Israël sluit Westoever af Agentschap gijzelt Indonesische vrouwen maandenlang in kamp HACCP Spanning tussen Taliban en Iran groeit Overloper doet boekje open iover zoon Saddam Hoessein uBsiDiEs europees Ktiti m mimet m Nieuw beleid EU levert Nederland vele miljoenen op Antivries-eiwit maakt planten - koubestendig 0AZ Advies buitenland zaterdag 3 oktober 1998 Regering vreest na wapen vondsten voor terreuracties Harnas Turkije bindt in tegen Syrië Drie miljoen Chinezen op dijken Stokoude dino krijgt naam kind Levenslang voor genocide Bouw ruimtestation op schema Arbeids ^Voorziening Zoon Soeharto ondervraagd Kaping Dassault-personeel voorbij 3000 M2 Slaapcq rr nor f auping WASHINGTON - Britse onder zoekers hebben voor het eerst een eiwit in een plant ontdekt dat gewassen helpt koud weer te doorstaan, aldus het weten- jf schappelijke vakblad Science. In een wortel vonden de Britten een antivries-eiwit dat de vor ming van dodelijke ijskristallen blokkeert, aldus Peter Lillford, to onderzoeker bij Unilever. Plet eiwit doet dit door zich te hech ten aan de kristallen die zich bij I vorst op een plant vormen. Daardoor voorkomt het de vor ming van grote kristallen, die een plant vernietigen door zijn cellen te breken. Er ontstaan al leen kleine ijskristallen die min- der schadelijk zijn dan grotere. Ij Daardoor kan het gen voor dit eiwit mogelijk dienen om som- mige fruit- en groentesoorten 'ffl tegen bevriezing te beschermen, meent Lillford. De onderzoe- stE kers plantten het eiwit in de ta- baksplant in die helemaal niet tegen kou kan. Kort na de injec- tie bleek de plant al beter be- stand tegen vrieskou. RTR Zingende cowboy 'Gene Autry dood JlioS ANGELES - De zingende cowboy Gene Autry is gister morgen op 91-jarige leeftijd overleden. Autry maakte ongeveer zestig films en zong Rudolph the Red- Nosed Reindeer, een van de 1 grootste successen in de ge- _schiedenis van de Amerikaanse muziekindustrie. Autry's overlijden komt bijna /drie maanden na de dood van jRoy Rogers, die Autry rond 1942 opvolgde als koning van de zin- gende cowboys. RTR (Advertentie) EEN PRAKTISCH systeem? voor deskundige begeleiding op het gebied van haccp en kwaliteitszorg. Informatie? Bel: 0113-239450 Standnr 128 Contacta in Goes. van onze redactie buitenland ISLAMABAD - De Afghaanse Taliban- militie heeft gisteren gezegd dat Iraan- se gevechtsvliegtuigen het Afghaanse luchtruim hebben geschonden. De Tali ban waarschuwden voor 'desastreuze gevolgen' als de schending nog eens zou plaatsvinden. Volgens de Afghaanse ambassadeur in Pakistan, Haqqani, vlogen vijftien Iraanse straaljagers gisterochtend bo ven de provincie Nimroz het Afghaanse luchtruim binnen en zouden ze vervol gens over de provincie Herat hebben gevlogen. De ambassadeur het via het in Pakistan gevestigde persbureau NNI weten dat op hetzelfde moment ook vijftien Iraanse helikopters boven Af ghanistan vlogen. Een aantal weken geleden trok Iran 200.000 militairen samen bij de grens met Afghanistan als reactie op de moord op negen Iraanse diplomaten die door de fundamentalistische Taliban werden vastgehouden. Het soennitische Taliban-bewind, dat weigerde excuses aan te bieden voor de moord, beschuldigt het sjiïtische Iran ervan steun te bieden aan de Afghaanse oppositie-alliantie. Haqqani drong er bij de Verenigde Naties op aan snel in te grijpen om een einde te maken aan de Iraanse 'invallen'. Haqqani zei dat Afghanistan geen oor log met Iran zal beginnen, maar dat de Taliban ook niet voor een gevecht zul len vluchten. De VN hebben bij beide partijen al aangedrongen op zelfbe heersing. AP Tanks van de Taliban zijn naar het vliegveld van Qandhar, 350 kilometer ten westen van Kaboel, gedirigeerd, nadat Iran het Afghaanse luchtruim zou hebben geschonden. foto Rahimullah Yousafzai/AP door Ad Bloemendaal TEL AVIV - Israël is in de greep