Savok wint op vreemde bodem Korfballers Swift op de weg terug Sasse volleybalsters breken de ban na zes nederlagen in uitduels Hoge scores bij dressuur in Heikant uitslagen door Peter van Kouteren VLIS SIN GEN - Zes uitwed strijden leverden de volleybal sters van Savok in de derde divisie H geen punt op. In de ze vende ontmoeting op vreemde bodem brak de Sasse debutant eindelijk de ban. In Made werd Jola/Olympus met 3-2 versla gen. De teams van Morres/Hulst werden allebei drie punten rij ker. De mannen van WS'92 ver loren met 3-1 van Alcom/Capel- le 2. Jola/Olympus-Savok 2-3: Een bevrijdende zege voor Savok, dat tegen de laaggeklasseerde Brabanders gebrand was op de overwinning. Savok leek na twee sets op rozen te zitten. Vooral dankzij een goede opslag werd de eerste set gewonnen. De tweede set leverde ondanks wis selvallig spel eveneens winst op. Daama profiteerde de thuis ploeg van een mindere pass aan Savok-zijde. Met een sterk col lectief stelde de Sasse ploeg in de vijfde set de winst echter vei lig. De setstanden waren 9-15, 11-15,15-3,15-10 en 6-15. Morres/Hulst-Gemini/K 3-1: Nadat beide vrouwenteams elk een set hadden gewonnen, was de winst van de thuisploeg in het derde bedrijf van cruciaal be lang voor het vervolg van de wedstrijd. In de zenuwslopende slotfase van die set trok Morres- /Hulst met 17-15 aan het lang ste eind. Geconcentreerd spe lend hield de thuisploeg daarna de tegenstander onder druk. Dat leverde ook in de vierde set winst op. De setstanden waren 6-15.15-10.17-15 en 15-12 Morres/Hulst-De Zebra's 3-0: De mannenploeg van Morres- /Hulst nam revanche voor de eerder dit seizoen geleden 3-0- nederlaag. Het Zeeuws-Vlaam- se blok was volgens trainer Jan Schut niet voldoende, maar vooral dankzij een betere pass trok de ploeg het initiatief naar zich toe. Frank van Egmond was sterk aan het net en dankzij een paar meevallertjes werden de eerste twee sets krap gewon nen met tweemaal 16-14. Daar na was de moreel geknakte te genstander tot weinig meer in staat: 15-6. Alcom/Capelle 2-WS92 3-1: De Vtissingers misten vier ba sisspelers. Hoewel er met veel inzet werd gespeeld, brak voor- door Lucien Roelandt HEIKANT - Voor de amazones en ruiters in de klasse zwaar en midden was de dressuurwed- strijd in manege Heikant een prima oefening voor het provin ciaal kampioenschap, dat op 20 februari in de accommodatie wordt gehouden. Gezien de ho ge scores die zaterdag werden gehaald, zijn de deelnemers er klaar voor. Vooral de combina ties in de klasse zwaar deden het goed, want slechts één combi natie moest de piste zonder winstpunt verlaten. Vooral op het hoogste niveau, de klasse Z2, werd er uitstekend gepresteerd. Thamar Zweistra met Kyrain en Ellis Kole met It's Me eindigden met 196 punten op gelijke hoogte en mochten zelfs twee bonuspunten aan hun to taal toevoegen. Dankzij de be slissende onderdelen en beraad met juiylid Dinie Mouwen kreeg Zweistra de oranje over winningsrozet. Ook Martijn Harink liet merken dat er tijdens de titelstrijd reke ning met hem moet worden ge houden. De ruiter uit Goes sloot de proef af met 191 punten, goed voor de derde stek. Ook Lies- beth van de Velde mocht op een geslaagde generale terugzien. De amazone uit Yerseke stuurde Kiriano naar het goede totaal van 181 punten De Bevelandse combinatie kan ook op het kam pioenschap voor een verrassing zorgen. Son ja de Feijter stelde in Hei kant uitdrukkelijk haar kandi datuur