SPRINT m dalle dagen bij J P t l~NU BU SPRINT PHOTO:" - I £35339 A Giro 860 van maandag 25 t/m zondag* 31 januari 0900-2025110 AVP Vakantie Recreatie Ons onderhoud vraagt van u even wat aandacht! JE HERSENEN... dat ben je zélf! 10 - 20 - 30 - 40 - 500/c op allo artikelen** die in de winkel aanwezig zijn IK HEB EEN PRAKJE EN EEN PRIKJE NOPI6F PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 25 JANUARI 199$ Bij ontwikkelen 1 -uur fotoservice, ontvangt u ii 'JW IJKSKSQtKSKJKjQ' afdrukken van elk filmrolletje in onze januari GRATIS 1 Kraslot. Misschien is uw foto wel 100.000 gulden waard!! Vlissingen, Scheldeplein 158 Middelburg,Markt 29 Goes, Lartge Vorststraat 36 Bergen op Zoom, v.d Rijtstraat 1 Roosendaal, Nieuwe Markt 64 Etten-Leur, Winkelcentrum 102 Oosterhout, Arendshof 30 is een merk van De Lotto 'Se onderneming. ee verder ontwikkelen, of u zoekt ior een technologisch vraagstuk, afspraak met Syntens, het voor ondernemers! n contact brengen met ondersteunt innovatie met iy Vri jenhoek van Innovatienetwerk voorondernimen^^* 2 81 41 www.syntens.nl RDP Vakantie Recreatie is Nederlands groot ste dagbladcombi natie op het gebied van toerisme en recreatie. Met een effectieve oplage van ruim 1.530.000 exemplaren, goed voor een bereik van 4 miljoen reislustige Nederlanders. Advertentie combinatie van 37 Regionale Dagbladen. Tel.: 072 5 196 596, Fax 072 5 196 484 Reuma Informatie Voor alles wat u over reuma wilt weten. SAFES In ieder huis hoort een Lips kluis. Reeds vanaf 268,- HERMAN JANSEN Deltastraat 12-14 NIEUWERKERK Tel. 0111-641465 Aan alle bewoners van GOES (het gebied tussen de Westwal en de Wultaertstraat) Opdat n niet struikelt over ons werk N. V. DELTA Nutsbedrijven gaat werkzaamheden verrichten in GOES (het gebied tussen de Westwal en de Wultaertstraat) aan het waterleidingnet op donderdag 28 en vrijdag 29 januari 1999. Tijdens de werkzaamheden kan bruin water uit de kraan komen. Wij adviseren daarom de bewoners van genoemd gebied een kleine hoeveelheid schoon water bij de hand te houden en voorzichtig te zijn met het wassen van wasgoed. Bruin water kan namelijk vlekken op wasgoed veroorzaken. Tevens kan tijdens de werkzaamheden de druk van het water lager zijn dan normaal. Mocht na onze werkzaamheden toch nog sprake zijn van bruin water, laat de kraan dan enkele minuten doorstromen. Het water behoort dan helder te zijn. Voor meer informatie kunt u terecht op het districtskantoor van de N.V. DELTA Nutsbedrijven te Goes, telefoon (0113) 232333 of op Internet http://www.delta-zld.nl/ e-mail: info@delta-zld.nl N.V. DELTA Nutsbedrijven aanvaardt geen enkele vorm van aan- sprakelijkheid voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat PF!" bedrijven, instellingen of personen niet vooraf individueel zijn gewaarschuwd. Ill Maar... als je opeens je zelf niet meer bent? Neem Nicole. Rijdend op haar fiets werd ze geschept door een automobilist. "Zwaar hersenletsel", zeiden de artsen. Weg VYVO- eindexamen. De Hersenstichting Nederland vraagt opnieuw aandacht voor slachtoffers van hersen letsel. Of het nu komt door een ongeluk, beroerte of hersentumorhersenletsel verandert je leven. Door revalidatie kan men vaak wel iets van de schade herstellen. De Hersenstichting steunt het wetenschappelijk onderzoek en geeft daarnaast voor- 'ichting. Helpt u? Voor nadere inlichtingen: (070)360 48 16 Hersenstichting Nederland Korte Houtstraat 10 - 2511 CD 's-Gravenhage '-uÊtdm a 7 Vragen over reuma? Uitgebreid folder- ma tenaal? Bel of kom eens langs. Of fax: 020-412 33 83. e-mailen kan ook: info@reumafonds.nl U kunt eveneens informatie krijgen over aangepaste vakantie reizen en handige hulp middelen En u bent welkom om de boeken over reuma te lenen uit onze bibliotheek. Daar zijn we voor! dr. Jan van Breemenstraat 2. Amsterdam Nationaal Reumafonds unignprekJUnef Fons. de wasbeer heeft als huisdier erg geleden omdat hij niet geschikt is om in huis gehouden te worden. Verwaarloosd en zeer gestressed werd hij bij Stichting AAP binnengebracht. Daar heeft hij het weer naar zijn zin. Na een periode van vakkundige en liefdevolle opvang, zoeken we een meer natuurlijke omgeving voor ze. Een plek tussen soortgenoten waar ze weer volop kunnen genieten van het leven. Tot hel zover is, moeten ze gevoed en (medisch) verzorgd worden. Dat is alleen te bekostigen met hulp varf vele dierenvrienden. üffpf Steun de dieren van Stichting AAP alstublieft door donateur 30.- per jaar) te worden of help met een gift! Inlichtingen: 036 - 53 84 84. 4iiir BON VOOR ONDERPAK, VOEDSEL EN MEDICIJNEN -J JA, ik steun het werk van Stichting AAP met een gift van op giro 3534. J JA, ik steun het werk van Stichting AAP en word donateur (minimaal 30.- per jaar). Kruis s.v.p. aan of u 4 x per jaar ons blad Apenote' wilt ontvangen- _l JA J NEE Ik ontvang voor mijn betaling graag een acceptgiro van u. Stuur de bon naar: Stichting AAP. Antwoordnummer 1441.1300 VE Almere. Postzegel hoeft niet, mag wel. Graag zelfs STICHTING "We kunnen ons werk voor misbruikte en verwaarloosde dieren alleen blijven doen met steun van vele dierenliefhebbers. Help onze dieren alstublieft". David van Gennep, directeur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 18