WVG-budget gemeenten slinkt The Juke Joints beste Zeeuwse band in 1998 PZC Gevelkunst mag niet van de muur Wat meer begrip voor de keuzes pan Alma Mahler PZC Bl0f opnieuw in de prijzen Hexagon Ensemble overtuigt vooral in kleinere bezettingen zeeland Op Walcheren profiteert alleen Veere van herverdeling rijksgeld "omputerdief Bewoners Goes grijpen vandaal Vier gewonden bij botsing Emballagebon verduisterd Verdachten drugshandel gepakt Gewonden bij valpartijen Auto tegen boom bij Zuiddorpe kunst cultuur maandag 25 januari 1999 door Jeroen Vlieqenberq VLISSINGEN - Vlissingen en Middelburg krijgen dit jaar als gevolg van de herverdeling van de budgetten voor uitvoering ran de Wet voorzieningen ge handicapten (WVG) meer geld. Op Walcheren moet alleen Veere I hel met 100.000 gulden minder doen. Goes krijgt meer geld. maar de gemeente blijft tobben met tekorten van enkele tonnen, ilgens WVG-coördinator K. m lutein krijgen Vlissingen en Middelburg respectievelijk lO.OOOen 120.000 gulden meer. lissingen heeft in totaal 4,77 iiiljoen gulden te besteden, [iddelburg 4,68 miljoen. Nu èere een ton kwijtraakt, houdt de gemeente nog ruim twee mil joen over. (Uit de MZW (Maatschappelij ke Zorg Walcheren) wordt de bVG betaald. In 1996 hadden se gezamenlijk ongeveer elf miljoen gulden en een jaar later ngeveer 10,8 miljoen. In 1997 idden we in het reservefonds Jr, 1 miljoen gulden. Dat jaar idden we 1,9 miljoen meer uit gegeven dan ontvangen, dus leef er zo'n zes miljoen over. De •ijfers over 1998 zijn nog niet ij lekend. Ik verwacht dat we in yl998 nog wel iets tekort ko- laat Lutein weten. Reserves I Bet WVG-budget is vanaf 1 ja- luari dit jaar opnieuw verdeeld ver de gemeenten. Sommige 'emeenten houden WVG-geld iver, terwijl andere gemeenten ekorten op dit budget hebben. Voorlopig kunnen de meeste ge- neenten terugvallen op de op- ebouwde reserves, maar bij lijvende rijkskortingen drei- en naar verwachting begin olgende eeuw en soms zelfs nu 1 tekorten. ioes kampt al enige tijd met een |WG-tekort van enkele tonnen. 0ES - Een 33-jarige inwoner an Wemeldinge is zaterdag in He trein tussen Roosendaal en oes bestolen. De vermoedelij- ;crjledader, een man met een Zuid- uropees uiterlijk, wist een hootcomputer en verschillen- accessoires te ontvreemden. Het ziet er niet naar uit dat die op korte termijn verdwijnen. Goes krijgt dit jaar slechts 110.000 gulden extra. Wethou ders. Heijning van de gemeente Goes is dan ook somber ge stemd. „Ik weet dat er vanuit het ministerie meer geld komt, maar de gemeenten krijgen ook meer zorgtaken erbij, dus het is de vraag of zij erop vooruit gaan. Volgens onze prognoses hebben we dit jaar een tekort van negen ton, dat in 2000 op kan lopen tot 1,3 miljoen gul den. Bezuinigingen leveren hooguit drie ton op. Als er niet meer geld vanuit het Rijk komt, dan zullen we een graai in de ge meentekas moeten doen." Ook Tholen zit flink in de pro blemen. „In 1998 hadden we een tekort van 460.000 gulden. Hiervan is twee ton gedekt met geld uit de reserves. Waar we de overige 2,5 ton vandaan moeten halenweten we nog niet. Er lig gen nu voorstellen bij B en W. Eind deze maand is er meer dui delijkheid.", aldus medewerk ster W. Saenen. Het ministerie van Sociale Za ken en Werkgelegenheid noemt 1999 een overgangsjaar. Volgens een voorlichter bleek dat alleen het aantal inwoners als norm niet werkt. „Daarom kijken we nu ook bij voorbeeld naar het aantal wao'ers, ouderen en uit keringsgerechtigden. In 1998 is in totaal 78 miljoen van het WVG-budget naar de grotere steden gegaan. Toen hebben we een eenmalige bijdrage van 57 miljoen gegeven aan gemeenten met een tekort. Regeerakkoord In het, regeerakkoord is vastge steld dat er dit jaar 50 miljoen gulden extra vrijkomt, volgend jaar 100 miljoen, in het jaar 2001 150 miljoen en