voor de titel in de klasse Zl. De amazone uit Burgh- Haamstede gaf de voorkeur aan een verkenning in Zeeuws- Vlaanderen boven een wed strijd vlak bij huis. In Heikant liet de Schouwse overduidelijk blijken dat ze niet zomaar in de Rabobank Top Dressuurcompe- titie aan de leiding gaat. De Feijter eiste met de veel uitstra ling en souplesse tonende ruin Kingsley met een score van 187 punten de eerste plaats voor zich op. De Feijter bleef hiermee Eppo Roovers met Lucky Don- ner en de regerende outdoor- kampioene Lianne Hartoog, die de tweede plaats deelden, zes punten voor. In de klasse M2 maakte Joke Nijssen haar favorietenrol vol ledig waar. De amazone uit We- meldinge reed Yvi nette naar een score van 165 punten en toonde zich hiermee duidelijk een maatje te groot voor de concur rentie. Kim de Booy van Morres/Hulst smasht de bal in het net in het duel met Gemini/K. Rechts Anne Seghers. al een gebrek aan aanvalskracht de ploeg op Aanvankelijk zag het er nog goed uit voor WS'92. dat frank en vrij spelend de eer ste set won: 5-15 Na verlies in de tweede set (15-7) kostte een verkeerde beslissing van de scheidsrechter VVS'92 de winst in de derde set. Capelle kwam van 12-14 op 17-15 en won ook de vierde set 15-10) Promotieklasse De mannen van Morres/Hulst 2 bleven in een gelijkopgaand duel de baas over Scheldesport: 3-1 (12-15,15-13.15-10,15-13). De thuisploeg ging serverend vaak in de fout en bood Schelde sport daardoor de gelegenheid aan te klampen. Vooral dankzij een sterk blok trok de Hulst equipe de winst in de twee uur durende partij naar zich toe. Ardito had niet genoeg kwali teit in huis om Sic Pugno in Ber gen op Zoom te verrassen. De Brabanders beschikten overeen goede spelverdeler, een sterke pass en een moeilijk af te stop pen aanvaller. Ardito werd in de eerste set weggeserveerd, maar herstelde zich. Vanaf de derde set was het initiatief echter weer voor Sic Pugno. dat met 3-1 (15- 5.10-15.15-9,15-8) won. IJVC was in Middelburg te sterk voor het incomplete Dvna- mo'70, dat de derde set krap won (15-13), maar in de andere drie sets niet meer dan veertien punten bij elkaar sloeg (4-15,3- 15 en 7-15). De Middelburgers misten vooral ervaring en scherpte tegen de geslepen spe lende IJzendijkse formatie. Een sterk spelend Dynamo'70 2 snoepte leider SDC in Middel burg een punt af: 2-3. Dyna mo'70 2 liet de koploper zelfs ontsnappen. Na winst in de der de set, waardoor het 2-1 werd, viel de servicedruk aan Middel burgse kant weg. In de vijfde set haalde de thuisploeg een 8-14- achterstand op tot 13-14. SDC kwam als eerste op vijftien pun ten, omdat een Middelburgse aanval uit werd geslagen. Cometo stuurde het tweede team van WS'92 met lege han den naar huis: 3-1. Na een bar slechte eerste set 15 -1kwamen de Vlissingers dankzij omzet tingen bij vlagen toch nog tot acceptabel volleybal. In de spannende slotfase van de vier de set greep Cometo de besis- sende derde setzege. Morres- /Hulst 3 ging met.0-3 onderuit tegen Set Up. De vrouwen van BOK legden in een aantrekkelijk duel met 1-3 het loodje tegen WS'92 (8-15, 9-15, 15-3, 12-15). WS'92 startte sterk en verraste de thuisploeg met veel druk Na twee verloren sets nam BOK met puik spel onverwacht het initiatief over. In de vierde set verkrampte BOK echter bij een 12-9-voorsprong. Dynamo'70 versloeg IJVC met foto Peter Nicolai 3-0. Beide teams gingen in de eerste set lange tijd gelijk op. In de slotfase stokte het ritme aan IJVC-kant: 15-12. Ook in het tweede bedrijf waren beide teams aanvankelijk aan elkaar gewaagd. Na een 6-6-tussen- stand liep Dynamo'70 uit naar 15-6. Ook in de derde set was Dynamo'70 duidelijk de betere ploeg:15-5. De jonge ploeg van Morres- /Hulst 2 maakte tegen WS'92 in de beginfase vooral serverend te veel fouten, maar won wel met 3-1 (16-14. 