betrokkenheid van de burgers bij de politiek vergroten. Als daar blijkt dat het niet werkt, moe ten we het hier vooral niet gaan doen. Maar je kunt het toch onderzoeken?" De PvdA was hier heel duidelijk over: u moet bij de volgende ver kiezingen gewoon meer zetels ha len, dan is het probleem opgelost. „Natuurlijk, dat is zo. Ik ben ook be gonnen met dat te zeggen." Bovendien had u bij de afgelopen verkiezingen ook op meer zetels dan deze ene gerekend, is het niet? „Ja, in alle eerlijkheid moet ik zeggen dat we op twee zetels hadden gegokt. Maar toen ik aan het begin van de ver kiezingsavond de eerste resultaten zag binnenkomen, wist ik al dat we dat niet zouden halen." En toen dacht u: o jee, waar ben ik aan begonnen? „Inderdaad. Nu ik het Statenwerk in mijn eentje moet doen, moet ik twee keer zo hard werken. In eerste instantie vroeg ik me wel even af, hoe ik dat moest gaan regelen." U hebt zich vrij snel ingedekt door te verklaren dat men niet te veel van u moest verwachten. U zou slechts de luis in de pels van de gedeputeerden worden. „Dat zou ik ook hebben gezegd als we met z'n tweeën waren geweest. Je kunt op twee manieren invloed uitoefenen: door de toonzetting in discussies en door je persoonlijkheid. Ontzag en ge zag verdien je door je manier van dis cussiëren. Als je er niet bent, dan verlies je dat. Daarom ben ik ook absoluut niet van plan om veel commissievergade ringen over te slaan. Ik vraag geen vrij brief voor verlof. Als iemand dat in mijn verzoek heeft gehoord, heeft hij of zij niet góed-geluisterd." Uw positie is niet uniek. De verte genwoordigers van GroenLinks en Delta Anders hebben de afge lopen vier jaar ook in hun eentje moeten doen. Zij hebben net als u allebei een baan en zij waren er vrijwel altijd. „Er is inderdaad geen verschil tussen hun en mijn positie. Maar ik zou zeg gen, tel het komend jaar maar hoe vaak ik niet ben geweest en vergelijk dat met hun aanwezigheid tijdens de vorige pe riode." 12 en 13 juni 1999 CENTRAAL ALARMNUM MER 112 SCHOUWEN-DUIVELAND Huisartsen: Zierikzee, vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: A.W. Audier, Noordgouwe, tel. (0111 401480. Spreekuur van 11.00-11.30 uur. Schouwen-Westhoek en Brouwer shaven, vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: Renesse/Ellemeet; J.L. Flach en S.W.H.M. Simons, tel. (0111) 461280; Burgh-Haamstede: G. van Beek-Ver beek, tel.(0111)651861; Brouwershaven/Scharendijke* L.A.M. Bruel en J.J. Roth.Dijkstraat 32, Scharendijke.tel. (0111) 691280, spoednr 652204. Spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Bruinisse, Nieuwerkerk en Ooster- land, vrij. 17.00-ma. 08.00 uur: M. v, d. Berg, Weth. van Klinkenstraat 10, Nieuwerkerk, tel. (0111) 641810. Tandartsen: A. Broere, Meekrabstraat 7, Brouwer shaven, tel. (0111691588. Spreekuur 16.30-17.30 uur. Apotheken: Apotheek "Zierikzee", Dam 18, tel. (0111) 412906, geopend za. van 09.00-12.30 uur en van 