Niemand slaat kind voor de lol PZC radio en televisie Dossier Vertrouwensarts in Dokument radio vandaag televisie maandag 15 maart 1999 doorTrudy van der Wees HILVERSUM - Jaarlijks wor den er in Nederland 50.000 kin deren mishandeld. Geslagen, geschopt, gebrand, vastgebon den of opgesloten. Niet door wildvreemden, maar meestal door bekenden, en vaak in hun eigen thuissituatie. Maar kin dermishandeling kan ook ande re, minder zichtbare vormen aannemen. Kinderen krijgen bijvoorbeeld te weinig eten, worden aan hun lot overgelaten of op een andere manier ver waarloosd. Het aantal meldingen van kin- RADIO 1 Elk heel uur en om 6.30,7.30,8.30, 12.30, 13.30. 16.30, 17.30 en 18.30 NOS: 6.06 Radio 1-Ochtendjour naal. NCRV: 9.04 De NCRV's op radio 1. NOS: 12.07 Radio 1-Mid- dagjournaal. AVRO: 13.33 Radio journaal. NOS: 17.07 Radio 1- Avondjournaal. EO: 19.04 Tijdsein het uur U. AVRO: 20 04 Radiojour naal: Opium. NOS: 22.04 Langs de lijn. 23.07 Met het oog op morgen. KRO: 0.04 KRO's Radiodocumen taire: Damokles. 1.02-6.00 Nie mandsland. RADIO 2 Elk heel uur nieuws VARA: 6.04 Ontbijtradio. TROS: 9.04 Gouden uren. KRO: 12.04Tijd voor twee met Frits Spits. NCRV: 14.04 Maat in de middag. AVRO: 16.04 Thuis op twee. EO: 19.04 De gouden greep. KRO: 20.04 Theater van het sentiment. EO: 23.04-0.00 Take it easy. RADIO 3 Elk heel uur nieuws KRO: 6.04 Evers staat op. AVRO: 9.04 Arbeidsvitaminen. VARA: 12.04 Denk aan Henk. 14.04 Rob Stenders. TROS: 16.04 Somertijd. NPS: 18.04 Kort en Klijn. 20.04 Isa- belle. VPRO: 22.04 Het Lek. Radio 3: 1.02 Kicken voor je kiezen. AVRO/KRO: 4.02-6.00 Pyjama FM. RADIO 4 VPRO: 18.30 De wandelende tak. Tachtig jaar sterrendom in Irak. EO: 19.30 Het orgel. Kleinmeesters in de orgelbouw. NPS/VPRO: 20.02 Supplement.Vreemdsoortige combirfaties. NPS: 0.02 Vincent na middernacht- Radio 4: 1.02 Pro gramma-overzicht Euroclassic notturno. 1.05-7.00 Euroclassic notturno. RADIO 5I Elk heel uurt/m 18.00,21.00,22.00 en 0.00 uur Nieuws VPRO: 6.02 De gezamenlijke zen ders Peazens 81 Moddergat. TELE- AC/NOT: 7.05 Pyjamapret. NOS: 7.15 NOS-Sportief. EO: 7.31 Piek 5. NPS/VPRO/RNW: 8.05 Wereldnet. VARA: 9.02 De ochtend van 5, met om 9.02 Punch; 9.45 Bericht uit 1974; 10.02 Paneldiscussie; 11.02 De reportage. HUMAN: 12.02 De bat op 5. 13.05 De Radio 5-docu- mentaire. 13.50 Stroei voei. VARA: 14.02 Ophef en vertier. HUMAN: 16.02 Boven het dal. 16.45 Het ra dioverhaal. NPS: 17.05 Radio UIT. HUMAN: 17.45 Kwartier humanis me. OHM: 18.02 Gemeenteraads lid een jaar na dato. NPS: 19.00 Nieuws en actualiteiten in het Turks. 19.45 Nieuws en actualitei ten in het Marokkaans en Berbers. 20.30 Nieuws en actualiteiten in het Chinees. OHM: 21.02 Magie: Werkelijkheid of suggestie (1). VPRO: 22.02-0.00 De avonden. OMROEP ZEELAND Om 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.30. 18.00, 20.00. 0.00, 1.00 en 6.00 uur Nieuws KRO: 7.05 Vroeg op 4. EO: 9.04 Mu ziek voor miljoenen. Radio 4: 10.30 Ochtendconcert. Bernard Haitink Mahler cyclus. Koninklijk Concert gebouw Ork. m.m.v. Groot Omr- .Koor en sol. EO: 12.02 Crème du baroque. VARA: 13.07 Orkesten en ensembles. Orch. of the Age of En lightenment. Radio 4: 14.02 Mid dagconcert. Muz. v. piano. NPS: ca. 15.35 NPS Thema. Nadia Bou- langer. AVRO/NCRV: 16.34 A4. Nieuws: Zie Radio 1 7.03 Omroep Zeeland nieuws. 8.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 8.05 Radio Nieuwscentrale. 8.31 Omroep Zeeland nieuws. 9.02 Muziek door de week. 10.02 Met Aly de boer op. 11 02'n Uurtje Bert. 12.05 Omroep Zeeland nieuws. 13.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 13.05 Nieuws uit binnen- en buitenland. 13.31 Klantenservi ce. 14.03 Muziek in bedrijf. 16.03 De blauwe maandag. 17.03 Om roep Zeeland nieuws. 17.38 Zegt u 't maar. 18.