15-17, 15-12, 15-5). De thuisploeg ging naar mate de wedstrijd vorderde ver zorgder spelen en gaf het duel daardoor een beslissende wen ding. door Alex Krappen VLISSINGEN - Swift lijkt de goede weg ingeslagen te zijn. Na de winst op Vada'25 twee weken geleden, werd nu Re- fleks verslagen: 16-15. Tjoba speelde een behoorlijke wed strijd en won met 17-16 van Vlaardingen. TOP handhaafde zich na de 13-17-winst op Rust Roest aan kop van de tweede klasse G. Swift-Refleks 16-15 (10-7): Swift had de gehele wedstrijd het initiatief in handen en leek ruim te gaan winnen toen de ploeg vier minuten voor tijd met 16-12 voor stond. De Mid delburgse ploeg is in de slotfa se echter nooit zo sterk, weet ook coach Ralph Gillissen. „Dat is een onderdeel van het spel waar we nog in moetem groeien. Maar het is wel fijn dat we nu in elk geval aan de goede kant van de score zijn gebleven." De overwinning van Swift was hard nodig in de strijd tegen degradatie. ..Inde- ze klasse zijn alleen Dalto en Vada'25 veilig. De andere zes ploegen kunnen nog degrade ren." Scores Swift: Sjoerd Sanderse 4, Rob Sanderse en Leo Langebeeke 3, Bert Jeras en Danielle Krijger 2, Elze Blankenburgh en Pascal Cas- tenmiller. Vlaardingen-Tjoba 16-17 (5- 7): Na een tweetal slechte wed strijden van Tjoba speelden de Bevelanders nu weer wat beter. Het spel was verzorgder en rustiger dan in de vorige wed strijden. en daardoor stond Tjoba voortdurend voor. Even leek de ploeg van Han Verbeke zelfs ruim te gaan winnen, toen het verschil vlak na rust vier treffers was. Vanaf dat mo ment scoorde de thuisploeg echter uit elke aanval, en daar- I door verdween de voordelige marge van Tjoba als sneeuw I voor de zon. Maar door te vech ten hield Tjoba zichzelf in de wedstnjd. De ploeg uit 's-Heer Hendrikskinderen is nu een stabiele middenmoter, maar heeft nog een paar punten no dig voor handhaving in de overgangsklasse C. Scores Tjoba: Wilko Fokke, Jo- landa Kole 4. Aslrid Koole 3, Mark de Schipper, Mark-Peter vaA de Meer 2, Wilfred van de Meer, Anita Valstar 1 Fortis-Kinderdijk 17-17 (11- 7): Fortis speelde een uitste kende eerste helft tegen Kin derdijk. De bezoekers werden soms compleet uit de wedstrijd gespeeld. In de tweede helft sloegen de zenuwen echter weer toe bij Fortis. Elke aan vallende bal werd meteen ge schoten. Dat leverde veel mis sers op, waardoor Kinderdijk de kans kreeg om terug in de wedstrijd te komen. Door de Overgangsklasser verslaat Refleks in degradatieduel Fortis-speler Jack de Waal (midden) wordt belaagd door een korfbalster van Kinderdijk. remise kan Fortis de titel wel vergeten. Coach Peter Crucq: „Als je in zo'n wedstrijd maar één punt pakt, moet je conclu deren dat de ploeg nog niet slim genoeg is om de titel te pakken in de eerste klasse." Scores Fortis: Robin Wisse en Cha- im Koole 4, Hagar Hoogwerf, Juck de Waal en Marieke de Rijke 2, Es ther Kasse, Ruth Hoogwerf en Sjaak Baas. Rust Roest-TOP 13-17 (6-9): Na de slechte beurt van vorige foto Ruben Oreel week tegen Mei-wede moest TOP van Rust Roest winnen om mee te blijven doen