16.30 -17.30 uur.Zo.van 12.00-12.30 uuren 18.00- 18.30 uur. Wijkverpleging: Dierenartsen: Weekenddienstartsen Schouwen- Duiveland voor spoedgevallen be- reikbaarvia telefoon 412180. Spreek uur gezelschapsdieren zaterdag 13.00-13.30 uur, Grevelingenstraat 17 te Zierikzee. Huisartsen Dirksland, Herkingen en Melissant, vrij. 17.00-ma. 08.00 uur: T. van den Doel, Nieuweweg 55, Me- lïssant, tel. (0187) 601752. Huisartsengroep Middelharnis- Sommelsdijk, zat. 08.00-maa. 08.00 D.W. van Kempen en mw. H.E. van Kempen-Zwolle, Voorstraat 30, Sommelsdijk, tel. (0187)482710 Huisartsengroep Flakkee Oost (Stad aan 't Haringvliet, Den Bommel en Ooltgensplaat), vrij. 18.00-maa. 08.00 uur: H.P. Maas, Molendijk 4, Stad aan 't Haringvliet, tel. (0187) 611269. Apotheek Apotheek Dirksland, Voorstraat 25, Dirksland, tel (0187) 601580, ge opend van ma. t/m vrij. van 08.30- 12.30 en 13-18 uur, zat. 9-12 en 17- 17.30, zon. 11.30-12 en 17-17.30 uur, spoedrecepten telefonisch via telnr (0187) 601580. Apotheek Ouddorp, Boompjes 3, Ouddorp, tel (0187) 683789, zat. 12- 13 en 16.30-17 uur, zon. 12-12.30 en 17.30-18 uur. Apotheek Menheerse, Voorstraat 16, Middelharnis, tel (0187) 483666, zat. 10.30-11.30 en 17.30-18 uur, zon. 11- 11.30 en 17.30-18 uur, spoedrecep ten telefonisch. Apotheek St. Joris, St. Joris Doel- straat 34-36, Sommelsdijk, tel. (0187) 487277, weekenddiensten via tele foonnummer (0187) 483666; spoedrecepten telefonisch. Dierenartsen Dierenkliniek Goeree-Overflakkee (gezelschapsdieren), Haveneind 2-A, Sommelsdijk, dienstdoende dieren arts via tel. (0187) 482897. P.R.J.M. Schilder, Kolfweg 27, Oude Tonge, afspraken via tel. (0187) 642441. Dierenartsenpraktijk L.E. Tjebbes en C.M. Westermann, Pr. Hendrikstraat 2, Middelharnis, afspraken via tel. (0187)482966. ADMIRALENGRACHT 9 40 o Tampico nr Rotterdam, ALBLASGRACHT 10 250 n Azoren nr Philadelphia, ALDEBOORN 10 vn Amsterdam nr Rendsburg, ALERT 10 60 no Ushant, AMSTELDIEP 10 vn Piom- bino nr Rotterdam, ARCHANGEL- GRACHT 10 200 wnw Ouessant nr Rau- ma, ARION 10 20 z C Race nr Gandia, ARTISGRACHT 10 vn Brisbane nr Syd ney, ARUBA 9 65 zw Cork nr Killybegs, ATLASGRACHT 10 pas Kopenhagen nr St Petersburg, BALTIC LINK 10 50 o Stockholm nr Terneuzen, BASTIAAN BROERE 1035noEemshaven nrBarcelo- na, BENGALEN 10 pas Land's End nr Ne- wross, BLOEMGRACHT 10 45 nw La Coruna nr IJmuiden, BORNDIEP 10 pas Skagen nr El Ferrol, BORNRIF 10 pas Kaap Orlovterskiv nr Archangelsk, BROUWERSGRACHT 9 vn Charleston nr Pasadena, CASPIC 10 60 zo Barcelona, CASTOR 10 te Lissabon, CEMILE 10 te Llanddulas, CGM CINNAMARY 10 te Sete, CONSTANCE 10 150 o Paramaribo nr Amazone, COOL EXPRESS 10 90 zw Brest nr Port Elizabeth, CORAL ACROPO- RA 9 55 z Santiago nr Houston, CORAL MILLEPORA 9 30 w Stavanger nr Mong- stad, DAAN 10 te Moerdijk, DIAMOND 10 150 nw Kreta nr Antwerpen, DISCOVERY BAY 9 onderweg nr Buenos Aires, DO- NAU 10 te Boulogne, DUTCH ENGINEER 10 35 nnw Guernsey