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 18.05-18.30 Nieuws uit binnen- en buitenland. dermishandeling dat jaarlijks binnenkomt op de 15 Advies- en Meldpunten Kindermishande ling (AMK), is aanzienlijk lager: 15.000. De medewerkers van de AMK onderzoeken de meldin gen. Waar nodig wordt hulpver lening ingeschakeld. Soms is het dan al te laat. Jaarlijks over lijden er in ons land ruim veertig kinderen als gevolg van kinder mishandeling. Schrikbarende aantallen, vond ook programmamaker Jelle Pe ter de Ruiter, die voor de NCRV de vierdelige documentaireserie Dossier Vertrouwensarts maak te. De serie toont de werkwijze van de A3VIK voor het eerst sinds 25 jaar op tv. Indringende por tretten worden geschetst van gezinnen die vaak tegen wil en dank cliënt zijn bij het AMK. Want niemand slaat zijn kind voor de lol. Daar gaat meestal een lange, afschuwelijke ge schiedenis aan vooraf. Bij het AMK in Rotterdam ko men per jaar 2000 meldingen van kindermishandeling bin nen. De meldingen komen van buren, scholen, artsen, consul tatiebureaus en ziekenhuizen. Het is aan de maatschappelijk werkers Ton Houtman en Truus Segers om deze gevallen te chec ken en er een oplossing voor te zoeken. Ondanks het taboe dat rust op kindermishandeling, weigert Houtman om de film ploeg mee te nemen op huisbe zoek. Kindermishandeling grijpt diep in en daar hoort geen camera bij", vindt hij. In vier af leveringen krijgt de kijker een indringend beeld van de proble men en dilemma's waar het AMK mee te maken heeft. De af leveringen 2 en 3, vandaag en volgende week, behandelen vermoedelijke verwaarlozing. Er komt een melding binnen van een kinderarts: een zes maanden oude baby is met ernstige on dervoedingsverschijnselen op genomen in het ziekenhuis. De zestienjarige moeder blijkt niet Moeder Gerda met haar kinderen Petra en Geralda. foto Olivier Brïnkmaqn in staat haar (jongste) kind te verzorgen. Toch wordt besloten om de baby - onder strikte voor waarden en begeleiding - weer onder haar hoede te stellen. Ie dere week moet de baby gewo gen worden op het consultatie bureau en twee keer in de week komt een hulpverlener uitleg gen hoe de tienermoeder haar kindje moet verzorgen. De ca meraploeg volgt dit proces, dat na enkele maanden op niets lijkt uit te lopen. De jonge moeder legt de adviezen naast zich neer, de baby valt af en om uithuis plaatsing te ontwijken, duikt het gezin onder in een woonwa genkamp. Daar komt de baby, mede dankzij ingrijpen van de vertrouwensarts, weer op ge wicht, en de kou is even van de lucht. Een andere, veel voorkomende vorm van kindermishandeling is seksueel misbruik In de slot aflevering wordt hierop inge gaan. Een bezorgde moeder schakelt het AMK in nadat ze van haar kinderen verhalen heeft gehoord die doen denken aan seksueel misbruik. De poli tie pakt een verdachte buurman op, die bij gebrek aan bewijs weer wordt vrijgelaten. Dit tot grote woede van de buurtbewo ners, die het recht in eigen hand willen nemen. Intussen komen er steeds meer meldingen van misbruik binnen. Het politieon derzoek loopt echter vast op te genstrijdige verklaringen. GPD Nederland 1,22.49 uur PEYTON PLACE Lana Turner is uitstekend als weduwe die niet wil trouwen met de nieuwe schooldirecteur in het melodrama Peyton Place (1957) van Mark Robson, dat de basis geweest is voor de gelijk namige tv-sene die uitgroeide tot een historische soap waarin tal van jonge acteurs hun carri ère begonnen. SBS 6,12.30 uur DARKNESS Hearts of darkness is een docu mentaire over de totstandko ming van de film Apocalypse now van Francis Ford Coppola, gemaakt door zijn echtgenote Eleanor. Zij had toegang tot alle plekjes en gebruikte verborgen microfoons om de tirades van hoofdrolspeler Marlon Brando en de regisseur op te nemen. Nederland 2,20.00 uur HITMAN Hitman Hart: wrestling with shadows (1998) is een Ameri kaanse documentaire van Paul Jay over