voor promotie naar de eerste klasse. Dat lukte, omdat TOP de gehe le wedstrijd geconcentreerd speelde. De ploeg liet daardoor de marge van vier treffers 1-5 die na een flitsende opening was ontstaan, nooit kleiner worden. Coach Ko Crucq: „We hielden ons de laatste weken te veel bezig met promotie. Nu kijken we weer van wedstrijd tot wedstrijd en dat is de beste houding voor TOP. Scores TOP: Leon Kloet 6, Ramon van de Gruiler 5. Arie Schroeven 3, Ria de Ridder 2, Jantine Meul- meester. Good Luck-Ondo 16-16 (8-11): Gezien de groeiende vorm van beide teams in de laatste we ken werd een spannende wed strijd verwacht. Die kwam er ook, maar in de eerste helft had Ondo doorlopend het initia tief. Na rust (8-11) had Good Luck een sterke fase waarin vooral het afstandsschot heel zuiver was. Via 8-11 werd het 14-12. Ondo bleef echter in een goed resultaat geloven en kwam dankzij een afstands schot en een benutte strafworp van Arjan Hoefkens met een punt weg uit Zierikzee. Scores Ondo: Arjan Hoefkens 8, Martijn Walraven 5, Iwan de Pag- ter 2, Sandra van Sparrentak. Scores Good Luck: Heidi Kamer ling 5, Nico Overduin 3, Marja van Splunter en Jan-Willem Vos 2, Ste ven Vogelaar, Mar jon Zoeteman, Samantha Krijgsman en Marcel Kieviet. Stormvogels-Oranje Zwart 13-12 (8-6): In een wedstrijd die bol stond van de spanning trok Stormvogels aan het lang ste eind. Dat de thuisploeg de winst pakte, had te maken met een sterke eindfase. Oranje Zwart bleef tot het einde voor een punt vechten. De Westka- pelse ploeg strijdt na de winst met Luctor om de tweede plaats in de derde klasse O. Scores Stormvogels: Jon Theune3, Marianne Verhulst, Ellen Hoef kens, Mark Passenier, en Angela Melis 2, Jan van Vaardegem en An dre Theune. Luctor-Nikantes 17-5: De be zoekers, toch al het zwakste broertje van de klas, maakten het Luctor wel erg gemakke lijk. Bij rust stond het al 10-1. Na de pauze scoorde Luctor een kwartier lang niet en kwam Nikantes terug tot 10-4. In het laatste kwart liep de thuisploeg uit naar 17-5. Scores Luctor: Werner de Rooy 5, Peter Durink 4, Ellen Wisse, Mirjam Simons, Danny Hamelink 2, Yvonne Wisse en Marjolein Durink 1. Olympia S-BKC 16-10: Tegen Olympia lag een te slappe start aan de basis van de nederlaag. Na 4-1 zorgde een wat fellere aanpak weliswaar voor 9-7, maar toen Olympia 10-7 scoor de, was BKC moreel geknakt. Scores BKC: Michiel Roest 4, Mar tin Scherbeijn 3, Marieke Roest, Il se de Zeeuw en Karin Kolijn 1 Atletiek Den Haag. KNAU Indoor Trials midden afstand. Vrouwen, 800 m: 1. Van Dorp (Hellas) 2.05,51,2. Anjolie Wisse (Hellas) 2.06,57. Hoek. 24e Braakmancross. 12 kilometer, mannen H20:1. Sepp Vermeulen (Schel desport) 39.37, 2. Frans Roelofs (AV'56) 40.20,3. Theo Rabout (Dynamica) 40.37, 4. Erik Goossens (Scheldesport) 40.55,5. Alwin Vermeulen (AV'56) 41.06,6. Edwin de Jaeger (Scheldesport) 42.42, 7 Hus- seen Amare Geele (Delta Sport) 42.44,8. Wim Vos (Dynamica) 43.47, 9. Patric de Boevere (Scheldesport) 44.41, 10. Mari- us Besuyen (Dynamica) 44.59. H40: 1. Jan de Wilde (AV'56) 40.32, 2. Jan Zuid- weg (Flakkee) 42.09, 3. Jan Guiljam (AV'56) 43.32, 4. Frank Verschoore (Scheldesport) 44.17, 5. Ron Dellebeke (Dynamica) 45.03.9 kilometer H50:1Ka- rel van de Gruiter (Dynamica) 36.19, 2. Kees Marcusse (Dynamica) 36.36,3.Ton- ny de Ruyter (Dynamica) 37.17, 4. Kees de Waal (AV'56) 37.43, 5. Wies Martens (RKHAV) 38.05 H60: 1. Hans Pluijlaar (Dynamica) 39.15, 2. Bram de Rijke (Dy namica) 41.22, 3. Hans Bostelaar (Dyna mica) 43.09. 