van angst voor terreuraansla gen. Na de vondst van grote hoe veelheden wapens en explosie ven in de afgelopen weken heeft het leger de Westelijke Jordaan- oever en de Gazastrook tot na der order van de buitenwereld afgesloten. Pas dinsdag, na de eerste dagen van het Loofhuttenfeest, zal worden bekeken of de maatre gel kan worden verlicht In Hebron, op de Westoever, was het gisteren opnieuw onrustig. Bij botsingen met het leger raakten zeven Palestijn en ge wond. Een van hen verkeert in levensgevaar. Gisteren werd bekend dat de Palestijnse politie, in samen werking met het Israëlische le ger, vorige week donderdag in de Gazastrook twee Palestijnen heeft aangehouden die op weg waren naar Israël voor een ter reuractie. Ze zouden wapens, sabotagemateriaal, vermom mingen en explosieven bij zich hebben gehad. Laboratorium De afgelopen week ontdekte de Palestijnse politie in Hebron een explosieven-laboratorium van de islamitische verzetsbe weging Harnas. Er lag meer dan anderhalve ton springstoffen opgeslagen. Volgens de legerleiding is de Ha rnas van plan terreuraanslagen van ongekende hevigheid in Is raël te plegen, Ze leidt dat af uit informatie van de veiligheids dienst, uit de hoeveelheden ex plosieven die zijn gevonden en uit verklaringen van leiders van Harnas na de dood van de broers Imad en Adel Awdallah. De Awdallahs speelden een be langrijke rol in Izadin al-Kas sen, de gewapende vleugel van de Harnas. Ze zijn vorige maand door agenten van de Israëlische veiligheidsdienst gedood. De stichter van de Harnas, sjeik Yassin, gaf gisteren toe dat zijn organisatie problemen onder vindt bij het uitvoeren van 'mi litaire operaties' door toene mende Israëlisch-Palestijns- Amerikaanse samenwerking. Maar hij voegde er onmiddellijk aan toe dat de acties tegen Israël zullen doorgaan. Yassin sprak laatdunkend over het voorne men van de president van het Palestijnse bestuur, Jasser Ara fat, op 4 mei volgend jaar een onafhankelijke staat uit te roe pen. „Wat hebben we aan een staat die is gevestigd op land vol- mijnen en nederzettingen? De mensen kunnen elkaar niet eens bezoeken, met al die barricades in de straten", zei hij. De Amerikaanse CIA speelt een steeds belangrijker rol bij de co ördinatie van Israëlische en Pa lestijnse inspanningen tegen terreur Aanslagen zouden extra slecht uitkomen aan de voor avond van het bezoek van de Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Albright, die een nieuwe poging onderneemt het vredesproces uit de impasse te halen. Haar inspanningen moeten leiden tot een succesvol le topbijeenkomst met Arafat en de Israëlische premier Netanya hu, van 15 tot en met 19 oktober in de Verenigde Staten. GPD ANKARA - Turkije hoopt de crisis met Syrië over Damascus' vermeende steun aan de Koerdische PKK-rebellen met diplo matieke middelen op te lossen. Dat is gisteren verklaard dooi de Turkse minister van Defensie, Sezgin. Donderdag had de Turkse president Damascus nog met mili taire acties gedreigd, als Syrië zijn steun niet staakt. Syrië ontkent de beschuldiging. Damascus voelt zich bedreigd dooi de steeds omvangrijkere militaire samenwerking van Turkije met Israël. Het vreest dat deze tegen Syrië is gericht. Voor minister Sezgin gisteren sprak, had de Turkse chef van de generale staf nog verklaard dat zijn land zich in een onver klaarde staat van oorlog met Syrië bevindt. RTR/AFP PEKING - Bijna drie miljoen Chinezen leven nog steeds op dijken in de overstroomde gebieden in het midden en zuidoos ten van China, hoewel het water een stuk is gezakt. Dit melden het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Hoewel het water in de hele rivier de Yangtze is gezakt tot on der het alarmpeil, hebben de autoriteiten van de provincies Hubei, Jiangxi en Hunan laten weten dat ze denken dat het water op zijn vroegst pas over twee maanden helemaal