's Nachts is ook het gips saai PZC Een parmantige maar België wil transport respectabele geneesheer kernafval per trein In het Molenwater groeit nu alleen gras CAMBODJA m zeeland 11 bezoektijden ziekenhuizen - 'Va- agenda straatnaam ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! maandag 25 januari 1999 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118)425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, zaenao 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19,00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde ziekenhuizen Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19,45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.00- 15.00 en 18.30-20.00 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11.00- 11.30.14.00-14.30 en 19.00- 19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NPZierikzee tel.(0111)430000 dag. 15.00-16.00 en 18.30- 19.45 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetingetel. (0113)267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen tel. (0115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6,4501 AJ Oostburg tel.(0117)459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek dag. 14.00-19.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-15.00 uur en 18.30-19.30 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirks land tel.(0187)607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel.(0164)278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel.(0164)289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Brugge 1 Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) I Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel. (0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 u'" ri Rotterdam Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) Sophia Kinderziekenhuis Or. Molewaterplein 60 3015 GD Rotterdam tel. (010)4636363 Bezoektijden ouders; 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen. 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskun- de: dag. 11.00-12.00 en 18.00- 20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur Dr. Daniël den Hoed Kliniek Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur :uit City Online/Internet Postbus 18 4380 AA Vlissingen. http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl NIET VOOR INGEZONDEN BRIEVEN. beeldrecht De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht le Amstelveen. bronvermelding De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Knight Ridder Finan cial (KRF), Deutsche Presse Ar- flentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agen cy (EPA), door Sheila van Doorsselaer Lieden die na een auto-onge luk helemaal in de kreukels worden binnengebracht, onfor- tuinlijken die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren en met een mes zijn be werkt of simpelweg de halve slaapwandelaars die bij het nachtelijk toiletteren met een slaperig hoofd van de trap zijn gevallen. De dienstdoende EHBO-arts C. Oosterbos van het Terneuzense ziekenhuis De Honte komt ze 's nachts allemaal tegen. De één is na het aanbrengen van een simpel drukverbandje of spalk weer opgelapt, bij andere kneusjes vergt het wat meer moeite om ze weer op de been te krijgen. Net als de boeren volgt orthope disch chirurg Oosterbos de weerberichten. Als er een misti ge of een ijskoude nacht wordt voorspeld, weet hij dat hij die nacht flink zal moeten aanpo ten. Het aanbod van patiënten is wisselend: per nacht komen er gemiddeld vier zieken binnen. ,Het is vaak een werk van uiter sten. De ene nacht ben je enkel bezig met visitelopen, de andere ben je steeds bezig met het sleu telen aan mensen", zegt Ooster bos. De orthopedisch chirurg is vaak de tweede dokter die pati ënten tegenkomen als ze de EHBO-post in Terneuzen per brancard worden binnengere den. Algemeen chirurgen bui gen zich in eerste instantie over de zielepoten, bij bijvoorbeeld inwendige bloedingen worden ze door hen behandeld. De or thopedisch chirurg is er voor de botbreuken en gescheurde pe zen. Verwijzing Terneuzen heeft een zogenaam