5.5 kilometer korte cross: 1 Lion van Luyk (Dynamica) 18.22,2. Wilko de Vos (AV'56) 18.43,3. Edwin de Leeuw (AV'56) 18.45, 4. Rien de Wilde (AV'56) 19.13, 5. Pieter Jan Fioole (Delta Sport) 19.23. Jongens B: 1. Sebastian Vonck (RKHAV) 21.05,2. Marco Weijland (Dyna mica) 21.46, 3. Anne Ruysink (AV'56) 22.18. 3.3 kilometer: Jongens C: 1. Gert Jan Lauret (RKHAV) 11.46,2. Alex Gente naar (Dynamica) 12.00, 3. Erik de Waard (Wielingen) 12.02. 2.2 kilometer Jon gens D: 1. Andres Vlaming (Dynamica) 8.01, 2. Wouter Duffener (Delta Sport) 8.11, 3. Wouter Jansen (Dynamica) 8.16. 1500 meter Pupillen A Ie jaars: 1. Michel Haak (AV'56) 6.13, 2. Tijl Tournois (Wie lingen) 6.15, 3. Thomas Bilsen (AV'56) 6.23. Pupillen A 2e jaars: 1. Bas van de Boog (AV'56) 6.08,2. Tijmen Braem (Wie lingen) 6.17, 3. Joran Block (Wielingen) 6.19. Pupillen B: 1. Brian Boidin (RKHAV) 6.17, 2. Quint Volleman (Scheldesport) 6.23. 1.1 kilometer: 1. Steven Nuytinck (AV'56) 4.28 Vrouwen 5 kilometer: 1. Karin Bastian (Dynamica) 22.25, 2. Gabriela Schulz (AV'56) 21 44, 3. Eva de Kraker (Dynami ca) 22.27, 4. Wilma Polderdijk (Dynami ca) 24.11 D35: 1Wilma van Zee (AV'56) 22.25, 2. Tony Versaevel (Flakee) 22.33, 3. Ellie Westerweele (Dynamica) 22.49.4. Willemien de Nooyer (Dynamica) 22.56, 5. Huquette Declercq (Dynamica) 23.21. 3.3 kilometer korte cross D20: 1. Veerle Vermaïre (Dynamica) 12.40. D35: 1. Mar- go de Nijs (RKHAV) 13.07. 2 Mientje de Jonge (AV'56) 13.59, 3. Suus de Wilde (AV'56) 15.36, 4. Wilma Donk (Flakee) 16.47. Meisjes B: 1. Jessica Lernhout (RKHAV) 13.18. Meisjes C: 1. Brechtje Ruijk (RKHAV) 8.05, 2. Ruth de Kraker (Dynamica) 8.14, 3. Astrid de Herder (AV'56) 8.25. 1.5 kilometer: Meisjes D: 1. Pien Stams (Scheldesport) 5.50,2. Rens- ke Doedee (RKHAV) 5,52, 3. Stepanie Roodhuizen (RKHAV) 6.00. Pupillen A 2e jaars: 1. Lotte de Kam (Dynamica) 6.09. Pupillen A 1e jaars: 1. Renate de Wilde (AV'56) 6.29. 1.1 kilometer pupillen C: 1. Cirelle Pluijlaar (Dynamica) 5.00Rockan- je, Strandloop 21 kilometer Mannen: 1. Armand van der Smissen (Tilburg) 1.10 56, 2. Dennis Klasen (Hoogerheide) 1.11.26, 3. Wim Padmos (Voorne) 1.11.40.10. Jaap van de Bok (Middelhar- nis) 1.17.02.11. JohnQuaak(DeltaSport) 1.18.26, 42. Rob Kraayenbrink (Delta Sport) 1.32.45. Veteranen: 1. Charles Timmermans (Parthenon) 1.13.15,2. Ad van Marrewijk (LPK) 1.15.22, 3. Willem Hamoen (Voorne) 1.18.-, 52. Rein Swint (Veteranen Nederland) 1.36.24, 92. Jan Wiedenhoff (Veteranen Nederland) 1.42.47, 146. LoekWestveer (Vlissingen) 1.48.32. Vrouwen: 1 Esther Schilt (Rot terdam) 1.29.23. Veteranen: 1. Tatjana Maslova (Rotterdam) 1.36.22, 2. Erica Bouwman (Waterweg) 1.37.09, 3. Hu quette Declercq (Dynamica) 1.39.14. Basketbal Biljarten Dammen Jolien de Graag 5-6,7. Pieter de Zeeuw 5- 4, 8. Meivin Dljke 6-4,9. Kees Bakker 4-3, 10. Elvira Willems 5-2,11, Wim van Dijke' 6-2, 12. Daniël van Dijk en Caroliene Scherbeijn 5-1. Paardensport Heikant. Dressuur Stichting Hippische SportHeikant Paarden klasse Z2:1.Tha mar Zweistra/Kyrain (Oranjezon) 196,2 El les Kole/lt's Me (Z-Bev.l 196, 3. Martijn Harinck/Stadsschuur's Hightower (Z Bev.) 191. Zl: 1. Sonja de Feiter/Kingley (Schouwse R.) 187, 2. (gelijk) Eppo Roovers/Lucky Donner (Paardebloemi en Lianne Hartoog/Konchita (Z-Bev,| 181 M2: 1. Joke Nijsse/Yvinette (Z-Bev 165, 2. Conny Claessens/Please (Steke ne) 154,3.ElsKoster/Kylia (Oranjer.) 