Acht renners Festina namen EPO Dennis Neels bekomt van de schrik Madrid klaar voor Vasco Fusie leeft niet bij Middelburg Bestuur Cadzand zet tegenaanval in Sterk seizoensslot tafeltennisploegen Hulster Ambacht doet goede zaken sport dinsdag 1 december 1998 19 Strippenkaart voor topsporters Nationale titel Forza Gymnastica Sterk optreden turnschool Schulte Trofee voor Boogerd Volendam ontslaat trainer Trainer Simoni weg bij Inter Virenque en Hervé wel degelijk schuldig volgens medisch rapport Arbiter Van Dam zegt zijn hobby voorgoed vaarwel ARNHEM - In afwachting van een blijvende regeling om top sporters een basisinkomen te garanderen, komt er tot de Olympische Spelen in Sydney een tijdelijke oplossing. Spor ters met een zogenoemde A-status van NOC'NSF kunnen vanaf 1 januari gebruik maken een 'strippenkaart systeem'. Eén strip geeft recht op een vergoeding van 57,50 bruto per ochtend, middag of avond, met een maximum van 10 strippen per week. De vergoeding is bedoeld als compensatie voor het verlies aan inkomen door het noodzakelijke trainen en spor ten. Het ledenberaad van NOC*NSF en de atletencommissie verkozen de strippenkaart boven een gegarandeerd mini muminkomen. Althans tijdelijk, want de atleten geven uit eindelijk wel de voorkeur aan een gegarandeerd minimum loon. Maar de strippenkaart wijzen zij niet af, omdat er voor een atleet ook grote voordelen aan kleven. Tot de verbeelding spreekt de flexibiliteit en de relatie die er wordt gelegd met het programma van de sporter. De regeling, die voor het me rendeel van de sporters met een A-status een grote financiële stap voorwaarts kan betekenen, moet nog wel worden geac cepteerd door de politiek. GPD VLISSINGEN - De mannen van springgroep Forza Gymnas tica zijn in Landgraaf Nederlands kampioen groepsspringen geworden. De Goese ploeg liet RK DOS uit Kampen en Olvm- pia IJsselmonde achter zich. Forza Gymnastica maakte het verschil op de lange mat, het moeilijkste onderdeel. De ploeg, die 64,7 punten behaalde, bestond uit: Davy Fonteine, Johan Droogers, Arthur van Reymersdal, Michel Mohr, Johan Stoutjesdijk, Jeroen Oosterling, Sander Koole, Paul Geel hoed, Michel Houwing en Ramon Verschuure. De trainers wa ren Paul Geelhoed en Martin Wissekerke. VLISSINGEN - De eerste krachtmeting van het seizoen is voor de toptumers van turnschool Zeeland goed uitgepakt. Alle deelnemers eindigden tijdens het internationale toernooi in Zoetermeer bij de eerste vijf. Lesley Huizen werd zelfs win naar bij de Instap-categorie. terwijl Lisannc Visser bij de pu pillen een zilveren plak pakte. Vierde plaatsen waren er voor Nicole Casteleijn en Wendy de Meulmeester, Ramona Hibels legde op een vijfde plek beslag. Monique Nuijten uit Goes werd bij het senioren-toernooi tiende. DEN BOSCH - Michael Boogerd is in Den Bosch onderschei den met de Gerrit Schulte Trofee. De Haagse beroepsrenner boekte dit jaar de beste prestaties. Hij eindigde als vi j fde in de Tour de France en onderscheidde zich in het wereldkampi oenschap op de weg en in verschillende klassiekers. De Bos sche burgemeester Ton Rombouts overhandigde de trofee aan Boogerd namens de Club 48, een vereniging van oud-coryfee- en uit het Nederlandse wielrennen. De Toboga Beker voor de renner van de toekomst ging naar Karsten Kroon. Wereld kampioene tijdrijden Leontien van Moorsel ontving de Keetie van Oosten-Hage Bokaal voor de renster van het jaar en Ri chard Groenendaal won de Club 48 Cup voor de beste veldrij der. ANP VOLENDAM - Volendam heeft trainer Dick de Boer met on middellijke ingang ontslagen. Assistent Andries Jonker neemt voorlopig de werkzaamheden waar. De Boer had nog een contract voor anderhalf jaar. Beide partijen hebben over eenstemming bereikt over de financiële afwikkeling. Volen dam degradeerde vorig seizoen onder De Boer naar de eerste divisie, maar ook daar bleven goede resultaten uit. ANP Real Madrid werkte aan de vooravond van het duel met het Braziliaanse Vasco da Gama