weg is uit de overstroomde gebieden. Afgelopen zomer kreeg China te maken met de ergste over stromingen sinds 1954. Volgens de officiële cijfers kwamen 3.004 mensen om het leven, maar volgens de Chinese pers zijn het er veel meer. AFP ALBUQUERQUE - Bijna twee jaar geleden vond de nu acht jaar oude Christopher Wolfe met zijn vader, een paleontoloog, een aantal beenderen. De beenderen bleken afkomstig van de oudste gehoornde dinosaurus die ooit is gevonden. Op een bijzondere manier is de jonge Amerikaan nu bedankt voor zij n vondst: de d inosaurussoort is naar hem vernoemd en heet dus voortaan officieel Zuniceratops Christopheri. Christopher zei het 'erg opwindend' te vinden dat er een dino naar hem is vernoemd. Ooit hoopt hij op andere planeten naar fossielen te kunnen zoeken. De dino, die werd gevonden in het westen van de Amerikaanse staat New Mexico, leefde circa 90 miljoen jaar geleden. AP ARUSHA - Het Rwanda-Tribunaal heeft. Jean-Paul Akayesu, de voormalige burgemeester van de Midden-Rwandese plaats Taba, gisteren veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Akayesu was in september al schuldig bevonden aan volke renmoord en misdrijven tegen de menselijkheid. Daarmee komt een einde aan het eerste proces voor het VN-hof in de Tanzanianse stad Arusha. De rechtszaak begon in januari. Akayesu, die zegt onschuldig te zijn, wil in hoger beroep gaan. De veroordeling is de tweede door het Rwanda-Tribunaal Begin september veroordeelde het tribunaal de voormalige Rwandese premier Jean Kambanda tot levenslang wegens volkerenmoord. Dit gebeurde zonder proces omdat Kamban da schuld bekende. AFP WASHINGTON - De bouw van het internationaal ruimtesta tion ISS gaat in november van start, ondanks mogelijke pro blemen met de lancering van de Russische servicemodule, Dit heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA giste ren laten weten na overleg met de partners. De Russen lance ren op 20 november vanaf Bajkonoer de door de Amerikanen gefinancierde basismodule Zaraya. In december moet het Amerikaanse ruimteveer Endeavour het eerste Amerikaanse verbindingsstuk aanhechten. ANP van onze redactie buitenland Een naar het Westen overgelopen ex-medewerker Odai Hoessein, de oudste zoon van de Iraakse president Hoessein, zegt zijn "baas vier moorden te hebben zien plegen en mensen te hebben - zien martelen. Ook zegt hij ge- I5tuige te zijn geweest van de 5noord op twee zwagers van nadat ze uit hun bal in Jordanië naar Irak varen teruggekeerd. De voormalige secretaris van Hoessein, Abbas al-Janabi liep in het voorjaar over Ijiaar het Westen en houdt zich >5?rgens in Europa schuil. Al-Janabi zegt ook dat de fami- lie Hoessein zich verrijkt door humanitaire hulpgoederen die door het buitenland naar Irak worden gestuurd te verkopen. Eerder deze week werd bekend dat Saddams halfbroer Barzan al-Tikriti, die ambassadeur van Irak,bij de Verenigde Naties in Genève is, weigert uit Zwitser land naar Irak terug te keren. Volgens Al-Janabi heeft Barzan altijd al met Saddam overhoop gelegen. „Barzan weet welk lot hem te wachten staat als hij te ruggaat", aldus Al-Janabi. Odai is volgens Al-Janabi sinds hij in 1996 een moordaanslag overleefde 'nog gemener en wreder' geworden dan hij al Advertentie Arbeidsvoorziening Zeeland Ook voor 1999 komt subsidie beschikbaar uit het Europees jj Sociaal Fonds (ESF), doelstelling 3. Met deze subsidie I vindt co-financiering plaats van nationale programma 's j| op het vlak van opleiding, arbeidsbemiddeling en andere I ondersteuningsinstrumenten waardoor mensen die lang- jfl durig werkloos zijn of dreigen te worden aan een baan geholpen worden. Belanghebbende publiekrechtelijke organisaties kunnen hun aanvragen voor subsidie uit het Europees Sociaal Fonds 1999, doelstelling 3 indienen in de periode van 9 november tot en met 31 december 