144. Ml: 1. Kurt Heyndrickx/Limerer Souve- reign (Verrebroek), 2. Kurt Heyndrickx- /Deltry Commoisseur 161, 3. Ingrid de Miliano/Evita (Eenhoornr.) 154. L (groep 1): I.EppoRoovers/Montreal 164,2. Mar tijn Harmck/HIS Midnight 162, 3. Jan Noordhoek/Kortgene (Zwinr.) 156. L (groep 2): 1. Marleen de Vriend/Neomi- que (Oranjer.) 166, 2. Linda Wille/Mill's Rose (Oranjer.) 163, 3. Anneleen van de Steichel/Prins Royal Jr. (Verrebroek) 162. B: 1. Evelien de Winne/Finette (Hulst) 171,2. Marjolein van Kerckhoven /Kingston H (Hulst) 164,3. Jessica Klaas- sen/Lagos (Hulst) 161. Pony's klasse Z2, cat. D: 1. Aimee de Rooy/Lizet (Weelr.) 64.81% Z2, cat. C: 1 Stefanie de Frel/Jolly HH (Kleppertjes) 61.48%. Z: 1. Elze Sophie Wiskerke/Nosy Girl (Z-Bev.) 180 M1:1. ElinePauwels/Al- tos Andante(Hulst) 156. L, cat. DE: 1. Lin da Strooband/Price VB (Hulst) 165. L, cat ABC. 1. Liselotte de Waele/Utopique (Moerbeke) 165. B, cat. DE: 1. Annelies van Oost/Zeus (Antwerpen) 187. B, cat. ABC: 1. Jolien Meulewater/Sunny Boy (Wachtebeke) 177. Westkapelle. Springen LR en PC De Vroonruiters. Paarden klasse Z: 1Sandy den Exter/Kimberley (N-Bev.) 0/73.3. M (n.b.) 1. Simon den Exter/Veersedam's Hexit (Kortgene) 0/39.4,2. Simon den Ex ter/Veersedam's Kyria 4/43.6, 3. Chris Boone/Julion (Gouwe Reyers) 4/44,5.1 (n.b.): 1. Marcelle de Kam/lrsh Coffee (Oranjezon) 0/38.5, 2. Bastiaan Broek sema/Kaytana (Gouwe Reyers) 0/40.9,3 Marcelle de Kam/lbouche 0/41.4. B (n.b 1. Netty Westerbeke/Lennon (Vroonr) 0/43, 2 Gilles Quist/Lulian (Weelr.l 3.5/40, 3. Anoek Erwich/Levi (Paarde bloem) 4/37. Progressief klasse M/Z: 1 Sandy den Ex ter/Kimberley 26/42.0,2. Chris Boone/Ju-J lion 18/44.0, 3. Rens Wondergem/Cazi mir (Gouwe Reyers 15/35.0. L: 1 Martin de Kroo/Golinda (Walcheren) 36/47 2,2. Muriël Vader/Attent (Weelr.) 32/48.3, 3 Nicky Labrjere/Glister (Gouwe Reyers) 29/46.9 B: 1. Martin de Kroo/Jadalco 31/44.8, 2. Anoek Erwich/Levi 29/45.3. Pony's klasse L: 1 Josien van Dis/Goeik» (Oranjezon) 9/74.7. B, cat. DE: 1Marloes Timmerman/Lady Bandiet (Oranjezon! 0/42. B, cat. C: 1Yvonne Jakobsen/Patri cia (Oranjezon) 0/43. Progressief klasse L: 1 Josien van Dis/Goeike 33. B, cat. DE; 1. Marloes Timmerman/Lady Bandiet28. B, cat. C: 1Yvonne Jakobsen/Patricia 36. Rugby Tweede klasse Zuid: Tovaal-Oemoeme- noe 0-22, RCE/PSV - RRC2 afg, Oldfants DSR-C afg. Hookers -Delft 55-10. Stand aan kop. 1. RCE/PSV 10-34 271-130. 2. Oemoemenoe 9-31 194-112, 3. Tovaal 13-29 218-200, 4 Hookers 8-25 1 35-153, 5. DSR-C 6-24 194-106, 6. Oldfants 10-17 164-280. Schaatsen Vrouwen eerste divisie: BV Lely - DAS Delft 61-45, Celeritudo - Piranha's 63-43. Derde divisie: Marathon - Vossenberg 48-49, Flash - Virtus 68-39. Eerste klasse: Vlissingen 2 - Marathon 2 80-30, BV Sou burg 2 - Voorwaarts afgelast, Mevo'80 - Dynamo'70 27-47. Mannen derde divisie: BV Vlissingen - Bladel 50-59, Migliore - Virtus 64-75, Eastwood Tigers - Waldric 86-67 Eerste klasse: Simple Dribble - Eastwood Tigers 70-75, Barons 3 - Volharding 76-54. Tweede klasse. Mevo'80 - Scheldesport 2 80-77, BV Souburg 2 - Volharding 3 65- 52. Marathon - Volharding 2 112-56, Scheldesport - Mevo '80 62-44, Schelde sport 3 - Voorwaarts 104-46. Meisjesjunioren eredivisie: Hoofddorp - Shooters41-54, Attacus - Binnenland 70- 42, Grasshoppers - Leiderdorp 64-56, Sharks - Orca's 69-36, Den Helder - Piran ha's 70-42, Almelo Bouncers - Prisma College 43-75. Kadetten: Marathon - BV Souburg 2 