onib GOES e.o. VRAAG MAAR/ Geachte klanten uit ZAAGMOLENSTRAAT 1 te GOES A.S. DONDERDAG Plaats uw familieberichten in de PZC FAMILIE BERICHTEN BEL GRATIS 0800 022 662k Giro 145 geopend vanaf 28 JANUARI vanaf 9.30 uur Beste service, laagste prijs! 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 25 JANUARI 1999 Het grote gevecht kon niet baten, onze dochter heeft ons verlaten. Voor ons blijf je het meisje dat altijd lacht, daarom namens papa en mama rust zacht 18-06-97 CHEYENNE LOBERS 22-01-99 Perry en Anja Lobers-Lugten 45S8 )A Oost-Souburg Willem Alexanderstraat 57 Cheyenne is opgebaard in het rouwcentrum aan de Industrieweg 20 te lissingen. alwaar gelegenheid is tot afscheidnemen op woensdag 27 januari van 13.00 tot 15.50 uur. waarna om 14.00 uur de be grafenis zal plaatsvinden op de algemene begraaf plaats te Oost-Souburg. Na afloop is er gelegenheid de familie te condole ren in de aula van de begraafplaats. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van het overlijden, als gevolg van een tragisch ongeval, van de dochter en kleindochter van twee van onze collega's CHEYENNE LOBERS Wij wensen Anja. Perry. Riet en Herman heel veel sterkte toe met dit intense verdriet. Collega's Albert Heijn Gildeweg 6 Vlissingen. Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die we met hem mochten bele ven hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde man, onze lieve, zorgzame vader en opa JACOBUSBAKX echtgenoot van Jannigje Brugman op de leeftijd van 72 jaar. Goes: J. Bakx-Brugman Wilhelminadorp: Rinus en Joke Bianca Remco Goes: Adrie en Elly Arie Laurens Wolphaartsdijk: Sjaak en Madeion Marcha Dominique Youri Celine 23 januari 1999 Treubstraat 18 4463 TE Goes. Mijn man. onze vader en opa is opgebaard in het Uitvaartcentrum 'Goes'. Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dinsdag 26 januari van 18.30 tot 19.00 uur. De crematieplechtigheid zal plaatshebben woens dag 27 januari om 14.00 uur in het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 5 te Middelburg. Samenkomst in het crematorium om 15.50 uur. Na afloop van de plechtigheid bestaat gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte van het crematorium. Mochten wij zijn vergeten u een rouwbrief te zen den, gelieve u deze advertentie als zodanig te be schouwen. OPA slaap zacht. Bedankt voor de liefde die je ons bracht. Bianca Remco Arie Laurens Marcha Dominique Youri Celine Na een leven van liefdevolle werkzaamheid voor ons allen is na een moedig gedragen ziekte van ons heengegaan, mijn lieve man. onze zorgzame vader en schoonvader JOHANNES JACOB ZONNEVIJLLE echtgenoot van Elizabeth Willeboordse geboren te Oostburg, 25 december 1927 en overleden in het Antonius Ziekenhuis te Oostburg'25 januari 1999 Oostburg: E. Zonnevijlle-Wïlleboordse Oost-Souburg: Marianne en Pim Breda: Evelien en Ramon 4501 J| Oostburg G. F. de Pauwstraat 11 De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op woensdag 27 januari om 13.30 uur in het Hervormd kerkcentrum aan de Erasmusstraat te Oostburg, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats al daar. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het Kerkcentrum. Liever geen bezoek aan huis. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Bedroefd delen wij u mede dat na een moedig ge dragen lijden, nog onverwacht van ons is heenge gaan mijn zorgzame moeder, schoonmoeder en oma JOHANNA JANSE-KOPPEJAN weduwe van Willem Janse Meliskerke. 