een ont spannen training af. Clarence Seedorf, die een dag eerder tijdens de training slaags raakte met ploeggenoot Ivan Campo, was erbij. De winnaar van de Champions League is klaar om aan te tre den tegen de kampioen van Zuid-Amerika. Inzet van het treffen in Tokio - het duel begint van daag om 11.00 uur - is de wereldbeker. foto Chiaki Tsukumo/AP door Koen de Vries MIDDELBURG - Een fusie tus sen de voetbalclubs Middelburg en Zeelandia leeft niet echt bij de leden van Middelburg. Dat bleek gisteravond tijdens de al gemene ledenvergadering van die club. Wellicht had de gerin ge respons te maken met de op roep van de nieuwe voorzitter Wessel Schulting. Hij vroeg de leden voorafgaande aan de rondvraag terughoudend te zijn bij het stellen van vragen. Schulting, die de voorzittersha- MILAAN - Gigi Simoni, de trai ner van Internazionale, is giste ren ontslagen. De Milanese club, zevende in de serie A, heeft de Italiaan verant woordelijk gesteld voor de te genvallende resultaten. Simoni wordt opgevolgd door de Roe meen Mircea Lucescu, die komt van Rapid Boekarest en al Itali aanse ervaring opdeed bij Bres cia, Pisa en Reggiana. AFP mer van Simon Harinck over nam, na de vergadering: ,,Ik ben nog maai* net voorzitter en kan dus lang niet overal op antwoor den. Ik wil eerst kennisnemen van de mening van anderen, om te beginnen van die van mijn mede-bestuursleden en de leden van de commissies." De nieuwe preses zal zich desondanks op zeer korte termijn moeten be zighouden met een mogelijke fusie. Vandaag wordt hijsamen met de voorzitter van Zeelan dia, op het Middelburgse ge meentehuis verwacht voor een onderhoud met de wethouder. Het idee van het samengaan van de twee Middelburgse voetbal clubs zal in de Stadhuisstraat met instemming zijn ontvan gen. Het zou een flinke reductie betekenen van de kosten die op het budget van de gemeentelijke accommodaties drukken. Schulting: „Ik zal daar alleen naartoe gaan om te luisteren. Schulting staat de komende ja ren met zijn bestuur sowieso voor een aantal zware taken. De club moet in 2000 verhuizen naar de nieuwe accommodatie aan de Veerse Poort. Daar zal ook het nieuwe clubgebouw moeten verrijzen. De gemeente vergoedt Middelburg 360.000 gulden, maar de kosten van het nieuwe gebouw zullen naar ver wachting veel hoger zijn. Daar komt bij dat de inkomsten van de contributie, sponsors en de bar teruglopen, terwijl de huur die de gemeente vraagt voor het gebruik van de velden naar ver wachting sterk zal toenemen. Onduidelijk Wat het bestuur met de A1 -juni oren van plan is, bleef gister avond eveneens onduidelijk. Er gaan steeds meer stemmen op om het elftal terug te trekken uit de eerste divisie, omdat er nau welijks spelers doorstromen naar de eerste elftallen. De las ten van de ploeg (zo'n 15.000 gulden) drukken echter zwaar op de begroting. Harinck: „Ik adviseer het nieuwe bestuur hierover op korte termijn een beslissing te nemen." De aftredende Simon Harinck zal de club overigens niet verla ten. Hij wordt ondermeer voor zitter van de stichting voetbal promotie Middelburg, die geld bijeenbrengt om de begroting van de club sluitend te maken. van onze sportredactie LILLE - Acht van de negen aan de EPO, ook Virenque en Hervé. De dopingaiïaire van Festina trad gisteren in een nieuwe fase met de bekendmaking van de medische analyses. Acht van de negen wielrenners die in de Tour de France startten hebben EPO genomen. Meervoudig bergkoning Ri chard Virenque en Pascal Hervé behoren tot de schuldigen vol gens het rapport. In tegenstel ling tot de zeven anderen hebben deze twee altijd volge houden nooit bewust verboden prestatiebevorderende midde len te hebben genomen. Behalve EPO hebben de onder zoekers bij vier renners (Chris- tophe Moreau, Pascal Hervé, Laurent Brochard en Didier Rous) gebruik van amfetaminen vastgesteld. Ook vermeldt het rapport corticosteroïden, maar het is niet duidelijk of daarmee sprake is van doping of niet. Virenque, Hervé