44-36. Jongensjunioren hoofdklasse: BC Vlis singen - BS Weert 2 115-28. Eerste klas se: BV Souburg - Marathon 33-57, Me vo'80 - Dynamo'70 80-35. Kadetten hoofdklasse: Attacus - PSV Almonte 40- 89, Barons - Black Eagles 57-77, BC Vlis singen - BS Weert 51-60, Eastwood Tigers - Filtech Five 39-117, Jumpers - Virtus 64-77. Eerste klasse: Marathon - Volharding 49-43. Aspiranten: Marathon -Volharding 2 129-9, Scheldesport-Vol harding 42-39. Zeist. Zilveren Biljart Toernooi Drieban den (best of 3 sets op handicap). Kwartfi nales: Jaspers (Ned) - Carlsen (Den) 2-0, Caudron (Bel) - Dielis (Bel) 0-2, Bitalis (Fra) - Habraken (Ned) 2-0, Koorevaar (Ned) - Nelin (Den) 0-2. Halve finales: Jas pers - Bitalis 2-0, Dielis - Nelis 0-2. Finale: Jaspers - Nelin 0-2. Eredivisie: Paperclip Int. - Crystal Kelly 2- 6, RAB Goudswaard - Poppeliers 6-2, Anoprint - Arpa Shipping 0-8, Pelgrim Profs - Minkel Products 5-3, Jersey Eclair - ISMS/lt Cons. 2-6, Ockenburgh-Strauss B/IJspaleis 5-3. Stand aan kop: 1. Pel grim Profs 14-24,2. Crystal Kelly 14-22,3. ISMS/IT Cons 14-21,4. Minkels Products 14-20. Assen. Marathon, KNSB-beker. Man nen: 1. Heideman (Oldebroek), Meggelen (Amsterdam), 3. Angenentl (Woubrugge), 4. Van der Veen (Joure), 5 Lankhaar (Babiloniénbroek), 6. Rozen daal (Warmenhuizen), 7. Stam (Spran; Capelle), 8. Borst (Leiderdorp), 9, Pet< de Vries (Heerenveen), 10. Kleine (Kei kenveld). Stand: 1. Angenent 221, 2. Vaj Meggelen 215, 3. Heideman 202,3,4. Ri né Ruitenberg (Elburg) 202,2,5. Poelstri (Hijum) 195. Vrouwen: 1. Huizebosch-Smit (Grams! bergen), 2. De Boer (Amsterdam), 3! Seinstra (Sint Johannesga), 4. Zonder land (Sint Nicolaasga), 5. De Ronde (Am sterdam). Stand: 1. Seinstra 172,4 pun ten, 2. De Ronde 166,1, 3. Hulzebosc/i Smit 145,2. Innsbruck. Wereldbeker. Mannen, 15W meter: 1. Sóndral (Noo) 1.51,17 (br). Bos (Nedl 1.51,76,3. Sighel(lta) 1.51,96, 4. Sajoetin (Rus) 1.52,12, 5. Noake (Japil 1.52,31, 6 Ritsma (Ned) 1.52,32,7. Post ma (Nedl 1.52,67,8. Breuer(Dui) 1.53,01, 9. Donagrandi (Ita) 1.53,09, 10. Kuentz (Fra) 1.53,16. B-groep: 1. Leeuwang* (Ned) 1.52,32, 2. Gravem (Noo) 1.53,09, 3. Diakov (Rus) 1.53,41, 6. Ten Kortenaai (Oos) 1.53,97, 10. Veldkamp (Bell 1.55,59, 19. Blanken (Tsj) 1.58,70, 21. Berkhout (Tsj) 1.59,47. Stand WB 1500 m: 1. Sóndral 170 punten, 2. Postma 133, 3. Ritsma 120,4. Bos 110,5. Noake 108,6 Straathof 95. 5000 meter: 1. Veldkamp (Bel) 6.43,56 (br), 2. De Jong (Ned) 6.44,34, 3. Ritsma (Ned) 6.45,22,4. Postma (Ned) 6.47,08,5. >pr Störelid (Noo) 6.47,55, 6. Dittrich (Dui! 6.47,58. 7. Taubenrauch (Dui) 6.47,70,8 Verheijen (Ned) 6.47,84,9. Sajoetin (Rus 6.48,01, 10. Saetre (Noo) 6.48.15,18. Te ee] Kortenaar 6.53,39,19. Romme 6.53,44. Stand WB 5000 m: 1. Veldkamp 132.2 jch Romme 124, 3. Rykkje 112. 4. De Jor|rf 110, 5. Dittrich 109. 7. Ritsma 98,9. Post ma 65, 11. Verheijen 61, 21. Ten Kort»"e! naar 19. Vrouwen, 3000 meter: 1. Niemann (Di 4.11.52 (br), 2. Pechstein (Dui) 4.14,81, De Loor (Ned) 4.16,34, 4. Groenewo (Ned) 4.20,23,5. Rodriguez (VSt) 4.20.2 6. Zijlstra (Ned) 4.21,37, 7. Tonsbei? lali (Noo) 4.22,56, 8. Tabata (Jap) 4.22,79/ Barisjeva (Rus) 4.23,19, 10. Nagaoki (Jap) 4.23,47, 12. De Jong (Ned) 4 26,0" Stand WB 3000 m: 1. Niemann 180, Pechstein 145, 3. Zijlstra 118, 4. Groene ^eij wold 105,5. De Jong 97,9, De Loor 67. j0^ esj: lel De Arl Schaken 's-Gravenpolder. Zeeuws kampioen schap. Hoofdklasse, negende ronde: E. Hamers - P. Schunselaar