daarna structureel 225 miljoen per jaar. Dit zijn overigens totaalbedra gen waarvan het grootste deel voor de WVG bestemd is." Borsele krijgt door de herverde ling 150.000 gulden minder en houdt dik twee miljoen over. Kapelle ontvangt 118.000 gul den minder en heeft één miljoen in totaal. Schouwen-Duiveland krijgt dit jaar 80.000 gulden ex tra, waarmee het totaal op 3,44 miljoen komt. Reimerswaal wordt met twee ton gekort en komt daarmee op 1,9 miljoen. door Lukas Fransen VLISSINGEN - De gevelkunst werken op de muur van de mon tagehal van de Koninklijke Schelde en aan de Spuikomweg in Vlissingen moeten behouden blijven, tot nadere stedebouw- kundige plannen voor het ge bied bekend zijn. Dat adviseert de adviescommissie beeldende kunst. Zij vindt dat die projec ten de meest directe relatie met de architectuur van de dragen de gebouwen hebben. Het betreft het werk 'ontwerp voor een nieuwe stad' van Gert- jan Evenhuis en 'een moors sig naal' van Eddy Quite. Beide kunstwerken maken deel uit van de kunstroute in Vlissingen. Evenhuis refereert met zijn werk aan de voorbereidings plannen rond de ontwikkeling van het Scheldeterrein in Vlis singen. Het werk van Quite legt een relatie tussen de reizen van de kunstenaar in Spanje en Noord-Afrika en de architec tuur van het betreffende woon huis aan de Spuikomweg. De eerste wandschildering werd vernietigd door een storm, maar in de herziene versie is de weer spiegeling van de omgeving nog nadrukkelijker aanwezig. In Vlissingen vond van juli tot en met september 1998 het gevel kunstproject plaats. Hieraan namen verschillende kunste naars deel, die hun tijdelijke kunstwerken aanbrachten op zogenaamde blinde gevels van gebouwen. Het project gaf een beeld vanuit zeer persoonlijke invalshoeken van de kunste naars in relatie tot de gekozen plekken. foto Ruben O reel GOES - Bewoners van de Vlasmarkt in Goes hebben in de nacht van zaterdag op zondag een 20-jarige inwoner van Co- lijnsplaat aangehouden die even te voren een ruit van een wo ning had vernield. Dat gebeurde omstreeks 02.00 uur. De eigenaresse van de woning en twee vrienden traden snel op en konden de dader staande houden en aan de politie overdra gen. Het gaat om een bekende van de politie, die al eerder voor soortgelijke feiten is aangehouden. Hij is verhoord en moest het schadebedrag vergoeden. Verder kreeg hij een dagvaar- ding. KRABBENDIJKE - Bij een ongeval zaterdagavond nabij Krabbendijke zijn vier personen gewond geraakt. Ze zijn al len met hun verwondingen naar het ziekenhuis in Goes over gebracht. Het ongeval gebeurde omstreeks 19.00 uur op de kruising van de Oude Rijksweg en Luchtenburg te Krabben dijke. Een personenauto die uit de richting Oostdijk kwam, verleen de geen voorrang aan een personenauto die uit de richting van Krxiiningen kwam. Beide wagens werden zeer zwaar bescha digd. GOES - Een 21-jarige werknemer van een supermarkt in Goes is aangehouden voor verduistering. Bij controle van de emballagebonnen bleek dat hij een emballagebon had meege nomen en die later zelf had geïncasseerd. Het gaat om een be drag van 27 gulden. De medewerker heeft bekend. TERNEUZEN - Twee jonge Terneuzenaren van 18 en 24 jaar zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. De 18-jarige werd donderdagavond al 'onbevoegd' aange troffen in een woning in de Tholensstraat in Terneuzen. In die woning vond de ongeveer een kilo hennep, waarna vrijdag de 24-jarige man als tweede verdachte werd opgepakt. HULST - Twee mensen uit Hulst en Kloosterzande die achter op een brommer zaten, belandden zondagmorgen vroeg in streekziekenhuis De Honte. Ze liepen diverse verwondingen op toen ze vielen, vermoedelijk omdat ze elkaar raakten bij het passeren op het fietspad langs Rijksweg N60, ter hoogte van de Havendijk. Eén van de bromfietsbestuurders, een 