13 oktober 1920 Vlissingen, 23 januari 1999 Kees Addy Rosan Correspondentieadres: C. |anse, Huizingalaan 33, 3572 LH Utrecht. Gelegenheid tot afscheidnemen op dinsdag van 19.00 tot 19.30 uur in het rouwcentrum aan de Buitenhovelaan 1 te Middelburg (Dauwendaele). De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal worden gehouden op woensdag 27 januari om 15.00 uur in het kerkgebouw van de Geref. Ge meente aan de Valkenburgstraat te Meliskerke. Aansluitend zal om 14.00 uur de begrafenis plaats hebben op de algemene begraafplaats te Melisker ke. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in eerdergenoemd kerkgebouw. Liever geen bloemen. Heden nam de HEERE uit ons midden weg onze geliefde zuster, schoonzuster en tante JOHANNA KOPPEJAN weduwe van Willem Janse op de leeftijd van 78 jaar. Gouda: J. Koppejan Aagtekerke: E. Maljaars-Koppejan Middelburg: P. Koppejan Meliskerke: P. Minderhoud-Koppejan 's-Heer Arendskerke: J. Koppejan M. Koppejan-Meulbroek Meliskerke: S. Koppejan Meliskerke: M. Willemse-Koppejan J. Willemse Kortgene: H. Koppejan S. W. Koppejan-Jansen Meliskerke: S. Koppejan P. Koppejan-de Wolf Neven en nichten Meliskerke, 23 januari 1999. Met droefheid geven wij kennis dat uit de familie kring is weggenomen onze geliefde schoonzuster en tante JOHANNA KOPPEJAN gehuwd geweest met W. Janse Namens ons allen: fam. Verheij-Ianse 23 januari 1999. zalig zijn de doden die in den Heere sterven, van nu aan tot in eeuwigheid. Na een lang leven is van ons weggenomen mijn lie ve man. onze dierbare vader, opa en oudopa CORNEL1S LEGEMAATE echtgenoot van Maatje Johanna van Burg eerder gehuwd geweest met Jacoba van der Welle geboren 18 september 1904 overleden 25 januari 1999 In zijn leven gaf hij getuigenis van de hoop die in hem was. Dat typeerde zijn handel en wandel. Nu mag hij voor altijd bij de Heere zijn. Zierikzee: M. J. Legemaate-van Burg Zierikzee: Corry de Ruijter-Legemaate Leendert de Ruijter Nieuw- en St. Joosland: Dien de longe-Legemaate Wim de jonge Zierikzee: Jan Legemaate Nella Legemaate-van Burg Zierikzee: Cees Legemaate Ineke Legemaate-de Vlieger Numansdorp: Gré de Jonge-Legemaate Triest de Jonge Strijen: .Anneke Stouten-Legemaate Wim Stouten Mimi Legemaate Klein- en achterkleinkinderen Zierikzee. 23 januari 1999 Verpleeghuis 'Cornelia'. Correspondentieadres M. J. Legemaate-van Burg Scheldestraat 2-502, 4301 VC Zierikzee. Gelegenheid tot condoleren woensdag 27 januari van 12.45 tot 15.15 uur in de zaal van de Chr. Ge ref. kerk. Zevengetij straat 11 te Zierikzee. De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal D.V. aansluitend om 13.50 uur in de kerk gehou den worden, waama de begrafenis zal plaatsheb ben op de algemene begraafplaats te Zierikzee, om streeks 14.50 uur. Na de begrafenis is er in de zaal van de kerk nog gelegenheid de familie te ontmoeten. 