uitgesteld, A. Kousemaker - J. Louwerse 0-2, J. Veer- hoek - C. Rijk 2-0, J. de Leeuw - D. Kasse 1- I, D. de Rooij - M Walraven 1-1, R, Duse- bout-J.de Jonge 1-1. Stand: 1. Kasse, De Leeuw, De Rooi) en Rijk 13 punten, 5. Veerhoek 11,6, Walraven 9, 7. Schunse laar 8 (uit 8), 8. Hamers 7 (uit 8), 9. Duse- bout7,10. De Jonge 5,11. Kousemaker 4, 12. Louwerse 3. Promotieklasse, achtste ronde: B. Provoost - J. Baayens 2-0, C. de Jonge - J. W. van der Hart 1-1, J. Sinke - W. Koppejan 1-1, D. Davidse - J. de Wild 2-0, R. van Eenennaam - F. Berkholst2-0. Stand: 1. Koppejan en Provoost 7-9, 3. Van Eenennaam 8-9, 4, De Jonge en De Wild 7-8,6, Van der Hart 6-7,7. Berkholst 7-7,8. Sinke 8-7,9. Blaas en Davidse 7-6, II. Baayens 7-2. Eerste klasse, zesde ronde: J. Grim - A. den Hollander 1-1, J. Tilroe - L. Wilson 0-2, J. Houmes - A. Mol 0-2, N. de Winter - M. Bronke 0-2. Stand: 1Wilson 5-8,2. De Winter 6-8,3. Den Hol lander 6-7, 4. Bronke 5-6, 5. Appel 5-5. 6. Grim en Mol 5-4,8. Tilroe 5-3,9. Houmes 6-3. Tweede klasse, zesde ronde: G. Baars - A. Smit 2-0, J. Poppe - J. Ver- straate 0-2, C. Korstanje - P. de Zeeuw 2- 0, J. Straayer - L. Mamed 1-1. Stand: 1. Korstanje 5-9, 2. Verstraate 5-8, 3, Baars 6-7, 4. Smit 5-6, 5. P Sterrenburg 5-5, 6. Poppe en De Zeeuw 5-4, 8. Straayer 6-3, 9. Mamed 6-2. Junioren: Rien Schakel - Mark Schot 1 -1Stand: 1Schakel 2-3, 2. Schot 3-2,3. Hans Leune 1-1. Aspiranten, stand na de tweede speel dag: 1. Christian Jacobusse en Jantien van Gorsel 6-12,3. Mark Vos 6-104. John de Rooij 6-8, 5. Rob Sterrenburg 4-7, 6, Wijk aan Zee, Hoogovens-toernooi. ZesSar de ronde: Ivantsjoek (Oek) - Anand (In; |jyj 1/2-1/2, Timman (Ned) - Sokolov (Bos r 1/2-1/2, Svidler (Rus) - Kasimdzjano (Oez) 1-0, Kramnik (Rus) - Sjirov (Spa)' OM 0. Kasparov (Rus) - Piket (Ned) 1-0, Va" nas Wely (Nedl - Reinderman (Ned) 1-0, Ye' {ai molinsky (VSt) - Topalov (Bul) 1-0. Ze vende ronde: Topalov - Ivantsjoek 1» t 1/2, Reinderman - Yermolinsky 1/2-1/1 '0 Piket - Van Wely 1/2-1/2, Shirov - Kasps imfc rov0-1, Kasimdzhanov- Kramnik 1/2-1/1 Sokolov - Svidler 1/2-1/2, Anand - man 1-0. Stand: 1. Kasparov 6 1/2,! Anand 5 1/2, 3. Kramnik 4 1/2, 1 Ivantsjoek, Svidler 4, 6. Topalov, Va: Ioq Wely 31/2,8. Piket, Shirov,Timman3,1' Sokolov, Yermolinsky 21/2,13. Kasimd: hanov 2, 14. Reinderman 1 1/2. e Oost-Souburg. Persoonlijk Zeeuw tëh Jeugdkampioenschap. Eindstand groep: 1. Sven Stange 5,5 punt, 17 weerstandspunten (naar halve finale),! Peter Kalisvaart 4,518,0 (naar halve fin-1 Ie), 3. Louis Nieuwenhuijse 3,5 20,0 (nat lanj halve finale),4. Willem-Jan Pannekoe yaj 3,0 18,5 (naar halve finale), Silvester Nooyer 3,0 18,0, Edwin van Oosten 3i 17,0, 7. Arjan de Waal 2,0 16,0,8. Remc^an van de Braak 1,5 18,0, 9. Arjo van Dofffoeg melen 1,0 19,0,10. Jelle Martens 0,018,-g^ Eindstand B-groep na zes: 1. Henrik Po te 5,0 punt. 20,0 weerstandspunten (na ƒ1 halve finale). Koen Leenhouts 5,0 20 Ohi (naar halve finale), 3. Maarten Prot1 (en 17,0 (naar halve finale), 4 Matthitjp^ Freeke 3,5 20,0 (naar halve finale). EiW standC-groep: 1. RobertTimmers7po uu ten,2.MartijndeClerck5,3. TimPleijte 1 v 4. Eline de Smet 4,5. Steven Braem 4, art Jos de Hullu 2, 7. Jordi Lopatka 1. Eiaf stand D-groep: 1. Jan Breukelman 1' punten, 81,0 weerstandspunten, Abvr Hoeve 11,0 78,0,3. Rinze Porte 10,0 83 lil cl 4. Niels de Krijger 9,0 86,0, 5. Simon PK ling' voost 7,5 81,5.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 16