en Brochard zullen vandaag worden geïnfor meerd door rechter Patrick Keil in Lille. De onderzoeken van urine, bloed en haar zijn uitge voerd door het privélaboratori- um Toxlab in Parijs. Zeven van de negen renners hebben tijdens ondervragingen door justitie toegegeven EPO te hebben genomen om harder te kunnen fietsen. Onder hen merkwaardig genoeg ook Chris- tophe Moreau over wiens EPO- gebruik de onderzoekers geen uitspraak doen. Onder maximum De urine-, bloed- en haarmon- sters zijn afgenomen op 23 juli, zes dagen na de verwijdering van de volledige ploeg uit de Tour de France. Bij het meten van de hematocrietwaarde (per centage rode bloedlichaampjes) bleven vier coureurs onder het door de wereldwielrenunie toe gestane maximum van 50 pro cent: Virenque (49,3 procent), Moreau (49,3) en de Zwitsers Armin Meier (49,3) en Laurent Dufaux (47,4). Vijf coureurs za ten erboven: Brochard (50,3), de Australiër Neil Stephens (50,3), Rous (51), de Zwitser Alex Zülle (52,3) en Hervé (52,6). De hema tocrietwaarde alleen is niet vol doende om doping met EPO aan te tonen, het is de combinatie van hematocrietwaarde, ijzer gehalte. proteinen en rode bloedcellen die dat wel mogelijk maakt, zo staal er in het rapport dat aan justitie is overhandigd. De affaire Festina begon op 8 j u- li met de aanhouding bij de Frans-Belgische grens van de Belgische verzorger Willy Voet. Hij vervoerde in zijn auto een grote hoeveelheid prestatiebe vorderende middelen. Voet is in staat van beschuldiging gesteld voor overtreding van de wet uit 1989 inzake transport van do- pingmiddelen. Ook ploegarts Eric Ryckaert en ploegleider Bruno Roussel zijn in staat van beschuldiging gesteld. AFP doorSven Remijnsen ZAAMSLAG - Het bestuur van voetbalvereniging Cad zand is gisteren in de tegen aanval gegaan. Naar aanlei ding van het incident in de competitiewedstrijd van afge lopen zaterdag tegen Zaamslag, waarbij Zaamslag- speler Eric Tissink door een toeschouwer werd geschopt, heeft het bestuur van de zater dag-vierdeklasser een ver weerschrift ingediend bij de KNVB. Volgens Cadzand-voorzitter Ron Jansen, die zelf in Zaam slag woont, is het onterecht dat alleen Cadzand de zwarte piet krijgt toegeschoven voor de onregelmatigheden in de slotminuten van het duel. „In de reglementen van de KNVB staat dat de thuisclub, in dit geval Zaamslag, ervoor moet zorgen dat niemand het veld kan opkomen", legt Jansen uit. „Daarnaast heb ik zelf gecon stateerd dat onze keeper Mar- mx Martlé is geslagen." Het tumult ontstond toen Zaamslag-aanvaller Eric Tis sink in de 89e minuut van het duel de gelijkmaker (2-2) scoorde. Een toeschouwer ren de het veld op en gaf Tissink een schop tegen zijn knie, waarna de wedstrijd werd ge staakt De identiteit van de da der wordt bij Cadzand nog al tijd angstvallig geheimgehouden, maar het zou gaan om een bestuurslid van de club. „Er waren bij de wedstrijd vijf bestuursleden van Cadzand aanwezig", ver telt Jansen „In een speciale vergadering heeft het bestuur zondag de situatie besproken. Daar is besloten om voorlopig geen uitlatingen te doen over de zaak." Zaamslag-voorzitter Cees Dees, die samen met Tissink bij de politie aangifte van mis handeling heeft gedaan, be vestigt dat de voetballer is aangevallen door een be stuurslid van de tegenstander. De dader viel vooral op van wege het feit dat hij klompen droeg. „Hij is in de rust nog in onze bestuurskamer geweest zegt Dees. „Het was een aardi ge man. Maar zulke dingen ho ren op een voetbalveld niet thuis." Ron Jansen heeft Tissink na mens het bestuur van Cadzand inmiddels zijn excuses aange boden voor het incident. „Wij vinden het ontzettend rottig wat er is gebeurd, en dat heb ik Tissink laten weten." door Sven Remijnsen OUDENBOSCH - Scheidsrech ter H. van Dam uil Oudenbosch wil niet langer als een voetveeg worden behandeld. Daarom be sloot hij zondag in de zeventig ste minuut van het duel in de vierde klasse tussen Hontenisse en Vogelwaarde een daad