de Canadese worstel kampioen Bret Hart, die bij zijn laatste gevecht voor de World Wrestling Federation slachtof fer wordt van het grootste dub belspel uit de geschiedenis van het Amerikaanse worstelen. Nederland 3, 20.23 uur SADDLES Een zwarte sheriff (Cleavon Little) haalt het ongenoegen van de plaatselijke bevolki ng op zijn hals, maar een uitgeran geerde revolverheid (Gene Wil der) staat hem bij in Blazing Saddles (1974), een dolkomi sche western van Mel Brooks. RTL 5,20.30 uur KNIGHT Sean Connery is meer in zijn ele ment als koning Arthur dan Ri chard Gere als Lancelot in de ro mantische avonturenfilm First Knight (1995) van Jerry Zucker. Julia Ormond vertolkt de rol van edelvrouioe Guinevere, die moet kiezen tussen liefde en ver liefdheid. SBS 6,20.30 uur LIAISONS Dangerous Liaisons (1988) is een meesterlijk drama van Sle pen Frears, naar het boek van Choderlos de Laclos, met gran dioos acteerwerk van vooral Glenn Close en John Malkovich. Aan het einde van de 18de eeuw vinden een markiezin en graaf een genoegen in het veroveren, bedriegen en dumpen van min naars. Ook met Michelle Pfeif fer, Keanu Reeves en Uma Thur- man. RTL 4, 21.00 uur Oscar-gala niet rechtstreeks te zien HILVERSUM-De Nederlandse filmliefhebber zal dit jaar\u de televisie niet rechtstreeks getuige kunnen zijn van de uit- reiking van de Academy Awards, beter bekend als de Oscars Abonneezender Canal+, die de afgelopen jaren het spektakel in Hollywood steeds rechtstreeks uitzond, is er niet in ge. slaagd de rechten opnieuw te bemachtigen. Inde nacht van zondag 21 maart op maandag 22 maart (Ned. erlandse tijd) wordt in Hollywood bekendgemaakt wie de be- langrijkste filmprijzen in de wacht heeft gesleept, Behalveop Canal+ was het Oscar-gala de laatste jaren - voor de niet- abonnees - ook te volgen op de BBC. Dat is ditmaal echter ook niet mogelijk. In Groot-Brittannië wordt de uitreiking door cle commerciële zender BSkyB op het scherm gebracht. Voor beelden van de uitreiking zal de kijker tot maandag, avond 22 maart moeten wachten. NET 5 laat dan vanaf 22.55 uur in een samenvatting zien of de film Shakespeare in loved; grote winnaar is geworden. GPD Soms werd het Borsato te veel HILVERSUM - Het succes lijkt Marco Borsato te komen aan- waaien, maar de populaire zanger heeft ook moeilijke tijde: gekend. Nadat hij met de Nederlandstalige hit Dromen zij: bedrog definitief was doorgebroken, werd het hem soms;; veel. ,,Op zeker moment ben je op. Dan word je huilend wak ker, zonder dat je weet waarom." Borsato zegt dit in een interview met AVRO-discjockey Han; Schiffers, dat vrijdag in het kader van de Week van het Neder landstalige lied op Radio 2 wordt uitgezonden. Borsato praa: daarin openhartig over zijn carrière, zijn emoties en zijn suc ces. Inmiddels is Borsato gewend aan zijn populariteit er, denkt hij niet aan stoppen.,Ik stop als ik het gevoel heb datik mijn beste plaat heb gemaakt. Maar ik vind dat ik dat moment nog niet heb bereikt. Er zijn nog zoveel levenservaringent! bezingen. Er zijn nog ontzettend veel emoties die gehoorj moeten worden." GPD Regionale tegenhanger Songfestival HARDENBERG - Bij de regionale omroepen van Drenthe. Gelderland, Groningen en Overijssel is op zaterdag het Streel Songfestival te zien. Het is een initiatief van RTV Oost pro grammamaker Willy Oosterhuis die naar eigen zeggen strijd: tegen de verloedering van het Nationale Songfestival. Me: name het toestaan van Engelstalige liedjes bij het nationale festival is hem in het verkeerde keelgat geschoten. Direct na het Nationaal Songfestival, maakte Oosterhui! zondag bekend welke twaalf regionale artiesten tijdens he streekfestival optreden in de Evenementenhal in Harden- berg. Oosterhuis: ,,Ik verbeeld me niet dat ik het National Songfestival aan de kant kan drukken, maar ik wil mijn