de gesloten EHBO-post. Patiën ten kunnen dus niet zomaar ko men binnenlopen. Zij kunnen terecht na een verwijzing van de huisarts. Oosterbos: „Het komt natuurlijk wel eens voor dat pa tiënten rechtstreeks hier naar toekomen. Soms is het inder daad ernstig, want iemand met een gebroken been kun je nou eenmaal niet terugsturen. Maar het komt ook wel eens voor dat er niets aan de hand is. Dan zeg gen we: 'Tja, u heeft nu al drie dagen een vuiltje in uw oog, ga eerst maar eens even langs uw eigen dokter'." Gebroken heupen en verzwikte EHBO-arts C. Oosterbos van het Terneuzense ziekenhuis De Honte: „Soms piepen ze al als je alleen maar even naar de zere plek wijst." foto Charles Strijd enkels zijn gevallen die Ooster bos het meest op de behandelta- fel vindt. Af en toe zit er ook een zeer gecompliceerde fractuur tussen met een breuk op de meest vreemde plaatsen. „Ik heb het onlangs nog meege maakt. Dan komt er iemand binnen wiens been echt hele maal scheef staat. Dan vraag je je wel eens af hoe die persoon dat in godsnaam voor elkaar krijgt- Ze moeten dat dan ook in geuren en kleuren aan me ver tellen, want ik moet me een voorstelling kunnen maken van het gebeurde. Zo weet ik ten minste hoe ik de breuk moet be handelen", zegt Oosterbos. Bizarre lotgevallen treft Oos terbos ook, al is dat zeldzaam. Verhitte lieden die tijdens een wilde nacht met hun bijslaap letterlijk de meest halsbrekende toeren uithalen. Oosterbos:,,Ze moeten me dan toch vertellen wat er is gebeurd, al is dat soms met een rood hoofd. In de grote steden, waar ik ook heb ge werkt, vatten ze dat soort akke fietjes wel lichter op dan hier." Liegen over de oorzaak van een ongeval komt ook vooi'. „Dan komt er om twee uur 's nachts ie mand binnen met gescheurde enkelbanden en ongelooflijke pijn. Dan blijkt later dus dat het 7 door Ben Jansen der afgekondigde verboc vervoer van radioactie: door Inge Heuff Als je met de auto Zierikzee binnenrijdt, is de Mossel boomgaard een van de parkeer plaatsen waar je naar toegeleid wordt. Daar liggen, in een hoek je naast de parkeervakken, een paar perkjes met kruiden, geo metrisch ingedeeld en traditio neel afgezet met buxusstruik- jes. Midden in dit hofje staat een bronzen beeldje van een par mantig ogend mannetje. Dit stelt Job Baster voor, een eer biedwaardig geleerde in zijn tijd. Job Baster (1711-1775) is gebo ren en gestorven in Zierikzee. Hoewel zijn levensomstandig heden na de dood van zijn vader armlastig waren, kon hij dank zij een erfenis van een oom stu deren. Medicijnen moest het zijn, anders ging de toelage niet door. De jonge Baster was er in telligent genoeg voor. Op vijf tienjarige leeftijd was hij klaar met de Latijnse school, maar werd hij voor de universiteit te jong bevonden. Daarom kwam hij terecht bij een van de voor naamste geneesheren van de stad Rotterdam, Willem Vink, zijn latere schoonvader. Twee jaar lang kreeg Baster les in voorbereidende medische wetenschappen en in het Latijn, in die tijd de wetenschappelijke taal, enin 1728 werd hij toegela ten tot de universiteit van Lei den. Drie jaar later studeerdehij af en maakte, zoals het de gewoonte was onder afgestu deerden, een studiereis door Frankrijk en Engeland. Eind 1732 vestigde Baster zich in Zie rikzee als geneesheer in het pand Havenpark 35. Dat het beeldje ruim twee hon derd jaar na zijn dood in de Mos selboomgaard is geplaatst is vanzelfsprekend. Daar was ooit zijn Zonnehof, een kruidentuin, boomgaard en siertuin met vij vers voor zijn toen nog uiterst zeldzame Chinese goudvissen. Het was een grote tuin die door liep tot aan de stadswallen. Een deel gebruikte de geneesheer voor planten waar hij mee expe rimenteerde voor huishoudelijk en geneeskrachtig gebruik. In de literatuur over Baster die in het gemeente-archief aanwe zig is, wordt gesteld dat hij als geneesheer streng was. Patiën ten die zijn voorschriften niet opvolgden, konden een verdere behandeling wel vergeten. Hij was een duidelijk voorstander van inentingen met het koepok- kenvaccin, een in die tijd nog omstreden middel. Tijdens