nr Bilbao, DUTCH FAITH 10 in Str Gibraltar nr Huelva, DUTCH MARINER 10 pas Str Dover nr Maydown, DUTCH MATE 10 25 z Tarra gona nrTarragona, DUTCH NAVIGATOR 10 20 n Guernsey nr Dordrecht, DUTCH SAILOR 101 a Tees, DUTCH SPIRIT 10 thv Cabo Sao Vicente nr Rotterdam, DYGG- VE 14 verw te Dalsbruk, EDAMGRACHT 10 240 w Gibraltar nr New Haven, EDI- SONGRACHT 10 te Guanta, EEMSHORN 10te Kemi, EGBERT WAGENBORG 10 vn Elevsis nr Alexandrie, ELECTRON 10 on derweg nr Leixoes, EMERALD GLORIA 9 te Curacao, EMMAGRACHT 10 330 zzo Mekka nr Wyndham, ENGELINA BROE RE 10 te Harwich, ERASMUSGRACHT 9 te Philadelphia, EUROGRACHT 9 30 nw Sulawesi nrFremantle, FAIRMAST9 110 n Tai-Pei nr Singapore, FAST JEF 10 op River Humber nr Immingham, FLINTER- BORG 10 35 zw Oland nr Naantali, FLIN- TERLAND 10 te Fowey, FLINTERMAAS 10 23 z C de Gata nr Istanbul, FLINTER- MAR 10 20 no Bornholm nr Hamina, FLINTERZIJL 9 40 zw Gotland nr Vlissin gen, FUTURA 9 90 no Gijon nr Aveiro, GAASTBORG 10 pas Kieler Kan nrOulu, GEERTJE 10 pas Terschelling nr Liepaja, GERARDA 10 te Gandia, GIESSENBORG 10 in S-Baltic nr Belfast, GRACHTBORG 10te Koping, HANSA KAMPEN 10 in Bay Biscay nr Shoreham, HANSA LUBECK10 vn Marin nr Amsterdam, HEEREN- GRACHT9130o Baie Comeau nrLas Pal- mas, HENK VAN OTTERL010 vn Dundee nr Tonsberg, HESTER 9 vn Bayonne nr Granville, ICE STAR 14 verw te Hoega- naes, IJSSELDIEP 10 pas Hirsthals, IKIE- NA 10 te Vallacarca, IRINA 10 150 nnw Pasajes, ISABEL 10 te Kaskinnen, IVER EXAMPLE 9 270 n Falkland Isl nr Punta Arenas, JACOBUS BROERE 10 t a Hum ber, JO ASK 9 150 wzw Freetown nr St Helena, JO LOENN 9 800 zw Azoren nr Texas City, JO PALM 9 120 zw Nouak chott nr Rotterdam, JO SELJE 9 1650 w Tenerife nr Antwerpen, JO SYPRESS 9 1100 z Honolulu, JUMBO 10 50 nw Ter schelling nr Rotterdam, KAAPGRACHT 10 60 w Esbjerg nr Casablanca, KEIZERS- BORG 1035nDen Helder nrMantyluoto, KEIZERSGRACHT 9 60 zw Abidjan nr Hull, KIELGRACHT 10 te Napels. KLIP PERGRACHT 10 50 n Terschelling nr Norrkoping, KOGGEGRACHT 10 175 zo Santa Marta nr Gandia, KONINGSBORG 10 960 ono Halifax nr Montreal, KROON- BORG 10 30 n Texel nr Raahe, L'ALEXANDRE 10 te Setubal, LAURINA NEELTJE 10 te Diliskelesi, LEMMER GRACHT 10 110 no Isla Margerita, LEVANTGRACHT10 30 z Almeria nr Brin- disi, LIBRA 11 te Valkom, LIJNBAANS GRACHT9 vn Hamilton nr Montreal, LIN- DENGRACHT 9 40 zw C Finisterre nr Rio Haina, LOOTSGRACHT10 310 ono Malta nr Dordrecht, LYS RANGER 10 60 zw Os- lofjord nrOslo, LYS ROVER 10 vn Kristi- ansand nr Boston, MARIA GREEN 10 450 n Paramaribo nr Lagos, MARION GREEN 10 te Montevideo, MARJOLEIN 10 te Stenungsund, MAYA 10 teTema, MEN- NA 10 pas IJmuiden nr Lindkoping, MI CHEL 10 30 w IJmuiden nr Villa Garcia, MIGHTY SERVANT-1 9 600 n Puerto Rico nr Corpus Christi, MOEZELBORG 10 te Philadelphia, MONTERREY 9 105 no Pa ramaribo nrNewOrleans, MORRABORG 10 120 z New York nr Kotka, MUNTE- BORG 10 700 n Azoren nr Philadelphia, NAMA110 100 w