'De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets' Zaterdagmorgen is onze opa en oudopa, na een lang en rijk leven, overleden Jantine en Jan Pieter en Ester Mirjam en Piet Lars, Lindy Coen en Annemieke Susan en Martin Sem Caroline Triest-Krijn en Jolanda Ries, Jeroen Jody en Erwin Hugolien en Jos Martijn, Merel, Jochem Jacky en Peter Eymeke, Ruben Cocky en Bart Coent, Nelleke, Jacomijn Kees Marjolein en Willem Willeke en Johan Marjanne en Gertjan Lotte Saskia en Marco Coen en Marieke Bas Cindy Peter en Caroline Conja en Sebastiaan Annemieke en Gertjan Pieter Zierikzee, 23 januari 1999. Heden werd van onze zijde weggenomen onze ge liefde broer, zwager en oom CORNELIS LEGEMAATE in de leeftijd van 94 jaar. M. den Boer-Legemaate B. Legemaate N. Legemaate-v. d. Pol Neven en nichten Zierikzee, 23 januari 1999. VAN DALEN NATUURSTEEN SPECIALISTEN IN GRAFWERK Onze naam is uw garantie voor eerlijke voorlichting en ambachtelijk vakmanschap in natuursteen. Gespecialiseerd in natuurstenen grafmonumenten en natuursteen voor bouw en interieur. Vraag vrijblijvend inlichtingen of breng een bezoek aan onze toonzaal met veie soorten en modellen. GOES Zaagmolenstraat 32 B Tel. 0113-227919 Zaterdags geopend van 10.00 -12.00 uur VLISSINGEN Cruquiusstraat 33 Tel. 0118-412116 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond. Psalm 90 In dit geloof is van ons heengegaan onze zeer dier bare MAR1NUS DIELEMAN weduwnaar van Johanna Petronella Buizer 16 januari 1912 23 januari 1999 Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. - Lewedorp: Tanny Louwerse-Dieleman Hans Louwerse Jarrin en Willemien Heieen en Ad Joke en Mark Ede: Maaike Troost-Dieleman Dick Troost Kapelle: Annemieke Louwerse-Dieleman Sjaak Louwerse Yolanda eh Henri Maurice Frank Goes: Janny Dieleman en achterkleinkinderen Correspondentieadres: Mauritsstraat 12,4421 CK Kapelle Vader is thuis opgebaard. Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag 27 janu ari van 10.30-11.50 uur, Conferencestraat 53. De dienst van Woord en Gebed zal daarna worden gehouden in de Ned. Hervormde Kerk. Dijkstraat 12 te Hansweert, aanvang 15.00 uur. Aansluitend vindt de begrafenis plaats te Kapelle, waarna gelegenheid tot condoleren. Toch nog onverwachts, is uit ons midden weggeno men. onze lieve moeder, schoonmoeder en oma MARIE ADRIAANTJE GROENLEER weduwe van C. Janse op de leeftijd van 88 jaar. Renesse: J. Janse L. J. C. Janse-van den Hoek Court Johnny Goes: W. P. van der Schelde-Janse T. van der Schelde Marcel Mirian 4325 BZ Renesse, 24 januari 1999, Zeeanemoon weg 14. De teraardebestelling zal plaatsvinden op donder dag 28 januari a.s. om 14.30 uur op de algemene begraafplaats te Renesse, voorafgegaan door een rouwdienst die gehouden zal worden in het Dorps huis aldaar, aanvang 14.00 uur. Gelegenheid tot condoleren in het Dorpshuis na af loop van de plechtigheid. Veel gelukkige jaren waren we samen samen waren we één. Maar nu jij er niet meer bent moeten we zonder jou verder... dus alleen Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan, geven wij u kennis dat na een kortstondig en moedig gedragen ziekbed voorzien van de H. Sacramenten der zieken is overleden mijn lieve levenspartner, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder DINA SARA EVERSDIJK weduwe van Maurice Joseph de Backere levenspartner van Edemond Gielleit in de leeftijd van 79 jaar. Biervliet: E. Gielleit Maldegem: Wilfried en Francine de Backere-Engels Sluis: Denise en Willy Meesen-de Backere Sluis: Cecile de Backere Marie-Louise van der Veeken Sluis: Linda en Jan Wolfert-de Backere Klein- en achterkleinkinderen Familie Gielleit Sluis, 24 januari 1999. Gouverneurstraat 31 Correspondentieadressen: Zilversmidtstraat 8. 4524 BA Sluis. Braakmanlaan 6. 