een pokkenepidemie heeft hij zich enorm onderscheiden door zijn zorg voor zijn patiënten On danks dat hij ver van universi teiten leefde en werkte, was Baster een vooraanstaand ge leerde, lid van vele genoot schappen en onderhield hij een uitgebreide correspondentie met vele collega's in zowel de ge neeskunde als de natuurweten schappen en de botanie. Er is zelfs een plantengeslacht, Bas- teria, naar hem vernoemd. De Zierikzeese beeldhouwer Ad Braat (1919) heeft het vrolijke beeldje van Job Baster gemaakt. Baster wordt er afgebeeld te midden van zijn goudvissen en met eentje in zijn hand. Braat, die van oorsprong econoom is, vestigde zich in 1959 met zijn vrouw Tessa (keramiste) in Zie rikzee. Naast hun kunstzinnige uitingen zijn Ad en Tessa Braat vooral ook bekend geworden door hun jaarlijkse zomerten- toonstellingen van beeldhouw werken en antiek in het Burger weeshuis van Zierikzee. Job Baster (1711-1775) in de Mosselboomgaard in Zierikzee. foto's Pieter Honhoff BRUSSEL - De Belgische rege ring wil dat nucleair afval uit de kerncentrales Borssele en Do- devvaard bij het transport door België per spoor wordt ver voerd. Het ministerie van Bin nenlandse Zaken in België heeft er via de transporteur bij de ex ploitanten van de kerncentrales op aangedrongen de trein te kie zen voor de reis van het kernaf val naar de opwerkingsfabrie ken. Gebruikte splijtstof uit de beide Nederlandse nucleaire stroom- f abrieken gaat per vrachtwagen dwars door België naar Frank rijk. Het transport uit Borssele rijdt door naar de opwerkings fabriek Cogema in La Hague bij Cherbourg; dat uit Dodewaard heeft Duinkerke als bestem ming. Van daaruit gaat het afval per schip naar British Nuclear Fuels in het Engelse Sellafield. In België zijn bezwaren gerezen tegen de transporten, waarvan de route via secundaire wegen door talrijke Vlaamse dorpen loopt. De Vlaamse volksverte genwoordiger J. Wauters van de groene partij Agalev heeft er vragen over gesteld aan minis ter van Binnenlandse Zaken L. Van Den Bossche. Risico's Uit het antwoord blijkt dat de Belgische regering de vracht wagens met Nederlands kernaf val niet uit de dorpen wil weren om radiologische risico's voor de bevolking te vermijden. „De ze transporten gebeuren im mers in overeenstemming met strikte veiligheidsvoorschriften van het internationaal ver- voersreglement", aldus Van Den Bossche. „De bekommernis was, en is nog steeds, om deze hinderlijke zware transporten uit de dorpskernen weg te hou den." Daarbij zijn de verkeers veiligheid en de leefbaarheid in het geding. Omdat een vrachtwagen met een container gebruikte splijt stof het maximale gewicht van een wegvoertuig overschrijdt, moeten de gevolgde routes goedgekeurd worden door het Belgische ministerie van Ver keer en Infrastructuur. Een on derzoek naar de mogelijkheid de autosnelwegen te gebruiken als alternatief voor het gewone wegennet liep op niets uit. Ge zien het gewicht van een vracht wagen met een zware container zou dan op sommige plaatsen met een snelheid van 5 km per uur moeten worden gereden. Dat is niet haalbaar gebleken. Eind vorig jaar heeft minister Pronk van Milieubeheer het eer- FILMS ongeluk 's ochtends al is ge beurd, maar dat het slachtoffer in kwestie dacht dat het alle maal wel meevalt en 's nachts dan de slaap niet kan vatten. Dan komt-ie dus naar ons, ter wijl hij bij wijze van spreke 's middags al in het gips kon zit ten." De Honte telt twee traumaka mers. Relatief grote ruimten met een grote behandeltafel, een douche voor het afkoelen van brandwonden, spalken in alle soorten en maten, kasten vol steriele pakketten met gaas jes en pincetten en apparatuur waarvan de leek niet eens wil weten waarvoor het dient. Hier doet Oosterbos, samen met zijn collega's, 's nachts zijn werk, aansluitend op de gewone dag dienst. Hoewel hij dan lange da gen maakt, vindt Oosterbos zijn werk niet zwaar. „Elke keer is het weer anders. Geen breuk is hetzelfde." Kinderen ziet Oos terbos nauwelijks. „Die horen rond de tijd dat ik nachtdienst heb gewoon in bed te liggen, of ze