te stellen. Van Dam, die genoeg had van de aanmerkingen op zijn leiding, verliet het veld en ging naar huis. „Toen besloot ik om mijn hobby vaarwel te zeg gen." Ex-scheidsrechter Van Dam ziet naar eigen zeggen de nor men op het voetbalveld elke week verder vervagen. Maar wat er zondag gebeurde, was voor de 43-jarige Brabantse ar biter de druppel die de emmer deed overlopen. „Het was een opeenstapeling van gebeurte nissen", vertelt Van Dam. „Om dat een speler van Hontenisse werd getorpedeerd door een voetballer van Vogelwaarde, gaf ik een strafschop. Meteen stonden er acht, negen spelers om me heen. Een van hen noem de mij een imbeciel, waarop ik hem rood gaf. Toen ging ook de grensrechter zich ermee be- j moeien. Hij kreeg ook de rode kaart, omdat hij zijn vlag naar mij toegooide." Volgens Van Dam wordt het een scheidsrechter zo langzamer hand onmogelijk gemaakt zijn hobby uit te oefenen. „Het wordt steeds erger. Als het zo doorgaat, zijn er binnen afzien bare tijd aanzienlijk minder scheidsrechters. Voor elke afge haakte scheidsrechter vindt de KNVB er niet direct meer één te rug." Van Dam vindt dat het probleem landelijk moet worden aange pakt. „Als je besluit om voetbal vandalen zwaarder te straffen, moet je er ook voorzorgen dat de strafmaat voor voetballers die zich misdragen, wordt aange past. Om de ogen van de KNVB te openen, zou het wel eens goed zijn als alle scheidsrechters er gewoon een tijdje mee ophou den. Dan wordt er vanuit de bond misschien ook eens naar ons geluisterd." Bij de KNVB wordt gelaten ge reageerd op het onrustig verlo pen voetbalweekeinde. „Er zijn in Zeeland niet extreem veel wedstrijden gestaakt", zegt me dewerker luchtzaken Wim van Varik„Er worden in het district Zuid I elk weekend zesduizend wedstrijden gespeeld. Elke ge staakte wedstrijd is er een te veel, maar zulke dingen gebeu ren nu eenmaal." door Aart de Landmeter VLISSINGEN - De landelijke tafeltenniscompetitie werd af gesloten voor de landelijke ta- feltennisteams. Zowel het meis jes- als het mannenteam van SAR'72 behaalde de titel, even als het hoogste jongensteam van 't Zand. In de afdelingscompeti tie werden Middelburg Zuid 1 bij de senioren, en 't Zand 3 bij de jeugd kampioen. Beide teams komen volgend seizoen uit in de landelijke competitie. SVE l-'t Zand 2 5-5: In Utrecht speelde nummer vier 't Zand ge lijk tegen nummer vijf SVE. Jeroen Louws, Riny Kasse en Dennis van Boven versloegen alledrie Maurice Schuiten. Louws voegde daar de zege op John Gerritse aan toe, en ook het dubbel werd gewonnen. Amstelveen 2-'t Zand 3 4-6: Ma- rijn Veijgen draaide een goede en constante competitie voor 't Zand 3, dat als derde is geëin digd. Ook zaterdag had Veijgen tweemaal succes. Leo Zuidweg won ook twee partijen. Willem- Jan Duininck won eenmaal. Shot'65 1-Amemuiden 1 8-2: Amemuiden speelde zich in de vierde divisie net veilig. Jeugd speler Leon van Boven haalde de twee kostbare punten binnen voor Amemuiden. De Treffers (R) 2-SAR72 1 4-6: Kampioen SAR heeft de compe titie afgesloten met 28 punten voorsprong. Wim 't Hooft en Dennis en Erwin Verdunnen ko men volgend seizoen uit in de derde divisie. Hotak'68 1-Middelburg Zuid 1 5-5: Ingrid Heijens en Ankie Kersten wonnen tweemaal te gen de koploper en kwamen ook tot scoren in de dubbelpartij. Lydia Prince kwam niet tot winst. FVTA'isser 2-Middelburg Zuid 2 3-7: De vrouwen van MZ won nen weliswaar, maar grepen toch naast de titel. Ilse Burgs en Franca Houterman zorgden sa men voor de punten. Avanti l-'t Zand 1 2-8: Het meisjesteam van 't Zand stelde in Hazerswoude de tweede plaats in het landelijk A veilig, De Korenbeurs l-Smash'76 1 5- 5: De Thoolse formatie maakte het Schiedamse Korenbeurs vijf punten afhandig. Ann van Dijke en Peter Bruynzeel wonnen bei den twee partijen. Sprint/Lammerts 1-Amemui den 1 4-6: Het landelijk B-team van Amemuiden dankte de zege aan overwinningen van Jan Zwemer, die één keer won, en Joey Lourense en Jan-Rien Meerman, die