22- jarige Hulstenaar, bleek bijna twee keer zoveel alcohol in zijn bloed te hebben als is toegestaan. Op de Hulsterweg in Kloosterzande haakten zondagmorgen omstreeks kwart over elf enkele Vlaamse toerfietsers met de sturen in elkaar. Bij de valpartij die volgde, liep één van hen - een man uit Stekene - zodanige verwoningen op dat hij voor behandeling naar het ziekenhuis werd gebracht Een 17-jarige Terneuzense bromfietsster werd vrijdagavond al per ambulance overgebracht naar De Honte, nadat zij door onbekende oorzaak ten val was gekomen op de Sportlaan in Axel. ZUIDDORPE - Een 61 -jarige automobiliste uit Axel werd za terdagavond met diverse klachten naar streekziekenhuis De Honte gebracht, nadat zij met haar auto tegen een boom was gereden. De vrouw was omstreeks 19.40 uur door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloren in de bocht bij de Bonte Koe vlakbij Zuiddorpe. Haar auto raakte zwaar be schadigd. kies, Stadhuis (Prins van ranje op locatie) llina Mahler', een biografisch M door Tine Ruysschaert. ostumering van Livia Adorni, gievan Herman Verschelden. oor Willem Nijssen jMgenlijk heb ik nooit echt Jvan de muziek van Mahler ihouden, eigenlijk heb ik me boit erg geïnteresseerd voor fat Werfel schreef, nooit heb ik lts begrepen van wat Gropius eed, maar Kokoschka, ja Ko- osehka heeft altijd indruk op jij gemaakt." it zei Alma Mahler, toen haar vraagd werd om een terugblik haar rijk gevuld leven met Ike grote mannen. Mannen it wie ze ooit getrouwd was. één na: Kokoschka. Met hem jd ze wel een korte, heftige re- tie. Zoals ze die - buitenechte- waarschijnlijk met méér len heeft gehad. REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Voorstad 22 4461 KN GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: M.J. Schrier(chef) R. Bosboom I.Huibers A.M. van der Jagt E. Soesman te Vlissingen: L. Fransen E.L. Ramakers M.J. van der Schot A.A. van der Sluis K.L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet "ttp://www. pzc.nl !e-mail: pzcredcity1@pzc.nl Het liefdesleven van Alma Mah ler heeft haar voor velen tot een omstreden vrouw gemaakt. Ze ker in combinatie met een uit spraak als hierboven, waar eni ge minachting voor (het werk van) haar echtgenoten uit zou kunnen spreken. Het is Tine Ruysschaert in haar solovoorstelling 'Alma Mahler' zeker niet te doen om de rehabi litatie van haar 'alter-ego'. Daarvoor is haar stijl te inge houden, het beeld te eerlijk. Toch weet ze met haar program ma (naar het gelijknamige boek van Fran?oise Lalande) iets van dien aard te bereiken. En dat vooral, omdat ze een verband legt met Alma's relatie tot haar vroeg gestorven vader, de schil der Emil Schindler. „Roem is de som van misver standen", zei Rainer Maria Ril- ke ooit. Tine Ruvsschaerts pro gramma speelt onder dat motto. Het gróte misverstand - ook door Alma zelf niet begrepen - is die band tussen dochter en va der. Die hechte symbiose is de openingsscène van 'Alma Mah ler', en plaatst de hoofdpersoon onder de doem van een groot va- der-gemis. Een gemis waaruit het huwelijk met een negentien jaar oudere man te begrijpen is, waaruit het voortdurende zoe ken naar de grote liefde zich laat verstaan. Boek en voorstelling gaan uit van herinneringsbeelden. Tine Ruysschaert speelt vertellend en citerend uit brieven een ou dere vrouw, ze zou een Alma Mahler kunnen zijn, die terug kijkt en kan zeggen: „Nu zal ik voor altijd een troosteloze vrouw zijn." Tegelijkei-tijd is ze een alwetende vertelster die diep in de ziel van haar onder werp kan kijken. Die twee rollen door elkaar heen zijn accepta bel, scheppen veel afstand. 