1998. ESF-aanvragen die na deze periode worden ingediend, kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien nog ESF-budget beschikbaar is. Deze aan vragen zullen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer F. de Haan, medewerker Europees Sociaal Fonds van Arbeidsvoorziening Zeeland, telefoon (0118) 652 000. was. Een medewerker van Odai die zich bij een vriend over zijn baas had beklaagd werd op gru welijke wijze vermoord, vertelt Al-Janabi. „Odai gaf zijn lijf wachten opdracht hem te dwin gen drie flessen sterke drank te drinken.Het slachtoffer raakte bewusteloos en de lijfwachten zetten hem in in een amuse mentspark in Bagdad op een paard in een draaimolen. Hij viel van het paard, waarna een stalen punt zijn hoofd door boorde en hij overleed. AP JAKARTA - De oudste zoon van de Indonesische ex-president Soeharto, BambangTrihat- modjo, is gisteren ondervraagd door de politie wegens ver meende corruptie. Als groot aandeelhouder van de in november geliquideerde A11- dromeda-bank zou hij misbruik van overheidsleningen hebben gemaakt. Bambang had een belang in An dromeda van 25%. Hij heeft nog altijd een belang van 38% in Bi- mantara, een van de grootste in dustriële concerns in het land. In mei stapte hij al op als direc teur van dit concern wegens de zeer slechte resultaten. RTR Twee politiewagens kiezen op het Marignane vliegveld positie voor het vliegtuig met het gegijzel de personeel van Dassault. foto Anne-Christine Poujoulat/EPA van onze redactie buitenland MARIGNANE - Een kaper heeft gistermiddag korte tijd een bedrijfsvliegtuig van Dassault met vijftien mensen aan boord gegegijzeld. Hij dwong de piloot bij Marseille te landen Volgens de politie was'de kaper een café-eige naar die boos was omdat zijn aanvraag voor een drankvergunning was afgewezen. De Franse radio meldde dat de kaper een 53-jarige man was die zes jaar geleden ontslag nam bij Dassault. Het vliegtuig van Serge Dassault Aviation was in Parijs opgestegen. Twee uur na de landing op vliegveld Marseille-Marignane gaf de kaper zich over. De man, gewapend met een geweer en grana ten, eiste aanvankelijk een gesprek met zijn advocaat, meldde de politie van Marseille. Hij liet al snel tien gijzelaars vrij, maar hield de pi loot en andere inzittenden vast. Daarna liet hij echter ook hen vrij en gaf hij zich over. Er zijn geen gewonden gevallen. Het toestel vervoerde personeelsleden van Dassault van het hoofdkantoor naar de fabriek van het bedrijf in het Zuid-Franse Istres. Das sault bouwt gevechtsvliegtuigen, waaronder de Mirage, en burgervliegtuigen. AP Goed dat we Arbeidsvoorziening hebben. doorTheo Haerkens JAKARTA - Enkele honderden jonge Indonesische vrouwen zijn maandenlang gegijzeld in een kampement in Cenkareng, een plaats bij Jakarta. De vrou wen waren geronseld om in het buitenland te gaan werken. Ze werden echter vastgehouden door de agent, PT Intra Caraka, die het vervoer en de papieren zou verzorgen. Pas toen een van de vrouwen uit het kamp wist te ontsnappen en erin slaagde hulp te mobiliseren, werden de vrouwen bevrijd. De vrouwen, in de leeftijd van 14 tot 35 jaar, zijn afkomstig uit Java en Zuid-Sumatra en waren geronseld om in Singapore en Maleisië te gaan werken als hulp in de huishouding. Ze moesten het bureau en de man nen die hen ronselden hiervoor bedragen betalen van 500.000 roepia 80), wat gelijk staat aan ruim een maandsalaris. Na hun bevrijding door de hulpor ganisatie Pijin kregen de vrou wen van het ministerie van Ar beid steun om naar hun familie te kunnen terugkeren. Het is gebruikelijk dat vrouwen uit steden en dorpen verspreid over het land in dit soort kampe menten worden ondergebracht voordat ze daadwerkelijk naar het buitenland gaan. Ze worden dan door de tussenpersoon on dergebracht in kampementen met uiterst primitieve omstan digheden, waar ze een