Sevilla nr Sevilla, NED- LL AMERICA 10 100 o Macau nr Pusan, NEDLL OCEANIA 10 270 ozo Ho Chi Minh City nr Singapore, NES 10 30 nw Le Tre- port nr Westerschelde, NJORD 10 te Ventspils, NORDANHAV 9 240 o Cape Race nr Police, NORDIC LINK 10 10 w Texel nr Gavle, NORTH SEA 10 110 zw Ushant nr Moerdijk, NOVA FRIESIA 9 te Ghdao, OLIVIER 13 verw te Antwerpen, OMEGA-4 10 pas Kiel nr Gdynia, P&O NEDLL KOWLOON 9 950 zw Bombay nr Singapore, P&O NEDLL ROTTERDAM 10 te Kobe, P&O NEDLL SYDNEY 9 800 z Sri Lanka nr Fremantle, PARKGRACHT 10 36 zo Barbados nr Tenerife, PIETERS- GRACHT 10 75 zw Brest nr Lissabon, PLUTO 10 vn Duisburg nr IJmuiden, PRINS ALEXANDER 9 30 z Chah Bahar nr Kandia, PRINS PHILIPS WILLEM 10 820 zw Fiji nr New Plymouth, PRINS WIL- LEM-2 9 250 zzw Hong Kong, PRINSEN GRACHT 10 75 n Fortaleza nr Rio de Janeiro, RADESINGEL 9 te Cartagena, REGULUS 10 pas Alands Hav nr Boston, SALMON 9 3 o Flamborough Head nr Tees, SANTA LUZIA 10 50 nno Sao Vin- cente nr Mindelo, SCHELDEDIJK 9 12 nw De Haan nr Le Havre, SEA BALTICA 10 thv Rauma nr Riga, SNOW STAR 11 te Randers, SOLOMON 1037 n Finschhafen nr Kaohsiung, SPRING BOB 9 20 z Rio de Janeiro nr St Nazaire, SPRING TIGER 9 300 wzw Cap Blanc nr Setubal, STELLA POLLUX9 onderweg nrEastham, SWAN 10 55 n Finisterre nr San Juan, SWIFT 9 vn Kristiansand nr Vlaardingen, SWING 10 30 w Gotland nrParnu.TERTIUS 1060 zzw Setubal nr Great Yarmouth, THEO DORA 9 12 w Isl da Berlenga nr Leixoes, THOMAS DE GAUWIEF9 60 n Isl Scilly nr Piraeus.TORNE 10tePaldiski, UALAFRI- CA 9 thv Bobby nr Itaqui, VELOX 10 vn Rotterdam nr Rouan, VERONA 10 pas Land's End nr Cork, VIKINGBANK 10 te PortAu Prince, VLIELAND 10teStPeters- burg, VLISTBORG 10 60 z Goteborg nr Bilbao, VOLOX IBERIA 10 120 n Ibiza nr Valencia, VOYAGER 9 40 nnw Sao Vin- cente nr Shoreham, WILMA 9 pas Cart agena nr Londonderry, ZUIDERDIEP 10 te Napels. De volgende rubriek verschijnt dinsdag. Stephan Duys houdt dinsdag 15 juni een lezing over de overgang van het Vissen- tijdperk naar het Watermantijdperk. De lezing in de Zeeuwse Bibliotheek in Mid delburg begint om 20.00 uur. (Advertentie) Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiter lijk 7 dagen. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Calandweg Vorige week kreeg de Caland weg weer de aandacht (PZC 4-6) wegens een ongeval, dat geluk kig goed afliep. Het zoveelste ongeval of bijna-ongeval en te recht is er weer gesproken over het vele zware vrachtverkeer, dat over de Calandweg rijdt en er meestal niets te zoeken heeft, maar als sluipweg dienst doet. Het is nu zo'n anderhalf a twee jaar geleden dat er een hoorzit ting gehouden is in Mondragon. Ondergetekende was daar aan wezig en met mij vele anderen. Uiteraard kwam toen ook het vrachtverkeer ter sprake. Enke le aanwezigen deden de sugges tie te beginnen met de vuilnis wagens (auto's van de gemeente Schouwen-Duiveland dus) te weren. Er werd toen toegezegd door de heer