ai- komst niet verloochenen en het goede voorbeeld geven."ANf Mozart herleeft in musical WENEN- Wolfgang Amadeus Mozart komt tot leven in nieuwe musical van auteur Michael Kunze en componist Sji vester Levay. De voorstelling, deels gebaseerd op de muziei van Mozart. beleeft in oktober dit jaar de wereldpremière s het Weense Theater an der Wien in een regie van Harry Kup- fer. Kunze, Levay en Kupfer waren eerder verantwoordelijk vont de succesvolle musical Elisabeth over keizerin Sissi. Die pro ductie is vanaf komend najaar te zien het Circustheater ii Scheveningen met Pia Douwes en Stanley Burleson in di hoofdrollen. Mozart! vertelt het levensverhaal van de componist volgen! recente inzichten. Zowel de mens als het genie Mozart komec aan bod. „De voorstelling gaat over zijn volwassen worden" aldus Kunze. „Net als in Elisabeth willen wij in Mozart! een tot cliché verworden historische figuur bevrijden van kitsch! en verafgoding om hem opnieuw te ontdekken." GPD NEDERLAND-1 07.00 NOS Journaal 07.05 KRO NL Net 07.30 NOS Journaal 07.38 KRO Ontbijt-tv 09.00 NOS Journaal 09.06 AVRO De ochtenden 09.53 KRO (TT) Ook dat nog 10.38 IKON Marokkaans met een zachte G 11.27 NCRV Jos op 1 12.23 KRO Kindertijd 12.50NOSTeksttv15.10 KRO Get the picture 15.35 NL Net 16.00 NOS (TT) Journaal 16.05 NCRV Jos op 1, magazine 17.04 AKN Alles kits, kinderpro gramma 18.03 NCRV The nanny, serie 18.31 Police, camera, action 19.00 AVRO Alle dieren tellen mee, magazien 19.28 KRO (TT) Waku waku, spel 20.00 NOS (TT) Journaal 20.30 NCRV Netwerk, actualiteiten 20.57 AVRO (TT) Tussen kunst en kitsch 21.51 (TT) Vinger aan de pols, ma gazine 22.20 NCRV (TT) De rijdende rech ter 22.49 (TT) Dokument: Dossier ver trouwensarts: Verwaarlo zing 23.42 Cheers, serie 00.12 Opstandige verhalen 00.22-01.59 Netwerk, herhalingen NEDERLAND-2 09.30-09.50 TELEAC/NOT Huisje boompje beestje 10.00-10.25 Te- letubbies 10.45-11.00 Zep 12.00 NOS Journaal 12.05 TELEAC/NOT NL-tv 12.22 NOS (TT) Studio sport 13.47 Nationaal Songfestival 15.00 TROS Spreekuur, politiek 15.55 PP ITT) GroenLinks 16.00 EO/TROS,'TELEAC/NOT Xie- je op 2: 16.00 Teletubbies, 16.26 Kabouter Plop, 16.32 De drie wezen 17.00 Quiz van de 20e eeuw, spel 17.29 EOTROS/NOS (TT) 2 Van daag: 17.30 Journaal 17.35 Actualiteiten 18.00 Journaal 18.15 Actualiteiten 18.43 Sportjournaal 18.51 Hoofd punten uit het nieuws 19.00 BNN Thema-avond BNN over film: 19.00 BNN The movie, 19.30 The dark side of Hollywood, 20.00 Heart of darkness 21.40 Bollywood 22.15 EO Het elfde uur, gesprekken 23.00 NOS Studio NOS, sport 23.35 TELEAC/NOT Ondernemen en bedrijfsoverdracht 00.00-07.00 NOS Journaal en Sportjournaal, doorlopend WEDERLAND-3 12.00 NOS Journaal 12.07 Neder land 3 MiddagEditie, magazine 13.00 NOS Journaal 13.08 Neder land 3 Kassa' 13.36 Barend &Wit- teman 14.01 (TT) Zaterdagavond- LINGO 14.21 Buitenhof 15.19 Lopende zaken 16.00 NOS (TT) Journaal 16.11 Nederland 3 Laat De Leeuw 17.05 VARA Heartbreak High, serie 17.55 PP (TT) GroenLinks 18.00 VPRO Villa Achterwerk, se ries 18.15 NPS Sesamstraat, kleding 18.30 NOS (TTJeugdjournaal 18.42 NPS (TT) Het klokhuis. Con certgebouw 19.00 VARA (TT) Lingo, woordspel 19.24 Barend Witteman, ge sprek 19.54 NPS Urbania, een stadstrip- tiek, reportages 20.23 Hitman Hart, documentaire 22.00 NOS (TT) Journaal 22.15 (TT) Sportjournaal 22.31 VARA NPS (TT) Nova, ru briek 23.01 NOS (TT) Den Haag van daag, 23.19-00.10 NPS Het uur van de wolf: En de winnaar is... RTL4 07.00 Nieuws 07.10 Sylvester Tweety 07.30 Nieuws 07.40 Sylve ster Tweety 08.00 Nieuws 08.08 The bold the beautiful 08.30 Nieuws 08.35 As the world turns 09.00 Nieuws 09.10 As the world turns 09.30 Goede tijden, slechte tijden 10.00 Koffietijd! 11.00 Big entertainment club 12.00 Big en tertainment quiz 12.30 Nijntje 12.40 Calimero Priscilla 12.55 Snorkels 13.30 Uitslag Sponsor- bingo! 