'Alma Mahler' is een statige (en ook een statische) voorstelling. Het is een verheven literair (en vanwege de Mahler-fragmenten ook een muzikaal) moment, waar met voorzichtig respect wordt gebouwd aan een begrij pende en waarderende visie op Alma Mahler. De actrice cijfert zich weg voor haar heldin. Het vuur blijft uit, is geweken voor de kou die veelal in het leven van de heldin heerste. Het zal daar om zijn, dat ik niet - zoals eerder in 'Wit is altijd schoon' - aan de lippen van Tine Ruysschaert hing. Flivver won de popprijs in de categorie 'jong en wild'. foto Ruben Oreel door Lukas Fransen VLISSINGEN - The Juke Joints uit Kwadendamme zijn zaterdag door de jury van de Stichting Popmuziek Zeeland uitgeroepen tot beste Zeeuw se band van 199S. Dat ze door een optreden in Amsterdam de prijsuitreiking aan zich voorbij moesten laten gaan, gaf aan dat de bluesmuzikan ten niet alleen in Zeeland po pulair zijn. De Zeeuwse Popprijzen wer den zaterdag bekend gemaakt tijdens een muzikale presen tatie in het Arsenaaltheater in Vlissingen. Na een optreden van de Terneuzense metal- band Mindlink, vorig jaar winnaar in de categoi*ie 'beste band' en 'beste cd', werden de prijzen uitgereikt. The Juke Joints waren samen met Rac coon en Fiction Defenc/se ge nomineerd voor de categorie 'beste band'. Hoewel de blues muzikanten de prijs in de wacht sleepten, gingen de an dere genomineerden niet met lege handen naar huis. Rac coon kreeg de prijs voor de beste demo en Fiction Defenc- /se had met Pilot de beste cd gemaakt. Oude rotten The Juke Joints bestaan al ruim vijftien jaar en zijn een begrip in de nationale en in ternationale blueswereld. In 1997 stond de band ruim hon derd keer op podia in Neder land, België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Toch is bandlid Peter Kempe, die zang en drums voor zijn reke ning neemt, erg blij met de prijs. „Het is ongelofelijk. Er zijn zoveel goede bands in Zeeland. Dan is het toch leuk dat we er als oude rotten nog steeds staan en erkenning la-ij gen." Kempe vond het jammer dat The Juke Joints niet bij de prijsuitreiking konden zijn. „We hebben het hele weekend opgetreden. We spelen eigen lijk heel weinig in Zeeland. In Zeeland heb je toch beperkte podia. Maar hoewel we ons op een groot gedeelte van Europa richten, blijven we een Zeeuwse band." De winnaar van de categorie 'jong en wild' werd de zeskop- pige Middelburgse foi-matie Fliwer. In het juryrapport stond dat Fliwer als jonge, enthousiaste en veelbeloven de band, symbool staat voor hoop en toekomst van de Zeeuwse popmuziek. Het ze ventienjarige bandlid Vincent Melens kon zijn geluk niet op. „We hadden er stiekem op ge hoopt. We spelen toch een aparte muziekstijl. Het is een beetje van alles wat. De in breng van een cello zorgt zelfs voor een klassiek tint j e. De sa menstelling en composities van de band maakt ons anders dan andere bands." Pluim Melens hoopt dat de prijs voor aanstormend talent Fliwer een duw in de rug zal geven. „We hopen zo wat meer publi citeit en bekendheid te krij gen. Het is heel moeilijk om er in het muziekwereldje tussen te komen. We gaan in elk geval binnenkort een cd opnemen. Deze prijs is daarom een pluim inde kont." MIDDELBURG, Concertzaal Hexagon Ensemble met werken van A Andriessen, Caplet, De bussy, Jongen en Ravel door Ellengard Jense Onder de noemer 'Une nou velle époque' brachten de leden van het Hexagon Ensem ble zondagmiddag een Frans getint programma met vooral werken uit de eerste helft van deze eeuw. Vijf blazers, allen werkzaam als lid van één der Nederlandse orkesten, en een pianist speelden daarin werken in uiteenlopende bezettingen. Het concert was daardoor niet alleen divers qua composities, maar bood ook een aangename variatie. Het concert opende met drie de len uit Ravels 'Le Tombeau de Couperin'. Aanvankelijk schreef de componist dit werk in 1917 voor piano solo en bestond het uit zes delen, elk opgedragen aan één van zijn aan het front omgekomen kameraden. Later orkestreerde hij