beiden tweemaal succesvol waren 't Zand 1-TOGB 1 9-1: Bij kam pioen 't Zand bleef Sander Oos- terom ongeslagen. Ook Kapo Yu kwam driemaal tot scoren, 't Zand 2-Middelburg Zuid 17- 3: Johannes Lijnse bleef als eni ge ongeslagen in de stadsderby in het landelijk C. MZ scoorde tegen door overwinningen van Michael Zwemer en Christiaan Steenbeek op Ard Flipse en winst van Zwemer op Michiel Hoogenboom. van onze sportredactie KAPELLE - In de districts-in- doortenniscompetitie heeft Hulster Ambacht, ingedeeld in de eerste klasse van de mixed teams, een vermoedelijk beslis sende voorsprong genomen op de concurrentie. Zelf wonnen de Zeeuws-Vlamingen met ruim verschil van Tiola, naaste rivaal DOS leed een onverwachte ne derlaag tegen MLTC. Hulster Ambacht was tegen Tiola van meet af aan beter. Wil lem Jan van Doeselaar en Lau rens de Kort hadden geen problemen met respectievelijk Toby Groosman en Wesley van Noord, terwijl Debby Morcus won van Marjolein de Meyer. Alleen Beatrix Verhaegen ver loor, van Sharon de Witte. De dubbels werd door de Hulster ploeg met 10-2 gewonnen. DOS dolf het onderspit tegen MLTC. Lex Veldhuis verloor van Thijs Slagboom. Mathijs Hulster (ten koste van Arthur Siereveld) en Marianne Snijder (zij klopte Floortje Bosch) zorg den voor een 6-0-voorsprong. Carla Bosch bracht DOS terug in de race. Dat was het enige. Het werd 8-4. Hekkensluiter Goblin doorbrak in Kapelle een reeks nederlagen met een remise tegen Souburg: 6-6. Krabbendijke-voetballer herstelt langzaam van drievoudige beenbreuk doorSven Remijnsen BERGEN OP ZOOM - Dennis Neels verbijt nog altijd de pijn, maar van de ergste schrik is hij inmiddels bekomen. De 24-jari- ge voetballer van Krabbendijke werd zaterdag vlak voor het ein de van het duel met Borssele on deruitgehaald door verdediger Remco de Bue. Neels brak zijn been op drie plaatsen, moest mi nutenlang wachten op de komst van een ambulance en werd af gevoerd naar het ziekenhuis. In het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom werd gecon stateerd dat Neels, behalve een dubbele scheenbeenbreuk, ook zijn kuitbeen had gebroken. De breuken zijn nog altijd niet her steld, omdat er complicaties optraden tijdens de eerste ope ratie, die Neels meteen na het ongeval heeft ondergaan. „De eerste operatie is mislukt", vertelt Neels. „Mijn been ligt als het ware in drie stukken. Ze hebben geprobeerd het zweven de stuk in het midden van mijn been vast te zetten met een pin, maar dat is niet gelukt. Het zwe vende stuk been was te dim om er een pin doorheen te boren." Pijnstillers Over twee weken wordt Neels opnieuw geopereerd. In de tus sentijd krijgt hij pijnstillers, want hij heeft nog altijd veel pijn. Van het ongelukkige voor val kan Neels zich elk moment nog voor de geest halen. Bij een 5-1-stand in het voordeel van Krabbendijke liep Neels, met de bal aan de voet, aan de linker kant van het veld. „Toen ik naar rechts draaide, werd ik neerge haald door een speler van Bors sele. Met een gestrekt been raakte hij me onder mijn knie." Dat Neels lange tijd is uitge schakeld, komt voor de voetbal ler op het slechtst denkbare mo ment. „Ik heb net een nieuwe baan als analist-programmeur, maar ik zit nog in mijn proeftijd. Mijn werkgever heeft echter al begrip getoond. Want dit is on macht." Neels neemt Remco de Bue, de Borssele-speler die de overtre ding op hem beging, voorlopig weinig kwalijk, „Ik verwijt hem nog niets. Misschien komt dat laternogwel. Alsjemel5-1 ach terstaat, begrijp ik datje een be paalde agressie hebt. Maar toch moet je nuchter kunnen blijven op het veld." Remco de Bue wil de gisteravond niet ingaan op het voorval. De Bue gaf wel te kennen inmiddels contact te hebben gezocht met Neels. Krabbendijke-voetballer Dennis Neels herstelt in het ziekenhuis van Bergen op Zoom van de drievoudige beenbreuk die hij zaterdag op liep in de wedstrijd tegen Borssele. foto Wim van Vossen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 19