13.35 Falcon Crest 14.20 The Oprah Winfrey show 15.05 As the world turns 16.00 Nieuws 16.10 Catherine 17.00 Nieuws 17.05 RTL Live, nieuwsshow 18.00 Nieuws 18.10 RTL Nieuwsmagazine 18.35 The bold the beautiful, so ap 19.00 Lucky letters, spel 19.30 RTL Nieuws weer 20.00 Goede tijden, slechte tijden, soap 20.30 Breekijzer, reportages 21.00 Dangerous liaisons, film 23.15 RTL Nieuws 23.30 Barend 8< Van Dorp, praat show 00.15 Frank Boeijen rond midder nacht, muzieks 00.25 Crime story, misdaadserie 01.15-02.05 Catherine, herhaling RTL5i 06.40-8.30 Business update (07.00- 07.10, 07.30-07.40, 08.00-08.10 Nieuws) 17.00 Lifestyle, Extra en Eigen huis &tuin 18.00 Perfect strangers, serie 18.30 Voetbal totaal, magazine 19.00 5 in het land, nieuws 19.30 Business update, magazine 20.00 Nurses, comedyserie 20.25 De 5 op 5 show, quiz 20.30 Blazing saddles, western 22.10 De 5 op 5 show, quiz 22.15 Tv soep, magazine 22.30 Seksualiteit: Een leven lang, documentaires 23.00 5 in het land, nieuws 23.25 The Oprah Winfrey show 00.10 Nieuws 00.25-01.10 Barend Van Dorp IMET 5 I 07.00 Nieuwscarrousel 15.00 De tafel van Pam 15.55 Game, set match 16.20 Major Dad 16.50 Popeye 17.00 Disney feest 17.35 Pink Panther 17.50 The A-Team 18.45 Married with children 19.15 Party of five 20.00 Cosby 20.30 Kavanagh Q.C, serie 22.00 Morgen gebeurt het, nieuws 22.30 Mijnheer Van Dale wacht op antwoor^pquiz 22.55 Medische detectives, repor tages 23.25 National geographic, na tuurserie 23.55-07.00 Morgen gebeurt het SBS6 07.00 Kinderen zijn de baas' 08.10 Hart van Nederland 08.40 Family ties 09.05 Cybill 09.30 All in the fa mily 10.00 Eindelijk thuis 10.25 Toppers 11.00 Goudkust 11.30 Start op zes 11.55 Vakantie-tv 12.30 Peyton Place, film 15.10 Jake and the Fatman, serie 16.05 Silk staikings, actieserie 16.55 Goedenavond Nederland, amusement 18.25 Goudkust, serie 19.00 Nieuws 19.25 Jerry Springer, talkshow 20.10 Explosief Aansl.: Lucky 10 20.30 First knight, film 22.55 Hart van Nederland Aansl.: Lucky 10 23.15 Sport: Wedstrijd van de week 23.55 Jerry Springer, talkshow 00.40 Stingray, misdaadserie 01.40-07.00 Nieuws, Hart van Ne derland en Sport: Wedstrijd van de week VERONICA 07.00 Veronica FM 09.00 Veronica live 09.00 Winkel van Sinkel 11.00 Onderweg naar morgen 11.25 Ve ronica live 11.30 Club sandwich 12.30 Live line 14.00-16.00 Game time 16.10 Harry &the Hendersons, se rie 16.35 Step by step, comedyserie 17.05 Mega Top 100, popmuziek 17.35 Hercules, actieserie 18.25 Full house, comedyserie 18.55 The fresh prince of Bel Air, serie 19.25 Onderweg naar morgen, so ap 20.00 Denktank, quiz 20.30 In de Vlaamsche Pot, serie 21.05 Last minute, amusment 21.35 De regenjas, sportmagazine 22.10 Backsite, Internet 22.40 112 weekend, reportages 23.15 Buch, Burgers Buitenlui, reportages 00.10 De heilige koe, automagazi ne 00.45-02.44 Vegas nights, show Glenn Close, John Malkovich en Michelle Pfeiffer in Dangerous liaisons. 23.25 Chr.-Democratische Om roep 23.35 Mooi en meedogenloos, se rie 23.57-09.00 Journaal, doorlopend BELGIE NED-2 VRT KETNET 16.00 Disney festival 16.30 Sam son soap 16.55 Samson jukebox 17.00 Tik Tak 17.05 De boomhut 17.20 Disney festival 17 50 Hey Ar nold 18.15 Jumanji 18.40 Studio- -KET 18.55 Viavia 19.20 Married with children 19.45 Studio.KET CANVAS 20.00 Journaal 20.30 Terzake, nieuws 20.55 The thin blue line, serie 21.30 Kwesties, Het kruispunt 22.15 Children of the dust, western (2en slot) 23.45-02.00 Terzake, doorlopend OMROEP ZEELAND 18.00 NOS Journaal 18.15 Omroep Zeeland nieuws 18.30 Sport 18.45 Toeren 18.50-9.00 Tekst-tv/Herhalingen BELGIË NED-1 VRT 1 12.35 Blokken 13.00 Journaal 13.30 Buren 13.52-16.00 Journaal 16.50 De dingen des levens, soap 17.35 Buren, serie 18.00 Journaal 18.10 Mooi en meedogenloos, se rie 18.30 Blokken, spel 