Veerhoek dit in overweging te nemen. Zeer re cent zag ik 's morgens om half acht, wachtende op de bus, dat er drie vuilniswagens achter el kaar richting Calandweg reden. Kennelijkis dit aan de aandacht van de heer Veerhoek ontsnapt. En nu maar hopen dat de drem pels voortaan een belemmering zullen zijn voor het vrachtver keer. A Regoort De Braauwstraat 38 Zierikzee Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Of meldt U aan als donateur. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN, Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 'Telefax: 0118-623119 Bank: ING 65.07.90.782 (met steun van de Stichting PZC Helpt) EVENEMENTEN 's-HEER ABTSKERKE - Hervormde kerk, 20.00 uur: Zomeravondconcert m.m.v. Willy Feijtel (sopraan), Hermien te Raa (mezzo-sopraan), Henk de Buck (bariton) en Henk Busink (piano); HULST - Willibrordusbasiliek, 20.00 uur: Orgelconcert door John Scott; MIDDELBURG - Wijkgebouw Het Tref punt, 13.00-15.30 uur: Kinderactiviteiten; Burgerzaal Stadhuis, 20.30 uur: Theater stuk 'De Heeren Zeventien', VOC-project; OOSTBURG - Ledeltheater, 20.00 uur: Festival 'Grote prijs van Zeeuws-Vlaan deren' met de bands Flintbones, Trippin, Carnage, High aces en Ballerina Pimps; RENESSE - Voet Brouwersdam, Hoofd podium, vanaf 19.30 uur: Beachpop met Kick the Bucket, Billy the Kid, Band zon der banaan en Anouk; Mega Dance tent, vanaf 19.45 uur: diverse optredens; RITTHEM - Fort Rammekens, 13.00-17.00 uur: Bezichtiging fort (t/m 31/10); VEERE - Grote kerk, 19.30 uur: Zomer- concert door muziekvereniging Veere's Genoegen; VLISSINGEN - Stadsschouwburg, 19.30 uur: Voorstelling door jazzafdeling van turnvereniging Middelburg; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 19.45 uur: Jubileumconcert door kinderkoor De Karekieten; De Piek. 21.00 uur: Flexnïght m.m.v. Flex Sound System; WISSENKERKE - Zaal 'Onder de Toren', vanaf 18.30 uur: Optocht en concert har monieorkest Apollo, concert blokfluit- groep Apollo, concert leerlingenorkest Apollo; ZIERIKZEE - Havenpleïn, 21.00 uur. His torisch muzikaal schouwspel 'Het oproer van Zierikzee'; FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, 18.45 en 21.30 uur: Entrapment; Virus; Cinemactueel, 18.45 uur: Asterix Obe- lix; 13,45 en 21.30 uur: The Waterboy; Sh e's all that; 21.30 uur Entrapment; HULST - De Koning van Engeland, 19.15 uur: Holyman; 19.15 en 22.00 uur: En trapment; The Waterboy; Edtv; She's all that; I still know what you did last sum mer; 22.00 uur: Message in a bottle; MIDDELBURG - Cinema, 19.30 uur: Adieu Forain; 22.00 uur: Festen; VLISSINGEN - Cine City, 16.15 uur: The Matrix; Asterix Obelix; Luizenleven; Babe in de grote stad; 16.15, 19.00 en 21.45 uur: Edtv; The Waterboy; 19.00 uur: Message in a bottle; I still know what you did last summer; 19.00 en 21.45 uur: En trapment; She's all that; Cruel Intentions; 21.45 uur: Letters from a killer; Virus; TENTOONSTELLINGEN ST. ANNA TER