4521 AA Biervliet. De overledene is opgebaard in het mortuarium van het Antoniusziekenhuis te Oostburg. Gelegenheid tot afscheidnemen woensdag van 19.00-19.30 uur. De plechtige uitvaartdienst waarvoor u wordt uit genodigd, zal gehouden worden op donderdag 28 januari om 10.00 uur in de Parochiekerk van de H. Johannes den Doper te Sluis, waarna de begra fenis op de R.-K. begraafplaats aldaar. Samenkomst om 9.45 uur aan de kerk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Restaurant "t Populierenhof Smeestraat 12 te Sluis. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Bedroefd laten wij u weten dat na een kortstondige ziekte rustig is ingeslapen DINY EVERSDIJK levenspartner van onze vader en oma voor onze kinderen Wij zijn dankbaar dat wij haar gekend hebben. Biervliet: Edemond Gielleit Ens: Ria en Wim van den Berg-Gielleil Marco Christel Caroline Biervliet: Johan en Ciel Gielleit-Buysse Ellen Rens IJzendijke: Hilda en Roger Doens-Gielleit Jurgen en Esther Martijn Biervliet: Arnold en Marian Gielleit-Hermans Thijs Suzanne Jolien Biervliet, 24 januari 1999. Na een kortstondig ziekbed is van ons heengegaan onze lieve zuster en schoonzuster DIEN Oostburg: A. M. Robijn-Eversdijk Zuidzande: M. A. de Lijser-Eversdijk Den Helder: H. P. Eversdijk C. Woort Breskens: S. J. Eversdijk Breskens: J. M. de Vey-Eversdijk Cadzand: M. A. Goossen-Eversdijk P. Goossen Breskens: A. A. Bonnewel-Eversdijk Breskens: P. S. Fenijn-Eversdijk J. P. Fenijn Cadzand: G. C. de Neef-Eversdijk A. de Neef Retranchement: P. L. Eversdijk S. M. Eversdijk-Hillewaert Breskens: C. J. Reinhout-Eversdijk J. I. Reinhout Hulst: L. J. Eversdijk Riet Purmerend: R. Dol-Zonnevylle 24 januari 1999. Wegens omstandigheden donderdag 28 januari de gehele dag gesloten In plaats daarvan woensdag 27 januari van 7.30-12.00 uur geopend Slagerij Van de Luyster te Groede Alles wat je weten wilt over behandelingen, onderzoek, begeleiding en preventie van kanker GC Voorlichtingscentrum Nederland da; Kankerbestrijding/KW '®1 KANKERBESTRIJDING Sopbulu» 1075 BR Arnmri, AANDACHT IS EEN MENSENRECHT behoefte is aan oer- 'sr' soonlqke aandacht Al vqfug jaar 21 Zonnebloem ach in voor chromscf gehandicapten en hulpbehoevende ouderen De ruim 54 500 vniwilligets verzorgen taartqks meer dan één miljoen huisbezoeken Ook organiseren aj tallo ze activiteiten dagtochten en vakanties Ook u kunt helpen Als vrijwilliger ol als lid (voort 18.-per|aar) 'OOK IK HELP MEE' de Zonnebloem Postbus 2100 4800 CC Breda Tel 1076) 564 63 62 E-mail info@zonnebloem Door een handicap ben je te vaak een uitzondering en blijf je "buitenstaan" De ANIB verzorgt voor mensen met een handicap en arbeidson geschikten belangenbehartiging en deskundig advies. In 80 afdelingen door heel Nederland. BOND VAN GEHANDICAPTEN EN ARBEIDSONGESCHIKTEN Postbus 850, 3800 AW Amersfoort Telefoon (033) 465 43 43 Door de felle brand die afgelopen zaterdagmorgen ons filiaal in Goes volledig verwoest heeft, kunt u helaas tijdelijk niet meer terecht aan de Marconistraat 4. De 'Beste service, laagste prijs!' die u van ons sinds jaar en dag gewend bent, blijven wij u echter garanderen vanuit onze tijdelijke winkel aan de (Naast Brugman Keukens en nabij de Praxis). Wij betreuren dit ongemak maar hopen u ook in ons tijdelijk onderkomen van dienst te mogen zijn. Voor vragen, inlichtingen of telefonische bestellingen kunt u ons bereiken op 0113-214224.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 26