19.00 Journaal 19.35 Man bijt hond, magazine 20.00 Thuis, serie 20.25 Afrit 9, magazine 20.55 Herexamen, spel 21.45 Nieuwe maandag, magazine 22.35 Man bijt hond, magazine 22.59 KENO-uitslagen 23.05 Journaal KINDERNET 07.00 Nils Holgersson 07.25 Dommel 07.30 Zoocup 07.35 Zoolympics 07.40 Smurfen 07.55 Boegie Woegie 08.00 Starstreet 08.15 Popeye 08.25 Teddy Ruxpin 08.45 Ovide 08.55 Peuterblok 08.55 Alex 09.00 Budgie 09.10 Will Qu ack Quack 09.15 Chico de clown 09.25 Babaloos 09.30 Guppie 09.40 Brum 09.45 Plons de kikker 09.50 Alex 09.55 Budgie 10.10 Will Quack Quack 10.15 Chico de clown 10.20 Babaloos 10.30 Guppie 10.40 Brum 10.50 Plons de kik ker FOX 06.30 Tante Soesa Sassefras 07.35 Wacky wake up 08.35 Toon box 11.35 Tante Soesa Sassefras 13.05 Toon box 15.45 Tv Fox kids planet 18.00 Zak! 18.30 Sunset Beach 19.15 The new sta tesman I 19.40 David Letterman 20.30 Anydaynow21.20Supervitaal21 50 De grappigste stad van Nederland 22.15 M.A.S.H 22.40 David Letterman 23.30 Onder ons 00.00 Sunset Beach 00.45- 01.45 Gaan we links of gaan we rechts? MUSIC FACTORY 06.00 Get up! (and dance) 09.00 Clip gal lery 12.00 Clip classics 13.00 Clipparade 15.00 P.M 17 00Totally Tooske 19.00 De Dag Top Vijf 20.00 Gamezone 20.30 NL (Made in Holland) 22.00 Alter 8 23.30 Wet wild 01.00 Clip gallery BELGIE FRA-1 RTBF 11.25 Vacaturebank 11.40 Les feux de lamour 12.25 Gourmandises Aansl.: Nieuwsoverzicht 12.50 Nieuws 13.30 Téléchat 13.35 Derrick 14.35 Réperes cédéroms 15.00 Reflets - Images dail- leurs 15.55 lei bla bla 17.00 Dróles deda- mes 17.50 Arabesque 18 45 Regionaal nieuwsoverzicht 18.50 Régions soir 19.10 Cartes sur table 19.25 30 ans dé- ja... 19.30 Nieuws en weerbericht 20.15 Rimbaud Verlaine, film (1996) van Ag- nieszka Holland met Leonardo Di Ca- prio, David Thewlis en Romane Bohrin- ger 22.05 Le débat 23 25 Lundi sports 00.00 Nieuws Aansl.: 24 H sur les mar- chés 00.25 La pensée et les hommes 00.35-08.00 Nieuws, doorlopend FRANKRIJK-1 05.55 Les années fac 06.20 Les nouvel- les filles da cöté 06 45 Nieuws 06.55 Sa- lut les toons 08.30 Télóshopping 09.05 Le médecin de familie 10.10 The New Avengers 11.10Hooker12.05 TacOTac 12.10 Cuisinez comme un grand chef 12.15 Le juste prix 12.50 Verbruikerstips 13.00 Nieuws 13.40 Bien jardiner 13.50 The Young and the Restless 14 40 Mur der She Wrote 15.35 Renegade 16.30 Bony 17.15 Sunset Beach 17.40 Beverly Hills 18.30 Exclusif 19.10 Le Bigdil 20.00 Nieuws 20.50 Un homme en colère - Laffaire Caroline, tv-film van Denis Mal- leval 22.50 Y a pas photo! 00.05 Football Champions League, kwartfinale 00.40 Mode in France 01.45 Nieuws 02.00 Re portages 02.25 T rès chasse 03.20 Histoi- res naturelles 04.40 Muziek 05.00 Histoi- res naturelles FRANKRIJK-2 05.40 La Chance aux Chansons 06.30 Télématin 08.35 Loving 09.05 The Bold and the Beautiful 09.30 Cest au pro gramme 10.50 Nieuws voor doven 11.00 Motus 11.40 Les Zémours 12.20 Pyramide 13.00 Nieuws 13.50 Consu- RTL 4,21.00 uur mentenmagazine 13.55 Derrick 15.00 The Commish 15.55 La Chance aux Chansons 16.45 Des chiffres et des let tres 17.20 Cap des pins 17.50 Saved by the Bell 18.45 Et un, et deux, et trois 19-25 Qui est Qui? 20.00 Nieuws 20.55 Les montagnes bleues 1/2, tv-film van Paolo Barzman met Isabelle Renaud en Urbano Barberini 22.40 D'un monde a laütre 00.00 Nieuws 00.25 Léntretien 01.15 Histoirescourtes01.50 Mezzo lin- fo 02.05 Naturellement - Zone sauvage 02.55 Descentes 03.20 Cerro Torre 03.45 24 Heures dinfo 04.05 Pyramide 04.35 Transantartica Nr 6 04.50 Euro- co ps j TV5 06.50 Télématin 08.00 Canadees nieuws 08.30 Magellan hebdo 09.00 TV5 infos 09.05 Zig zag café 10.00 Nieuws 10.15 Tango mambo et tcha tcha, tv-film van Frangoise Decaux- Thomelet 12.00 TV5 infos 12.05 Voila Paris! 