medische keuring ondergaan en tegelij kertijd training krijgen voor het werk dat ze moeten doen. Het verblijf in zo'n kampement mag officieel niet langer duren dan een maand. Maar in Cenkareng zijn de vrouwen tussen de twee en acht maanden vastgehouden door het bemiddelingsbureau. Zij klaagden slecht te zijn be handeld en niet naar de moskee of de kerk te mogen voor gebed. De manager van PT Intra Cara ka, Harun, verklaarde dat het verblijf in het kampement voor een aantal vrouwen extra lang was geworden omdat er nog geen werk voor hen was gevon den in Maleisië. De vrouwen in Cengkareng werden dagelijks voorzien van voedsel en moes ten dat bij toerbeurt klaarma ken, aldus manager Harun. Hij ontkent niet dat de poort op slot werd gehouden en werd be waakt. „Dat was nodig om de door Paul Koopman BRUSSEL - De Nederlandse bijdrage aan de Europese Unfe kan met ruim 350 miljoen per jaar omlaag. Deze besparing zou het gevolg zijn van een ge deeltelijke ontmanteling van het gemeenschappelijke land bouwbeleid. Dit is volgens diplomatieke bronnen een van de suggesties die de Europese Commissie la ter deze maand zal doen in een rapport over de financiële voor uitzichten van de EU in de pe riode 1999-2006. Volgens de nog vertrouwelijke nota valt te overwegen 25 tot 30 procent van de gemeenschappe lijke landbouwuitgaven weer terug te sluizen naar de vijftien lidstaten. Die zouden dan gro tendeels zelf verantwoordelijk worden voor de inkomenssteun aan de eigen veeboeren en land bouwers. Voor Nederland is dat gunstig, omdat de Nederlandse agrarische sector relatief wei nig inkomenssteun vergt. Via 'her-nationalisering' kan tevens fraude en misbruik beter wor den bestreden, omdat uitkering en controle op een juiste beste ding van subsidies in één hand komen te liggen. Het voorstel zal naar verwach ting op felle kritiek stuiten van landen die nu nog profiteren van het landbouwbeleid, zoals Frankrijk. Maar het wordt a l in nig omarmd door Paars-2. Voor de komende regeerperiode is 1,3 miljard aan besparingen op EU-afdrachten geboekt, een doelstelling die volgens diplo maten zonder een ingreep in het EU-landbouwbeleid niet is te realiseren. ,,De her-nationalise ring van het landbouwbeleid wordt door de Commissie nu aangedragen als de panacee voor al onze problemen", zegt een goed ingevoerde hoge Ne derlandse ambtenaar. Staatssecretaris Benschop van Buitenlandse Zaken zei eerder deze week al 'signalen' te heb ben gekregen dat Brussel reke ning wil houden met de Neder landse financiële wensen. Naar verluidt zou de Commissie in zijn rapport erkennen dat Ne derland relatief te veel aan de Europese begroting afdraagt. Een bijdrage van circa 0,3% van het nationale inkomen is een re delijk uitgangspunt, vindt het dagelijks bestuur van de Unie. Nederland stort volgens bere keningen van minister Zalm (Financiën) 0,8% van het bruto nationaal product in de Europe se schatkist. GPD (Advertentie) vrouwen te beschermen. Jakar ta is een gevaarlijke stad en deze vrouwen komen uit de kam pong. Die kennen de stad niet." Het ministerie van Arbeid on derzoekt de zaak. De arbeidsin spectie en de politie kunnen proces-verbaal opmaken, al is nog niet duidelijk of dat ook ge beurt. De bemiddelaars lopen het risico wegens vrijheidsbero ving de gevangenis in te draai en. Ook kan het zijn dat het be drijf enige tijd wordt stilgelegd. Het ministerie kondigde maat regelen aan om mensen die in het buitenland willen werken, beter te beschermen. „Indonesi sche arbeiders zijn geen export product maar mensen, die er ook recht op hebben om als mensen te worden behandeld", aldus een woordvoerder. GPD ROYAL, Het Bed. Ontdek de slaapmogelijkheden van het bekendste beddenmerk Aupingin Heinkenszand! De Jonge Hoek van Dijke Stenevate 2 Heinkenszand (0113) 561482

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 5