er zelf vier van. Niet zo vreemd dus om het nog maals aan te passen, ditmaal aan de bezetting van fluit. hobo. klarinet, hoorn en fagot. Het sprankelende eerste deel 'Prélude, vif\ dwong meteen tot alert luisteren door de wirwar van klanken (even wennen aan de akoestiek!) Het daaropvol gende Menuet had heel veel sfeer met de hobo als melodie- drager en de overige blazers mooi homogeen begeleidend. In het tweede werk van de avond voegde pianist Paolo Giacometti zich bij het gezel schap. In een kwintet van André Caplet bewees hij dat blazers en piano zich heel goed kunnen mengen, want ondanks de open vleugel overheerste het instru ment geen ogenblik ongewenst. Een vierdelige compositie, aan gekondigd als 'onstuimig jeugdwerk', gaf de musici alle gelegenheid om zowel hun vir tuositeit als hun muzikaliteit te tonen. Met name voor klarinet tist Arno van Houtert kwamen hier bijzonder fraaie passages in voor. Toch waren het twee werken in kleinere bezetting die mij het meest wisten te boeien. Aller eerst waren dat de 'Chansons de Bilitis' van Debussy. Deze liede ren, oorspronkelijk voor vrou wenstem en piano, werden be werkt door hoornist Arie Boers voor fluit, hoorn en piano. Zeer fraai spel van fluitist Wout van den Berg en mooi soepel hoorn- spel van Boers maakten deze 'liederen zonder woorden' bij zonder de moeite waard. Ook het Thema met Variaties van Hendrik Andriessen, in tijd (1953) enigszins afwijkend, maar qua idioom goed passend in dit programma, vond ik heel mooi gespeeld. De bezetting fluit, hobo en piano maakte een nadere kennismaking met ho boïst Lex Bergink mogelijk. Een éclatant stuk, met verve ge speeld en wat onverwacht plechtig eindigend... Nog niet genoemd heb ik fagot- tist Freek Sluijs. Niet alleen bleek hij een goed en betrouw baar instrumentalist, hij gaf ook plezierige, korte toelichtin gen. Het slotstuk van de avond was tevens het enige waarin alle zes musici samen speelden. De Rhapsody van de Belg Joseph Jongen begon weliswaar dro merig, maar ontwikkelde zich gaandeweg tot een stuk met symfonische allure, waarin alle spelers, mede door de knappe instrumentatie, hun capacitei ten ten volle konden tonen. Een enkel minpuntje van deze middag? Vooral in de werken voor grotere bezetting bleek hoe fragiel de zuiverheid soms kan zijn: een minimale afwijking in stemming kan soms net storend werken. door Lukas Fransen VLISSINGEN - De muzikanten van Bief hebben zondag in het Arsenaaltheater in Vlissingen de eerste Therniphos Cultuur prijs in ontvangst genomen. Aan de prijs is een bedrag van vijfduizend gulden en een opna me op de website van de Raad voor Kunst Cultuur Vlissin gen verbonden. „Ik hoop dat Vlissingen zich nog meer inspant voor een goed pop podium, zodat bands die nog niet zo ver zijn als wij, op weg worden geholpen", zei bandlid Peter Slager. De cultuurprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een in Nederland of België wonend(e) of wer- kend(e) persoon, groep of in stantie. „De prijs is geen aan moedigingsprijs voor jong talent, maar een beloning voor bewezen kwaliteiten en bijzon dere prestaties", zei J. B. Vente- vogel, voorzitter van de Raad voor Kunst Cultuur Vlissin gen. „Dat de eerste cultuurprijs naar Blof gaat, kan nauwelijks Drummer Chris Gölte, bassist Peter Slager en manager Frank van der Meijden namen zondag in Vlissingen de Therniphos Cultuur prijs in ontvangst. foto Ruben Oreel een verrassing zijn. Blof is een beetje van Vlissingen. Peter Slager, die samen met bandlid Chris Götte en manager Frank van der Meijden, de prijs in ontvangst nam, was vereerd met de zoveelste trofee. „Het is wederom een erkenning dat mensen leuk vinden wat wij doen.Op de vraag wat ze met het geld gaan doen, antwoordde hij: „Een biertje drinken."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 9