12.30 Frans nieuws 12.55 30 ans déja 13.00TV5 infos 13.05 Mise au point 14,00 Nieuws 14.15 Tango mambo et tcha tcha, film 16.00 Nieuws 16.15 TV5 questions 16.30 Mediterraneo 17.00 TV5 infos 17.05 Pyramide 17,30 Ques tions pour un champion 18.00 Nieuws 18.15 Tango mambo et tcha tcha, film 20.00 Zwitsers nieuws 20.30 Frans nieuws 21.00 TV5 infos 21,05 Le point 22.00 Frans nieuws 22.15 Les petits calins, film van Jean-Marie Polrié 00.00 Belgisch nieuws 00.30 Frans nieuws 01.00 TV5 infos 01.05 Le point 02.00 Nieuws 02.15 Les petits calins, film van Jean-Marie Poirié 04.00 Canadees nieuws 04.30 Nieuws I DUITSLAND-1 05.30 Morgenmagazin 09.00 Ta- gesschau 09.03 Dallas 09.47 ARD- Frühstücksbuffet 10.15 Verstehen Sie Spass? 12.00 Tagesschau um zwölf 12.15 ARD-Buffet 13.00 Tageschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin 14.00 Ta gesschau 14.03 WunschBox 15.00 Ta gesschau um drei 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau um fünf 17.15 Brisant 17.43 ARD vor acht 20.00 Tagesschau 20.15 Heimat- melodien: Weiss-Blau klingt's am schönsten 21.00 Report 21.45 In aller Freundschaft 22.30 Tagesthemen 23.00 Beckmann 23.45 Wat is? 00.30 Nacht- magazin 00.50 La voce della luna, film (1990) van Federico Fellini met Roberto Benigni en Nadia Ottaviani 02.45 Nacht- magazin 03.05 Fliege 04.05 Die schöns ten Bahnstrecken Deutschlands 04.15 Report 05.00 Brisant DUITSLAND-2 05.30 Morgenmagazin 09.00 Ta gesschau 09.03 Happy Birthday Peter' 10.35 ZDF info Tier wir 11.00 Ta gesschau 11.04 Leute heute 11.15 Ein Heim fur Tïere 12.00 Tagesschau um zwolf 12.15 Drehscheibe Deutschland Aansl.: Presseschau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin 14.00 Gesundheit! 14.15 Discovery - Die Welt entdecken 15.00 Heute 15.03 Sketch- bonbons 16.00 Heute 16.05 Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leute heute 17.50 Derrick 19.00 Heute 19.25 WISO 20.15 Die Musterknaben II, tv-film (1996) van Ralf Huettnermet Jür- gen Tarrach, en Sophie von Kessel 2145 Heute-journal 22.15 Rapa-Nui, film (1994) van Kevin Reynolds met Ja son Scott Lee en Sandrine Holt 23.55 Heute nacht 00.10 Apropos Film 00.40 Gratian 01.25 Heute nacht 01.40 Vor 30 Jahren - Paris aktuell 02.30 WISO 03.15 Strassenfeger 03.30 Landerspiegel 04.10 Risiko 05.05 Hallo Deutschland RTL TV 06.00 Punkt 6 06.30 Guten Morgen Deutschland 07.00 Punkt7 Aansl.: Aktu ell 07.35 Unter uns Aansl.: Aktuell 08,15 Gute Zeiten, schlechte Zeiten Aansl.: Aktuell 08.45 Der Hogan Clan 09.15 Springfield Story 10.00 Sabrina 11.05 Reich und Schón 11.30 Radio duell 12.00 Punkt 12 - Das Mittagsjournal 13.00 llona Christen 14.00 Birte Karalus 15.00 Barbel Schafer 16.00 Hans Meïser 17.00 The Nanny 17.30 Unter uns 18.00 Guten Abend 18.30 EXCLUSIV - Das Star-Magazin 18.45 Aktuell 19.10 Explo- siv - Das Magazin 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen 21.15 Hinter Gittern - Der Frauenknast 22.15 Extra - Das Magazin 23.30 Future TREND 00.00 Nachtjournal 00.35 10 vor 11 01.00 Mary Tyler Moore 01.30 Der Hogan Clan 02.00 Barbel Schafer 02 50 Nachtjournal 03.20 Hans Meiser 04.10 Birte Karalus 05.10 Extra - Das Magazin ENGELAND-1 ENGELAND-2 17.55 Esther 18.30 Whose house? 19.00 Hit, miss or maybe 19.15 The Simpsont 19.40 The Ren and Stimpy show 20.00 I Internal affairs 20.30 Rough guide to the world 21.00 Disaster 21.30 Food and drink 22.00 Births, marriages and deaths 23.00 If I ruled the world 23.30 i Newsnight 00.15 Tribe 00.45 Bitesize Britain 01.00 Despatch box 01.30-07.10 j Learning zone I CNBC/NGC 06.00 Market watch 06.30 Europe today 09.00 Market watch 12.00 The eclipse chasers 13.00 Mama Tina 14.00 Giants of Ningaloo 15.00 Rocket men 16.00 Croc people 17.00 Pompeii 18.00 The Mexicans: Through their eyes 19.00 Search for the great apes 20.00 Mother bear man 20.30 Teeth of death 21.30 Blue Vortex 22.00 Maya mysteries 22.30 Animal minds 23.00 Boven de wolken 00.00 