MUIDEN - Streekland- bouwmuseum Agrimuda, 10.30-12.30 en 13.00-17.30 uur: 'Baas, Bazinne - knecht en meid. Boerenwerk in verleden tijd' (t/m 30/9); AXEL - Streekmuseum 'Het land van Ax el', 13.30-17.00 uur: Werken van Johan van Waes, Ria de Maat en Esther van Waes (t/m 26/6); BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 11.00-17.00 uur: Selma Verhoeven - Mag ré (t/m 20/6); Interium, 9.00-17.00 uur: Tuinbeelden van diverse kunstenaars (t/m 13/6); BURGH HAAMSTEDE - Museum De Burghse Schoole, 13.30-16.00 uur. Ver kade albums en Zeeland in de prehisto rie; De Bewaerschole, 13.30-16.30 uur: Werk van Fedde Wiedema (t/m 20/6); CLINGE - Galerie Esprit, 13.30-17.30 uur: Bernard Damiano, beelden (t/m 4/7); DOMBURG - Museum Marie Tak van Poortvliet, 13.00-17.00 uur: Lucie van Dam-v. Isselt (1871-1949) 'Meizoentjes', schilderijen (t/m 15/8); EMMADORP - Bezoekerscentrum Saef- tinge, 10.00-16.00 uur: Edward Neve, na tuurfoto's Land van Saeftinge (t/m 27/6); GOES - Galerie Van den Berge, 13.30- 17.30 uur: Werk van Marcel van Eeden, Marie-José Hoeboer, Gerard Polhuis en Robert Wevers (t/m 26/6); GRIJPSKERKE - Zijdemuseum, 13.30- 17.30 uur: Satya Paul, Indaas mode-ont- werper met zijden kleding (t/m 31/7); Imkerij Poppendamme, 10.00-17.00 uur: Muizen en rattenvallen uit de hele wereld (t/m 1/11); Boerderijgalerie 'De Osseberg', 14.00- 17.00 uur: Werk van diverse kunstenaars (t/m 12/6); HEINKENSZAND - Gemeentehuis, 3.30- 12.30 uur: Oervorm van het ei door Marti- ne Boudonck(t/m 1/7); 't Kunstuus, 13.00-18.00 en 19.00-21.00 uur: Janny de Witte-de Regt, schilderijen diverse technieken en Stichting Het Zeeuws Beeld met beelden diverse ma terialen (I/m 12/6); HULST - Galerie Rattenfanger, 13.30- 17.00 uur: Martijn Kips en Ferdi Baart, schilderijen (t/m 3/7); KAPELLE - Fruitteeltmuseum, 13.00- 17.00 uur: 50 nieuwe aanwinsten (t/m 15/8); KLOOSTERZANDE - Bibliotheek, 14.00- 17.00 en 18.00-20.00 uur: Mensenrech- ten/Amnesty International (t/m 14/6); MIDDELBURG - Zeeuwse Bibliotheek/ Zeeuws Documentatiecentrum, 10.00- 21.00 uur: Belgische vluchtelingen, fo to's, affiches, prentbriefkaarten, brieven en telegrammen (t/m 12/6); Roosevelt Study Center, 11-12.30 en 13.30-16.30 uur: New York in the 1930's, werken fotografe Berenice Abbott (t/m 29/10); Zeeuws Museum, 11.00-17.00 uur: Lucie van Dam-v. Isselt (1871-1949) 'Meizoen tjes'. schilderijen (t/m 15/8); De Vleeshal, 13-17uur: Panorama instal latie van Marinus Boezem (t/m 27/6); De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17.00 uur: Landschappen door Elger Es- ser. Jan Koster en Gerco de Ruijter (t/m 27/6); Galerie T, 13.00-17.00 uur: Werk Dees Goosen (t/m 1/7); Galerie Caesuur, 13-17 uur: Twee multi ples van Marinus Boezem (t/m 27/6); Galerie De ruimte, 13.00-17.00 uur: Thorn Hoffman, schrijversportretten/fo tografie (t/m 3/7); OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 10.00-17.00 uur: Wouter Kabouter (t/m 