zijn eruit gevallen, dat kan natuurlijk ook. Oranje gips Mensen met botbreuken die een van de EHB O-kamers worden binnengereden, krijgen het saaie witte gips. Dat neemt meer vocht op en kan een beetje mee- rekken als er onverhoopt een zwelling op mocht treden On- gelukkigen die op een fatsoen lijker tijdstip met een breuk binnenkomen, mogen desge wenst hun keus maken uit meer dan vijf kleuren gips. Blauw, rood. roze, groen, geel: alles is mogelijk. Zelfs het ziekenhuis doet met trends mee? Oosterbos: „Nou en of. Ten tijde van de WK hebben we zelfs oranj e gips in de aanbieding. Die hippe kleurtjes worden trouwens niet alleen door kinderen gekozen. Ook volwassenen lopen wel eens met roze gips rond." Bij de EHBO kom je toch door gaans niet voor je lol. Oosterbos heeft ervaren dat kinderen en ouderen nog het beste pijn kun nen verdragen. Bomen van ke rels krijsen vaker als een mager speenvarken of roepen om hun moeder. Oosterbos:„Soms pie pen ze al als je alleen maar even naar de zere plek wijst. Met hen praten wil nog wel eens helpen, een pijnstiller natuurlijk ook. En soms, als je weet dat er niks aan de hand isdan geef je ze ge woon een placebo." BERGEN OP ZOOM - Roxy, 20.00 uur. The Siege; Rounders; Cinemactueel, 20.00 uur: The Siege; Practical Magie; 20.30 uur: Left Luggage; HULST - De Koning van Engeland, 20.00 uur: There'ssomething about Mary; Ene my of the State; Ronin; The Horse Whis perer; Practical Magic; The Siege; MIDDELBURG - Cinema, 20.30 uur: With- man's Fiuk; VLISSINGEN - Cine City, 19.00 uur: Prin ce of Egypt; The Horse Whisperer; 19.00 en 21.45 uur: Enemy of the State; Ronin; Ante; The Siege; Practical Magic; 21.15 uur: Saving Private Ryan; TENTOONSTELLINGEN AXEL - Openbare Bibliotheek, 13.30- 17.30 uur: De geschiedenis van de Zeeuws-Vlaamse Tramwegmaatschap pij (ZVTM) t/m 1/2; GOES - v m. Prins van Oranje, 12.00- 24.00 uur: Werken 18 kunstenaars (t/m 21/3); Stadskantoor, 9.00-17.00 uur: Aaf Renke- ma, schilderijen (t/m 25/2); HEINKENSZAND - Gemeentehuis, 8.30- 12.30 uur: Jo den Hollander met 'cirages' (t/m 28/1); HULST - Kunstkelder Art Colour, 10.00- 17.30 uur: Werk fam. Van Waes, aquarel, ets en batik (t/m jan.); Bibliotheek, 13.00-17.30 en 19.00-21.00 uur: De heer D. Parren, verzameling 'drank om naar de kijken' (t/m jan.); KAPELLE - Gemeentehuis, 8.30-12.00 en 13.00-16.00 uur: Nelly van Nieuwenhuij- zen, schilderijen 'bloemportretten' (t/m 28/1); KLOOSTERZANDE - Bibliotheek, 15.00- 17.00 en 18.00-20.00 uur: Mevrouw T. Seij-van Kampen, figuurtjes van fimoklei (t/m 30/1); MIDDELBURG - Depot, 14.00-17.00 uur: Philippe Oisse en Berith Keiser, ge bruiksvoorwerpen en Willem Pastoor en Raf Verjans, sieraden (t/m 15/2); Zeeuwse Bibliotheek, 17.30-21.00 uur: 'Het kasteel van West-Souburg en Mar- nix van Sint Aldegonde (1598-1998) t/m 30/1; De Vleeshal, 11.00-17.00 uur: Beeldende kunst in Zeeland (t/m 31/1 Zeeuws Museum, 11.00-17.00 uur: Kunstkring toen, een tijdsbeeld, werken eerste twintig jaar (t/m 31/1 TERNEUZEN - Hal stadhuis, 8.00-17.00 uur: Werken docenten Toonbeeld (t/m 31/1); VLISSINGEN - Bellamy 19. 10.00-17.00 uur: Werken geïnspireerd op Jacobus Bellamy (t/m 31/1); ZIERIKZEE - Galerie Galerij, 8.30-16.30 uur: Originele illustraties uit het hand boek Kostuumaccessoires door Marijke Kentgens(t/m 12/2). 1 HULPCENTRA Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118 412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Kindertelefoon Zeeland, tel, 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Bureau Vertrouwensarts Kindermishan deling, tel. 0118 628800. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Het Molenwater in Middelburg, waar in de achttiende eeuw zelfs korte tijd Engelse zeeschepen konden varen. foto Ruben Oreel der afgekondigde verbod op het vervoer van radioactief afval van de twee Nederlandse kern centrales opgeheven. Van Den Bossche meldt dat nog geen aanvragen zijn ingediend voor nieuwe transporten met Neder landse splijtstof door België. Navraag heeft hem trouwens geleerd dat ook in Nederland nog geen toestemming is ge vraagd opnieuw te beginnen met de afvoer van afval vanuit Borssele en Dodewaard. Daar uit leidt hij af dat nog geen duidelijkheid bestaat over de vervoersmethode waarvoor uit eindelijk zal worden gekozen. Van Den Bossche herinnert er aan dat de transporten tussen Dodewaard en Duinkerke vóór 1996 per spoor gingen. Noodzaak De afgelopen twee jaar heeft volgens de Belgische minister van Binnenlandse Zaken geen enkel transport meer plaatsge had vanuit Borssele of Dode waard. Hij meent dat verwacht kan worden dat de noodzaak tot hervatting is toegenomen. Do dewaard moet nog ongeveer twintig transporten verzorgen voordat met de ontmanteling van de bijna twee jaar geleden kerncentrale kan worden be gonnen. Borssele - zoals de zaken er nu voorstaan in bedrijf tot eind 2003 - moet jaarlijks tien keer gebruikte splijtstofstaven af- door Winnie van Dam Moelwater of ook wel Water- moele. Zo heette het Mo lenwater in Middelburg in de veertiende eeuw. Een straat met een geschiedenis van dik zes eeuwen, waarvan de naam ook een korte geschiedenisschets nodig heeft. De oude haven (be gin veertiende eeuw gegraven) in Middelburg had zo nu en dan een flinke onderhoudsbeurt no dig om haar voor dichtslibben te behoeden. Om die reden was het noodzake lijk om water uit de zee door de haven te spoelen. Zo was het mogelijk om diepte in de haven te houden. Het opkomende zee water werd bij vloed opgevan gen in een spuibassin, waar nu - hoe kan het ook anders - de Spuistraat ligt. Bij eb liep het water het bassin uit, langs de oude haven, waaruit het-zand moest spoelen, zo terug de zee in. De naam Moelwater en Water- moele is afkomstig van de zoge naamde getijmolen, waarvoor het bassin speciaal werd gegra ven. Deze molen draaide door het stromende water, dat bij eb het bassin uitliep. Het Molen water heette in de volksmond ook wel d'n Ouwer. Zeeschepen Het Molenwater, wat van oor sprong 'eene kom was. om de ha ven uit te schuren en diep te houden', breidde in de loop der eeuwen flink uit en werd aan houdend vergroot en uitgediept. Het Molenwater was rond 1739 zelfs zo diep dat er Engelse zee schepen voeren. Aan die trend kwam snel een einde, omdat het water langzaam maar zeker dichtslibde. Jan Poleij probeer de het water in 1778 nog een keer uit te diepen, maar die po ging was tevergeefs. Het Molenwater kreeg in' de loop der tijd een fraai aanzicht. Mede door de mooie bouwwer ken die de straat rijk was, kon in de achttiende eeuw een vergelij king gemaakt worden met de Haagse Hofvijver. Een van die bouwwerken was het Burger weeshuis. Dat weeshuis werd speciaal gebouwd voor nagela ten 'luxe weeskinderen' van de gegoede burgerijomdat die niet samen met armen en vreemde lingen onder één dak in het al bestaande armenweeshuis wil den wonen. Bovendien barstte dat weeshuis, wat op het Noord- poortplein lag, uit zijn voegen. Hier woonden ongeveer vier honderd kinderen, die bij ge brek aan beter met z'n vieren of vijven in één bed moesten sla pen. Het Burgerweeshuis opende op 1 januari 1720 met 68 'rijke' we zen. De scheiding van arm en rijk duurde ongeveer een eeuw. In 1812 sloot het armenwees huis op straffe van de Franse overheid. Zij vonden één wees huis voldoende. De armen en vreemdelingen verhuisden weer naar de wezen van de gegoede burgerij, waarmee ze uiteinde lijk weer terug bij af waren. Tegenwoordig herinnert niets meer aan de tijd dat Engelse zeeschepen door het Molenwa ter voeren. Sterker nog, er is nu helemaal geen druppel water meer te bekennen. Waardestijds water stroomde, groeit nu gras. In 1996 waren er wilde plannen om het Molenwater weer een achttiende eeuwse uitstraling te geven met veel water en een wandelboulevard. Die plannen bleken te duur. Wandelen kan nog steeds in het park, maar niet langs het water. Advertentie Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Of meldt U aan als donateur. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 Telefax: 0118-623119 Bank: ING 65.07.90,782 (met steun van de Stichting PZC Helpt)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 11