Splendid stones 01.00 Search for the great apes 02.00 Mother bear man 02.30 Teeth of death 03.30 Blue Vortex 04.00 Maya mysteries 04.30 Animal minds 05.00 Boven de wolken CNN 06.00This morning 06.30 Best of Insight 07.00 This morning 07.30 Managing with Jan Hopkins 08.00 This morning 08.30 World sport 09.00 This morning 09.30 Showbiz this weekend 10.00 NewsStand Aansl.: CNN Time 11.30 World sport 12.15 American edition 12.30 Biz Asia 13.30 Pinnacle Europe 14.15 Asian edition 14.30 World report 15.30 Showbiz this weekend 16.30 World sport 17.30 The artclub 18.00 NewsStand Aansl.: CNN Time 19.45 American edition 20.30 World business today 21.30 Q A 22.00 World news Eu rope 22.30 Insight 23.00 News update Aansl.: World business today 23.30 I World sport 00.00 World view 00 30 Mo- j neyline newshour01.30 Showbiz today 02.15 Asian edition 02.30 Q A 03.00 Larry King live 04.30 Newsroom 05.15 American edition 05.30 World report MTV EUROPE 07.00 Business breakfast 08.00 Break fast news 10.00 Holby: A morning in... Casualty 10.10 Kilroy 10.55 Holby: A morning in.. Casualty 11.05 The Vanes sa show 11.55 Nieuws 12.00 What's up doc? 12.10 Celebrity ready, steady, cook 12.40 On-Call 12.50 Holby: A morning in... Casualty 12.55 Nieuws 13.00 Call my bluff 13.30 Top tip challenge 13.55 The weather show 14.00 Nieuws 14.40 Neighbours 15.05 Ironside 15.55 Throu gh the keyhole 16.25 Playdays 16 45 Pocket dragon adventures 16.55 Bod- ger and Badger 17.10 Anthony Ant 17.20 The littlest pet shop 17.35 Misery guts 18.00 Newsround 18.10 Blue Peler 18.35 Neighbours 19.00 Nieuws 19.30 Regionaal nieuws 20.00 A question of sport 20.30 Watchdog healthcheck 21.00 EastEnders 21.30 Mrs Merton and Malcolm 22.00 Nieuws 22.30 Jailbirds 23.00 Panorama 23.45 Animal police 00.15 Harbour lights 01.05 The presi dent's analyst, komedie (1967) van The odore J Flicker met James Coburnen Severn Darden 02.45-07.00 News 24 06.00 Kickstart 09.00 Non stop hits 15.00 ID 16.00 Select MTV 18.00 Hitlist UK 19.00 So 90's 20.00 Top selection 21.00 Data videos 21.30 Nordic top 5 22.00 Amour 23.00 ID 00.00 Superock 02.00 The grind 02,30 Night videos EUROSPORT 07.10 Open University 08.00 Pingu 08.05 Teletubbies 08.30 Snorks 08.50 Blue Peter 09.20 Taz-Mania 09.40 Polka dot shorts 09.50 Romuald the reindeer 10.00 Schooltelevisie 13.30 Working lunch 14.00 Romuald the reindeer 14.10 The history hour 15.10 Awash with co lour 15.40 Nieuws 15.45 Match of their day 16.25 Nieuws 16.35 The village 16.55 Kaye 17.25 Ready, steady, cook 08.30 Paardensport 09.30 Skiën 10.30 Biatlon 12.00 Rally 12.30 Schaatsen 13,30 Schansspringen 14.30 Snooker 16.00 Wielrennen 17.00 Biatlon 18.00 Trucksporten 19.00 Avontuur 19.30 Sle- dehondenrace 20.00 Youth only zone 21,00 Trial 22.00 Boksen 23.00 Euro- goals 00.30-01.30 WK legends DISCOVERY CHANNEL 09.00 Rex Hunt's fishing adventures 09.30 Bush Tucker man: Rainforest 10.00 State of alert: Defending their coast 10,30 Top marques: MG 11.00 Af rica high and wild: Breath of mist, jaws of fire 12.00 Lotus Elise: Project M1-11 13.00Thediceman 13.30 Ghosthunters: The priest and the professor 14.00 Wal ker's world: Tanzania 14.30 Disaster: Leaking nightmare 15.00 Disaster: Eve ry breath they took 15.30 Air ambulance 16.00 Justice files: Robbing us blind 16.30 Beyond 2000 17.00 Rex Hunt's fi shing adventures: Sydney 17.30 A river somewhere: Tongariro river. New Zea land 18.00 Hitler: The private man 19.00 Wildlife SOS 19.30 Untamed Africa: Simba's death 20.30 The quest: The face of fear 21.00 Nick's quest: Orinoco cro- codiles21.30Supernatural: God bearof Kamchatka 22.00 Killer quake 23.00 Amazing Earth: The catastrophic past 00.00 Test flights: The new frontier 01.00 Great Egyptians: Ramses 02.00- 03.00 Hitler: The private man

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 2