5/9); expositie 'hout', houten voor werpen (t/m 5/9); RENESSE - Galerie Renesse, 14.00-17.00 uur: H. Backer, digitale fotocomposïties (t/m 20/6); TERNEUZEN - Stadhuis, 8.00-17.00 uur. Antonio Poncia en Jan Verschooren, schilderijen en grafische objecten (t/m 20/6); VEERE - Grote Kerk. 10-17uur: Beelden en keramiek van kunstenaars uit België, Duitsland en Nederland (t/m 20/6); Museum De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur: Frans Dingemanse, antieke Zeeuw se mesheften (t/m 31/10); mutsen en hoe den van Zeeuwse streekdrachten (t/m 31/10); Ingrid Roschek, beelden en aqua rellen (t/m 10/7); VLISSINGEN - Stedelijk Museum, 10.00- 17.00 uur;Vuurtorens in de kunst, werken diverse kunstenaars in diverse technie ken (t/m 31/10); Schatten uit de Schelde (t/m 2001); Atelier 't Kantoor, 11.00-17.00 uur: Werk van Dick v.d. Velde, Rïa Ruedisueli en Loes Müller (t/m 12/6); VOGELWAARDE - Bibliotheek, 14.30- 17.00 uur: Aquarellen en pentekeningen met vergezichten, stillevens en vogels van cursisten van Elly Koster (t/m 11/6); WISSENKERKE - Galerie De Praktijk, 13.00-17.00 uur: Erik van Ommen, aqua rellen, olieverven en etsen (t/m 24/7); IJZENDIJKE - Streekmuseum, 13.00- 17.00 uur: 'Het mooiste wat je in huis hebt' (t/m 2/10);ZIERIKZEE - Galerie Gale rij, 8.30-16.30 uur: Thijs Smorenburg, te keningen en sculpturen (t/m 8/7). Galerie Alexandra, 11.00-17.00 uur Werk van 35 Nederlandse kunstenaars (t/m 30/9); Galerie Beddeweeg, 11.00-17.00 uur: Werken van Margie Helder (t/m 3/7); Bibliotheek, 14.00-17.00 uur: De land bouw in Zeeland, zes panelen met o.a. fo to's en prentbriefkaarten (t/m 18/6). HULPCENTRA Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milïeuklachten Zee land, tel. 0118 412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Bureau Vertrouwensarts Kindermishan deling, tel. 0118 628800. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. deren op maat hun cultuurmenu kunnen consumeren." Maar men zag geen aanleiding te tor nen aan de bedenkingen in het jaarverslag. Tip Huijbreghs had nog wel een tip voor de scholen: zorg dat er cul tuur-coördinatoren komen. Die zouden de leerkrachten kunnen ontlasten. De gemeente Vissin gen heeft volgens hem het goede voorbeeld gegeven. Daar is voor vijftien uur in de week een cul tuur-coördinator aangesteld. De gemeente Hulst doet het vol gens Huijbreghs weer anders: die geeft, culturele instellingen pas subsidie wanneer ze voor scholen een educatief aanbod ontwikkelen. door Henk Postma MIDDELBURG - De basisscho len in Zeeland stellen zich te rughoudend op tegenover het 'werkplan cultuureducatie' dat is ontwikkeld door de provinci ale welzijnsstichting Scoop. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Provinciale Onderwijs Raad (POR), afdeling basis- en speciaal onderwijs. Scoop be nadrukt dat scholen zelf actief moeten zijn in het bedenken van cultuureducatieve lesprogram ma's. Maar de meeste scholen hebben wél wat anders aan hun hoofd, leert het jaarverslag. Naast al het andere dat de scho len moeten doen, stellen de POR-leden, 'is er geen tijd. geld en gelegenheid voor inbedding' van cultuureducatie. Dat geldt vooral voor de vele kleine scho len in Zeeland. Van de waarde van cultuureducatie is men overtuigd, 'maar er dient reke ning te worden gehouden met de alledaagse realiteit van het ta kenpakket van de school en de wensen van de ouders'. „Ouders", zo stelt de POR, „vin den rekenen en taal van groot belang voor hun kind en geven aan andere zaken Soms een lage re prioriteit." Het jaarverslag werd woensdagmiddag vastge steld. Dat gebeurde tijdens een vergadering waarop slechts acht van de twintig POR-leden present waren. Ze luisterden nog wel naar een uiteenzetting van Scoop-medewerker W. Huijbreghs. Hij legde uit dat Scoop de scholen een steeds dunnere portie voorgebakken kunst- en cultuur zal voorzet ten. Hulp In plaats daarvan wil Scoop' de scholen gaan helpen bij het sa menstellen van een eigen, op de 'culturele omgeving' afgestemd 'cultuurmenu'. Iedere school of gemeente zou dan zelf moeten uitmaken hoe dat menu wordt samengesteld. De POR-leden wensten Scoop veel succes. Of zoals POR-voorzitter L. Gou- looze zei: „Ik hoop dat veel kin- Aan het ROC Zeeland, vestiging Delta College Middelburg behaalden het di ploma Middelbaar Toeristisch Recrea tief Onderwijs: Esther Antheunisse, Linda Bevelander, Rutger Bimmel, Melanie Borremans, Martine Bos. Sandra BreurEsther Bro- catus, Carolien de BuckMargo Buijks, Lizzy Claessen, Vivian Clement, Fiona de Coninck, Ruben Coppoolse, Anousjka van Denderen. Linda van Dijke, Melanie Dobbelaar, Erlinde Doorns, Stephan van Dorst, Nathalie de Dreu, Ellis Freijser, Saskia Geluk, Cindy Goossen, Nadia Go- vaers, Chari Gunst, Ilse Haast, Arian Han son, Sabine van Harn, Carola van der Ha ve, Angelique van Hee, Michel Houmes, llona Huijssen, Annemiek JansenBritta Janssen, Elvera de Kam, Annette Kam perman, Yvette Kentin, Mariska Keste- loo, Rianne Ketz, Barbara Kok, Ramona Kole, Joyce Kooien, Laura van de Kreeke, Arzu Kurt, Debora Laanen, Helma de Laater, Barbara Land, Anneke Leeffers, Natascha de Leeuw, Myra Leupen, Anouk Linders, Evelien de Looff, Lieske Maas, Miranda van der Meulen, Anneke Nieuwenhuize, Marjolijn van Oeveren, Linda van Ostaijen, Wendy van Over- veld, Immie Pattikawa, Irene van de Pol der, Marieke Por, Monique Prince, Cindy Rijckbost, Ruben de Rooij, Haitske van de Sande, Anouk Sanders, Dirk Sarneel, Es meralda Schipper, Annemieke Staal, Sa bine Suijkerbuijk, Siona Telleman, Heidi van Tilburg, Miriam Ulijn, Ellen Vaane, Nele Vandecasteele, Karlijn Vantricht, Alice Verburg. Natalie Verhulst, Peter Verhulst, Bianca Vermeulen, Vivian Ver meulen, Dieneke Verpalen, Lineke van de Vrie, Kim Vriends, Irmgard Vriesde, Hans van de Wiel en Suzanne van Wilten- burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 43